Kārtošanas un filtrēšanas saderības problēmas

Saderības pārbaudītājs atrada vienu vai vairākas ar kārtošanu un filtrēšanu saistītas saderības problēmas.

Svarīgi!: Lai novērstu neatgriezeniskus datu zudumus vai nepareizu funkcionalitāti, pirms saglabājat darbgrāmatu iepriekšējā faila formātā, ir jāpārskata problēmas, kas izraisa ievērojamu funkcionalitātes zudumu.

Problēmas, kas izraisa nelielu precizitātes zudumu, iespējams, ir (vai nav) jāatrisina, pirms turpināt saglabāt darbgrāmatu — dati vai funkcionalitāte netiek zaudēta, bet darbgrāmata, iespējams, neizskatīsies vai nedarbosies tieši tā, kā atverot to iepriekšējā Microsoft Excel versijā.

Šajā rakstā

Problēmas, kas izraisa ievērojamu funkcionalitātes zudumu

Problēmas, kas izraisa nelielu precizitātes zudumu

Problēmas, kas izraisa ievērojamu funkcionalitātes zudumu

Problēma

Risinājums

Šīs darbgrāmatas darblapa ir kārtošanas stāvoklī ar vairāk nekā trim kārtošanas nosacījumiem. Šī informācija tiks pazaudēta iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 2013 vai jaunākās versijā var lietot kārtošanas stāvokļus ar ne vairāk kā sešdesmit četriem kārtošanas nosacījumiem, lai pēc tiem kārtotu datus, bet programmā Excel 97–2003 tiek atbalstīti tikai kārtošanas stāvokļi ar ne vairāk kā trim nosacījumiem. Lai izvairītos no kārtošanas stāvokļa informācijas zuduma programmā Excel 97–2003, jūs, iespējams, vēlēsities mainīt kārtošanas stāvokli uz tādu, kas izmanto ne vairāk kā trīs nosacījumus. Programmā Excel 97–2003 datus varat kārtot arī manuāli.

Tomēr visa kārtošanas stāvokļa informācija paliek pieejama darbgrāmatā un tiek lietota, vēlreiz atverot darbgrāmatu programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā, ja vien kārtošanas stāvokļa informācija netiek rediģēta programmā Excel 97–2003.

Risinājums.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu datus, kas ir kārtoti ar vairāk nekā trim nosacījumiem, un pēc tam mainiet kārtošanas stāvokli, izmantojot tikai trīs vai mazāk nosacījumus.

Šīs darbgrāmatas darblapa ir kārtošanas stāvoklī, kurā lietots kārtošanas nosacījums ar pielāgotu sarakstu. Šī informācija tiks pazaudēta iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā var kārtot pēc pielāgota saraksta. Lai iegūtu līdzīgus kārtošanas rezultātus programmā Excel 97–2003, datus, kurus vēlaties kārtot, var grupēt un pēc tam kārtot manuāli.

Tomēr visa kārtošanas stāvokļa informācija paliek pieejama darbgrāmatā un tiek lietota, vēlreiz atverot darbgrāmatu programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā, ja vien kārtošanas stāvokļa informācija netiek rediģēta programmā Excel 97–2003.

Risinājums.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu datus, kas ir kārtoti pēc pielāgotā saraksta, un pēc tam mainiet kārtošanas stāvokli, lai tajā vairs nebūtu pielāgotā saraksta.

Šīs darbgrāmatas darblapa ir kārtošanas stāvoklī, kurā lietots kārtošanas nosacījums, kas norāda formatējuma informāciju. Šī informācija tiks pazaudēta iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā datus var kārtot pēc noteikta formāta, piemēram, šūnu krāsas, fonta krāsas vai ikonu kopām. Programmā Excel 97–2003 var kārtot tikai tekstu.

Tomēr visa kārtošanas stāvokļa informācija paliek pieejama darbgrāmatā un tiek lietota, vēlreiz atverot darbgrāmatu programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā, ja vien kārtošanas stāvokļa informācija netiek rediģēta programmā Excel 97–2003.

Kā rīkoties.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu datus, kas kārtoti pēc noteikta formāta, un pēc tam mainiet kārtošanas stāvokli, nenorādot formatējuma informāciju.

Uz lapas sākumu

Problēmas, kas izraisa nelielu precizitātes zudumu

Problēma

Risinājums

Daži dati šajā darbgrāmatā ir filtrēti tādā veidā, kas netiek atbalstīts iepriekšējās Excel versijās. Filtra paslēptās rindas paliks paslēptas, bet filtrs, iespējams, netiks pareizi rādīts iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā var lietot filtrus, kas netiek atbalstīti programmā Excel 97–2003. Lai izvairītos no filtrēšanas funkcionalitātes zuduma, jūs, iespējams, pirms darbgrāmatas saglabāšanas iepriekšējā Excel faila formātā vēlēsities notīrīt filtru. Programmā Excel 97–2003 pēc tam varat datus filtrēt manuāli.

Tomēr visa filtrēšanas stāvokļa informācija paliek pieejama darbgrāmatā un tiek lietota, vēlreiz atverot darbgrāmatu programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā, ja vien filtrēšanas stāvokļa informācija netiek rediģēta programmā Excel 97–2003.

Risinājums.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu filtrētos datus, un pēc tam notīriet filtru, lai parādītu paslēptās rindas. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Kārtot un filtrēt un pēc tam uz Notīrīt, lai notīrītu filtru.

Daži dati šajā darbgrāmatā ir filtrēti pēc šūnas krāsas. Filtra paslēptās rindas paliks paslēptas, bet filtrs, iespējams, netiks pareizi rādīts iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā var filtrēt pēc šūnas krāsas, fonta krāsas vai ikonas kopas — šī iespēja netiek atbalstīta programmā Excel 97–2003. Lai izvairītos no filtrēšanas funkcionalitātes zuduma, jūs, iespējams, vēlēsities pirms darbgrāmatas saglabāšanas iepriekšējā Excel faila formātā notīrīt filtru. Programmā Excel 97–2003 pēc tam varat datus filtrēt manuāli.

Tomēr visa filtrēšanas stāvokļa informācija paliek pieejama darbgrāmatā un tiek lietota, vēlreiz atverot darbgrāmatu programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā, ja vien filtrēšanas stāvokļa informācija netiek rediģēta programmā Excel 97–2003.

Risinājums.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu filtrētos datus, un pēc tam notīriet filtru, lai parādītu paslēptās rindas. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Kārtot un filtrēt un pēc tam uz Notīrīt, lai notīrītu filtru.

Daži dati šajā darbgrāmatā ir filtrēti pēc fonta krāsas. Filtra paslēptās rindas paliks paslēptas, bet filtrs, iespējams, netiks pareizi rādīts iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā var filtrēt pēc šūnas krāsas, fonta krāsas vai ikonas kopas — šī iespēja netiek atbalstīta programmā Excel 97–2003. Lai izvairītos no filtrēšanas funkcionalitātes zuduma, jūs, iespējams, vēlēsities pirms darbgrāmatas saglabāšanas iepriekšējā Excel faila formātā notīrīt filtru. Programmā Excel 97–2003 pēc tam varat datus filtrēt manuāli.

Tomēr visa filtrēšanas stāvokļa informācija paliek pieejama darbgrāmatā un tiek lietota, vēlreiz atverot darbgrāmatu programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā, ja vien filtrēšanas stāvokļa informācija netiek rediģēta programmā Excel 97–2003.

Risinājums.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu filtrētos datus, un pēc tam notīriet filtru, lai parādītu paslēptās rindas. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Kārtot un filtrēt un pēc tam uz Notīrīt, lai notīrītu filtru.

Daži dati šajā darbgrāmatā ir filtrēti pēc šūnas ikonas. Filtra paslēptās rindas paliks paslēptas, bet filtrs, iespējams, netiks pareizi rādīts iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā var filtrēt pēc šūnas krāsas, fonta krāsas vai ikonas kopas — šī iespēja netiek atbalstīta programmā Excel 97–2003. Lai izvairītos no filtrēšanas funkcionalitātes zuduma, jūs, iespējams, vēlēsities pirms darbgrāmatas saglabāšanas iepriekšējā Excel faila formātā notīrīt filtru. Programmā Excel 97–2003 pēc tam varat datus filtrēt manuāli.

Tomēr visa filtrēšanas stāvokļa informācija paliek pieejama darbgrāmatā un tiek lietota, vēlreiz atverot darbgrāmatu programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā, ja vien filtrēšanas stāvokļa informācija netiek rediģēta programmā Excel 97–2003.

Risinājums.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu filtrētos datus, un pēc tam notīriet filtru, lai parādītu paslēptās rindas. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Kārtot un filtrēt un pēc tam uz Notīrīt, lai notīrītu filtru.

Daži dati šajā darbgrāmatā ir filtrēti pēc vairāk nekā diviem kritērijiem. Filtra paslēptās rindas paliks paslēptas, bet filtrs, iespējams, netiks pareizi rādīts iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā datus var filtrēt pēc vairāk nekā diviem kritērijiem. Lai izvairītos no filtrēšanas funkcionalitātes zuduma, jūs, iespējams, vēlēsities pirms darbgrāmatas saglabāšanas iepriekšējā Excel faila formātā notīrīt filtru. Programmā Excel 97–2003 pēc tam varat datus filtrēt manuāli.

Tomēr visa filtrēšanas stāvokļa informācija paliek pieejama darbgrāmatā un tiek lietota, vēlreiz atverot darbgrāmatu programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā, ja vien filtrēšanas stāvokļa informācija netiek rediģēta programmā Excel 97–2003.

Risinājums.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu filtrētos datus, un pēc tam notīriet filtru, lai parādītu paslēptās rindas. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Kārtot un filtrēt un pēc tam uz Notīrīt, lai notīrītu filtru.

Daži dati šajā darbgrāmatā ir filtrēti pēc grupētas datumu hierarhijas, tā rezultātā izveidojot vairāk nekā divus kritērijus. Filtra paslēptās rindas paliks paslēptas, bet filtrs, iespējams, netiks pareizi rādīts agrākās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā datumus var filtrēt pēc grupētas hierarhijas. Tā kā šī iespēja netiek atbalstīta programmā Excel 97–2003, jūs, iespējams, vēlēsities atgrupēt datumu hierarhiju. Lai izvairītos no filtrēšanas funkcionalitātes zuduma, jūs, iespējams, vēlēsities pirms darbgrāmatas saglabāšanas iepriekšējā Excel faila formātā notīrīt filtru.

Tomēr visa filtrēšanas stāvokļa informācija paliek pieejama darbgrāmatā un tiek lietota, vēlreiz atverot darbgrāmatu programmā Excel 2013 vai jaunākā versijā, ja vien filtrēšanas stāvokļa informācija netiek rediģēta programmā Excel 97–2003.

Risinājums.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Atrast, lai atrastu filtrētos datus, un pēc tam notīriet filtru, lai parādītu paslēptās rindas. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Kārtot un filtrēt un pēc tam uz Notīrīt, lai notīrītu filtru.

Datu grupēšanu var izslēgt arī dialoglodziņa Excel opcijas cilnē Papildu. (Cilne Fails, Opcijas).

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×