Ievads par tabulām

Tabulas ir svarīgi datu bāzu objekti, jo tajās ir ietverta visa informācija jeb dati. Piemēram, uzņēmuma datu bāzē var būt kontaktpersonu tabula, kurā saglabāti piegādātāju nosaukumi, e-pasta adreses un tālruņa numuri. Šajā rakstā ir sniegts pārskats par tabulām programmā Access. Pirms tabulu izveides izvērtējiet vajadzības un nosakiet visas jums nepieciešamās tabulas. Lai iepazītos ar datu bāzes plānošanu un noformēšanu, skatiet rakstu Datu bāzes noformēšanas pamatprincipi.

Šajā rakstā

Pārskats

Tabulas pievienošana Access datora datu bāzei

Tabulas saglabāšana

Pārskats

Relāciju datu bāzē, piemēram, Access, parasti ir vairākas saistītas tabulas. Pareizi izveidotā datu bāzē katrā tabulā tiek glabāti dati par noteiktu tēmu, piemēram, darbiniekiem vai produktiem. Tabulā ir ieraksti (rindas) un lauki (kolonnas). Laukos ir dažādi datu tipi, piemēram, teksts, skaitļi, datumi un hipersaites.

Klientu tabula programmā Access, kurā tiek rādīts ierakstu un lauku izkārtojums

 1. Ieraksts: satur konkrētus datus, piemēram, informāciju par konkrētu darbinieku vai produktu.

 2. Lauks: satur datus par vienu tabulas tēmas aspektu, piemēram, vārdu vai e-pasta adresi.

 3. Lauka vērtība: katram ierakstam ir lauka vērtība. Piemēram, Contoso, Ltd. vai persona@example.com.

Tabulu un lauku rekvizīti

Tabulu un lauku raksturlielumus un darbību nosaka un kontrolē rekvizīti. Tabulas rekvizīti ir iestatīti tabulas rekvizītu lapā. Piemēram, jūs varat iestatīt tabulas rekvizītu Noklusējuma skats, lai norādītu, kā tabula tiks parādīta pēc noklusējuma. Lauka rekvizīts definē lauka darbības aspektu. Jūs varat iestatīt arī lauka rekvizītus noformējuma skatā, izmantojot rūti Lauka rekvizīti. Katram laukam ir datu tips, kas definē laukā saglabātās informācijas veidu. Piemēram, vairākas teksta rindiņas vai valūta ir datu tipi.

Tabulu relācijas

Kaut gan katrā datu bāzes tabulā tiek glabāti dati par noteiktu tēmu, relāciju datu bāzu tabulās, piemēram, programmā Access, parasti tiek glabāti dati par saistītām tēmām. Piemēram, datu bāzē var būt:

 • Klientu tabula, kurā uzskaitīti uzņēmuma klienti un to adreses.

 • Pārdodamo produktu tabula, kurā ietverta katras preces cena un attēls.

 • Pasūtījumu tabula, kurā uzskaitīti klientu pasūtījumi.

Lai savienotu dažādās tabulās glabātus datus, izveidojiet relācijas. Relācija ir tādu divu tabulu loģisks savienojums, kurām ir kopīgs lauks.

Atslēgas

Laukus, kas ir tabulu relācijas daļa, sauc par atslēgām. Atslēgā parasti ir viens lauks, taču tajā var būt arī vairāki lauki. Ir divu veidu atslēgas:

 • Primārā atslēga. Tabulai var būt tikai viena primārā atslēga. Primārajā atslēgā ir viens vai vairāki lauki, kas unikāli identificē katru tabulā glabāto ierakstu. Access automātiski nodrošina unikālu identifikācijas numuru, ko sauc par ID numuru un kas tiek izmantots kā primārā atslēga. Papildinformāciju skatiet rakstā par tabulas primārās atslēgas pievienošanu vai maiņu.

 • Ārējā atslēga. Tabulai var būt viena vai vairākas ārējās atslēgas. Ārējā atslēgā ir vērtības, kas atbilst citas tabulas primārās atslēgas vērtībām. Piemēram, tabulā Pasūtījumi katram pasūtījumam var būt klienta ID numurs, kas atbilst ierakstam tabulā Klienti. Lauks Klienta ID ir tabulas Pasūtījumi ārējā atslēga.

Atslēgas lauku vērtību savstarpējā atbilstība ir tabulu relācijas pamats. Tabulu relāciju izmanto, lai apvienotu saistītu tabulu datus. Piemēram, pieņemsim, ka ir tabula Klienti un tabula Pasūtījumi. Tabulā Klienti katrs ieraksts tiek identificēts ar primārās atslēgas lauku — ID.

Lai katru pasūtījumu saistītu ar klientu, tabulai Pasūtījumi ir jāpievieno ārējās atslēgas lauks, kas atbilst tabulas Klienti laukam ID, un pēc tam jāizveido abu atslēgu relācija. Pievienojot ierakstu tabulai Pasūtījumi, ir jāizmanto tabulā Klienti esošā klienta ID vērtība. Ikreiz, kad vēlaties skatīt informāciju par klientu, kurš veicis pasūtījumu, ir jāizmanto relācija, lai noteiktu, kuri tabulas Klienti dati atbilst tabulas Pasūtījumi ierakstiem.

Access tabulu relācija logā Relācijas
 1. Primāro atslēgu var atpazīt pēc atslēgas ikonas blakus lauka nosaukumam.

 2. Ārējā atslēga — ievērojiet, ka tai blakus nav atslēgas ikonas.

Relāciju lietošanas priekšrocības

Atsevišķai datu glabāšanai saistītās tabulās ir šādas priekšrocības:

 • Konsekvence.    Katrs datu elements tiek reģistrēts tikai vienreiz vienā tabulā, tāpēc ir daudz mazāka iespēja, ka radīsies pārpratumi vai nekonsekvences. Piemēram, klienta nosaukums tiek glabāts tikai vienreiz — tabulā par klientiem — nevis atsevišķi arī tabulā, kurā ir pasūtījumu dati (turklāt, iespējams, nekonsekventi).

 • Efektivitāte.    Dati tiek reģistrēti tikai vienā vietā, tādējādi diskā tiek patērēts mazāk vietas. Turklāt mazākas tabulas parasti nodrošina datus ātrāk nekā lielākas tabulas. Beidzot, ja neizmantojat atsevišķas tabulas atsevišķām jomām, tabulās parādīsies null vērtības (datu trūkums) vai lieka informācija, kas lieki aizņem vietu un kavē veiktspēju.

 • Saprotamība.    Datu bāzes noformējums ir vieglāk saprotams, ja informācija par dažādām jomām tiek glabāta atsevišķās tabulās.

Uz lapas sākumu

Tabulas pievienošana Access datora datu bāzei

Ja jums ir jauns datu avots, kura nav nevienā no esošajām tabulām, izveidojiet jaunu tabulu. Ir vairāki veidi, kā tabulu pievienot savai Access datu bāzei, piemēram, izveidojot jaunu datu bāzi, ievietojot tabulu esošā datu bāzē vai importējot vai izveidojot saiti uz tabulu citā datu avotā — piemēram, Microsoft Office Excel darbgrāmatā, Microsoft Office Word dokumentā, teksta failā, tīmekļa pakalpojumā vai citā datu bāzē. Izveidojot jaunu, tukšu datu bāzi, tajā automātiski tiek ievietota jums nepieciešamā jaunā, tukšā tabula. Pēc tam varat jaunajā tabulā ievadīt datus, lai sāktu definēt laukus.

Papildinformāciju par lauka pievienošanu tabulai skatiet rakstā Lauka pievienošana tabulai.

Jaunas tabulas izveide jaunā datora datu bāzē

 1. Cilnē Fails noklikšķiniet uz Jauns > Tukša datora datu bāze.

 2. Lodziņā Faila nosaukums ierakstiet jaunās datu bāzes faila nosaukumu.

 3. Lai saglabātu datu bāzi citā vietā, noklikšķiniet uz mapes ikonas.

 4. Noklikšķiniet uz Izveidot.

Jaunā datu bāze tiek atvērta kopā ar jaunu tabulu, kuras nosaukums ir Table1. Pārdēvējiet tabulu atbilstoši tajā glabātajiem datiem.

Jaunas tabulas izveide esošā datu bāzē

 1. Noklikšķiniet uz Fails >Atvērtun noklikšķiniet uz datu bāzes, ja tā tiek rādīta sadaļā Pēdējie. Ja datu bāze netiek rādīta, atlasiet kādu no pārlūkošanas opcijām, lai atrastu datu bāzi.

 2. Cilnē Izveide noklikšķiniet uz Tabula.

Tiek pievienota jauna tabula, un tā tiek atvērta datu lapas skatā.

Uz lapas sākumu

Ārējie dati

Var izveidot saiti ar daudziem un dažādiem ārējo datu avotiem, piemēram, citām datu bāzēm, teksta failiem un Excel darbgrāmatām. Veidojot saiti uz ārējiem datiem, programma Access var izmantot saiti kā tabulu. Atkarībā no ārējo datu avota un veida, kādā saite izveidota, var rediģēt saistītajā tabulā esošos datus un izveidot relācijas ar saistīto tabulu. Taču ārējo datu noformējumu nevar mainīt, izmantojot saiti.

Importēšana vai saistīšana, lai izveidotu tabulu

Jūs varat izveidot tabulu, importējot vai izveidojot saiti uz datiem, kas tiek glabāti citur. Jūs varat importēt vai izveidot saiti uz datiem, kas atrodas Excel darblapā, Windows SharePoint Services sarakstā, XML failā, citā Access datu bāzē, Microsoft Office Outlook mapē un citur.

Importējot datus, pašreizējā datu bāzē jaunā tabulā tiek izveidota šo datu kopija. Tālākas avota datu izmaiņas neietekmēs importētos datus, un importēto datu izmaiņas neietekmēs avota datus. Pēc savienojuma izveides ar datu avotu un tā datu importēšanas importētos datus var izmantot, neizveidojot savienojumu ar avotu. Var mainīt importētas tabulas noformējumu.

Izveidojot saiti uz datiem, pašreizējā tabulā tiek izveidota saistīta tabula, kurai ir tieša saite ar citur saglabāto esošo informāciju. Veicot saistītas tabulas datu izmaiņas, tiek mainīti avota dati. Visas avota datu izmaiņas tiek rādītas saistītajā tabulā. Vienmēr, kad izmantojat saistītu tabulu, ir jābūt iespējai izveidot savienojumu ar datu avotu. Saistītas tabulas noformējumu nevar mainīt.

Piezīme.: Excel darblapā esošus datus nevar rediģēt, izmantojot saistītu tabulu. Lai apietu šo ierobežojumu, importējiet avota datus Access datu bāzē un pēc tam izveidojiet saiti uz datu bāzi programmā Excel. Papildinformāciju par saistīšanu ar Access datiem programmā Excel meklējiet programmas Excel palīdzībā.

Jaunas tabulas izveide, importējot vai piesaistot ārējus datus

 1. Cilnes Ārējie dati grupā Importēšana un saistīšana noklikšķiniet uz viena no pieejamiem datu avotiem.

 2. Izpildiet instrukcijas, kas tiek rādītas dialoglodziņos pēc katras darbības veikšanas.

  Programma Access izveido jaunu tabulu un parāda to navigācijas rūtī.

Padoms.:  Jūs varat arī importēt vai saistīt ar SharePoint sarakstu. Papildinformāciju skatiet rakstā Importēšana no SharePoint saraksta vai saistīšana ar to.

Uz lapas sākumu

Tīmekļa pakalpojuma izmantošana, lai izveidotu tabulu

Datu bāzē var izveidot tabulu, kurai ir savienojums ar datiem tīmekļa vietnē, kas nodrošina tīmekļa pakalpojuma interfeisu.

Piezīme.: Tīmekļa pakalpojumu tabulas ir tikai lasāmas.

 1. Cilnes Ārējie dati grupā Importēšana un saistīšana noklikšķiniet uz Vēl un pēc tam uz Datu pakalpojumi.

 2. Ja nepieciešamais savienojums jau ir instalēts, pārejiet uz 5. darbību. Pretējā gadījumā pārejiet uz nākamo darbību.

 3. Noklikšķiniet uz Instalēt jaunu savienojumu.

 4. Atlasiet izmantojamo savienojuma failu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 5. Dialoglodziņā Saites izveide uz tīmekļa pakalpojuma datiem izvērsiet izmantojamo savienojumu.

 6. Atlasiet tabulu, uz ko jāizveido saite. Access parāda laukus dialoglodziņa labajā pusē.

 7. Ja vēlaties, lodziņā Norādiet saites nosaukumu varat ievadīt saistītās tabulas nosaukumu. Programma Access izmantos šo nosaukumu saistītajai tabulai navigācijas rūtī.

 8. Noklikšķiniet uz Labi. Access izveido saistīto tabulu.

Uz lapas sākumu

Tabulas rekvizītu iestatīšana datora datu bāzē

Var iestatīt rekvizītus, kas attiecas uz visu tabulu vai visiem ierakstiem.

 1. Atlasiet tabulu, kurai jāiestata rekvizīti.

 2. Cilnes Sākums grupā Skati noklikšķiniet uz Skatīt un pēc tam uz Noformējuma skats.

 3. Cilnes Noformējums grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Rekvizītu lapa.

  Grupa Rādīt/paslēpt cilnē Noformēšana programmā Access .

 4. Rekvizītu lapā noklikšķiniet uz cilnes Vispārīgi.

 5. Noklikšķiniet uz lodziņa pa kreisi no iestatāmā rekvizīta un pēc tam ievadiet rekvizīta iestatījumu (lai skatītu tabulas rekvizītu sarakstu, noklikšķiniet uzPieejamie tabulas rekvizīti).

 6. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+S, lai saglabātu izmaiņas.

  Šī tabulas rekvizīta izmantošana

  Darbība

  Parādāmie skati SharePoint vietnē

  Norādiet, vai SharePoint vietnē ir jārāda skati, kuru pamatā ir šī tabula.

  Piezīme.: Šī iestatījuma rezultāti ir atkarīgi no datu bāzes rekvizīta SharePoint vietnē parādīt visus skatus iestatījuma.

  Izvērsta sekundārā datu lapa

  Atverot tabulu, izvērst visas sekundārās datu lapas.

  Sekundārās datu lapas augstums

  Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja vēlaties izvērst sekundārās datu lapas logu tā, lai tiktu rādītas visas rindas, atstājiet šim rekvizītam iestatījumu 0".

  • Ja vēlaties kontrolēt sekundārās datu lapas augstumu, ievadiet nepieciešamo augstumu collās.

  Orientācija

  Iestatīt skata orientāciju atbilstīgi tam, vai valoda tiek lasīta no kreisās uz labo vai no labās uz kreiso pusi.

  Apraksts

  Sniedziet tabulas aprakstu. Šis apraksts tiks rādīts tabulas rīka padomos.

  Noklusējuma skats

  Iestatīt Datu lapa, Rakurstabula vai Rakursdiagramma kā noklusējuma skatu, kas tiek rādīts, atverot tabulu.

  Validācijas kārtula

  Ievadiet izteiksmi, kurai jābūt spēkā vienmēr, kad pievienojat vai maināt ierakstu.

  Validācijas teksts

  Ievadiet ziņojumu, kas tiek parādīts, ja kāds ieraksts neatbilst rekvizīta Validācijas kārtula izteiksmei.

  Filtrs

  Definēt kritērijus, lai datu lapā parādītu tikai atbilstīgās rindas.

  Kārtošana pēc

  Atlasiet vienu vai vairākus laukus, lai norādītu rindu noklusēto kārtošanas secību datu lapas skatā.

  Sekundārās datu lapas nosaukums

  Norādiet, vai sekundārā datu lapa jārāda datu lapas skatā, un, ja ir, kurai tabulai vai vaicājumam jāsniedz rindas sekundārajā datu lapas skatā.

  Bērnelementu lauku saistīšana

  Uzskaitīt tabulas vai vaicājuma laukus, kas tiek lietoti sekundārajai datu lapai un atbilst tabulai norādītā rekvizīta Saistīt galvenos laukus vērtībai.

  Galveno lauku saistīšana

  Uzskaitīt tabulas laukus, kas atbilst tabulai norādītā rekvizīta Saistīt bērnelementu laukus vērtībai.

  Filtrēšana ielādējot

  Atverot tabulu datu lapas skatā, automātiski lietot rekvizītā Filtrs iestatītos filtrēšanas kritērijus (ja iestatījums ir ).

  Kārtošana ielādējot

  Atverot tabulu datu lapas skatā, automātiski lietot rekvizītā Kārtošana pēc iestatītos kārtošanas iestatījumus (iestatot vērtību ).

  Padoms.: Lai nodrošinātu papildu vietu rekvizīta iestatījuma ievadīšanai vai rediģēšanai rekvizīta lodziņā, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT+F2, un tiks parādīts lodziņš Tālummaiņa. Ja iestatāt izteiksmei rekvizītu Validācijas kārtula un vēlaties saņemt palīdzību par tās izveidi, noklikšķiniet uz pogas Poga Veidotājs blakus rekvizīta ValidationRule lodziņam, lai atvērtu izteiksmju veidotāju.

Uz lapas sākumu

Lauka pievienošana tabulai Access datora datu bāzē

Visi reģistrējamo datu elementi tiek glabāti laukos. Piemēram, kontaktpersonu tabulā ir jāizveido lauki Uzvārds, Vārds, Tālruņa numurs un Adrese. Produktu tabulā ir jāizveido lauki Produkta nosaukums, Produkta ID un Cena.

Pirms lauku izveides mēģiniet sadalīt datus vismazākajās izmantojamās daļās. Ir daudz vieglāk datus pēc ievadīšanas apvienot nekā sadalīt. Piemēram, neizveidojiet lauku Pilns vārds, bet gan atsevišķus laukus Uzvārds un Vārds. Pēc tam ir vienkārši meklēt vai kārtot pēc lauka Vārds, Uzvārds vai abiem. Ja plānojat par kādu datu vienumu izveidot atskaiti vai kārtot vai meklēt to, vai veikt ar to aprēķinus, ievietojiet to atsevišķā laukā.

Pēc lauka izveidošanas var arī iestatīt lauka rekvizītus, lai kontrolētu tā izskatu un darbību.

Jūs varat izveidot jaunu lauku programmā Access, datu lapas skatā ievadot datus jaunā kolonnā. Ja lauks tiek izveidots, datu lapas skatā ievadot datus, programma Access automātiski piešķir laukam datu tipu, pamatojoties uz ievadīto vērtību. Ja jūsu ievadītā vērtība neliecina par citu datu tipu, Access iestata datu tipam vērtību Teksts, taču jūs varat mainīt datu tipu.

Lauka pievienošana, ievadot datus

Veidojot jaunu tabulu vai atverot esošu tabulu datu lapas skatā, tabulai var pievienot lauku, ievadot datus datu lapas kolonnā Pievienot jaunu lauku.

Datu lapa programmā Access ar jauna lauka pievienošanas kolonnu

1. Ievadiet datus tukšajā kolonnā Pievienot jaunu lauku.

Lai pievienotu jaunu lauku:

 1. Izveidojiet tabulu vai atveriet tabulu datu lapas skatā.

 2. Kolonnā Pievienot jaunu lauku ievadiet izveidojamā lauka nosaukumu. Izmantojiet aprakstošu nosaukumu, lai lauku būtu vieglāk atpazīt.

 3. Ievadiet datus jaunajā laukā.

Uz lapas sākumu

Lauka rekvizītu iestatīšana

Pēc lauka izveidošanas varat iestatīt lauka rekvizītus, lai kontrolētu tā izskatu un darbību.

Piemēram, iestatot lauku rekvizītus, var:

 • Kontrolēt datu izskatu laukā

 • Neļaut laukā ievadīt nepareizus datus

 • Norādīt laukam noklusējuma vērtības

 • Paātrināt meklēšanu laukā un lauka kārtošanu

Dažus pieejamos lauku rekvizītus var iestatīt, strādājot datu lapas skatā. Taču, lai piekļūtu pilnam lauku rekvizītu sarakstam un iestatītu šos rekvizītus, ir jāizmanto noformējuma skats.

Lauka rekvizītu iestatīšana datu lapas skatā

Strādājot datu lapas skatā, jūs varat pārdēvēt lauku, mainīt tā datu tipu, mainīt tā rekvizītu Formāts un dažus citus lauka rekvizītus.

 • Tabulas atvēršana datu lapas skatā.    Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Datu lapas skats.

 • Lauka pārdēvēšana.    Kad pievienojat lauku, ievadot datus datu lapas skatā, programma Access automātiski piešķir laukam vispārīgu nosaukumu. Pirmajam jaunajam laukam Access piešķir nosaukumu Lauks1, otrajam jaunajam laukam — nosaukumu Lauks2 utt. Pēc noklusējuma lauka nosaukums tiek izmantots kā tā etiķete visur, kur lauks tiek rādīts, piemēram, datu lapas kolonnas galvenē. Pārdēvējot laukus, lai piešķirtu tiem aprakstošāku nosaukumu, tos būs vienkāršāk izmantot, kad skatīsit vai rediģēsit ierakstus.

 • Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pārdēvējamā lauka (piemēram, Lauks1) galvenes.

 • Īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Pārdēvēt kolonnu.

 • Ievadiet jauno nosaukumu lauka virsrakstā.

Lauku nosaukumos var būt 64 rakstzīmes (burti un cipari), ieskaitot atstarpes.

Lauka datu tipa mainīšana

Kad pievienojat lauku, ievadot datus datu lapas skatā, programma Access pārbauda ievadītos datus, lai noteiktu laukam atbilstošāko datu tipu. Piemēram, ja ievadīsit 1/1/2006, programma Access atpazīs, ka ievadītie dati ir datums un iestatīs lauka datu tipam vērtību Datums/laiks. Ja programma Access nevar nešaubīgi noteikt datu tipu, datu tipam pēc noklusējuma tiek iestatīta vērtība Teksts.

Lauka datu tips nosaka pārējos rekvizītus, ko var iestatīt laukam. Piemēram, laukam, kura datu tips ir Hipersaite vai Memo, var iestatīt rekvizītu Tikai pielikumu.

Dažos gadījumos, iespējams, vēlēsities manuāli mainīt lauka datu tipu. Piemēram, pieņemsim, ka ir telpu numuri, kas ir līdzīgi datumiem, piemēram, 10/2001. Ja datu lapas skatā jaunā laukā ievadīsit 10/2001, datu tipa automātiskās noteikšanas līdzeklis lauka datu tipam iestatīs vērtību Datums/laiks. Tā kā istabas numuri ir apzīmējumi, nevis datumi, to datu tipa vērtībai jābūt Teksts. Lai mainītu lauka datu tipu, izpildiet tālāk aprakstīto procedūru.

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Datu lapa.

 2. Saraksta Datu tips grupā Datu tips un formatējums atlasiet nepieciešamo datu tipu.

  Access lentes attēls ar datu tipu un formatēšanas grupu

Lauka formāta mainīšana

Programma Access ne tikai nosaka jauno lauku datu tipu, bet atkarībā no ievadītās vērtības var arī iestatīt lauka rekvizītu Formāts. Piemēram, ja ierakstāt 10:50:00, programma Access iestata datu tipu Datums/laiks un rekvizītu Formāts uz Vidējais laika formāts. Lai manuāli mainītu lauka rekvizītu Formāts, rīkojieties šādi:

 1. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Datu lapa.

 2. Saraksta Formāts grupā Datu tips un formatējums ievadiet nepieciešamo formātu.

  Piezīme.: Atkarībā no lauka datu tipa dažiem laukiem (piemēram, Teksts tipa laukiem) saraksts Formāts var nebūt pieejams.

Citu lauku rekvizītu iestatīšana

 1. Datu lapas skatā noklikšķiniet uz lauka, kam jāiestata rekvizīts.

 2. Cilnes Datu lapa grupā Datu tips un formatējums atlasiet nepieciešamos rekvizītus.

  Access lentes attēls ar datu tipu un formatēšanas grupu

Uz lapas sākumu

Lauka rekvizītu iestatīšana

Jūs varat iestatīt lauka rekvizītu, atverot tabulu noformējuma skatā.

 • Tabulas atvēršanas noformējuma skatā.    Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 • Lauka datu tipa mainīšana.    Atrodiet lauka nosaukumu, kuram vēlaties iestatīt datu tipu, noklikšķiniet uz lauka Datu tips un pēc tam sarakstā izvēlieties datu tipu.

 • Citu lauku rekvizītu iestatīšana.    Tabulas noformējuma režģī atlasiet lauku, kam jāiestata datu rekvizīti. Rūtī Lauka rekvizīti ievadiet iestatījumus, ko vēlaties izmantot katram rekvizītam. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+S.

  Piezīme.:  Iestatāmie rekvizīti ir atkarīgi no lauka datu tipa.

Uz lapas sākumu

Tabulas saglabāšana

Pēc tabulas izveides vai modificēšanas saglabājiet tās noformējumu datora datu bāzē. Pirmo reizi saglabājot tabulu, piešķiriet nosaukumu, kas apraksta tajā esošos datus. Varat izmantot līdz 64 burtciparu rakstzīmes, tostarp atstarpes. Piemēram, varat piešķirt tabulai nosaukumu Klienti, Detaļu krājumi vai Produkti.

Access piedāvā plašas iespējas attiecībā uz tabulu nosaukumdošanu, taču pastāv daži ierobežojumi, par kuriem ir jāzina. Tabulas nosaukumā var būt līdz 64 rakstzīmēm, tajā var būt jebkura burtu, ciparu, atstarpju un īpašo rakstzīmju kombinācija, izņemot punktu (.), izsaukuma zīmi (!), kvadrātiekavas ([]), sākuma atstarpi, sākuma vienādības zīmi (=) un nedrukājamās rakstzīmes, piemēram, rakstatgriezi. Nosaukumā nevar būt arī šādu rakstzīmju:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Padoms.: Izlemiet par nosaukumdošanas metodi objektiem savā datu bāzē un lietojiet to konsekventi.

 1. Ātrās piekļuves rīkjoslā noklikšķiniet uz Saglabāt vai nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+S.

 2. Ja saglabājat tabulu pirmo reizi, ierakstiet tabulas nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×