Kopsavilkuma datu lasāmības vienkāršošana, izmantojot krustvaicājumu

Lai kopsavilkuma dati programmā Access būtu vieglāk lasāmi un saprotami, izmantojiet krustvaicājumu. Krustvaicājumā tiek aprēķināta summa, vidējā vērtība vai izmantota cita apkopošanas funkcija, un rezultāti pēc tam tiek grupēti divās vērtību kopās — viena datu lapas malā, bet otra — augšdaļā. Lentē noklikšķiniet uz Izveide un pēc tam grupā Vaicājumi noklikšķiniet uz Vaicājumu vednis. Dialoglodziņā Jauns vaicājums veiciet dubultklikšķi uz Krustvaicājuma vednis.

Ja vienā virsrakstu kopā ir datumu vērtības, vednis palīdzēs grupēt ierakstus pēc standarta intervāliem, piemēram, mēnešiem vai ceturkšņiem.

Tēmas šajā rakstā

Pārskats

Krustvaicājuma izveide, izmantojot Krustvaicājuma vedni

Krustvaicājuma izveide noformējuma skatā

Krustvaicājuma izveide SQL skatā

Diapazonu vai intervālu izmantošana virsrakstos

Parametra uzvednes parādīšana, lai ierobežotu rindu virsrakstus

Vērtību Null aizstāšana ar nulli

Padomi par krustvaicājumiem

Piezīme.: Krustvaicājumi nav pieejami Access tīmekļa programmās un arī tīmekļa datu bāzēs tiek atbalstīti tikai daļēji — tos nevar lietot neviens tīmekļa objekts.

Pārskats

Krustvaicājuma tips ir atlases vaicājums. Pēc krustvaicājuma izpildes rezultāti tiek parādīti datu lapā ar atšķirīgu datu lapas struktūru.

Krustvaicājuma struktūras dēļ to ir vieglāk lasīt nekā parastu atlases vaicājumu, kurā ir parādīti tie paši dati. Tas redzams šajā attēlā:

Atlases vaicājums un krustvaicājums, kurā redzami tie paši dati

1. Šajā atlases vaicājumā kopsavilkuma dati ir grupēti vertikāli pēc darbinieka un kategorijas.

2. Krustvaicājumā tiek parādīti tie paši dati, taču tie ir grupēti gan horizontāli, gan vertikāli, tādēļ datu lapa ir kompaktāka un vieglāk lasāma.

Veidojot krustvaicājumu, jānorāda, kuros laukos būs rindu virsraksti, kurā laukā būs kolonnu virsraksti un kurā laukā būs summēšanai paredzētās vērtības. Norādot kolonnu virsrakstus un summēšanai paredzētās vērtības, var norādīt tikai pa vienam laukam. Norādot rindu virsrakstus, var izmantot trīs laukus.

Rindu virsrakstus, kolonnu virsrakstus vai summēšanai paredzētās vērtības varat izveidot, arī izmantojot izteiksmi. Papildinformāciju skatiet rakstā SQL apkopošanas funkcijas.

Krustvaicājuma shēma

1. Vienā, divās vai trīs šīs puses kolonnās ir rindu virsraksti. Lauku nosaukumi, kas tiek izmantoti kā rindu virsraksti, tiek parādīti šo kolonnu augšējā rindā.

2. Šeit tiek parādīti rindu virsraksti. Ja tiek izmantoti vairāki rindu virsrakstu lauki, krustvaicājuma datu lapā var strauji pieaugt rindu skaits, jo tiek parādīta katra rindu virsrakstu kombinācija.

3. Šīs puses kolonnās ir iekļauti kolonnu virsraksti un kopsavilkuma vērtības. Ņemiet vērā, ka datu lapā netiek parādīts kolonnas virsraksta lauka nosaukums.

4. Šeit tiek parādītas kopsavilkuma vērtības.

Krustvaicājuma izveides metodes

Krustvaicājuma vedņa izmantošana    Krustvaicājuma vedņa izmantošana parasti ir ātrākais un vieglākais veids, kā izveidot krustvaicājumu. Vednis paveic lielāko darba daļu, tomēr dažas opcijas tajā nav pieejamas.

Vedņa izmantošanai ir šādas priekšrocības:

 • Vienkārša lietošana. Lai izmantotu vedni, tas jāstartē un pēc tam jāatbild uz vairākiem detalizētiem jautājumiem.

 • Datumi tiek automātiski grupēti intervālos. Ja kolonnu virsrakstiem izmantojat lauku, kurā ir iekļauti datuma/laika dati, vednis arī grupē datumus intervālos, piemēram, mēnešos vai ceturkšņos.

  Padoms.: Ja kolonnu virsrakstiem vēlaties izmantot datuma/laika lauku, taču datumus vēlaties grupēt intervālos, kas vednī netiek piedāvāti (piemēram, finanšu gados vai divu gadu periodos), vaicājuma izveidei neizmantojiet šo vedni. Tā vietā izveidojiet krustvaicājumu noformējuma skatā un intervālu izveidei izmantojiet izteiksmi.

 • Tas var būt jūsu darba sākumpunkts. Vedni varat izmantot, lai izveidotu vienkāršu krustvaicājumu, un pēc tam vaicājuma noformējumu varat pielāgot noformējuma skatā.

Tomēr ar vedni nevar veikt šādas darbība:

 • Kā ierakstu avots nevar tikt izmantota vairāk kā viena tabula vai vaicājums.

 • izteiksme nevar tikt izmantota, lai izveidotu laukus.

 • Nevar pievienot parametru uzvedni.

 • Nevar norādīt fiksētu vērtību sarakstu, lai šīs vērtības izmantotu kā kolonnu virsrakstus.

  Vedņa pēdējā darbībā vaicājumu varat modificēt noformējuma skatā. Tā vaicājumam var pievienot noformējuma elementus, ko vednis nepiedāvā, piemēram, papildu ierakstu avotus.

Darbs noformējuma skatā     Noformējuma skatā varat labāk kontrolēt sava vaicājuma noformējumu. Šeit pieejami līdzekļi, kurus nepiedāvā vednis.

Krustvaicājuma izveides laikā noformējuma skatu ieteicams izmantot, ja vēlaties:

 • Iegūt lielāku kontroli pār procesu. Vednis dažus lēmumus pieņem jūsu vietā.

 • Kā ierakstu avotu izmantot vairāk par vienu tabulu vai vaicājumu.

 • Pievienot vaicājumam parametru uzvedni.

 • Kā vaicājuma laukus izmantot izteiksmes.

 • Nevar norādīt fiksētu vērtību sarakstu, lai šīs vērtības izmantotu kā kolonnu virsrakstus.

 • Izmēģināt, kā darbojas noformējuma režģis.

Vaicājuma rakstīšana SQL skatā    Ja vēlaties, krustvaicājumu varat rakstīt SQL skatā. Tomēr SQL skatā nevar norādīt parametru datu tipus. Ja krustvaicājumā vēlaties lietot parametru, norādiet parametra datu tipu, modificējot vaicājumu noformējuma skatā.

Padoms.: Atcerieties — veidojot krustvaicājumu, varat izmantot vairākas metodes. Vaicājumu varat izveidot vednī, bet mainīt tā noformējumu — noformējuma skatā.

Uz lapas sākumu

Krustvaicājuma izveide, izmantojot Krustvaicājuma vedni

Lai izmantotu Krustvaicājuma vedni, kā krustvaicājuma ierakstu avots ir jāizvēlas viena tabula vai vaicājums. Ja kādā tabulā nav visu datu, kurus vēlaties iekļaut krustvaicājumā, vispirms izveidojiet atlases vaicājumu, kas atgriež vajadzīgos datus. Papildinformāciju par atlases vaicājuma izveidi skatiet sadaļā Skatiet arī.

Lai parādīt, kā to paveikt, mēs izveidosim krustvaicājumu, izmantojot Northwind parauga datu bāzes tabulu Produkti. Mēs vēlamies, lai katrā kategorijā tiktu parādīts visu piegādātāju produktu skaits.

 1. Cilnes Izveide grupā Vaicājumi noklikšķiniet uz Vaicājumu vednis. Piezīme. Ja izmantojat programmu Access 2007, noklikšķiniet uz Izveide > Cits > Vaicājumu vednis.

  Access lentes grupā Vaicājumi tiek parādītas divas opcijas: Vaicājumu vednis un Vaicājuma noformējums
 2. Dialoglodziņā Jauns vaicājums noklikšķiniet uz Krustvaicājuma vednis un pēc tam uz Labi.

  Tiek startēts Krustvaicājuma vednis.

 3. Vedņa pirmajā lapā izvēlieties tabulu vai vaicājumu, kuru izmantosit, lai izveidotu krustvaicājumu. Šajā piemērā atlasiet tabulu Produkti un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  Krustvaicājuma vednī atlasiet tabulu vai vaicājumu.
 4. Nākamajā lapā izvēlieties lauku, kurā iekļautas vērtības, kuras vēlaties izmantot kā rindu virsrakstus. Par rindu virsrakstu avotiem var izvēlēties trīs laukus, tomēr, jo mazāk rindu virsrakstu izmantosit, jo uzskatāmāka būs krustvaicājuma datu lapa. Ja rindu virsrakstu ievadei izvēlēsities vairākus laukus, to izvēles secība noteiks rezultātu kārtošanas noklusējuma secību.

  Šajā piemērā atlasiet Piegādātāja ID.vērtība un pēc tam noklikšķiniet uz pogas, kas atzīmēta ar simbolu >. Ievērojiet, ka Access parāda lauka nosaukumu dialoglodziņa apakšdaļā esošā parauga vaicājuma priekšskatījuma kreisajā pusē. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Tālāk.

  Atlasiet lauku, kura vērtības Krustvaicājuma vednī tiks parādītas kā rindu virsraksti.
 5. Nākamajā lapā izvēlieties lauku, kurā iekļautas vērtības, kuras vēlaties izmantot kā kolonnu virsrakstus. Lai rezultāti tiktu attēloti uzskatāmi, jāizvēlas lauks, kurā ir maz vērtību. Piemēram, ieteicams izmantot lauku, kurā ir tikai dažas iespējamās vērtības (piemēram, dzimums), nevis lauku, kurā var būt daudz dažādu vērtību (piemēram, vecums).

  Ja kolonnu virsrakstiem izraudzītajam laukam ir piešķirts datuma/laika datu tips, vednis pievieno darbību, kurā var norādīt, kā datumus grupēt intervālos, piemēram, pa mēnešiem vai ceturkšņiem.

  Šajā piemērā atlasiet Kategorija un ievērojiet, ka Access parāda kategoriju nosaukumu piemērus dialoglodziņa apakšdaļā esošā parauga vaicājuma priekšskatījuma augšpusē. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Tālāk.

  Atlasiet lauku, kura vērtības Krustvaicājuma vednī tiks parādītas kā rindu virsraksti.
 6. Ja kolonnu virsrakstiem būsit izraudzījies datuma/laika lauku, nākamajā vedņa lapā tiks parādīts aicinājums norādīt intervālu, kādā jāgrupē datumi. Var norādīt vērtības Gads, Ceturksnis, Mēnesis, Datums vai Datums/laiks. Ja kolonnu virsrakstiem nebūsit izvēlējies datuma/laika lauku, šī lapa vednī tiks izlaista.

 7. Nākamajā lapā izvēlieties lauku un funkciju, kuru izmantosit, lai aprēķinātu kopsavilkuma vērtības. Pieejamās funkcijas ir atkarīgas no atlasītā lauka datu tipa.

  Tajā pašā lapā atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Jā, iekļaut rindu summas, lai iekļautu vai izslēgtu rindu summas.

  Ja iekļausit rindu summas, krustvaicājumā tiks iekļauts papildu rindas virsraksts, kurā kā laika vērtība tiks izmantots tas pats lauks un funkcija. Ja iekļausit rindas summu, tiks ievietota papildu kolonna, kurā tiks summētas pārējās kolonnas. Piemēram, ja krustvaicājumā tiek aprēķināts vidējais vecums pēc atrašanās vietas un dzimuma (ar dzimumu nosaukumiem kolonnu virsrakstos), papildu kolonnā tiek aprēķināts visu dzimumu vidējais vecums pēc atrašanās vietas.

  Lai šajā piemērā Access katrā piegādātāja un kategorijas krustpunktā aprēķinātu produktu skaitu, lodziņā Lauki atlasiet ID un lodziņā Funkcijas atlasiet Skaits. Atstājiet atzīmi izvēles rūtiņā Jā, iekļaut rindu summas. Access izveidos kolonnu ar katra piegādātāja produktu kopskaitu. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Tālāk.

  Krustvaicājuma vednī atlasiet lauku un funkciju, ko vēlaties aprēķināt.
 8. Pēdējā vedņa lapā ierakstiet vaicājuma nosaukumu un pēc tam norādiet, vai vēlaties skatīt rezultātus vai modificēt vaicājuma noformējumu.

  Funkciju, kura tiek izmantota, lai aprēķinātu rindu summas, var mainīt, rediģējot krustvaicājumu noformējuma skatā.

 9. Ja esat veicis šajā piemērā aprakstītās darbības, izmantojot Northwind datu bāzes tabulu Produkti, piegādātāju nosaukumu saraksts krustvaicājumā tiek parādīts kā rindas, produktu kategoriju nosaukumi — kā kolonnas, savukārt produktu skaits tiek parādīts katrā krustpunktā.

  Datu lapas skatā parādītais krustvaicājums ar piegādātājiem un produktu kategorijām.

Uz lapas sākumu

Veidojot krustvaicājumu noformējuma skatā, varat izmantot neierobežotu skaitu ierakstu avotu (tabulas un vaicājumus). Tomēr noformējumu varat veidot arī vienkāršu, vispirms izveidojot atlases vaicājumu, kas atgriež visus vajadzīgos datus, un pēc tam šo vaicājumu izmantot kā vienīgo krustvaicājuma ierakstu avotu. Papildinformāciju par atlases vaicājumu izveidi skatiet sadaļā Skatiet arī.

Ja krustvaicājums tiek veidots noformējuma skatā, lai norādītu, kura lauka vērtības tiks izmantotas kā kolonnu virsraksti, kuru lauku vērtības tiks izmantotas kā rindu virsraksti, bet kura lauka vērtības jāsummē, jāaprēķina to vidējais lielums, jāskaita vai jāveic citi aprēķini, jāizmanto noformējuma režģa rindas Kopsumma un Krustvaicājums.

Krustvaicājuma daļas, kas parādītas noformējuma skatā

1. Šo rindu iestatījumi nosaka, vai lauks ir rindas virsraksts, kolonnas virsraksts vai kopsavilkuma vērtība.

2. Izmantojot šo iestatījumu, lauka vērtības tiek parādītas kā rindu virsraksti.

3. Izmantojot šo iestatījumu, lauka vērtības tiek parādītas kā kolonnu virsraksti.

4. Izmantojot šos iestatījumus, tiek veidotas kopsavilkuma vērtības.

Vaicājuma izveide

 1. Cilnes Izveide grupā Vaicājumi noklikšķiniet uz Vaicājuma noformējums. Ja izmantojat programmu Access 2007, noklikšķiniet uz Izveide > Cits > Vaicājuma noformējums.

  Access lentes grupā Vaicājumi tiek parādītas divas opcijas: Vaicājumu vednis un Vaicājuma noformējums
 2. Dialoglodziņā Tabulas rādīšana veiciet dubultklikšķi uz katras tabulas vai vaicājuma, kuru vēlaties izmantot kā ierakstu avotu.

  Ja izmantojat vairākus ierakstu avotus, pārliecinieties, vai tabulu vai vaicājumu kopīgie lauki ir savienoti. Papildinformāciju par tabulu un vaicājumu apvienošanu skatiet sadaļā Skatiet arī.

 3. Aizveriet dialoglodziņu Tabulas rādīšana.

 4. Cilnes Noformējums grupā Vaicājuma tips noklikšķiniet uz Krustvaicājums.

 5. Vaicājuma noformējuma logā veiciet dubultklikšķi uz katra lauka, kuru vēlaties izmantot kā rindu virsrakstu avotu. Par rindu virsrakstiem var atlasīt trīs laukus.

 6. Vaicājuma noformējuma režģī katrā rindas virsraksta lauka rindā Krustvaicājums atlasiet Rindas virsraksts.

  Lai laukā ierobežotu rezultātus, rindā Kritēriji var ievadīt izteiksmi. Lai norādītu lauka kārtošanas secību, var izmantot arī rindu Kārtot.

 7. Vaicājuma noformējuma logā veiciet dubultklikšķi uz lauka, kuru vēlaties izmantot kā kolonnu virsrakstu avotu. Kolonnu virsrakstiem var atlasīt tikai vienu lauku.

 8. Vaicājuma noformējuma režģī kolonnu virsrakstu lauka rindā Krustvaicājums atlasiet Kolonnas virsraksts.

  Lai ierobežotu kolonnu virsrakstu lauka rezultātus, rindā Kritēriji var ievadīt izteiksmi. Tomēr kritēriju izteiksmes izmantošana attiecībā uz kolonnu virsrakstu lauku neierobežo krustvaicājuma atgriezto kolonnu skaitu. Tā vietā šī izteiksme nosaka, kurās kolonnās tiks iekļauti dati. Piemēram, pieņemsim, ka jūsu rīcībā ir kolonnu virsrakstu lauks, kurā ir trīs iespējamās vērtības: sarkans, zaļš un zils. Ja attiecībā uz kolonnu virsrakstu lauku lietosit kritēriju ='zils', krustvaicājumā joprojām tiks rādītas kolonnas “sarkans” un “zaļš”, taču dati būs iekļauti tikai kolonnā “zils”.

  Ja vēlaties ierobežot vērtības, kuras tiks parādītas kā kolonnu virsraksti, varat norādīt fiksētu vērtību sarakstu, izmantojot vaicājuma Kolonnu virsraksti rekvizītu. Papildinformāciju skatiet nākamajā sadaļā.

 9. Vaicājuma noformējuma logā veiciet dubultklikšķi uz tā lauka, kuru vēlaties izmantot, lai aprēķinātu kopsavilkuma vērtības. Kopsavilkuma vērtībām var atlasīt tikai vienu lauku.

 10. Vaicājuma noformējuma režģa kopsavilkuma vērtību lauka rindā Kopsumma atlasiet apkopošanas funkciju, kuru izmantosit, lai aprēķinātu vērtības.

 11. Kopsavilkuma vērtību lauka rindā Krustvaicājums atlasiet Vērtība.

  Kopsavilkuma vērtību laukam nevar norādīt kritērijus, kā arī nevar kārtot šo lauku.

 12. Cilnes Noformējums grupā Rezultāti noklikšķiniet uz Izpildīt.

Par kolonnu virsrakstiem izmantojamo fiksēto vērtību norādīšana

Ja vēlaties norādīt fiksētās vērtības, kuras tiks izmantotas kā kolonnu virsraksti, var iestatīt vaicājuma rekvizītu Kolonnu virsraksti.

 1. Atveriet krustvaicājumu noformējuma skatā.

 2. Ja rekvizītu lapa nav redzama, nospiediet taustiņu F4, lai to parādītu.

 3. Pārliecinieties, vai rekvizītu lapā tieši virs cilnes Vispārīgi norādītais Atlases tips ir Vaicājuma rekvizīti. Ja tas tā nav, noklikšķiniet tukšā vietā virs vaicājuma noformējuma režģa.

 4. Rekvizītu lapas cilnē Vispārīgi rekvizītā Kolonnu virsraksti ievadiet to komatatdalīto vērtību sarakstu, kuras vēlaties izmantot kā kolonnu virsrakstus.

  Kolonnu virsrakstos nav atļauts izmantot dažas rakstzīmes (piemēram, pieturzīmes). Ja šādas rakstzīmes izmantosit vērtību sarakstā, programma Access katru no tām aizstās ar pasvītru (_).

Krustvaicājuma SQL sintakse

Valodā SQL krustvaicājums ir izteikts kā priekšraksts TRANSFORM. Priekšraksta TRANSFORM sintakse ir šāda:

TRANSFORM aggfunction
selectstatement
PIVOT pivotfield [IN (value1[, value2[, ...]])]

Priekšrakstam TRANSFORM ir šādas daļas:

Daļa

Apraksts

aggfunction

SQL apkopošanas funkcija, kas apstrādā atlasītos datus.

selectstatement

Priekšraksts SELECT.

pivotfield

Lauks vai izteiksme, ko vēlaties izmantot, lai izveidotu kolonnu virsrakstus vaicājuma rezultātu kopai.

vērtība1, vērtība2

Fiksētas vērtības, kas tiek izmantotas kolonnu virsrakstu izveidē.

SQL skatā kā krustvaicājuma ierakstu avotus varat izmantot neierobežotu skaitu tabulu vai vaicājumu. Tomēr noformējumu varat veidot arī vienkāršu, izveidojot atlases vaicājumu, kas atgriež visus datus, ko vēlaties izmantot krustvaicājumā, un pēc tam šo atlases vaicājumu izmantot kā ierakstu avotu. Papildinformāciju par atlases vaicājumu izveidi skatiet sadaļā Skatiet arī.

 1. Cilnes Izveide grupā Cits noklikšķiniet uz Vaicājuma noformējums.

 2. Aizveriet dialoglodziņu Tabulas rādīšana.

 3. Cilnes Noformējums grupā Skati noklikšķiniet uz Skats un pēc tam — uz SQL skats.

 4. Cilnē SQL objekts ierakstiet vai ielīmējiet šādu SQL:

  TRANSFORM 
  SELECT
  FROM
  GROUP BY
  PIVOT
  ;
 5. Pirmajā rindiņā pēc TRANSFORM ierakstiet izteiksmi, kas tiks izmantota kopsavilkuma vērtību aprēķināšanā, piemēram, Sum([Summa]).

  Ja kā ierakstu avotu izmantojat vairākas tabulas vai vaicājumus, katra lauka nosaukumā iekļaujiet tabulas vai vaicājuma nosaukumu, piemēram, Sum([Izdevumi].[Summa]).

 6. Otrajā rindiņā pēc SELECT ierakstiet to lauku vai lauka izteiksmju sarakstu, ko izmantosit kā rindu virsrakstus. Atdaliet saraksta elementus ar komatiem, piemēram, [Budžets].[Departamenta_ID], [Izdevumi].[Tips].

 7. Trešajā rindiņā pēc FROM ierakstiet to tabulu vai vaicājumu sarakstu, ko izmantosit kā ierakstu avotus, piemēram, Budžets, Izdevumi.

 8. Ceturtajā rindiņā pēc GROUP BY</ui> ierakstiet klauzulā SELECT (6. darbība) ievadīto lauku sarakstu.

 9. Piektajā rindiņā pēc PIVOT ierakstiet lauka nosaukumu vai izteiksmi, ko vēlaties izmantot kā kolonnu virsrakstus, piemēram, PIVOT [Budžets].[Gads].

Lai krustvaicājumam pievienotu kārtošanas secību SQL skatā, izmantojiet klauzulu ORDER BY.

 1. Starp klauzulām GROUP BY un PIVOT ievietojiet rindiņu.

 2. Jaunajā rindiņā ierakstiet ORDER BY un ievietojiet atstarpi.

 3. Ierakstiet lauka nosaukumu vai izteiksmi, pēc kuras vēlaties veikt kārtošanu, piemēram, ORDER BY [Izdevumi].[Izdevumu_klase]

  Pēc noklusējuma klauzula ORDER BY vērtības kārto augošā secībā. Ja vēlaties tās kārtot dilstošā secībā, pēc lauka nosaukuma vai izteiksmes ierakstiet DESC.

 4. Ja vēlaties tās kārtot pēc papildu lauka vai izteiksmes, ierakstiet komatu un pēc tam — papildu lauka nosaukumu vai izteiksmi. Kārtošana notiek atbilstoši klauzulā ORDER BY norādītajai lauku vai izteiksmju secībai.

 • Krustvaicājuma SQL skatā klauzulas PIVOT beigās ierakstiet IN, kam seko ar komatiem atdalītu vērtību saraksts (iekļauts iekavās), ko izmantosit kā kolonnu virsrakstus. Piemēram, ierakstot IN (2007, 2008, 2009, 2010), tiks izveidoti četri kolonnu virsraksti: 2007, 2008, 2009, 2010.

Ja jūsu norādītā fiksētā vērtība neatbilst nevienai lauka vērtībai laukā Pivot, šī fiksētā vērtība kļūst par tukšas kolonnas virsrakstu.

 1. Krustvaicājuma SQL skatā pēc klauzulas FROM ievietojiet jaunu rindiņu.

 2. Ierakstiet WHERE un pēc tā — lauka kritēriju.

  Ja vēlaties izmantot papildu kritērijus, varat paplašināt klauzulu WHERE, izmantojot operatoru AND un OR. Varat arī izmantot iekavas, lai grupētu kritērijus loģiskās kopās.

Dažkārt tā vietā, lai rindu vai kolonnu virsrakstos izmantotu visas lauka vērtības, varat grupēt lauka vērtības diapazonos un pēc tam šos diapazonus izmantot rindu vai kolonnu virsrakstiem. Pieņemsim, ka kolonnu virsrakstiem izmantojat lauku “Vecums”. Tā vietā, lai katrai vecuma kategorijai izmantotu atsevišķu kolonnu, ieteicams izmantot kolonnas, kurās attēloti vecuma diapazoni.

Lai rindu vai kolonnu virsrakstiem izveidotu diapazonus, izteiksmē varat izmantot funkciju IIf.

Padoms.: Ja no datuma/laika lauka vērtībām vēlaties izveidot intervālus, ieteicams izmantot Krustvaicājuma vedni. Lietojot šo vedni, datumus var sagrupēt intervālos Gads, Ceturksnis, Mēnesis, Datums vai Datums/laiks. Ja neviens no šiem intervāliem neatbilst vajadzīgajam, krustvaicājums jāizveido noformējuma skatā un pēc tam, lai izveidotu vajadzīgos intervālus, jāizmanto šajā sadaļā aprakstītais paņēmiens.

 1. Atveriet krustvaicājumu noformējuma skatā.

 2. Vaicājuma noformējuma režģa rindā Lauks ar peles labo pogu noklikšķiniet tukšā kolonnā un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Tālummaiņa.

 3. Lodziņā Tālummaiņa ierakstiet lauka aizstājvārdu un kolu (:).

 4. Ierakstiet IIf().

 5. Iekavās, kas seko IIf, ierakstiet salīdzināšanas izteiksmi, kura definē pirmo vērtību diapazonu.

  Piemēram, pieņemsim, ka veidojat lauka Vecums diapazonus un vēlaties, lai katrs diapazons atbilstu divdesmit gadu periodam. Pirmā diapazona salīdzināšanas izteiksme ir šāda: [Vecums]<21.

 6. Pēc šīs salīdzināšanas izteiksmes ierakstiet komatu un pēc tam ierakstiet diapazona nosaukumu, iekļaujot to pēdiņās. Norādītais nosaukums būs šim diapazonam atbilstošo vērtību virsraksts krustvaicājumā.

  Piemēram, pēc [Vecums]<21 ierakstiet komatu un pēc tam — “0-20 gadi”.

 7. Pēc diapazona nosaukuma (aiz pēdiņām) ierakstiet komatu un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai izveidotu citu diapazonu, ierakstiet IIf() un pēc tam atkārtojiet 5., 6. un 7. darbību.

  • Ja šis diapazons ir pēdējais, ierakstiet tikai diapazona nosaukumu.

   Piemēram, pilna ligzdotā IIf izteiksme, kurā lauka Vecums vērtības ir sadalītas divdesmit gadu diapazonos, var būt šāda (rindiņu pārtraukumi ir pievienoti uzskatāmības uzlabošanas nolūkā):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Piezīme.: Kad programma Access novērtē izteiksmi, novērtēšana tiek pārtraukta, tiklīdz kāds no IIf priekšrakstiem tiek novērtēts kā True. Nav jānorāda neviena diapazona apakšējā robeža, jo jebkura vērtība, kas ir mazāka par konkrētā diapazona apakšējo robežu, jau būtu novērtēta kā True.

 8. Vaicājuma noformējuma režģa rindā Kopsumma atlasiet Grupēt pēc.

 9. Rindā Krustvaicājums norādiet, vai diapazoni jāizmanto kā rindu vai kolonnu virsraksti. Ņemiet vērā, ka var norādīt ne vairāk kā trīs rindu virsrakstus un vienu kolonnas virsrakstu.

Iespējams, ka krustvaicājuma izpildes laikā jāparāda parametra uzvedne. Piemēram, pieņemsim, ka izmantojat vairākus rindu virsrakstus, no kuriem viens virsraksts ir Valsts/reģions. Tā vietā, lai vienmēr parādītu katras valsts vai reģiona datus, jūs vēlaties, lai vaicājumā tiktu parādīts aicinājums ievadīt nosaukumu un dati pēc tam tiktu parādīti atbilstoši lietotāja ievadnei.

Parametra uzvedni var pievienot jebkuram rindas virsraksta laukam.

Piezīme.: Parametra uzvedni varat pievienot arī kolonnas virsraksta laukam, taču tas neierobežos parādāmās kolonnas.

 1. Atveriet krustvaicājumu noformējuma skatā.

 2. Tā rindas virsraksta lauka rindā Kritēriji, kurā vēlaties parādīt ievades uzvedni, ierakstiet uzvednes tekstu, iekļaujot to kvadrātiekavās. Vaicājuma izpildes laikā šis teksts tiks parādīts kā uzvedne.

  Piemēram, ja rindā Kritēriji ierakstīsit [Ierakstiet valsti vai reģionu], vaicājuma izpildes laikā tiks parādīts dialoglodziņš, kurā būs redzama frāze “Ierakstiet valsti vai reģionu”, ievades lodziņš un poga Labi.

  Padoms.: Ja vēlaties, lai parametra vērtību varētu pielāgot, izmantojot operatoru Like, izteiksmē iekļaujiet aizstājējzīmes. Piemēram, tā vietā, lai kā kritēriju izmantotu izteiksmi [Ierakstiet valsti vai reģionu], var izmantot izteiksmi Like [Ierakstiet valsti vai reģionu]&“*”, šādi paplašinot ievadītās parametra vērtības atbilstības diapazonu. Operatora Like izmantošana neietekmē parametra uzvednes attēlojumu.

 3. Cilnes Noformējums grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Parametri.

 4. Dialoglodziņa Vaicājuma parametri kolonnā Parametri ievadiet to pašu parametra uzvedni, kuru izmantojāt rindā Kritēriji. Iekļaujiet kvadrātiekavas, taču neiekļaujiet ne pievienotās aizstājējzīmes, ne operatoru Like.

 5. Kolonnā Datu tips atlasiet parametra datu tipu. Šim datu tipam jāatbilst rindas virsraksta lauka datu tipam.

Ja krustvaicājumā laukā, kuru izmantojat, lai aprēķinātu kopsavilkuma vērtības, ir iekļautas vērtības Null, jebkurā lietotajā apkopošanas funkcijā šīs vērtības tiek ignorētas. Dažās apkopošanas funkcijās tas var ietekmēt rezultātus. Piemēram, lai aprēķinātu vidējo vērtību, jāsaskaita visas vērtības un iegūtais rezultāts jāizdala ar šo vērtību skaitu. Taču, ja laukā ir vērtības Null, šīs vērtības netiek iekļautas vērtību skaitā.

Dažos gadījumos ieteicams visas vērtības Null aizstāt ar nulli, lai šīs vērtības tiktu saskaitītas apkopošanas aprēķinos. Lai vērtības Null aizstātu ar nulli, var izmantot funkciju Nz.

Funkcijas Nz sintakse

Nz ( variant [, vērtība_null_gadījumā ] )

Funkcijas Nz sintaksē ir šādi argumenti:

Arguments

Apraksts

variant

Obligāts. Mainīgais, kura datu tips ir Variant.

vērtība_null_gadījumā

Neobligāts (ja vien netiek izmantots vaicājumā). Variant, kas nodrošina vērtību, kura jāatgriež, ja arguments variant ir Null. Šis arguments ļauj atgriezt citu vērtību, nevis nulli vai nulles garuma virkni.

Piezīme.: Ja funkciju Nz izmantojat vaicājuma izteiksmē, nenorādot argumentu vērtība_null_gadījumā, rezultāts būs nulles garuma virkne laukos, kuros ir Null vērtības.

 1. Kad vaicājums ir atvērts noformējuma skatā, vaicājuma noformējuma režģī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Vērtība.

 2. Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Tālummaiņa.

 3. Lodziņā Tālummaiņa iekļaujiet lauka nosaukumu vai izteiksmi iekavās un pēc tam pirms iekavām ierakstiet Nz.

 4. Tieši pirms labās iekavas ierakstiet , 0.

  Piemēram, ja funkciju Nz lietojāt attiecībā uz lauku “Pārtērētās stundas”, lai vērtības Null pārveidotu par nulli, galīgā izteiksme būs šāda:

Nz([Hours Lost], 0)

 • Izsakieties vienkārši.    Pieaugot rindu kombināciju skaitam, krustvaicājumi var kļūt neuzskatāmi. Nelietojiet vairāk rindu virsrakstu, kā nepieciešams.

 • Krustvaicājumu ieteicams veidot pa posmiem.    Izmantojiet ne tikai tabulas. Bieži vien vispirms varat izveidot kopsummu vaicājums un pēc tam šo vaicājumu izmantot kā krustvaicājuma ierakstu avotu.

 • Rūpīgi izvēlieties kolonnu virsrakstu lauku.    Krustvaicājumu datu lapas ir uzskatāmākas, ja kolonnu virsrakstu skaits ir relatīvi mazs. Pēc to lauku atrašanas, kurus vēlaties izmantot kā virsrakstus, kolonnu virsrakstu izveidei ieteicams izmantot lauku, kurā ir vismazāk atšķirīgu vērtību. Piemēram, ka vaicājumā vērtība tiek aprēķināta atkarībā no vecuma un dzimuma, kolonnu virsrakstiem ieteicams izmantot dzimumu, nevis vecumu, jo dzimumam parasti ir mazāk iespējamo vērtību nekā vecumam.

 • Apakšvaicājuma izmantošana klauzulā WHERE    Krustvaicājumā kā klauzulas WHERE daļu varat izmantot apakšvaicājumu.

Uz lapas sākumu

Skatiet arī

Vienkārša atlases vaicājuma izveide

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×