Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint ar tastatūru ekrāna lasītājā, lai pievienotu, dzēstu un kārtotu slaidus savā prezentācijā. Esam to pārbaudījuši ar diktoru un JAWS, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus. Jūs arī uzzināsit, kā mainīt slaidu izmērus un orientāciju.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Jauna slaida pievienošana

Varat vienkārši pievienot jaunus slaidus prezentācijā, izmantojot pašreizējā slaida izkārtojumu vai jaunu veidnes izkārtojumu.

Jauna slaida ievietošana atkarībā no pašreizējā slaida izkārtojuma

Jaunā prezentācijā titulslaids tiek pievienots automātiski. Varat pievienot jaunu slaidu, ņemot vērā iepriekšējā slaida izkārtojumu.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + M. Jūs dzirdat "slaids", kam seko slaidu skaits un jaunā slaida vieta sarakstā un "atlasīts".

Jauna slaida pievienošana, balstoties uz veidnes izkārtojumu

 1. Normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, I. Tiek atskaņots pirmā slaida izkārtojuma virsraksts. Ar JAWS jūs dzirdat: "neizejot no izvēļņu joslas, Office dizaina" un pēc pašreizējā slaida numura.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamais slaida izkārtojums, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atskaņots jaunā slaida numurs. Ar JAWS jūs dzirdat: "ENTER, nav atlases".

  Fokuss tiek pārvietots uz slaida rūti.

Slaida dzēšana

 1. Sīktēlu rūtī nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tā slaida numurs, kuru vēlaties dzēst.

 2. Nospiediet taustiņu Delete. Tiek atskaņots pašreizējā slaida numurs un tā vieta sarakstā, kam seko "atlasīts". Ar JAWS jūs dzirdat: "ENTER, atstājot izvēlnes, bez atlases".

Pārkārtotu slaidus

Slaidus var pārkārtot, izgriežot slaidu no vecās atrašanās vietas un ielīmējot to jaunajā atrašanās vietā.

 1. Sīktēlu rūtī nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tā slaida numurs, kuru vēlaties pārvietot.

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pārvietotu slaidu augšup slaidu sarakstā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + augšupvērstā bultiņa. Tiek atskaņots jaunais slaida numurs sarakstā.

  • Lai slaidu pārvietotu lejup slaidu sarakstā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + LEJUPVĒRSTAIS BULTTAUSTIŅŠ. Tiek atskaņots jaunais slaida numurs sarakstā.

  • Lai slaidu pārvietotu uz prezentācijas sākumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+augšupvērstais bulttaustiņš.

  • Lai slaidu pārvietotu uz prezentācijas beigām, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+lejupvērstais bulttaustiņš.

Slaidu kārtošana sadaļās

Lai grupētu slaidus jēgpilnās entītijās, tos varat sakārtot sadaļās. Piemēram, ja strādājat ar citām personām prezentācijas veidošanā, varat katram kolēģim piešķirt kādu sadaļu, ar kuru strādāt.

Sadaļas ir redzamas normālskata sīktēlu rūtī un slaidu kārtotāja skatā. Tās netiek rādītas vai izziņotas slaidrādes skatā.

 1. Sīktēlu rūtī nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots slaids, kuram vēlaties būt pirmais slaids sadaļā.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, T1. Jūs dzirdat: "pievienot sadaļu".

 3. Lai pievienotu nenosauktu sadaļu, nospiediet taustiņu ENTER. Jūs dzirdat: "pārdēvējiet sadaļu".

 4. Ierakstiet jauno sadaļas nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 5. Pārvietoties slaidos atbilstoši nodaļām, kā tas ir norādīts sadaļā slaidu pārkārtošana.

  Lai Diktors atskaņotu sadaļu nosaukumus, sīktēlu rūtī nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Lasītājā JAWS sadaļu nosaukumi netiek atskaņoti.

Visu prezentācijas slaidu orientācijas maiņa

Varat mainīt visas slaidu kopas orientāciju no ainavas uz portretu vai pretēji.

 1. Normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt + G, S, C. Tiek atvērts logs Slaida izmēri .

 2. Logā Slaida izmēri spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "slides, selected" (slaidi), kam seko pašreizējā slaida orientācija, piemēram, "ainava".

  Ar JAWS jūs dzirdat: "Orientation, slides, <pašlaik atlasītās opcijas>, radiopoga atzīmēts".

  Padoms.: Izmantojot līdzekli Diktors, lai noklausītos un pārvietotos pa opcijām logā Slaida izmēri , varat arī NOSPIEST taustiņu SR + augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu.

 3. Lai mainītu orientāciju, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Jūs dzirdat atlasīto orientāciju.

 4. Kad esat pabeidzis atlasi, nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atskaņots: “Microsoft PowerPoint window, button” (Microsoft PowerPoint logs, poga). Tiek atvērts apstiprinājuma logs.

 5. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai palielinātu satura lielumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Maksimizēt". Ja slaidā ir daudz satura, viss teksts, iespējams, neietilpst slaidā, izmantojot šo opciju.

  • Lai saturu mērogotu uz leju, lai to ietilpinātu slaidā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Pārliecinieties, vai tā ir redzama". Šī opcija var mainīt satura lielumu uz mazāku fonta lielumu, lai ietilpinātu visu slaidā esošo saturu.

 6. Nospiediet taustiņu Enter. Fokuss tiek pārvietots uz sīktēlu rūti.

Slaidu izmēru mainīšana

Lai slaida izmērus mainītu, varat izvēlēties kādu no divām noklusējuma izmēru opcijām, standarta (4:3) un platekrāna (16:9), vai varat pielāgot slaidu izmēru.

Mainiet slaida izmērus no platekrāna uz standarta vai pretēji.

 1. Normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt + G, S. Izvēlnē Slaida izmēri tiek atskaņots pirmais vienums. Ar JAWS jūs dzirdat: "Lower Ribbon, Customized Group box".

 2. Lodziņā Slaida izmēri veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai atlasītu standarta lielumu, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Standard" (standarta).

  • Lai atlasītu platekrāna lielumu, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "platekrāna".

 3. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots: “Microsoft PowerPoint window, button” (Microsoft PowerPoint logs, poga). Tiek atvērts apstiprinājuma logs.

 4. Microsoft PowerPoint logā veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai palielinātu satura lielumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Maksimizēt". Ja slaidā ir daudz satura, viss teksts, iespējams, neietilpst slaidā, izmantojot šo opciju.

  • Lai saturu mērogotu uz leju, lai to ietilpinātu slaidā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Pārliecinieties, vai tas ir". Šī opcija var mainīt satura lielumu uz mazāku fonta lielumu, lai ietilpinātu visu slaidā esošo saturu.

 5. Nospiediet taustiņu Enter. Fokuss tiek pārvietots uz sīktēlu rūti.

Slaidu izmēru pielāgošana

Varat mainīt slaidu izmērus, lai izmantotu pielāgotas dimensijas dažādiem ekrāna vai papīra izmēriem.

 1. Normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt + G, S, C. Tiek atvērts logs Slaida izmēri .

 2. Logā Slaida izmēri , lai mainītu slaidu lielumu, atlasiet prezentācijas mērķu formātu vai iestatiet prezentācijas augstumu, platumu un orientāciju:

  • Lai atlasītu prezentācijas mērķu formātu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "slaidi izmēri." Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai izvērstu nolaižamo izvēlni. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota nepieciešamā opcija, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Platuma un augstuma iestatīšana

   • Lai mainītu slaida platumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "width" (platums). Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamā vērtība, vai ierakstiet vērtību.

   • Lai mainītu slaida augstumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "augstums". Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamā vērtība, vai ierakstiet vērtību.

  Padoms.: Izmantojot līdzekli Diktors, lai noklausītos un pārvietotos pa opcijām logā Slaida izmēri , varat arī NOSPIEST taustiņu SR + augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu.

 3. Kad esat pabeidzis atlasi, nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atskaņots: “Microsoft PowerPoint window, button” (Microsoft PowerPoint logs, poga). Tiek atvērts apstiprinājuma logs.

 4. Microsoft PowerPoint logā veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai palielinātu satura lielumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Maksimizēt". Ja slaidā ir daudz satura, viss teksts, iespējams, neietilpst slaidā, izmantojot šo opciju.

  • Lai saturu mērogotu uz leju un tas ietilptu jaunajā slaidā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Pārliecinieties, vai tas ir". Šī opcija var mainīt satura lielumu uz mazāku fonta lielumu, lai ietilpinātu visu slaidā esošo saturu.

 5. Nospiediet taustiņu Enter. Fokuss tiek pārvietots uz sīktēlu rūti.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Izmantojiet iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai pievienotu, dzēstu un kārtotu slaidus PowerPoint darbam ar Android prezentācijās.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Slaidu pievienošana, pārkārtošana un dzēšana programmā PowerPoint

Varat vienkārši pievienot jaunus slaidus prezentācijā, vai nu ņemot vērā pašreizējo slaida izkārtojumu vai jaunu veidnes izkārtojumu, vai izdzēst tos, kas vairs nav nepieciešami. Slaidus var arī pārkārtot, izgriežot slaidu no pašreizējās atrašanās vietas un ielīmējot to jaunajā vietā.

Jauna slaida pievienošana

 1. Prezentācijas sīktēlu rūtī pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids pirms tā, kur vēlaties pievienot slaidu. Slaidi tiek paziņoti, pārvietojot: "slaids <slaida numurs>."

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna ar diviem pirkstiem. Tiek atlasīts slaids un atvērts rediģēšanas skats.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Back switch not checked” (Slēdzis pāriešanai atpakaļ nav atzīmēts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss tiek pārvietots uz sīktēlu rūti.

 4. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Poga Jauns slaids”, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Slaids tiek pievienots jūsu slaidu komplektam.

 5. Lai mainītu ievietotā slaida izkārtojumu, slaida rediģēšanas skatā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Layout menu” (Izkārtojuma izvēlne), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Izvēlnē Izkārtojums, lai pārlūkotu veidņu opcijas, pavelciet pa labi. Pārvietošanās laikā TalkBack nosauc veidnes. Pašlaik atlasītajam izkārtojumam tiek atskaņots izkārtojuma nosaukums un “Selected” (Atlasīts). Lai atlasītu veidni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Slaidu pārkārtošana

 1. Prezentācijas sīktēlu rūtī pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, kuru vēlaties pārvietot. Slaidi tiek atskaņoti pārvietojoties.

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek parādīta kontekstizvēlne un tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt).

 3. Kontekstizvēlnē pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Cut button” (Poga Izgriezt). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, pēc kura vēlaties pārvietot izgriezto slaidu, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt).

 5. Lai slaidu ielīmētu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Paste button” (Poga Ielīmēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Slaids tiek pārvietots uz jauno atrašanās vietu.

Slaida dzēšana

 1. Prezentācijas sīktēlu rūtī pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, kuru vēlaties dzēst. Slaidi tiek atskaņoti pārvietojoties.

 2. Lai atvērtu kontekstizvēlni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: “Edit button” (Poga Rediģēt).

 3. Kontekstizvēlnē pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Delete button” (Poga Dzēst).

 4. Lai slaidu izdzēstu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Izmantojiet iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai pievienotu, kārtotu un dzēstu slaidus PowerPoint Mobile prezentācijās.

Varat vienkārši pievienot jaunus slaidus prezentācijā, vai nu ņemot vērā pašreizējo slaida izkārtojumu vai jaunu veidnes izkārtojumu, vai izdzēst tos, kas vairs nav nepieciešami. Slaidus var arī pārkārtot, izgriežot slaidu no pašreizējās atrašanās vietas un ielīmējot to jaunajā vietā.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Jauna slaida pievienošana

 1. Prezentācijas sīktēlu rūtī pavelciet ekrānā uz augšu vai uz leju ar vienu pirkstu, līdz tiek atskaņots “Items ” (Vienumi).

  Piezīme.: Lai pārietu uz sīktēlu rūti no rediģēšanas skata, pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz tiek atskaņots “Back button” (Poga Atpakaļ). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss tiek pārvietots atlasīto slaidu sīktēlu rūtī.

 2. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, pirms kura vēlaties pievienot slaidu. Kad pārvietojat, diktors atskaņo slaidus.

 3. Lai slaidu atlasītu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “New slide button” (Poga Jauns slaids), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Slaids tiek pievienots jūsu slaidu komplektam.

Slaida izkārtojuma maiņa

 1. Rediģējot slaidu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "slide Toolbar, layout Button" (poga slaida rīkjosla), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "izkārtojuma izvēlne".

 2. Lai pārlūkotu veidņu opcijas, pavelciet pa labi. Pārvietošanās laikā Diktors nosauc veidnes. Pašlaik atlasītajam izkārtojumam tiek atskaņots “Selected” (Atlasīts) un izkārtojums.

 3. Lai atlasītu veidni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Slaidu pārkārtošana

 1. Sīktēlu rūtī ar vienu pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots "items" (vienumi). Pēc tam pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, kuru vēlaties pārvietot. Kad pārvietojat, diktors atskaņo slaidus.

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek parādīta kontekstizvēlne un tiek atskaņots “Custom” (Pielāgots).

 3. Kontekstizvēlnē pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "izgriešanas poga", un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, pēc kura vēlaties pārvietot izgriezto slaidu, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu kontekstizvēlni. Tiek atskaņots: “Custom” (Pielāgots).

 5. Lai ielīmētu slaidu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Paste Button" (poga Ielīmēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Slaids tiek pārvietots uz jauno atrašanās vietu.

Slaida dzēšana

 1. Sīktēlu rūtī ar vienu pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots "items" (vienumi). Pēc tam pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots slaids, kuru vēlaties dzēst. Kad pārvietojat, diktors atskaņo slaidus.

 2. Lai atvērtu kontekstizvēlni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: “Custom” (Pielāgots).

 3. Kontekstizvēlnē pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Delete button” (Poga Dzēst).

 4. Lai slaidu izdzēstu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint drukātu prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Izmantojiet PowerPoint darbam tīmeklī ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai pievienotu, dzēstu un kārtotu slaidus savās prezentācijās. Esam to pārbaudījuši ar diktoru un JAWS, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office tīmeklim. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat PowerPoint darbam tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint darbam tīmeklī.

Šajā tēmā

Jauna slaida pievienošana

Prezentācijai varat pievienot jaunus slaidus, izmantojot pašreizējā slaida izkārtojumu vai citu izkārtojumu.

 1. Rediģēšanas skatānospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš, N, S, i. Tiek atvērta izvēlne Jauns slaids .

 2. Izvēlnē tiek atlasīts slaida izkārtojums, kas balstīts uz pašreizējā slaida. Lai veiktu navigāciju citos izkārtojumos, spiediet bulttaustiņus, līdz tiek atskaņots nepieciešamā izkārtojuma formāts, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Jaunais slaids tiek pievienots jūsu prezentācijai.

Pārkārtotu slaidus

Slaidus varat pārvietot, lai mainītu to secību prezentācijā.

 1. Rediģēšanas skatānospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots pašreizējā slaida numurs. JAWS atskaņo “Slide panel” (Slaidu panelis).

 2. Nospiediet lejup vai augšup vērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tā slaida numurs, kuru vēlaties pārvietot.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai slaidu pārvietotu uz prezentācijas sākumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+augšupvērstais bulttaustiņš. Slaids tiek pārvietots par vienu slaidu uz augšu.

  • Lai slaidu pārvietotu uz prezentācijas beigām, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+lejupvērstais bulttaustiņš. Slaids tiek pārvietots par vienu slaidu uz leju.

  • Lai slaidu ievietotu kā pirmo prezentācijā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+augšupvērstais bulttaustiņš.

  • Lai slaidu ievietotu kā pēdējo prezentācijā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+lejupvērstais bulttaustiņš.

Slaidu dzēšana

 1. Rediģēšanas skatānospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots pašreizējā slaida numurs. JAWS atskaņo “Slide panel” (Slaidu panelis).

 2. Nospiediet lejup vai augšup vērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tā slaida numurs, kuru vēlaties noņemt.

 3. Nospiediet taustiņu Delete.

  Padoms.: Lai atsauktu dzēšanu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Z.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×