InfoPath 2012 īsinājumtaustiņi

Šajā palīdzības tēmā ir aprakstīti programmas Microsoft InfoPath 2013 bieži veicamo uzdevumu īsinājumtaustiņi. Īsinājumtaustiņi attiecas uz tastatūrām, kuru izkārtojums ir izvietots pēc Amerikas Savienoto Valstu standartiem. Pēc citiem standartiem izvietotie tastatūru taustiņi var neatbilst šiem īsinājumtaustiņiem.

Ja tastatūrā viens vai vairāki īsinājumtaustiņi ir jānospiež reizē, tie tiek atdalīti ar plus zīmi (+). Ja tastatūrā viens taustiņš jānospiež uzreiz pēc otra, tie tiek atdalīti ar komatu (,).

Šajā rakstā

InfoPath veidlapas aizpildīšana

Veidlapu aizpildīšana programmā InfoPath

Teksta formatēšana bagātinātā teksta vadīklā

InfoPath veidlapas aizpildīšana tīmekļa pārlūkprogrammā

Veidlapas noformēšana programmā InfoPath Designer

Teksta formatēšana veidlapas veidnē

Darbs ar izkārtojuma tabulām

Korekciju veikšana un izmaiņu saglabāšana

Veidlapas veidnes drukas priekšskatījums

Palīdzības saņemšana

Dialoglodziņu izmantošana

Dialoglodziņa opciju atvēršana un atlasīšana

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

InfoPath veidlapas aizpildīšana

Uz lapas sākumu

Veidlapu aizpildīšana programmā InfoPath

Darbība

Taustiņu kombinācija

Naviģēt uz nākamo vadīklu ciļņu secībā

Tabulēšanas taustiņš

Naviģēt uz iepriekšējo vadīklu ciļņu secībā

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Naviģēt uz augstāk esošu vadīklu

ALT+augšupvērstā bultiņa

Naviģēt uz zemāk esošu vadīklu

ALT+lejupvērstā bultiņa

Datuma atlasītāja vadīkla: parādīt kalendāru

Lejupvērstā bultiņa

Naviģēt uz nākamo lauku, kurā ir kļūda

CTRL+SHIFT+O

Pašreizējā laukā, ja tajā ir kļūda, skatīt detalizētu informāciju par kļūdu

CTRL+SHIFT+I

Rādīt logrīka izvēlni vadīklā, kas to atbalsta

ALT+SHIFT+F10

Tabulas/sadaļas atkārtošana: vadīklā pievienot rindu vai sadaļu

CTRL+ENTER

Uz lapas sākumu

Teksta formatēšana bagātinātā teksta vadīklā

Darbība

Taustiņu kombinācija

Noņemt visu formatējumu

CTRL+atstarpes taustiņš

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam treknraksta formatējumu

CTRL+B

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt slīpraksta formatējumu.

CTRL+I

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pasvītrojumu.

CTRL+U

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam pārsvītrojuma formatējumu

ALT+SHIFT+K

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam augšraksta formatējumu

CTRL+SHIFT+vienādības zīme

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam apakšraksta formatējumu

CTRL+vienādības zīme

Atlasītajā tekstā lietot parasto stilu

CTRL+SHIFT+N

Atlasītajā tekstā lietot virsraksta stilu

ALT+CTRL+1

Atlasītajā tekstā lietot 2. virsraksta stilu

ALT+CTRL+2

Atlasītajā tekstā lietot 2. virsraksta stilu

ALT+CTRL+3

Atlasītajā tekstā lietot etiķetes stilu

ALT+CTRL+4

Atlasītajā tekstā lietot etiķetes stilu

ALT+CTRL+5

Atlasītajā tekstā lietot apraksta stilu

ALT+CTRL+6

Lietot vai noņemt atlasītajai rindkopai saraksta ar aizzīmēm formatējumu

CTRL+SHIFT+L

Palielināt rindkopas atkāpi no kreisās puses

CTRL+M

Noņemt kreisās puses rindkopas atkāpi

CTRL+SHIFT+M

Līdzināt atlasīto rindkopu

CTRL+J

Līdzināt atlasīto rindkopu pa labi

CTRL+R

Centrēt atlasīto rindkopu

CTRL+E

Līdzināt atlasīto rindkopu pa kreisi

CTRL+L

Atlasītajā tekstā palielināt fonta lielumu

CTRL+SHIFT+komats

Atlasītajā tekstā samazināt fonta lielumu

CTRL+SHIFT+punkts

Atlasītajā tekstā palielināt fonta lielumu par 1 punktu

CTRL+[

Atlasītajā tekstā samazināt fonta lielumu par 1 punktu

CTRL+]

Atvērt uzdevumrūti Fonts

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Rindkopā pārslēgt teksta virzienu no labās puses uz kreiso pusi

CTRL+labais SHIFT

Rindkopā pārslēgt teksta virzienu no kreisās puses uz labo pusi

CTRL+kreisais SHIFT

Uz lapas sākumu

InfoPath veidlapas aizpildīšana tīmekļa pārlūkprogrammā

Darbība

Taustiņu kombinācija

Atkārtotas sadaļas vadīklai pievienot sadaļu

CTRL+ENTER

Noņemt sadaļu no atkārtotas sadaļas vadīklas

CTRL+DEL

Atkārtotas tabulas vadīklai pievienot rindu

CTRL+ENTER

Noņemt rindu no atkārtotas tabulas vadīklas

CTRL+DEL

Pašreizējās veidlapas skatā naviģēt pa laukiem, kuros ir kļūdas

CTRL+SHIFT+O

Laukā, kurā ir kļūda, saņemt informāciju par kļūdu

CTRL+SHIFT+I

Pārvietot fokusu uz tīmekļa lentes cilnēm

CTRL+[

Tīmekļa lentē atlasīt cilni

Enter

Pārvietot fokusu uz pēdējo lietoto tīmekļa lentes pogu

CTRL+]

Pārvietot fokusu no tīmekļa lentes atpakaļ uz lapu

Esc

Pāriet uz nākamo bagātinātā teksta komandu (pārvietot fokusu no bagātinātā teksta lodziņa uz bagātinātā teksta rīkjoslu)

CTRL+1

Pāriet uz nākamo bagātinātā teksta komandu (pārvietot fokusu no bagātinātā teksta lodziņa uz bagātinātā teksta rīkjoslu)

CTRL+'

Izgriezt un novietot Windows starpliktuvē

CTRL+X

Kopēt Windows starpliktuvē

CTRL+C

Ielīmēt Windows starpliktuvē

CTRL+V

Notīrīt formatējumu

CTRL+atstarpes taustiņš

Atcelt pēdējo darbību

CTRL+Z

Atcelt pēdējo atsaukšanas darbību

CTRL+Y

Atvērt jaunu logu un ievietot tabulu

CTRL+ALT+T

Sadalīt šūnas

CTRL+ALT+S

Sapludināt šūnas

CTRL+ALT+M

Atvērt jaunu logu un ievietot hipersaiti

CTRL+K

Atvērt jaunu logu un ievietot attēlu

CTRL+SHIFT+G

Atlasīt fontu

CTRL+SHIFT+F

Mainīt fonta lielumu

CTRL+SHIFT+P

Pārveidot tekstu treknrakstā

CTRL+B

Pārveidot tekstu slīprakstā

CTRL+I

Pasvītrot tekstu

CTRL+U

Līdzināt tekstu pa kreisi

CTRL+L

Līdzināt tekstu pa labi

CTRL+R

Līdzināt tekstu centrā

CTRL+E

Ievietot numurētu sarakstu

CTRL+SHIFT+E

Ievietot sarakstu ar aizzīmēm

CTRL+SHIFT+L

Samazināt atkāpi

CTRL+SHIFT+M

Palielināt atkāpi

CTRL+M

Mainīt teksta krāsu

CTRL+SHIFT+C

Iezīmēt tekstu

CTRL+SHIFT+W

Pārslēgt teksta virzienu no kreisās puses uz labo

CTRL+SHIFT+>

Pārslēgt teksta virzienu no labās puses uz kreiso

CTRL+SHIFT+<

Uz lapas sākumu

Veidlapas noformēšana programmā InfoPath Designer

Darbība

Taustiņu kombinācija

Noformēt jaunu veidlapas veidni

CTRL+SHIFT+D

Atvērt dialoglodziņu Atvērt noformējuma režīmā

CTRL+O vai CTRL+F12

Parādīt uzdevumrūti Noformējuma uzdevumi

ALT+N

Piezīme.:  Ja ir atvērts dialoglodziņš Darba sākšana, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz varat atlasīt opciju Noformēt veidlapas veidni. Pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Priekšskatīt pašreizējo veidlapas veidni

CTRL+SHIFT+B

Atrast vārdu vai frāzi

CTRL+F

Aizstāt vārdu vai frāzi

CTRL+H

Izgriezt atlasīto tekstu vai vienumu

CTRL+X

Kopēt atlasīto tekstu vai vienumu

CTRL+C

Ielīmēt tekstu vai vienumu

CTRL+V

Drukāt pašreizējo veidlapas veidni

CTRL+P

Parādīt atlasītās vadīklas rekvizītus

ALT+ENTER

Atlasīt iepriekšējo vadīklu

CTRL+< (zīme mazāks nekā) vai SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Atlasīt nākamo vadīklu

CTRL+> (zīme lielāks nekā) vai tabulēšanas taustiņš

Ievietot hipersaiti

CTRL+K

Atlasīt līdz rindkopas sākumam

CTRL+SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Atlasīt līdz rindkopas beigām

CTRL+SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Atlasīt tekstu, grafiku vai lauku, kas atrodas vienu rindiņu augstāk vai vienu rindiņu zemāk

SHIFT+augšupvērstā bultiņa vai SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Ievietot rindiņas pārtraukumu

SHIFT+ENTER

Ievietot eiro simbolu

CTRL+ALT+E

Uz lapas sākumu

Teksta formatēšana veidlapas veidnē

Darbība

Taustiņu kombinācija

Noņemt visu formatējumu

CTRL+atstarpes taustiņš

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam treknraksta formatējumu

CTRL+B

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt slīpraksta formatējumu.

CTRL+I

Atlasītajam tekstam lietot vai noņemt pasvītrojumu.

CTRL+U

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam pārsvītrojuma formatējumu

ALT+SHIFT+K

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam augšraksta formatējumu

CTRL+SHIFT+vienādības zīme

Lietot vai noņemt atlasītajam tekstam apakšraksta formatējumu

CTRL+vienādības zīme

Atlasītajā tekstā lietot parasto stilu

CTRL+SHIFT+N

Atlasītajā tekstā lietot virsraksta stilu

ALT+CTRL+1

Atlasītajā tekstā lietot 2. virsraksta stilu

ALT+CTRL+2

Atlasītajā tekstā lietot 2. virsraksta stilu

ALT+CTRL+3

Atlasītajā tekstā lietot etiķetes stilu

ALT+CTRL+4

Atlasītajā tekstā lietot kolonnas etiķetes stilu

ALT+CTRL+5

Atlasītajā tekstā lietot apraksta stilu

ALT+CTRL+6

Lietot vai noņemt atlasītajai rindkopai saraksta ar aizzīmēm formatējumu

CTRL+SHIFT+L

Palielināt rindkopas atkāpi no kreisās puses

CTRL+M

Noņemt kreisās puses rindkopas atkāpi

CTRL+SHIFT+M

Līdzināt atlasīto rindkopu

CTRL+J

Līdzināt atlasīto rindkopu pa labi

CTRL+R

Centrēt atlasīto rindkopu

CTRL+E

Līdzināt atlasīto rindkopu pa kreisi

CTRL+L

Atlasītajā tekstā palielināt fonta lielumu

CTRL+SHIFT+komats

Atlasītajā tekstā samazināt fonta lielumu

CTRL+SHIFT+punkts

Atlasītajā tekstā palielināt fonta lielumu par 1 punktu

CTRL+[

Atlasītajā tekstā samazināt fonta lielumu par 1 punktu

CTRL+]

Atvērt uzdevumrūti Fonts

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Rindkopā pārslēgt teksta virzienu no labās puses uz kreiso pusi

CTRL+labais SHIFT

Rindkopā pārslēgt teksta virzienu no kreisās puses uz labo pusi

CTRL+kreisais SHIFT

Uz lapas sākumu

Darbs ar izkārtojuma tabulām

Darbība

Taustiņu kombinācija

Mainīt kolonnas platumu pa kreisi no apmales, nemainot citu kolonnu platumu

Turēt nospiestu taustiņu SHIFT, kamēr tiek vilkta kolonnas apmale

Mainīt tās rindas augstumu, kas atrodas virs vai zem apmales, nemainot citu rindu augstumu

Turēt nospiestu taustiņu SHIFT, kamēr tiek vilkta rindas apmale.

Piezīme.: Rindām, kurās ir iestatīts minimālais augstums, šis īsinājumtaustiņš maina to rindu augstumu, kas atrodas virs apmales. Rindas minimālo augstumu nosaka vairāki nosacījumi, piemēram, vai rindā ir teksts vai vadīklas.

Visām atlasītajām rindām un kolonnām mainīt vienādu augstumu un platumu

Turēt nospiestu taustiņu ALT, kamēr tiek vilkta rindas vai kolonnas apmale

Pārvietoties tabulā no iepriekšējās šūnas uz nākamo

Tabulēšanas taustiņš vai SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Nospiežot tabulēšanas taustiņu, tabulai tiek pievienota jauna rinda, ja rādītājs ir novietots pēdējās rindas pēdējā šūnā

Atlasīt tabulas šūnu vai atcelt atlasi

F2

Uz lapas sākumu

Korekciju veikšana un izmaiņu saglabāšana

Darbība

Taustiņu kombinācija

Atrast nākamo pareizrakstības vai gramatikas kļūdu

ALT+F7

Piezīme.: Jāatzīmē izvēles rūtiņa Pārbaudīt pareizrakstību rakstīšanas laikā (nospiediet ALT+T un pēc tam Labi).

Saglabāt vai publicēt pašreizējo veidlapas veidni

ALT+SHIFT+F2

Piezīme.: Nospiežot šo saīsni, tiek atvērts dialoglodziņš, kurā tiek piedāvāts saglabāt vai publicēt veidlapas veidni. Ja vēlaties šo dialoglodziņu paslēpt, nospiežot ALT+SHIFT+F2, tiks parādīts dialoglodziņš Saglabāt kā.

Atsaukt pēdējo darbību

CTRL+Z

Atkārtot pēdējo darbību

CTRL+Y

Saglabāt pašreizējo veidlapas veidni

CTRL+S

Atvērt pašreizējā veidlapas veidnē dialoglodziņu Saglabāt kā

SHIFT+F12 vai ALT+SHIFT+F2

Uz lapas sākumu

Veidlapas veidnes drukas priekšskatījums

Darbība

Taustiņu kombinācija

Parādīt dialoglodziņu Drukas priekšskatījums

ALT+F, V

Pārvietoties uz nākamo lapu

ALT+labā bultiņa

Pārvietoties uz iepriekšējo lapu

ALT+kreisā bultiņa

Tuvināt un iegūt tuvu veidlapas veidnes skatu

ALT+vienādības zīme

Tālināt un iegūt plašāku veidlapas veidnes skatu samazinātā lielumā

ALT+pārnesumzīme

Uz lapas sākumu

Palīdzības saņemšana

Palīdzības logā var piekļūt Microsoft Office palīdzības saturam. Tajā ir parādītas tēmas, kā arī cits palīdzības saturs.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt palīdzības logu.

F1

Piezīme.: Ja pašreizējā palīdzības tēma nav aktīvais logs, nospiediet F6 un pēc tam CTRL+P.

Aizvērt palīdzības logu

ALT+F4

Pārslēgšanās no palīdzības loga uz aktīvo programmu un pretēji.

ALT+tabulēšanas taustiņš

Atlasīt nākamo vienumu

Tabulēšanas taustiņš

Atlasīt iepriekšējo vienumu

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Veikt noklusējuma darbību atlasītajam vienumam

ENTER

Sadaļā Pārlūkot programmas nosaukums palīdzību atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu

Tabulēšanas taustiņš vai SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Sadaļā Pārlūkot programmas nosaukums palīdzību izvērst vai sakļaut vienumu

ENTER

Atlasīt nākamo slēpto tekstu vai hipersaiti, piemēram, Rādīt visu vai Paslēpt visu tēmas sākumā

Tabulēšanas taustiņš

Iepriekšējā paslēptā teksta vai saites atlasīšana.

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Darbību veikšana atlasītajām komandām Rādīt visu, Paslēpt visu, paslēptajam tekstam vai hipersaitei.

ENTER

Atgriešanās iepriekšējā palīdzības tēmā (poga Atpakaļ).

ALT+kreisā bultiņa vai atpakaļatkāpes taustiņš

Pāriešana uz nākamo palīdzības tēmu (poga Uz priekšu).

ALT+labā bultiņa

Ritināt nedaudz uz augšu vai uz leju pašlaik redzamajā palīdzības tēmā

Augšupvērstā bultiņa, lejupvērstā bultiņa

Ritināt ar lielāku soli uz augšu vai uz leju pašlaik redzamajā palīdzības tēmā

PAGE UP, PAGE DOWN

Parādīt palīdzības loga komandu izvēlni. (Palīdzības logam jābūt aktīvam fokusam. Nospiest F1.)

SHIFT+F10

Pēdējās darbības pārtraukšana (poga Pārtraukt).

ESC

Atsvaidzināt logu (poga Atsvaidzināt)

F5

Drukāt pašreizējo palīdzības tēmu

CTRL+P

Mainīt savienojuma stāvokli

F6, lejupvērstā bultiņa

Palīdzības logā pārslēgties starp laukiem, piemēram, starp rīkjoslu, meklēšanas lodziņu un savienojumu statusu palīdzību

F6

Koka skata satura rādītājā atlasīt nākamo vai iepriekšējo vienumu

Augšupvērstā bultiņa vai lejupvērstā bultiņa

Koka skata satura rādītājā izvērst vai sakļaut atlasīto vienumu

Kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Atlasīt nākamo hipersaiti vai Rādīt visus vai Paslēpt visus, kas atrodas tēmas augšdaļā

Tabulēšanas taustiņš

Atlasīt iepriekšējo hipersaiti

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Veikt atlasītās hipersaites, saites Rādīt visus vai Paslēpt visus darbības

ENTER

Drukāt pašreizējo palīdzības tēmu

CTRL+P

Uz lapas sākumu

Dialoglodziņu izmantošana

Dialoglodziņa opciju atvēršana un atlasīšana

Darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt dialoglodziņu Atvērt noformējuma režīmā

CTRL+O vai CTRL+F12

No atvērta dialoglodziņa pārvietoties atpakaļ uz veidlapas veidni (dialoglodziņiem, kas atbalsta šo darbību)

ALT+F6

Pārvietoties uz nākamo opciju

Tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz nākamo cilni

CTRL+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz iepriekšējo cilni

CTRL+SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz nākamo kategoriju

Tabulēšanas taustiņš

Piezīme.: Kad ir atlasīta kategorija, izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz vēlamo kategorijas nosaukumu.

Pārslēgties uz iepriekšējo kategoriju

SHIFT+tabulēšanas taustiņš

Piezīme.: Kad ir atlasīta kategorija, izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz vēlamo kategoriju.

Sarakstā vai opciju grupā pārvietoties starp opcijām

Bulttaustiņi

Veikt atlasītās pogas darbību vai atzīmēt izvēles rūtiņu vai notīrīt to

Atstarpes taustiņš

Atvērt aizvērtu sarakstu un pārvietoties uz noteiktām saraksta opcijām

Pirmais nolaižamā saraksta opcijas burts

Atlasīt opciju vai atzīmēt izvēles rūtiņu vai notīrīt to

ALT+opcijā pasvītrotais burts

Atvērt atlasīto nolaižamo sarakstu

Lejupvērstā bultiņa

Aizvērt atlasīto nolaižamo sarakstu vai atcelt komandu un pēc tam aizvērt dialoglodziņu

ESC

Izpildīt atlasīto komandu

ENTER

Doties uz iepriekšējo mapi

ALT+1

Atvērt mapi, kas atrodas vienu līmeni augstāk nekā atlasītā mape

ALT+2

Dzēst atlasīto mapi vai failu

ALT+3

Izveidot atvērtā mapē jaunu apakšmapi

ALT+4

Pārslēgties starp skatiem Sīktēli, Mozaīka, Ikonas, Saraksts, Detaļas, Rekvizīti un Priekšskatījums

ALT+5

Parādīt atlasītās mapes vai faila īsinājumizvēlni

SHIFT+F10

Atvērt sarakstu Skatīt vai Kur saglabāt (sistēmā Windows Vista sauktu par adrešu joslu).

F4

Dialoglodziņā Atvēršana, Atvērt noformējuma režīmā vai Saglabāt kā atjaunināt mapi vai failu sarakstu

F5

Uz lapas sākumu

Rediģēšanas lodziņu izmantošana dialoglodziņos

Rediģēšanas lodziņš ir lauks, kurā var ierakstīt vai ielīmēt ievadni, piemēram, lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Pāriet uz ieraksta sākumu

HOME

Pāriet uz ieraksta beigām

END

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Pārvietoties vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Atlasīt vienu rakstzīmi pa kreisi vai atcelt atlasi

SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīt vienu rakstzīmi pa labi vai atcelt atlasi

SHIFT+labā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa kreisi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+kreisā bultiņa

Atlasīt vienu vārdu pa labi vai atcelt atlasi

CTRL+SHIFT+labā bultiņa

Atlasīt no kursora līdz ievadnes sākumam

SHIFT+HOME

Atlasīt no kursora līdz ievadnes beigām

SHIFT+END

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×