Kalendāra koplietošana pakalpojumā Office 365

Veicam uzlabojumus tam, kā koplietojamie kalendāri pakalpojumā Office 365 tiek sinhronizēti visās jūsu lietojumprogrammas. Šis raksts ir paredzēts IT administratoriem, lai palīdzētu izprast ieviešamās izmaiņas.

Uzlabojumi ir paredzēti tikai tiem kalendāriem, kurus lietotāji koplieto, izmantojot Exchange Online. Nav izmaiņu saistībā ar koplietojamajiem kalendāriem, kur vienas personas kalendārs tiek viesots lokālajā Exchange.

Pēc visu uzlabojumu pabeigšanas IT administratori un to organizācijas lietotāji var sagaidīt:

Šie uzlabojumi tiks ieviesti nākamā gada laikā. Šajā rakstā galvenā uzmanība ir pievērsta izmaiņām, kas ir redzamas jau šodien, un ir sniegta informācija par nākotnes plāniem. Lai gūtu ātru pārskatu par plāniem, skatiet sadaļu Kalendāra uzlabojumu laika skala dažādiem klientiem tālāk šajā rakstā.

Vai neesat IT administrators? Ja neesat IT administrators un vienkārši meklējat norādījumus par to, kā kopīgot vai deleģēt kalendāru, skatiet šos rakstus:

Kalendāra koplietošana

Pirmais uzlabojums ir tas, ka lietotāji var kopīgot savu kalendāru no jebkuras Outlook versijas, un visās versijās ir vienādas atļauju opcijas. Nākamajā tabulā redzams pašreizējais kalendāru kopīgošanas atvieglošanas darbu stāvoklis.

Outlook programma

Var kopīgot kalendāru

Konsekventas un vienkāršas atļaujas kopīgojot

Piezīmes

Outlook darbam ar PC datoru

Pieejams, sākot ar versiju 1805.

Outlook darbam ar Mac datoru

Pakāpeniska ieviešana ražošanas lietotājiem būvējumā 16.20.18120801 un jaunākās versijās.

Outlook tīmeklī

Outlook operētājsistēmai iOS

Outlook operētājsistēmai Android

Outlook kalendārs sistēmai Windows 10, pilns

✔ Skatiet piezīmes

Kalendāra kopīgošana ir iespējota tikai PC datora sistēmā Windows 10, bet netiks izlaista sistēmā Windows 10 Mobile.

Koplietojama kalendāra akceptēšana

Otrais uzlabojums ir tas, ka lietotāji var ērti akceptēt koplietojamo kalendāru lietošanas uzaicinājumus no jebkuras programmas Outlook, kā arī var skatīt šos koplietojamos kalendārus visās savās ierīcēs. Nākamajā tabulā redzams pašreizējais koplietojama kalendāra lietošanas uzaicinājuma akceptēšanas atvieglošanas darbu stāvoklis.

Outlook programma

Var akceptēt koplietojamu kalendāru

Koplietojamā kalendāra akceptēšana tiek sinhronizēta visās ierīcēs

Piezīmes

Outlook darbam ar PC datoru

Pieejams, sākot ar versiju 1805.

Outlook for Mac

Pakāpeniska ieviešana ražošanas lietotājiem būvējumā 16.20.18120801 un jaunākās versijās.

Outlook tīmeklī

Outlook operētājsistēmai iOS

Outlook operētājsistēmai Android

Outlook kalendārs sistēmai Windows 10Kalendārs darbam ar Windows 10

✔ Skatiet piezīmes

Tas vēl nav iespējots visiem Windows 10 Mobile lietotājiem.

Koplietojamo kalendāru sinhronizēšana un rediģēšana

Trešais uzlabojums ir tas, ka lietotāji var skatīt visus savus koplietojamos kalendārus jebkurā ierīcē vai kalendāra programmā. Ja kāds veic izmaiņas koplietojamā kalendārā, visi pārējie šī kalendāra lietotāji uzreiz redz šīs izmaiņas. Lietotāji ievēros arī veiktspējas uzlabojumus, kad skatīs un rediģēs koplietojamos kalendārus. Koplietojama kalendāra izmantošana būs tikpat ātra un uzticama kā sava kalendāra pārvaldība.

Tagad, kad lietotājs kopīgos savu kalendāru ar citiem lietotājiem, tas pēc uzaicinājuma akceptēšanas redzēs uzlabotas koplietojamā kalendāra lietošana iespējas. Tomēr, ja lietotājs iepriekš kopīgoja savu kalendāru ar citiem lietotājiem, tas šos uzlabojumus neredzēs automātiski.

Lai jauninātu esošos koplietojamos kalendārus uz jaunajām koplietojamo kalendāru lietošanas iespējām, lūdziet lietotājiem izpildīt tālāk šajā rakstā esošajā sadaļā Esoša koplietojamā kalendāra jaunināšana uz jauno modeli sniegtos norādījumus. Kad lietotāji būs veikuši jaunināšanu uz jauno modeli, koplietojamie kalendāri tiks sinhronizēti ar to mobilajiem tālruņiem. Nākotnē esošie koplietojamie kalendāri tiks jaunināti automātiski, bet pagaidām šis automātiskais jaunināšanas process vēl nav ieplānots.

Iespējojot tūlītējo sinhronizāciju, koplietojamais kalendārs nekavējoties atspoguļo citu lietotāju veiktās izmaiņas. Šobrīd dažu veidu koplietojamie kalendāri neatbalsta tūlītējo sinhronizāciju. Nākamajās sadaļās norādīti koplietojamo kalendāru veidi un kalendāra programmas, kas atbalsta tūlītējo sinhronizāciju.

Tūlītējā sinhronizācija ir iespējota tikai tad, ja abi lietotāji atrodas vienā Office 365 nomniekā vai ja kalendāru kopīgo Outlook.com lietotājs.

Tālāk esošajā tabulā ir sniegta detalizētāka informācija par tiem konfigurāciju veidiem, kas atbalsta tūlītējo sinhronizāciju. Nākotnē tūlītējā sinhronizācija tiks iespējota visiem kalendāriem, kas tiek koplietoti starp Office 365 un Outlook.com lietotājiem.

Kalendāra īpašnieks

Koplietojamā kalendāra adresāts

Tūlītējā sinhronizācija iespējota

Piezīmes

Office 365

Office 365 (tas pats nomnieks)

Office 365

Office 365 (dažādi nomnieki)

Sinhronizācija tiek veikta aptuveni ik pēc trim stundām.

Ja kalendāra īpašnieka nomniekam nav atļauta ārējā koplietošana, kalendārs tiek apstrādāts kā kalendārs, kuru ir atļauts koplietot trešās personas lietotājam.

Office 365

Outlook.com vai trešās personas pakalpojums, piemēram, Gmail.com

Šī konfigurāciju pašlaik ģenerē interneta kalendāra abonementa (Internet Calendar Subscription — ICS) vietrādi URL. Koplietojamā kalendāra adresāts pievieno koplietojamo kalendāru, izmantojot ICS vietrādi URL, bet sinhronizācijas intervālu nosaka adresāta kalendāru pakalpojums.

Piemēram, ja adresāts izmanto Outlook.com, kalendārs tiek atjaunināts aptuveni ik pēc trim stundām. Ja adresāts izmanto Gmail.com, kalendārs, iespējams, tiks atjaunināts ik pēc 24–48 stundām.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Office 365

Outlook.com

Trešās personas pakalpojums, piemēram, Gmail.com

Šī konfigurācija pašlaik ģenerē ICS vietrādi URL. Adresāts pievieno koplietojamo kalendāru, izmantojot ICS vietrādi URL, bet sinhronizācijas intervālu nosaka adresāta kalendāru pakalpojums.

Piemēram, ja adresāts izmanto Outlook.com, kalendārs tiek atjaunināts aptuveni ik pēc trim stundām. Ja adresāts izmanto Gmail.com, kalendārs, iespējams, tiks atjaunināts ik pēc 24–48 stundām.

Tālāk esošajā tabulā ir sniegta detalizētāka informācija par tām programmām, kas atbalsta tūlītējo sinhronizāciju.

Programma

Atbalsta tūlītējo sinhronizāciju

Piezīmes

Outlook darbam ar PC datoru

Vēl nav pieejams; skatiet piezīmes.

Sagaidāms, ka tūlītējā sinhronizācija tiks ieviesta 2019. gadā Office 365 lietotājiem ikmēneša atjaunināšanas kanālā.

Outlook darbam ar Mac datoru

Pakāpeniska ieviešana ražošanas lietotājiem būvējumā 16.20.18120801 un jaunākās versijās.

Outlook tīmeklī

Outlook darbam ar iOS

Outlook operētājsistēmai Android

Outlook kalendārs sistēmai Windows 10, pilns

REST programmas

Exchange ActiveSync programmas

Piezīme.: Exchange Tīmekļa pakalpojumu (EWS) API neatbalstīs tūlītējo sinhronizāciju.

Lai izmantotu tūlītējo sinhronizāciju, koplietojamais kalendārs ir jāiespējo tūlītējai sinhronizācijai, un kalendāra programmai ir jābūt atjauninātai.

Ja koplietojamais kalendārs ir iespējots tūlītējai sinhronizācijai, un lietotājs to skatās, izmantojot Outlook tīmeklī, Outlook operētājsistēmai iOS, Outlook operētājsistēmai Android vai Outlook darbam ar Mac datoru, tiek izmantotas jaunās sinhronizācijas lietošanas iespējas. Ja lietotājs šo pašu kalendāru skatās PC datora programmā Outlook, tas redz vecās sinhronizācijas lietošanas iespējas. Pašlaik, izmantojot Outlook tīmeklī, Outlook operētājsistēmai iOS, Outlook operētājsistēmai Android un Outlook darbam ar Mac, dažos koplietojamajos kalendāros izmaiņas var parādīties ātrāk nekā PC datora programmā Outlook.

Tehniskā informācija par koplietojamā kalendāra uzlabojumiem

Šajā sadaļā aprakstīts, kā tika panākti šie uzlabojumi un kas tika mainīts Office 365 koplietojamo kalendāru arhitektūrā.

Terminoloģija

Lūk, daži termini, kurus mēs izmantosim šajā diskusijā:

 • Koplietojamais kalendārs: kalendārs, kuru atļauts koplietot ar skatīšanas, rediģēšanas vai pārstāvja atļaujām

 • Īpašnieks: persona, kuras kalendārs tiek koplietots

 • Adresāts: persona, kurai ir atļauts koplietot kalendāru

 • Vecais modelis: vecā koplietojamo kalendāru darbība

 • Jaunais modelis: jaunā koplietojamo kalendāru darbība

Uzlabojumi attiecas tikai uz tiem kalendāriem, kurus lietotāji koplieto, izmantojot Exchange Online. Nav izmaiņu saistībā ar koplietojamajiem kalendāriem, kur viens lietotājs tiek viesots lokālajā Exchange.

Atribūts

Vecais modelis

Jaunais modelis

Kā tiek glabāti koplietojamie kalendāri

Adresāta pastkastē tiek glabāts ieraksts (līdzīgs hipersaitei). Ieraksts norāda uz īpašnieka pastkasti, bet adresāta pastkastē nekādi kalendāra dati netiek saglabāti.

Adresāta pastkastē tiek izveidots jauns kalendārs, un šajā kalendārā ir īpašnieka kalendāra kopija (sākot ar datumu, kas ir vienu gadu pirms akceptēšanas datuma).

Kā adresāts piekļūst koplietojamajam kalendāram

Lasīšana un rakstīšana notiek tieši īpašnieka pastkastē.

Lasīšana un rakstīšana notiek lokālajā koplietojamā kalendāra kopijā, kas glabājas adresāta pastkastē.

Kā mainās koplietojamā kalendāra sinhronizācija

Programma periodiski aptaujā īpašnieka pastkasti, vai nav izmaiņu, un sinhronizē izmaiņas.

Pakalpojums izmaiņas tūlītēji sinhronizē adresāta lokālajā kopijā. Tas izraisa tūlītēju pašpiegādes paziņojumu programmā, kas sinhronizē izmaiņas.

Programmas, kuras adresāts var izmantot, lai piekļūtu koplietojamajam kalendāram

 • Outlook darbam ar PC datoru

 • Outlook darbam ar Mac datoru

 • Outlook tīmeklī

 • Outlook darbam ar PC datoru

 • Outlook darbam ar Mac datoru

 • Outlook tīmeklī

 • Outlook operētājsistēmai iOS

 • Outlook operētājsistēmai Android

 • Outlook kalendārs sistēmai Windows 10, pilns

 • Visas REST un EAS programmas

Papildinformāciju skatiet sadaļā Funkcionalitātes atšķirības jaunā modeļa koplietojamajos kalendāros tālāk šajā rakstā.

Lietotājii, kas akceptē jaunu koplietojamā kalendāra lietošanas uzaicinājumu no Outlook tīmeklī, Outlook operētājsistēmai iOS vai Outlook operētājsistēmai Android, automātiski sāk izmantot jauno kalendāra koplietošanas modeli.

Vienkāršākais veids, kā lietotājs var pārbaudīt, vai tam ir uzlabojumi (kalendāra koplietošanas jaunais modelis), ir pārbaudīt, vai koplietojamais kalendārs tiek rādīts tā mobilajā tālrunī. Ja tiek rādīts, tad koplietojamais kalendārs jau ir jaunināts uz jauno modeli.

Ja vēlaties izmantot MFCMapi, jums ir jāpārliecinās, vai ir spēkā šādi nosacījumi:

 • Apakškokā Kalendārs tiek rādīta lokāla koplietojamā kalendāra mape.

 • Tabulā Kopējie skati > Saistītais saturs ir ieraksts. Ieraksta nosaukuma rekvizīta nosaukums ir SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId, un tas norāda uz lokālās koplietojamā kalendāra mapes ID.

Lai koplietojamajiem kalendāriem būtu labums no šiem uzlabojumiem, lietotājiem ir atkārtoti jāizveido koplietojamais kalendārs, rīkojoties šādi:

 1. Lūdziet kalendāra īpašniekam atkārtoti kopīgot kalendāru ar lietotāju. To var paveikt no jebkuras programmas Outlook, tostarp Outlook operētājsistēmai iOS vai Outlook operētājsistēmai Android.

 2. Akceptējiet koplietojamā kalendāra lietošanas uzaicinājumu, izmantojot Outlook tīmeklī, Outlook operētājsistēmai iOS vai Outlook operētājsistēmai Android. Ir svarīgi, lai lietotājs akceptētu uzaicinājumu no Outlook tīmeklī, Outlook operētājsistēmai iOS vai Outlook operētājsistēmai Android. Ja lietotājs akceptē uzaicinājumu, izmantojot PC datora programmu Outlook vai Outlook for Mac, koplietojamais kalendārs netiks iespējots ar šiem uzlabojumiem. Pirms atkārtotas akceptēšanas esošie koplietojamie kalendāri nav jānoņem.

  Lietotāji var akceptēt koplietojamos kalendārus vienā no diviem veidiem:

  • Saņemot koplietošanas uzaicinājumu pa e-pastu un noklikšķinot uz pogas Akceptēt. (Ņemiet vērā, kā minēts iepriekš, lietotājiem ir jāakceptē e-pasta uzaicinājums, izmantojot Outlook tīmeklī, Outlook operētājsistēmai iOS, vai Outlook operētājsistēmai Android.)

  • Direktorijā meklējot kalendāra īpašnieku un atverot kalendāru. Koplietojamo kalendāru atverot no direktorija vai adrešu grāmatas, tas tiks pievienot, izmantojot veco koplietošanas modeli.

Nākotnē koplietojamie kalendāri tiks jaunināti uz jauno modeli neatkarīgi no tā, kuru paņēmienu lietotājs izvēlēsies.

Koplietojamo kalendāru sinhronizēšanas paņēmieni

Šajā sadaļā aprakstīts, kur un kad mūsu darba pašreizējā stadijā notiek tūlītējā sinhronizācija. Nākamajā tabulā ir parādīti sinhronizācijas veidi, kas koplietojamajiem kalendāriem pastāv jaunajā modelī.

Atjaunināšanas paņēmiens

Kā tiek sinhronizētas izmaiņas

Atbalstītie kalendāri (šobrīd)

Tūlītēji atjauninājumi

Izmaiņas tiek sinhronizētas nekavējoties. Tas attiecas uz kalendāriem, kurus koplieto lietotāji vienā Office 365 nomniekā vai kurus atļāva koplietot Outlook.com lietotājs.

 • Outlook.com lietotājs atļāvis koplietot Outlook.com vai Office 365 lietotājam.

 • Koplietojams tieši starp Office 365 lietotājiem vienā nomniekā.

Periodiski atjauninājumi

Izmaiņas tiek sinhronizētas periodiski (vairākumā gadījumu trīs stundu laikā). Adresāti uzreiz neredzēs koplietojamā kalendāra izmaiņas, bet kopija tiks atjaunināta ik pēc dažām stundām.

 • Koplietojams tieši starp Office 365 lietotājiem vienā nomniekā (izmantojot noklusējuma lietotāja atļaujas vai drošības grupu ar vairāk nekā 100 dalībniekiem).

 • Koplietojams starp Office 365 lietotājiem dažādos nomniekos ar iespējotu ārējo koplietošanu.

ICS abonements

Kopīgojot kalendāru, tiek ģenerēts interneta kalendāra abonementa (Internet Calendar Subscription — ICS) URL. Adresāt šo vietrādi URL var izmantot, lai koplietojamo kalendāru pievienotu jebkurā kalendāru pakalpojumā, kuru tas izmanto. Izmantojot ICS URL, adresāta kalendāru pakalpojums izvēlas, kad sinhronizēt kalendāru, lai saņemtu jaunus atjauninājumus. Ja adresāts ir Outlook.com lietotājs, sinhronizācija notiek aptuveni ik pēc trim stundām.

 • Koplietojams starp Office 365 lietotājiem dažādos nomniekos ar atspējotu ārējo koplietošanu.

 • Office 365 lietotājs atļāvis koplietot Outlook.com lietotājam.

 • Office 365 vai Outlook.com lietotājs atļāvis koplietot kādam, kas izmanto trešās personas kalendāru pakalpojumu, piemēram, Gmail.

Lietotājam piekļuvi koplietojamam kalendāram var piešķirt šādi:

 • Tiešas atļaujas: kalendāra īpašnieks kalendāru atļauj koplietot tieši adresātam, un adresāts tie atsevišķi iekļauts kalendāra īpašnieka atļauju sarakstā.

 • Grupas atļaujas: kalendāra īpašnieks kalendāru atļauj koplietot kādai drošības grupai, kuras dalībnieks ir adresāts.

 • Noklusējuma atļaujas: kalendāra īpašnieks iestata noklusējuma atļauju lietotājiem, kas ir iekļauti tajā pašā organizācijā, un adresāts var piekļūt, izmantojot noklusējuma atļauju.

Pašlaik tūlītējā sinhronizācija ir iespējota tikai tiešajām un grupas atļaujām, ja grupas lielums ir mazāks par 100 dalībniekiem. Nākotnē tūlītējā sinhronizācija tiks iespējota visiem trim atļauju veidiem. Turklāt, ja lietotājs ir atļāvis koplietot vairāk nekā 500 adresātiem (gan persona, gan grupa tiek uzskatīta par vienu adresātu), tūlītējā sinhronizācija netiks iespējota.

Tūlītējā sinhronizācija koplietošanai ārpus jūsu nomnieka šobrīd netiek atbalstīta. Lai gan varat kopīgot tālāk norādītajās konfigurācijās, sinhronizēšana notiks periodiski. Pastāv divu veidu koplietošana starp nomniekiem:

 • Office 365 atļauj koplietot citam Office 365 lietotājam (ja ir iespējota ārējā koplietošana).

  Tiek izveidots pilnīgs koplietojamais kalendārs, bet sinhronizācija notiek ik pēc aptuveni trim stundām. Ar laiku šim iestatījumam tiks iespējota tūlītējā sinhronizācija.

 • Office 365 atļauj koplietot Outlook.com lietotājam. Ja ārējā koplietošana ir atspējota, šajā grupā ietilpst arī kopīgošana ar citu Office 365.

  Kopīgojot tiek ģenerēts ICS vietrādis URL, kuru adresāts var izmantot, lai pievienotu jebkurā kalendāru pakalpojumā. Izmantojot ICS abonementu, adresāta kalendāru pakalpojums izvēlas, kad sinhronizēt ICS abonementu, lai saņemtu jaunus atjauninājumus. Ja adresāts ir Outlook.com vai Office 365 lietotājs, sinhronizācija notiek aptuveni ik pēc trim stundām.

Koplietošana ar lietotāju ārējā pakalpojumā, piemēram, Gmail, ir cits kalendāra koplietošanas veids. Šādos gadījumos tiek ģenerēts interneta kalendāra abonementa (Internet Calendar Subscription — ICS) URL, kas veido saiti uz īpašnieka kalendāru. Adresāti šo vietrādi URL var izmantot, lai kalendāru skatītu tīmekļa pārlūkprogrammā vai pievienotu savam kalendāru pakalpojumam, ar ICS vietrāža URL palīdzību pievienojot interneta kalendāru. Izmantojot ICS abonementus, adresāta kalendāru pakalpojums izvēlas, kad sinhronizēt ICS abonementu, lai saņemtu jaunus atjauninājumus. Ja adresāts ir Outlook.com lietotājs, sinhronizācija notiek aptuveni ik pēc trim stundām. Ja adresāts izmanto citu kalendāru pakalpojumu, piemēram, Gmail.com, sinhronizācija var notikt retāk.

Funkcionalitātes atšķirības jaunā modeļa koplietojamajos kalendāros

Koplietojamo kalendāru, kas izmanto jauno modeli, funkcionalitāte no vecā modeļa atšķiras vairākās jomās, ieskaitot atgādinājumus, atļaujas, pilnvarotās sapulces un trešo personu klientus.

Kalendāra koplietošanas uzlabojumu pirmajā fāzē adresāti koplietojamo kalendāru vienumiem vienmēr redzēs tekstu “atgādinājums=Nav” neatkarīgi no vienuma patiesās atgādinājuma vērtības. Ja adresāts ar rediģēšana piekļuvi mēģinās mainīt koplietojamā kalendāra vienuma atgādinājumu, jaunā atgādinājuma vērtība tiks lokāli saglabāta tikai adresātam, bet ne īpašniekam.

Atgādinājumi vecajā modelī: Vecajā koplietošanas modelī adresāts tieši piekļuva kalendāra īpašnieka pastkastei. Tāpēc, kad adresāts skatīja kalendāra vienumu, tas redzēja to pašu atgādinājuma vērtību, kuru redz īpašnieks. Outlook klienti zināja, kā noteikt, kuri kalendāri bija koplietojamie kalendāri, tāpēc tie nevienam koplietojamā kalendāra vienumam nerādīja uznirstošos atgādinājumus.

Darbības izmaiņas jaunajā modelī: Jaunajā koplietošanas modelī koplietojamais kalendārs tiek glabāts lokāli adresāta pastkastē. Tāpēc, kad mobilās programmas sinhronizē šos koplietojamos kalendārus, tās ne vienmēr var pārbaudīt, vai tas ir koplietojams kalendārs. Šādos gadījumos atklājām, ka, ja adresātam, kas izmanto trešās personas EAS vai REST klientu, tika sinhronizēta patiesā atgādinājuma vērtība, šis adresāts tika pārpludināts ar atgādinājumiem par citu personu sapulcēm. Mēs pētām veidus, kā uzlabot atgādinājumu lietošanas iespējas, negatīvi neietekmējot trešo personu klientu darbību.

Nākamajā tabulā ir piemēri, kā atgādinājumi atšķiras koplietojamo kalendāru vecajā un jaunajā modelī.

Scenārijs

Atgādinājuma vērtība, ko redz īpašnieks

Atgādinājum vērtība, ko redz adresāts VECAJĀ koplietošanas modelī

Atgādinājum vērtība, ko redz adresāts JAUNAJĀ koplietošanas modelī

Kalendāra īpašnieks koplietojamajā kalendārā izveido sapulces atgādinājumu ar 30 minūšu atgādinājumu

30 minūtes

30 minūtes

Nav

Kalendāra adresāts koplietojamajā kalendārā izveido sapulci ar 30 minūšu atgādinājumu

30 minūtes (un dalībnieki saņem sapulces informāciju ar 30 minūšu atgādinājumu)

30 minūtes

Nav

Kalendāra adresāts koplietojamajā kalendārā rediģē esošu sapulci, lai būtu 60 minūšu atgādinājums

60 minūtes (ja rediģēts, izmantojot VECO modeli)

30 minūtes (ja rediģēts, izmantojot JAUNO modeli)

60 minūtes

60 minūtes (adresāts saņem uznirstošo atgādinājumu 60 minūtes pirms sapulces sākuma)

Iepriekš Outlook klientos nebija konsekventas atļauju līmeņa opciju kopas. Šo uzlabojumu ietvaros atjauninātie Outlook klienti rādīs vienkāršotu un konsekventu koplietošanas atļauju līmeņu kopu.

Mantotie atļauju līmeņi

Vienkāršotie atļauju līmeņi

Netiek koplietots

Netiek koplietots

Nav

Nav

Laiks brīvs/aizņemts

Tikai pieejamība

Var skatīt, kad esmu aizņemts

Laiks brīvs/aizņemts, tēma, atrašanās vieta

Ierobežota detalizētā informācija

Var skatīt virsrakstus un atrašanās vietas

Recenzents

Visa detalizētā informācija

Var skatīt visu detalizēto informāciju

Redaktors

Var rediģēt

Īpašnieks

Publicējošais redaktors

Publicējošais autors

Autors

Nerediģējošs autors

Līdzstrādnieks

Pielāgots

Pielāgots

Pārstāvis

Pārstāvis

Ja īpašnieks izmanto Outlook tīmeklī, Outlook operētājsistēmai iOS, Outlook operētājsistēmai Android vai Outlook darbam ar Mac datoru, lai mainītu atļaujas, tad adresāta kalendāra kopija nekavējoties tiek atkārtoti sinhronizēta uz jauno atļauju līmeni.

Ja īpašnieks izmanto citu programmu, lai mainītu atļaujas, tad kalendārs tiek atkārtoti sinhronizēts kaut kad nākamo dažu stundu laikā, bet tas nenotiek uzreiz.

Ja īpašnieks kalendārā noņem kāda lietotāja atļaujas, šī darbība tiek noteikta dažu stundu laikā un notiek viena no trim lietām:

 • Ja adresāts ir iekļauts tajā pašā organizācijā un kalendāra īpašniekam lietotāju kopai Mana organizācija (noklusējums) ir iestatīta atļauja, kas nav Nav, tad adresāta kalendārs tiek atjaunināts atbilstoši noklusējuma lietotāja atļauju līmenim. Jaunajā modelī koplietojamais kalendārs paliek, bet tam var būt cits atļauju līmenis.

 • Ja adresāts ir iekļauts tajā pašā organizācijā, bet kalendāra īpašnieks neļauj koplietot savu kalendāru lietotājam Mana organizācija (noklusējums), tad koplietojamais kalendārs tiek noņemts no adresāta pastkastes. Adresāts savu kalendāru sarakstā vairs neredz koplietojamo kalendāru.

 • Ja adresāts ir iekļauts citā organizācijā, koplietojamais kalendārs vairs netiek sinhronizēts, bet netiek noņemts.

Pārstāvji vienmēr varēja skatīt pilnvaroto sapulču ziņojumus no sava mobilā tālruņa, jo uzaicinājumi tiek saņemti to iesūtnē. Tomēr iepriekš pārstāvjiem nebija nekādu norāžu, vai uzaicinājums uz sapulci ir domāts viņiem vai lietotājam, kuru tie pārstāv.

Lai labāk atbalstītu šo scenāriju, programmas Outlook operētājsistēmai iOS un Outlook operētājsistēmai Android ir papildinātas ar UI, lai būtu skaidrs, kam ir paredzēts uzaicinājums uz sapulci. Piemēram, nākamajos ekrānuzņēmumos ievērojiet tekstu “Saņemts lietotājam Filips Turins”, kas norāda, ka uzaicinājums un e-pasta ziņojums ir domāts Filipam, nevis pārstāvim.

Ekrānuzņēmumā redzams mobilās ierīces ekrāns ar kalendāra uzaicinājuma vienumu. Ekrānuzņēmumā redzams mobilās ierīces ekrāns ar e-pasta vienumu.

Jaunais kalendāru koplietošanas modelis trešo personu pasta klientos atšķiras dažos scenārijos, kas ir aprakstīti tālāk.

 • EAS klientos adresāti ar tikai lasīšanas atļaujām redzēs opciju sapulces izveidei vai atbildēšanai uz sapulces informāciju šajā tikai lasāmajā kalendārā. To izmantojot, notiks saglabāšana lokāli klienta kešatmiņā, bet serveris šīs izmaiņas noraidīs. Adresāta izmaiņas netiks atspoguļotas īpašnieka kalendārā, jo adresātam nav rediģēšanas atļauju. Šī problēma rodas tāpēc, ka EAS klienti koplietojamos kalendāros neizšķir tikai lasīšanas un lasīšanas/rakstīšanas atļaujas un visus kalendārus apstrādā kā rediģējamus.

 • Dažiem trešo personu klientiem ir klienta puses loģika, lai pašreizējo lietotāju pievienotu kā sapulču dalībnieku. Tāpēc, ja lietotājs izmanto paša tālruņa kalendāra programmu un skatās sapulces informāciju citas personas kalendārā, tas savu vārdu, iespējams, var ieraudzīt dalībnieku sarakstā. Tas notiek tikai tad, ja lietotājs skatās kalendāru trešās personas kalendāra programmā. Ja tas to pašu sapulci skatās programmā Outlook operētājsistēmai iOS vai Outlook operētājsistēmai Android, tas savu vārdu neredz dalībnieku sarakstā.

 • Mēs neatbalstām koplietojamo kalendāru uzlabojumus EWS klientos, tāpēc uzlabojumi nav pieejami nevienā kalendāra programmā, kas izmanto EWS, piemēram, sistēmā Mac OS X.

  Piezīmes.: 

  • Outlook for Mac šobrīd izmanto EWS un rāda mantotos koplietojuma kalendārus, kuriem nav šo uzlabojumu.

  • Mac OS X programma Kalendārs izmanto EWS un rāda mantotos koplietojuma kalendārus, kuriem nav šo uzlabojumu.

Bieži uzdotie jautājumi

Es nevēlos savu lietotāju kalendārus sinhronizēt mobilajos tālruņos. Kādus iestatījumus varu izmantot, lai to atspējotu?

Mums nav plānu atļaut nomniekiem atspējot koplietojamo kalendāru uzlabojumus.

Lietotājus uztrauc datu lietojums, kad koplietojamie kalendāri tiek sinhronizēti ar to mobilajiem tālruņiem. Ko viņiem pateikt?

Ja kalendāru sarakstā notīrāt koplietojamā kalendāra opciju, Outlook operētājsistēmai iOS, Outlook operētājsistēmai Android un Windows 10 Mobile nesinhronizē kalendārus, kas nav atlasīti. Vairākumam mobilo kalendāra programmu arī ir šādi jādarbojas.

Vai tas attiecas arī uz resursu kalendāriem?

Jebkurš kalendārs, kuru var koplietot, ir piemērots šiem uzlabojumiem. Ja lietotājs kopīgo savu kalendāru, koplietojamas pastkastes kalendāru vai resursu pastkastes kalendāru un adresāts to akceptē, izmantojot Outlook tīmeklī, Outlook operētājsistēmai iOS vai Outlook operētājsistēmai Android, tie redz šos uzlabojumus.

Tomēr tieši resursu pastkastēm pastāv dažas nekonsekvences, kā atļaujas tiek rādītas Outlook atļauju sarakstā, salīdzinot ar administrēšanas centra atļauju sarakstu. Mēs strādājam pie tā, lai atļaujas tiktu rādītas konsekventi. Tomēr resursu pastkastu kalendāriem koplietojamo kalendāru funkcionalitāte darbojas tā, kā detalizēti norādīts iepriekš, un adresāti var skatīt resursu kalendāru savā mobilajā tālrunī.

Vai tagad atbalstāt kalendāru koplietošanu Office 365 grupās?

Vēl ne, bet tas ir mūsu saraksta augšgalā. Šobrīd kalendāri tiek kopīgoti tikai ar atsevišķiem lietotājiem vai drošības grupām.

Kalendāra uzlabojumu laika skala dažādiem klientiem

Tālāk ir kopsavilkums par kalendāra uzlabojumu pašreizējo stāvokli. Tālāk norādītās laika skalas var mainīties.

Uzlabojums

Tīmeklis

PC*

Mac*

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Sava kalendāra kopīgošana ar vienkāršotām atļaujām

✔**

✔***

Nav plānots

Kalendāra akceptēšana, lai tas darbotos jaunajā modelī

✔**

✔***

Tūlītēja sinhronizācija, izmantojot jauno modeli

Mēneša kanāls:
2019

✔***

* Attiecas tikai uz klientiem, kuri iegādājušies Microsoft Office ar mēneša vai gada abonementu.

**Pieejams, sākot ar versiju 1805.

***Pakāpeniska ieviešana ražošanas lietotājiem būvējumā 16.20.18120801 un jaunākās versijās.

Saistītās tēmas

Kalendāra koplietošana programmā Outlook tīmeklī uzņēmumiem
Kalendāra deleģēšana programmā Outlook tīmeklī
Citas personas kalendāra pārvaldība programmā Outlook tīmeklī

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×