Formulas un funkcijas

Funkcija IF

Funkcija IF

Funkcija IF ir viena no populārākajām funkcijām programmā Excel, un tā sniedz iespēju veikt loģiskus salīdzinājumus starp vērtību un paredzēto vērtību. Funkcija IF vienkāršākajā formā izsaka:

 • IF(ja kāda vērtība ir patiesa, veikt noteiktu darbību, pretējā gadījumā darīt kaut ko citu)

Tātad IF priekšrakstam iespējami divi rezultāti. Pirmais rezultāts parādās, ja salīdzinājums ir patiess, bet otrais rezultāts parādās, ja salīdzinājums ir aplams.

Ja vēlaties pāriet pie darba ar vairākiem IF priekšrakstiem, skatiet tēmu: Uzlabotas funkcijas IF — darbs ar ligzdotajām formulām un kā novērst kļūmes.

Izmantojiet IF funkciju, vienu no loģiskajām funkcijām, lai atgrieztu vienu vērtību, ja nosacījums ir patiess, un citu vērtību, ja tas ir aplams.

Sintakse

IF(loģiskais_tests, [vērtība_ja_true], [vērtība_ja_false])

Piemērs.

 • =IF(A2>B2;"Neiekļaujas budžetā";"Labi")

 • =IF(A2=B2,B4-A4,"")

Argumenta nosaukums

Apraksts

loģiskais_tests    (obligāts)

Nosacījums, ko vēlaties pārbaudīt.

vērtība_ja_true    (obligāts)

Vērtība, kas ir jāatgriež, ja loģiskā_testa rezultāts ir TRUE.

vērtība_ja_false    (neobligāts)

Vērtība, kas ir jāatgriež, ja loģiskā_testa rezultāts ir FALSE.

Vienkārši funkcijas IF piemēri

Šūnā D2 ir iekļauta formula =IF(C2="Jā",1,2)
 • =IF(C2=”Jā”,1,2)

Iepriekšējā piemērā šūnā D2 ir informācija: IF(C2 = Jā, atgriezt 1, pretējā gadījumā atgriezt 2)

Šūnā D2 ir iekļauta formula =IF(C2=1,"JĀ","NĒ")
 • =IF(C2=1,”Jā”,”Nē”)

Šajā piemērā formula šūnā D2 satur šādu informāciju: IF(ja C2 = 1, atgriezt Jā, pretējā gadījumā atgriezt Nē)

Kā redzams, funkciju IF var izmantot, lai novērtētu tekstu un vērtības. To var izmantot arī, lai izvērtētu kļūdas. Funkcija nav ierobežota tikai ar vērtību līdzvērtīguma pārbaudi un viena rezultāta atgriešanu, varat arī izmantot matemātiskos operatorus un izpildīt papildu aprēķinus atkarībā no kritērijiem.Varat arī ligzdot vairākas funkcijas IF vienlaikus, lai izpildītu vairākus salīdzinājumus.

Piezīme.: Ja formulās vēlaties izmantot tekstu, tas ir jāaplauž pēdiņās (piemēram, “Teksts”). Vienīgais izņēmums ir TRUE vai FALSE izmantošana, ko programma Excel saprot automātiski.

Kā sākt darbu

Vislabākais veids, kā sākt rakstīt IF priekšrakstu, ir pievērsties vēlamajam rezultātam. Kādu salīdzinājumu vēlaties veikt? Daudzos gadījumos IF priekšraksta uzrakstīšana var būt vienkārši saistīta ar loģisku domu gaitu: “kas notiks, ja šis nosacījums tiek ievērots, pretstatā tam, kas notiks, ja tā nebūs?” Jūs vēlēsities būt drošs, ka jūsu uzrakstītās darbības ir loģiskā secībā, citādi jūsu formula neizpildīs to funkciju, ko vajadzētu. Tas ir īpaši svarīgi, ja izveidojat sarežģītus (ligzdotus) IF priekšrakstus.

Citi funkcijas IF piemēri

Formula šūnā D2 ir =IF(C2>B2,”Pārsniedz budžetu”,”Iekļaujas budžetā”)
 • =IF(C2>B2,”Pārsniedz budžetu”,”Iekļaujas budžetā”)

Iepriekšējā piemērā funkcija IF šūnā D2 ietver šādu informāciju IF(ja C2 ir lielāka par B2, atgriezt “Pārsniedz budžetu”, pretējā gadījumā atgriezt “Iekļaujas budžetā”)

Formula šūnā E2 ir =IF(C2>B2,C2-B2,"")
 • =IF(C2>B2,C2-B2,0)

Iepriekšējā attēlā tā vietā, lai atgrieztu teksta rezultātu, tiks atgriezts matemātisks aprēķins. Tāpēc formula šūnā E2 ietver informāciju IF(ja faktiskā vērtība ir lielāka par budžeta vērtību, atņemt budžetā ieplānoto vērtību no faktiskās vērtības, pretējā gadījumā nedarīt neko).

Formula šūnā F7 ir IF(E7=”Jā”,F5*0.0825,0)
 • =IF(E7=”Jā”,F5*0.0825,0)

Šajā piemērā formula šūnā F7 ietver informāciju IF(ja E7 = “Jā”, aprēķināt kopējo daudzumu šūnā F5 * 8,25%, pretējā gadījumā netiek piemērots nodoklis un tiek atgriezta 0)

Paraugprakse — konstantes

Pēdējā piemērā gan “Jā”, gan nodokļa likme (0,0825) ir ievadīta tieši formulā. Parasti nav ieteicams ievadīt literāļa konstantes (vērtības, kas, iespējams, laiku pa laikam būs jāmaina) tieši formulās, jo tās var būt grūti atrast un mainīt nākotnē. Daudz labāk ir ievietot literāļa konstantes atsevišķās šūnās, kur tās ir labi redzamas un viegli atrodamas un maināmas. Šajā gadījumā tā nav problēma, jo ir tikai viena funkcija IF un nodokļa likme tiek mainīta reti. Pat ja tā notiek, formulā to ir viegli mainīt.

Aprēķina operatori

Ja vēlaties iegūt papildinformāciju par dažādu aprēķinu operatoriem, ko varat izmantot formulās, (< mazāk nekā, > vairāk nekā, = vienāds ar, <> nav vienāds ar u.c.), skatiet šo rakstu: Aprēķina operatori un prioritāte.

IF izmantošana, lai pārbaudītu, vai šūna ir tukša

Dažreiz ir nepieciešams pārbaudīt, vai šūna ir tukša. Lielākoties tāpēc, ka, iespējams, nevēlaties, lai formula parādītu rezultātu bez ievadītas vērtības.

Formula šūnā E2 ir =IF(D2=1,"Jā",IF(D2=2,"Nē","Varbūt"))

Šajā gadījumā mēs izmantojam funkciju IF ar ISBLANK:

 • =IF(ISBLANK(D2),"Tukšs","Nav tukšs")

Tiek rādīta informācijaIF(ja D2 ir tukša, atgriezt vērtību "Tukšs", pretējā gadījumā atgriezt vērtību "Nav tukšs"). Tāpat nosacījumam "Nav tukšs" pavisam vienkārši varat izmantot savu formulu. Nākamajā piemērā ISBLANK vietā izmantosim "". "" kopumā nozīmē "nekas".

Tiek pārbaudīts, vai šūna ir tukša — formula šūnā E2 ir =IF(ISBLANK(D2),"Tukšs","Nav tukšs")
 • =IF(D3="","Tukšs","Nav tukšs")

Šajā formulā ir informācijaIF(ja šūnā D3 nekā nav, atgriezt vērtību "Tukšs", pretējā gadījumā atgriezt vērtību "Nav tukšs"). Lūk, piemērs ar ļoti bieži izmantotu metodi, kad "" tiek izmantots, lai formula neko neaprēķinātu, ja atkarīgā šūna ir tukša:

 • =IF(D3="","",JūsuFormula())

  IF(ja šūnā D3 nekā nav, neatgriezt neko, pretējā gadījumā aprēķināt jūsu formulu).

Ligzdotas IF funkcijas piemērs

Ja vienkāršai IF funkcijai ir tikai divi rezultāti (patiess vai aplams), ligzdotām IF funkcijām var būt 3 līdz 64 rezultāti.

Tiek izmantots "", lai meklētu tukšu šūnu —formula šūnā E3 ir =IF(D3="","Tukšs","Nav tukšs")
 • =IF(D2=1,”JĀ”,IF(D2=2,”Nē”,”Varbūt”))

Iepriekšējā attēlā šūnā E2 redzamā formula ietver šādu informāciju: IF(ja D2 ir līdzvērtīga 1, atgriezt “Jā”, pretējā gadījumā IF(ja D2 līdzvērtīga 2, atgriezt “Nē”, pretējā gadījumā atgriezt “Varbūt”)). Ņemiet vērā, ka formulas beigās ir divas aizverošās iekavas. Tās ir nepieciešamas, lai pabeigtu abas funkcijas IF, un, ja mēģināsit ievadīt formulu bez abām aizverošajām iekavām, programma Excel mēģinās to izlabot.

Brīdinājums

Lai gan Excel atļauj ligzdot līdz pat 64 dažādām funkcijām IF, tā rīkoties nav ieteicams. Kāpēc?

 • Lai pareizi izveidotu vairākus IF priekšrakstus un nodrošinātu, ka to loģiku var pareizi aprēķināt katram nosacījumam. Ja neligzdojat savus IF priekšrakstus 100% precīzi, formula var strādāt 75% gadījumu, taču 25% gadījumu atgriezt neparedzētus rezultātus. Diemžēl iespēja, ka iekļūsit šajos 25%, ir gana liela.

 • Vairākus IF priekšrakstus var būt ļoti sarežģīti uzturēt, īpaši, ja atgriezīsities pie formulas vēlāk un mēģināsit saprast, kāds ir tās uzdevums. (Vēl grūtāk būs, ja to darīs kāds cits lietotājs.)

 • Vairākiem IF priekšrakstiem ir nepieciešamas vairākas atverošās un aizverošās iekavas (), ko var būt grūti pārvaldīt atkarībā no tā, cik sarežģīta kļūst jūsu formula.

Biežāk sastopamās problēmas

Problēma

Kļūmes iemesls

0 (nulle) šūnā

Nebija argumenta vai nu argumentam vērtība_ja_true, vai argumentam vērtība_ja_false. Lai skatītu atgrieztu pareizo vērtību, pievienojiet argumenta tekstu diviem argumentiem vai pievienojiet argumentam TRUE vai FALSE.

#NAME? šūnā

Tas parasti nozīmē, ka formula ir uzrakstīta nepareizi.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistiem Excel Tech kopienā, saņemt atbalstu Answers kopienā vai ieteikt jaunu līdzekli vai uzlabojumu vietnē Excel User Voice.

Skatiet arī

Video: Papildu IF funkcijas

Funkcija IFS (Office 365, Excel 2016 un jaunākas versijas)

Uzlabotas funkcijas IF — darbs ar ligzdotajām formulām un kā novērst kļūmes

Apmācību videoklipi: Papildu IF funkcijas

Funkcija COUNTIF saskaita vērtības, kas atbilst vienam kritērijam

Funkcija COUNTIFS saskaita vērtības, kas atbilst vairākiem kritērijiem

Funkcija SUMIF summē vērtības, kas atbilst vienam kritērijam

Funkcija SUMIFS summē vērtības, kas atbilst vairākiem kritērijiem

Funkcija AND

Funkcija OR

Funkcija VLOOKUP

Pārskats par formulām programmā Excel

Kā nepieļaut kļūdainas formulas

Kļūdu pārbaudes izmantošana, lai formulās noteiktu kļūdas

Loģiskās funkcijas

Excel funkciju saraksts (pēc alfabēta)

Excel funkciju saraksts (pēc kategorijas)

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×