Iepazīšanās ar vadīklām

Iepazīšanās ar vadīklām

Piezīme.:  Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā .

Šajā rakstā sniegts skaidrojums par dažādiem programmā Access pieejamiem vadīklu veidiem un paskaidrots, kā vadīklas pievienot formām un atskaitēm. Vadīklas ir lietojamās formas vai atskaites daļas, ko izmanto, lai ievadītu, rediģētu vai parādītu datus. Piemēram, tekstlodziņš ir biežāk lietotā vadīkla, kuru izmanto, lai datus parādītu atskaitēs vai ievadītu un parādītu formās. Citu bieži lietoto vadīklu skaitā ir komandpogas, izvēles rūtiņas un kombinētie lodziņi (nolaižamie saraksti).

Šajā rakstā

Izprast vadīklas

Izprast izkārtojumi

Par vadīklām

Vadīklas nodrošina iespēju datu bāzes lietojumprogrammā skatīt un apstrādāt datus. Biežāk lietotā vadīkla ir tekstlodziņš, bet citu bieži lietoto vadīklu skaitā ir komandpogas, etiķetes, izvēles rūtiņas un apakšformu/apakšatskaišu vadīklas.

Vadīklas var būt saistītas, nesaistītas vai aprēķinātas.

 • Saistīta vadīkla.    Vadīklu, kuras datu avots ir tabulas vai vaicājuma lauks, sauc par saistītu vadīklu. Saistītas vadīklas var izmantot, lai parādītu datu bāzes laukos esošas vērtības. Šīs vērtības var būt teksts, datumi, skaitļi, vērtības Jā/nē, attēli vai grafiki. Piemēram, informācija tekstlodziņā, kurā tiek parādīts darbinieka uzvārds, iespējams, ir iegūta no tabulas Darbinieki lauka Uzvārds.

 • Nesaistīta vadīkla.    Vadīklu, kurai nav datu avota (piemēram, lauka vai izteiksmes), sauc par nesaistītu vadīklu. Nesaistītas vadīklas izmanto, lai parādītu informāciju, attēlus, līnijas vai taisnstūrus. Piemēram, etiķete, kurā parādīts formas nosaukums, ir nesaistīta vadīkla.

 • Aprēķināta vadīkla.    Vadīklu, kuras avota dati ir izteiksme, nevis lauks, sauc par aprēķinātu vadīklu. Vērtība, kuru vēlaties izmantot, vadīklā ir jānorāda kā datu avots, definējot izteiksmi. Izteiksme var būt operatoru kombinācija (piemēram, = un + ), vadīklu nosaukumi, lauku nosaukumi, funkcijas, kas atgriež vienu vērtību, un konstantas vērtības. Piemēram, attēlā redzamā izteiksme aprēķina vienības cenu ar 25% atlaidi, reizinot lauka Vienības cena vērtību ar konstantu vērtību (0,75).

= [Vienības cena] * 0,75

Izteiksmē var izmantot formas vai atskaites pamatā esošajā tabulā vai vaicājuma laukā esošos datus vai citā formas vai atskaites vadīklā esošos datus.

Piezīme.: Aprēķinus var veikt arī tabulās, pievienojot aprēķināto lauku, vai vaicājumos, ievadot izteiksmi vaicājuma režģa rindā Lauks. Pēc tam formas un atskaites var saistīt ar šīm tabulām vai vaicājumiem, un aprēķini tiks parādīti formās vai atskaitēs bez nepieciešamības izveidot aprēķinātu vadīklu.

Veidojot formu vai atskaiti, iespējams, ka lietderīgāk vispirms pievienot un sakārtot visas saistītās vadīklas, it īpaši tad, ja tās objektā veido lielāko daļu vadīklu. Pēc tam, pabeidzot noformēšanu un lietojot izkārtojuma skata vai noformējuma skata cilnes Noformējums grupā Vadīklas pieejamos rīkus, var pievienot nesaistītās un aprēķinātās vadīklas.

Vadīklu saista ar lauku, norādot lauku, kurā vadīkla iegūst datus. Vadīklu, kas saistīta ar atlasīto lauku, var izveidot, velkot šo lauku no rūts Lauku saraksts uz formu vai atskaiti. Rūtī Lauku saraksts tiek parādīti formas pamatā esošās tabulas vai vaicājuma lauki. Lai parādītu rūti Lauku saraksts, atveriet objektu izkārtojuma vai noformējuma skatā un pēc tam cilnes Noformējums grupā Rīki noklikšķiniet uz Pievienot esošus laukus. Rūtī Lauku saraksts veicot dubultklikšķi uz lauka, programma Access pievieno objektam šim laukam atbilstoša tipa vadīklu.

Lauku arī var saistīt ar vadīklu, lauka nosaukumu ierakstot pašā vadīklā (ja objekts ir atvērts noformējuma skatā) vai vadīklas rekvizītu lapas rekvizīta Vadīklas avots lodziņā. Rekvizītu lapā tiek noteikti vadīklas raksturlielumi, piemēram, tās nosaukums, datu avots un formāts. Lai parādītu vai paslēptu rekvizītu lapu, nospiediet taustiņu F4.

Rūts Lauku saraksts izmantošana ir labākais veids, kā izveidot saistītas vadīklas, šo divu iemeslu dēļ:

 • Programma Access automātiski aizpilda vadīklai pievienoto etiķeti ar lauka nosaukumu (vai ar laukam noteikto parakstu pamatā esošajā tabulā vai vaicājumā), tādējādi nevajag rakstīt vadīklas etiķeti pašam.

 • Programma Access automātiski iestata daudzas vadīklas rekvizītiem atbilstošas vērtības, pamatojoties uz pamatā esošās tabulas vai vaicājuma lauka rekvizītiem (piemēram, rekvizītus Formāts, Decimāldaļu vietas un Ievades maska).

Ja izveidotu nesaistītu vadīklu vēlaties saistīt ar lauku, iestatiet vadīklas rekvizīta Vadīklas avots lodziņā vērtību— lauka nosaukumu. Lai saņemtu papildinformāciju par rekvizītu Vadīklas avots, nospiediet taustiņu F1, kamēr kursors ir rekvizīta nolaižamā sarakstā.

Uz lapas sākumu

Par izkārtojumiem

Izkārtojumi ir palīglīnijas, kas nodrošina vadīklu līdzinājumu horizontāli un vertikāli, piešķirot formai vienotu izskatu. Izkārtojumu var uzskatīt par tabulu, kuras katra šūna ir vai nu tukša, vai tajā ir atsevišķa vadīkla. Izmantojot tālāk norādītās procedūras, tiek paskaidrots, kā izkārtojumos pievienot, noņemt vai pārkārtot vadīklas.

Piezīme.: Izmantot izkārtojumus nav obligāti, ja veidojat darbstacijas datu bāzi, kas tiks atvērta, izmantojot tikai programmu Access. Tomēr, ja datu bāzi plānojat publicēt SharePoint serverī un izmantot pārlūkprogrammā, izkārtojumi jāizmanto visās formās un atskaitēs, kuras vēlaties izmantot pārlūkprogrammā.

Papildinformāciju par tīmekļa datu bāzēm skatiet rakstā Datu bāzes izveide kopīgošanai tīmeklī.

Izkārtojumus var konfigurēt dažādos veidos, bet parasti ir konfigurēti tabulveida vai grupveida formātā. Pēc šīs divas galvenās formātus, varat sadalīt vai sapludināt šūnas, lai pielāgotu izkārtojumu, lai labāk atbilstu jūsu vadīklas. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu sadalītas vai sapludināt šūnas izkārtojumā.

 • Tabulveida vadīklu izkārtojumos vadīklas ir sakārtotas rindās un kolonnās kā izklājlapā — ar augšdaļā novietotām etiķetēm, kā parādīts nākamajā attēlā.

  Tabulveida izkārtojums atskaitē.

  Tabulveida vadīklu izkārtojumā vienmēr tiek aizņemtas divas formas vai atskaites sadaļas. Neatkarīgi no sadaļas, kurā atrodas vadīkla, etiķete vienmēr atrodas vienu sadaļu augstāk.

 • Grēdveida izkārtojumos vadīklas tiek sakārtotas vertikāli kā papīra veidlapā — ar etiķetēm, kas novietotas pa kreisi no katras vadīklas, kā parādīts nākamajā attēlā:

  Grēdveida izkārtojums formā.

  Grēdveida izkārtojumi vienmēr ir iekļauti atsevišķā formas vai atskaites sadaļā.

Programma Access automātiski izveido tabulveida izkārtojumus kādā no šiem gadījumiem:

 • Ja veidojat jaunu atskaiti, cilnes Izveidot grupā Atskaites noklikšķinot uz Atskaite.

 • Ja veidojat jaunu atskaiti, cilnes Izveidot grupā Atskaites noklikšķinot uz Tukša atskaite un pēc tam atskaitē ievelkot lauku no rūts Lauku saraksts.

Programma Access automātiski izveido grēdveida izkārtojumus kādā no šiem gadījumiem:

 • Ja veidojat jaunu formu, cilnes Izveidot grupā Formas noklikšķinot uz Forma.

 • Ja veidojat jaunu formu, cilnes Izveidot grupā Formas noklikšķinot uz Tukša forma un pēc tam formā ievelkot lauku no rūts Lauku saraksts.

Šajā sadaļā

Izveidotu jaunu izkārtojumu

Pāreja no tabulveida izkārtojumu uz grupveida vai no grupveida pat tabulveida

Viena izkārtojuma sadalīšana divos izkārtojumos

Rindas vai kolonnas pievienošana izkārtojumam

Izkārtojuma rindas vai kolonnas noņemšana

Sadalītas vai sapludināt šūnas izkārtojumā

Pārkārtot izkārtojuma vadīklām

Vadīklu pievienošana izkārtojumam

Vadīklu noņemšana no izkārtojuma

Jauna izkārtojuma izveide

Esošā formas vai atskaites objektā var izveidot jaunu vadīklu izkārtojumu, veicot šādas darbības:

 1. Atlasiet vadīklu, kas jāpievieno izkārtojumam.

 2. Ja šim izkārtojumam vēlaties pievienot vēl citas vadīklas, turiet nospiestu taustiņu SHIFT un atlasiet arī šīs vadīklas.

 3. Cilnes Sakārtot grupā Tabula noklikšķiniet uz Tabulveida vai Grēdveida.

Programma Access izveido izkārtojumu un pievieno tam atlasītās vadīklas.

Sadaļas augšdaļa

Izkārtojuma pārslēgšana no tabulveida formāta uz grēdveida formātu vai pretēji

Lai visu izkārtojumu mainītu no viena izkārtojuma tipa uz otru, rīkojieties šādi:

 • Atlasiet izkārtojuma šūnu, kuru vēlaties mainīt.

 • Cilnes Sakārtot grupā Rindas un kolonnas noklikšķiniet uz Atlasīt izkārtojumu.

 • Cilnes Sakārtot grupā Tabula noklikšķiniet uz vajadzīgā izkārtojuma tipa (Tabulveida vai Grēdveida).

Programma Access vadīklas pārkārto atbilstoši lietotāja izraudzītajam izkārtojuma tipam.

Sadaļas augšdaļa

Viena izkārtojuma sadalīšana divos izkārtojumos

Lai vadīklu izkārtojumu sadalītu divos izkārtojumos, rīkojieties šādi:

 1. Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un noklikšķiniet uz šūnām, kuras vēlaties pārvietot uz jauno izkārtojumu.

 2. Cilnes Sakārtot grupā Tabula noklikšķiniet uz izkārtojuma tipa, kuru vēlaties lietot jaunajam izkārtojumam (Tabulveida vai Grēdveida).

Programma Access izveido jaunu vadīklu izkārtojumu un pievieno tam atlasītās vadīklas.

Piezīme.: Izkārtojuma sadalīšanas dēļ sākotnējā izkārtojumā var būt tukšas rindas vai kolonnas. Lai izdzēstu rindu vai kolonnu, ar peles labo pogu noklikšķiniet rindas vai kolonnas šūnā un pēc tam noklikšķiniet uz Izdzēst rindu vai Izdzēst kolonnu.

Sadaļas augšdaļa

Rindu vai kolonnu pievienošana izkārtojumam

 1. Atlasiet šūnu, kas atrodas blakus vietai, kur vēlaties pievienot jaumu rindu vai kolonnu.

 2. Lai virs pašreizējās rindas vai zem tās ievietotu jaunu rindu, cilnes Sakārtot grupā Rindas un kolonnas noklikšķiniet uz Ievietot virs vai Ievietot zem. Lai pa kreisi no pašreizējās kolonnas vai pa labi no tās ievietotu jaunu kolonnu, noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi vai Ievietot pa labi.

Programma Access jauno rindu vai kolonnu pievieno izkārtojumam.

Sadaļas augšdaļa

Rindu vai kolonnu noņemšana no izkārtojuma

 1. Atlasiet rindas vai kolonnas šūnu, kuru vēlaties noņemt.

 2. Cilnes Sakārtot grupā Rindas un kolonnas noklikšķiniet uz Atlasīt kolonnu vai Atlasīt rindu, lai atlasītu kolonnu vai rindu.

 3. Nospiediet taustiņu DELETE.

Programma Access izdzēš no izkārtojuma šo rindu vai kolonnu.

Sadaļas augšdaļa

Šūnu sadalīšana vai sapludināšana izkārtojumā

Izkārtojumu tāpat kā tekstapstrādes dokumenta tabulu veido rindās un kolonnās sakārtotas šūnas. Katrā šūnā var atrasties viena vadīkla, piemēram, tekstlodziņš, etiķete vai komandpoga. Var horizontāli vai vertikāli sadalīt vienu šūnu, lai izveidotu divas šūnas, vai var sapludināt vairākas šūnas, lai izveidotu vienu lielu šūnu, kas ietver vairākas izkārtojuma rindas vai kolonnas. Arī tad, ja šūna ietver vairākas rindas vai kolonnas, tajā var būt tikai viena vadīkla.

Šūnu sadalīšana

Sadalot šūnu vertikāli, izkārtojuma struktūrā tiek izveidota jauna rinda. Ja rindā, kurā atrodas sadalītā šūna, ir vēl citas šūnas, to izmēri ir tādi paši kā šai šūnai (tās ietver divas sadalīšanas darbībā izveidotās rindas). Sadalot šūnu horizontāli, izkārtojuma struktūrā tiek izveidota jauna kolonna. Ja kolonnā, kurā atrodas sadalītā šūna, ir vēl citas šūnas, to izmēri ir tādi paši kā šai šūnai (tās ietver divas sadalīšanas darbībā izveidotās kolonnas).

Šūnu sapludināšana

Piezīme.: Var sapludināt tukšas šūnas vai šūnu, kurā atrodas vadīkla, var sapludināt ar citām tukšām šūnām. Taču nevar sapludināt šūnas, vienkopus iegūstot vairākas vadīklas, jo katrā šūnā var būt tikai viena vadīkla.

 1. Atlasiet pirmo šūnu, kuru vēlaties sapludināt.

 2. Turiet nospiestu tausiņu SHIFT un atlasiet otru šūnu, kuru vēlaties sapludināt.

 3. Cilnes Sakārtot grupā Sapludināt/sadalīt noklikšķiniet uz Sapludināt.

Piezīme.: Vairāku izkārtojuma šūnu sadalīšanas un sapludināšanas dēļ pamatā esošā rindu un kolonnu struktūra var kļūt nedaudz sarežģīta. Tas var izraisīt konkrētas šūnas lieluma maiņas grūtības. Lai izveidotu vajadzīgo izkārtojumu, ieteicams vispirms, cik vien iespējams, pielāgot rindu augstumu un kolonnu lielumu un pēc tam sadalīt un sapludināt šūnas.

Sadaļas augšdaļa

Vadīklu pārkārtošana izkārtojumā

Vadīklu var pārvietot pašā izkārtojumā vai no viena izkārtojuma uz otru, velkot to uz vajadzīgo atrašanās vietu. Velkot vadīklu, horizontāla vai vertikāla josla norāda vietu, kur vadīkla tiks novietota, kad atlaidīsit peles pogu. Velkot vadīklu pāri tukšai šūnai, programma Access iezīmē visu šūnu, norādot vietu, kur tiks novietota vadīkla.

Izkārtojuma vadīkla, var arī pārvietot, atlasot to, turot nospiestu taustiņu ALT un pēc tam izmantojot bulttaustiņus, lai pārvietotu vadīklu.

Ja izmantojat ALT + bultiņa taustiņu kombināciju, lai pārvietotu vadīklu pa kreisi vai pa labi, un to pārvietot ārpus izkārtojuma robežām, programma Access pievieno jaunu kolonnu izkārtojumu, cik nepieciešams, lai kārtotu pārvietot. Šīs jaunās kolonnas paliks pat tad, ja pārvietot vadīklu atpakaļ uz tā sākotnējo atrašanās vietu un var būt neparedzēti sekas paplašināšanu atskaites, lai to paplašina uz citu lapu. Atskaitēs, tas var izraisīt tukšas lappuses drukāt dēļ papildu atskaites objektu platumu. Lai izdzēstu tukšu kolonnu izkārtojuma izkārtojuma skatā, šajā kolonnā atlasiet šūnu un nospiediet taustiņu DELETE. Kad izkārtojuma vairs šķērso lappuses apmali, Access automātiski maina lielumu atskaites atpakaļ uz leju, līdz sākotnējo lappuses platums.

Sadaļas augšdaļa

Vadīklu pievienošana izkārtojumam

Lai pievienotu jaunu lauku no rūts Lauku saraksts uz esošu vadīklu izkārtojums   

 • Ievelciet izkārtojumā lauku no rūts Lauku saraksts. Horizontāla vai vertikāla josla norāda vietu, kurā lauks tiks novietots, kad atlaidīsit peles pogu. Ja lauku velkat pāri tukšai šūnai, programma Access iezīmē visu šūnu, norādot, kur tiks novietots lauks.

Lai pievienotu esošo vadīklu esošo vadīklu izkārtojums   

 1. Izkārtojuma skatā atlasiet pirmo vadīklu, ko vēlaties pievienot vadīklu izkārtojumam.

 2. Ja tam pašam izkārtojumam vēlaties pievienot vēl citas vadīklas, turiet nospiestu taustiņu SHIFT un atlasiet arī šīs vadīklas. Vadīklas var atlasīt citos vadīklu izkārtojumos.

 3. Ievelciet atlasītos laukus izkārtojumā. Horizontāla vai vertikāla josla norāda, kur lauki tiks novietoti, kad atlaidīsit peles pogu.

Sadaļas augšdaļa

Vadīklu noņemšana no izkārtojuma

Noņemot vadīklas no izkārtojuma, tās var novietot jebkurā formas vai atskaites vietā, neietekmējot pārējo vadīklu novietojumu.

Ja formu vai atskaiti plānojat izmantot kā tīmekļa lietojumprogrammas daļu, visām tās vadīklām jābūt iekļautām izkārtojumos.

 1. Cilnes Sākums grupā Skati noklikšķiniet uz Skatīt un pēc tam uz Noformējuma skats.

 2. Atlasiet šūnas, kuras vēlaties noņemt no izkārtojuma, ieskaitot jebkādas etiķetes. Lai atlasītu vairākas šūnas, turiet nospiestu taustiņu SHIFT un pēc tam noklikšķiniet uz šūnām, kuras vēlaties noņemt. Lai atlasītu visas izkārtojuma šūnas, cilnes Sakārtot grupā Rindas un kolonnas noklikšķiniet uz Atlasīt izkārtojumu.

 3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vienas no atlasītajām šūnām, norādiet uz Izkārtojums un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt izkārtojumu.

  Programma Access noņem atlasītās šūnas no izkārtojuma.

 4. Ja izkārtojumā vēl atrodas vadīklas, tās tagad var pārklāties ar noņemtajām vadīklām. Kamēr vadīklas vēl ir atlasītas, velciet atlasītās vadīklas ārpus izkārtojuma, ievērojot piesardzību, lai tās nejauši nenomestu atpakaļ izkārtojumā.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×