Koplietošana un koprediģēšana

Izmaiņu reģistrēšana programmā Word

Izmaiņu reģistrēšana programmā Word

Izmaiņu reģistrēšanas ieslēgšana sniedz jums un jūsu kolēģiem iespēju veikt viegli pamanāmas izmaiņas. Šīs izmaiņas ir kā ieteikumi, kurus varat pārskatīt, un pēc tam noņemt vai padarīt pastāvīgus.

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video. Instalējiet Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player vai Internet Explorer 9.

Padoms. Vai video nav pieejams jūsu valodā? Atlasiet Slēptie titri Slēpto titru poga .

Ieslēdziet vai izslēdziet izmaiņu reģistrēšanu, atverot Pārskatīšana > Reģistrēt izmaiņas.

Izmaiņu reģistrēšana
 • Ja reģistrēšana ir ieslēgta, dzēšana tiek atzīmēta ar pārsvītrojumu, savukārt pievienojumi tiek atzīmēti ar pasvītrojumu. Citu autoru veiktās izmaiņas tiek rādītas dažādās krāsās.

 • Ja šī opcija ir izslēgta, Word pārtrauc izmaiņu marķēšanu, bet krāsainie pasvītrojumi un pārsvītrojumi joprojām ir dokumentā.

Vingrinieties ar reģistrētajām izmaiņām un citiem sadarbības līdzekļiem programmā Word, lejupielādējot šo sadarbību Word mācību ceļvedī.

Ieteikto izmaiņu skatīšana

Lai pārskatītu izmaiņas savā dokumentā, atveriet Pārskatīšana> Reģistrēšana> Rādīt pārskatīšanai.

 • Lai pārskatītu izmaiņas, kas norādītas ar sarkanu līniju piemalē, izvēlieties Vienkāršā atzīmēšana.

 • Lai skatītu detalizētu informāciju par izmaiņām, izvēlieties Visas atzīmes.

 • Lai priekšskatītu, kā dokuments izskatīsies, ja visas ieteiktā izmaiņas kļūs pastāvīgas, izvēlieties Bez atzīmēm.

 • Lai skatītu oriģinālo dokumentu, it kā visas ieteiktās izmaiņas būtu noņemtas, izvēlieties Sākotnējais.

 • Dodieties uz pārskatīt> Reģistrēt izmaiņas. Atkārtojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu izmaiņas.

  Izsekošanas grupa ar ieslēgtu izmaiņu reģistrēšanu

Piezīme.: Ja izmaiņu reģistrēšanas līdzeklis nav pieejams, iespējams, jāizslēdz dokumenta aizsardzība. Dodieties uz pārskatīt > ierobežot rediģēšanuun pēc tam atlasiet apturēt aizsardzību. (Iespējams, ir jāzina dokumenta parole).

Lai statusa joslai pievienotu izmaiņu reģistrēšanas indikatoru, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz statusa joslas un izvēlieties Reģistrēt izmaiņas.

Ja izslēgsit izmaiņu reģistrēšanu, varēsit pārskatīt dokumentu, neatzīmējot izmaiņas. Tomēr izslēdzot šo līdzekli, netiek noņemtas jau reģistrētās izmaiņas.

 • Cilnes Pārskatīšana grupā Izsekošana izvēlieties pogu Reģistrēt izmaiņas.

  Izmaiņu reģistrēšanas poga vairs nav iezīmēta, kā parādīts nākamajā attēlā.

  Ierīces detalizētā informācija ar pilnās un selektīvās tīrīšanas opcijām

Svarīgi!: Lai noņemtu reģistrētās izmaiņas, izmantojiet komandas Pieņemt un Noraidīt grupas Izmaiņas cilnē Pārskatīšana.

Izmaiņu radīšana to vietās

Pēc noklusējuma programmā Word tiek izdzēstais teksts un komentāri tiek rādīti balonos dokumenta piemalēs. Tomēr varat mainīt rādījumu, lai komentāri tiktu rādīti to veikšanas vietās un viss izdzēstais teksts tiktu rādīts ar pārsvītrojumiem, nevis ievietotos balonos.

 1. Cilnes Pārskatīšana grupā izsekošana atlasiet Rādīt atzīmes.

  Komanda Rādīt atzīmes

 2. Norādiet uz baloniun pēc tam atlasiet Rādīt visus iekļautos pārskatījumus , lai rādītu dzēsumus ar pārsvītrojumiem un komentāriem.

Komentāru parādīšana ekrāna padomos, nevis balonos

Pēc noklusējuma programmā Word tiek izdzēstais teksts un komentāri tiek rādīti balonos dokumenta piemalēs. Tomēr varat mainīt rādījumu, lai komentāri tiktu rādīti to veikšanas vietās. Iekļautos komentārus var skatīt, novietojot peles rādītāju uz komentāra indikatora.

 1. Cilnes Pārskatīšana grupā izsekošana atlasiet Rādīt atzīmes.

  Komanda Rādīt atzīmes

 2. Norādiet uz baloniun pēc tam atlasiet Rādīt visus iekļautos pārskatījumus , lai rādītu dzēsumus ar pārsvītrojumiem un komentāriem.

 3. Novietojiet rādītāju uz komentāra dokumentā. Komentārs tiek parādīts ekrāna padomā.

  Iekļauts komentārs

Izmaiņu parādīšana pēc rediģēšanas veida vai recenzenta

 1. Cilnes Pārskatīšana grupā izsekošana atlasiet Rādīt atzīmes.

  Komanda Rādīt atzīmes

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Atlasiet, lai atlasītu parādāmo izmaiņu tipu.

   Piemēram, atlasiet komentāri vai Iespraudumi un dzēsumi. Atzīme blakus vienumam norāda, vai šis vienums ir atlasīts.

   Opciju saraksts Rādīt atzīmes
    

   Svarīgi!: Pat ja atzīmju veids tiek paslēpts, notīrot to izvēlnē Rādīt atzīmes, šī veida atzīmes automātiski tiek parādīta ikreiz, kad dokumentu atverat jūs vai recenzents.

  • Norādiet uz recenzentiun pēc tam atzīmējiet rūtiņu notīriet visas izvēles rūtiņas, izņemot rūtiņas blakus to recenzentu vārdiem, kuru veiktās izmaiņas un komentārus vēlaties rādīt.

   Piezīme.: Lai atzīmētu vai notīrītu visas izvēles rūtiņas visiem recenzentiem sarakstā, atlasiet Visi recenzenti.

Konkrētu recenzentu izmaiņu un komentāru rādīšana

Redaktors vai recenzents parasti vēlas skatīt dokumentu, kā tās izskatīsies, kad viņu veiktās izmaiņas būs iekļautas. Šī procedūra darbības nodrošina redaktoram vai recenzentam iespēju skatīt, kā dokuments izskatīsies ar ieviestajām izmaiņām.

 • Cilnes Pārskatīšana grupā izsekošana noklikšķiniet uz bultiņas lodziņā Rādīt pārskatīšanai un pēc tam izvēlieties vajadzīgo opciju.

  Opciju izvēlne Rādīt pārskatīšanai

  • Galīgais ar atzīmēm    Šajā skatā tiek parādīts galīgais dokuments ar visām reģistrētajām izmaiņām un komentāriem. Šis ir noklusējuma skats visiem dokumentiem, kas tiek atvērti programmā Word.

  • Galīgais    Šajā skatā dokuments tiek parādīts ar visām izmaiņām iekļautām tekstā, bet reģistrētās izmaiņas netiek rādītas. Tomēr visas reģistrētās izmaiņas vai komentārus, kas nav akceptēti, noraidīti vai izdzēsti, paliek dokumentā.

  • Sākotnējais ar atzīmēm    Šajā skatā tiek parādīts sākotnējais teksts ar reģistrētajām izmaiņām un komentāriem.

  • Sākotnējais    Šajā skatā tiek parādīts sākotnējais dokuments bez reģistrētajām izmaiņām un komentāriem. Tomēr visas reģistrētās izmaiņas vai komentārus, kas nav akceptēti, noraidīti vai izdzēsti, paliek dokumentā.

Piezīme.: Ja vēlaties skatīt komentārus un reģistrētās izmaiņas balonos, jums jābūt Drukas izkārtojuma skats vai tīmekļa izkārtojuma skats.

Reģistrēto izmaiņu un komentāru paslēpšana drukāšanas laikā

Izmaiņu paslēpšana nenoņem izmaiņas dokumentā. Izmantojiet komandas Akceptēt un Noraidīt grupā Izmaiņas, lai noņemtu atzīmes dokumentā.

 1. Atlasiet cilni Fails .

 2. Atlasiet Drukāt.

 3. Sadaļā Iestatījumiatlasiet bultiņu blakus Drukāt visas lappuses.

 4. Atlasiet Drukāt atzīmes , lai notīrītu atzīmi.

  Drukas atzīme programmā Word

Kopsavilkuma skatīšana par reģistrētajām izmaiņām

Pārskatīšanas rūts ir parocīgs rīks, kas noderēs, lai pārliecinātos, vai visas reģistrētās izmaiņas ir noņemtas no dokumenta un nebūs redzamas citām personām, kas var skatīt šo dokumentu. Kopsavilkuma sadaļā pārskatīšanas rūts augšdaļā tiek parādīts precīzs redzamo dokumentā paliekošo reģistrēto izmaiņu un komentāru skaits.

Pārskatīšanas rūtī arī var lasīt garus komentārus, kas neietilpst komentāra burbulī.

Piezīme.: Pārskatīšanas rūts, atšķirībā no dokumenta vai komentāru burbuļiem, nav vislabākais rīks izmaiņu veikšanai dokumentā. Tā vietā, lai izdzēstu tekstu vai komentārus, vai arī veiktu citas izmaiņas pārskatīšanas rūtī, veiciet visu rediģēšanu dokumentā. Izmaiņas pēc tam būs redzamas pārskatīšanas rūtī.

Ierīces detalizētā informācija ar pilnās un selektīvās tīrīšanas opcijām

 1. Cilnes Pārskatīšana grupā Izsekošana izvēlieties kādu no tālāk minētajām opcijām.

  • Lai skatītu kopsavilkumu ekrāna sānos, izvēlieties Pārskatīšanas rūts.

  • Lai kopsavilkumu skatītu ekrāna apakšā, pārskatījumu rūts sarakstā izvēlieties Pārskatījumu rūts horizontāli.

 2. Lai skatītu katra veida izmaiņu skaitu, izvēlieties Rādīt detalizētu kopsavilkumu.

  Kopsavilkuma rūts

Visu reģistrēto izmaiņu un komentāru secīga pārskatīšana

 1. Cilnes Pārskatīšana grupā izmaiņas atlasiet Tālāk vai Iepriekšējais.

  O14 lente

 2. Veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.

  • Grupā Izmaiņas izvēlieties Akceptēt.

  • Grupā Izmaiņas izvēlieties Noraidīt.

  • Grupā Komentāri izvēlieties Dzēst.

 3. Akceptējiet vai noraidiet izmaiņas un izdzēsiet komentārus līdz dokumentā vairs nav reģistrētu izmaiņu vai komentāru, un pēc tam apstipriniet, ka visas reģistrētās izmaiņas ir akceptētas vai noraidītas un visi komentāri ir izdzēsti.

 4. Cilnes Pārskatīšana grupā Izsekošana izvēlieties Pārskatījumu rūts.

  Piezīme.: Kopsavilkuma sadaļā pārskatījumu rūts augšdaļā tiek parādīts precīzs dokumentā paliekošo reģistrēto izmaiņu un komentāru skaits.

Izmaiņu pārskatīšana pēc rediģēšanas veida vai konkrēta recenzenta

 1. Cilnes Pārskatīšana grupā Izsekošana veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām.

  Ierīces detalizētā informācija ar pilnās un selektīvās tīrīšanas opcijām

  • Sarakstā Rādīt atzīmes notīriet visas izvēles rūtiņas, izņemot tās, kuras atrodas blakus pārskatāmajām izmaiņām.

  • Sarakstā Rādīt atzīmes izvēlieties Recenzenti un pēc tam notīriet visas izvēles rūtiņas, izņemot rūtiņas blakus to recenzentu vārdiem, kuru veiktās izmaiņas un komentārus vēlaties rādīt.

  • Lai atzīmētu vai notīrītu visas izvēles rūtiņas visiem recenzentiem sarakstā, sarakstā Rādīt atzīmes izvēlieties Visi recenzenti

 2. Cilnes Pārskatīšana grupā Izmaiņas izvēlieties Nākamais vai Iepriekšējais.

  O14 lente

 3. Veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.

  • Grupā Izmaiņas izvēlieties Akceptēt.

  • Grupā Izmaiņas izvēlieties Noraidīt.

Visu izmaiņu akceptēšana vienlaikus

 1. Cilnes Pārskatīšana grupā Izmaiņas izvēlieties Nākamais vai Iepriekšējais.

  O14 lente

 2. Sarakstā Akceptēt izvēlieties Akceptēt visas izmaiņas dokumentā.

Visu izmaiņu noraidīšana vienlaikus

 1. Cilnes Pārskatīšana grupā Izmaiņas izvēlieties Nākamais vai Iepriekšējais.

  O14 lente

 2. Sarakstā Noraidīt izvēlieties Noraidīt visas izmaiņas dokumentā.

Komentāru dzēšana

 1. Atlasiet komentāru.

 2. Cilnes Pārskatīšana grupā Komentāri atlasiet Dzēst.

  Lai izdzēstu visus komentārus uzreiz, atlasiet bultiņu zem Dzēstun pēc tam atlasiet Dzēst visus komentārus dokumentā.

Izmaiņu reģistrēšanas ieslēgšana

Cilnē Pārskatīšana ieslēdziet izmaiņu reģistrēšanu.

Turn on Track Changes is highlighted

Ikreiz, kad kāds maina dokumentu, programma Word parādīs, kur izmaiņas tiek rādītas piemalē. Ja pārslēdzaties uz visu atzīmju skatu, redzēsit, ka izmaiņas ir iekļautas un balonos.

Markup is highlighted near the margin

Ikreiz, kad kāds pievieno komentāru, tas būs redzams balonā.

A comment in the margin is highlighted

Iekļauto izmaiņu rādīšana

Programmā Word parasti tiek rādītas izmaiņas balonos, kas atrodas tuvu dokumenta piemalēm. Ja vēlaties skatīt veiktās izmaiņas, cilnē Pārskatīšana atlasiet atzīmju opcijas > baloniem > Rādīt visus iekļautos pārskatījumus.

Show all Revisions inline is highlighted

Sekošana izmaiņām

Varat neļaut citiem izslēgt izmaiņu reģistrēšanu, fiksējot izmaiņu reģistrēšanu ar paroli.

Svarīgi!: Noteikti Iegaumējiet paroli, lai pēc tam, kad esat gatavs akceptēt vai noraidīt izmaiņas, varat izslēgt izmaiņu reģistrēšanu.

Izmaiņu reģistrēšanas bloķēšana ar paroli

 1. Izvēlnē Rīki atlasiet Aizsargāt dokumentu.

 2. Sadaļā aizsardzībaatzīmējiet izvēles rūtiņu Aizsargāt dokumentu un atlasiet reģistrētās izmaiņas .

  Protection section is highlighted

 3. Blakus paroleierakstiet paroli un atlasiet Labi.

 4. Atkārtoti ievadiet savu paroli un atlasiet Labi.

Kamēr reģistrētās izmaiņas ir bloķētas, nevar izslēgt izmaiņu reģistrēšanu, un jūs nevarat akceptēt vai noraidīt izmaiņas.

Izmaiņu reģistrēšanas atslēgšana

 1. Lai atbloķētu reģistrētās izmaiņas, izvēlnē Rīki atlasiet Aizsargāt dokumentu.

 2. Sadaļā aizsardzībanoņemiet atzīmi no opcijas Aizsargāt dokumentuun ievadiet savu paroli un atlasiet Labi.

Pēc tam izmaiņu reģistrēšana joprojām būs ieslēgta, taču jūs varēsit akceptēt un noraidīt izmaiņas.

Izmaiņu reģistrēšanas izslēgšana

Cilnē Pārskatīšana izslēdziet izmaiņu reģistrēšanasopcijas. Programma Word pārtrauc iezīmēt jaunas izmaiņas, bet visas izmaiņas, kas jau ir reģistrētas, joprojām būs dokumentā. Papildinformāciju skatiet rakstā reģistrēto izmaiņu un komentāru noņemšana.

Reģistrēto izmaiņu ieslēgšana vai izslēgšana

Kad ir ieslēgtas reģistrētās izmaiņas, programma Word atzīmē visas izmaiņas, ko veic jebkurš dokumenta autors. Tas noder, ja sadarbojaties ar citiem autoriem, jo jūs varat redzēt, kuri autori ir veikuši noteiktas izmaiņas.

 1. Atveriet dokumentu, kuru vēlaties rediģēt.

 2. Cilnes Pārskatīšana sadaļā Sekošanaatlasiet izmaiņu reģistrēšanas slēdzi, lai ieslēgtu izmaiņu reģistrēšanu.

  Review tab, Tracking group

  Padomi.: 

  • Katra recenzenta veiktās izmaiņas tiek rādītas citā krāsā. Ja ir vairāk nekā astoņi recenzenti, krāsas tiek atkārtoti lietotas.

  • Lai piešķirtu noteiktu krāsu savām reģistrētajām izmaiņām, izvēlnē Word atlasiet preferencesun pēc tam sadaļā izvade un koplietošanaatlasiet Reģistrēt izmaiņas Uzaiciniet personas koplietot jūsu darbgrāmatu . Lodziņos krāsa atlasiet vajadzīgo krāsu.

  • Recenzenta vārds, datums un laiks, kad tika veiktas izmaiņas, un veiktās izmaiņas (piemēram, izdzēstas) arī tiek rādītas atzīmju baloni katrai maiņai. Ja netiek rādīti atzīmju baloni, šī informācija tiek parādīta, norādot uz izmaiņām.

  • Izmaiņu marķēšanas opcijas izvēlnē Rīki > Reģistrēt izmaiņas (izmaiņu iezīmēšana ekrānā, izmaiņu iezīmēšana izdrukātā dokumentā) un opcijas cilnē Pārskatīšana uznirstošajā izvēlnē (pēdējie ar atzīmēm, fināls, oriģināls Tiek rādītas atzīmes, oriģināls) nav saglabāti iestatījumi. Ja nevēlaties, lai reģistrētās izmaiņas tiktu parādītas, atkārtoti atverot dokumentu, izmaiņas ir jāakceptē vai jānoraida. Ja vēlaties veikt pārskatījumu ierakstu, saglabājiet dokumenta kopiju pirms izmaiņu akceptēšanas vai noraidīšanas.

Reģistrēto izmaiņu vai komentāru parādīšana pēc tipa vai recenzenta

Varat parādīt vai paslēpt dokumenta komentārus, formatējumu, iespraudumus un dzēsumus vai skatīt komentārus tikai atlasītiem recenzentiem.

 • Cilnes Pārskatīšana sadaļas Sekošanauznirstošajā izvēlnē Rādīt atzīmes atlasiet vajadzīgo opciju.

  Review tab, Tracking group

  Padoms.: Lai parādītu ēnotu fonu aiz apgabala, kur reģistrētās izmaiņas vai komentāri tiek rādīti pareizajā piemalē, uznirstošajā izvēlnē Rādīt atzīmes atlasiet atzīmēšanas apgabala iezīmēšana. Šis Ēnotais apgabals arī izdrukā ar dokumentu, lai palīdzētu atdalīt dokumenta tekstu no reģistrētajām izmaiņām vai komentāriem.

Reģistrēto izmaiņu izslēgšana balonos

Pēc noklusējuma ievietošanas, dzēšanas, komentāru, recenzenta vārds un laikspiedols tiek attēlots balonos, kas tiek rādīti dokumenta piemalēs. Varat mainīt iestatījumus, lai dokumenta pamattekstā rādītu reģistrētās izmaiņas.

 1. Cilnes Pārskatīšana sadaļas Sekošanauznirstošajā izvēlnē Rādīt atzīmes atlasiet preferences.

  Review tab, Tracking group

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

Darbība

Rīkojieties šādi

Rādīt reģistrētās izmaiņas dokumenta pamattekstā, nevis balonos

Notīriet izvēles rūtiņu Izmantot balonus, lai rādītu izmaiņas .

Recenzenta vārda un laika un datuma spiedoga paslēpšana balonos

Notīriet izvēles rūtiņu iekļaut recenzentu, laikspiedolu un darbību pogas .

Piezīme.: Ar izslēgtu balonu, komentētais teksts tiek ietverts iekavās, iezīmēts ar krāsu un ko identificē recenzenta iniciāļi. Komentāri tiek rādīti nelielā uznirstošā logā, kad rādītājs tiek novietots virs komentētā teksta, izņemot gadījumus, kad dokuments ir publicēšanas izkārtojuma skatā.

Reģistrēto izmaiņu formatējuma mainīšana

Varat pielāgot, kā pārskatījuma atzīme tiek parādīti un darboties programmā Word.

 1. Cilnes Pārskatīšana sadaļas Sekošanauznirstošajā izvēlnē Rādīt atzīmes atlasiet preferences.

  Review tab, Tracking group

 2. Atlasiet vajadzīgās opcijas. Tālāk esošajā tabulā ir norādītas dažas bieži lietotās formatēšanas opcijas.

Lai

Rīkojieties šādi

Mainiet krāsu un citu formatējumu, ko programma Word izmanto, lai noteiktu izmaiņas

Sadaļā atzīmesuznirstošajās izvēlnēs atlasiet vajadzīgās formatēšanas opcijas.

Norāda dzēšanas gadījumus, nerādot izdzēsto tekstu.

Sadaļas atzīmesuznirstošajā izvēlnē Dzēst atlasiet # vai ^.

Izdzēstais teksts tiks aizstāts ar rakstzīmi # vai ^.

izmaiņu līnijas izskata mainīšana

Sadaļas atzīmesuznirstošajās izvēlnēs mainītās līnijas un krāsas atlasiet vajadzīgās opcijas.

Pārvietota teksta reģistrēšana

Sadaļā kustībasatlasiet izsekot pārvietošanosun pēc tam nolaižamajās izvēlnēs pārvietots no, pārvietots uzun Color krāsu atlasiet vajadzīgās opcijas.

Krāsas mainīšana, ko programma Word izmanto, lai atzīmētu tabulas šūnām veiktās izmaiņas

Sadaļā tabulas šūnas marķējums, ievietotajās šūnās, izdzēstāsšūnas, sapludinātāsšūnas un sadalāmās šūnas , atlasiet vajadzīgās opcijas.

Reģistrēto izmaiņu un komentāru pārskatīšana

Varat pārskatīt un akceptēt vai noraidīt katru reģistrēto izmaiņu secību, akceptēt vai noraidīt visas izmaiņas vienlaikus, dzēst visus komentārus vienlaikus vai pārskatīt konkrēta recenzenta izveidotos vienumus.

 1. Ja pārskatījuma atzīmes dokumentā nav redzamas, izvēlnē Rīki norādiet uz Reģistrēt izmaiņas, atlasiet iezīmēt izmaiņasun pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Marķēt izmaiņas ekrānā .

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

Darbība

Cilnē Pārskatīšana rīkojieties šādi

Pēc tam rīkojieties šādi

Nākamās izmaiņas pārskatīšana

Sadaļā izmaiņasatlasiet Tālāk .

Atlasiet Akceptēt vai noraidīt.

Iepriekšējo izmaiņu pārskatīšana

Sadaļā izmaiņasatlasiet Iepriekšējais

Atlasiet Akceptēt vai noraidīt.

Visu izmaiņu akceptēšana vienā reizē

Sadaļā izmaiņasatlasiet bultiņu pie Akceptēt

Atlasiet Akceptēt visas izmaiņas dokumentā.

Visu izmaiņu noraidīšana vienlaikus

Sadaļā izmaiņasatlasiet bultiņu blakus noraidīt

Atlasiet Noraidīt visas izmaiņas dokumentā.

Visu komentāru dzēšana vienā reizē

Sadaļā Komentāriatlasiet bultiņu blakus Dzēst

Atlasiet Dzēst visus komentārus dokumentā.

Konkrēta recenzenta izveidoto vienumu pārskatīšana

Sadaļā Sekošanaatlasiet Rādīt atzīmes

Norādiet uz recenzentiun pēc tam notīriet visas izvēles rūtiņas, izņemot to, kas atrodas blakus tā recenzenta vārdam, kura veiktās izmaiņas vēlaties pārskatīt.

Lai atzīmētu vai notīrītu izvēles rūtiņas visiem recenzentiem sarakstā, atlasiet Visi recenzenti.

Piezīme.: Kad rādītājs tiek novietots uz reģistrētās izmaiņas, tiek parādīts ekrāna padoms, kurā tiek parādīts autora vārds, izmaiņas datums un laiks, kā arī veicamās izmaiņas.

Reģistrēto izmaiņu drukāšana

Reģistrētās izmaiņas var būt noderīgas, lai iekļautu dokumenta izdrukātajā versijā.

 1. Atveriet dokumentu, kurā iekļautas reģistrētās izmaiņas, kuras vēlaties drukāt.

 2. Izvēlnē Fails atlasiet Drukāt.

 3. Uznirstošajā izvēlnē kopēt & lapas atlasiet Microsoft Word.

  Padoms.: Ja uznirstošajā izvēlnē netiek rādītas kopijas & lapas , atlasiet zilo lejupvērsto bultiņu pa labi no printera uznirstošās izvēlnes.

 4. Uznirstošajā izvēlnē Drukāšana atlasiet dokuments, kurā redzamas atzīmes.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×