Kā pārvietoties programmā To-Do, izmantojot pieejamības līdzekļus

Kā pārvietoties programmā To-Do, izmantojot pieejamības līdzekļus

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Programma To-Do darbam ar Android darbojas jūsu Android tālrunī ar pieejamības līdzekļiem, piemēram, ekrāna lasītāju TalkBack un palielinājuma žestu. Lai uzzinātu, kā iestatīt preferences un padarīt vieglāku To-Do lietošanu, izmantojot iebūvētos pieejamības līdzekļus, skatiet sadaļu Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Iepazīšanās ar To-Do darbam ar Android izkārtojumu

Skats Mana diena

Kad pirmo reizi atverat programmu To-Do, redzams skats Mana diena. Skata augšējā kreisajā stūrī ir poga Sānjosla. Augšējā labajā stūrī ir poga Ieteikumi.

Zem pogām redzams ieteikumu paziņojumu burbulis, ja jums, piemēram, ir uzdevumi, kuru izpildes laiks ir šodien vai kas bija jāizpilda vakar. Lai pārbaudītu uzdevumus, pavelciet pa labi, līdz atskan "Review" (Pārskatīt), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Ja nav neviena paziņojuma, redzama nerediģējama Mana diena virsrakstu rinda. Pašreizējais datums redzams zem virsraksta.

Zem datuma ir galvenā satura apgabals, kas aizņem lielāko daļu no ekrāna. Šeit redzami konkrētajā dienā izpildāmie uzdevumi. Lai naviģētu sarakstā, pavelciet pa kreisi vai pa labi. TalkBack paziņo sarakstā esošos vienumus un to statusu. Lai atzīmētu vienumu kā pabeigtu, pavelciet pa labi, līdz atskan "Not completed to-do item button" (Nepabeigta uzdevuma vienuma poga), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skata Mana diena apakšējā labajā stūrī ir poga Pievienot uzdevumu. Lai pievienotu vienumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Ieteikumu skats

Lai pārietu uz skatu Ieteikumi, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan "Suggestions button" (Poga Ieteikumi), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai pārvietotos ieteikumu sarakstā, pavelciet pa kreisi vai pa labi. TalkBack paziņo katra sarakstā esošā vienuma statusu. Papildinformāciju par skata Ieteikumi izmantošanu skatiet rakstā Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do ar ekrāna lasītāju.

Sānjoslas skats

Lai pārietu uz skatu Sānjosla, skatā Mana diena vai Uzdevumu saraksts pavelciet pa kreisi, līdz atskan "Sidebar button" (Poga Sānjosla), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne, kurā redzami visi jūsu uzdevumu saraksti. Lai pārietu uz izvēlni, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Lai atlasītu sarakstu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai pievienotu jaunu sarakstu, pavelciet pa labi līdz brīdim, līdz atskan "New list" (Jauns saraksts), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Papildinformāciju par sarakstiem skatiet rakstā Darbs ar sarakstiem programmā To-Do ar ekrāna lasītāju.

Uzdevumu saraksta skats

Lai pārietu uz skatu Uzdevumu saraksts, skatā Sānjosla pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan rediģējamā saraksta nosaukums, pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Saraksta skata augšējā kreisajā stūrī ir poga Sānjosla. Augšējā labajā stūrī ir poga Papildu opcijas.

Zem pogām ir virsrakstu rinda ar saraksta nosaukumu.

Zem virsrakstu rindas ir galvenā satura apgabals, kas aizņem lielāko daļu no ekrāna. Visu jūsu uzdevumu vienumi vai uzdevumi ir redzami šajā sarakstā. Lai pārvietotos pa uzdevumiem, pavelciet pa kreisi vai pa labi. TalkBack paziņo uzdevumus un to statusus. Lai atvērtu detalizētu informāciju par uzdevumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai atzīmētu uzdevumu kā pabeigtu, pavelciet pa labi, līdz atskan "Not completed to-do item button" (Nepabeigta uzdevuma vienuma poga), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Papildinformāciju par uzdevumu pievienošanu skatiet rakstā Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do ar ekrāna lasītāju.

Saraksta skata apakšā ir poga Pievienot uzdevumu. Lai pievienotu vienumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Navigācija, izmantojot skārienievadi

Daži žesti, kas noder navigācijai lietojumprogrammā To-Do, ja izmantojat skārienievadi:

 • Lai pārvietotos starp vienumiem un orientieriem ekrānā vai sarakstā, pavelciet pa kreisi vai pa labi ar pirkstu.

 • Lai atlasītu elementu vai veicamo darbību, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 • Lai atvērtu TalkBack opciju globālo kontekstizvēlni, vispirms pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas un pēc tam pa labi.

Skatiet arī

Darbs ar sarakstiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Programma To-Do darbam ar Windows 10 darbojas ar pieejamības līdzekļiem jūsu Windows tālrunī, piemēram, ekrāna lasītāju Diktors un Lupu.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Windows tālrunī. Izmantojot planšetdatoru vai PC datoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Iepazīšanās ar To-Do darbam ar Windows 10 izkārtojumu

Skats Mana diena

Kad pirmo reizi atverat programmu To-Do, redzams skats Mana diena. Skata augšējā kreisajā stūrī ir poga Navigācija. Augšējā labajā stūrī ir poga Ieteikumi.

Zem pogām redzams ieteikumu paziņojumu burbulis, ja jums, piemēram, ir uzdevumi, kuru izpildes laiks ir šodien vai kas bija jāizpilda vakar. Lai pārbaudītu uzdevumus, pavelciet pa labi, līdz atskan "Review" (Pārskatīt), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Ja nav neviena paziņojuma, redzama nerediģējama Mana diena virsrakstu rinda. Pašreizējais datums redzams zem virsraksta.

Zem datuma ir galvenā satura apgabals, kas aizņem lielāko daļu no ekrāna. Šeit redzami konkrētajā dienā izpildāmie uzdevumi. Lai naviģētu sarakstā, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Diktors paziņo sarakstā esošos vienumus un to statusu. Lai atzīmētu vienumu kā pabeigtu, pavelciet pa labi, līdz atskan "Not completed to-do item button" (Nepabeigta uzdevuma vienuma poga), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skata Mana diena apakšējā labajā stūrī ir poga Pievienot uzdevumu. Lai pievienotu vienumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Ieteikumu skats

Lai pārietu uz skatu Ieteikumi, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan "Suggestions button" (Poga Ieteikumi), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai pārvietotos ieteikumu sarakstā, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Diktors paziņo katra sarakstā esošā vienuma statusu. Papildinformāciju par skata Ieteikumi izmantošanu skatiet rakstā Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do ar ekrāna lasītāju.

Sānjoslas skats

Lai pārietu uz skatu Sānjosla, skatā Mana diena vai Uzdevumu saraksts pavelciet pa kreisi, līdz atskan "Navigation button" (Poga Navigācija), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne, kurā redzami visi jūsu saraksti. Lai pārietu uz izvēlni, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Lai atlasītu sarakstu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai pievienotu jaunu sarakstu, pavelciet pa labi līdz brīdim, līdz atskan "New list button" (Poga Jauns saraksts), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Papildinformāciju par sarakstiem skatiet rakstā Darbs ar sarakstiem programmā To-Do ar ekrāna lasītāju.

Uzdevumu saraksta skats

Lai pārietu uz skatu Uzdevumu saraksts, skatā Sānjosla pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan rediģējamā saraksta nosaukums, pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Saraksta skata augšējā kreisajā stūrī ir poga Navigācija.

Zem pogas kreisajā pusē ir virsrakstu rinda ar saraksta nosaukumu, pēc tam labajā pusē ir poga Kārtot un poga Rediģēt sarakstu.

Zem virsrakstu rindas ir galvenā satura apgabals, kas aizņem lielāko daļu no ekrāna. Visu jūsu uzdevumu vienumi vai uzdevumi ir redzami šajā sarakstā. Lai pārvietotos pa uzdevumiem, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Diktors paziņo uzdevumus un to statusus. Lai atvērtu detalizētu informāciju par uzdevumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai atzīmētu uzdevumu kā pabeigtu, pavelciet pa labi, līdz atskan "Not completed to-do item button" (Nepabeigta uzdevuma vienuma poga), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Papildinformāciju par uzdevumu pievienošanu skatiet rakstā Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do ar ekrāna lasītāju.

Saraksta skata apakšā ir poga Pievienot uzdevumu. Lai pievienotu vienumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Navigācija, izmantojot skārienievadi

Daži žesti, kas noder navigācijai lietojumprogrammā To-Do, ja izmantojat skārienievadi:

 • Lai pārvietotos starp vienumiem un orientieriem ekrānā vai sarakstā, pavelciet pa kreisi vai pa labi ar pirkstu.

 • Lai atlasītu darbību, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 • Lai ātri rediģētu uzdevumu, veiciet trīskāršu pieskārienu pie ekrāna, lai atlasītu uzdevumu. Kad uzdevums ir atlasīts, veiciet dubultskārienu pie ekrāna ar diviem pirkstiem. Tiek atvērta kontekstizvēlne. Izvēlnē pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņota nepieciešamā opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 • Lai pārlūkotu ekrāna saturu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un lēnām velciet to pa ekrānu. Pieskaroties vienumiem, Diktors atskaņo to nosaukumus. Kad tiek atskaņots tāda elementa nosaukums, kuru vēlaties atlasīt, noņemiet pirkstu un veiciet dubultskārienu.

Skatiet arī

Darbs ar sarakstiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Programma To-Do darbam tīmekli darbojas pārlūkprogrammā un ar pieejamības līdzekļiem jūsu ierīcē, piemēram, ekrāna lasītāju.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat To-Do darbam tīmekli, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. To-Do darbam tīmekli darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis To-Do darbam tīmekli.

Šajā tēmā

Iepazīšanās ar To-Do tīmeklī izkārtojumu

Ekrāna kreisajā pusē ir sānjosla, kas redzama visos skatos. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz sānjoslu. Sānjoslas augšdaļā ir poga Pieteicies kā ar jūsu konta attēlu un nosaukumu. Lai skatītu pieteikšanās opcijas, nospiediet taustiņu Enter. Pa labi no pogas ir meklēšanas poga. Zem šīm pogām redzami visi jūsu saraksti, tostarp Mana diena. Lai atlasītu sarakstu, nospiediet taustiņu Enter. Zem sarakstiem redzama poga Jauns saraksts.

Papildinformāciju par sarakstiem skatiet rakstā Darbs ar sarakstiem programmā To-Do ar ekrāna lasītāju.

Skats Mana diena

Kad pirmo reizi atverat programmu To-Do, redzams skats Mana diena pa labi no sānjoslas.

Ja jums, piemēram, ir uzdevumi, kuru izpildes laiks ir šodien vai kas bija jāizpilda vakar, skata Mana diena augšā tiek parādīts ieteikumu paziņojumu burbulis. Lai pārbaudītu uzdevumus, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Review" (Pārskatīt), pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Ja nav neviena paziņojuma, redzama nerediģējama Mana diena virsrakstu rinda. Pašreizējais datums redzams zem virsraksta. Pa labi no datuma ir poga Ieteikumi.

Zem datuma ir galvenā satura apgabals, kas aizņem lielāko daļu no ekrāna. Šeit redzami konkrētajā dienā izpildāmie uzdevumi. Lai naviģētu sarakstā, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Jūsu ekrāna lasītājs paziņo sarakstā esošos vienumus un to statusu. Lai atzīmētu vienumu kā pabeigtu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Unchecked, Marked as not completed check box" (Neatzīmēta, izvēles rūtiņa Atzīmēts kā nepabeigts), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Lai atvērtu uzdevuma detalizēto skatu, nospiediet atstarpes taustiņu vai taustiņu Enter.

Zem uzdevumu saraksta ir lauks Pievienot uzdevumu. Lai pievienotu vienumu, ierakstiet uzdevuma saturu un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Add button" (Poga Pievienot), pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Ieteikumu skats

Lai atvērtu ieteikumu skatu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Access suggested to-dos via Suggestions button" (Piekļūt ieteicamajiem uzdevumiem, izmantojot pogu Ieteikumi), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Lai pārvietotos ieteikumu sarakstā, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Jūsu ekrāna lasītājs paziņo katra sarakstā esošā vienuma statusu. Papildinformāciju par skata Ieteikumi izmantošanu skatiet rakstā Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do ar ekrāna lasītāju.

Uzdevumu saraksta skats

Lai pārietu uz skatu Uzdevumu saraksts, sānjoslā nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan rediģējamā saraksta nosaukums, pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Kreisajā pusē redzama sānjosla. Pa labi redzama uzdevumu saraksta virsrakstu rinda. Pa labi no virsraksta ir poga Kārtot uzdevumus un poga Saraksta opcijas.

Zem datuma ir galvenā satura apgabals, kas aizņem lielāko daļu no ekrāna. Šeit redzami jūsu uzdevumi konkrētajā sarakstā. Lai naviģētu sarakstā, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Jūsu ekrāna lasītājs paziņo sarakstā esošos vienumus un to statusu. Lai atzīmētu vienumu kā pabeigtu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Unchecked, Marked as not completed check box" (Neatzīmēta, izvēles rūtiņa Atzīmēts kā nepabeigts), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Lai atvērtu uzdevuma detalizēto skatu, nospiediet atstarpes taustiņu vai taustiņu Enter. Papildinformāciju par uzdevumu pievienošanu skatiet rakstā Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do ar ekrāna lasītāju.

Zem uzdevumu saraksta ir lauks Pievienot uzdevumu. Lai pievienotu vienumu, ierakstiet uzdevuma saturu un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Add button" (Poga Pievienot), pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Detalizētas informācijas skats

Lai atvērtu uzdevuma detalizētas informācijas skatu, skatā Uzdevumu saraksts vai skatā Mana diena nospiediet taustiņu Enter, kad esat atvēris uzdevumu. Skats tiek atvērts ekrāna labajā pusē. Šajā skatā varat, piemēram, iestatīt atgādinājumus vai rakstīt piezīmes par uzdevumu. Lai pārvietotos starp skata laukiem, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Lai aizvērtu detalizētas informācijas skatu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Hide detail view button" (Poga Paslēpt detalizētas informācijas skatu), pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Navigācija, izmantojot tastatūru

Dažas saīsnes, kas noder navigācijai lietojumprogrammā To-Do, ja izmantojat tastatūru:

 • Lai pārvietotos starp vienumiem un orientieriem ekrānā vai sarakstā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš.

 • Lai pārvietotos sarakstos, nospiediet tabulēšanas taustiņu, taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš vai augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu.

 • Lai atlasītu vienumu vai darbību, nospiediet taustiņu Enter vai atstarpes taustiņu.

 • Lai izietu no uznirstošo opciju grupas, nospiediet taustiņu Esc.

Skatiet arī

Darbs ar sarakstiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×