Informācija par SharePoint atļauju līmeņiem

Pēc tam, kad esat izveidojis SharePoint vietni, iespējams, vēlēsities nodrošināt vai ierobežot lietotāju piekļuvi vietnei vai tās saturam. Piemēram, iespējams, vēlēsities sniegt piekļuvi tikai savas grupas dalībniekiem, vai arī vēlēsities sniegt piekļuvi visiem lietotājiem, taču dažiem no viņiem ierobežot rediģēšanu. Vienkāršākais veids, kā strādāt ar atļaujām, ir izmantot noklusējuma grupas un atļauju līmeņus, kas atbilst visbiežāk lietotajiem scenārijiem. Taču, ja nepieciešams, varat iestatīt detalizēti sadalītas atļaujas. Šajā rakstā aprakstītas dažādas atļaujas un atļauju līmeņi, SharePoint grupu un atļauju sadarbība un atļauju kaskadēšana vietņu kolekcijā.

Piezīme.: Vai vēlaties pāriet tieši pie izmaiņu veikšanas vai atļauju līmeņu iestatīšanas darbībām? Skatiet tēmu Atļauju līmeņu izveide un rediģēšana.

Lai iegūtu vizuālu pārskatu, noskatieties Video: informācija par atļaujām pakalpojumā SharePoint.

Strādājot kādā vietnē, jūs strādājat vietņu kolekcijā. Katra vietne ir iekļauta kādā vietņu kolekcijā, kas ir vietņu grupa, kas pakārtota vienai augšējā līmeņa vietnei. Augšējā līmeņa vietni sauc par vietņu kolekcijas saknes vietni.

Tālāk redzamajā vietņu kolekcijas attēlā ir parādīta vienkārša vietņu, sarakstu un saraksta elementu hierarhija. Atļauju tvērumi ir numurēti, sākot ar plašāko līmeni, ko var iestatīt atļaujām, beidzot ar šaurāko līmeni (viens elements sarakstā).

attēls, kurā redzami sharepoint drošības tvērumi vietnes, apakšvietnes, saraksta un vienumu līmenī.

Pārmantošana

Atļauju pārmantošanu ir svarīgi izprast. Pēc noklusējuma visas kolekcijā iekļautās vietnes un vietņu saturs pārmanto saknes vai augšējā līmeņa vietnes atļauju iestatījumus. Piešķirot unikālas atļaujas vietnēm, bibliotēkām un vienumiem, šie vienumi vairs nepārmanto atļaujas no vecākvietnes. Šeit pieejama papildinformācija par atļauju darbību hierarhijā:

 • Vietņu kolekcijas augšējā vai saknes līmenī vietņu kolekcijas administrators konfigurē atļaujas visai vietņu kolekcijai.

 • Ja esat vietnes īpašnieks, varat mainīt atļauju iestatījumus, kas aptur vietnes atļauju pārmantošanu.

 • Saraksti un bibliotēkas pārmanto tās vietnes atļaujas, pie kuras tie pieder. Ja esat vietnes īpašnieks, varat pārtraukt atļauju pārmantošanu un mainīt saraksta vai bibliotēkas atļauju iestatījumus.

 • Sarakstu vienumi un bibliotēku faili pārmanto atļaujas no sarakstiem vai bibliotēkām, kurās tie ietilpst. Ja jums ir kontrole pār sarakstu vai bibliotēku, varat pārtraukt atļauju pārmantošanu un mainīt atļauju iestatījumus tieši konkrētajā vienumā.

  Svarīgi zināt, ka lietotājs var pārtraukt noklusējuma atļauju pārmantošanu saraksta vai bibliotēkas vienumam, kopīgojot dokumentu vai vienumu ar kādu personu, kurai nav piekļuves. Šādā gadījumā SharePoint automātiski pārtrauc pārmantošanu dokumentā.

Noklusējuma atļauju līmeņi ļauj ātri un viegli nodrošināt bieži lietotus atļauju līmeņus vienam lietotājam vai lietotāju grupām.

Varat veikt izmaiņas jebkurā noklusējuma atļauju līmenī, izņemot Pilnīga kontrole un Ierobežota piekļuve. Abi šie līmeņi ir detalizēti aprakstīti tālāk esošajā tabulā.

Atļauju līmenis

Apraksts

Pilnīga kontrole

Ietver visas pieejamās SharePoint atļaujas. Pēc noklusējuma šis atļauju līmenis tiek piešķirts grupai Īpašnieki. To nevar pielāgot vai izdzēst.

Noformēšana

Ļauj vietnē izveidot sarakstus un dokumentu bibliotēkas, rediģēt lapas un lietot dizainus, apmales un stila lapas. Šis atļauju līmenis netiek automātiski piešķirts nevienai SharePoint grupai.

Rediģēšana

Ļauj pievienot, rediģēt un dzēst sarakstus; skatīt, pievienot, atjaunināt un dzēst sarakstu elementus un dokumentus. Pēc noklusējuma šis atļauju līmenis tiek piešķirts grupai Dalībnieki.

Veicināšana

Skatīt, pievienot, atjaunināt un dzēst saraksta elementus un dokumentus.

Lasīšana

Ļauj skatīt lapas un vienumus esošos sarakstos un dokumentu bibliotēkās un ļauj lejupielādēt dokumentus.

Ierobežota piekļuve

Ļauj lietotājam vai grupai pārlūkot līdz vietnes lapai vai bibliotēkai, lai piekļūtu konkrētam satura vienumam, ja viņiem nav atļauju atvērt vai rediģēt citus vienumus vietnē vai bibliotēkā. Šo līmeni automātiski piešķir SharePoint, kad sniedzat piekļuvi vienam konkrētam vienumam. Jūs nevarat tiešā veidā piešķirt ierobežotas piekļuves atļaujas lietotājam vai grupai. Tā vietā, kad piešķirat rediģēšanas vai atvēršanas atļaujas atsevišķam vienumam, SharePoint automātiski piešķir ierobežotu piekļuvi citām nepieciešamajām atrašanās vietām, piemēram, vietnei vai bibliotēkai, kurā atrodas atsevišķais vienums.

Apstiprināt

Ļauj rediģēt un apstiprināt lapas, saraksta elementus un dokumentus. Pēc noklusējuma šīs atļaujas ir grupai Apstiprinātāji.

Hierarhijas pārvaldība

Ļauj izveidot vietnes un rediģēt lapas, saraksta elementus un dokumentus. Pēc noklusējuma šis atļauju līmenis tiek piešķirts grupai Hierarhijas pārvaldnieki.

Ierobežota lasīšana

Ļauj skatīt lapas un dokumentus, bet neļauj skatīt vēsturiskās versijas vai lietotāju atļaujas.

Tikai skatīšana

Ļauj skatīt lapas, vienumus un dokumentus. Jebkuru dokumentu, kuram ir servera puses faila apdarinātājs, var skatīt pārlūkprogrammā, bet nevar lejupielādēt. Failu tipus, kuriem nav servera puses failu apdarinātāja (nevar atvērt pārlūkprogrammā), piemēram, video failus, .pdf failus un .png failus, joprojām var lejupielādēt.

Drošības piezīme.:  Office 365 plāniem tiek izveidota drošības grupa “Visi, izņemot ārējos lietotājus”, kurā ir visi Office 365 direktorijā iekļautie lietotāji (izņemot lietotājus, kuri ir īpaši pievienoti kā Ārējie lietotāji). Šī drošības grupa tiek automātiski pievienota grupai Dalībnieki, lai pakalpojuma Office 365 lietotāji varētu piekļūt SharePoint Online vietnei un to rediģēt. Turklāt Office 365 plānu vajadzībām tiek izveidota drošības grupa “Uzņēmuma administratori”, kurā ir iekļauti Office 365 administratori (piemēram, globālie un rēķinu administratori). Šī drošības grupa tiek pievienota grupai Vietņu kolekcijas administratori.

Atļauju līmeņi darbojas kopā ar SharePoint grupām. SharePoint grupa ir lietotāju kopa, kurai piešķirts identisks atļauju līmenis.

Tas darbojas tādējādi, ka jūs apvienojat saistītās atļaujas kopā atļauju līmenī. Pēc tam piešķirat šo atļauju līmeni SharePoint grupai.

Dialogs Vietnes atļaujas sadaļā Iestatījumi/Lietotāji un atļaujas/Vietnes atļaujas

Pēc noklusējuma katram SharePoint vietņu veidam ir noteiktas SharePoint grupas. Piemēram, grupas vietnē automātiski tiek iekļautas grupas Īpašnieki, Dalībnieki un Apmeklētāji. Publicēšanas portāla vietnē ir gan šīs grupas, gan arī vairākas citas, piemēram, Apstiprinātāji, Noformētāji, Hierarhijas pārvaldnieki un tamlīdzīgi. Veidojot kādu vietni, SharePoint tai automātiski izveido sākotnēji definētu SharePoint grupu kopu. Turklāt SharePoint administrators var definēt pielāgotas grupas un atļauju līmeņus.

Papildinformāciju par SharePoint grupām skatiet rakstā Par SharePoint grupām.

Vietnē pēc noklusējuma iekļautās SharePoint grupas un atļauju līmeņi var atšķirties atkarībā no:

 • Veidnes, kuru izvēlaties vietnei

 • Vai vietne ir iekšēja vietne vai publiska tīmekļa vietne

 • Vai SharePoint administrators vietnē ir izveidojis unikālu atļauju kopu, kas paredzēta īpašam nolūkam, piemēram, Meklēšana

Nākamajā tabulā aprakstīti noklusējuma atļauju līmeņi un saistītās atļaujas trijām standarta grupām: Apmeklētāji, Dalībnieki un Īpašnieki.

Grupa

Atļauju līmenis

Apmeklētāji

Lasīšana    Šis līmenis ietver šādas atļaujas:

 • Atvērt

 • Skatīt vienumus, versijas, lapas un lietojumprogrammu lapas

 • Pārlūkot lietotāju informāciju

 • Izveidot brīdinājumus

 • Izmantot pašapkalpošanās līdzekli vietnes izveidei

 • Izmantot attālos interfeisus

 • Izmantot klienta integrācijas līdzekļus

Dalībnieki

Rediģēšana    Šis līmenis ietver visas atļaujas grupā Lasīšana, kā arī:

 • Skatīt, pievienot, atjaunināt un dzēst vienumus

 • Pievienot, rediģēt un dzēst sarakstus

 • Dzēst versijas

 • Pārlūkot direktorijus

 • Rediģēt personisko lietotāja informāciju

 • Pārvaldīt personiskos skatus

 • Pievienot, atjaunināt un noņemt personiskās tīmekļa daļas

Īpašnieki

Pilnīga kontrole    Šis līmenis ietver visas pieejamās SharePoint atļaujas.

Vietnes atļaujas parasti tiek lietotas visā SharePoint vietnē. Nākamajā tabulā aprakstītas vietnēm lietotās atļaujas un norādīti atļauju līmeņi, kuros tās tiek izmantotas.

Atļauja

Pilnīga kontrole

Noformēt

Rediģēt

Līdzdalība

Lasīt

Ierobežota piekļuve

Apstiprināt

Hierarhijas pārvaldība

Ierobežota lasīšana

Tikai skatīšana

Pārvaldīt sarakstus

X

X

Skatīt Web Analytics datus

X

X

Izveidot apakšvietnes

X

X

Pārvaldīt vietni

X

X

Pievienot un pielāgot lapas

X

X

X

Lietot dizainus un apmales

X

X

Lietot stila lapas

X

X

Izveidot grupas

X

Pārlūkot direktorijus

X

X

X

X

X

X

Izmantot pašapkalpošanās līdzekli vietnes izveidei

X

X

X

X

X

X

X

X

Skatīt lapas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uzskaitīt atļaujas

X

X

Pārlūkot lietotāju informāciju

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pārvaldīt brīdinājumus

X

X

Izmantot attālos interfeisus

X

X

X

X

X

X

X

X

Izmantot klienta integrācijas līdzekļus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atvērt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rediģēt personisko lietotāja informāciju

X

X

X

X

X

X

Saraksta atļaujas tiek lietotas sarakstu un bibliotēku saturam. Nākamajā tabulā aprakstītas sarakstiem un bibliotēkām lietotās atļaujas un norādīti atļauju līmeņi, kuros tās tiek izmantotas.

Atļauja

Pilnīga kontrole

Noformēšana

Rediģēšana

Līdzdalība

Lasīt

Ierobežota piekļuve

Apstiprināt

Hierarhijas pārvaldība

Ierobežota lasīšana

Tikai skatīšana

Pārvaldīt sarakstus

X

X

X

X

Ignorēt paņemšanu

X

X

X

X

Pievienot elementus

X

X

X

X

X

X

Rediģēt elementus

X

X

X

X

X

X

Dzēst elementus

X

X

X

X

X

X

Skatīt elementus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Apstiprināt elementus

X

X

X

Atvērt elementus

X

X

X

X

X

X

X

X

Skatīt versijas

X

X

X

X

X

X

X

X

Dzēst versijas

X

X

X

X

X

X

Izveidot brīdinājumus

X

X

X

X

X

X

X

X

Skatīt lietojumprogrammas lapas

X

X

X

X

X

X

X

X

Personiskās atļaujas tiek lietotas saturam, kas pieder atsevišķam lietotājam. Nākamajā tabulā aprakstītas personiskajiem skatiem un tīmekļa daļām lietotās atļaujas un norādīti atļauju līmeņi, kuros tās tiek izmantotas.

Atļauja

Pilnīga kontrole

Noformēt

Rediģēt

Līdzdalība

Lasīt

Ierobežota piekļuve

Apstiprināt

Hierarhijas pārvaldība

Ierobežota lasīšana

Tikai skatīšana

Pārvaldīt personiskos skatus

X

X

X

X

X

X

Pievienot/noņemt privātās tīmekļa daļas

X

X

X

X

X

X

Atjaunināt personiskās tīmekļa daļas

X

X

X

X

X

X

SharePoint atļaujas var būt atkarīgas no citām SharePoint atļaujām. Piemēram, lai skatītu vienumu, jums ir jāspēj to atvērt. Šādi atļauja Skatīt vienumu ir atkarīga no atļaujas Atvērt.

Kad atlasāt kādu SharePoint atļauju, kas ir atkarīga no citas atļaujas, SharePoint automātiski atlasa saistīto atļauju. Līdzīgi, ja notīrāt SharePoint atļauju, SharePoint automātiski notīra visas no tās atkarīgās SharePoint atļaujas. Piemēram, ja notīrāt Skatīt vienumus, SharePoint automātiski notīra Pārvaldīt sarakstus (sarakstu nevar pārvaldīt, ja nevar skatīt vienumu).

Padoms.:  Vienīgā neatkarīgā SharePoint atļauja ir Atvērt. Visas pārējās SharePoint atļaujas ir atkarīgas no tās. Lai testētu pielāgotu atļauju līmeni, varat vienkārši notīrīt Atvērt. Ar šo automātiski tiek notīrītas visas pārējās atļaujas.

Nākamajās sadaļās iekļautas tabulas, kas apraksta katras atļauju kategorijas SharePoint atļaujas. Katrai atļaujai tabulā ir norādītas atkarīgās atļaujas.

Vietnes atļaujas un atkarīgās atļaujas

Nākamajā tabulā aprakstītas vietnēm lietotās atļaujas un norādītas no tām atkarīgās atļaujas.

Atļauja

Apraksts

Atkarīgās atļaujas

Pārvaldīt sarakstus

Ļauj izveidot un mainīt tīmekļa vietnes atļauju līmeņus, kā arī piešķirt atļaujas lietotājiem un grupām.

Apstiprināt elementus, Uzskaitīt atļaujas, Atvērt

Skatīt Web Analytics datus

Ļauj skatīt atskaites par tīmekļa vietnes lietošanu.

Apstiprināt elementus, Atvērt

Izveidot apakšvietnes

Apakšvietņu, piemēram, darba grupas vietņu, sapulces darbvietu vietņu un dokumentu darbvietu vietņu izveide.

Skatīt lapas, Atvērt

Pārvaldīt tīmekļa vietni

Jebkādu tīmekļa vietnes administrēšanas uzdevumu veikšana, ieskaitot satura pārvaldību.

Skatīt lapas, Atvērt

Pievienot un pielāgot lapas

HTML lapu vai tīmekļa daļu lapu pievienošana, mainīšana vai dzēšana un tīmekļa vietnes rediģēšana, izmantojot ar Windows SharePoint Services saderīgu redaktoru.

Skatīt elementus, Pārlūkot direktorijus, Skatīt lapas, Atvērt

Lietot dizainus un apmales

Dizainu vai apmaļu lietošana visai vietnei.

Skatīt lapas, Atvērt

Lietot stila lapas

Stilu lapas (.css faila) lietošana tīmekļa vietnei.

Skatīt lapas, Atvērt

Izveidot grupas

Tādas lietotāju grupas izveide, ko var izmantot jebkur vietņu kolekcijā.

Skatīt lapas, Atvērt

Pārlūkot direktorijus

Tīmekļa vietnes failu un mapju uzskaitīšana, izmantojot tādu interfeisu kā SharePoint Designer vai tīmekļa dalītās autorēšanas un versiju pārvaldības protokolu (Web DAV).

Skatīt lapas, Atvērt

Izmantot pašapkalpošanās līdzekli vietnes izveidei

Vietnes izveide, izmantojot pašapkalpošanās vietnes izveides līdzekli.

Skatīt lapas, Atvērt

Skatīt lapas

Lapu skatīšana tīmekļa vietnē.

Atvērt

Uzskaitīt atļaujas

Tīmekļa vietnes, saraksta, mapes, dokumenta vai saraksta elementa atļauju uzskaitīšana.

Skatīt elementus, Atvērt elementus, Skatīt versijas, Pārlūkot direktorijus, Skatīt lapas, Atvērt

Pārlūkot lietotāju informāciju

Informācijas skatīšana par tīmekļa vietnes lietotājiem.

Atvērt

Pārvaldīt brīdinājumus

Visu tīmekļa vietnes lietotāju brīdinājumu pārvaldība.

Skatīt elementus, Izveidot brīdinājumus, Skatīt lapas, Atvērt

Izmantot attālos interfeisus

Vienkāršā objektpiekļuves protokola (SOAP), Web DAV vai SharePoint Designer interfeisa izmantošana, lai piekļūtu tīmekļa vietnei.

Atvērt

Atvēršana*

Tīmekļa vietnes, saraksta vai mapes atvēršana, lai piekļūtu šī konteinera vienumiem.

Atkarīgu atļauju nav

Rediģēt personisko lietotāja informāciju

Atļauja lietotājam mainīt personisko informāciju, piemēram, pievienot attēlu.

Pārlūkot lietotāju informāciju, Atvērt

Saraksta atļaujas un atkarīgās atļaujas

Nākamajā tabulā aprakstītas sarakstiem un bibliotēkām lietotās atļaujas un norādītas no tām atkarīgās atļaujas.

Atļauja

Apraksts

Atkarīgās atļaujas

Pārvaldīt sarakstus

Sarakstu izveide un dzēšana, kolonnu pievienošana sarakstam vai noņemšana no saraksta, kā arī publisko skatu pievienošana sarakstam vai noņemšana no tā.

Skatīt elementus, Skatīt lapas, Atvērt, Pārvaldīt personiskos skatus

Ignorēt paņemšanu

Tāda dokumenta atmešana vai atdošana, kuru paņēmis cits lietotājs.

Skatīt elementus, Skatīt lapas, Atvērt

Pievienot elementus

Elementu pievienošana sarakstiem, dokumentu pievienošana dokumentu bibliotēkām un komentāru pievienošana tīmekļa diskusijām.

Skatīt elementus, Skatīt lapas, Atvērt

Rediģēt elementus

Sarakstu elementu rediģēšana, dokumentu rediģēšana dokumentu bibliotēkās, tīmekļa diskusiju komentāru rediģēšana dokumentos un tīmekļa daļu lapu pielāgošana dokumentu bibliotēkās.

Skatīt elementus, Skatīt lapas, Atvērt

Dzēst elementus

Elementu dzēšana sarakstā, dokumentu dzēšana dokumentu bibliotēkā un tīmekļa diskusiju komentāru dzēšana dokumentos.

Skatīt elementus, Skatīt lapas, Atvērt

Skatīt elementus

Sarakstu elementu, dokumentu bibliotēku dokumentu un tīmekļa diskusiju komentāru skatīšana.

Skatīt lapas, Atvērt

Apstiprināt elementus

Saraksta elementa vai dokumenta mazāksvarīgo versiju apstiprināšana.

Rediģēt elementus, Skatīt elementus, Skatīt lapas, Atvērt

Atvērt elementus

Tādu dokumentu avota skatīšana, kuri izmanto servera puses failu apdarinātājus.

Skatīt elementus, Skatīt lapas, Atvērt

Skatīt versijas

Iepriekšējo saraksta elementa vai dokumenta versiju skatīšana.

Skatīt elementus, Skatīt lapas, Atvērt

Dzēst versijas

Saraksta elementa vai dokumenta iepriekšējo versiju dzēšana.

Skatīt elementus, Skatīt versijas, Skatīt lapas, Atvērt

Izveidot brīdinājumus

E-pasta brīdinājumu izveide.

Skatīt elementus, Skatīt lapas, Atvērt

Skatīt lietojumprogrammas lapas

Saraksta vai dokumentu bibliotēkas dokumentu un skatu apskate.

Atvērt

Personiskās atļaujas un atkarīgās atļaujas

Nākamajā tabulā aprakstītas personiskajiem skatiem un tīmekļa daļām lietotās atļaujas norādītas no tām atkarīgās atļaujas.

Atļauja

Apraksts

Atkarīgās atļaujas

Pārvaldīt personiskos skatus

Personisku sarakstu skatu izveide, mainīšana un dzēšana.

Skatīt elementus, Skatīt lapas, Atvērt

Pievienot/noņemt privātās tīmekļa daļas

Tīmekļa daļu lapas privāto tīmekļa daļu pievienošana vai noņemšana.

Skatīt elementus, Skatīt lapas, Atvērt, Atjaunināt personiskās tīmekļa daļas

Atjaunināt personiskās tīmekļa daļas

Tīmekļa daļu atjaunināšana, lai rādītu personalizētu informāciju.

Skatīt elementus, Skatīt lapas, Atvērt

Ierobežotas piekļuves lietotāju atļauju bloķēšanas režīms ir vietņu kolekcijas līdzeklis, kuru varat izmantot, lai drošinātu publiskās vietnes. Ja bloķēšanas režīms ir ieslēgts, ierobežota piekļuves atļauju līmeņa konkrētās atļaujas ir samazinātas. Nākamajā tabulā ir norādīta detalizēta informācija par ierobežotās piekļuves atļauju līmeni un samazinātajām atļaujām, kad ir ieslēgts bloķēšanas režīms.

Atļauja

Ierobežota piekļuve — noklusējums

Ierobežota piekļuve — bloķēšanas režīms

Saraksta atļaujas: Skatīt lietojumprogrammas lapas

X

Vietnes atļaujas: Pārlūkot lietotāju informāciju

X

X

Vietnes atļaujas: Izmantot attālos interfeisus

X

Vietnes atļaujas: Izmantot klienta integrācijas līdzekļus

X

X

Vietnes atļaujas: Atvēršana

X

X

Pēc noklusējuma bloķēšanas režīms ir ieslēgts visām publicēšanas vietnēm, arī tad, ja vietņu kolekcijai tika lietota mantota publicēšanas vietnes veidne. Bloķēšanas režīms ir ieteicamā konfigurācija, ja jūsu vietnēs ir jābūt lielākai drošībai.

Atspējojot ierobežotas piekļuves lietotāju atļauju bloķēšanas režīma vietņu kolekcijas līdzekli, lietotāji ar ierobežotas piekļuves atļauju līmeni (piemēram, anonīmie lietotāji) var iegūt piekļuvi noteiktiem vietnes apgabaliem.

Tagad, kad esat iepazinies ar informāciju par atļaujām, pārmantošanu un atļauju līmeņiem, varat plānot savu stratēģiju, lai iestatītu vadlīnijas saviem lietotājiem, samazinātu uzturēšanas procesus un nodrošinātu atbilstību savas organizācijas datu pārvaldības politikai. Lai iegūtu padomus stratēģijas plānošanai, skatiet tēmu Savas atļauju stratēģijas plānošana.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×