Kā pievienot vai mainīt uzmeklēšanas kolonnu, kas ļauj glabāt vairākas vērtības

Dažkārt vajadzīgās vērtības ir saglabātas citā tabulā. Piemēram, ir izveidota diskutējamo jautājumu izsekošanas datu bāze un vēlaties sekot darbiniekiem un darbuzņēmējiem, kuriem ir piešķirts uzdevums. Informācija par šīm personām tiek reģistrēta tabulā Kontaktpersonas. Varat izveidot vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu, kas rāda vārdus kombinētā lodziņā vai sarakstlodziņa vadīklā. Atlasot personas, kurām vēlaties piešķirt uzdevumu, viņu kontaktinformācijas ID vērtības tiek saglabātas uzdevuma ierakstā.

Šajā rakstā ir raksturota vairākvērtību uzmeklēšanas kolonna un paskaidrots, kā to pievienot tabulai. Rakstā ir arī paskaidrots, kā esošu kolonnu pārvērst par vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu.

Ja vēlaties uzzināt, kā programmiski tabulā uzmeklēt vērtību, skatiet atsauces rakstu Funkcija DLookup. Papildinformāciju par vairākvērtību laukiem skatiet Vairākvērtību lauku rokasgrāmata.

Parasti datu bāzu pārvaldības sistēmās, tāpat kā iepriekšējās Microsoft Access versijās, katrā laukā var saglabāt tikai vienu vērtību. Programmā Microsoft Office Access 2007 var arī izveidot lauku, kurā var ievadīt vairākas vērtības, piemēram, personu sarakstu, kurām ir piešķirts uzdevums. Vairākvērtību lauki ir piemēroti vairākos gadījumos, piemēram, izmantojot programmu Office Access 2007 darbam ar informāciju, kas tiek glabāta Windows SharePoint Services 3.0 sarakstā, un ja šajā sarakstā ir lauks, kas izmanto vienu no Windows SharePoint Services 3.0 pieejamiem lauku tipiem.

Šajā rakstā

Kas ir vairākvērtību uzmeklēšanas kolonna?

Vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas izveide datu lapas skatā

Vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas izveide, izmantojot lauku saraksta rūti

Vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas izveide noformējuma skatā

Uzmeklēšanas vedņa izmantošana vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu izveidei

Saistītā vērtība un parādāmā vērtība vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnā

Iepazīšanās ar uzmeklēšanas lauka rekvizītiem

Uzmeklēšanas kolonnas noformējuma maiņa vairākvērtību laukam

Kas ir vairākvērtību uzmeklēšanas kolonna?

Vairākvērtību uzmeklēšanas kolonna ir lauks tabulā, kuras vērtības ir izgūtas no citas tabulas vai cita vērtību saraksta. Izmantojot vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu, izvēļu sarakstu var rādīt kombinētā lodziņā vai sarakstlodziņā. Izvēles var ņemt no tabulas vai vaicājuma, vai tās var būt ievadītas vērtības.Tā kā uzmeklēšanas kolonna ir vairākvērtību, sarakstā var izvēlēties vairākus vienumus.

Vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu var izveidot manuāli, iestatot uzmeklēšanas lauka rekvizītus, vai automātiski, pabeidzot Uzmeklēšanas vedni. Ja vien iespējams, vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas izveidei ieteicams izmantot Uzmeklēšanas vedni. Uzmeklēšanas vednis padara procesu vienkāršāku un automātiski izplata atbilstošus lauku rekvizītus, kā arī izveido atbilstošas tabulu relācijas.

Vairākvērtību lauks ar kombinēto lodziņu

Vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu var izveidot datu lapas vai noformējuma skatā.

Uz lapas sākumu

Vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas izveide datu lapas skatā

Pēc noklusējuma, atverot tabulu, tā tiek parādīta datu lapas skatā. Vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu var pievienot, cilnes Datu lapa grupā Lauki un kolonnas noklikšķinot Uzmeklēšanas kolonna. Tādējādi tiek sākts Uzmeklēšanas vednis, kas palīdz izveidot uzmeklēšanas kolonnu.

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas Pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Navigācijas rūtī veiciet dubultklikšķi uz tabulas, kurā vēlaties izveidot uzmeklēšanas kolonnu, — un tabula tiks atvērta datu lapas skatā.

 4. Cilnes Datu lapa grupā Lauki un kolonnas noklikšķiniet uz Uzmeklēšanas kolonna.

  Programmas Access lentes attēls

  Tiek sākts Uzmeklēšanas vednis.

  Uzmeklēšanas vedņa lapa, kurā var izvēlēties tabulu/vaicājumu vai vērtību sarakstu

 5. Uzmeklēšanas vedņa pirmajā lapā jāizvēlas, vai uzmeklēšanas kolonnas pamatā jābūt vērtībām no tabulas vai vaicājuma, vai ievadītu vērtību sarakstam.

  Biežāk izmantotais vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas tips ir tas, kurā tiek parādītas vērtības, kas uzmeklētas saistītā tabulā vai vaicājumā.

 6. Kā pabeigt Uzmeklēšanas vedni, skatiet sadaļā Uzmeklēšanas vedņa izmantošana.

Uz lapas sākumu

Vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas izveide, izmantojot lauku saraksta rūti

Ja izmantojat datu bāzi, kurā ir vairākas tabulas, vairākvērtību uzmeklēšanas lauka izveides procesu var sākt, velkot lauku no rūts Lauku saraksts. Rūtī Lauku saraksts ir parādīti citās datu bāzes tabulās pieejamie lauki. Šādi izveidojot vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu, Uzmeklēšanas vednis tiek sākts automātiski un vilktais lauks kļūst par vienu no uzmeklēšanas kolonnas laukiem.

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas Pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Navigācijas rūtī veiciet dubultklikšķi uz tabulas, kurā vēlaties izveidot uzmeklēšanas kolonnu, — un tabula tiks atvērta datu lapas skatā.

 4. Cilnes Datu lapa grupāLauki un kolonnas noklikšķiniet uz Pievienot esošus laukus.

  Programmas Access lentes attēls

  Tiek parādīta rūts Lauku saraksts.

 5. Noklikšķiniet blakus tabulai uz pluszīmes (+), lai parādītu tabulas lauku sarakstu.

 6. Velciet vajadzīgo lauku no rūts Lauku saraksts uz tabulu datu lapas skatā.

 7. Kad tiek parādīta ievietošanas rinda, nometiet lauku vajadzīgā novietojumā.

  Ievietošanas rindiņa lauka ievietošanai no rūts Lauku saraksts

  Tiek sākts Uzmeklēšanas vednis.

 8. Kā pabeigt Uzmeklēšanas vedni, skatiet sadaļā Uzmeklēšanas vedņa izmantošana.

Uz lapas sākumu

Vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas izveide noformējuma skatā

Uzmeklēšanas kolonnu var izveidot ne tikai datu lapas skatā, bet arī noformējuma skatā. Noformējuma skatā uzmeklēšanas kolonnu var izveidot tāpat kā datu lapas skatā, izmantojot Uzmeklēšanas vedni. Turklāt noformējuma skatā ir pilna piekļuve visiem lauku rekvizītiem, tāpēc tajā var rediģēt visus rekvizītus.

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas Pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršanaatlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Navigācijas rūtī noklikšķiniet ar peles labo pogu uz tabulas, kurai vēlaties pievienot vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 4. Atrodiet tabulas noformējuma režģī pirmo pieejamo tukšo rindu.

 5. Pirmajā pieejamā tukšajā rindā noklikšķiniet uz kolonnas Lauka nosaukums un pēc tam ierakstiet vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas lauka nosaukumu.

 6. Noklikšķiniet uz rindas kolonnas Datu tips, noklikšķiniet uz bultiņas un pēc tam nolaižamajā sarakstā atlasiet Uzmeklēšanas vednis.

  Tiek sākts Uzmeklēšanas vednis.

  Uzmeklēšanas vedņa lapa, kurā var izvēlēties tabulu/vaicājumu vai vērtību sarakstu

 7. Uzmeklēšanas vedņa pirmajā lapā norādiet, vai uzmeklēšanas kolonnas pamatā jābūt vērtībām no tabulas vai vaicājuma, vai ievadītu vērtību sarakstam.

  Biežāk izmantotais vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas tips ir tas, kurā tiek parādītas vērtības, kas uzmeklētas saistītā tabulā vai vaicājumā.

 8. Kā pabeigt Uzmeklēšanas vedni, skatiet sadaļā Uzmeklēšanas vedņa izmantošana.

Noklikšķinot uz pogas Pabeigt, tiek izveidota uzmeklēšanas kolonna, kuras lauku rekvizīti ir iestatīti, ņemot vērā Uzmeklēšanas vednī veiktās izvēles. Lauka rekvizītus var skatīt noformējuma skata apakšējā rūtī zem Lauka rekvizīti. Lai skatītu rekvizītus, kas attiecas tieši uz konkrēto uzmeklēšanas kolonnu, noklikšķiniet uz cilnes Uzmeklēšana.

Uz lapas sākumu

Uzmeklēšanas vedņa izmantošana vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu izveidei

Uzmeklēšanas vednis tiek sākts, veidojot uzmeklēšanas kolonnu datu lapas skatā, velkot lauku no rūts Lauku saraksts uz datu lapas skatā atvērtu tabulu, un noformējuma skatā kolonnā Datu tips izvēloties Uzmeklēšanas vednis. Vednis palīdz izveidot uzmeklēšanas kolonnu un automātiski iestata atbilstošus lauka rekvizītus, lai kolonna atbilstu izvēlēm. Vednis izveido arī tabulu relācijas un indeksus, ja tie nepieciešami uzmeklēšanas kolonnas atbalstam.

Vedņa pirmajā lapā ir jāizvēlas, vai uzmeklēšanas kolonnas pamatā jābūt tabulai vai vaicājumam, vai ievadītu vērtību sarakstam. Ja datu bāze ir pareizi noformēta un informācija ir sadalīta tabulās pa tēmām, kā uzmeklēšanas kolonnas datu avotu parasti ieteicams izvēlēties tabulu vai vaicājumu.

 • Vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas izveide, kuras pamatā ir tabula vai vaicājums

  1. Uzmeklēšanas vednī noklikšķiniet uz Es vēlos, lai uzmeklēšanas kolonna uzmeklē vērtības tabulā vai vaicājumā un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  2. Atlasiet sarakstā tabulu vai vaicājumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  3. Sadaļā Pieejamie lauki noklikšķiniet uz lauka, kas jāiekļauj uzmeklēšanā.

  4. Noklikšķiniet uz pogas ar zīmi “lielāks nekā” (>), lai pārvietotu atlasītos laukus uz sarakstu Atlasītie lauki. Noklikšķiniet uz dubultās zīmes “lielāks nekā” (»), lai visus laukus pārvietotu uz sarakstu Atlasītie lauki, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  5. Pēc izvēles atlasiet no viena līdz četriem laukiem, kuros grupēt uzmeklēšanas vienumus, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  6. Ja nepieciešams, pielāgojiet uzmeklēšanas lauka kolonnu platumu, pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  7. Sadaļā Vai šajā uzmeklēšanā vēlaties saglabāt vairākas vērtības? atzīmējiet izvēles rūtiņu Atļaut vairākas vērtības.

   Piezīme.: Izvēles rūtiņai jābūt atzīmētai, lai iespējotu vairāku vērtību glabāšanu.

  8. Noklikšķiniet uz Pabeigt.

   Noklikšķinot uz pogas Pabeigt, tiek izveidota uzmeklēšanas kolonna, kuras lauku rekvizīti ir iestatīti, ņemot vērā Uzmeklēšanas vednī veiktās izvēles.

  9. Lai saglabātu tabulu, noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas Pogas attēls un pēc tam uz Saglabāt.

   Tastatūras īsinājumtaustiņu kombinācija  CTRL+S

 • Vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas izveide, kuras pamatā ir ievadītās vērtības.

  1. Uzmeklēšanas vednī noklikšķiniet uz Vajadzīgās vērtības ierakstīšu pats un pēc tam uz Tālāk.

  2. Ievadiet kolonnu skaitu. Pēc tam zem Kolonna 1 ievadiet visas vērtības. Lai pārvietotos uz nākamo rindu, nospiediet taustiņu TAB.

  3. Pēc vērtību ievadīšanas noklikšķiniet uz Tālāk.

  4. Uzmeklēšanas vednī ievadiet uzmeklēšanas kolonnas etiķeti.

  5. Sadaļā Vai šajā uzmeklēšanā vēlaties saglabāt vairākas vērtības? atzīmējiet izvēles rūtiņu Atļaut vairākas vērtības.

   Piezīme.: Izvēles rūtiņai jābūt atzīmētai, lai iespējotu vairāku vērtību glabāšanu.

  6. Noklikšķiniet uz Pabeigt.

   Noklikšķinot uz pogas Pabeigt, tiek izveidota uzmeklēšanas kolonna, kuras lauku rekvizīti ir iestatīti, ņemot vērā Uzmeklēšanas vednī veiktās izvēles.

  7. Lai saglabātu tabulu, noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas Pogas attēls un pēc tam uzSaglabāt.

   Tastatūras īsinājumtaustiņu kombinācija  CTRL+S

 • Pēc vairākvērtību lauka izveides, skatot tabulu datu lapas skatā, tas tiek parādīts kā izvēles rūtiņas nolaižamais saraksts.

Uz lapas sākumu

Saistītā vērtība un parādāmā vērtība vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnā

Iepriekšējās Access versijās tika atbalstīti vienas vērtības uzmeklēšanas lauki. Vairākvērtību uzmeklēšanas lauki programmā Office Access 2007 ir jaunums. Uzmeklēšanas lauks ir paredzēts, lai aizvietotu numuru, piemēram, ID (vai citu ārējas atslēgas vērtību), ar nozīmīgāku vērtību, piemēram, vārdu. Piemēram, kontaktpersonas ID numura vietā programma Access var rādīt kontaktpersonas vārdu. Kontaktpersonas ID numurs ir saistītā vērtība. Kontaktpersonas ID numurs tiek automātiski uzmeklēts avota tabulā vai vaicājumā un aizvietots ar kontaktpersonas vārdu. Kontaktpersonas vārds ir parādāmā vērtība.

Tāpat kā vienas vērtības uzmeklēšanas laukam ir parādāmā vērtība un saistītā vērtība, vairākvērtību uzmeklēšanas laukam ir parādāmās vērtības, kas tiek rādītas lietotāja interfeisā, un saistītās vērtības, kas tiek glabātas tabulā. Katrai vairākvērtību lauka ievadnei, balstoties uz saistīto vērtību, tiek uzmeklēta parādāmā vērtība.

Tas nozīmē, ka programma Access bieži parāda uzmeklētu parādāmo vērtību, kas nav laukā glabātā saistītā vērtība. Piemēram, darbinieku ID vērtību kopa no vaicājuma ar nosaukumu “Contacts Extended” var tikt glabāta laukā AssignedTo. Šīs darbinieku ID vērtības ir saistītās vērtības. Tā kā lauks AssignedTo ir uzmeklēšanas lauks, programma Access vaicājuma rezultātā rāda uzmeklētu vērtību kopu — šajā piemērā kontaktpersonu vārdus. Kontaktpersonu vārdi ir parādāmās vērtības.

Datu lapa ar parādāmām vērtībām un datu lapa ar saistītām vērtībām

1. Parādāmās vērtības

2. Saistītās vērtības

Ir svarīgi saprast atšķirību starp vairākvērtību uzmeklēšanas lauka parādāmām vērtībām un saistītām vērtībām. Parādāmās vērtības pēc noklusējuma datu lapas skatā tiek parādītas automātiski. Taču saistītās vērtības ir tās, kas tiek glabātas uzmeklēšanas laukā, ko izmantot vaicājuma kritērijā un ko pēc noklusējuma programma Access izmanto savienojumos ar citām tabulām.

Uz lapas sākumu

Iepazīšanās ar uzmeklēšanas lauka rekvizītiem

Uzmeklēšanas lauka rekvizītus var skatīt noformējuma skata apakšējā rūtī zem Lauka rekvizīti. Lai skatītu rekvizītus, kas ir saistīti tieši ar konkrēto uzmeklēšanas kolonnu, noklikšķiniet uz cilnes Uzmeklēšana.

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas Pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Navigācijas rūtī noklikšķiniet ar peles labo pogu uz tabulas, kurai vēlaties pievienot uzmeklēšanas kolonnu, un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 4. Noklikšķiniet uzmeklēšanas kolonnai uz kolonnas Lauka nosaukums.

 5. Zem Lauka rekvizīti noklikšķiniet uz cilnes Uzmeklēšana.

  Tiek parādīti uzmeklēšanas rekvizīti.

  Vairākvērtību uzmeklēšanas lauka rekvizīti

Iestatot pirmā rekvizīta (Parādāmā vadīkla) vērtību, pieejamo rekvizītu saraksts tiek mainīts, lai rādītu veikto izvēli. Iestatot uzmeklēšanas lauka rekvizītus, var mainīt uzmeklēšanas kolonnas darbību. Ievērojiet— ja uzmeklēšanas kolonnas izveidei izmantojat Uzmeklēšanas vedni, uzmeklēšanas lauka rekvizītus iestata vednis.

Uzmeklēšanas lauka rekvizīti

Rekvizīts

Iestatījums

Parādāmā vadīkla

Iestatiet vadīklas tipu uz Izvēles rūtiņa, Tekstlodziņš, Sarakstlodziņš vai Kombinētais lodziņš. Visbiežāk par uzmeklēšanas kolonnas tipu tiek izvēlēts Kombinētais lodziņš.

Rindas avota tips

Izvēlieties, vai uzmeklēšanas kolonnu aizpildīt ar vērtībām no citas tabulas vai vaicājuma vai no lietotāja norādīto vērtību saraksta. Var arī izvēlēties aizpildīt sarakstu ar tabulas vai vaicājuma lauku nosaukumiem.

Rindas avots

Norādiet tabulu, vaicājumu vai vērtību sarakstu, kas uzmeklēšanas kolonnai nodrošina vērtības. Ja rekvizīts Rindas avota tips ir iestatīts uz Tabula/vaicājums vai Lauku saraksts, rekvizītam Rindas avots jābūt iestatītam uz tabulas vai vaicājuma vai uz SQL priekšrakstu, kas pārstāv vaicājumu. Ja rekvizīts Rindas avota tips ir iestatīts uz Vērtību saraksts, rekvizītā Rindas avots jābūt vērtību sarakstam, kurā vērtības ir atdalītas ar semikoliem.

Saistītā kolonna

Norādiet kolonnu rindas avotā, kas nodrošina uzmeklēšanas kolonnas saglabātu vērtību. Šī vērtība var būt diapazonā no 1 līdz kolonnu skaitam rindas avotā.

Piezīme.: Kolonnai, kas nodrošina saglabājamo vērtību, nav jābūt tādai pašai kā parādāmajai kolonnai.

Kolonnu skaits

Norādiet, cik daudz rindas avota kolonnā var parādīt uzmeklēšanas kolonnā. Lai atlasītu rādāmās kolonnas, rekvizītā Kolonnu platums jānorāda kolonnu platums.

Kolonnu nosaukumi

Norādiet, vai jārāda kolonnu nosaukumi.

Kolonnu platums

Ievadiet katras kolonnas platumu. Ja nevēlaties rādīt kādu kolonnu, piemēram, kolonnu ID, norādiet tās platumu— 0.

Saraksta rindas

Norādiet, cik daudz rindu jāparāda, parādot uzmeklēšanas kolonnu.

Saraksta platums

Norādiet, cik plata ir vadīkla, kas tiek parādīta, parādot uzmeklēšanas kolonnu.

Ierobežot ar sarakstu

Izvēlieties, vai var ievadīt vērtību, kuras nav sarakstā.

Atļaut vairākas vērtības

Norādiet, vai uzmeklēšanas kolonna izmanto vairākvērtību lauku un ļauj atlasīt vairākas vērtības.

Atļaut vērtību saraksta rediģējumus

Norādiet, vai uzmeklēšanas kolonnā, kuras pamatā ir vērtību saraksts, var rediģēt vienumus. Par rekvizīta iestatījumu izvēloties un noklikšķinot ar peles labo pogu uz uzmeklēšanas lauka, kura pamatā ir vienas kolonnas vērtību saraksts, tiek parādīta izvēlnes opcija Sarakstu elementu rediģēšana. Ja uzmeklēšanas laukā ir vairākas kolonnas, šis rekvizīts tiek ignorēts.

Saraksta elementu rediģēšanas forma

Norādiet nosaukumu esošai formai, ko izmantosit, lai rediģētu saraksta elementus uzmeklēšanas kolonnā, kuras pamatā ir tabula vai vaicājums.

Rādīt tikai rindas avota vērtības

Ja rekvizīts Atļaut vairākas vērtības ir iestatīts uz , tiek parādītas tikai tās vērtības, kas atbilst pašreizējam rindas avotam.

Saistīto vērtību uzmeklēšanas kolonnā nosaka rekvizīts Saistītā kolonna. Parādāmā vērtība uzmeklēšanas kolonnā ir kolonna vai kolonnas, kurām rekvizītā Kolonnu platums ir nav norādīts platums nulle.

Uz lapas sākumu

Uzmeklēšanas kolonnas noformējuma maiņa vairākvērtību laukam

Lai mainītu vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas noformējumu, uzmeklēšanas lauka rekvizīti ir jārediģē noformējuma skatā. Ir tikai viens izņēmums. Ja uzmeklēšanas kolonnas pamatā ir vienas kolonnas vērtību saraksts un rekvizīts Atļaut vērtību saraksta rediģējumus ir iestatīts uz , vērtību sarakstu var mainīt datu lapas skatā vai formas skatā, noklikšķinot ar peles labo pogu uz vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas un pēc tam uz Sarakstu elementu rediģēšana.

Kā rediģēt vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu, kuras pamatā ir vērtību saraksts

Vērtību sarakstam var pievienot vērtību, sarakstu var mainīt vai iestatīt noklusējuma vērtību.

 1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas Pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

 2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet un atveriet datu bāzi.

 3. Navigācijas rūtī veiciet dubultklikšķi uz tabulas, kurā ir vairākvērtību lauks.

  Tabula tiek atvērta datu lapas skatā.

 4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu jebkurā vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas šūnā.

 5. Noklikšķiniet uz Sarakstu elementu rediģēšana.

 6. Mainiet vērtību sarakstu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Kā mainīt vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu, kuras pamatā ir vērtību saraksts, uz vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu, kuras pamatā ir tabula vai vaicājums

 1. Vispirms dzēsiet esošo vairākvērtību lauku, kura pamatā ir vērtību saraksts.

  1. Noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas Pogas attēls un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.

  2. Dialoglodziņā Atvēršana atlasiet un atveriet datu bāzi.

  3. Atveriet tabulu datu lapas skatā.

  4. Atlasiet noformējuma režģī vairākvērtību lauku.

   Lai atlasītu lauku, noklikšķiniet uz lauka rindas atlasītāja.

  5. Cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Dzēst rindas.

   Cilnes Noformējums grupa Rīki

   Tiek parādīta apstiprinājuma uzvedne.

  6. Kad tiek parādīta apstiprinājuma uzvedne, noklikšķiniet uz , lai dzēstu lauku un visus tā datus. Lai atceltu, noklikšķiniet uz .

 2. Pēc tam izveidojiet jaunu vairākvērtību lauku.

  Kā izveidotu jaunu vairākvērtību lauku, skatiet sadaļā Vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas izveide datu lapas skatā.

Kā mainīt vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnas noformējumu

Lai mainītu vairākvērtību uzmeklēšanas kolonnu, tabulu var atvērt noformējuma skatā un modificēt uzmeklēšanas lauka rekvizītus. Papildinformāciju par uzmeklēšanas lauka rekvizītiem skatiet sadaļā Iepazīšanās ar uzmeklēšanas lauka rekvizītiem.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×