Kā navigācijas rūtī izveidot un pārvaldīt pielāgotas kategorijas un grupas

Datu bāzes objektu lietošanai un pārvaldībai programmā Access izmantojiet navigācijas rūti. Lai datu bāzes objektus varētu organizēt atbilstoši savām vēlmēm, navigācijas rūtī varat izveidot arī pielāgotas kategorijas un grupas. Piemēram, varat izveidot saīsnes tikai uz tiem objektiem, kuri jāredz lietotājiem, lai viņiem būtu vieglāk veikt savus uzdevumus. Šajā tēmā aprakstīts, kā navigācijas rūtī izveidot un pārvaldīt pielāgotas kategorijas un grupas.

Šajā rakstā

Pielāgotu kategoriju un grupu izveide

Grupu un objektu rādīšana un paslēpšana kategorijā

Objektu noņemšana un atjaunošana pielāgotās grupās

Pielāgotu kategoriju un grupu zveide

Izveidojot pielāgotu kategoriju, tā tiek izveidota atvērtajai datu bāzei un tā tiek pārvietota ar šo datu bāzi. Pielāgotās kategorijas un grupas nevar pārsūtīt uz citu datu bāzi.

Dialoglodziņš Navigācijas opcijas tiek izmantots pielāgoto kategoriju un grupu izveidei un pārvaldīšanai. Procesa laikā jāveic šādas galvenās darbības:

 • Vispirms izveidojiet pielāgotu kategoriju. Programma Access nodrošina vienu: Pielāgota. Atbilstoši vajadzībām šo kategoriju var pārsaukt un tai var pievienot vai noņemt grupas vai jebkurā laikā var izveidot jaunu kategoriju.

 • Kad kategorija izveidota, izveidojiet tai vienu vai vairākas grupas.

 • Aizveriet dialoglodziņu Navigācijas opcijas un navigācijas rūtī velciet vai kopējiet un ielīmējiet datu bāzes objektus, kas jāpiešķir jūsu pielāgotajai grupai. Velciet vai kopējiet objektus no īpašas grupas ar nosaukumu Nepiešķirti objekti, ko programma Access izveido ikreiz, kad izveidojat pielāgotu kategoriju.

  Piezīme.: Pielāgotajai grupai pievienojot grupas Nepiešķirtie objekti datu bāzes objektu, programma Access izveido saīsni uz šo objektu — pats objekts netiek pārvietots vai kopēts. Ja pielāgotā grupā pārsaucat vai dzēšat saīsni, šīs izmaiņas neietekmē faktisko objektu, bet tikai saīsni uz to.

 • Aizpildot savu pielāgoto grupu vai grupas, varat paslēpt grupu Nepiešķirtie objekti un citas grupas, ko nevēlaties parādīt.

Pielāgotas kategorijas izveide

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz izvēlnes navigācijas rūts augšdaļā un pēc tam noklikšķiniet uz Navigācijas opcijas.

 2. Dialoglodziņā Navigācijas opcijas zem saraksta Kategorijas noklikšķiniet uz Pievienot vienumu. Sarakstā parādās jauna kategorija. Šis attēls ilustrē jaunu pielāgoto kategoriju:

  Jauna pielāgota kategorija navigācijas rūtī

 3. Ierakstiet jaunās kategorijas nosaukumu un nospiediet taustiņu ENTER.

  Izveidojiet nosaukumu, kas datu bāzes lietotājiem radītu asociācijas. Pēc nosaukuma izveides ievērojiet, ka labajā pusē esošā saraksta paraksts mainās, lai atbilstu šim nosaukumam. Piemēram, ja jaunās kategorijas nosaukums ir Mana vadības pults, labajā pusē esošā saraksta paraksts ir Manas vadības pults grupas. Ievērojiet arī, ka sarakstā ir grupa ar nosaukumu Nepiešķirtie objekti. Programma Access šo grupu izveido pēc noklusējuma. Šī grupa ietver visus datu bāzes objektus, kurus izmantojat pielāgotās grupas aizpildīšanai.

  Kad pielāgotā kategorija izveidota, izveidojiet tai vienu vai vairākas grupas. Varat izveidot tik grupas, cik nepieciešams. Turiet dialoglodziņu Navigācijas opcijas atvērtu un veiciet šīs darbības.

Pielāgotas grupas izveide

 1. Zem saraksta “Grupas nosaukuma” grupas noklikšķiniet uz Pievienot grupu un pēc tam ierakstiet grupas nosaukumu. Varat šo procesu atkārtot tik bieži, cik nepieciešams. Piemēram, kategorijā Mana vadības pults var būt trīs grupas — Datu ievades formas, Atskaites un Vaicājumi. Šinī posmā pievienojiet tās grupas, kas atbilst lietotāju vai jūsu vajadzībām.

 2. Pie grupas Nepiešķirtie objekti atstājiet izvēles rūtiņu atzīmētu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Programma Access aizver dialoglodziņu Navigācijas opcijas un navigācijas rūtij pievieno jauno pielāgoto grupu, bet grupa vēl nav skatāma.

 3. Lai padarītu grupu skatāmu un pievienotu tai objektus, veiciet šīs darbības.

Objektu pievienošana pielāgotai grupai

 1. Noklikšķiniet uz izvēlnes navigācijas rūts augšdaļā un izvēlnes augšējā sadaļā noklikšķiniet uz jaunās kategorijas. Kategorijai izveidotā grupa vai grupas parādās izvēlnes apakšējā sadaļā kopā ar grupu Nepiešķirtie objekti.

 2. Grupā Nepiešķirti objekti atlasiet vienumus, kuri jālieto pielāgotajā grupā, un pēc tam pārvietojiet tos uz šo grupu. Programma Access nodrošina vairākus atlasīto vienumu pārvietošanas veidus. Jūs varat:

  • Vilkt katru vienumu atsevišķi.

  • Turot nospiestu taustiņu CTRL, noklikšķināt uz vairākiem vienumiem un pēc tam vilkt vienumus uz pielāgoto grupu.

  • Ar peles labo pogu noklikšķināt uz kādu no atlasītajiem vienumiem, norādīt uz Pievienot grupai un pēc tam noklikšķināt uz pielāgotās grupas nosaukuma.

Kad tas ir pabeigts, varat navigācijas rūtī grupu Nepiešķirti objekti atstāt skatāmu vai paslēpt to.

Grupas Nepiešķirtie objekti paslēpšana

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz izvēlnes navigācijas rūts augšdaļā un noklikšķiniet uz Navigācijas opcijas.

 2. Kategoriju rūtī Grupas šim notīriet izvēles rūtiņu Nepiešķirtie objekti.

Izveidojot pielāgotu kategoriju un grupu, un pievienojot šai grupai dažas saīsnes, šīs saīsnes var izmantot papildu grupu izveidei. Turpinājumā ir paskaidrots, kā to darīt.

Jaunas pielāgotas grupas izveide, izmantojot esošas pielāgotas grupas objektus

Piezīme.: Lai izmantotu šo metodi, vispirms jāizveido pielāgota kategorija un grupa, kā norādīts iepriekšējās sadaļās.

 1. Navigācijas rūtī atvērtā kategorijā un grupā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz objekta, kas jāievieto jaunā grupā.

 2. Norādiet uz Pievienot grupai un pēc tam noklikšķiniet uz Jauna grupa.

  Navigācijas rūtī parādās jauna grupa.

  Jauna pielāgota grupa navigācijas rūtī

  Ievadiet jaunās grupas nosaukumu un pēc tam jaunajā grupā pēc vajadzības velciet papildu saīsnes.

Uz lapas sākumu

Grupu un objektu rādīšana un paslēpšana kategorijā

Var paslēpt dažas vai vairākas grupas pielāgotā kategorijā un dažus vai vairākus objektus grupā. Turpinot atcerieties šādu informāciju:

 • Programmā Access objektu var paslēpt divos veidos. Lai objektu paslēptu tā vecākgrupā vai kategorijā, var izmantot navigācijas rūtī esošās komandas vai arī var izvēlēties katra objekta rekvizītu un paslēpt to visās atvērtās datu bāzes grupās un kategorijās.

 • Paslēptos objektus un grupas var padarīt pilnībā neredzamus vai arī navigācijas rūtī tos var rādīt kā pelēkotas, nepieejamas ikonas. Izvēli var veikt, dialoglodziņā Navigācijas opcijas atzīmējot vai notīrot izvēles rūtiņu Parādīt paslēptos objektus. Šo izvēles rūtiņu var arī izmantot, ja jāparāda vai jāatjauno paslēptā grupa vai objekts.

Nākamajās sadaļās minētajās darbībās ir paskaidrots, kā veikt katru uzdevumu.

Grupas paslēpšana kategorijā

 • Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās grupas virsrakstjoslas, kas jāpaslēpj, un pēc tam noklikšķiniet uz Paslēpt.

  Piezīme.: Šo uzdevumu var veikt arī, izmantojot dialoglodziņu Navigācijas opcijas. Atveriet dialoglodziņu (ja nezināt kā, skatiet nākamā sadaļā minētās darbības) un sarakstā “Kategorijas” grupas pie grupas, kas jāpaslēpj, notīriet izvēles rūtiņu.

Paslēptas grupas atjaunošana kategorijā

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz izvēlņu joslas navigācijas rūts augšdaļā un pēc tam īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Navigācijas opcijas.

 2. Sarakstā Kategorijas atlasiet kategorijas, kurās ir paslēptās grupas.

 3. Sarakstā “Kategorijas” grupas pie paslēptās grupas atzīmējiet izvēles rūtiņu.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Objekta paslēpšana vecākgrupā

 • Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz objekta un pēc tam noklikšķiniet uz Paslēpt.

Objekta paslēpšana visās kategorijās un grupās

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz objekta, kas jāpaslēpj, un pēc tam noklikšķiniet uz Objekta rekvizīti.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Rekvizīti, un programma Access dialoglodziņa virsrakstam pievieno objekta nosaukumu. Piemēram, atverot formu ar nosaukumu Pasūtījumi, dialoglodziņa virsrakstā ir redzams Pasūtījumi rekvizīti. Dialoglodziņu parāda šis attēls.

  Access datu bāzes objekta dialoglodziņš Rekvizīti

 2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Slēpts.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

Paslēpto objektu atjaunošana (rādīšana)

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz izvēlnes navigācijas rūts augšdaļā un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Navigācijas opcijas.

 2. Dialoglodziņā Atainošanas opcijas atzīmējiet izvēles rūtiņu Parādīt paslēptos objektus.

 3. Noklikšķiniet uz Labi un atgriezieties navigācijas rūtī. Visi paslēptie objekti rūtī ir redzami kā pelēkotas ikonas.

 4. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja objekts ir paslēpts tikai tā vecākgrupā vai kategorijā, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šī objekta un pēc tam noklikšķiniet uz Parādīt paslēpto.

  • Ja objekts ir paslēpts visās kategorijās un grupās, iestatot rekvizītu Slēpts, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šī objekta, noklikšķiniet uz Skatīt rekvizītus un pēc tam notīriet izvēles rūtiņu Slēpts.

Uz lapas sākumu

Objektu noņemšana un atjaunošana pielāgotās grupās

Tā kā lietotāju un darba prasības mainās, laika gaitā var mainīties pielāgotās grupas. Grupas objektus var pievienot un noņemt jebkurā laikā. Turpinājumā ir paskaidrots, kā to darīt.

Objektu dzēšana pielāgotā grupā

 • Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz objekta, kas jānoņem, un pēc tam noklikšķiniet uz Dzēst.

Objekta atjaunošana pielāgotā grupā

 1. Ja grupa Nepiešķirtie objekti ir paslēpta, parādiet to.

  Kā parādīt grupu Nepiešķirtie objekti?

  1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz izvēlnes navigācijas rūts augšdaļā un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Navigācijas opcijas.

  2. Rūtī “Kategorijas” grupas pie grupas Nepiešķirtie objekti atzīmējiet izvēles rūtiņu.

 2. Velciet vai kopējiet un ielīmējiet objektu no grupas Nepiešķirtie objekti uz pielāgoto grupu pēc vajadzības.

Objekta pārdēvēšana pielāgotā grupā

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz objekta, kas jāpārdēvē, un pēc tam noklikšķiniet uz Pārdēvēt saīsni.

 2. Ierakstiet saīsnes jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×