Ievads par pārvaldītajiem metadatiem vidē SharePoint

Šajā rakstā ir sniegts pārskats par dažām galvenajām koncepcijām, kas saistītas ar darbu ar jaunajiem pārvaldītajiem metadatu līdzekļiem programmā Microsoft SharePoint Server 2010. Tajā ir aplūkots, kā jaunie pārvaldītie metadatu līdzekļi nodrošina atbalstu formālu taksonomiju īstenošanai, izmantojot pārvaldītos terminus. Tajā ir arī paskaidrots, kā darbojas sabiedriskās atzīmes un kā tās saistītas ar pārvaldītajiem metadatiem, piemēram, pārvaldītajiem terminiem un uzņēmuma atslēgvārdiem.

Šajā rakstā

Pārvaldīto metadatu līdzekļi

Galvenie termini un jēdzieni

Taksonomijas

Folksonomy

Terminu kopa

Termins

Pārvaldītie termini

Uzņēmuma atslēgvārdi

Grupētu

Terminu krātuves pārvaldības rīks

Pārvaldīto metadatu kolonna

Kolonna uzņēmuma atslēgvārdi

Sociālās atzīmes

Atzīmju

Metadatu scenāriji: no taksonomijām līdz folksonomijām

Pārvaldīto metadatu priekšrocības

Managing metadata

Pārvaldīto metadatu plānošana un konfigurēšana

Terminu kopu izveide un pārvaldība

Metadatu lietošana

Atzīmējot saturu ar pārvaldītiem terminiem

Atzīmējot saturu ar uzņēmuma atslēgvārdiem

Satura atzīmēšana ar sociālajiem tagiem

Pārvaldīto metadatu līdzekļi

Jauni pārvaldīto metadatu līdzekļi SharePoint Server 2010 ir iespējoti pēc jaunas pārvaldīto metadatu pakalpojuma lietojumprogrammas, kas nodrošina atbalstu diviem galvenajiem elementiem:

  • Satura tipa publicēšana    Satura tipu koplietošana visās vietņu kolekcijās un tīmekļa lietojumprogrammās. Papildinformāciju par satura tipu publicēšanu skatiet rakstā Ievads par satura tipiem un satura tipu publicēšanu.

  • Taksonomiju    Centralizēti pārvaldītu terminu hierarhijas kolekciju izveide un pārvaldība (terminu kopas), ko var izmantot kā atribūtus vienumiem SharePoint vietnēs. Šīs terminu kopas var koplietot vietņu kolekcijās un tīmekļa lietojumprogrammās. Terminu kopas var izveidot un pārvaldīt, izmantojot līdzekli terminu krātuves pārvaldības rīks.

Uz lapas sākumu

Galvenie termini un jēdzieni

Ir vairāki galvenie termini un jēdzieni, kas noder, strādājot ar dažādiem metadatu līdzekļiem pakalpojumā SharePoint Server 2010. Šo koncepciju izpratne palīdzēs saprast konceptuālo informāciju, kas paskaidrota tālāk šajā rakstā un citos rakstos par pārvaldītajiem metadatiem.

Taksonomijas

Taksonomija ir vārdu, etiķešu vai terminu hierarhijas klasifikācija, kas ir organizētas grupās, pamatojoties uz līdzībām. Taksonomiju var definēt un pārvaldīt centralizēti, izmantojot vienu vai vairākus cilvēkus. Amerikas Savienoto valstu izveidotais starptautiskais standarta rūpnieciskais klasifikators (ISIC) ir slavenais rūpnieciskās taksonomijas piemērs, kas tiek izmantots, lai klasificētu ekonomiskos datus. Taksonomijas ir noderīgas, jo tās nodrošina loģisku, hierarhisku struktūru metadatiem, ko var izmantot, lai konsekventi klasificētu informāciju.

Uz lapas sākumu

Folksonomy

Folksonomy ir klasifikācija, kas rodas, ja tīmekļa vietnes lietotāji kopīgi lieto vārdus, etiķetes vai terminus uz vietnes saturu. Ja jums ir gadījies redzēt tīmekļa vietnes atzīmju mākoni, jūs esat redzējis folksonomy vizualizāciju. Tālāk esošajā attēlā redzama atzīmju mākoņa tīmekļa daļa SharePoint vietnē. Folksonomy pieeja metadatiem var būt noderīga, jo tā pieskaras vietnes lietotāju un satura veidotāju zināšanām un zināšanām, un tā nodrošina satura klasifikāciju, lai tā varētu attīstīties atbilstoši lietotāju mainīgajām biznesa vajadzībām un interesēm.

Atzīmju mākonis

Uz lapas sākumu

Terminu kopa

Terminu kopa ir saistītu terminu grupa.

Atkarībā no tā, kur ir izveidota terminu kopa, tās tvērums var būt lokāls vai globāls:

  • Lokālās terminu kopas ir izveidotas vietņu kolekcijas kontekstā un ir pieejamas lietošanai (un redzamas) tikai šīs vietņu kolekcijas lietotājiem. Piemēram, ja pievienojat pārvaldīto metadatu kolonnu sarakstam vai bibliotēkai un šajā kolonnā izveidojat jaunu terminu kopu, terminu kopa ir lokāla vietņu kolekcijai, kurā ir šis saraksts vai bibliotēka.

  • Globālās terminu kopas ir pieejamas izmantošanai visās vietnēs, kas abonē konkrētu pārvaldīto metadatu pakalpojuma lietojumprogrammu.

Terminu kopas var konfigurēt, lai tās būtu slēgtas, un tas nozīmē, ka lietotāji nevar tiem pievienot jaunus terminus, ja tie iekļūst kolonnā, kas ir kartēts uz terminu kopu. Vai arī tos var konfigurēt kā atveramus, un tas nozīmē, ka terminu kopai lietotāji var pievienot jaunus terminus, ja tiek atjaunināta tās kolonnas vērtība, kas ir kartēta uz terminu kopu.

Uz lapas sākumu

Termins

Termins ir atsevišķs vienums terminu kopā, un tas ir specifisks vārds vai frāze, kas var būt saistīta ar vienumu SharePoint Server 2010 vietnē. Terminam ir unikāls ID, un tam var būt daudz dažādu teksta etiķešu (sinonīmi). Ja strādājat daudzvalodu vietnē, tajā var būt arī uzlīmes dažādās valodās.

Pastāv divu veidu termini:

Pārvaldītie termini

Pārvaldītie termini parasti ir iepriekš definēti un sakārtoti hierarhiskā terminu kopā ar terminu krātuves administratoru vai citu personu, kurai ir atļauja strādāt ar pārvaldītajiem metadatiem.

Uzņēmuma atslēgvārdi

Uzņēmuma atslēgvārds ir vārds vai frāze, kas tiek pievienota SharePoint vietnes vienumiem. Uzņēmuma atslēgvārdi ir sakārtoti vienotā, nehierarhiskā terminu kopā terminu krātuves pārvaldības rīkā, kas tiek dēvēts par atslēgvārdiem. Tā kā lietotāji parasti var pievienot jebkuru vārdu vai frāzi kā atslēgvārdu, uzņēmuma atslēgvārdus var izmantot folksonomy stila atzīmēšanai. Terminu krātuves administratori vai citas personas, kurām ir atļauja pārvaldīt metadatus, var izvēlēties pārvietot atslēgvārdus no atslēgvārdiem terminu kopu un uz noteiktu pārvaldītu terminu kopu, kurā brīdī atslēgvārdi būs pieejami noteiktā terminu kopā. Terminu krātuves administratori var arī izvēlēties iestatīt slēgtos atslēgvārdus, lai lietotāji nevarētu iesniegt jaunus atslēgvārdus un būtu ierobežota līdz esošo atslēgvārdu lietošanai.

Uz lapas sākumu

Grupētu

Grupas definē drošības robežas. Grupa ir terminu kopu kopa, kam ir kopīgas drošības prasības. Varat pārvaldīt terminu kopas, kas pieder grupai vai izveidot jaunus terminu kopus, tikai lietotāji, kas ir norādīti kā līdzstrādnieki konkrētā grupā. Organizācijām ir jāizveido unikālas terminu kopām paredzētas grupas, kam būs unikālas piekļuves vai drošības vajadzības.

Uz lapas sākumu

Terminu krātuves pārvaldības rīks

Terminu krātuves pārvaldības rīks ir rīks, ko Taxonomists, administratori un citas personas, kas pārvalda taksonomijas, var izmantot, lai izveidotu, importētu un pārvaldītu terminu kopas un to nosacījumus. Terminu krātuves pārvaldības rīkā tiek parādītas visas globālās terminu kopas un visas lokālās terminu kopas, kas pieejamas vietņu kolekcijai, no kuras jūs piekļūstat terminu krātuves pārvaldības rīkam.

Uz lapas sākumu

Pārvaldīto metadatu kolonna

Pārvaldīto metadatu kolonna ir jauns kolonnas tips, kuru var pievienot sarakstiem vai bibliotēkām, lai vietnes lietotāji vai satura īpašnieki var atlasīt vērtības no noteiktas terminu pārvaldīto terminu kopas un lietot tos saturam. Pārvaldīto metadatu kolonnu var konfigurēt, lai kartētu uz esošu terminu kopu, vai arī varat izveidot jaunu terminu kopu tieši šai kolonnai. Ja izveidojat jaunu terminu kopu tieši pārvaldīto metadatu kolonnai, šī terminu kopa būs lokālā terminu kopa, kas pieejama tikai izmantošanai vietņu kolekcijā, kurā tā tika izveidota.

Uz lapas sākumu

Kolonna uzņēmuma atslēgvārdi

Kolonna uzņēmuma atslēgvārdi ir kolonna, kuru varat pievienot satura tipiem, sarakstiem vai bibliotēkām, lai lietotāji varētu atzīmēt vienumus ar izvēlētiem vārdiem vai frāzēm. Tā ir vairāku vērtību kolonna pēc noklusējuma. Kad lietotāji kolonnā ievada vārdu vai frāzi, tie tiek rādīti ar tipu uz priekšu, kas var ietvert vienumus gan no pārvaldītu terminu kopām, gan atslēgvārdu terminu kopas. Lietotāji var atlasīt esošu vērtību vai ievadīt jaunu (ja atslēgvārdu terminu kopa ir konfigurēta, lai atvērtu lietotāju papildinājumus).

Uz lapas sākumu

Sociālās atzīmes

Sabiedriskās atzīmes ir vārdi vai frāzes, ko vietnes lietotāji var lietot SharePoint vietnes saturam, lai palīdzētu viņiem kategorizēt informāciju tādā veidā, kas viņiem ir jēgpilns. Sociālās atzīmes var lietot arī vietrāžiem URL ārpus SharePoint vietnes. Sociālās atzīmes atbalsta folksonomy atzīmēšanu. Sabiedrisko sakaru Tags sastāv no norādes uz trīs informācijas veidiem:

  • lietotāja identitāte

  • vienuma vietrādis URL

  • terminu

Šie rādītāji tiek glabāti sabiedrisko atzīmju glabātuvē, kas ir daļa no lietotāja profila pakalpojuma lietojumprogrammas. Tehniski sabiedriskās atzīmes nav daļa no SharePoint Server 2010 pārvaldīto metadatu līdzekļiem, bet tās izveido savienojumu ar pārvaldītajiem metadatiem, veicot vairākus svarīgus paņēmienus, kas palīdz nodrošināt konsekventu metadatu izmantošanu visā organizācijā. Sabiedriskās atzīmes terminu daļa norāda uz terminu, kas ir paredzēts terminu krātuves izklāstam vienam no pārvaldītajiem metadatu pakalpojumu pieteikumiem, kuros vietne ir savienota.

Piemēram, ja izveidojat jaunu sabiedrisko atzīmju, jums ir opcija Atlasīt no esošajiem terminiem, kas var ietvert pārvaldītos terminus, kā arī uzņēmuma atslēgvārdus. Ja atlasāt kādu no šiem esošajiem terminiem, jūsu sabiedriskajā tagā ir rādītājs uz šo terminu. Ja nevēlaties atlasīt esošu terminu un izveidojat terminu, kas nekad iepriekš nav lietots, terminu krātuvē terminos ir izveidots jauns atslēgvārds, kā arī jūsu jaunais sociālais Tags norāda uz šo terminu.

Šādā veidā atslēgvārdi, ko izmanto sociālie tagi, tiek pievienoti atslēgvārdu terminu kopai, kas redzama terminu krātuves pārvaldības rīkā (ja tie jau nepastāv), un tos var pārvaldīt terminu krātuves administratori. Turklāt, ja lietotāji izmanto uzņēmuma atslēgvārdus vai pārvaldītos terminus saturam, atjauninot uzņēmuma atslēgvārdus vai pārvaldīto metadatu kolonnu, sociālās atzīmes var izveidot automātiski, lai šie termini būtu redzami kā atzīmes jaunumu plūsmās, atzīmju mākonīs vai manas vietnes profilos. Saraksta vai bibliotēkas īpašnieki var iespējot vai atspējot metadatu publicēšanu, atjauninot saraksta vai bibliotēkas uzņēmuma metadatu un atslēgvārdu iestatījumus .

Kad vienumam pievienosit sabiedrisko atzīmi, varat norādīt, vai vēlaties padarīt savu identitāti un vienuma vietrādi URL privātu, bet termins, kas tiek glabāts terminu krātuvē, vienmēr ir publisks.

Sabiedriskā atzīmju izmantošana ir noderīga, jo tā ļauj vietnes lietotājiem uzlabot vietnes satura un informācijas atklāšanu.

Papildinformāciju par sabiedrisko atzīmju konfidencialitātes un drošības aspektiem skatiet rakstā sabiedrisko atzīmju konfidencialitātes un drošības sekas.

Atzīmju

Tās vispārīgajā nozīmē ar atzīmēm var atsaukties tikai uz vienuma metadatu lietošanu vienumam neatkarīgi no tā, vai tas ir pārvaldītie metadati vai sabiedriskā atzīme. Šajā rakstā tiek lietots verbs "atzīme" šajā nozīmē, un tas nav ierobežots ar sociālajiem atzīmju piemēriem.

Uz lapas sākumu

Metadatu scenāriji: no taksonomijām līdz folksonomijām

Metadatu pārvaldības līdzekļi programmā SharePoint Server 2010 atbalsta metadatu pārvaldības un izmantošanas iespējas. Iedomājieties, ka šis diapazons ir veids kontinuums. Viena šī kontinuuma perioda beigās ir taksonomijas, kas ir formālas, Centralizēti pārvaldāmas un hierarhiskas terminu grupas. Šī diapazona otrā galā ir folksonomijām, kas ir tādu sadarbības klasifikāciju rezultāts, kuras rodas, ja atsevišķi lietotāji var lietot atzīmes.

SharePoint Server 2010 atbalsta šīs kontinuuma galējās iespējas, kā arī punktus pa ceļam. Izmantojot Continuum, varat ieviest formālas taksonomijas ar pārvaldītiem terminiem un terminu kopām. Otrā galā ir atbalsts uzņēmuma atslēgvārdiem un sociālajām atzīmēm, kas ļauj vietnes lietotājiem atzīmēt saturu ar to izvēles atslēgvārdiem.

Starp šīm galējībām varat lietot elastīgu struktūru un vadīklu, lai veiktu metadatus, un jūs varat pielāgot šo vadīklu, izvēloties to globālajām vietnēm vai lokāli noteiktām vietnēm. Piemēram, jums ir iespēja konfigurēt terminu kopas, kas ir slēgtas vai atvērtas lietotāju līdzdalībai. Varat izvēlēties izmantot uzņēmuma atslēgvārdus un sabiedrisko atzīmju pievienošanu kopā ar pārvaldītajiem terminiem vai nē. SharePoint Server 2010 sniedz iespēju organizācijām apvienot formālo, pārvaldīto taksonomiju priekšrocības ar dinamiskajām priekšrocībām, ko sniedz sociālie atzīmju veidi pielāgotā veidā.

Tālāk redzamajā diagrammā ir parādīts, kā dažādu veidu SharePoint risinājumus var būt nepieciešamas atšķirīgas pieejas metadatiem atkarībā no uzņēmuma vajadzībām.

Elastīgas pārvaldīto metadatu konfigurācijas

Uz lapas sākumu

Pārvaldīto metadatu priekšrocības

Organizācijā ir vairākas priekšrocības, lai izmantotu pārvaldītos metadatus organizācijas vietnēs:

Konsekventa metadatu izmantošana    Pārvaldīto metadatu līdzekļi programmā SharePoint Server 2010 sniedz iespēju lietot pielāgojamas pakāpes vadīklu saturam pievienotajiem metadatiem. Izmantojot terminu kopas un pārvaldītos terminus, varat izveidot kontroli pār to, kāda veida termini ir pieejami satura pievienošanai, un jūs varat noteikt, kuriem lietotājiem ir iespēja pievienot jaunus terminus. Varat arī ierobežot uzņēmuma atslēgvārdu izmantošanu noteiktā atslēgvārdu sarakstā, konfigurējot atslēgvārdu terminu kopu kā aizvērtu.

Ja vienādi termini tiek izmantoti konsekventi visās vietnēs, ir vieglāk izveidot stabilus procesus vai risinājumus, kuru pamatā ir metadati. Turklāt lietotāju pieredze darbā ar metadatiem vietnēs, sarakstos un bibliotēkās, kā arī Office klienta programmās atvieglo vietnes lietotājiem lietot konsekventus metadatus to saturam.

Uzlabota satura atklāšana    Ja saturam organizācijā ir konsekventi metadati, ir vieglāk atrast un piekļūt biznesa informācijai un datiem, izmantojot meklēšanu. Jauni meklēšanas līdzekļi, piemēram, precizēšanas panelis, kas tiek rādīts meklēšanas rezultātu lapas kreisajā pusē, ļauj lietotājiem filtrēt meklēšanas rezultātus, pamatojoties uz metadatiem.

Precizēšanas panelis rāda metadatus, ko var izmantot meklēšanas rezultātu filtrēšanai.

Uz lapas sākumu

Turklāt varat konfigurēt metadatu navigāciju sarakstiem un bibliotēkām, lai lietotāji varētu izveidot dinamiskus informācijas skatus, pamatojoties uz konkrētiem metadatu laukiem. Lietotāji var pārlūkot bibliotēkas pēc mapes vai metadatu Pivot un pēc tam var precizēt rezultātus, izmantojot papildu taustiņu filtrus.

Metadatu navigācijas vadīkla

Uz lapas sākumu

Lielāka elastība    Pārvaldīto metadatu līdzekļi atvieglo to, ka terminu krātuves administratori (vai citi lietotāji ar atļauju atjaunināt pārvaldītos metadatus) uztur un pielāgo savus metadatus kā biznesa vajadzības. Terminu kopas viegli varat atjaunināt termina krātuves pārvaldības rīkā, un jaunie vai atjauninātie termini būs pieejami arī tad, kad ir pieejama ar šo terminu kopu saistītās pārvaldīto metadatu kolonna. Ja vairākus terminus sapludināt vienā termiņā, saturs, kas atzīmēts ar šiem terminiem, tiek automātiski atjaunināts, lai atspoguļotu šīs izmaiņas. Atsevišķiem terminiem varat norādīt vairākus sinonīmus (vai etiķetes). Ja vietne ir daudzvalodu, varat arī norādīt daudzvalodu etiķetes atsevišķiem terminiem.

Uz lapas sākumu

Managing metadata

Pārvaldīto metadatu plānošana un konfigurēšana

Pirms sākat izmantot pārvaldīto metadatu līdzekļus, iespējams, jūsu organizācija vēlēsies iesaistīties noteiktā plānošanas pakāpē. Nepieciešamās plānošanas pakāpes ir lielākas vai mazākas proporcionālas formalitātes un kontroles pakāpei, kuru vēlaties uzlikt metadatiem.

Ja vēlaties, lai lietotāji palīdzētu izveidot taksonomiju, varat vienkārši likt lietotājiem pievienot atslēgvārdus vienumiem un pēc vajadzības tos sakārtot terminu kopās.

Ja jūsu organizācija vēlas izmantot pārvaldīto terminu kopas, lai īstenotu formālas iepriekš definētas taksonomijas, pēc tam galvenajām ieinteresētajām personām ar ieinteresētu līdzdalību taksonomijas struktūrā ir jāsadarbojas, lai plānotu un izstrādātu terminu kopas un nosacījumus, kas jāizmanto. Papildinformāciju par šo plānošanas procesu skatiet rakstā terminu un terminu kopu plānošana. Papildinformāciju par pārvaldīto metadatu pakalpojuma lietojumprogrammas konfigurēšanu skatiet sadaļā pārvaldīto metadatu administrēšana.

Pēc tam, kad organizācijas galvenās ieinteresētās personas ir vienojušās par nepieciešamajām terminu kopām, varat izmantot terminu krātuves pārvaldības rīku, lai importētu vai izveidotu jūsu terminu kopas un pārvaldītu un uzturētu terminu kopas, kā lietotāji sāktu darbu ar metadatiem. Ja pārvaldīto metadatu pakalpojuma lietojumprogramma ir konfigurēta jūsu tīmekļa lietojumprogrammai un jūs esat vietņu kolekcijas administrators vai nosauktais terminu krātuves administrators, varat pāriet uz terminu krātuves pārvaldības rīku, noklikšķinot uz vietnes iestatījumi izvēlnē vietnes darbības un pēc tam sadaļā vietnes administrēšananoklikšķinot uz terminu krātuves pārvaldība .

Uz lapas sākumu

Terminu kopu izveide un pārvaldība

Terminu krātuves pārvaldības rīks nodrošina koka vadīklu, ko var izmantot, lai veiktu lielāko daļu uzdevumu. Jūsu lietotāja loma šajā rīkā nosaka, kādus uzdevumus varat veikt. Lai strādātu terminu krātuves pārvaldības rīkā, jums ir jābūt fermas administratoram, terminu krātuves administratoram vai personai, kas ir izraudzīta kā grupas vadītājs vai terminu kopu līdzstrādnieks. Detalizētu informāciju par šīm lomām skatiet sadaļā pārvaldīto metadatu lomas.

Lai veiktu darbības ar hierarhijas vienumu, norādiet uz pārvaldāmo metadatu pakalpojuma lietojumprogrammas nosaukumu, grupu, terminu kopu vai terminu, kuru vēlaties modificēt, noklikšķiniet uz bultiņas, kas tiek parādīta, un pēc tam izmantojiet izvēlni, lai atlasītu nepieciešamās darbības.

Piemērs.

Ja esat terminu krātuves administrators, varat izveidot vai dzēst grupas pārvaldīto metadatu pakalpojuma lietojumprogrammā.

Varat izveidot izvēlni, lai izveidotu jaunas grupas.

Uz lapas sākumu

Ja esat terminu krātuves administrators vai grupas vadītājs, varat izveidot, importēt vai dzēst terminu kopas grupā. Terminu kopas līdzstrādnieki var izveidot jaunas terminu kopas.

Izmantojiet izvēlni, lai veidotu jaunu terminu kopu.

Uz lapas sākumu

Ja esat terminu krātuves administrators, grupas vadītājs vai terminu kopas līdzstrādnieks, varat izveidot vai atkārtoti lietot terminu kopā piešķirtos nosacījumus, kā arī kopēt, pārvietot vai izdzēst atlasīto terminu kopu.

Izvēlne, kurā redzamas darbības, ko var veikt ar terminu kopu

Uz lapas sākumu

Ja esat terminu krātuves administrators, grupas pārvaldnieks vai terminu kopas līdzstrādnieks, varat izveidot atsevišķu terminu kopumu kopēšana, atkārtota izmantošana, sapludināšana, norakstīšana, pārvietošana vai dzēšana terminu kopā.

Izmantojiet izvēlni, lai pārvaldītu terminu kopas terminus.

Uz lapas sākumu

Katram hierarhijas līmenim varat konfigurēt konkrētus grupas, terminu kopu vai terminu rekvizītus, izmantojot rekvizītu rūti, kas tiek rādīta pa labi no terminu krātuves koka vadīklas.

Piemēram, ja konfigurējat terminu kopu, varat izmantot rekvizītu rūti, lai norādītu detalizētu informāciju, piemēram, nosaukumu, aprakstu, īpašnieku, kontaktpersonu un ieinteresētās personas. Varat norādīt, vai vēlaties, lai terminu kopa būtu atvērta vai aizvērta jauniem iesniegumiem no lietotājiem. Ja vēlaties, lai terminu kopa būtu pieejama atzīmēšanai, varat arī norādīt. Ja izvēlēsities iestatīt terminu kopu nepieejamu atzīmēšanai, tas nebūs redzams lielākajai daļai lietotāju. Ja terminu kopa joprojām ir izstrādes stadijā, piemēram, varat izvēlēties padarīt nepieejamas atzīmēšanai.

Property Pane of the Term Store Management Tool

Uz lapas sākumu

Metadatu lietošana

Atzīmējot saturu ar pārvaldītiem terminiem

Ja pārvaldīto metadatu kolonna ir pievienota satura tipam, sarakstam vai bibliotēkai, tad satura īpašnieki var atzīmēt to saturu ar pārvaldītajiem terminiem no noteiktas terminu kopas, rediģējot saraksta vai bibliotēkas vienuma rekvizītus un pēc tam atjauninot atbilstošos laukus vienuma vai dokumenta rekvizītā rediģēšana . Pārvaldīto metadatu kolonnas ir viegli noteikt, jo tajās tiek rādīta atzīmju ikona, ko var izmantot, lai palaistu terminu atlasītāja dialoglodziņu.

Atzīmju ikonas dialoglodziņā Rekvizītu rediģēšana

Uz lapas sākumu

Terminu atlasītāju var izmantot, lai terminu kopas hierarhijā atlasītu terminu. Tas noder, ja nepārzināt pieejamos terminus. Ja terminu kopa ir konfigurēta, lai tā būtu atvērta, un tā pārvaldīto metadatu kolonna nodrošina aizpildīšanas vērtības, iespējams, jums ir opcija Pievienot jaunu terminu terminu kopai. Vai arī jums var būt iespēja sūtīt atsauksmes uz norādīto kontaktpersonu par terminu kopu.

Izmantojot koka vadīklas atlasītāju, var atlasīt pārvaldītos vienumus.

Kad varat sākt rakstīt nepieciešamo terminu, automātiski tiek ieteikti pieejamie termini atkarībā no tā, ko sākat rakstīt, un jūs varat izvēlēties vēlamo. Informācija iekavās var tikt parādīta pēc termina, kas norāda terminu kopas nosaukumu un hierarhiju terminam. To var izdarīt, izmantojot līdzīgus terminus.

Sākot rakstīt, tiek sniegti terminu ieteikumi.

Ja tiek piedāvāti dublikāti vai līdzīgi termini, iespējams, redzēsit aprakstošu tekstu, ko terminu krātuves administrators ir konfigurējis šim terminam, lai palīdzētu lietotājiem veikt atbilstošas atlases.

Skaidrojošais teksts lietotājiem palīdz atlasīt pareizo terminu.

Uz lapas sākumu

Atzīmējot saturu ar uzņēmuma atslēgvārdiem

Ja uzņēmuma atslēgvārdu kolonna ir pievienota satura tipam, sarakstam vai bibliotēkai, tad satura īpašnieki (vai ikviens, kam ir saraksta vai bibliotēkas līdzdalības atļaujas), var atzīmēt saturu ar pieejamiem pārvaldītajiem terminiem vai atslēgvārdiem, rediģējot saraksta vai bibliotēkas vienuma rekvizītus un ierakstot atslēgvārdus, kas tiem jāmeklē laukā uzņēmuma atslēgvārdi . Ja ir atbilstoša vai līdzīga termina, tas tiks ieteikts, un varat to atlasīt. Vai arī varat pievienot jaunu atslēgvārdu, ja atslēgvārda terminu kopa ir konfigurēta tā, lai būtu atvērta jauniem terminiem. Laukā uzņēmuma atslēgvārdi ir vairākvērtību vērtība, līdz ar to varat vienumam pievienot vairākus atslēgvārdus.

Sākot rakstīt atslēgvārdu, tiek piedāvāti pieejamie termini un esošie atslēgvārdi.

Uz lapas sākumu

Satura atzīmēšana ar sociālajiem tagiem

Ja sabiedrisko atzīmju līdzeklis ir iespējots, varat atzīmēt saturu SharePoint vietnē, kas ir jēgpilna vai interesanta. Lai atzīmētu lapas atzīmi, varat izmantot atzīmju ikonu, kas tiek parādīta lapas augšdaļā.

Lapas sabiedriskās atzīmes poga

Lai atzīmētu dokumentus vai saraksta elementus, varat izmantot atzīmju komandu, kas tiek parādīta lentes cilnē bibliotēka vai saraksts .

Sabiedriskās atzīmes komanda lentes cilnē Saraksts vai Bibliotēka

Sākot rakstīt atzīmi vai atzīmes, kuras vēlaties lietot, varat atlasīt no esošajiem atslēgvārdiem vai pārvaldītajiem terminiem, vai varat pievienot jaunus atslēgvārdus, ja ir atvērts atslēgvārdu terminu kopa.

Rakstīšanas pabeigšanas ieteikumi sabiedrisko atzīmju dialoglodziņā

Jums ir arī iespēja atzīmēt saturu ārējās vietnēs, piemēram, citās iekštīklā vai interneta vietnēs, pievienojot pārlūkprogrammu SharePoint atzīmju un piezīmju rīks. Papildinformāciju par to, kā atzīmēt ārējas vietnes, skatiet rakstā Darba sākšana ar vietni Mana vietne.

Papildinformāciju par sociālajiem atzīmju līdzekļiem skatiet rakstā atzīmju un piezīmju izmantošana informācijas koplietošanai ar darbabiedriem tēmām.

Uz lapas sākumu

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×