Gramatikas un rakstīšanas stila opciju atlasīšana

Šajā rakstā paskaidrotas gramatikas un rakstīšanas stila opcijas, ko var izvēlēties programmas Word un Outlook jaunāko versiju dialoglodziņā Gramatikas iestatījumi.

Piezīme.: Jaunās gramatikas opcijas ir pieejamas tikai abonementa lietotājiem. Lai varētu redzēt un izmantot sadaļu Gramatika un Precizējumi, kā koriģēšanas valoda ir jāiestata angļu valoda.

Informāciju par gramatikas un stila iestatījumiem iepriekšējās Office versijās skatiet rakstā Gramatikas un rakstīšanas stila opciju atlasīšana sistēmā Office.

Piezīme.: Ja izvēlaties opcijas tekstam, kas rakstīts citā valodā, nevis Word un Outlook versijas valodā, opcijas var atšķirties.

Dialoglodziņa Gramatikas iestatījumi parādīšana

Outlook

 1. Izveidojiet vai atveriet vienumu.

 2. Dodieties uz Fails > Opcijas.

 3. Atlasiet Pasts un pēc tam atlasiet Redaktora opcijas.

 4. Atlasiet Koriģēšana.

 5. Sadaļā Labojot pareizrakstību programmā Outlook atlasiet Iestatījumi.

  Izvēlnē Rakstīšanas stils ir divas opcijas: Gramatika un Gramatika un precizējumi. Varat izvēlēties jebkuru opciju atkarībā no iestatījumiem, kurus vēlaties izmantot e-pastā.

  Padoms.: Pēc noklusējuma redaktora korektūras opcijas ir iestatītas kā Gramatika un precizējumi un ir atlasītas liekvārdības un nominalizācijas stila opcijas.

Word

 1. Dodieties uz Fails > Opcijas.

 2. Atlasiet Koriģēšana.

 3. Sadaļā Labojot pareizrakstību un gramatiku programmā Word atlasiet Iestatījumi.

  Izvēlnē Rakstīšanas stils ir divas opcijas: Gramatika un Gramatika un precizējumi. Varat izvēlēties jebkuru opciju atkarībā no iestatījumiem, kurus vēlaties izmantot dokumentā.

  Padoms.: Pēc noklusējuma redaktora korektūras opcijas ir iestatītas kā Gramatika un precizējumi un ir atlasītas liekvārdības un nominalizācijas stila opcijas.

  Dialogs Gramatika un vēl
 4. Izvēlieties opciju Gramatika un precizējumi nolaižamajā izvēlnē, ja vēlaties redzēt stila ieteikumus

  Ritiniet uz leju, lai redzētu visas pieejamās opcijas, un atlasiet vai notīriet kārtulas, kas jāpārbauda vai jāignorē gramatikas pārbaudītājam. Jebkuras šajos iestatījumos veiktās izmaiņas tiks lietotas visos rediģējamos dokumentos vai vienumos — ne tikai dokumentā, ar kuru pašlaik strādājat.

  Padoms.: Ja vēlaties doties atpakaļ uz noklusējuma redaktora korektūras iestatījumiem, izvēlieties Atiestatīt visu.

Atstarpes

Atstarpes pievienošana pēc pieturzīmes    Izmantojiet vismaz vienu atstarpi pēc lielākās daļas pieturzīmju. Neievietojiet atstarpi pēc sākuma iekavas vai sākuma kvadrātiekavas. Piemērs: Take these charts,reports, and memos. tiks uzlabots uz Take these charts, reports, and memos. Piemērs: He did not get a grade;he plagiarized the paper. tiks uzlabots uz He did not get a grade; he plagiarized the paper.

Atstarpes pievienošana pirms pieturzīmes    Ievietojiet lielāko daļu pieturzīmju tieši aiz iepriekšējā vārda. Ievietojiet atstarpi tieši pirms sākuma pieturzīmes, piemēram, sākuma iekavas vai sākuma kvadrātiekavas. Piemērs: The memo said the picnic(employees only) would be this afternoon. tiks izlabots uz The memo said the picnic (employees only) would be this afternoon.

Pieturzīmes novietojuma maiņa     Ievietojiet lielāko daļu pieturzīmju tieši aiz iepriekšējā vārda. Ievietojiet atstarpi pirms sākuma iekavas vai kvadrātiekavas. Piemērs: Everybody wants parking, better food ,and flexible hours. tiks izlabots uz Everybody wants parking, better food, and flexible hours. Piemērs: The picnic (employees only )was fun. tiks izlabots uz The picnic (employees only) was fun.

Atstarpes mainīšana pēc pieturzīmes    Izmantojiet vismaz vienu atstarpi pēc lielākās daļas pieturzīmju. Ir nepareizi ievietot atstarpi pēc sākuma iekavas vai sākuma kvadrātiekavas. Piemērs: He did not get a good grade on his ( mostly plagiarized) paper. tiks izlabots uz He did not get a good grade on his (mostly plagiarized) paper.

Atstarpes mainīšana pirms pieturzīmes   Ievietojiet lielāko daļu pieturzīmju tieši aiz iepriekšējā vārda. Pirms komatiem, punktiem un citām pieturzīmēm nedrīkst būt atstarpes. Piemērs: You know , I still have not seen the photos. tiks izlabots uz You know, I still have not seen the photos. Piemērs: The wedding (family only ) will be simple. tiks izlabots uz The wedding (family only) will be simple.

Papildu atstarpes noņemšana starp vārdiem    Parasti starp vārdiem teikumā jābūt tikai vienai atstarpei. Piemērs: The line was extra long. tiks izlabots uz The line was extra long. Piemērs: She laughed all the way to the bank. tiks izlabots uz She laughed all the way to the bank.

Interpunkcija

Jautājuma zīmes pievienošana    Ievietojiet jautājuma zīmi katra teikuma beigās, kurā uzdots jautājums. Piemērs: Who is the woman in the black coat. tiks izlabots uz Who is the woman in the black coat?

Pēdiņu novietojuma maiņa    Pēdiņas var ievietot pieturzīmēs vai ārpus tām. Ievietojiet tās konsekventi, lai uzlabotu lasāmību. Pieturzīmju ievietošana pēdiņās. Piemērs: He told me, "I dislike eggs". tiks izlabots uz He told me, "I dislike eggs."

Pieturzīmju ievietošana ārpus pēdiņām. Piemērs: The woman said, "I just got home." tiks izlabots uz The woman said, "I just got home".

Lieku pieturzīmju noņemšana     Iespējams, jums ir nevajadzīga vai nepareizi ievietota pieturzīme. Piemērs: We won the tournament!. tiks izlabots uz We won the tournament! VAI We won the tournament.

Gramatika

Akadēmiskie grādi    Mainiet grādu formātu. Sāciet noteiktu grādu nosaukumus ar lielo burtu. Grādu veidiem ir jābūt ar mazajiem burtiem, bet dažos gadījumos ar piederības nozīmi. Doktorantūra ir grāda veids, savukārt Doktors tiek lietots grāda nosaukumā. Piemērs: She earned her Bachelor degree. tiks izlabots uz She earned her bachelor's degree. Piemērs: She earned her doctorate of philosophy. tiks izlabots uz She earned her Doctor of Philosophy.

Apstākļa vārda vietā izmantots īpašības vārds    Mainiet īpašības vārdu uz apstākļa vārdu. Izmantojiet apstākļa vārdu, lai modificētu darbības vārdus, īpašības vārdus un citus apstākļa vārdus. Piemērs: She said, “Will you be real careful not to spill your coffee?” tiks izlabots uz She said, “Will you be really careful not to spill your coffee?” Piemērs: No one took him serious. tiks izlabots uz No one took him seriously.

Īpašības vārda vietā izmantots apstākļa vārds    Mainiet apstākļa vārdu uz īpašības vārdu. Īpašības vārdi, nevis apstākļa vārdi tiek izmantoti, lai modificētu lietvārdus. Piemērs: Then we need to be sure that you have the exactly requirement satisfied. tiks izlabots uz Then we need to be sure that you have the exact requirement satisfied. Piemērs: A recently case was related to Jane. tiks izlabots uz A recent case was related to Jane.

Saskaņošana lietvārdu frāzēs     Novērsiet neatbilstības lietvārdu frāzēs. Vārdiem, kas atrodas vienā lietvārdā frāzē, ir jābūt saskaņotā skaitlī. Piemērs: She would like to buy this apples. tiks izlabots uz She would like to buy this apple. VAI She would like to buy these apples. Piemērs: We already have two sweet puppy. tiks izlabots uz We already have two sweet puppies.

Lielo burtu lietošana    Mainiet lielo burtu lietojumu. Artikuliem (piemēram, “the”, “an”), īsiem prievārdiem (piemēram, “in”, “to”) un saikļiem (piemēram, “and”, “if”) nosaukumos jābūt ar mazajiem burtiem. Rakstiet pirmo vārdo nosaukumā ar lielo burtu. Komatiem parasti seko vārdi ar mazo burtu. Piemērs: We read Of Mice And Men. tiks izlabots uz We read Of Mice and Men. Piemērs: It is cold, But we are going. tiks izlabots uz It is cold, but we are going.

Vārdi “March” un “May” ar lielo sākuma burtu    Mainiet lielo burtu lietojumu mēnešu nosaukumos. Mēneši “”March” un “May” vienmēr jāraksta ar lielo burtu. Darbības vārdi “march” un “may” tiek rakstīti ar mazo burtu. Piemērs: Camping in may can be an enjoyable experience. tiks izlabots uz Camping in May can be an enjoyable experience. Piemērs: They have not gone on vacation since march this year. tiks izlabots uz They have not gone on vacation since March this year.

Komats pēc uzrunām    Pēc uzrunām pievienojiet komatu. Kad sākat teikumu ar uzrunu, pēc uzrunas frāzes ievietojiet komatu. Piemērs: Dear Sir or Madam I read your letter, and I like your suggestions. tiks izlabots uz Dear Sir or Madam, I read your letter, and I like your suggestions. Piemērs: Hello there are you enjoying your stay? tiks izlabots uz Hello there, are you enjoying your stay?

Komats pirms pēdiņām    Pirms pēdiņām pievienojiet komatu. Pirms pēdiņām, kas satur vairāk par vienu vārdu, ievietojiet komatu. Piemērs: He responded “Will the party be tomorrow night?” tiks izlabots uz He responded, “Will the party be tomorrow night?” Piemērs: The visitor said “Is this a restricted area?” tiks izlabots uz The visitor said, “Is this a restricted area?”

Trūkst komata pēc ievada frāzēm     Pievienojiet komatu pēc ievada frāzes. Ja jūsu teikums sākas ar ievada vārdu vai frāzi, piemēram, "however" vai "for example", ievietojiet atstarpi pirms tālāk norādītās neatkarīgās teikuma daļas. Piemērs: Thanks he will try it tomorrow. tiks izlabots uz Thanks, he will try it tomorrow. Piemērs: When I ordered the fish it was good. tiks izlabots uz When I ordered the fish, it was good.

Atdalīšana ar komatu    Nomainiet komatu pret semikolu. Lai savienotu divus saistītus, bet neatkarīgus teikumos, kas nav savienoti ar sakārtojuma saikli, piemēram, “and” vai “but”, izmantojiet semikolu, nevis komatu. Piemērs: We do not have a discussion board, the website is not big enough for one yet. tiks izlabots uz We do not have a discussion board; the website is not big enough for one yet.

Komats aiz saistītiem apstākļa vārdiem    Ievietojiet komatu aiz saistītiem apstākļa vārdiem. Apstākļa vārds, kas savieno palīgteikumus vai ievada, pārtrauc vai noslēdz palīgteikumu, parasti ir jāatdala ar vienu vai vairākiem komatiem. Piemērs: They, nevertheless wished the whole ordeal would end. tiks izlabots uz They, nevertheless, wished the whole ordeal would end. Piemērs: Make sure you do not waste your time however. tiks izlabots uz Make sure you do not waste your time, however.

Komats pirms saikļa    Noņemiet komatu pirms saikļa. Ja palīgteikums ar sakārtojuma saikli seko pēc virsteikuma, tas nav jāatdala ar komatu. Piemērs: The dog went to the park, and learned how to play fetch. tiks izlabots uz The dog went to the park and learned how to play fetch.

Savrupinājumi ietverti komatos    Ietveriet savrupinājumus komatos. Savrupinājumi ir jāietver komatos. Piemērs: The building, known as the science building is the oldest on campus. tiks izlabots uz The building, known as the science building, is the oldest on campus. Piemērs: The farm which was once a field is all dried out again. tiks izlabots uz The farm, which was once a field, is all dried out again.

Bieži jauktas frāzes    Mainiet bieži lietotās frāzēs izmantotu vārdu. Daži vārdi parasti tiek izmantoti savstarpējā kombinācijā. Iespējams, esat izmantojis citu prievārdu, palīgdarbības vārdu vai citu vārdu, kā paredzēts. Piemērs: I do not see TV. tiks izlabots uz I do not watch TV. Piemērs: You should tell to him what you think. tiks izlabots uz You should tell him what you think.

Bieži jaukti vārdi    Mainiet bieži sajauktu vārdu. Pievērsiet īpašu uzmanību vārdiem, kas izklausās līdzīgi, kā arī tiem var būt saistīta nozīme. Tie bieži ir dažādu vārdšķiru un tiek rakstīti dažādi. Piemērs: The man who's keys are in the ignition is here. tiks izlabots uz The man whose keys are in the ignition is here. Piemērs: They are late form time to time. tiks izlabots uz They are late from time to time. Piemērs: He is seeing other boy growing older. tiks izlabots uz He is seeing another boy growing older. Piemērs: They went round the city asking for her. tiks izlabots uz They went around the city asking for her.

Pārākās pakāpes lietojums    Mainiet parāko pakāpi. Izmantojiet "more" un "most" ar īpašības vārdiem, kuriem nav pārākās pakāpes, bet ne ar īpašības vārdiem, kuriem tāda ir. Neizmantojiet salīdzinošas vai vispārākās pakāpes ar "less" vai "least". Piemērs: Spot is the less nicer of the two dogs. tiks izlabots uz Spot is the less nice of the two dogs. Piemērs: She is the most smart girl in her class. tiks izlabots uz She is the smartest girl in her class.

Korelatīvā saikļa neatbilstība    Mainiet korelatīvā saikļa neatbilstību. Korelatīvajiem saikļiem ir jāparādās atbilstošos pāros. Piemērs: Food is available both in restaurants or in private homes. tiks izlabots uz Food is available both in restaurants and in private homes. Piemērs: He found it hard to photograph either the food nor the restaurant. tiks izlabots uz He found it hard to photograph either the food or the restaurant.

Datuma formāts    Mainiet pieturzīmi datumā. Rakstot datumus, komatiem būtu jāatdala nedēļas diena no mēneša (piemēram, "Monday, October 4") un diena no gada (piemēram, "October 4, 1976"), bet ne mēnesis no gada (piemēram, "October 1976"). Piemērs: She went to Paris on June 4 1986. tiks izlabots uz She went to Paris on June 4, 1986. Piemērs: It starts in October, 2016. tiks izlabots uz It starts in October 2016.

Apkaunojoši vārdi    Pārbaudiet iespējami apkaunojoši kļūdaini uzrakstītus vārdus. Ja tas ir nepareizi uzrakstīts, aizstājiet apkaunojošo vārdu ar kontekstam atbilstošu vārdu. Piemērs: The agency specialized in erotic travel. tiks izlabots uz The agency specialized in exotic travel. Piemērs: The burger patties were anus beef. tiks izlabots uz The burger patties were Angus beef.

Zilbjdale    Pievienojiet defisi. Pievienojot lietvārdam vairāk nekā vienu vārdu, izmantojiet defisi, lai saistītu vārdus. Atdaliet arī divu salikteņu komponentus, kur pirmā komponente ir skaitlis. Piemērs: Our five year old son is learning to read. tiks izlabots uz Our five-year-old son is learning to read. Piemērs: There are fifty two cards in a deck. tiks izlabots uz There are fifty-two cards in a deck.

Nepareizs palīgdarbības vārds    Mainiet palīgdarbības vai darbības vārdu formu. Pēc palīgdarbības vārdiem var sekot tikai noteiktas darbības vārdu formas. Pārliecinieties, vai jūsu lietotais palīgdarbības vārds atbilst darbības vārdam. Piemērs: We are not taken them to the movies before. tiks izlabots uz We have not taken them to the movies before. Piemērs: That is cost us too much money. tiks izlabots uz That has cost us too much money.

Nepareizs noliegums    Mainiet noliegumu. Pārliecinieties, vai esat izmantojis pareizos vārdus un vārdu secību noliegumam. Piemērs: That is no enough. tiks izlabots uz That is not enough. Piemērs: The cat not is happy. tiks izlabots uz The cat is not happy.

Nepareizs vietniekvārda locījums    Mainīt vietniekvārdu locījumu. Personas vietniekvārda formu nosaka tās funkcija teikumā. Izmantojiet nominatīva vietniekvārdus (“I, he, she, we, they”) kā priekšmetus un akuzatīva vietniekvārdus (“me, him, her, us, them”) kā papildinātājus. Piemērs: They pointed to he. tiks izlabots uz They pointed to him. Piemērs: Mother and me watched TV. tiks izlabots uz Mother and I watched TV.

Nepareiza atgriezeniskā vietniekvārda izmantošana    Mainiet atgriezeniskā vietniekvārda formu. Atgriezeniskais vietniekvārds tiek lietots, lai atsauktos uz citu nosauktu lietvārdu vai vietniekvārdu. Ja referents nav minēts, izmantojiet neatgriezenisko formu. Piemērs: Yourself and the team must do what you can. tiks izlabots uz You and the team must do what you can. Piemērs: Please return the form to myself. tiks izlabots uz Please return the form to me.

Nepareizs "That" lietojums    Novērsiet nepareizu "that" lietojumu. Apzīmētāja palīgteikumos, kas sākas ar komatu, nekad netiek izmantots “that”. Piemērs: His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. tiks izlabots uz His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Piemērs: We brought our dog, that was fantastic. tiks izlabots uz We brought our dog, which was fantastic. VAI We brought our dog, who was fantastic.

Nepareiza darbības vārda forma     Mainiet darbības vārdu formu “-ing”. Parasti ir nepareizi apvienot divus darbības vārds, kas beidzas ar “-ing”. Parasti “-ing” darbības vārdam seko pagātnes divdabis vai nenoteiksme (“to” + darbības vārds). Piemērs: Having misunderstanding the directions, she failed. tiks izlabots uz Having misunderstood the directions, she failed. Piemērs: We will be getting seeing my family. tiks izlabots uz We will be getting to see my family.

Nepareiza darbības vārda forma pēc palīgdarbības vārda    Mainiet darbības vārda formu pēc palīgdarbības vārda. Izmantojiet pareizo darbības vārda formu pēc palīgdarbības vārda (darbības vārds, kas izsaka izteiksmi, laiku utt.). Piemērs: The candidate is tells the truth. tiks izlabots uz The candidate is telling the truth. Piemērs: They had ate when we came. tiks izlabots uz They had eaten when we came. Piemērs: Did she forgot it? tiks izlabots uz Did she forget it? Piemērs: He would not travels alone. tiks izlabots uz He would not travel alone.

Nenoteiktais artikuls    Mainiet nenoteikto artikulu (“a” vai “an”). Izmantojiet "a" pirms vārda, kas sākas ar līdzskani. Izmantojiet "an" pirms vārda, kas sākas ar patskani. Piemērs: This is an problem. tiks izlabots uz This is a problem. Piemērs: An tear slowly ran down her face. tiks izlabots uz A tear slowly ran down her face.

Netiešie jautājumi    Mainiet vārdu secību netiešā jautājumā. Izmantojot netiešu jautājumu, palīgdarbības vārds nedrīkst būt pirms teikuma priekšmeta. Piemērs: They wonder how could have the architect created it. tiks izlabots uz They wonder how the architect could have created it. Piemērs: He asked what time could it start raining. tiks izlabots uz He asked what time it could start raining.

Pārprastas frāzes    Mainīt frāzi, kas bieži tiek pārprasta. Dažas idiomas un citas frāzes bieži tiek pārprastas, jo satur atšķirīgus vārdus. Piemērs: The patient had old-timer's disease. tiks izlabots uz The patient had Alzheimer's disease. Piemērs: The monster reeled its ugly head. tiks izlabots uz The monster reared its ugly head.

Trūkst komata    Ievietojiet komatu pirms saikļa. Ja pēc neatkarīgās teikuma daļas seko sakārtojuma saiklis un cita neatkarīga teikuma daļa, pirms sakārtojuma saikļa ievietojiet komatu. Piemērs: The goats ate the grass but the herder had nothing to eat. tiks izlabots uz The goats ate the grass, but the herder had nothing to eat.

Piederības locījuma un daudzskaitļa formas    Mainiet lietvārda vai vietniekvārda formu. Piederības lietvārdiem ir jābūt apostrofam. Piederības vietniekvārdos nedrīkst sajaukt: "its" apliecina piederību, bet "it's" vienmēr nozīmē "it is". Piemērs: The average mouse can stray 25 feet from it's nest. tiks izlabots uz The average mouse can stray 25 feet from its nest. Piemērs: He hopes your believe him. tiks izlabots uz He hopes you believe him.

Interpunkcija     Pievienojiet vai noņemiet komatu. Komati tiek izmantoti starp noteiktām teikuma daļām, ar dažām frāzēm un ar tiešu uzrunu. Komats parasti nav nepieciešams pēc sakārtojuma saikļa. Piemērs: If I am tired I will sleep. tiks izlabots uz If I am tired, I will sleep. Piemērs: Thanks Mom for the gift. tiks izlabots uz Thanks, Mom, for the gift.

Nav jautājuma zīmes    Pievienojiet jautājuma zīmi. Ievietojiet jautājuma zīmi katra teikuma beigās, kurā uzdots jautājums. Piemērs: Who is the woman in the black coat. tiks izlabots uz Who is the woman in the black coat?

Lieks kols    Noņemiet lieko kolu. Koli ir jāizmanto tikai noteiktā kontekstā. Nevajadzīgu kolu noņemšana palīdzēs uzlabot lasāmību. Piemērs: She is: kind, smart, and helpful. tiks izlabots uz She is kind, smart, and helpful. Piemērs: Mom told you we: went to the mall yesterday and got ice cream. tiks izlabots uz Mom told you we went to the mall yesterday and got ice cream.

Lieks komats pēc teikuma priekšmeta    Noņemiet komatu starp teikuma priekšmetu un izteicēju. Ar dažiem izņēmumiem komats nekad nešķir izteicēju no teikuma priekšmeta. Piemērs: His neighbor John, is a lawyer. tiks izlabots uz His neighbor John is a lawyer. Piemērs: Max, was part of a panel discussion. tiks izlabots uz Max was part of a panel discussion.

Lieka jautājuma zīme    Pabeidziet apgalvojuma teikumu ar punktu. Jautājuma zīme apgalvojuma teikumā var norādīt uz nedrošību, un tā ir jāaizstāj ar punktu, lai norādītu apgalvojumu. Piemērs: She made sure to finish her test on time? tiks izlabots uz She made sure to finish her test on time. Piemērs: He will take out the trash? tiks izlabots uz He will take out the trash.

Atkārtots palīgdarbības vārds    Noņemiet dublēto palīgdarbības vārdu. Palīgdarbības vārdu nedrīkst izmantot gan pirms, gan pēc apstākļa vārda, kā arī nedrīkst atkārtot posmu palīgdarbības vārds + darbības vārds vai apstākļa vārds. Piemērs: You should also should keep track of time. tiks izlabots uz You should also keep track of time. Piemērs: The power adapter will be will be hot. tiks izlabots uz The power adapter will be hot.

Teikuma priekšmets un izteicējs    Novērsiet nepareizu teikuma priekšmeta un izteicēja saskaņojumu. Teikuma priekšmeta un izteicēja skaitlim ir jāsakrīt. Tiem jābūt vienskaitlī vai daudzskaitlī. Piemērs: The teacher want to see him. tiks izlabots uz The teacher wants to see him. Piemērs: Their apologies was sincere. tiks izlabots uz Their apologies were sincere.

Pārāk daudz noteikšanas palīgvārdu    Noņemiet lieko noteikšanas palīgvārdu. Noteikti palīgvārdi, piemēram, artikuli (piemēram, “a”, “the”), piederības vietniekvārdi (piemēram, “my”, “our”) un norādāmie vietniekvārdi (piemēram, “this”, “those”), nedrīkst būt kopā. Piemērs: She gave you a the carrot. tiks izlabots uz She gave you the carrot. Piemērs: Have you seen their these pictures yet? tiks izlabots uz Have you seen these pictures yet?

Nevajadzīga defise    Noņemiet nevajadzīgo defisi. Defises ir nepieciešamas tikai tam, lai apvienotu elementus noteiktā kontekstā. Piemērs: It was a strongly-held belief. tiks izlabots uz It was a strongly held belief. Piemērs: The market for real-estate is strong. tiks izlabots uz The market for real estate is strong.

Darbības vārda nenoteiksmes izmantošana    Mainiet darbības vārda nenoteiksmi. Darbības vārda nenoteiksmes forma parasti nevar sekot prievārdiem, īpašības vārdiem vai galvenajiem darbības vārdiem. Pēc lielākās daļas prievārdu un īpašības vārdu pievienojiet darbības vārdu ar izskaņu “-ing”. Pēc galvenā darbības vārda izmantojiet "to" + darbības vārds vai pievienojiet "-ing". Piemērs: We would like invite you. tiks izlabots uz We would like to invite you. Piemērs: Thank you for help me. tiks izlabots uz Thank you for helping me.

Vārda "lack" izmantošana    Noņemiet "of" pēc darbības vārda "lack". Ja "lack" tiek izmantots kā lietvārds, tam parasti seko "of" (piemēram, "a lack of sleep"). Pēc darbības vārda "lack" nav jāizmanto prievārds. Piemērs: The country was lacking of qualified medical staff. tiks izlabots uz The country was lacking qualified medical staff.

"Will" un "would" izmantošana    Noņemiet palīgdarbības vārdu. Atsaucoties uz iedomātu vai vēlamu situāciju, izmantojiet darbības vārdu vēlējuma izteiksmē. Palīgdarbības vārdi "will" un "would" netiek lietoti kopā ar vēlējuma darbības vārdiem. Piemērs: He asks that you will join him. tiks izlabots uz He asks that you join him. Piemērs: She had to go home lest her family would worry about her. tiks izlabots uz She had to go home lest her family worry about her.

Darbības vārda lietošana    Mainiet "of" uz "have" pēc modālajiem darbības vārdiem. Izmantojiet "have", nevis "of" teikumu konstrukcijās ar modālajiem palīgdarbības vārdiem, piemēram, "could", "can't", "may" un "will" (piemēram, darbības vārdiem, kas izsaka iespējamību, spējas, atļauju vai pienākumu). Piemērs: He could of known that. tiks izlabots uz He could have known that.

Vārdu dalīšana    Savienojiet vārdu daļas. Priedēkļus, piedēkļus, apvienotās formas un dažus salikteņus nedrīkst sadalīt. Piemērs: That is bio degradable. tiks izlabots uz That is biodegradable. Piemērs: The book store is open. tiks izlabots uz The bookstore is open.

* "An" "And" sajaukšana    Mainiet "an" uz "and" Dažreiz "an" tiek kļūdaini lietots "and" vietā. Piemērs: Make sure you listen to your teacher an her. tiks izlabots uz Make sure you listen to your teacher and her. Piemērs: The player had caught an thrown the ball. tiks izlabots uz The player had caught and thrown the ball.

* Lielo burtu izmantošana ģimenes locekļu un amatu apzīmējumos    Izmantojiet lielo burtu amatu un ģimenes locekļu apzīmējumos. Lietojiet lielo burtu atsevišķos ģimenes locekļu un amatu apzīmējumos tieši pirms cilvēka vārda. Piemērs: She and grandma Joan arrive today. tiks izlabots uz She and Grandma Joan arrive today. Piemērs: It is a possibility highlighted by president Ricardo Lagos earlier this year. tiks izlabots uz It is a possibility highlighted by President Ricardo Lagos earlier this year.

* Komats pēc saikļa    Noņemiet komatu pēc saikļa. Komats pēc saikļa parasti nav nepieciešams, ja vien neseko iestarpināta frāze. Piemērs: Because, we need to act quickly, we will meet now. tiks izlabots uz Because we need to act quickly, we will meet now. Piemērs: The dog loved food, and, everyone loved the dog. tiks izlabots uz The dog loved food, and everyone loved the dog.

* Nepareizs noteikšanas palīgvārds    Mainiet noteikšanas palīgvārdu. Noteiktais artikuls "the" norāda uz konkrētu gadījumu. Nenoteiktais artikuls "a"/"an" attiecas uz nekonkrētu gadījumu. Dažus noteikšanas palīgvārdus izmanto tikai pirms saskaitāmiem lietvārdiem. Citus izmanto tikai pirms neskaitāmiem lietvārdiem. Piemērs: He is a fastest man of all. tiks izlabots uz He is the fastest man of all. Piemērs: There are much people. tiks izlabots uz There are many people.

* Nepareizas skaitļa beigas    Mainiet skaitļa beigas. Pēc noteiktiem skaitļiem jāievēro atbilstošas izskaņas. Nodrošiniet, ka izskaņa atbilst skaitlim. Piemērs: He finished in 1rd place. tiks izlabots uz He finished in 1st place. Piemērs: Today is November 22th. tiks izlabots uz Today is November 22nd.

* Sajaukti modālie darbības vārdi    Pārskatiet modalitātes lietojumu. Ja nepieciešams, modālajiem darbības vārdiem jābūt pareizajā izteiksmē. Tie izsaka noliegumu, neizmantojot citus palīgdarbības vārdus, un lielākajai daļai nav jāizmanto nenoteiksmes marķieris "to". Piemērs: We will shovel if it had snowed. tiks izlabots uz We would shovel if it had snowed. Piemērs: The dog should to be good. tiks izlabots uz The dog should be good.

* Vairāki modālie darbības vārdi    Noņemiet lieko modālo darbības vārdu. Noteiktas modālo darbības vārdu kopas nevar izmantot kopā. Piemērs: Please explain what should can happen. tiks izlabots uz Please explain what should happen. VAI Please explain what can happen. Piemērs: They would might never know. tiks izlabots uz They would never know. VAI They might never know.

* Lieks komats pirms izteicēja palīgteikuma    Noņemiet komatu starp izteicēju un palīgteikumu. Parasti komats nedrīkst atdalīt izteicēju no tā palīgteikuma. Piemērs: Her mother said, that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. tiks izlabots uz Her mother said that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. Piemērs: Her teacher decided, whether I should consult a doctor. tiks izlabots uz Her teacher decided whether I should consult a doctor.

* Lieks komats pirms papildinātāja    Noņemiet komatu starp izteicēju un papildinātāju. Ar dažiem izņēmumiem komats nekad nešķir izteicēju no papildinātāja. Piemērs: The list included, the book. tiks izlabots uz The list included the book. Piemērs: The problem is, his unpredictable schedule. tiks izlabots uz The problem is his unpredictable schedule.

* Semikola lietošana    Pārskatiet semikola lietojumu. Semikoli galvenokārt tiek izmantoti, lai savienotu divas neatkarīgas teikuma daļas bez sakārtojuma saikļa vai atdalītu vienumus plašā sarakstā. Piemērs: Prizes include; cash, cars, and boats. tiks izlabots uz Prizes include cash, cars, and boats. Piemērs: He wanted to swim; however; it was cold. tiks izlabots uz He wanted to swim; however, it was cold.

* "Which" un "who" sajaukšana    Mainiet "which" uz "who". Izmantojiet "who" ar lietvārdu, kas attiecas uz cilvēku, un "which" lietvārdiem, kas neattiecas uz personām. Piemērs: We need assurance that the hikers, which disappeared on Friday, are safe. tiks izlabots uz We need assurance that the hikers, who disappeared on Friday, are safe. Piemērs: This is the surgeon which will take your vitals today. tiks izlabots uz This is the surgeon who will take your vitals today.

* "Who" un "whom" sajaukšana    Mainiet "who" vai "whom". Izmantojiet "who" vai "whoever" attiecībā uz teikuma priekšmetu. Attiecībā uz papildinātāju vai prievārdu izmantojiet "whom" vai "whomever". Piemērs: He knows that whomever goes will love it. tks izlabots uz He knows that whoever goes will love it. Piemērs: To who did you speak? tiks izlabots uz To whom did you speak?

* Pieejams tikai Insider dalībniekiem

Saprotamība

Apstākļa vārdu novietojums    Apsveriet iespēju pārvietot apstākļa vārdu. Ja apstākļa vārds atrodas starp izteicēju un papildinātāju, apsveriet mainīt tā novietojumu. Piemērs: They sing loudly a new song. tiks izlabots uz They loudly sing a new song. Piemērs: He owes now ten dollars to my classmate. tiks izlabots uz Now he owes ten dollars to my classmate.

Sarežģīti vārdi     Apsveriet iespēju izmantot vienkāršus vārdus. Izmantojiet vienkāršus vārdus, ja vien iespējams, lai sniegtu skaidri saprotamu vēstījumu. Piemērs: The magnitude of the problem is overwhelming. tiks izlabots uz The size of the problem is overwhelming. Piemērs: The boy will transmit the message. tiks izlabots uz The boy will send the message.

Dubultais noliegums    Apsveriet iespēju neizmantot dubulto noliegumu. Divu negatīvu vārdu lietošana var tikt interpretēta kā pozitīva. Lai izvairītos no pārpratumiem, nelietojiet dubulto noliegumu. Piemērs: I did not see nothing. tiks izlabots uz I did not see anything. Piemērs: He did not go nowhere. tiks izlabots uz He did not go anywhere.

Nepareizs "That" lietojums    Novērsiet nepareizu "that" lietojumu. Apzīmētāja palīgteikumos, kas sākas ar komatu, nekad netiek izmantots “that”. Piemērs: His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. tiks izlabots uz His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Piemērs: We brought our dog, that was fantastic. tiks izlabots uz We brought our dog, which was fantastic. VAI We brought our dog, who was fantastic.

Žargons    Apsveriet iespēju izvairīties no žargona. Žargons, tehniskā terminoloģija vai saīsinājumi var maldināt lasītājus. Apsveriet iespēju izmantot plašāk lietotu valodu, kas varētu būt saprotama. Piemērs: They hired a well-known headhunting firm. tiks izlabots uz They hired a well-known recruiting firm. Piemērs: Please see the accompanying letters. tiks izlabots uz Please see the enclosed letters. VAI Please see the attached letters.

Ciešamās kārtas izmantošana ar zināmu darītāju    Apsveriet iespēju izmantot darāmo kārtu. Darāmā kārta ir precīzāka un palīdz izvairīties no pārpratumiem. Piemērs: The dog was seen by the man. tiks izlabots uz The man saw the dog. Piemērs: They were quickly caught by the police. tiks izlabots uz The police quickly caught them.

Ciešamā kārta ar nezināmu darītāju    Apsveriet iespēju izmantot darāmo kārtu. Darāmā kārta ir precīzāka un palīdz izvairīties no pārpratumiem. Piemērs: The house was built on a hill. tiks izlabots uz They built the house on a hill. Piemērs: The supplies were delivered on time. tiks izlabots uz They delivered the supplies on time.

Eifēmismu lietošana    Izvairieties no eifēmismiem. Eifēmismi (vārdi vai frāzes, kas mīkstina vai aplinkus runā par nepatīkamām lietām) var padarīt teikumus nesaprotamus. Skaidra valoda bieži ir labāka. Piemērs: His neighbor kicked the bucket. tiks izlabots uz His neighbor died. Piemērs: My younger brother is a couch potato. tiks izlabots uz My younger brother is a lazy person.

Teikuma uzbūve    Apsveriet iespēju pārformulēt tekstu, lai saglabātu konsekventu teikuma nozīmi. Izmantojot teikuma daļas, kas attiecas uz vienu un to pašu priekšmetu, var uzlabot skaidrību un saskaņotību. Piemērs: Thinking like a scientist, it would be the best guess. tiks izlabots uz Thinking like a scientist, I had decided it was my best guess. Piemērs: As a doctor, costs are rising. tiks izlabots uz As a doctor, you have rising costs.

Vārdi starp nenoteiksmes daļām (vairāk par vienu)    Izvairieties no nenoteiksmes daļām. Izmantojot vairākus apstākļu vārdus no "to" un izteicēju var radīt neveiklu vai neskaidru teikumu. Izvairieties no šāda lietojuma formālā tekstā. Piemērs: They began to very quickly run home. tiks izlabots uz They began to run home very quickly. Piemērs: He tried to firmly but politely decline the offer. tiks izlabots uz He tried to decline the offer firmly but politely.

* Īpašības vārdu secība    Apsveriet iespēju mainīt īpašības vārdu secību. Kad īpašības vārdi tiek izmantoti secībā, pastāv noteikta kārtība, kādā tiem jābūt norādītiem atkarībā no īpašības vārda klases. Piemērs: She still drove a blue old car for her commute. tiks izlabots uz She still drove an old blue car for her commute. Piemērs: They fashioned a cardboard oblong piece to fit. tiks izlabots uz They fashioned an oblong cardboard piece to fit.

* Pieejams tikai Insider dalībniekiem

Precizitāte

Saikļu pārdaudzums    Apsveriet iespēju izmantot komatus, nevis saikļus. Vienumus sarakstā labāk atdalīt ar komatiem, nekā ar vairākiem saikļiem. Piemērs: Susan and Dale and Anthony eat lunch together. tiks izlabots uz Susan, Dale, and Anthony eat lunch together. Piemērs: Teachers are smart and professional and caring. tiks izlabots uz Teachers are smart, professional, and caring.

Nominalizācija    Apsveriet iespēju izmantot darbības vārdus, nevis lietvārdus. Lietvārdiem parasti ir nepieciešami papildu vārdi, lai tos raksturotu, bet darbības vārdus var izmantot īsākā izteiksmē. Izmantojiet darbības vārdu, nevis garāku frāzi, kas satur lietvārdu. Piemērs: The trade union is holding negotiations with the employers. tiks izlabots uz The trade union is negotiating with the employers. Piemērs: Please make an effort to be on time. tiks izlabots uz Please try to be on time.

Liekvārdība    Mēģiniet izmantot kodolīgu valodu. Lieku vai nevajadzīgu vārdu izmešana bieži uzlabo teksta lasāmību. Piemērs: Adding sugar is absolutely essential. tiks izlabots uz Adding sugar is essential. Piemērs: Her backpack was large in size. tiks izlabots uz Her backpack was large.

Vārdi, kas izsaka neskaidrību    Apsveriet iespēju noņemt vārdus, kas rada neskaidrību. Izvairieties no vārdiem, kas pauž neskaidrību vai samazina jūsu paziņojuma ietekmi. Piemērs: The homework is basically ready. tiks izlabots uz The homework is ready. Piemērs: They felt adequately prepared for the disaster. tiks izlabots uz They felt prepared for the disaster.

Formalitāte

Sarunvalodas darbības vārda frāze    Apsveriet iespēju izmantot formālu darbības vārdu. Neformāli darbības vārdi un darbības vārdu frāzes ir vairāk piemērotas ikdienas sarunām ar tuviem cilvēkiem. Piemērs: We should hang out more often. tiks izlabots uz We should spend time together more often. Piemērs: Please get in touch with my supervisor. tiks izlabots uz Please contact my supervisor.

Saīsinājumi    Apsveriet iespēju izvairīties no saīsinājumiem. Formālā tekstā parasti jāizvairās no saīsinājumiem (piemēram, “let's”, “we've”, “can't”). Piemērs: Let's suppose we have three apples. tiks izlabots uz Let us suppose we have three apples. Piemērs: The animal won't be out of the bag during the flight. tiks izlabots uz The animal will not be out of the bag during the flight.

Neformāla valoda    Apsveriet iespēju izmantot formālu valodu. Neformāli vārdi un frāzes ir vairāk piemērotas ikdienas sarunām ar tuviem cilvēkiem. Piemērs: Our atmosphere includes comfy massage chairs. tiks izlabots uz Our atmosphere includes comfortable massage chairs. Piemērs: The student must get to thinking. tiks izlabots uz The student must start thinking.

Viedokļu frāzes    Apsveriet iespēju izvairīties no viedokļu frāzēm. Dodiet priekšroku objektivitātei un apsveriet iespēju noņemt viedokļu frāzes, lai izvairītos no neskaidrības. Piemērs: I feel we treated them unfairly. tiks izlabots uz We treated them unfairly. Piemērs: I believe it is correct. tiks izlabots uz It is correct.

Slengs    Apsveriet iespēju izvairīties no slenga. Slenga vārdus, iespējams, nesapratīs plaša publika, un no tiem ir jāizvairās formālā tekstā. Apsveriet iespēju izmantot tipisks valodas izteiksmes. Piemērs: The show was uber boring. tiks izlabots uz The show was boring. Piemērs: The cop pulled John over for speeding in a school zone. tiks izlabots uz The police officer pulled John over for speeding in a school zone.

* Vēlējuma izteiksme    Apsveriet iespēju izmantot vēlējuma izteiksmi. Atsaucoties uz iedomātu vai vēlamu situāciju, izmantojiet darbības vārdu vēlējuma izteiksmē. Darbības vārdam "be" ir vēlējuma izteiksme "be" (tagadnē) un "were" (pagātnē). Piemērs: If he was your father, you would have never been able to go there. tiks izlabots uz If he were your father, you would have never been able to go there. Piemērs: She wishes she was going to the movie tonight. tiks izlabots uz She wishes she were going to the movie tonight.

* Pieejams tikai Insider dalībniekiem

Auditorijas aptveršana

Etniski aizskaroši izteicieni    Apsveriet iespēju izmantot etniski neitrālu valodu. Daži vārdi var tikt uzskatīti par nepiemērotiem, lai aprakstītu atsevišķu personu vai cilvēku grupu. Apsveriet iespēju noņemt vai aizstāt etniski aizskarošas frāzes. Piemērs: They saw a fog-breather there. tiks izlabots uz They saw a British person there. Piemērs: Do not be so uppity about the issue. tiks izlabots uz Do not be so self-important about the issue. VAI Do not be so arrogant about the issue.

Dzimtei specifiska valoda    Apsveriet iespēju izmantot dzimumam neitrālu valodu. Uz dzimumu vērstas frāzes var tikt uzskatītas par aizskarošām, noraidošām vai stereotipus veicinošām. Apsveriet iespēju izmantot visiem dzimumiem piemērotu valodu. Piemērs: We need more policemen to support public safety. tiks izlabots uz We need more police officers to support public safety. Piemērs: We met a male nurse at the hospital. tiks izlabots uz We met a nurse at the hospital.

Aizspriedumi attiecībā uz garīgo veselību    Apsveriet iespēju pārskatīt frāzes attiecībā uz garīgo veselību vai funkcionāliem traucējumiem. Dažas frāzes var paust negatīvu attieksmi vai stereotipus, kas saistīti ar psihiskām vai attīstības atšķirībām. Apsveriet iespēju noņemt vai mainīt valodas frāzes, kas var paust aizspriedumus. Piemērs: They hire retarded people. tiks izlabots uz They hire people with cognitive disabilities. VAI They hire people with intellectual disabilities. Piemērs: The doctor suffers from autism. tiks izlabots uz The doctor has autism.

* Aizspriedumi attiecībā uz vecumu    Izmantojiet valodas frāzes, kas iespējami maz radītu aizspriedumus attiecībā uz vecumu. Dažas frāzes var pievērst nevēlamu uzmanību vecumam vai paust negatīvu attieksmi cilvēka vecuma dēļ. Apsveriet iespēju izņemt nevajadzīgas, negatīvas vai pazemojošas norādes uz vecumu. Piemērs: For a man of his age, he does well. tiks izlabots uz He does well. Piemērs: She is a typical teenage girl. tiks izlabots uz She is a girl. VAI She is a typical girl.

* Aizspriedumi attiecībā uz kultūru    Apsveriet iespēju izmantot kulturāli neitrālu valodu. Dažas valodas frāzes var būt saistītas ar kultūras aizspriedumiem vai negatīviem stereotipiem. Apsveriet iespēju noņemt vai aizstāt potenciāli neobjektīvas vai jutīgas valodas frāzes. Piemērs: The fuzz searched her house without a warrant after the chase ended. tiks izlabots uz The police searched her house without a warrant after the chase ended. Piemērs: The Afghani flag changed between the different leaders of Afghanistan. tiks izlabots uz The Afghan flag changed between the different leaders of Afghanistan.

* Aizspriedumi attiecībā uz funkcionāliem traucējumiem    Izmantojiet valodas frāzes, kas iespējami maz radītu aizspriedumus attiecībā uz funkcionāliem traucējumiem. Daudzas valodas frāzes, kas attiecas uz funkcionāliem traucējumiem, var tikt uzskatītas par noraidošām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju izmantot frāzes, kas vērstas uz personu, nevis funkcionālajiem traucējumiem. Piemērs: He met blind men. tiks izlabots uz He met men with visual impairments. Piemērs: Bob is a midget. tiks izlabots uz Bob is a little person.

* Aizspriedumi attiecībā uz dzimumu    Izmantojiet valodas frāzes, kas iespējami maz radītu aizspriedumus attiecībā uz dzimumu. Dažas valodas frāzes var paust negatīvu attieksmi vai stereotipus, kas saistīti ar dzimumu lomām vai personas dzimuma identitāti vai izpausmi. Apsveriet iespēju izvairīties no valodas frāzēm, kas var paust aizspriedumus. Piemērs: She is smart, for a girl. tiks izlabots uz She is smart. Piemērs: He is empathetic, for a man. tiks izlabots uz He is empathetic.

* Aizspriedumi attiecībā uz rasi    Apsveriet iespēju izmantot objektīvas valodas frāzes attiecībā uz etnisko piederību un izcelsmi. Dažas frāzes, kas saistītas ar rasi, etnisko piederību vai valsts piederību, var uzskatīt par novecojušām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju noņemt vai aizstāt valodas frāzes, kas var paust aizspriedumus pret cilvēkiem no Eiropas vai eiropeisku izcelsmi. Piemērs: The bog Irish men arrived. tiks izlabots uz The Irish men arrived.

 • Apsveriet iespēju izmantot objektīvas valodas frāzes attiecībā uz Amerikas pamatiedzīvotājiem. Dažas frāzes, kas saistītas ar Amerikas pamatiedzīvotājiem, var tikt uzskatītas par nesaprotamām, novecojušām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju tās noņemt vai aizstāt, lai novērstu aizspriedumus. Piemērs: They traded with the red men. tiks izlabots uz They traded with the Native Americans.

 • Apsveriet iespēju izmantot objektīvas valodas frāzes attiecībā uz izcelsmi. Dažas frāzes, kas saistītas ar personas izcelsmi vai imigrantu statusu, var uzskatīt par nesaprotamām, novecojušām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju tās noņemt vai aizstāt, lai novērstu aizspriedumus. Piemērs: The migrant was fleeing the war. tiks izlabots uz The refugee was fleeing the war. Piemērs: The exotic woman wore a green dress. tiks izlabots uz The unique woman wore a green dress. VAI The beautiful woman wore a green dress.

 • Apsveriet iespēju izmantot objektīvas valodas frāzes attiecībā uz izcelsmi un reliģiju. Dažas frāzes, kas saistītas ar personas rasi, etnisko piederību, nacionālo piederību vai reliģisko piederību, var uzskatīt par nesaprotamām, novecojušām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju noņemt vai aizstāt valodas frāzes, kas var paust aizspriedumus pret cilvēkiem saistībā ar viņu izcelsmes valsti, senčiem vai reliģisko piederību. Piemērs: The Chinaman walked down the street. tiks izlabots uz The Chinese person walked down the street. Piemērs: It is a country with a high Moslem population. tiks izlabots uz It is a country with a high Muslim population.

 • Apsveriet iespēju izmantot vēsturiski neitrālu valodu. Dažas frāzes, kas saistītas ar eiropiešu veikto Amerikas kolonizāciju, var uzskatīt par noniecinošām, noraidošām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju tās noņemt vai aizstāt, lai novērstu aizspriedumus. Piemērs: In 1492, Columbus sailed to the New World. tiks izlabots uz In 1492, Columbus sailed to the North American continent.

 • Apsveriet iespēju izmantot neitrālu valodu attiecībā uz rasi. Dažas frāzes, kas saistītas ar personas rasi, etnisko piederību vai nacionālo piederību var uzskatīt par nesaprotamām, novecojušām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju noņemt vai aizstāt valodas frāzes, kas var paust aizspriedumus pret cilvēkiem no Āfrikas vai afrikāņu izcelsmi. Piemērs: Few coloreds work at our company. tiks izlabots uz Few people of color work at our company.

* Aizspriedumi attiecībā uz seksuālo orientāciju    Apsveriet iespēju izmantot objektīvas valodas frāzes attiecībā uz orientāciju. Dažas frāzes, kas saistītas ar personas seksuālo orientāciju var uzskatīt par nesaprotamām, novecojušām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju tās noņemt vai aizstāt, lai novērstu aizspriedumus. Piemērs: The homosexual couple ran a marathon. tiks izlabots uz The same-sex couple ran a marathon. VAI The couple ran a marathon. Piemērs: She is open about her sexual preference. tiks izlabots uz She is open about her sexual orientation.

* Pieejams tikai Insider dalībniekiem

Interpunkcijas likumi

Komats pirms apstākļa vārdiem    Apsveriet iespēju ievietot komatu pirms apstākļa vārdiem. Apsveriet iespēju izmantot komatu, lai nodalītu apstākļa vārdu vai apstākļa vārda frāzi. Piemērs: In recent years the technology has improved. tiks izlabots uz In recent years, the technology has improved. Piemērs: The waiter spilled food on a child; naturally the family was mad. tiks izlabots uz The waiter spilled food on a child; naturally, the family was mad.

Oksfordas komats    Apsveriet iespēju izmantot Oksfordas komatu. Iekļaujot vienumus sarakstā, jūs varat izvairīties no neskaidrībām, izmantojot komatu pirms pēdējā vienuma. Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties izmantot Oksfordas komatu, vienmēr ievērojiet konsekvenci. Piemērs: We sell books, videos and magazines. tiks izlabots uz We sell books, videos, and magazines. Piemērs: The red, yellow and green peppers are fresh. tiks izlabots uz The red, yellow, and green peppers are fresh.

Interpunkcija, lietojot pēdiņas    Mainiet pēdiņu novietojumu. Pēdiņas var ievietot pieturzīmēs vai ārpus tām. Ievietojiet tās konsekventi, lai uzlabotu lasāmību. Piemērs: He told me, "I like eggs". tiks izlabots uz He told me, "I like eggs." Piemērs: The woman said, "I just got home." tiks izlabots uz The woman said, "I just got home".

Atstarpe starp teikumiem    Mainiet atstarpju skaitu starp teikumiem. Izmantojiet vienādu atstarpju skaitu starp visiem teikumiem, lai uzlabotu lasāmību. Izvēlieties vienu vai divas atstarpes, pēc tam ievērojiet konsekvenci. Viena atstarpe: Piemērs: We came. We saw. We conquered. tiks izlabots uz We came. We saw. We conquered. Divas atstarpes: Piemērs: We like comedy movies. However, he likes romances. tiks izlabots uz We like comedy movies. However, he likes romances.

Nevajadzīgs komats    Apsveriet iespēju noņemt nevajadzīgu komatu. Ja palīgteikums ar pakārtojuma saikli seko pēc virsteikuma, tas nav jāatdala ar komatu, ja vien tas nav nepieciešams labākai uztveramībai. Piemērs: You should send them a brief note, if you want to be polite. tiks izlabots uz You should send them a brief note if you want to be polite. Piemērs: She went quiet, as soon as she saw the footage. tiks izlabots uz She went quiet as soon as she saw the footage.

Vārdnīca

Klišejas    Apsveriet iespēju neizmantot bieži lietotas frāzes. Lai piesaistītu lasītājus, apsveriet iespēju izvairīties no vārdiem un frāzēm, kas ir pārāk bieži lietotas un prognozējamas. Piemērs: Today the hard drive on my old computer bit the dust. tiks izlabots uz Today the hard drive on my old computer died. Piemērs: I felt dreadful and was sick as a dog. tiks izlabots uz I felt dreadful and was sick.

Neskaidri īpašības vārdi    Apsveriet iespēju izmantot labāk aprakstošus īpašības vārdus. Atkārtoti lietotu īpašības vārdu aizstāšana ar precīzākiem īpašības vārdiem var labāk sniegt jūsu vēstījumu. Piemērs: Do not drive in bad conditions! tiks izlabots uz Do not drive in harsh conditions! VAI Do not drive in adverse conditions! Piemērs: What actor played the main role? tiks izlabots uz What actor played the key role? VAI What actor played the leading role?

Neskaidri vai nevajadzīgi apstākļa vārdi    Apsveriet iespēju aizstāt vai noņemt apstākļa vārdus. Neskaidra vai pārāk bieži lietota apstākļa vārda nomainīšana var uzlabot teksta saprotamību. Apstākļa vārda noņemšana var padarīt tekstu precīzāku. Piemērs: He blindly endangered millions. tiks izlabots uz He recklessly endangered millions. VAI He endangered millions. Piemērs: They badly punish us. tiks izlabots uz They severely punish us. VAI They punish us.

Neizteiksmīgi darbības vārdi    Apsveriet iespēju izmantot izteiksmīgāku darbības vārdu. Izvairieties no pārāk bieži lietotiem darbības vārdiem vai neprecizitātes. Aizstājiet ar darbības vārdiem, kas ir precīzi un uzlabo skaidrību un ekspresivitāti. Piemērs: She teaches our children. tiks izlabots uz She instructs our children. VAI She tutors our children.

* Kopuma lietvārdi    Apsveriet iespēju izmantot aprakstošāku kopuma lietvārdu. Daži kopuma lietvārdi ir neprecīzi. Apsveriet iespēju izmantot izteiksmīgāku kopuma lietvārdu. Piemērs: He walked alongside the cluster of lions. tiks izlabots uz He walked alongside the pride of lions. Piemērs: We can see collections of oysters. tiks izlabots uz We can see beds of oysters.

* Lokalizācijai raksturīgi vārdi    Apsveriet iespēju izmantot reģionam atbilstošus standarta vārdus.

 • Daži vārdi un frāzes tiek reti izmantoti Austrālijā; citiem vārdiem ir nozīme, kas pastāv tikai citos angļu valodas lietotāju reģionos. Apsveriet iespēju izmantot vārdus, kas būs saprotami paredzētajai auditorijai. Piemērs: Check the hood of your car for damage. tiks izlabots uz Check the bonnet of your car for damage. Piemērs: He repairs windshields at a discount. tiks izlabots uz He repairs windscreens at a discount.

 • Daži vārdi un frāzes tiek reti izmantoti Kanādā; citiem vārdiem ir nozīme, kas pastāv tikai citos angļu valodas lietotāju reģionos. Apsveriet iespēju izmantot vārdus, kas būs saprotami paredzētajai auditorijai. Piemērs: It depends on how far the fire station is. tiks izlabots uz It depends on how far the fire hall is. Piemērs: See if there are any spots left in the parking garage. tiks izlabots uz See if there are any spots left in the parkade.

 • Daži vārdi un frāzes tiek reti izmantoti Apvienotajā Karalistē; citiem vārdiem ir nozīme, kas pastāv tikai citos angļu valodas lietotāju reģionos. Apsveriet iespēju izmantot vārdus, kas būs saprotami paredzētajai auditorijai. Piemērs: When do you have to take the exam? tiks izlabots uz When do you have to sit the exam? Piemērs: For how long have you worn bangs? tiks izlabots uz For how long have you worn a fringe?

 • Daži vārdi un frāzes tiek reti izmantoti Amerikas Savienotajās Valstīs; citiem vārdiem ir nozīme, kas pastāv tikai citos angļu valodas lietotāju reģionos. Apsveriet iespēju izmantot vārdus, kas būs saprotami paredzētajai auditorijai. Piemērs: Take that lift to the fourth floor. tiktu izlabots uz Take that elevator to the fourth floor. Piemērs: Would you fancy a snack? tiks izlabots uz Would you like a snack? VAI Would you enjoy a snack?

* Vulgārismi    Apsveriet iespēju aizstāt vai noņemt vulgārismus. Vulgārismus var uzskatīt par aizvainojošiem. Apsveriet iespēju tos noņemt vai aizstāt ar piemērotākām valodas frāzēm. Piemērs: He is a surprisingly shitty friend. tiks izlabots uz He is a surprisingly horrible friend. Piemērs: That movie was fucking amazing! tiks izlabots uz That movie was amazing.

* Reģionam raksturīgi vārdi    Apsveriet iespēju izmantot reģionam atbilstošus standarta vārdus. Vairākumā gadījumu ir jāizvairās no vārdiem, kas ir specifiski noteiktos ASV reģionos. Izmantojiet plaši lietotus un zināmus vārdus, lai novērstu pārpratumus. Piemērs: They will drink from a bubbler. tiks izlabots uz They will drink from a water fountain. VAI They will drink from a drinking fountain. Piemērs: They had a tag sale on Walnut Street. tiks izlabots uz They had a garage sale on Walnut Street. VAI They had a yard sale on Walnut Street.

* Pieejams tikai Insider dalībniekiem

CV

Izvairīšanās no uzrunas pirmajā personā    Apsveriet iespēju noņemt uzrunas pirmajā personā. Uzrunas pirmajā personā CV var uzskatīt par liekām. Noņemot tās, varat vērst uzmanību uz saviem sasniegumiem. Piemērs: I have a successful record of accomplishment. tiks izlabots uz Have a successful record of accomplishment. Piemērs: I am the treasurer and webmaster. tiks izlabots uz Treasurer and webmaster.

Liekas frāzes    Apsveriet iespēju noņemt liekās frāzes. Izdzēšot slengu un atkārtojumus, varat padarīt savu CV precīzāku un vieglāk iegaumējamu. Piemērs: Responsibilities: Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. tiks izlabots uz Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. Piemērs: Recycling project tasks include creating informational and communication materials for construction recycling. tiks izlabots uz Recycling project: creating informational and communication materials for construction recycling.

Nepiemērotas frāzes    Apsveriet iespēju aizstāt bieži lietotas frāzes. Mainot bieži lietotas frāzes, varat padarīt savu CV precīzāku un oriģinālu. Piemērs: A reliable person with practical approach to work. tiks izlabots uz A dependable person with practical approach to work. Piemērs: Quick learner; motivated to quickly resolve challenges. tiks izlabots uz Adaptive learner; motivated to quickly resolve challenges.

Neprecīzas skaitliskās vērtības    Apsveriet iespēju izmantot konkrētu skaitli vai piemēru. Nomainot neprecīzu skaitlisko informāciju pret konkrētu, varat uzlabot savu CV un labāk atklāt ziņas par sevi. Piemērs: Developed numerous database applications to automate data conversion tasks. tiks izlabots uz Developed 18 database applications to automate data conversion tasks. Piemērs: Coordinated case management for many residents. tiks izlabots uz Coordinated case management for 25 residents.

Neskaidri darbības vārdi    Apsveriet iespēju izmantot labāk aprakstošus darbības vārdus. Izmantojot skaidrus un kodolīgus darbības vārdus, varat padarīt savu CV efektīvāku un izteiksmīgāku. Piemērs: Led a 40-person team and carried out research. tiks izlabots uz Led a 40-person team and conducted research. Piemērs: Worked alongside other engineers in developing new navigation systems. tiks izlabots uz Collaborated with other engineers in developing new navigation systems.

Sensitīvas ģeopolitiskās norādes

* Ģeopolitiskās norādes    Apsveriet iespēju izvairīties no nepareiziem vai aizvainojošiem vietu nosaukumiem. Ģeopolitisko entītiju nepareizo nosaukumu lietošana var radīt apjukumu un dažreiz pat aizvainojumu. Aizstājiet šādus nosaukumus ar pareizajiem oficiālajiem nosaukumiem. Piemērs: The Republic of Canada was beautiful in the summer. tiks izlabots uz Canada was beautiful in the summer. Piemērs: She visited the Near East on holiday. tiks izlabots uz She visited the Middle East on holiday.

 • Izvairieties no politiski pretrunīgiem vietu nosaukumiem. Reģioniem, kuros notiek politiski konflikti, var būt vairāki nosaukumi. Izmantojiet visneitrālāko nosaukumu, ja vien neapspriežat politiskus jautājumus vai nevēršat savu vēstījumu konkrētai auditorijas daļai. Piemērs: The East Sea in Japan is cold. tiks izlabots uz The Sea of Japan (East Sea) in Japan is cold. Piemērs: We love visiting the Tunb in July. tiks izlabots uz We love visiting the Tunb Islands in July.

 • Apsveriet iespēju izmantot ģeopolitiskos terminus, kas visticamāk nebūs aizskaroši. Daži termini var paust pozitīvu vai negatīvu attieksmi pret ģeopolitiskām entītijām vai tautām. Apsveriet iespēju tos aizstāt, ja vien konteksts nav neitrāla diskusija par terminiem. Piemērs: They collect figurines from the Orient. tiks izlabots uz They collect figurines from East Asia. VAI They collect figurines from Asia.

 • Apsveriet iespēju aizstāt jēdzienu "dialekts" ar neitrālāku jēdzienu. Izvairieties no tā, ka atsevišķa valoda ir vienkārši citas valodas dialekts vai ka valodas paveids ir mazāk svarīgs par standarta formu. Piemērs: They spoke Catalan and other Spanish dialects. tiks izlabots uz They spoke Catalan and other minority languages of Spain. VAI They spoke Catalan and other regional languages of Spain. VAI They spoke Catalan and other languages of Spain.

 • Apsveriet iespēju aizstāt novecojušus ģeopolitiskus terminus. Bieži mainās valūtu, ģeogrāfisko vietu un personu grupu nosaukumi. Izmantojiet mūsdienīgus terminus, izņemot vēsturisko kontekstu. Piemērs: The Czechoslovak koruna was in use in 2010. tiks izlabots uz The Czech koruna was in use in 2010. VAI The Euro was in use in 2010. Piemērs: We love visiting Lake Idi Amin in the summer. tiks izlabots uz We love visiting Lake Edward in the summer.

 • Apsveriet iespēju aizstāt novecojušus pilsētu/reģionu/valstu nosaukumus. Dažās pilsētās, reģionos un valstīs ir notikusi oficiāla nosaukuma maiņa vai tām ir bieži lietoti alternatīvi nosaukumi. Izmantojiet oficiālos mūsdienu terminus, izņemot vēsturisko kontekstu. Piemērs: Leningrad is warm in August. tiks izlabots uz St. Petersburg is warm in August. Piemērs: The company is opening a new office in Pressburg. tiks izlabots uz The company is opening a new office in Bratislava.

 • Apsveriet iespēju aizstāt sensitīvus tehniskos terminus. Izvairieties no tehnoloģiskiem terminiem, kas radītu ģeopolitiska vai humāna rakstura problēmas. Piemērs: The slave database network connection was poor. tiks izlabots uz The secondary device database network connection was poor. VAI The detail database network connection was poor. Piemērs: There was no network in the demilitarized zone. tiks izlabots uz There was no network in the perimeter network.

 • Apsveriet iespēju izmantot mūsdienīgu transliterāciju. Dažiem vietu nosaukumiem ir angļu transliterācija, kas laika gaitā ir mainījusies, un veco nosaukumu lietošana ir nepieņemama politisku vai citu iemeslu dēļ. Izmantojiet oficiālo mūsdienu nosaukumu, izņemot tiešos citātos. Piemērs: The company is opening a new office in Chungking. tiks izlabots uz The company is opening a new office in Chongqing.

 • Apsveriet iespēju izmantot vietas nosaukumu atbilstoši datuma kontekstam. Ģeopolitisko entītiju nosaukumi, kas vairs nepastāv, ir jālieto ierobežoti atbilstoši vēsturiskajam kontekstam. Izmantojiet pašreizējos nosaukumus, lai atsauktos uz ģeopolitiskajām entītijām šajās ģeogrāfiskajās atrašanās vietās mūsdienīgā kontekstā. Piemērs: The GDR is beautiful in the summer. tiks izlabots uz Eastern Germany is beautiful in the summer.

 • Apsveriet iespēju izmantot ieteicamos valodu nosaukumus. Izmantojiet oficiālos valodu nosaukumus, lai nepieļautu pārpratumus, sensitivitātes problēmas vai neradītu aizvainojumu. Piemērs: He learned to speak Farsi in grade school. tiks izlabots uz He learned to speak Persian in grade school. Piemērs: We thought being fluent in standard Spanish would be fun. tiks izlabots uz We thought being fluent in European Spanish would be fun. VAI We thought being fluent in Spanish would be fun.

 • Apsveriet iespēju pārbaudīt, vai šis nosaukums atbilst jūsu nolūkam. Reģions vai entītija, uz kuru attiecas nosaukums, var mainīties laikā, jo rodas politiskas vai sociokulturālas izmaiņas. Pārliecinieties, ka mūsdienu kontekstā lietotais nosaukums attiecas uz paredzēto vietu vai entītiju. Piemērs: In 1963, Akmolinsk was famous for its prosperity. tiks izlabots uz In 1963, Tselinograd was famous for its prosperity.

* Pieejams tikai Insider dalībniekiem

Lai atjaunotu iestatījumus uz noklusējuma stāvokli, dialoglodziņā Gramatikas iestatījumi atlasiet Atiestatīt visu.

Ja jums ir atsauksmes vai ieteikumi par redaktora korektūras līdzekļiem, lūdzu, publicējiet tos šeit.

Skatiet arī

Pareizrakstības un gramatikas pārbaude sistēmā Office

Šajā rakstā paskaidrotas gramatikas un rakstīšanas stila opcijas, ko var izvēlēties programmā Word darbam ar Mac.

Piezīme.: Atverot Word > Preferences > Pareizrakstība un gramatika> izvēlnes opcija Rakstīšanas stils, trūkst opcijas Gramatika un stils. Opcija Gramatika un stils ir aizstāta ar Gramatika un precizējumi darbam ar Mac.. Stila opcijas un Gramatika un precizējumi darbam ar Mac iestatījumi ir pieejami tikai tad, ja jums irOffice 365 abonements

Vispārīgu informāciju par pareizrakstības un gramatikas pārbaudi skatiet rakstā Pareizrakstības un gramatikas pārbaude sistēmā Office darbam ar Mac, kā arī informāciju par pareizrakstības, gramatikas un automātiskās koriģēšanas opciju iestatīšanu skatiet rakstā Pareizrakstības un gramatikas pārbaudes funkciju izvēle programmā Word darbam ar Mac.

Piezīme.: Ja izvēlaties opcijas tekstam, kas rakstīts citā valodā, nevis Word versijas valodā, opcijas var atšķirties.

 1. Dodieties uz Word > Preferences.

 2. Sadaļā Word preferences atlasiet Pareizrakstība un gramatika.

  Lai mainītu pareizrakstības un gramatikas pārbaudes iestatījumus, noklikšķiniet uz Pareizrakstība un gramatika.
 3. Izvēlnē Rakstīšanas stils ir divas opcijas: Gramatika un Gramatika un precizējumi.. Varat izvēlēties jebkuru opciju atkarībā no iestatījumiem, kurus vēlaties izmantot dokumentā.

  Padoms.: Pēc noklusējuma rakstīšanas stila opcija ir iestatīta kā Gramatika un precizējumi darbam ar Mac. un ir atlasītas liekvārdības un nominalizācijas stila opcijas.

 4. Izvēlieties Iestatījumi.

  Programma Word parāda dialoglodziņu Gramatikas iestatījumi, kurā varat atzīmēt vai notīrīt to problēmu kategorijas, kuras programma Word pārbauda.

  Gramatikas iestatījumos atlasiet to problēmu kategorijas, kuras pārbauda programma Word.

Atstarpes

Atstarpes pievienošana pēc pieturzīmes    Izmantojiet vismaz vienu atstarpi pēc lielākās daļas pieturzīmju. Neievietojiet atstarpi pēc sākuma iekavas vai sākuma kvadrātiekavas. Piemērs: Take these charts,reports, and memos. tiks uzlabots uz Take these charts, reports, and memos. Piemērs: He did not get a grade;he plagiarized the paper. tiks uzlabots uz He did not get a grade; he plagiarized the paper.

Atstarpes pievienošana pirms pieturzīmes    Ievietojiet lielāko daļu pieturzīmju tieši aiz iepriekšējā vārda. Ievietojiet atstarpi tieši pirms sākuma pieturzīmes, piemēram, sākuma iekavas vai sākuma kvadrātiekavas. Piemērs: The memo said the picnic(employees only) would be this afternoon. tiks izlabots uz The memo said the picnic (employees only) would be this afternoon.

Pieturzīmes novietojuma maiņa     Ievietojiet lielāko daļu pieturzīmju tieši aiz iepriekšējā vārda. Ievietojiet atstarpi pirms sākuma iekavas vai kvadrātiekavas. Piemērs: Everybody wants parking, better food ,and flexible hours. tiks izlabots uz Everybody wants parking, better food, and flexible hours. Piemērs: The picnic (employees only )was fun. tiks izlabots uz The picnic (employees only) was fun.

Atstarpes mainīšana pēc pieturzīmes    Izmantojiet vismaz vienu atstarpi pēc lielākās daļas pieturzīmju. Ir nepareizi ievietot atstarpi pēc sākuma iekavas vai sākuma kvadrātiekavas. Piemērs: He did not get a good grade on his ( mostly plagiarized) paper. tiks izlabots uz He did not get a good grade on his (mostly plagiarized) paper.

Atstarpes mainīšana pirms pieturzīmes   Ievietojiet lielāko daļu pieturzīmju tieši aiz iepriekšējā vārda. Pirms komatiem, punktiem un citām pieturzīmēm nedrīkst būt atstarpes. Piemērs: You know , I still have not seen the photos. tiks izlabots uz You know, I still have not seen the photos. Piemērs: The wedding (family only ) will be simple. tiks izlabots uz The wedding (family only) will be simple.

Papildu atstarpes noņemšana starp vārdiem    Parasti starp vārdiem teikumā jābūt tikai vienai atstarpei. Piemērs: The line was extra long. tiks izlabots uz The line was extra long. Piemērs: She laughed all the way to the bank. tiks izlabots uz She laughed all the way to the bank.

Interpunkcija

Jautājuma zīmes pievienošana    Ievietojiet jautājuma zīmi katra teikuma beigās, kurā uzdots jautājums. Piemērs: Who is the woman in the black coat. tiks izlabots uz Who is the woman in the black coat?

Pēdiņu novietojuma maiņa    Pēdiņas var ievietot pieturzīmēs vai ārpus tām. Ievietojiet tās konsekventi, lai uzlabotu lasāmību. Pieturzīmju ievietošana pēdiņās. Piemērs: He told me, "I dislike eggs". tiks izlabots uz He told me, "I dislike eggs."

Pieturzīmju ievietošana ārpus pēdiņām. Piemērs: The woman said, "I just got home." tiks izlabots uz The woman said, "I just got home".

Lieku pieturzīmju noņemšana     Iespējams, jums ir nevajadzīga vai nepareizi ievietota pieturzīme. Piemērs: We won the tournament!. tiks izlabots uz We won the tournament! VAI We won the tournament.

Gramatika

Akadēmiskie grādi    Mainiet grādu formātu. Sāciet noteiktu grādu nosaukumus ar lielo burtu. Grādu veidiem ir jābūt ar mazajiem burtiem, bet dažos gadījumos ar piederības nozīmi. Doktorantūra ir grāda veids, savukārt Doktors tiek lietots grāda nosaukumā. Piemērs: She earned her Bachelor degree. tiks izlabots uz She earned her bachelor's degree. Piemērs: She earned her doctorate of philosophy. tiks izlabots uz She earned her Doctor of Philosophy.

Apstākļa vārda vietā izmantots īpašības vārds    Mainiet īpašības vārdu uz apstākļa vārdu. Izmantojiet apstākļa vārdu, lai modificētu darbības vārdus, īpašības vārdus un citus apstākļa vārdus. Piemērs: She said, “Will you be real careful not to spill your coffee?” tiks izlabots uz She said, “Will you be really careful not to spill your coffee?” Piemērs: No one took him serious. tiks izlabots uz No one took him seriously.

Īpašības vārda vietā izmantots apstākļa vārds    Mainiet apstākļa vārdu uz īpašības vārdu. Īpašības vārdi, nevis apstākļa vārdi tiek izmantoti, lai modificētu lietvārdus. Piemērs: Then we need to be sure that you have the exactly requirement satisfied. tiks izlabots uz Then we need to be sure that you have the exact requirement satisfied. Piemērs: A recently case was related to Jane. tiks izlabots uz A recent case was related to Jane.

Saskaņošana lietvārdu frāzēs     Novērsiet neatbilstības lietvārdu frāzēs. Vārdiem, kas atrodas vienā lietvārdā frāzē, ir jābūt saskaņotā skaitlī. Piemērs: She would like to buy this apples. tiks izlabots uz She would like to buy this apple. VAI She would like to buy these apples. Piemērs: We already have two sweet puppy. tiks izlabots uz We already have two sweet puppies.

Lielo burtu lietošana    Mainiet lielo burtu lietojumu. Artikuliem (piemēram, “the”, “an”), īsiem prievārdiem (piemēram, “in”, “to”) un saikļiem (piemēram, “and”, “if”) nosaukumos jābūt ar mazajiem burtiem. Rakstiet pirmo vārdo nosaukumā ar lielo burtu. Komatiem parasti seko vārdi ar mazo burtu. Piemērs: We read Of Mice And Men. tiks izlabots uz We read Of Mice and Men. Piemērs: It is cold, But we are going. tiks izlabots uz It is cold, but we are going.

Vārdi “March” un “May” ar lielo sākuma burtu    Mainiet lielo burtu lietojumu mēnešu nosaukumos. Mēneši “”March” un “May” vienmēr jāraksta ar lielo burtu. Darbības vārdi “march” un “may” tiek rakstīti ar mazo burtu. Piemērs: Camping in may can be an enjoyable experience. tiks izlabots uz Camping in May can be an enjoyable experience. Piemērs: They have not gone on vacation since march this year. tiks izlabots uz They have not gone on vacation since March this year.

Komats pēc uzrunām    Pēc uzrunām pievienojiet komatu. Kad sākat teikumu ar uzrunu, pēc uzrunas frāzes ievietojiet komatu. Piemērs: Dear Sir or Madam I read your letter, and I like your suggestions. tiks izlabots uz Dear Sir or Madam, I read your letter, and I like your suggestions. Piemērs: Hello there are you enjoying your stay? tiks izlabots uz Hello there, are you enjoying your stay?

Komats pirms pēdiņām    Pirms pēdiņām pievienojiet komatu. Pirms pēdiņām, kas satur vairāk par vienu vārdu, ievietojiet komatu. Piemērs: He responded “Will the party be tomorrow night?” tiks izlabots uz He responded, “Will the party be tomorrow night?” Piemērs: The visitor said “Is this a restricted area?” tiks izlabots uz The visitor said, “Is this a restricted area?”

Trūkst komata pēc ievada frāzēm     Pievienojiet komatu pēc ievada frāzes. Ja jūsu teikums sākas ar ievada vārdu vai frāzi, piemēram, "however" vai "for example", ievietojiet atstarpi pirms tālāk norādītās neatkarīgās teikuma daļas. Piemērs: Thanks he will try it tomorrow. tiks izlabots uz Thanks, he will try it tomorrow. Piemērs: When I ordered the fish it was good. tiks izlabots uz When I ordered the fish, it was good.

Atdalīšana ar komatu    Nomainiet komatu pret semikolu. Lai savienotu divus saistītus, bet neatkarīgus teikumos, kas nav savienoti ar sakārtojuma saikli, piemēram, “and” vai “but”, izmantojiet semikolu, nevis komatu. Piemērs: We do not have a discussion board, the website is not big enough for one yet. tiks izlabots uz We do not have a discussion board; the website is not big enough for one yet.

Komats aiz saistītiem apstākļa vārdiem    Ievietojiet komatu aiz saistītiem apstākļa vārdiem. Apstākļa vārds, kas savieno palīgteikumus vai ievada, pārtrauc vai noslēdz palīgteikumu, parasti ir jāatdala ar vienu vai vairākiem komatiem. Piemērs: They, nevertheless wished the whole ordeal would end. tiks izlabots uz They, nevertheless, wished the whole ordeal would end. Piemērs: Make sure you do not waste your time however. tiks izlabots uz Make sure you do not waste your time, however.

Komats pirms saikļa    Noņemiet komatu pirms saikļa. Ja palīgteikums ar sakārtojuma saikli seko pēc virsteikuma, tas nav jāatdala ar komatu. Piemērs: The dog went to the park, and learned how to play fetch. tiks izlabots uz The dog went to the park and learned how to play fetch.

Savrupinājumi ietverti komatos    Ietveriet savrupinājumus komatos. Savrupinājumi ir jāietver komatos. Piemērs: The building, known as the science building is the oldest on campus. tiks izlabots uz The building, known as the science building, is the oldest on campus. Piemērs: The farm which was once a field is all dried out again. tiks izlabots uz The farm, which was once a field, is all dried out again.

Bieži jauktas frāzes    Mainiet bieži lietotās frāzēs izmantotu vārdu. Daži vārdi parasti tiek izmantoti savstarpējā kombinācijā. Iespējams, esat izmantojis citu prievārdu, palīgdarbības vārdu vai citu vārdu, kā paredzēts. Piemērs: I do not see TV. tiks izlabots uz I do not watch TV. Piemērs: You should tell to him what you think. tiks izlabots uz You should tell him what you think.

Bieži jaukti vārdi    Mainiet bieži sajauktu vārdu. Pievērsiet īpašu uzmanību vārdiem, kas izklausās līdzīgi, kā arī tiem var būt saistīta nozīme. Tie bieži ir dažādu vārdšķiru un tiek rakstīti dažādi. Piemērs: The man who's keys are in the ignition is here. tiks izlabots uz The man whose keys are in the ignition is here. Piemērs: They are late form time to time. tiks izlabots uz They are late from time to time. Piemērs: He is seeing other boy growing older. tiks izlabots uz He is seeing another boy growing older. Piemērs: They went round the city asking for her. tiks izlabots uz They went around the city asking for her.

Pārākās pakāpes lietojums    Mainiet parāko pakāpi. Izmantojiet "more" un "most" ar īpašības vārdiem, kuriem nav pārākās pakāpes, bet ne ar īpašības vārdiem, kuriem tāda ir. Neizmantojiet salīdzinošas vai vispārākās pakāpes ar "less" vai "least". Piemērs: Spot is the less nicer of the two dogs. tiks izlabots uz Spot is the less nice of the two dogs. Piemērs: She is the most smart girl in her class. tiks izlabots uz She is the smartest girl in her class.

Korelatīvā saikļa neatbilstība    Mainiet korelatīvā saikļa neatbilstību. Korelatīvajiem saikļiem ir jāparādās atbilstošos pāros. Piemērs: Food is available both in restaurants or in private homes. tiks izlabots uz Food is available both in restaurants and in private homes. Piemērs: He found it hard to photograph either the food nor the restaurant. tiks izlabots uz He found it hard to photograph either the food or the restaurant.

Datuma formāts    Mainiet pieturzīmi datumā. Rakstot datumus, komatiem būtu jāatdala nedēļas diena no mēneša (piemēram, "Monday, October 4") un diena no gada (piemēram, "October 4, 1976"), bet ne mēnesis no gada (piemēram, "October 1976"). Piemērs: She went to Paris on June 4 1986. tiks izlabots uz She went to Paris on June 4, 1986. Piemērs: It starts in October, 2016. tiks izlabots uz It starts in October 2016.

Apkaunojoši vārdi    Pārbaudiet iespējami apkaunojoši kļūdaini uzrakstītus vārdus. Ja tas ir nepareizi uzrakstīts, aizstājiet apkaunojošo vārdu ar kontekstam atbilstošu vārdu. Piemērs: The agency specialized in erotic travel. tiks izlabots uz The agency specialized in exotic travel. Piemērs: The burger patties were anus beef. tiks izlabots uz The burger patties were Angus beef.

Zilbjdale    Pievienojiet defisi. Pievienojot lietvārdam vairāk nekā vienu vārdu, izmantojiet defisi, lai saistītu vārdus. Atdaliet arī divu salikteņu komponentus, kur pirmā komponente ir skaitlis. Piemērs: Our five year old son is learning to read. tiks izlabots uz Our five-year-old son is learning to read. Piemērs: There are fifty two cards in a deck. tiks izlabots uz There are fifty-two cards in a deck.

Nepareizs palīgdarbības vārds    Mainiet palīgdarbības vai darbības vārdu formu. Pēc palīgdarbības vārdiem var sekot tikai noteiktas darbības vārdu formas. Pārliecinieties, vai jūsu lietotais palīgdarbības vārds atbilst darbības vārdam. Piemērs: We are not taken them to the movies before. tiks izlabots uz We have not taken them to the movies before. Piemērs: That is cost us too much money. tiks izlabots uz That has cost us too much money.

Nepareizs noliegums    Mainiet noliegumu. Pārliecinieties, vai esat izmantojis pareizos vārdus un vārdu secību noliegumam. Piemērs: That is no enough. tiks izlabots uz That is not enough. Piemērs: The cat not is happy. tiks izlabots uz The cat is not happy.

Nepareizs vietniekvārda locījums    Mainīt vietniekvārdu locījumu. Personas vietniekvārda formu nosaka tās funkcija teikumā. Izmantojiet nominatīva vietniekvārdus (“I, he, she, we, they”) kā priekšmetus un akuzatīva vietniekvārdus (“me, him, her, us, them”) kā papildinātājus. Piemērs: They pointed to he. tiks izlabots uz They pointed to him. Piemērs: Mother and me watched TV. tiks izlabots uz Mother and I watched TV.

Nepareiza atgriezeniskā vietniekvārda izmantošana    Mainiet atgriezeniskā vietniekvārda formu. Atgriezeniskais vietniekvārds tiek lietots, lai atsauktos uz citu nosauktu lietvārdu vai vietniekvārdu. Ja referents nav minēts, izmantojiet neatgriezenisko formu. Piemērs: Yourself and the team must do what you can. tiks izlabots uz You and the team must do what you can. Piemērs: Please return the form to myself. tiks izlabots uz Please return the form to me.

Nepareizs "That" lietojums    Novērsiet nepareizu "that" lietojumu. Apzīmētāja palīgteikumos, kas sākas ar komatu, nekad netiek izmantots “that”. Piemērs: His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. tiks izlabots uz His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Piemērs: We brought our dog, that was fantastic. tiks izlabots uz We brought our dog, which was fantastic. VAI We brought our dog, who was fantastic.

Nepareiza darbības vārda forma     Mainiet darbības vārdu formu “-ing”. Parasti ir nepareizi apvienot divus darbības vārds, kas beidzas ar “-ing”. Parasti “-ing” darbības vārdam seko pagātnes divdabis vai nenoteiksme (“to” + darbības vārds). Piemērs: Having misunderstanding the directions, she failed. tiks izlabots uz Having misunderstood the directions, she failed. Piemērs: We will be getting seeing my family. tiks izlabots uz We will be getting to see my family.

Nepareiza darbības vārda forma pēc palīgdarbības vārda    Mainiet darbības vārda formu pēc palīgdarbības vārda. Izmantojiet pareizo darbības vārda formu pēc palīgdarbības vārda (darbības vārds, kas izsaka izteiksmi, laiku utt.). Piemērs: The candidate is tells the truth. tiks izlabots uz The candidate is telling the truth. Piemērs: They had ate when we came. tiks izlabots uz They had eaten when we came. Piemērs: Did she forgot it? tiks izlabots uz Did she forget it? Piemērs: He would not travels alone. tiks izlabots uz He would not travel alone.

Nenoteiktais artikuls    Mainiet nenoteikto artikulu (“a” vai “an”). Izmantojiet "a" pirms vārda, kas sākas ar līdzskani. Izmantojiet "an" pirms vārda, kas sākas ar patskani. Piemērs: This is an problem. tiks izlabots uz This is a problem. Piemērs: An tear slowly ran down her face. tiks izlabots uz A tear slowly ran down her face.

Netiešie jautājumi    Mainiet vārdu secību netiešā jautājumā. Izmantojot netiešu jautājumu, palīgdarbības vārds nedrīkst būt pirms teikuma priekšmeta. Piemērs: They wonder how could have the architect created it. tiks izlabots uz They wonder how the architect could have created it. Piemērs: He asked what time could it start raining. tiks izlabots uz He asked what time it could start raining.

Pārprastas frāzes    Mainīt frāzi, kas bieži tiek pārprasta. Dažas idiomas un citas frāzes bieži tiek pārprastas, jo satur atšķirīgus vārdus. Piemērs: The patient had old-timer's disease. tiks izlabots uz The patient had Alzheimer's disease. Piemērs: The monster reeled its ugly head. tiks izlabots uz The monster reared its ugly head.

Trūkst komata    Ievietojiet komatu pirms saikļa. Ja pēc neatkarīgās teikuma daļas seko sakārtojuma saiklis un cita neatkarīga teikuma daļa, pirms sakārtojuma saikļa ievietojiet komatu. Piemērs: The goats ate the grass but the herder had nothing to eat. tiks izlabots uz The goats ate the grass, but the herder had nothing to eat.

Piederības locījuma un daudzskaitļa formas    Mainiet lietvārda vai vietniekvārda formu. Piederības lietvārdiem ir jābūt apostrofam. Piederības vietniekvārdos nedrīkst sajaukt: "its" apliecina piederību, bet "it's" vienmēr nozīmē "it is". Piemērs: The average mouse can stray 25 feet from it's nest. tiks izlabots uz The average mouse can stray 25 feet from its nest. Piemērs: He hopes your believe him. tiks izlabots uz He hopes you believe him.

Interpunkcija     Pievienojiet vai noņemiet komatu. Komati tiek izmantoti starp noteiktām teikuma daļām, ar dažām frāzēm un ar tiešu uzrunu. Komats parasti nav nepieciešams pēc sakārtojuma saikļa. Piemērs: If I am tired I will sleep. tiks izlabots uz If I am tired, I will sleep. Piemērs: Thanks Mom for the gift. tiks izlabots uz Thanks, Mom, for the gift.

Nav jautājuma zīmes    Pievienojiet jautājuma zīmi. Ievietojiet jautājuma zīmi katra teikuma beigās, kurā uzdots jautājums. Piemērs: Who is the woman in the black coat. tiks izlabots uz Who is the woman in the black coat?

Lieks kols    Noņemiet lieko kolu. Koli ir jāizmanto tikai noteiktā kontekstā. Nevajadzīgu kolu noņemšana palīdzēs uzlabot lasāmību. Piemērs: She is: kind, smart, and helpful. tiks izlabots uz She is kind, smart, and helpful. Piemērs: Mom told you we: went to the mall yesterday and got ice cream. tiks izlabots uz Mom told you we went to the mall yesterday and got ice cream.

Lieks komats pēc teikuma priekšmeta    Noņemiet komatu starp teikuma priekšmetu un izteicēju. Ar dažiem izņēmumiem komats nekad nešķir izteicēju no teikuma priekšmeta. Piemērs: His neighbor John, is a lawyer. tiks izlabots uz His neighbor John is a lawyer. Piemērs: Max, was part of a panel discussion. tiks izlabots uz Max was part of a panel discussion.

Lieka jautājuma zīme    Pabeidziet apgalvojuma teikumu ar punktu. Jautājuma zīme apgalvojuma teikumā var norādīt uz nedrošību, un tā ir jāaizstāj ar punktu, lai norādītu apgalvojumu. Piemērs: She made sure to finish her test on time? tiks izlabots uz She made sure to finish her test on time. Piemērs: He will take out the trash? tiks izlabots uz He will take out the trash.

Atkārtots palīgdarbības vārds    Noņemiet dublēto palīgdarbības vārdu. Palīgdarbības vārdu nedrīkst izmantot gan pirms, gan pēc apstākļa vārda, kā arī nedrīkst atkārtot posmu palīgdarbības vārds + darbības vārds vai apstākļa vārds. Piemērs: You should also should keep track of time. tiks izlabots uz You should also keep track of time. Piemērs: The power adapter will be will be hot. tiks izlabots uz The power adapter will be hot.

Teikuma priekšmets un izteicējs    Novērsiet nepareizu teikuma priekšmeta un izteicēja saskaņojumu. Teikuma priekšmeta un izteicēja skaitlim ir jāsakrīt. Tiem jābūt vienskaitlī vai daudzskaitlī. Piemērs: The teacher want to see him. tiks izlabots uz The teacher wants to see him. Piemērs: Their apologies was sincere. tiks izlabots uz Their apologies were sincere.

Pārāk daudz noteikšanas palīgvārdu    Noņemiet lieko noteikšanas palīgvārdu. Noteikti palīgvārdi, piemēram, artikuli (piemēram, “a”, “the”), piederības vietniekvārdi (piemēram, “my”, “our”) un norādāmie vietniekvārdi (piemēram, “this”, “those”), nedrīkst būt kopā. Piemērs: She gave you a the carrot. tiks izlabots uz She gave you the carrot. Piemērs: Have you seen their these pictures yet? tiks izlabots uz Have you seen these pictures yet?

Nevajadzīga defise    Noņemiet nevajadzīgo defisi. Defises ir nepieciešamas tikai tam, lai apvienotu elementus noteiktā kontekstā. Piemērs: It was a strongly-held belief. tiks izlabots uz It was a strongly held belief. Piemērs: The market for real-estate is strong. tiks izlabots uz The market for real estate is strong.

Darbības vārda nenoteiksmes izmantošana    Mainiet darbības vārda nenoteiksmi. Darbības vārda nenoteiksmes forma parasti nevar sekot prievārdiem, īpašības vārdiem vai galvenajiem darbības vārdiem. Pēc lielākās daļas prievārdu un īpašības vārdu pievienojiet darbības vārdu ar izskaņu “-ing”. Pēc galvenā darbības vārda izmantojiet "to" + darbības vārds vai pievienojiet "-ing". Piemērs: We would like invite you. tiks izlabots uz We would like to invite you. Piemērs: Thank you for help me. tiks izlabots uz Thank you for helping me.

Vārda "lack" izmantošana    Noņemiet "of" pēc darbības vārda "lack". Ja "lack" tiek izmantots kā lietvārds, tam parasti seko "of" (piemēram, "a lack of sleep"). Pēc darbības vārda "lack" nav jāizmanto prievārds. Piemērs: The country was lacking of qualified medical staff. tiks izlabots uz The country was lacking qualified medical staff.

"Will" un "would" izmantošana    Noņemiet palīgdarbības vārdu. Atsaucoties uz iedomātu vai vēlamu situāciju, izmantojiet darbības vārdu vēlējuma izteiksmē. Palīgdarbības vārdi "will" un "would" netiek lietoti kopā ar vēlējuma darbības vārdiem. Piemērs: He asks that you will join him. tiks izlabots uz He asks that you join him. Piemērs: She had to go home lest her family would worry about her. tiks izlabots uz She had to go home lest her family worry about her.

Darbības vārda lietošana    Mainiet "of" uz "have" pēc modālajiem darbības vārdiem. Izmantojiet "have", nevis "of" teikumu konstrukcijās ar modālajiem palīgdarbības vārdiem, piemēram, "could", "can't", "may" un "will" (piemēram, darbības vārdiem, kas izsaka iespējamību, spējas, atļauju vai pienākumu). Piemērs: He could of known that. tiks izlabots uz He could have known that.

Vārdu dalīšana    Savienojiet vārdu daļas. Priedēkļus, piedēkļus, apvienotās formas un dažus salikteņus nedrīkst sadalīt. Piemērs: That is bio degradable. tiks izlabots uz That is biodegradable. Piemērs: The book store is open. tiks izlabots uz The bookstore is open.

* "An" "And" sajaukšana    Mainiet "an" uz "and" Dažreiz "an" tiek kļūdaini lietots "and" vietā. Piemērs: Make sure you listen to your teacher an her. tiks izlabots uz Make sure you listen to your teacher and her. Piemērs: The player had caught an thrown the ball. tiks izlabots uz The player had caught and thrown the ball.

* Lielo burtu izmantošana ģimenes locekļu un amatu apzīmējumos    Izmantojiet lielo burtu amatu un ģimenes locekļu apzīmējumos. Lietojiet lielo burtu atsevišķos ģimenes locekļu un amatu apzīmējumos tieši pirms cilvēka vārda. Piemērs: She and grandma Joan arrive today. tiks izlabots uz She and Grandma Joan arrive today. Piemērs: It is a possibility highlighted by president Ricardo Lagos earlier this year. tiks izlabots uz It is a possibility highlighted by President Ricardo Lagos earlier this year.

* Komats pēc saikļa    Noņemiet komatu pēc saikļa. Komats pēc saikļa parasti nav nepieciešams, ja vien neseko iestarpināta frāze. Piemērs: Because, we need to act quickly, we will meet now. tiks izlabots uz Because we need to act quickly, we will meet now. Piemērs: The dog loved food, and, everyone loved the dog. tiks izlabots uz The dog loved food, and everyone loved the dog.

* Nepareizs noteikšanas palīgvārds    Mainiet noteikšanas palīgvārdu. Noteiktais artikuls "the" norāda uz konkrētu gadījumu. Nenoteiktais artikuls "a"/"an" attiecas uz nekonkrētu gadījumu. Dažus noteikšanas palīgvārdus izmanto tikai pirms saskaitāmiem lietvārdiem. Citus izmanto tikai pirms neskaitāmiem lietvārdiem. Piemērs: He is a fastest man of all. tiks izlabots uz He is the fastest man of all. Piemērs: There are much people. tiks izlabots uz There are many people.

* Nepareizas skaitļa beigas    Mainiet skaitļa beigas. Pēc noteiktiem skaitļiem jāievēro atbilstošas izskaņas. Nodrošiniet, ka izskaņa atbilst skaitlim. Piemērs: He finished in 1rd place. tiks izlabots uz He finished in 1st place. Piemērs: Today is November 22th. tiks izlabots uz Today is November 22nd.

* Sajaukti modālie darbības vārdi    Pārskatiet modalitātes lietojumu. Ja nepieciešams, modālajiem darbības vārdiem jābūt pareizajā izteiksmē. Tie izsaka noliegumu, neizmantojot citus palīgdarbības vārdus, un lielākajai daļai nav jāizmanto nenoteiksmes marķieris "to". Piemērs: We will shovel if it had snowed. tiks izlabots uz We would shovel if it had snowed. Piemērs: The dog should to be good. tiks izlabots uz The dog should be good.

* Vairāki modālie darbības vārdi    Noņemiet lieko modālo darbības vārdu. Noteiktas modālo darbības vārdu kopas nevar izmantot kopā. Piemērs: Please explain what should can happen. tiks izlabots uz Please explain what should happen. VAI Please explain what can happen. Piemērs: They would might never know. tiks izlabots uz They would never know. VAI They might never know.

* Lieks komats pirms izteicēja palīgteikuma    Noņemiet komatu starp izteicēju un palīgteikumu. Parasti komats nedrīkst atdalīt izteicēju no tā palīgteikuma. Piemērs: Her mother said, that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. tiks izlabots uz Her mother said that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. Piemērs: Her teacher decided, whether I should consult a doctor. tiks izlabots uz Her teacher decided whether I should consult a doctor.

* Lieks komats pirms papildinātāja    Noņemiet komatu starp izteicēju un papildinātāju. Ar dažiem izņēmumiem komats nekad nešķir izteicēju no papildinātāja. Piemērs: The list included, the book. tiks izlabots uz The list included the book. Piemērs: The problem is, his unpredictable schedule. tiks izlabots uz The problem is his unpredictable schedule.

* Semikola lietošana    Pārskatiet semikola lietojumu. Semikoli galvenokārt tiek izmantoti, lai savienotu divas neatkarīgas teikuma daļas bez sakārtojuma saikļa vai atdalītu vienumus plašā sarakstā. Piemērs: Prizes include; cash, cars, and boats. tiks izlabots uz Prizes include cash, cars, and boats. Piemērs: He wanted to swim; however; it was cold. tiks izlabots uz He wanted to swim; however, it was cold.

* "Which" un "who" sajaukšana    Mainiet "which" uz "who". Izmantojiet "who" ar lietvārdu, kas attiecas uz cilvēku, un "which" lietvārdiem, kas neattiecas uz personām. Piemērs: We need assurance that the hikers, which disappeared on Friday, are safe. tiks izlabots uz We need assurance that the hikers, who disappeared on Friday, are safe. Piemērs: This is the surgeon which will take your vitals today. tiks izlabots uz This is the surgeon who will take your vitals today.

* "Who" un "whom" sajaukšana    Mainiet "who" vai "whom". Izmantojiet "who" vai "whoever" attiecībā uz teikuma priekšmetu. Attiecībā uz papildinātāju vai prievārdu izmantojiet "whom" vai "whomever". Piemērs: He knows that whomever goes will love it. tks izlabots uz He knows that whoever goes will love it. Piemērs: To who did you speak? tiks izlabots uz To whom did you speak?

* Pieejams tikai Insider dalībniekiem

Saprotamība

Apstākļa vārdu novietojums    Apsveriet iespēju pārvietot apstākļa vārdu. Ja apstākļa vārds atrodas starp izteicēju un papildinātāju, apsveriet mainīt tā novietojumu. Piemērs: They sing loudly a new song. tiks izlabots uz They loudly sing a new song. Piemērs: He owes now ten dollars to my classmate. tiks izlabots uz Now he owes ten dollars to my classmate.

Sarežģīti vārdi     Apsveriet iespēju izmantot vienkāršus vārdus. Izmantojiet vienkāršus vārdus, ja vien iespējams, lai sniegtu skaidri saprotamu vēstījumu. Piemērs: The magnitude of the problem is overwhelming. tiks izlabots uz The size of the problem is overwhelming. Piemērs: The boy will transmit the message. tiks izlabots uz The boy will send the message.

Dubultais noliegums    Apsveriet iespēju neizmantot dubulto noliegumu. Divu negatīvu vārdu lietošana var tikt interpretēta kā pozitīva. Lai izvairītos no pārpratumiem, nelietojiet dubulto noliegumu. Piemērs: I did not see nothing. tiks izlabots uz I did not see anything. Piemērs: He did not go nowhere. tiks izlabots uz He did not go anywhere.

Nepareizs "That" lietojums    Novērsiet nepareizu "that" lietojumu. Apzīmētāja palīgteikumos, kas sākas ar komatu, nekad netiek izmantots “that”. Piemērs: His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. tiks izlabots uz His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Piemērs: We brought our dog, that was fantastic. tiks izlabots uz We brought our dog, which was fantastic. VAI We brought our dog, who was fantastic.

Žargons    Apsveriet iespēju izvairīties no žargona. Žargons, tehniskā terminoloģija vai saīsinājumi var maldināt lasītājus. Apsveriet iespēju izmantot plašāk lietotu valodu, kas varētu būt saprotama. Piemērs: They hired a well-known headhunting firm. tiks izlabots uz They hired a well-known recruiting firm. Piemērs: Please see the accompanying letters. tiks izlabots uz Please see the enclosed letters. VAI Please see the attached letters.

Ciešamās kārtas izmantošana ar zināmu darītāju    Apsveriet iespēju izmantot darāmo kārtu. Darāmā kārta ir precīzāka un palīdz izvairīties no pārpratumiem. Piemērs: The dog was seen by the man. tiks izlabots uz The man saw the dog. Piemērs: They were quickly caught by the police. tiks izlabots uz The police quickly caught them.

Ciešamā kārta ar nezināmu darītāju    Apsveriet iespēju izmantot darāmo kārtu. Darāmā kārta ir precīzāka un palīdz izvairīties no pārpratumiem. Piemērs: The house was built on a hill. tiks izlabots uz They built the house on a hill. Piemērs: The supplies were delivered on time. tiks izlabots uz They delivered the supplies on time.

Eifēmismu lietošana    Izvairieties no eifēmismiem. Eifēmismi (vārdi vai frāzes, kas mīkstina vai aplinkus runā par nepatīkamām lietām) var padarīt teikumus nesaprotamus. Skaidra valoda bieži ir labāka. Piemērs: His neighbor kicked the bucket. tiks izlabots uz His neighbor died. Piemērs: My younger brother is a couch potato. tiks izlabots uz My younger brother is a lazy person.

Teikuma uzbūve    Apsveriet iespēju pārformulēt tekstu, lai saglabātu konsekventu teikuma nozīmi. Izmantojot teikuma daļas, kas attiecas uz vienu un to pašu priekšmetu, var uzlabot skaidrību un saskaņotību. Piemērs: Thinking like a scientist, it would be the best guess. tiks izlabots uz Thinking like a scientist, I had decided it was my best guess. Piemērs: As a doctor, costs are rising. tiks izlabots uz As a doctor, you have rising costs.

Vārdi starp nenoteiksmes daļām (vairāk par vienu)    Izvairieties no nenoteiksmes daļām. Izmantojot vairākus apstākļu vārdus no "to" un izteicēju var radīt neveiklu vai neskaidru teikumu. Izvairieties no šāda lietojuma formālā tekstā. Piemērs: They began to very quickly run home. tiks izlabots uz They began to run home very quickly. Piemērs: He tried to firmly but politely decline the offer. tiks izlabots uz He tried to decline the offer firmly but politely.

* Īpašības vārdu secība    Apsveriet iespēju mainīt īpašības vārdu secību. Kad īpašības vārdi tiek izmantoti secībā, pastāv noteikta kārtība, kādā tiem jābūt norādītiem atkarībā no īpašības vārda klases. Piemērs: She still drove a blue old car for her commute. tiks izlabots uz She still drove an old blue car for her commute. Piemērs: They fashioned a cardboard oblong piece to fit. tiks izlabots uz They fashioned an oblong cardboard piece to fit.

* Pieejams tikai Insider dalībniekiem

Precizitāte

Saikļu pārdaudzums    Apsveriet iespēju izmantot komatus, nevis saikļus. Vienumus sarakstā labāk atdalīt ar komatiem, nekā ar vairākiem saikļiem. Piemērs: Susan and Dale and Anthony eat lunch together. tiks izlabots uz Susan, Dale, and Anthony eat lunch together. Piemērs: Teachers are smart and professional and caring. tiks izlabots uz Teachers are smart, professional, and caring.

Nominalizācija    Apsveriet iespēju izmantot darbības vārdus, nevis lietvārdus. Lietvārdiem parasti ir nepieciešami papildu vārdi, lai tos raksturotu, bet darbības vārdus var izmantot īsākā izteiksmē. Izmantojiet darbības vārdu, nevis garāku frāzi, kas satur lietvārdu. Piemērs: The trade union is holding negotiations with the employers. tiks izlabots uz The trade union is negotiating with the employers. Piemērs: Please make an effort to be on time. tiks izlabots uz Please try to be on time.

Liekvārdība    Mēģiniet izmantot kodolīgu valodu. Lieku vai nevajadzīgu vārdu izmešana bieži uzlabo teksta lasāmību. Piemērs: Adding sugar is absolutely essential. tiks izlabots uz Adding sugar is essential. Piemērs: Her backpack was large in size. tiks izlabots uz Her backpack was large.

Vārdi, kas izsaka neskaidrību    Apsveriet iespēju noņemt vārdus, kas rada neskaidrību. Izvairieties no vārdiem, kas pauž neskaidrību vai samazina jūsu paziņojuma ietekmi. Piemērs: The homework is basically ready. tiks izlabots uz The homework is ready. Piemērs: They felt adequately prepared for the disaster. tiks izlabots uz They felt prepared for the disaster.

Formalitāte

Sarunvalodas darbības vārda frāze    Apsveriet iespēju izmantot formālu darbības vārdu. Neformāli darbības vārdi un darbības vārdu frāzes ir vairāk piemērotas ikdienas sarunām ar tuviem cilvēkiem. Piemērs: We should hang out more often. tiks izlabots uz We should spend time together more often. Piemērs: Please get in touch with my supervisor. tiks izlabots uz Please contact my supervisor.

Saīsinājumi    Apsveriet iespēju izvairīties no saīsinājumiem. Formālā tekstā parasti jāizvairās no saīsinājumiem (piemēram, “let's”, “we've”, “can't”). Piemērs: Let's suppose we have three apples. tiks izlabots uz Let us suppose we have three apples. Piemērs: The animal won't be out of the bag during the flight. tiks izlabots uz The animal will not be out of the bag during the flight.

Neformāla valoda    Apsveriet iespēju izmantot formālu valodu. Neformāli vārdi un frāzes ir vairāk piemērotas ikdienas sarunām ar tuviem cilvēkiem. Piemērs: Our atmosphere includes comfy massage chairs. tiks izlabots uz Our atmosphere includes comfortable massage chairs. Piemērs: The student must get to thinking. tiks izlabots uz The student must start thinking.

Viedokļu frāzes    Apsveriet iespēju izvairīties no viedokļu frāzēm. Dodiet priekšroku objektivitātei un apsveriet iespēju noņemt viedokļu frāzes, lai izvairītos no neskaidrības. Piemērs: I feel we treated them unfairly. tiks izlabots uz We treated them unfairly. Piemērs: I believe it is correct. tiks izlabots uz It is correct.

Slengs    Apsveriet iespēju izvairīties no slenga. Slenga vārdus, iespējams, nesapratīs plaša publika, un no tiem ir jāizvairās formālā tekstā. Apsveriet iespēju izmantot tipisks valodas izteiksmes. Piemērs: The show was uber boring. tiks izlabots uz The show was boring. Piemērs: The cop pulled John over for speeding in a school zone. tiks izlabots uz The police officer pulled John over for speeding in a school zone.

* Vēlējuma izteiksme    Apsveriet iespēju izmantot vēlējuma izteiksmi. Atsaucoties uz iedomātu vai vēlamu situāciju, izmantojiet darbības vārdu vēlējuma izteiksmē. Darbības vārdam "be" ir vēlējuma izteiksme "be" (tagadnē) un "were" (pagātnē). Piemērs: If he was your father, you would have never been able to go there. tiks izlabots uz If he were your father, you would have never been able to go there. Piemērs: She wishes she was going to the movie tonight. tiks izlabots uz She wishes she were going to the movie tonight.

* Pieejams tikai Insider dalībniekiem

Auditorijas aptveršana

Etniski aizskaroši izteicieni    Apsveriet iespēju izmantot etniski neitrālu valodu. Daži vārdi var tikt uzskatīti par nepiemērotiem, lai aprakstītu atsevišķu personu vai cilvēku grupu. Apsveriet iespēju noņemt vai aizstāt etniski aizskarošas frāzes. Piemērs: They saw a fog-breather there. tiks izlabots uz They saw a British person there. Piemērs: Do not be so uppity about the issue. tiks izlabots uz Do not be so self-important about the issue. VAI Do not be so arrogant about the issue.

Dzimtei specifiska valoda    Apsveriet iespēju izmantot dzimumam neitrālu valodu. Uz dzimumu vērstas frāzes var tikt uzskatītas par aizskarošām, noraidošām vai stereotipus veicinošām. Apsveriet iespēju izmantot visiem dzimumiem piemērotu valodu. Piemērs: We need more policemen to support public safety. tiks izlabots uz We need more police officers to support public safety. Piemērs: We met a male nurse at the hospital. tiks izlabots uz We met a nurse at the hospital.

Aizspriedumi attiecībā uz garīgo veselību    Apsveriet iespēju pārskatīt frāzes attiecībā uz garīgo veselību vai funkcionāliem traucējumiem. Dažas frāzes var paust negatīvu attieksmi vai stereotipus, kas saistīti ar psihiskām vai attīstības atšķirībām. Apsveriet iespēju noņemt vai mainīt valodas frāzes, kas var paust aizspriedumus. Piemērs: They hire retarded people. tiks izlabots uz They hire people with cognitive disabilities. VAI They hire people with intellectual disabilities. Piemērs: The doctor suffers from autism. tiks izlabots uz The doctor has autism.

* Aizspriedumi attiecībā uz vecumu    Izmantojiet valodas frāzes, kas iespējami maz radītu aizspriedumus attiecībā uz vecumu. Dažas frāzes var pievērst nevēlamu uzmanību vecumam vai paust negatīvu attieksmi cilvēka vecuma dēļ. Apsveriet iespēju izņemt nevajadzīgas, negatīvas vai pazemojošas norādes uz vecumu. Piemērs: For a man of his age, he does well. tiks izlabots uz He does well. Piemērs: She is a typical teenage girl. tiks izlabots uz She is a girl. VAI She is a typical girl.

* Aizspriedumi attiecībā uz kultūru    Apsveriet iespēju izmantot kulturāli neitrālu valodu. Dažas valodas frāzes var būt saistītas ar kultūras aizspriedumiem vai negatīviem stereotipiem. Apsveriet iespēju noņemt vai aizstāt potenciāli neobjektīvas vai jutīgas valodas frāzes. Piemērs: The fuzz searched her house without a warrant after the chase ended. tiks izlabots uz The police searched her house without a warrant after the chase ended. Piemērs: The Afghani flag changed between the different leaders of Afghanistan. tiks izlabots uz The Afghan flag changed between the different leaders of Afghanistan.

* Aizspriedumi attiecībā uz funkcionāliem traucējumiem    Izmantojiet valodas frāzes, kas iespējami maz radītu aizspriedumus attiecībā uz funkcionāliem traucējumiem. Daudzas valodas frāzes, kas attiecas uz funkcionāliem traucējumiem, var tikt uzskatītas par noraidošām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju izmantot frāzes, kas vērstas uz personu, nevis funkcionālajiem traucējumiem. Piemērs: He met blind men. tiks izlabots uz He met men with visual impairments. Piemērs: Bob is a midget. tiks izlabots uz Bob is a little person.

* Aizspriedumi attiecībā uz dzimumu    Izmantojiet valodas frāzes, kas iespējami maz radītu aizspriedumus attiecībā uz dzimumu. Dažas valodas frāzes var paust negatīvu attieksmi vai stereotipus, kas saistīti ar dzimumu lomām vai personas dzimuma identitāti vai izpausmi. Apsveriet iespēju izvairīties no valodas frāzēm, kas var paust aizspriedumus. Piemērs: She is smart, for a girl. tiks izlabots uz She is smart. Piemērs: He is empathetic, for a man. tiks izlabots uz He is empathetic.

* Aizspriedumi attiecībā uz rasi    Apsveriet iespēju izmantot objektīvas valodas frāzes attiecībā uz etnisko piederību un izcelsmi. Dažas frāzes, kas saistītas ar rasi, etnisko piederību vai valsts piederību, var uzskatīt par novecojušām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju noņemt vai aizstāt valodas frāzes, kas var paust aizspriedumus pret cilvēkiem no Eiropas vai eiropeisku izcelsmi. Piemērs: The bog Irish men arrived. tiks izlabots uz The Irish men arrived.

 • Apsveriet iespēju izmantot objektīvas valodas frāzes attiecībā uz Amerikas pamatiedzīvotājiem. Dažas frāzes, kas saistītas ar Amerikas pamatiedzīvotājiem, var tikt uzskatītas par nesaprotamām, novecojušām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju tās noņemt vai aizstāt, lai novērstu aizspriedumus. Piemērs: They traded with the red men. tiks izlabots uz They traded with the Native Americans.

 • Apsveriet iespēju izmantot objektīvas valodas frāzes attiecībā uz izcelsmi. Dažas frāzes, kas saistītas ar personas izcelsmi vai imigrantu statusu, var uzskatīt par nesaprotamām, novecojušām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju tās noņemt vai aizstāt, lai novērstu aizspriedumus. Piemērs: The migrant was fleeing the war. tiks izlabots uz The refugee was fleeing the war. Piemērs: The exotic woman wore a green dress. tiks izlabots uz The unique woman wore a green dress. VAI The beautiful woman wore a green dress.

 • Apsveriet iespēju izmantot objektīvas valodas frāzes attiecībā uz izcelsmi un reliģiju. Dažas frāzes, kas saistītas ar personas rasi, etnisko piederību, nacionālo piederību vai reliģisko piederību, var uzskatīt par nesaprotamām, novecojušām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju noņemt vai aizstāt valodas frāzes, kas var paust aizspriedumus pret cilvēkiem saistībā ar viņu izcelsmes valsti, senčiem vai reliģisko piederību. Piemērs: The Chinaman walked down the street. tiks izlabots uz The Chinese person walked down the street. Piemērs: It is a country with a high Moslem population. tiks izlabots uz It is a country with a high Muslim population.

 • Apsveriet iespēju izmantot vēsturiski neitrālu valodu. Dažas frāzes, kas saistītas ar eiropiešu veikto Amerikas kolonizāciju, var uzskatīt par noniecinošām, noraidošām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju tās noņemt vai aizstāt, lai novērstu aizspriedumus. Piemērs: In 1492, Columbus sailed to the New World. tiks izlabots uz In 1492, Columbus sailed to the North American continent.

 • Apsveriet iespēju izmantot neitrālu valodu attiecībā uz rasi. Dažas frāzes, kas saistītas ar personas rasi, etnisko piederību vai nacionālo piederību var uzskatīt par nesaprotamām, novecojušām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju noņemt vai aizstāt valodas frāzes, kas var paust aizspriedumus pret cilvēkiem no Āfrikas vai afrikāņu izcelsmi. Piemērs: Few coloreds work at our company. tiks izlabots uz Few people of color work at our company.

* Aizspriedumi attiecībā uz seksuālo orientāciju    Apsveriet iespēju izmantot objektīvas valodas frāzes attiecībā uz orientāciju. Dažas frāzes, kas saistītas ar personas seksuālo orientāciju var uzskatīt par nesaprotamām, novecojušām vai aizvainojošām. Apsveriet iespēju tās noņemt vai aizstāt, lai novērstu aizspriedumus. Piemērs: The homosexual couple ran a marathon. tiks izlabots uz The same-sex couple ran a marathon. VAI The couple ran a marathon. Piemērs: She is open about her sexual preference. tiks izlabots uz She is open about her sexual orientation.

* Pieejams tikai Insider dalībniekiem

Interpunkcijas likumi

Komats pirms apstākļa vārdiem    Apsveriet iespēju ievietot komatu pirms apstākļa vārdiem. Apsveriet iespēju izmantot komatu, lai nodalītu apstākļa vārdu vai apstākļa vārda frāzi. Piemērs: In recent years the technology has improved. tiks izlabots uz In recent years, the technology has improved. Piemērs: The waiter spilled food on a child; naturally the family was mad. tiks izlabots uz The waiter spilled food on a child; naturally, the family was mad.

Oksfordas komats    Apsveriet iespēju izmantot Oksfordas komatu. Iekļaujot vienumus sarakstā, jūs varat izvairīties no neskaidrībām, izmantojot komatu pirms pēdējā vienuma. Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties izmantot Oksfordas komatu, vienmēr ievērojiet konsekvenci. Piemērs: We sell books, videos and magazines. tiks izlabots uz We sell books, videos, and magazines. Piemērs: The red, yellow and green peppers are fresh. tiks izlabots uz The red, yellow, and green peppers are fresh.

Interpunkcija, lietojot pēdiņas    Mainiet pēdiņu novietojumu. Pēdiņas var ievietot pieturzīmēs vai ārpus tām. Ievietojiet tās konsekventi, lai uzlabotu lasāmību. Piemērs: He told me, "I like eggs". tiks izlabots uz He told me, "I like eggs." Piemērs: The woman said, "I just got home." tiks izlabots uz The woman said, "I just got home".

Atstarpe starp teikumiem    Mainiet atstarpju skaitu starp teikumiem. Izmantojiet vienādu atstarpju skaitu starp visiem teikumiem, lai uzlabotu lasāmību. Izvēlieties vienu vai divas atstarpes, pēc tam ievērojiet konsekvenci. Viena atstarpe: Piemērs: We came. We saw. We conquered. tiks izlabots uz We came. We saw. We conquered. Divas atstarpes: Piemērs: We like comedy movies. However, he likes romances. tiks izlabots uz We like comedy movies. However, he likes romances.

Nevajadzīgs komats    Apsveriet iespēju noņemt nevajadzīgu komatu. Ja palīgteikums ar pakārtojuma saikli seko pēc virsteikuma, tas nav jāatdala ar komatu, ja vien tas nav nepieciešams labākai uztveramībai. Piemērs: You should send them a brief note, if you want to be polite. tiks izlabots uz You should send them a brief note if you want to be polite. Piemērs: She went quiet, as soon as she saw the footage. tiks izlabots uz She went quiet as soon as she saw the footage.

Vārdnīca

Klišejas    Apsveriet iespēju neizmantot bieži lietotas frāzes. Lai piesaistītu lasītājus, apsveriet iespēju izvairīties no vārdiem un frāzēm, kas ir pārāk bieži lietotas un prognozējamas. Piemērs: Today the hard drive on my old computer bit the dust. tiks izlabots uz Today the hard drive on my old computer died. Piemērs: I felt dreadful and was sick as a dog. tiks izlabots uz I felt dreadful and was sick.

Neskaidri īpašības vārdi    Apsveriet iespēju izmantot labāk aprakstošus īpašības vārdus. Atkārtoti lietotu īpašības vārdu aizstāšana ar precīzākiem īpašības vārdiem var labāk sniegt jūsu vēstījumu. Piemērs: Do not drive in bad conditions! tiks izlabots uz Do not drive in harsh conditions! VAI Do not drive in adverse conditions! Piemērs: What actor played the main role? tiks izlabots uz What actor played the key role? VAI What actor played the leading role?

Neskaidri vai nevajadzīgi apstākļa vārdi    Apsveriet iespēju aizstāt vai noņemt apstākļa vārdus. Neskaidra vai pārāk bieži lietota apstākļa vārda nomainīšana var uzlabot teksta saprotamību. Apstākļa vārda noņemšana var padarīt tekstu precīzāku. Piemērs: He blindly endangered millions. tiks izlabots uz He recklessly endangered millions. VAI He endangered millions. Piemērs: They badly punish us. tiks izlabots uz They severely punish us. VAI They punish us.

Neizteiksmīgi darbības vārdi    Apsveriet iespēju izmantot izteiksmīgāku darbības vārdu. Izvairieties no pārāk bieži lietotiem darbības vārdiem vai neprecizitātes. Aizstājiet ar darbības vārdiem, kas ir precīzi un uzlabo skaidrību un ekspresivitāti. Piemērs: She teaches our children. tiks izlabots uz She instructs our children. VAI She tutors our children.

* Kopuma lietvārdi    Apsveriet iespēju izmantot aprakstošāku kopuma lietvārdu. Daži kopuma lietvārdi ir neprecīzi. Apsveriet iespēju izmantot izteiksmīgāku kopuma lietvārdu. Piemērs: He walked alongside the cluster of lions. tiks izlabots uz He walked alongside the pride of lions. Piemērs: We can see collections of oysters. tiks izlabots uz We can see beds of oysters.

* Lokalizācijai raksturīgi vārdi    Apsveriet iespēju izmantot reģionam atbilstošus standarta vārdus.

 • Daži vārdi un frāzes tiek reti izmantoti Austrālijā; citiem vārdiem ir nozīme, kas pastāv tikai citos angļu valodas lietotāju reģionos. Apsveriet iespēju izmantot vārdus, kas būs saprotami paredzētajai auditorijai. Piemērs: Check the hood of your car for damage. tiks izlabots uz Check the bonnet of your car for damage. Piemērs: He repairs windshields at a discount. tiks izlabots uz He repairs windscreens at a discount.

 • Daži vārdi un frāzes tiek reti izmantoti Kanādā; citiem vārdiem ir nozīme, kas pastāv tikai citos angļu valodas lietotāju reģionos. Apsveriet iespēju izmantot vārdus, kas būs saprotami paredzētajai auditorijai. Piemērs: It depends on how far the fire station is. tiks izlabots uz It depends on how far the fire hall is. Piemērs: See if there are any spots left in the parking garage. tiks izlabots uz See if there are any spots left in the parkade.

 • Daži vārdi un frāzes tiek reti izmantoti Apvienotajā Karalistē; citiem vārdiem ir nozīme, kas pastāv tikai citos angļu valodas lietotāju reģionos. Apsveriet iespēju izmantot vārdus, kas būs saprotami paredzētajai auditorijai. Piemērs: When do you have to take the exam? tiks izlabots uz When do you have to sit the exam? Piemērs: For how long have you worn bangs? tiks izlabots uz For how long have you worn a fringe?

 • Daži vārdi un frāzes tiek reti izmantoti Amerikas Savienotajās Valstīs; citiem vārdiem ir nozīme, kas pastāv tikai citos angļu valodas lietotāju reģionos. Apsveriet iespēju izmantot vārdus, kas būs saprotami paredzētajai auditorijai. Piemērs: Take that lift to the fourth floor. tiktu izlabots uz Take that elevator to the fourth floor. Piemērs: Would you fancy a snack? tiks izlabots uz Would you like a snack? VAI Would you enjoy a snack?

* Vulgārismi    Apsveriet iespēju aizstāt vai noņemt vulgārismus. Vulgārismus var uzskatīt par aizvainojošiem. Apsveriet iespēju tos noņemt vai aizstāt ar piemērotākām valodas frāzēm. Piemērs: He is a surprisingly shitty friend. tiks izlabots uz He is a surprisingly horrible friend. Piemērs: That movie was fucking amazing! tiks izlabots uz That movie was amazing.

* Reģionam raksturīgi vārdi    Apsveriet iespēju izmantot reģionam atbilstošus standarta vārdus. Vairākumā gadījumu ir jāizvairās no vārdiem, kas ir specifiski noteiktos ASV reģionos. Izmantojiet plaši lietotus un zināmus vārdus, lai novērstu pārpratumus. Piemērs: They will drink from a bubbler. tiks izlabots uz They will drink from a water fountain. VAI They will drink from a drinking fountain. Piemērs: They had a tag sale on Walnut Street. tiks izlabots uz They had a garage sale on Walnut Street. VAI They had a yard sale on Walnut Street.

* Pieejams tikai Insider dalībniekiem

CV

Izvairīšanās no uzrunas pirmajā personā    Apsveriet iespēju noņemt uzrunas pirmajā personā. Uzrunas pirmajā personā CV var uzskatīt par liekām. Noņemot tās, varat vērst uzmanību uz saviem sasniegumiem. Piemērs: I have a successful record of accomplishment. tiks izlabots uz Have a successful record of accomplishment. Piemērs: I am the treasurer and webmaster. tiks izlabots uz Treasurer and webmaster.

Liekas frāzes    Apsveriet iespēju noņemt liekās frāzes. Izdzēšot slengu un atkārtojumus, varat padarīt savu CV precīzāku un vieglāk iegaumējamu. Piemērs: Responsibilities: Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. tiks izlabots uz Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. Piemērs: Recycling project tasks include creating informational and communication materials for construction recycling. tiks izlabots uz Recycling project: creating informational and communication materials for construction recycling.

Nepiemērotas frāzes    Apsveriet iespēju aizstāt bieži lietotas frāzes. Mainot bieži lietotas frāzes, varat padarīt savu CV precīzāku un oriģinālu. Piemērs: A reliable person with practical approach to work. tiks izlabots uz A dependable person with practical approach to work. Piemērs: Quick learner; motivated to quickly resolve challenges. tiks izlabots uz Adaptive learner; motivated to quickly resolve challenges.

Neprecīzas skaitliskās vērtības    Apsveriet iespēju izmantot konkrētu skaitli vai piemēru. Nomainot neprecīzu skaitlisko informāciju pret konkrētu, varat uzlabot savu CV un labāk atklāt ziņas par sevi. Piemērs: Developed numerous database applications to automate data conversion tasks. tiks izlabots uz Developed 18 database applications to automate data conversion tasks. Piemērs: Coordinated case management for many residents. tiks izlabots uz Coordinated case management for 25 residents.

Neskaidri darbības vārdi    Apsveriet iespēju izmantot labāk aprakstošus darbības vārdus. Izmantojot skaidrus un kodolīgus darbības vārdus, varat padarīt savu CV efektīvāku un izteiksmīgāku. Piemērs: Led a 40-person team and carried out research. tiks izlabots uz Led a 40-person team and conducted research. Piemērs: Worked alongside other engineers in developing new navigation systems. tiks izlabots uz Collaborated with other engineers in developing new navigation systems.

Sensitīvas ģeopolitiskās norādes

* Ģeopolitiskās norādes    Apsveriet iespēju izvairīties no nepareiziem vai aizvainojošiem vietu nosaukumiem. Ģeopolitisko entītiju nepareizo nosaukumu lietošana var radīt apjukumu un dažreiz pat aizvainojumu. Aizstājiet šādus nosaukumus ar pareizajiem oficiālajiem nosaukumiem. Piemērs: The Republic of Canada was beautiful in the summer. tiks izlabots uz Canada was beautiful in the summer. Piemērs: She visited the Near East on holiday. tiks izlabots uz She visited the Middle East on holiday.

 • Izvairieties no politiski pretrunīgiem vietu nosaukumiem. Reģioniem, kuros notiek politiski konflikti, var būt vairāki nosaukumi. Izmantojiet visneitrālāko nosaukumu, ja vien neapspriežat politiskus jautājumus vai nevēršat savu vēstījumu konkrētai auditorijas daļai. Piemērs: The East Sea in Japan is cold. tiks izlabots uz The Sea of Japan (East Sea) in Japan is cold. Piemērs: We love visiting the Tunb in July. tiks izlabots uz We love visiting the Tunb Islands in July.

 • Apsveriet iespēju izmantot ģeopolitiskos terminus, kas visticamāk nebūs aizskaroši. Daži termini var paust pozitīvu vai negatīvu attieksmi pret ģeopolitiskām entītijām vai tautām. Apsveriet iespēju tos aizstāt, ja vien konteksts nav neitrāla diskusija par terminiem. Piemērs: They collect figurines from the Orient. tiks izlabots uz They collect figurines from East Asia. VAI They collect figurines from Asia.

 • Apsveriet iespēju aizstāt jēdzienu "dialekts" ar neitrālāku jēdzienu. Izvairieties no tā, ka atsevišķa valoda ir vienkārši citas valodas dialekts vai ka valodas paveids ir mazāk svarīgs par standarta formu. Piemērs: They spoke Catalan and other Spanish dialects. tiks izlabots uz They spoke Catalan and other minority languages of Spain. VAI They spoke Catalan and other regional languages of Spain. VAI They spoke Catalan and other languages of Spain.

 • Apsveriet iespēju aizstāt novecojušus ģeopolitiskus terminus. Bieži mainās valūtu, ģeogrāfisko vietu un personu grupu nosaukumi. Izmantojiet mūsdienīgus terminus, izņemot vēsturisko kontekstu. Piemērs: The Czechoslovak koruna was in use in 2010. tiks izlabots uz The Czech koruna was in use in 2010. VAI The Euro was in use in 2010. Piemērs: We love visiting Lake Idi Amin in the summer. tiks izlabots uz We love visiting Lake Edward in the summer.

 • Apsveriet iespēju aizstāt novecojušus pilsētu/reģionu/valstu nosaukumus. Dažās pilsētās, reģionos un valstīs ir notikusi oficiāla nosaukuma maiņa vai tām ir bieži lietoti alternatīvi nosaukumi. Izmantojiet oficiālos mūsdienu terminus, izņemot vēsturisko kontekstu. Piemērs: Leningrad is warm in August. tiks izlabots uz St. Petersburg is warm in August. Piemērs: The company is opening a new office in Pressburg. tiks izlabots uz The company is opening a new office in Bratislava.

 • Apsveriet iespēju aizstāt sensitīvus tehniskos terminus. Izvairieties no tehnoloģiskiem terminiem, kas radītu ģeopolitiska vai humāna rakstura problēmas. Piemērs: The slave database network connection was poor. tiks izlabots uz The secondary device database network connection was poor. VAI The detail database network connection was poor. Piemērs: There was no network in the demilitarized zone. tiks izlabots uz There was no network in the perimeter network.

 • Apsveriet iespēju izmantot mūsdienīgu transliterāciju. Dažiem vietu nosaukumiem ir angļu transliterācija, kas laika gaitā ir mainījusies, un veco nosaukumu lietošana ir nepieņemama politisku vai citu iemeslu dēļ. Izmantojiet oficiālo mūsdienu nosaukumu, izņemot tiešos citātos. Piemērs: The company is opening a new office in Chungking. tiks izlabots uz The company is opening a new office in Chongqing.

 • Apsveriet iespēju izmantot vietas nosaukumu atbilstoši datuma kontekstam. Ģeopolitisko entītiju nosaukumi, kas vairs nepastāv, ir jālieto ierobežoti atbilstoši vēsturiskajam kontekstam. Izmantojiet pašreizējos nosaukumus, lai atsauktos uz ģeopolitiskajām entītijām šajās ģeogrāfiskajās atrašanās vietās mūsdienīgā kontekstā. Piemērs: The GDR is beautiful in the summer. tiks izlabots uz Eastern Germany is beautiful in the summer.

 • Apsveriet iespēju izmantot ieteicamos valodu nosaukumus. Izmantojiet oficiālos valodu nosaukumus, lai nepieļautu pārpratumus, sensitivitātes problēmas vai neradītu aizvainojumu. Piemērs: He learned to speak Farsi in grade school. tiks izlabots uz He learned to speak Persian in grade school. Piemērs: We thought being fluent in standard Spanish would be fun. tiks izlabots uz We thought being fluent in European Spanish would be fun. VAI We thought being fluent in Spanish would be fun.

 • Apsveriet iespēju pārbaudīt, vai šis nosaukums atbilst jūsu nolūkam. Reģions vai entītija, uz kuru attiecas nosaukums, var mainīties laikā, jo rodas politiskas vai sociokulturālas izmaiņas. Pārliecinieties, ka mūsdienu kontekstā lietotais nosaukums attiecas uz paredzēto vietu vai entītiju. Piemērs: In 1963, Akmolinsk was famous for its prosperity. tiks izlabots uz In 1963, Tselinograd was famous for its prosperity.

* Pieejams tikai Insider dalībniekiem

Lai atjaunotu iestatījumus uz noklusējuma stāvokli, dialoglodziņā Gramatikas iestatījumi atlasiet Atiestatīt visu.

Ja jums ir atsauksmes vai ieteikumi par pareizrakstības un gramatikas līdzekļiem, lūdzu, publicējiet tos šeit.

Skatiet arī

Pareizrakstības un gramatikas pārbaudes funkciju izvēle programmā Word darbam ar Mac

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×