Informācija par tabulas formatēšanas dialoglodziņu programmā Publisher

Ja vēlaties formatēt tabulu, varat izmantot opcijas Publisher dialoglodziņā Tabulas formatēšana.

Cilne Krāsas un līnijas

Izmantojiet cilni Krāsas un līnijas, lai atlasītajai tabulai vai šūnām lietotu krāsas aizpildījumus, līnijas vai apmales vinjetes.

Aizpildīšana

Krāsa — atlasiet paletē aizpildījuma krāsu vai atlasiet sarakstā kādu no šīm opcijām:

 • Shēmas krāsas — atlasiet krāsas no publikācijai lietotās krāsu shēmas.

 • Standarta krāsas — atlasiet kādu no standarta krāsām.

 • Bez aizpildījuma — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai atlasītajām šūnām vai tabulai nelietotu nekādu aizpildījumu. Šūnām bez aizpildījuma ir caurspīdīgs fons.

 • Citas krāsas — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai atvērtu dialoglodziņu Krāsas. Jaunu krāsu var atlasīt standarta krāsu paletē vai arī atlasīt pielāgotu krāsu, kuru var definēt, izmantojot RGB, HSL vai CMYK krāsu modeli. Var arī atlasīt PANTONE® krāsu.

  Piezīme.: Šeit attēlotās PANTONE® krāsas var neatbilst PANTONE noteiktajiem standartiem. Precīzas krāsas skatiet jaunākajās PANTONE krāsu publikācijās. PANTONE® un citas Pantone, Inc. preču zīmes ir Pantone, Inc īpašums. © Pantone, Inc., 2007.

Aizpildījuma efekti — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai atvērtu dialoglodziņu Aizpildījuma efekti, kur var lietot dažādus aizpildījuma efektus, piemēram, gradientus, faktūras, rakstus, attēlu aizpildījumus un nianses.

Caurspīdīgums — ievadiet caurspīdīguma procentuālo vērtību lodziņā Caurspīdīgums vai iestatiet caurspīdīgumu ar slīdni. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja esat atlasījis kāda veida aizpildījumu.

Līnija

Krāsa — atlasiet paletē vajadzīgo aizpildījuma krāsu vai atlasiet sarakstā kādu no šīm opcijām:

 • Shēmas krāsas — atlasiet krāsas no publikācijai lietotās krāsu shēmas.

 • Standarta krāsas — atlasiet kādu no standarta krāsām.

 • Bez kontūras — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai atlasītajām šūnām vai tabulai nelietotu kontūru.

 • Citas krāsas — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai atvērtu dialoglodziņu Krāsas. Jaunu krāsu var atlasīt standarta krāsu paletē vai arī atlasīt pielāgotu krāsu, kuru var definēt, izmantojot RGB, HSL vai CMYK krāsu modeli. Var arī atlasīt PANTONE® krāsu.

Biezums — ievadiet līnijas biezumu. Šī opcija nav pieejama, ja ir atlasīta opcija Bez krāsas.

Priekšskatījums — rāda atlasīto aizpildījumu un līniju stilus. Pogas ap sadaļu Priekšskatījums atbilst objekta līnijām. Varat lietot līniju formatējumu atsevišķām līnijām, atlasot tikai tās pogas, kas atbilst maināmajām līnijām. Programmā Publisher ir redzamas pogas, kas atbilst vertikālām un horizontālām līnijām, kas atdala tabulas šūnas. Ja esat iestatījis šūnu diagonāles, programmā Publisher ir redzama poga, kas atbilst diagonālajai līnijai.

Sākotnējie iestatījumi — noklikšķiniet uz kādas no sākotnējo iestatījumu opcijām, lai objektam lietotu līniju kopu. Varat atlasīt opcijas, kas atbilst nevienai līnijai, atbilst visām apmalēm vai visām apmalēm un šūnu atdalītājiem.

Uz lapas sākumu

Cilne Izmēri

Piezīme.: Ja atlasāt tabulu, un, izmantojot sistēmas Microsoft Office valodas iestatījumus, ir iespējots atbalsts Austrumāzijas valodai vai rakstības virzienam no labās puses uz kreiso pusi, šīs cilnes nosaukums ir Izmēri un virziens.

Izmērs un pagrieziens

Augstums — ievadiet tabulai nepieciešamo augstumu.

Platums — ievadiet tabulai nepieciešamo platumu.

Pagriešana — ievadiet vērtību (no 0 līdz 359 grādiem), par kuru tabula jāpagriež pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Piezīmes.: 

 • Iestatījumi Augstums un Platums vienmēr apzīmē nepagrieztas tabulas izmērus.

 • Ja sadaļā Izmērs un pagrieziens maināt iestatījumu Augstums un Platums, attiecīgi mainās arī sadaļas Mērogs iestatījumi Augstums un Platums.

Mērogs

Augstums — ievadiet tabulai nepieciešamo augstumu procentuāli no tās sākotnējā izmēra.

Platums — ievadiet tabulai nepieciešamo platumu procentuāli no tās sākotnējā izmēra.

Piezīmes.: 

 • Iestatījumi Augstums un Platums vienmēr apzīmē nepagrieztas tabulas izmērus.

 • Sadaļā Mērogs mainot iestatījumus Augstums un Platums, atbilstoši mainās arī sadaļas Mainīt izmērus un pagriezt precīzu izmēru iestatījumi Augstums un Platums.

Fiksēt proporcijas — atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai iestatījuma Augstums un Platums proporcija netiktu mainīta. Piemēram, ja mainīsit iestatījumu Augstums uz 150 procentiem, programma Publisher automātiski nomainīs arī iestatījumu Platums uz 150 procentiem.

Uz lapas sākumu

Cilne Izkārtojums

Izmantojiet cilni Izkārtojums, lai noteiktu tabulas precīzu novietojumu lappusē. Varat arī izvēlēties opcijas teksta aplaušanai ap tabulu, kas atrodas virs tekstlodziņa vai automātiskās formas, kurā ir teksts.

Objekta novietojums — ja tabula atrodas virs tekstlodziņa vai automātiskās formas, izvēlieties, vai nepieciešams Iekļauts vai Precīzs (fiksēts) novietojums.

Novietojums lappusē

Atlasiet šīs opcijas, lai precīzi norādītu tabulas novietojumu lappusē. Iekļautām tabulām šīs opcijas nav pieejamas.

Horizontāli — lodziņā No ievadiet attālumu, kādam jābūt starp tabulu un lappuses daļu.

No — izvēlieties lappuses daļu (Augšējais kreisais stūris, Centrs vai Augšējais labais stūris), no kuras jāmēra tabulas horizontālais novietojums.

Vertikāli — lodziņā No ievadiet attālumu, kādam jābūt starp tabulu un lappuses daļu.

No — izvēlieties lappuses daļu (Augšējais kreisais stūris, Centrs vai Augšējais labais stūris), no kuras jāmēra tabulas vertikālais novietojums.

Aplaušanas stils — ja tabula atrodas virs tekstlodziņa vai automātiskās formas, kurā ir teksts, var izvēlēties, kā teksts jāaplauž ap tabulu.

 • Kvadrātveida — aplauž tekstu ap visām tabulas atlases taisnstūra malām.

 • Cieši – aplauž tekstu iespējami tuvu tabulai.

 • Cauri — aplauž tekstu ap tabulas perimetru un tās atvērto daļu iekšmalām.

 • Augšā un apakšā — aplauž tekstu virs un zem tabulas, bet ne tabulas malās.

 • Nav — noņem visu teksta aplaušanas formatējumu un teksts netiktu aplauzts ap tabulu. Ja tabula ir caurspīdīga, aiz tās esošais teksts būs redzams. Pretējā gadījumā teksts tiks paslēpts aiz tabulas.

Aplauzt tekstu — ja tabula atrodas virs tekstlodziņa vai automātiskās formas un sadaļā Aplaušanas stils ir atlasīts Taisnstūrveida, Cieši vai Cauri, var izvēlēties teksta izvietošanas veidu.

 • Abās pusēs — novieto tekstu abās tabulas pusēs.

 • Tikai pa kreisi — novieto tekstu tabulas kreisajā pusē.

 • Tikai pa labi — novieto tekstu tabulas labajā pusē.

 • Lielākajā pieejamajā vietā — novieto tekstu tabulas pusē, kur ir visvairāk vietas.

Attālums no teksta — ja tabula atrodas virs tekstlodziņa vai automātiskās formas un tas ir iekļauts objekts, vai ja sadaļā Aplaušanas stils ir atlasīta opcija Taisnstūrveida, tad var noteikt attālumu starp tabulas atlases taisnstūri un ap to aplauzto tekstu.

 • Automātiski — ja ir atzīmēta šī izvēles rūtiņa, programma Publisher tekstu automātiski novieto noklusējuma attālumā (1 mm) no tabulas. Lai mainītu šos iestatījumus, notīriet izvēles rūtiņu Automātiski un ievadiet vajadzīgās vērtības lodziņos No augšas, No apakšas, No kreisās un No labās.

Horizontālais līdzinājums — ja tabulas novietojums ir Iekļauts, var izvēlēties, vai tai jāatrodas vienā tekstlodziņa vai automātiskās formas pusē vai tā jāpārvieto no vienas puses uz otru, kad tiek pievienots vai dzēsts teksts.

 • Pa kreisi — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai, pievienojot vai dzēšot tekstu, iekļautā tabula atrastos tekstlodziņa vai automātiskās formas kreisajā malā.

 • Pa labi — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai, pievienojot vai dzēšot tekstu, iekļautā tabula atrastos tekstlodziņa vai automātiskās formas labajā malā.

 • Pārvietot objektu kopā ar tekstu — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai iekļautais teksts atrastos noteiktā teksta rindiņas vietā, lai, pievienojot vai dzēšot tekstu, tabula no vienas tekstlodziņa vai automātiskās formas puses pārvietotos uz otru.

Uz lapas sākumu

Cilne Šūnas rekvizīti

Izmantojiet cilni Šūnas rekvizīti, lai atlasītu opcijas datu novietošanai tabulas šūnā.     

Piezīme.: Cilne Šūnas rekvizīti ir pieejama tikai tad, ja atlasītais objekts ir tabula.

Vertikālais līdzinājums

Izvēlieties, vai teksts jālīdzina tabulas šūnas Augšdaļā, Vidū vai Apakšdaļā.

Tekstlodziņa piemales

Šos iestatījumus varat izmantot, lai kontrolētu atstarpi starp tabulas rindām un kolonnām.

Pa kreisi — ievadiet, cik daudz vietas jāatstāj starp tabulas šūnas vai automātiskās formas kreiso malu un tajā esošo tekstu.

Pa labi — ievadiet, cik daudz vietas jāatstāj starp tabulas šūnas vai automātiskās formas labo malu un tajā esošo tekstu.

Augšdaļā — ievadiet, cik daudz vietas jāatstāj starp tabulas šūnas vai automātiskās formas augšējo malu un tajā esošo tekstu.

Apakšdaļā — ievadiet, cik daudz vietas jāatstāj starp tabulas šūnas vai automātiskās formas apakšējo malu un tajā esošo tekstu.

Pagriezt tekstu automātiskajā formā par 90º — atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai tabulas šūnā vai automātiskajā formā tekstu pagrieztu par ceturtdaļpagriezienu (90 grādiem) pa labi.

Uz lapas sākumu

Izmaiņu lietošana

Pēc iestatījumu pielāgošanas visās cilnēs, noklikšķiniet uz Labi, lai lietotu izmaiņas savā tabulā.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×