Kolonnas pievienošana vai izdzēšana datu lapā

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Microsoft Office Access 2007 nodrošina vairākus veidus, kā datu lapā var pievienot vai noņemt kolonnas. Tagad varat izmantot datu lapas skatu, lai pievienotu vai noņemtu kolonnas un iestatītu šo kolonnu datu tipus. Laukus var pievienot arī no uzdevumrūts, kā arī noformējuma skatā varat atvērt tabulu, kura ir datu lapas pamatā, un pievienot lauku. Šajā tēmā ir paskaidrots, kā izmantot katru metodi.

Piezīme.: Šajā tēmā ir paskaidrots, kā veikt dažus, bet ne visus uzdevumus, ko var izpildīt datu lapā.

Plašāku informāciju par datu lapu izveidi un izmantošanu skatiet rakstā Tukšas datu lapas atvēršana.

Iespējamās darbības

Datu lapu kolonnas

Kolonnas pievienošana, izmantojot datu lapas skatā

Kolonnas noņemšana, izmantojot datu lapas skatu

Kolonnas pievienošana, izmantojot noformējuma skatu

Kolonnas noņemšana, izmantojot noformējuma skatu

Kā Access piešķir datu tipus, kad ievadāt informāciju

Tādu datu tipu iestatīšana, kurus datu lapa neizsecina

Datu lapu kolonnas

Datu lapa ir datu bāzes tabulā esošās informācijas vai vaicājuma atgriezto rezultātu vizuāls attēlojums. Datu lapas kolonna ir tas pats, kas lauks datu bāzes tabulā. Ja datu lapai pievienojat kolonnu vai to noņemat, jūs pievienojat vai noņemat lauku tabulai, kura ir datu lapas pamatā. Ja šajā laukā ir dati, jūs izdzēšat arī šo informāciju.

Jauni līdzekļi darbam ar kolonnām

Office Access 2007 paātrina un atvieglo tabulas lauku pievienošanu un noņemšanu, jo šos uzdevumus tagad var veikt datu lapas skatā. Pēc noklusējuma visām tabulām datu lapas skatā tagad ir tukša kolonna ar apzīmējumu Pievienot jaunu lauku. Lai pievienotu kolonnu, ir jāievada dati pirmajā tukšajā šūnā zem šī kolonnas virsraksta. Varat arī tukšajā kolonnā ielīmēt vienu vai vairākus datu elementus. Lai pievienotu vai noņemtu kolonnas, vairs nav jāizmanto noformējuma skats, lai gan, ja vēlaties, varat to darīt.

Turklāt jums jaunajai kolonnai vairs nav jāiestata biežāk lietotie datu tipi. Pēc noklusējuma datu bāzes tabulas laukiem ir jāsatur noteikti datu tipi, piemēram, teksts, datums un laiks, skaitļi u.c. Parasti datu tipi tiek iestatīti, kad veidojat datu bāzes tabulas. Taču tagad Access lielāko daļu datu tipu izsecina, kad jaunajā kolonnā pirmoreiz ievadāt datus. Piemēram, ja jaunās tabulas pirmajā laukā ievadāt nosaukumu, Access šim laukam iestata datu tipu Text. Ja ielīmējat datumu, Access laukam iestata datu tipu Date/Time utt. Ja ielīmējat jauktus datus, piemēram, dažādu valstu/reģionu pasta indeksus, Access izvēlas datu tipu, kas šīs informācijas saglabāšanai ir vispiemērotākais — parasti tas ir datu tips Text. Plašāku informāciju skatiet tālāk šajā rakstā sadaļā Kā Access piešķir datu tipus, kad ievadāt informāciju.

Piezīme.: Datu lapas skatu nevar izmantot, lai iestatītu visus pieejamos datu tipus. Turklāt atcerieties, ka relāciju datu bāzes ievēro noformējuma kārtulu kopu.

Plašāku informāciju par datu lapas skatu un datu tipu iestatīšanu skatiet rakstā Tukšas datu lapas atvēršana. Ja jums nav zināmas relāciju datu bāzu noformējuma kārtulas, skatiet rakstu Datu bāzu noformējuma pamati.

Padoms.: Programmā Access 2010 lauku var pievienot, velkot no rūts Lauku saraksts uz lauka nosaukuma.

Nākamajās sadaļās ir paskaidrots, kā pievienot un noņemt kolonnas datu lapās, izmantojot datu lapas skatu un noformējuma skatu.

Uz lapas sākumu

Kolonnas pievienošana, izmantojot datu lapas skatu

Šajā sadaļā ir paskaidrots, kā izmantot datu lapas skatu, lai datu lapai pievienotu kolonnu, dotu tai nosaukumu un ievadītu datus. Darba gaitā atcerieties, ka, izpildot šos norādījumus, tiek pievienots un mainīts laiks tabulā, kura ir datu lapas pamatā.

 1. Navigācijas rūtī atrodiet tabulu, kurai vēlaties pievienot lauku, un veiciet uz tās dubultklikšķi.

  Access atver tabulu datu lapas skatā.

 2. Ritiniet uz datu lapas labo vai kreiso malu (atkarībā no Windows reģionālajiem un valodu iestatījumiem) un atrodiet tukšu kolonnu.

  Pēc noklusējuma tukšās kolonnas virsrakstā tiek parādīts teksts Pievienot jaunu lauku. Šajā attēlā ir redzama tipiska tukša kolonna.

  jauns lauks datu bāzē

 3. Veiciet dubultklikšķi uz kolonnas virsraksta un ievadiet jaunā lauka nosaukumu.

  -vai-

  Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kolonnas virsraksta un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pārdēvēt kolonnu. Pēc tam ievadiet lauka nosaukumu.

 4. Ievadiet kādus datus pirmajā tukšajā rindā zem virsraksta.

  -vai-

  Ielīmējiet laukā vienu vai vairākus datu objektus, sākot ar pirmo tukšo šūnu.

  Saglabājiet veiktās izmaiņas.

  Pamatojoties uz ievadīto datu tipu, Access iestata lauka datu tipu. Piemēram, ja ievadāt nosaukumu, Access iestata datu tipu Text.

  Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā Access iestata datu tipus, skatiet sadaļā kā Access piešķir datu tipus, kad ievadāt informāciju. Papildinformāciju par datu tipu iestatīšanu manuāli skatiet iestatīts datu tips, kas nav izsecināt datu lapas skatā, arī tālāk šajā rakstā.

Uz lapas sākumu

Kolonnas noņemšana, izmantojot datu lapas skatu

Pirms datu lapā noņemat kolonnu, atcerieties dažus svarīgus faktus:

Kolonnas noņemšana datu lapas skatā

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās kolonnas virsrakstu rindas, kuru vēlaties noņemt.

 2. Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Dzēst kolonnu.

 3. Noklikšķiniet uz , lai apstiprinātu dzēšanu.

 4. Saglabājiet veiktās izmaiņas.

Uz lapas sākumu

Kolonnas pievienošana, izmantojot noformējuma skatu

Ja esat pazīstams ar iepriekšējām Access versijām, jums, iespējams, ir pieredze, kā lietot noformējuma skatu. Versijā Office Access 2007 šis rīks nav mainījies. Noformējuma skats nodrošina plašākas iespējas, nekā datu lapas skats, jo tajā var iestatīt visus pieejamos datu tipus un izveidot uzmeklēšanas lauku. Turklāt to visu var paveikt, nepametot noformējuma skatu.

Kolonnas pievienošana noformējuma skatā

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, ko vēlaties mainīt, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

  -vai-

  Access statusa joslā noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Kolonnā Lauka nosaukums atlasiet tukšu rindu un ievadiet jaunā lauka nosaukumu.

 3. Kolonnā Datu tips blakus jaunā lauka nosaukumam atlasiet jaunās kolonnas datu tipu.

 4. Saglabājiet veiktās izmaiņas.

Uz lapas sākumu

Kolonnas noņemšana, izmantojot noformējuma skatu

Noteikumi, kas ir spēkā, dzēšot kolonnu datu lapas skatā, attiecas arī uz darbu noformējuma skatā: ja izdzēšat kolonnu, jūs zaudējat visus šīs kolonnas datus. Turklāt, lai varētu izdzēst primāro atslēgu vai uzmeklēšanas lauku, vispirms ir jāizdzēš saistības starp šiem laukiem.

Plašāku informāciju skatiet rakstā Datu bāzu noformējuma pamati, Primārās atslēgas iestatīšana, mainīšana vai noņemšana un Tāda uzmeklēšanas lauka pievienošana vai mainīšana, kas ļauj saglabāt vairākas vērtības.

Kolonnas noņemšana noformējuma skatā

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, ko vēlaties mainīt, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

  -vai-

  Access statusa joslā noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Atlasiet lauku (rindu), ko vēlaties izdzēst.

 3. Cilnes noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Dzēst rindas.

  -vai-

  Nospiediet taustiņu DELETE.

 4. Saglabājiet veiktās izmaiņas.

Uz lapas sākumu

Kā Access piešķir datu tipus, kad ievadāt informāciju

Ja izveidojat tukšu datu lapu, Access katram laukam datu tipu piešķir tad, kad pirmoreiz šajā laukā ievadāt datus. Nākamajā tabulā ir parādīti dažādi datu veidi, ko var ievadīt, un datu tips, ko Access piešķir katram no šiem veidiem.

Piezīme.: Datu tipu Attachment vai OLE Object nevar iestatīt, ievadot datus laukā, kā arī, ievadot datus laukā, nevar iespējot bagātināta teksta rediģēšanas atbalstu.

Informāciju par šo datu tipu iestatīšanu un bagātināta teksta rediģēšanas iespējošanu skatiet rakstā Tukšas datu lapas atvēršana.

Šajā tabulā ir parādīts, kā Access iestata lauka datu tipu, kad ievadāt datus datu lapas skatā.

Ja ievadāt:

Office Access 2007tiek izveidots lauks ar datu tipu:

John

Text

Teksta vai teksta un skaitļu bloks, kas ir garāks par 256 rakstzīmēm.

Memo

Piezīme.: Datu lapas skatu nevar izmantot, lai iespējotu bagātināta teksta formatējumu. Turklāt, ja Memo laukam iespējojat rekvizītu Tikai pielikumu, tad pēc noklusējuma Access paslēpj visu tekstu, kad šajā laukā novietojat kursoru.

Informāciju par iespējošana bagātināta teksta formatējumu, skatiet rakstā datu vadīklā vai kolonnā, kas atbalsta bagātinātu tekstu ievade vai rediģēšana.

http://www.contoso.com

Programma Access atpazīst šādus interneta protokolus: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Piezīme.: Lai programma Access atpazītu protokolu un iestatītu datu tipu Hyperlink, nākamā rakstzīme pēc protokola nedrīkst būt baltstarpas rakstzīme.

Hipersaiti

50000

Number, Long Integer

50,000

Number, Long Integer

50 000.99

Number, Double

50000.389

Number, Double

31/12/2006

To, kā Access formatē datuma un laika datus, nosaka datuma un laika formāti, kas norādīti Windows reģionālo un valodu iestatījumu vadīklā.

Parādīt, kā iestatīt vai mainīt šos iestatījumus

Programmā Windows Vista   

 1. Noklikšķiniet uz pogas Sākt Pogas attēls un pēc tam uz Vadības panelis.

 2. Ja vadības panelī izmantojat noklusējuma skatu, noklikšķiniet uz pulkstenis, valoda un reģions un pēc tam noklikšķiniet uz Reģionālās un valodu opcijas.

  -vai-

  Ja izmantojat klasisko skatu, veiciet dubultklikšķi uz Reģionālās un valodu opcijas.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Reģionālās un valodu opcijas.

 3. Cilnē Formāti noklikšķiniet uz Pielāgot šo formātu.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Reģionālo opciju pielāgošana.

 4. Noklikšķiniet uz cilnes, kurā ir modificējamie iestatījumi, un veiciet izmaiņas. Piemēram, lai mainītu daļu vai visus skaitļu formātus, noklikšķiniet uz cilnes Skaitļi un mainiet vajadzīgo iestatījumu. Lai, izvēloties opciju, iegūtu palīdzību, noklikšķiniet uz pogas Palīdzība (?) un pēc tam noklikšķiniet uz opcijas.

Operētājsistēmā Microsoft Windows XP (klasiskais skats)   

 1. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Sākt un pēc tam uz Vadības panelis.

 2. Vadības panelī veiciet dubultklikšķi uz Reģionālās un valodu opcijas.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Reģionālās un valodu opcijas.

 3. Sadaļā Standarti un formāti noklikšķiniet uz Pielāgot.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Reģionālo opciju pielāgošana.

 4. Noklikšķiniet uz cilnes, kurā ir modificējamie iestatījumi, un veiciet izmaiņas. Piemēram, lai mainītu daļu vai visus skaitļu formātus, noklikšķiniet uz cilnes Skaitļi un mainiet vajadzīgo iestatījumu. Lai, izvēloties opciju, iegūtu palīdzību, noklikšķiniet uz pogas Palīdzība (?) un pēc tam noklikšķiniet uz opcijas.

Operētājsistēmā Microsoft Windows XP (kategoriju skats)   

 1. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Sākt un pēc tam uz Vadības panelis.

  Tiek parādīts vadības panelis.

 2. Noklikšķiniet uz Datuma, laika, valodas un reģionālās opcijas.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Datuma, laika, valodas un reģionālās opcijas.

 3. Klikšķiniet uz Mainīt skaitļu, datuma un laika formātu.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Reģionālās un valodu opcijas.

 4. Sadaļā Standarti un formāti noklikšķiniet uz Pielāgot.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Reģionālo opciju pielāgošana.

 5. Noklikšķiniet uz cilnes, kurā ir modificējamie iestatījumi, un veiciet izmaiņas. Piemēram, lai mainītu skaitļa formāta daļu vai to visu, noklikšķiniet uz cilnes Skaitļi un mainiet vajadzīgo iestatījumu. Lai saņemtu palīdzību par opciju, noklikšķiniet uz pogas Palīdzība (?) un pēc tam uz opcijas.

.

Date/Time

2006. gada 31. decembris

Piezīme.: Lai Access izsecinātu, ka datu tips ir Date/Time, ir jāievada vai jāielīmē vairāk informācijas nekā tikai dienas nosaukums. Piemēram, ja ievadāt “Otrdiena”, Access izvēlas datu tipu Text. Lai Access izsecinātu, ka datu tips ir Date/Time, papildus dienai ir jāievada mēnesis.

Date/Time

10:50:23

Datums/laiks

10:50 am

Datums/laiks

17:50

Date/Time

$12.50

Programma Access atpazīst valūtas simbolu, kas norādīts Windows reģionālajos un valodu iestatījumos.

Parādīt, kā iestatīt vai mainīt šos iestatījumus

Programmā Windows Vista   

 1. Noklikšķiniet uz pogas Sākt Pogas attēls un pēc tam uz Vadības panelis.

 2. Ja vadības panelī izmantojat noklusējuma skatu, noklikšķiniet uz pulkstenis, valoda un reģionsun pēc tam uz Reģionālās un valodu opcijas.

  -vai-

  Ja lietojat klasisko skatu, veiciet dubultklikšķi uz

  Reģionālās un valodu opcijas.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Reģionālās un valodu opcijas.

 3. Sadaļā formātu, noklikšķiniet uz Pielāgot šo formātu.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Reģionālo opciju pielāgošana.

 4. Noklikšķiniet uz cilnes Valūta un sarakstā Valūtu simboli atlasiet simbolu, kuru vēlaties izmantot. Lai, izvēloties opciju, iegūtu palīdzību, noklikšķiniet uz pogas Palīdzība (?) un pēc tam noklikšķiniet uz opcijas.

Operētājsistēmā Microsoft Windows XP (klasiskais skats)   

 1. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Sākt un pēc tam uz Vadības panelis.

  Tiek parādīts vadības panelis.

 2. Vadības panelī veiciet dubultklikšķi uz Reģionālās un valodu opcijas.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Reģionālās un valodu opcijas.

 3. Sadaļā Standarti un formāti noklikšķiniet uz Pielāgot.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Reģionālo opciju pielāgošana.

 4. Noklikšķiniet uz cilnes Valūta un sarakstā Valūtu simboli atlasiet simbolu, kuru vēlaties izmantot. Lai, izvēloties opciju, iegūtu palīdzību, noklikšķiniet uz pogas Palīdzība (?) un pēc tam noklikšķiniet uz opcijas.

Operētājsistēmā Microsoft Windows XP (kategoriju skats)   

 1. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Sākt un pēc tam uz Vadības panelis.

  Tiek parādīts vadības panelis.

 2. Noklikšķiniet uz Datuma, laika, valodas un reģionālās opcijas.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Datuma, laika, valodas un reģionālās opcijas.

 3. Klikšķiniet uz Mainīt skaitļu, datuma un laika formātu.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Reģionālās un valodu opcijas.

 4. Sadaļā standarti un formātinoklikšķiniet uz pielāgot. Tiek parādīts dialoglodziņš Pielāgošana reģionālās opcijas .

 5. Noklikšķiniet uz cilnes Valūta un sarakstā Valūtu simboli atlasiet simbolu, kuru vēlaties izmantot. Lai, izvēloties opciju, iegūtu palīdzību, noklikšķiniet uz pogas Palīdzība (?) un pēc tam noklikšķiniet uz opcijas.

Valūta

21.75

Number, Double

123.00%

Number, Double

3.46E+03

Number, Double


Uz lapas sākumu

Tādu datu tipu iestatīšana, kurus datu lapa neizsecina

Pēc noklusējuma dažus uzdevumus nevar veikt, izmantojot datu lapas skatu:

 • Nevar iestatīt datu tipu Attachment vai OLE Object, ielīmējot datus tukšā šūnā.

 • Nevar iespējot bagātināta teksta rediģēšanu Memo laukā, ielīmējot tajā datus. Lai iespējotu bagātināta teksta atbalstu, ir jāiestata lauka opcija noformējuma skatā.

Šīs sadaļas norādījumos ir paskaidrots, kā veikt šos uzdevumus.

Plašāku informāciju par katru uzdevumu skatiet rakstā Tukšas datu lapas atvēršana.

Datu tipa OLE Object vai Attachment iestatīšana

 1. Ja atlase vēl nav veikta, atlasiet datu lapā tukšu kolonnu (ar etiķeti Pievienot jaunu lauku).

 2. Noklikšķiniet uz pirmās tukšās datu rindas zem virsraksta.

 3. Cilnes datu lapa grupā datu tips un formatējums noklikšķiniet uz bultiņas blakus Datu tipsnolaižamajā sarakstā un pēc tam atlasiet datu tipu.

  Datu tipu saraksts

 4. Saglabājiet izmaiņas.

Uz lapas sākumu

Bagātināta teksta rediģēšanas iespējošana Memo laukam

Datu lapas skatu var izmantot, lai tabulai pievienotu Memo lauku, bet ir jāizmanto noformējuma skats, lai šim Memo laukam iespējotu bagātināta teksta rediģēšanu. Tālāk ir paskaidrots, kā veikt abus šos uzdevumus.

Memo lauka pievienošana tabulai

 1. Ja atlase vēl nav veikta, atlasiet datu lapā tukšu kolonnu (ar etiķeti Pievienot jaunu lauku).

 2. Noklikšķiniet uz pirmās tukšās datu rindas zem virsraksta.

 3. Par lapas cilnei, jo datu tips un formatējums grupu, noklikšķiniet uz bultiņas nolaižamajā sarakstā blakus Datu tipuun pēc tam atlasiet datu tipu

 4. Saglabājiet izmaiņas un pārejiet pie nākamās procedūras, kurā tiek iespējota bagātināta teksta rediģēšana.

Bagātināta teksta rediģēšanas iespējošana Memo laukam

 1. Pārslēdziet tabulu no datu lapas skata uz noformējuma skatu. Access piedāvā vairākus veidus, kā to izdarīt:

  Ja izmantojat objektu cilnes, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atvērtās datu lapas cilnes un noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

  -vai-

  Access statusa joslā noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

  -vai-

  Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, kurā ir datu lapas pamatā, un pēc tam noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Noformējuma skatā atlasiet Memo lauku.

 3. Cilnes Vispārīgi rūtī Lauka rekvizīti noklikšķiniet uz bultiņas šūnā blakus Teksta formāts un pēc tam sarakstā atlasiet Bagātināts teksts.

  Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, kurā jautāts, vai vēlaties kolonnu pārvērst par bagātinātu tekstu. Noklikšķiniet uz , lai pārvērstu kolonnu.

 4. Saglabājiet veiktās izmaiņas.

Uz lapas sākumu

Kolonnas pārvēršana par uzmeklēšanas lauku

Pēc noklusējuma datu lapas skatu nevar izmantot, lai jaunu kolonnu pārvērstu par uzmeklēšanas lauku. Ja Access lietošanā esat iesācējs: uzmeklēšanas lauks parāda datus no cita avota — tabulas vai elementu saraksta — saraksta formātā. Pēc noklusējuma Access uzmeklēšanas datu parādīšanai izmanto nolaižamo sarakstu, taču formā var tikt izmantots arī sarakstlodziņš (saraksts, ko nevar ne atvērt, ne aizvērt).

Var izveidot divu veidu uzmeklēšanas laukus — sarakstus, kuru pamatā ir tabula, un vērtību sarakstus. Saraksts, kura pamatā ir tabula, izmanto vaicājumu, lai izgūtu datus no citas tabulas, bet vērtību saraksts parāda iekodētu vērtību kopu. Nākamajā procedūrā ir paskaidrots, kā izveidot abu veidu sarakstus.

Uzmeklēšanas lauka pievienošana

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, kura ir jaunās datu lapas pamatā, un noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

  -vai-

  Access statusa joslā noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

  Tabula tiek atvērta noformējuma skatā.

 2. Atlasiet lauku, kuru vēlaties pārvērst.

  -vai-

  Kolonnā Lauka nosaukums atlasiet tukšu rindu un ievadiet jaunā lauka nosaukumu.

 3. Cilnes noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Uzmeklēšanas kolonna.

  -vai-

  Noformējuma skatā kolonnā Datu tips noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas un atlasiet Uzmeklēšanas vednis.

  Uzmeklēšanas vednis tiek sākts.

 4. Izpildiet vienu no šīm darbībām.

  • Tāda saraksta izveide, kura pamatā ir tabula   

   1. Atlasiet Vēlos, lai uzmeklēšanas kolonnā tiktu uzmeklētas vērtības tabulā vai vaicājumā un noklikšķiniet uz Tālāk.

   2. Sadaļā skatsatlasiet opciju, sarakstā atlasiet tabulu vai vaicājumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.
    Piemēram, ja vēlaties izmantot vērtības no tabulas uzmeklēšanas laukā, noklikšķiniet uz tabulas. Ja vēlaties izmantot vaicājumu, noklikšķiniet uz vaicājumu. Lai skatītu visus datu bāzes tabulu un vaicājumu sarakstu, noklikšķiniet uz abi.

   3. Pārvietojiet laukus, kas jāparāda uzmeklēšanas sarakstā, no rūts Pieejamie lauki uz rūti Atlasītie lauki un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

   4. Varat arī izvēlēties vienu vai vairākas kārtošanas iespējas laukiem, ko norādījāt iepriekšējā solī, un pēc tam noklikšķināt uz Tālāk.

   5. Uzmeklēšanas sarakstā var arī pielāgot katras kolonnas platumu, pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

   6. Sadaļas tekstlodziņā Kādu etiķeti vēlaties izmanto uzmeklēšanas kolonnai var ievadīt nosaukumu.

   7. Ja vēlaties, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atļaut vairākas vērtības .
    Atlasīta šī opcija ļauj atlasīt un saglabāt vairāk nekā vienu elementu sarakstā.

   8. Noklikšķiniet uz Finish (pabeigt). Ja programma Access piedāvā saglabāt tabulu, noklikšķiniet uz .
    Access jaunajai tabulai pievieno uzmeklēšanas vaicājumu. Pēc noklusējuma vaicājums izgūst laukus, ko norādāt, kā arī primārās atslēgas vērtības avota tabulai. Programma Access iestata uzmeklēšanas lauka datu tipu atbilstoši iestatītajam avota tabulas primārās atslēgas lauka datu tipam. Piemēram, ja avota tabulas primārās atslēgas lauka izmanto datu tipu AutoNumber, programma Access iestata uzmeklēšanas lauka datu tipu datu tips Number.

   9. Atgriezieties datu lapas skatā, pārejiet uz uzmeklēšanas lauku un atlasiet sarakstā elementu.

    vai

 5. Lai izveidotu sarakstu, kura pamatā ir vērtība:   

  1. Noklikšķiniet uz Es ievadīšu paša izvēlētas vērtības un pēc tam uz Tālāk.

  2. Lodziņā Kolonnu skaits ievadiet, cik kolonnas jāparāda sarakstā, pēc tam pārejiet uz pirmo tukšo šūnu un ievadiet vērtību.

   Kad ievadāt pirmo vērtību, pirms šīs šūnas tiek parādīta vēl viena tukša šūna.

  3. Kad esat pabeidzis ievadīt pirmo vērtību, lietojiet taustiņu TAB vai lejupvērstās bultiņas taustiņu, lai pārvietotu fokusu uz nākamo šūnu, un ievadiet otro vērtību.

  4. Atkārtojiet 2. un 3. soli, līdz esat pabeidzis veidot sarakstu, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  5. Var arī ievadīt jaunā lauka nosaukumu, pēc tam noklikšķiniet uz Pabeigt.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×