Gramatikas un rakstīšanas stila opciju atlasīšana sistēmā Office 2016

Šajā rakstā paskaidrotas gramatikas un rakstīšanas stila opcijas, kuras programmā Microsoft Word un Microsoft Outlook varat izvēlēties dialoglodziņā Gramatikas iestatījumi.

Piezīme.: 2016. gada 19. jūlijs. Programmā Word 2016 piekļūstot izvēlnei Fails > Options > Koriģēšana > Labojot pareizrakstību un gramatiku programmā Word > Rakstīšanas stils, trūkst opcijas Gramatika un stils. Mēs zinām par šo problēmu un plānojam to novērst nākamajā atjauninājumā. Kad atjauninājums būs pieejams, mēs šeit izliksim informāciju par to, kā iegūt atjauninājumu.

Piezīme.: Ja izvēlaties opcijas tekstam, kas rakstīts valodā, kura atšķiras no Word un Outlook versijas valodas, opcijas var atšķirties. Piemēram, daži grupu nosaukumi var būt atšķirīgi, un citi nosaukumi, piemēram, Pieprasīšana, var netikt parādīti.

Ko vēlaties darīt?

Gramatikas iestatījumu dialoglodziņa parādīšana

Interpunkcijas kļūdu noteikšanas veida izvēle

Gramatikas kļūdu noteikšanas izvēle

Stila kļūdu noteikšanas izvēle

Sākotnējo kārtulu iestatījumu atjaunošana

Gramatikas iestatījumu dialoglodziņa parādīšana

Outlook

 1. Izveidojiet vai atveriet vienumu.

 2. Noklikšķiniet uz cilnes Fails un pēc tam noklikšķiniet uz Opcijas.

 3. Noklikšķiniet uz Pasts un pēc tam noklikšķiniet uz Redaktora opcijas.

 4. Noklikšķiniet uz Koriģēšana.

 5. Sadaļā Labojot pareizrakstību programmā Outlook noklikšķiniet uz Iestatījumi.

Uz lapas sākumu

Word

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails un pēc tam noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Noklikšķiniet uz Koriģēšana.

 3. Sadaļā Labojot pareizrakstību un gramatiku programmā Word noklikšķiniet uz Iestatījumi.

Uz lapas sākumu

Interpunkcijas kļūdu noteikšanas veida izvēle

Pēc tam, kad tiek parādīts gramatikas iestatījumu dialoglodziņš, varat modificēt tālāk norādītos iestatījumus.

 • Komats pirms saraksta pēdējā vienuma

Atlasiet vienu no šīm opcijām:

 • nepārbaudīt    Atlasiet šo opciju, ja nevēlaties, lai pareizrakstības pārbaudītājs pārbaudītu šo gadījumu.

 • nekad    Atlasiet šo opciju, ja vēlaties, lai pareizrakstības pārbaudītājs kā kļūdu atzīmē jebkuru teikumu, kurā pirms pēdējā vienuma ir komats. Tālāk ir norādīts tāda teikuma piemērs, kuru šādi iestatīts pareizrakstības pārbaudītājs uzskata par nepareizu. Lūdzu, nopērc pienu, cepumus, un banānus.

 • vienmēr    Atlasiet šo opciju, ja vēlaties, lai pareizrakstības pārbaudītājs kā kļūdu atzīmē jebkuru teikumu, kurā pirms pēdējā vienuma ir izlaists komats. Tālāk ir norādīts tāda teikuma piemērs, kuru šādi iestatīts pareizrakstības pārbaudītājs uzskata par nepareizu. Lūdzu, nopērc pienu, cepumus un banānus.

 • Ar pēdiņām saistītā interpunkcija

Atlasiet vienu no šīm opcijām:

 • nepārbaudīt     Atlasiet šo opciju, ja nevēlaties, lai pareizrakstības pārbaudītājs pārbaudītu šo gadījumu.

 • iekšpusē     Atlasiet šo opciju, ja vēlaties, lai pareizrakstības pārbaudītājs kā kļūdu atzīmē jebkuru teikumu pēdiņās, kurā komats atrodas ārpus pēdiņām. Tālāk ir norādīts tāda teikuma piemērs, kuru šādi iestatīts pareizrakstības pārbaudītājs uzskata par nepareizu. Kritiķi apgalvo, ka aktiermeistarība ir “iedvesmojoša”, tomēr sižets ir nepilnīgs.

 • ārpusē     Atlasiet šo opciju, ja vēlaties, lai pareizrakstības pārbaudītājs kā kļūdu atzīmē jebkuru teikumu pēdiņās, kurā komats atrodas pēdiņu iekšpusē. Tālāk ir norādīts tāda teikuma piemērs, kuru šādi iestatīts pareizrakstības pārbaudītājs uzskata par nepareizu. Kritiķi apgalvo, ka aktiermeistarība ir “iedvesmojoša,” tomēr sižets ir nepilnīgs.

  • Atstarpe starp teikumiem

Atlasiet vienu no šīm opcijām:

 • nepārbaudīt     Atlasiet šo opciju, ja nevēlaties, lai pareizrakstības pārbaudītājs pārbaudītu šo gadījumu.

 • 1 (atstarpe)    Atlasiet šo opciju, ja vēlaties, lai gramatikas pārbaudītājs atzīmē kā kļūdu jebkuru teikumu, kuram pēc punkta ir vairākas atstarpes.

 • 2 (atstarpes)    Atlasiet šo opciju, ja vēlaties, lai gramatikas pārbaudītājs atzīmē kā kļūdainu jebkuru teikumu, kurā pēc punkta ir viena vai vairāk par divām atstarpēm.

Uz lapas sākumu

Gramatikas kļūdu noteikšanas izvēle

Pēc tam, kad tiek parādīts gramatikas iestatījumu dialoglodziņš, varat modificēt tālāk norādītos iestatījumus.

Lielo burtu lietošana    Lielo burtu lietošanas problēmas, piemēram, īpašvārdiem (“Cien. celmiņa kungs” vietā jābūt “Cien. Celmiņa kungs”) vai tituliem pirms īpašvārdiem (“profesore Helēna” vietā jābūt “Profesore Helēna”). Šis iestatījums konstatē arī pārāk biežu lielo burtu lietošanu.

Fragmenti un pārnesumi    Teikumu fragmenti un nepareizi pārnesumi jaunā rindkopā.

Nepareizi lietoti vārdi    Nepareizs īpašības un apstākļa vārdu, pārākās un vispārākās pakāpes lietojums; piemēram, angļu valodā “like” kā saiklis, “nor” un “or”, “what” un “which”, “who” un “whom”, mērvienības, saikļi, prievārdi un vietniekvārdi.

Noliegums    Vairāku noliegumu lietošana.

Lietvārdu frāzes    Nepareizas lietvārdu frāzes; nepareizs nenoteiktā artikula lietojums, piemēram, angļu valodā nepareizas skaitļa vārdu galotnes savienojumos ar lietvārdu (“five machine” “five machines” vietā).

Piederības locījums un daudzskaitlis    Vārda piederības locījumā lietošana daudzskaitļa vietā un otrādi. Atrod arī izlaistus apostrofus vārdos piederības locījumā.

Interpunkcija    Nepareiza interpunkcija, tostarp komati, koli un teikuma beigu interpunkcija, interpunkcija pēdiņās, vairākas atstarpes starp vārdiem, komata vai kola vietā izmantots semikols.

Jautājumi    Sliktu stilu raksturojoši jautājumi, piemēram, angļu valodā “He asked if there was any coffee left?”, “Which makes an offer a good solution?” un “She asked did you go after all?”.

Palīgteikumi    Nepareiza attieksmes vietniekvārdu un pieturzīmju lietošana, tostarp angļu valodā “who” lietošana “which” vietā, runājot par lietām, “which” lietošana “who” vietā, runājot par cilvēkiem, nevajadzīga “that” lietošana kopā “whatever” un “whichever”, “that’s” lietošana “whose” vietā.

Teikuma priekšmets un izteicējs    Nepareizs teikuma priekšmeta saskaņojums ar izteicēju un papildinātāju, teikuma priekšmeta un izteicēja saskaņošana ar vietniekvārdiem vai daudzuma apzīmējumiem (piemēram, angļu valodā “All of the students has left” “All of the students have left” vietā).

Darbības vārdu frāzes    Nepareizas darbības vārdu frāzes; nepareizi darbības vārdu laiki; pārejošu darbības vārdu lietošana nepārejošu darbības vārdu vietā.

Uz lapas sākumu

Stila kļūdu noteikšanas izvēle

Pēc tam, kad tiek parādīts gramatikas iestatījumu dialoglodziņš, varat modificēt tālāk norādītos iestatījumus.

Klišejas, sarunvalodas vārdi un žargons

 • Vārdi vai frāzes, kuras vārdnīcā ir atzīmētas kā klišejas.

 • Teikumi, kuros ir sarunvalodas vārdi vai frāzes, t.sk. angļu valodā “real”, “awfully” un “plenty” lietojums apstākļa vārdu nozīmē; divi secīgi piederības locījumi; “get” lietojums ciešamās kārtas nozīmē; “kind of” lietojums “somewhat” vietā; “scared of” lietojums “afraid of” vietā un “how come” lietojums “why” vietā.

 • Tehniskā, biznesa vai kādas nozares žargona lietojums.

Īsās formas    Tādu īso formu lietošana, kurām jābūt uzrakstītām pilnībā vai kuras tiek uzskatītas par pārāk neformālām konkrētam rakstības stilam, piemēram, angļu valodā “We won't leave 'til tomorrow” “We will not leave until tomorrow” vietā.

Fragmenti — stila ieteikumi    Teikumu fragmenti, no kuriem formālā stilā vajadzētu izvairīties, piemēram, angļu valodā “A beautiful day!” vai “Why?”.

Dzimtes vārdi    Tikai uz vienu dzimti attiecināmi vārdi, piemēram, angļu valodā “councilman” un “councilwoman”.

Vārdi, kuros iekļauta defise, un salikteņi    Vārdi, kuros bez vajadzības iekļauta defise, un vārdi, kuros jāiekļauj defise, bet tā nav iekļauta. Atrod arī slēgtos salikteņus, kuriem jābūt atvērtiem, un otrādi.

Nepareizi lietoti vārdi — stila ieteikumi    Sliktu stilu raksturojoši vārdi, piemēram, angļu valodā “ain't”, kā arī dažādi lietojumi, piemēram, “angry at” lietošana “angry with” vietā.

Skaitļi    Skaitļa vārdi, kuri jāraksta ar vārdiem (“deviņi”, nevis 9), un otrādi (12, nevis “divpadsmit”). Atrod arī kļūdainu rakstzīmes “%” lietošanu vārda “procenti” vietā.

Teikumi ciešamajā kārtā    Teikumi ciešamajā kārtā. Ja iespējams, ieteikumi tiek pārrakstīti darāmajā kārtā.

Piederības locījums un daudzskaitlis — stila ieteikumi    Apstrīdams, bet ne gluži nepareizs piederības locījuma lietojums, piemēram, angļu valodā “Her memory is like an elephant's” vai “I stopped by John's”.

Pieturzīmes — stila ieteikumi    Nevajadzīgi komati datumu frāzēs, brīvi lietotas secīgas pieturzīmes, pirms citātiem neielikti komati, piemēram, angļu valodā “She said 'He is due at noon”.

Attieksmes palīgteikumi — stila ieteikumi    Strīdīga ir “that” vai “which” lietošana angļu valodā.

Teikuma garums (vairāk par 60 vārdiem)    Teikumi, kuros ir vairāk par 60 vārdiem.

Teikuma uzbūve    Teikuma fragmenti, pārnesumi, pārāk bieža saikļu lietošana (piemēram, angļu valodā “and” vai “or”), nekonsekventa teikuma uzbūve (piemēram, darāmās un ciešamās kārtas maiņa teikumā), nepareiza jautājuma teikumu uzbūve un nepareizi novietoti apstākļi.

Teikumi angļu valodā, kas sākas ar “And”, “But” un “Hopefully”    Saikļu un apstākļa vārdu lietojums teikuma sākumā vai “plus” saikļa nozīmē starp divām neatkarīgām teikuma daļām.

Secīgi lietvārdi (vairāk par trim)    Vairāku lietvārdu saistība, kas var būt neskaidra, piemēram, angļu valodā “The income tax office business practices remained the same”.

Secīgas prievārdu frāzes (vairāk par trim)    Vairākas prievārdu frāzes pēc kārtas, piemēram, angļu valodā “The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out”.

Neskaidras frāzes    Neskaidras frāzes, piemēram, angļu valodā “more”, kam seko īpašības vārds un daudzskaitlis (“We need more thorough employees” lietojums “We need more employees who are thorough” vietā), vai teikumi, kuros ir vairāk nekā viens vārds, uz kuru var būt attiecināms vietniekvārds (“All of the departments did not file a report” lietojums “Not all of the departments filed a report” vietā).

Pirmās personas lietojums    Angļu valodas vietniekvārdi “I” un “me”, kurus nevajadzētu lietot zinātniskajos un tehniskajos rakstos.

Darbības vārdu frāzes — stila ieteikumi    Darbības vārda lietojums īstenības izteiksmē, kad ieteicama vēlējuma izteiksme; atdalītas darbības vārdu frāzes un ciešamās kārtas frāzes, piemēram, angļu valodā “The pepper is able to be chopped without burning fingers”.

Liekvārdība    Liekvārdīgi palīgteikumi vai neskaidri apstākļi (piemēram, angļu valodā “fairly” vai “pretty”), pārmērīgs apstākļa vārdu lietojums, pārāk daudz noliegumu, nevajadzīgs “or not” lietojums frāzē “whether or not” vai “possible … may” lietojums “possible … will” vietā.

Vārdi starp nenoteiksmes daļām (vairāk par vienu)    Divi vai vairāki vārdi angļu valodā starp “to” un darbības vārdu nenoteiksmē, piemēram, “to very boldly enter the market”.

Uz lapas sākumu

Sākotnējo noteikumu iestatījumu atjaunošana

Pēc tam, kad tiek parādīts gramatikas iestatījumu dialoglodziņš un jūs modificējat dažādus iestatījumus, varat atjaunot to noklusējuma vērtības. Lai to paveiktu, noklikšķiniet uz Atiestatīt visu.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×