Izkārtojuma opcijas

Iestatiet attēla vai objekta novietojumu plašā vietu klāstā dokumentā.

Horizontālās

Novietot attēlu horizontāli lapā, ņemot vērā tālāk norādītos aspektus.

Līdzinājuma    Iestatiet attēlu pa kreisi, pa labi vai centrēts attiecībā pret lapu, piemali, kolonnu, rakstzīmi, kreiso, labo, iekšējo vai ārējo piemali. Lappuses un piemales iestatījumi novieto objektu attiecībā uz lapas kreiso un labo pusi.

Grāmatas izkārtojums    Iestatiet pozīcijas, kad dokuments tiks sagatavots drukāšanai vai iesiešanai. Varat noteikt, kur attēls būs redzams kreisajā vai labajā lapā. Varat pozicionēt attēlus atkarībā no lapas vai piemales iekšpuses vai ārpus tās.

Absolūtā pozīcijas    Bloķē jūsu attēlu līdz noteiktai izmērītajai vietai pa labi no lapas, piemales, kolonnas, rakstzīmes vai tieši pa kreisi, pa labi, uz iekšu vai ārējo piemali. Mērījumus var norādīt kā pozitīvus vai negatīvus precīzas pozīcijas vadīklai pa kreisi vai pa labi no enkura punkta. Attēls paliks tādā pašā vietā neatkarīgi no jebkādām citām veiktajām formatējuma izmaiņām.

Relatīvā novietojums    Iestatiet attēlu pozīcijas attiecībā pret piemali, lapu, kreiso, labo, iekšējo vai ārējo piemali. Īpašie iestatījumi ir procentuālās vērtības. Tas var būt noderīgi, ja vēlaties saglabāt attēlu kā noteiktu attālumu no piemales pat tad, ja plānojat mainīt piemales.

Cilne izkārtojuma opcijas

Vertikālās

Lapā pārvietojiet attēlu vertikāli, ņemot vērā tālāk norādītos aspektus.

Līdzinājuma    Novietojiet attēlu augšpusē, centrētā, apakšējā, iekšpuses vai ārpuses attiecībā pret lapu, piemali, līniju, augšējo, apakšējo, iekšējo vai ārējo piemali. Lappuses un piemales novietojot attēlu attiecībā pret lapas augšmalu un apakšdaļu.

Absolūtā pozīcijas    Bloķē jūsu attēlu līdz noteiktai izmērītajai vietai zem lappuses, piemales, rindkopas, līnijas vai īpaši augšējās, apakšējās, iekšējās vai ārējās piemales. Mērījumus var norādīt kā pozitīvus vai negatīvus precīzas pozīcijas kontrolei uz augšu vai uz leju no enkura punkta. Attēls paliks tādā pašā vietā neatkarīgi no jebkādām citām veiktajām formatējuma izmaiņām.

Relatīvā novietojums    Iestatiet attēla novietojumu attiecībā pret piemali, lappusi, augšējo, apakšējo, iekšējo vai ārējo piemali. Tas var būt noderīgi, ja vēlaties saglabāt attēlu kā noteiktu attālumu no piemales pat tad, ja plānojat mainīt piemales.

Opcijas.

Papildu opcijas, kas jāizmanto, novietojot attēlus un objektus.

Pārvietot objektu kopā ar tekstu    Novieto attēlu ar tekstu, ar kuru tas ir pozicionēts. Piemēram, ja attēls ir novietots ar rindkopu un ir ievietota vēl viena rindkopa, attēls tiks pārvietots kopā ar sākotnējo rindkopu. Tas darbojas tikai kustamos attēlos (nevis rindiņā ar teksta aplaušanu), un tie nav nemainīgā pozā, kā iestatīts teksta aplaušanas izvēlnē. Iespējojot šo iestatījumu, tiek iestatīts arī pārvietot ar tekstu izvēlnē Aplauzt tekstu . Jūs arī pamanīsit, ka horizontālais un vertikālais līdzinājums mainīsies uz absolūtajām pozīcijām attiecībā pret piemali (horizontālo) un rindkopu (vertikālo).

Fiksēt enkuru    Bloķē attēlu ar rindkopu. Pārvietot objektu kopā ar tekstu saglabās attēlu rindkopā, ja pārvietojat lapas rindkopas. Tomēr, ja atlasāt un velkat rindkopu citā lappusē, attēls, iespējams, tiks pārvietots uz citu lapu. Fiksējot enkuru, ja atlasāt rindkopu un attēlu un pārvietojat rindkopu uz citu lappusi, tā paliek kopā ar sākotnējo tekstu.

Pārklāšanās atļaušana    Ļauj vilkt attēlus, lai pārklātos. Attēli ir slāņu formātā. Lai mainītu attēlu, kas atrodas pirms vai aiz otra, izmantojiet pogu Pārvietot tuvākvai Sūtīt uz priekšu grupā Sakārtot , lai mainītu secību. Tas ietekmē visu dokumentu.

Teksta aplaušana ļauj iestatīt, kā forma vai attēls mijiedarbojas ar apkārtējo tekstu.

Aplaušanas stils

Šīs komandas kontrolē, kā teksts tiek aplauzts ap attēlu vai formu, kas ietekmē to, kā to var ievietot lapā.

Vienā rindiņā ar tekstu    Novieto attēlu vai formu rindkopā tāpat kā teksta rindiņa. Kad pievienojat vai noņemat tekstu, tas tiek pārbīdīts ar rindkopu. Varat pārvietot attēlu vai formu uz citām rindiņām, izmantojot tekstu, taču tas ir ierobežots līdz rindiņas līmenim.

Rindiņas teksta aplaušana

Kvadrātveida teksta aplaušana

Kvadrātveida    Aplauž tekstu ap attēlu vai formu kvadrātveida modelī. Ja attēla konusu, piemēram, trijstūrī, tekstā abās pusēs ir viena apmale. Varat novietot objektu lapā nejauši un teksts tiks aizpildīts ap to.

Ciešs    Teksts tiek aplauzts vienmērīgā attālumā starp attēla vai formas malu un tekstu. Teksts seko formai. Varat novietot objektu lapā nejauši un teksts tiks aizpildīts ap to.

Cieši teksta aplaušana

Teksta aplaušana

Izmantojot    Darbojas līdzīgi kā cieši, izņemot to, ka varat mainīt aplaušanas punktus, lai teksts varētu aizpildīt atstarpes starp attēla elementiem. Ja attēlam vai formai nav atstarpju, teksta aplaušana darbojas tieši tāpat kā cieši. Papildinformāciju skatiet rakstā aplaušanas punktu rediģēšana

Augšā un apakšā    Aplauž tekstu attēla vai formas augšpusē un apakšpusē, un neievieto tekstu gar malām neatkarīgi no attēla sašaurināšanas.

Augšējo un apakšējo teksta aplaušana

Aiz teksta aplaušanas

Aiz teksta    Novieto attēlu vai formu aiz teksta un neveic teksta aplaušanu ap to. Kad teksts ir novietots, iespējams, ir grūti to atlasīt. Dodieties uz izkārtojuma > atlases rūti un pēc tam sarakstā izvēlieties attēlu vai formu, lai to atlasītu.

Teksta priekšpusē    Novieto attēlu vai formu virs teksta. Teksts netiek aplauzts, tāpēc daļa no tā var būt bloķēta atkarībā no attēla caurspīdīguma.

Teksta aplaušanas priekšpusē

Teksta aplaušana

Šīs komandas kontrolē to, vai teksts tiek aplauzts ap attēlu abās pusēs, pa kreisi, pa labi vai kur kādreiz ir lielākais attālums starp attēlu un piemali.

Abas puses    Aplauž tekstu ap jebkuru attēla vai formas malu.

Aplaušana abas puses

Pa kreisi    Aplauž tekstu ap tikai attēla vai formas kreiso pusi.

Tikai kreisās puses aplaušana

Pa labi    Aplauž tekstu ap tikai attēla vai formas labo pusi.

Aplaušana no labās puses

Tikai lielākais    Aplauž tekstu attēla vai formas sānos ar lielāku attālumu no piemales.

Tikai lielākās puses aplaušana


Attālums no teksta

Varat ievadīt pielāgotās vērtības attālumam starp tekstu un attēlu. Varat neatkarīgi iestatīt attālumus augšā, lejā, pa kreisiun pa labi.

Lai rediģētu aplaušanas punktus, atlasiet attēlu vai formu un dodieties uz Aplauzt tekstu un atlasiet Rediģēt aplaušanas punktus no teksta aplaušanas izvēlnes.

Izvēlnes elementa Rediģēt aplaušanas punktus

Strukturējuma punktus var pārvietot, lai jūs varētu pielāgot vietu, kur tiek aplauzts teksts.

Nerediģēti aplaušanas punkti

Pārvietojiet aplaušanas punktus, lai teksts tiktu aizpildīts ap attēlu. Lai gan nevarat pievienot punktus, varat tos bīdīt, lai ietilpinātu tekstu aplaušanas laikā.

Pārvietotos aplaušanas punktu rediģēšana

Labi    Saglabā veiktās izmaiņas un iziet no dialoglodziņa.

Atcelt    Ignorē izmaiņas un aizver dialoglodziņu.

Šeit varat iestatīt attēlu un formu lielumu, pagriešanu un mērogu.

Augstums

Absolūtais    Atlasītā objekta faktiskā augstuma iestatīšana

Relatīvais    Iestatiet piemaļu, lappušu, augšējo, apakšā, iekšējo vai ārējo piemaļu relatīvo procentuālo vērtību. Attēlu nav iespējota.

Cilne izkārtojuma opcijas

Platums

Absolūtais    Atlasītā objekta faktiskā platuma iestatīšana

Relatīvais    Iestatiet platumu kā relatīvu piemales, lapas, augšas, apakšā, iekšējās vai ārējās piemales. Attēlu nav iespējota.

Pagriezt

Pagriešanas    Iestatiet objekta leņķi grādos (tikai veselos skaitļos).

Scale

Mērogs ir vēl viens veids, kā iestatīt augstumu un platumu atkarībā no sākotnējā lieluma procentuālās vērtības. Piemēram, ja oriģināls bija 3 "x 4", varat to iestatīt uz 50% no šī lieluma, un absolūtais augstums un platums mainīsies uz pusi sākotnējās vērtības.

Fiksēt proporcijas Ja kopa automātiski maina vienu dimensiju, pamatojoties uz izmaiņām otrā. Piemēram, ja attēls ir sākotnēji 8 "x 10", un jūs maināt platumu uz 4 ", augstums tiks automātiski mainīts uz 5". Mainot attēlu lielumu, izmantojiet šo iestatījumu, lai izvairītos no deformācijas.

Attiecībā pret sākotnējo attēla lielumu    Rāda augstumu un platumu kā procentuālo vērtību no attēla lieluma, kad tas ir ievietots dokumentā. Ja maināt attēla izmērus, izmantojot peli, un atveriet dialogu, procentuālās vērtības atspoguļos izmaiņas. Ja notīrīsit šo iestatījumu un atgriežaties un maināt attēla izmērus ar peli, kad atkārtoti atvērsit dialoglodziņu, augstums un platums tiks rādīts 100%, un izmaiņas būs relatīvas attiecībā pret jauno lielumu. Tas ir iespējots tikai ar attēliem.

Sākotnējais lielums    Tikai lasāmi lauki, kuros parādīts atlasītā attēla sākotnējais lielums. Tas ir iespējots tikai ar attēliem.

Atiestatīt    Atgriež attēlu tā sākotnējā lielumā. Tas ir iespējots tikai ar attēliem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×