Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantot PowerPoint ar taustiņu un ekrāna lasītāju, lai pievienotu teksta un formatējuma pievienošana prezentācijai. PowerPoint prezentācijas teksta formatēšanas ir vieglāk lasīt. Mums ir pārbaudītas ar rīku Diktors un JAWS, bet tā varētu strādāt ar citiem ekrāna lasītāju, kamēr viņi seko bieži pieejamības standartiem un metodes. Jūs uzzināsit, kā izveidot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus struktūru prezentācijas labāk vai pievienojiet hipersaites informāciju no citiem avotiem.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

Varat pievienot saturu slaidam atrodoties skatā Parasts.

 1. Lai pārietu uz parasto skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + W un pēc tam L. Jūs dzirdēt "Slaida rūts", kam seko slaida numuru. JAWS, jūs dzirdēt: "Slaida apgabala."

 2. Atlasiet slaidu, kurā vēlaties pievienot tekstu, nospiediet taustiņu F6, līdz esat slaidu sīktēlu rūtī. Jūs dzirdēt "Sīktēli,", kam seko slaida numurs.

 3. Lai pārlūkotu slaidus, spiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu, līdz tiek nosaukts slaida numurs un virsraksts. Ja slaidi atrodas sadaļās, izmantojiet augšup vai lejup vērsto bultiņu, lai pārvietotos pa sadaļām, un nospiediet labo bultiņu, lai izvērstu sadaļu.

 4. Lai fokusu pārvietotu uz slaidu rediģēšanas apgabalā, nospiediet taustiņu F6. Diktors, jūs dzirdēt "Slaida rūts", kam seko slaida numuru. JAWS, jūs dzirdēt: "Slaida apgabala."

 5. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz teksta vietturi. Diktors vietturus sauc par tekstlodziņiem, tāpēc tiek atskaņots, piemēram “Title text box” (Tekstlodziņš Virsraksts). JAWS atskaņo “Title placeholder” (Vietturis Virsraksts).

 6. Lai aizstātu ar teksta vietturi, nospiediet taustiņu Enter, lai pārietu uz rediģēšanas režīmu un atlasiet visu tekstu un pēc tam sāciet rakstīt.

 7. Lai pārvietotu ievietošanas punktu uz nākamo virsraksta vai pamatteksta vietturi, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Enter.

  Piezīme.: Varat arī nospiest SR taustiņš + labā vai kreisā bulttaustiņa orientēties vietturus, un nospiediet taustiņu SR taustiņu + Enter, lai novietojiet ievietošanas punktu teksta beigās atlasītajam tekstlodziņam.

  Piezīme.: Ja vairāk teksta vietturu nav, tad parasti, nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl+Enter, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu, un fokuss ir uz jaunā slaida pirmo vietturi. Tomēr, ja sākotnējā slaida izkārtojums ir “Virsraksta slaids”, jaunā slaida izkārtojums būs “Virsraksts un saturs”.

  Piezīme.: Ja vēlaties rediģēt tekstu, ko jau esat pievienojis teksta laukā, nospiediet taustiņu Tab, lai pārietu uz teksta laukā un pēc tam nospiediet taustiņu F2, lai atlasītu visu tekstu un sākt rediģēšanu. Lai pārtrauktu rediģēšanas un pārvietot fokusu atpakaļ uz tekstlodziņa, vēlreiz nospiediet taustiņu F2.

  Piezīme.: Lai uzzinātu, kā lietot rakstzīmju formatējumu, izmantojot tastatūru, piemēram, treknrakstu, pasvītrojumus, slīprakstu, pārvēršana par apakšrakstu vai augšrakstu, dodieties uz izmantot īsinājumtaustiņus, tādējādi izveidot PowerPoint prezentācijasteksta formatēšana .

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

Varat veidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, izmantojot īsinājumtaustiņus. Varat pārvērst esošā teksta rindiņas par sarakstu, mainīt aizzīmju stilu vai veidot ligzdotus sarakstus.

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

 1. Teksta vietturī atlasiet tekstu, kam vēlaties pievienot aizzīmes vai numerāciju.

  Padoms.: Lai uzzinātu vairāk kā teksta atlasīšana PowerPoint , izmantojot tastatūru, dodieties uz Atlasīt un rediģēt tekstu un objektus , izmantojiet īsinājumtaustiņus, tādējādi izveidot PowerPoint prezentācijas.

 2. Izvēlieties veicamo darbību.

  • Lai pievienotu aizzīmes, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + H un pēc tam nospiediet U. taustiņu Tab, lai pārlūkotu aizzīmju stiliem. Jūs dzirdēt aizzīmju stilu aprakstu pārlūkošanas laikā. Lai ievietotu vajadzīgo stilu, nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai pievienotu numerāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + H un pēc tam N. Nospiediet taustiņu Tab, lai pārlūkotu numerācijas stilu. Jūs dzirdēt numerācijas stilu aprakstu pārlūkošanas laikā. Lai ievietotu vajadzīgo stilu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Lai izveidotu papildu saraksta vienumus, novietojiet ievietošanas punktu saraksta vienuma beigās un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, novietojiet ievietošanas punktu pēdējā saraksta vienuma beigās un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Ar aizzīmēm sakārtota saraksta izveide rakstot

 1. Jaunas rindiņas sākumā, ierakstiet * (zvaigznīte) un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu vai taustiņu Tab.

 2. Ierakstiet vēlamo tekstu. Aizpildīta round aizzīmju saraksta elements tiek automātiski izveidota pēc taustiņa ENTER nospiešanas.

 3. Lai izveidotu jaunu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Numurēta saraksta izveide rakstot

 1. Jaunas rindiņas sākumā, ierakstiet 1. (skaitlis 1, kam seko punktu), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu vai taustiņu Tab.

 2. Ierakstiet vajadzīgo tekstu. Numurēta saraksta elementu, tiek automātiski izveidota pēc taustiņa ENTER nospiešanas.

 3. Lai izveidotu jaunu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Atkāpes vienumu veidošana sarakstā

 1. Atlasiet saraksta vienumus, kuriem vēlaties izveidot atkāpes.

 2. Izvēlieties veicamo darbību.

  • Lai palielinātu atkāpi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + H un pēc tam A un man.

  • Lai samazinātu atkāpi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + H un pēc tam A un O.

Hipersaites pievienošana

Jūs varat pievienot hipersaites, kas atver tīmekļa lapu, citu prezentācijas daļu vai citu failu. Varat arī pievienot atbildes e-pasta (mailto) saiti, kas automātiski atver jaunu e-pasta ziņojumu uz konkrētu e-pasta adresi.

Saite uz tīmekļa lapu

 1. Vieta ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties ievietot saiti savā prezentācijā.

 2. Lai pievienotu saiti uz tīmekļa lapu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + K.

 3. Nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan: "Address." Ierakstiet tīmekļa lapas adrese.

 4. Lai pievienotu tekstu, kas rāda, kā saites tekstu, nevis adresi, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan: "Parādāmais teksts." Ierakstiet tekstu.

 5. Lai pievienotu saiti, nospiediet taustiņu Enter.

Saistīšana ar esošu sarakstu

 1. Vieta ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties ievietot saiti savā prezentācijā.

 2. Lai pievienotu saiti uz failu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + K.

 3. Nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan: "atrodiet failu, pogu." Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai atrodiet failu, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan mapes nosaukumu, piemēram, "Šis dators." Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu mapes un labo bulttaustiņu, lai parādītu @ School. Jūs dzirdēt mapju nosaukumos pārlūkošanas laikā.

 5. Kad esat atradis pareizajā mapē, nospiediet taustiņu Enter. Jūs dzirdēt faila mapes nosaukumu.

 6. Nospiediet taustiņu Tab un augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu failus, līdz jūs dzirdēt un nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu faila nosaukumu.

 7. Lai pievienotu saiti, nospiediet taustiņu Enter.

Saite uz slaidu tajā pašā prezentācijā

 1. Vieta, kur ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties pievienot saiti.

 2. Lai pievienotu saiti uz slaidu prezentācijā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + K.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Tab, līdz atskan: "Atlasiet vietu šajā dokumentā."

 4. Lai atlasītu slaidu, uz ko ir jāizveido saite, spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots slaida nosaukums.

 5. Lai pievienotu saiti, nospiediet taustiņu Enter.

Saite uz e-pasta adresi

 1. Vieta ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties ievietot saiti savā prezentācijā.

 2. Lai pievienotu e-pasta adresi, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + K.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Tab, līdz atskan: "e-pasta adresi. Teksta rediģēšana."

 4. Ierakstiet e-pasta adresi.

 5. Lai pievienotu tekstu, kas parāda saites teksta vietā esat ievadījis adresi, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan: "Parādāmais teksts." Pēc tam ievadiet tekstu.

 6. Lai pievienotu saiti, nospiediet taustiņu Enter.

Teksta krāsas mainīšana

Varat mainīt konkrētu prezentācijas teksta daļu krāsu.

 1. Atlasiet tekstu, kam vēlaties mainīt krāsu.

 2. Lai mainītu krāsu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + H un pēc tam F un C. Jūs dzirdēt: "Dizaina krāsas."

 3. Nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan krāsu un ēnu, vēlaties.

 4. Lai atlasītu krāsu, nospiediet taustiņu Enter.

Hipersaites teksta krāsas maiņa

Hipersaites teksta krāsas var mainīt pāri atskaņošanai prezentācijas, lietojot izmaiņas slaidu šablons.

 1. Lai atvērtu slaidu šablonu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W un pēc tam nospiediet taustiņu M.

 2. Lai mainītu slaidu šablons krāsu shēmu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + M, pēc tam T, C un C.

 3. Nospiediet augšupvērsto bulttaustiņu, līdz jūs dzirdēt: "Hipersaite." Nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu.

 4. Nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan krāsu un ēnu, vēlaties. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S.

 6. Lai izietu no slaidu šablona skata un atgrieztos normālskatā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W un pēc tam nospiediet taustiņu L.

Teksta iezīmēšana

Var izcelt svarīgus prezentācijas daļām. Iezīmētās daļas tiks pievērstu auditorijai uzmanību.

Teksta marķēšana

 1. Atlasiet tekstu, kuru vēlaties iezīmēt.

 2. Lai atvērtu izvēlni marķējuma krāsa, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + H, T, un pēc tam C.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos krāsu opcijas un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu krāsu.

Iezīmējiet tekstu, izmantojot teksta efekti

 1. Atlasiet tekstu, kuru vēlaties iezīmēt.

 2. Atvērt teksta efektu izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + J, pēc tam D, T un X.

 3. Nospiediet lejupvērstās bultiņas taustiņu, līdz jūs dzirdēt "Spīdums", un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Atlasiet vajadzīgo krāsu un izcelt variants, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan nepieciešamo opciju un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai koplietotu un līdzautors prezentācijas programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai PowerPoint darbam ar Android prezentācijā pievienotu tekstu un hipersaites. Varat arī veidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, lai veidotu pārskatāmāku prezentāciju.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

 1. Kamēr ir atvērta prezentācija, atveriet PowerPoint un fokuss ir slaidā, divreiz pieskarieties ekrānam. Jūs dzirdēt: "Poga Rediģēt". Veiciet dubultpieskārienu ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz nonākat pie tekstlodziņa, kam vēlaties pievienot tekstu. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu tekstlodziņu rediģēšanai.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit text button” (Poga Rediģēt tekstu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 5. Lai aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi.

  Kursors paliek tekstlodziņā. Vēlreiz pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

Jebkurā prezentācijas tekstlodziņā varat pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu.

 1. Kamēr ir atvērta prezentācija, atveriet PowerPoint un fokuss ir slaidā, divreiz pieskarieties ekrānam. Jūs dzirdēt: "Poga Rediģēt". Veiciet dubultpieskārienu ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz nonākat pie tekstlodziņa, kam vēlaties pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu. Lai rediģētu tekstlodziņu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai pievienotu aizzīmes vai numurus:

  • Lai pievienotu vienumu sarakstam ar aizzīmēm, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle” (Nav atzīmēts, aizzīmes, slēdzis, veiciet dubultskārienu, lai ieslēgtu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai pievienotu vienumu numurētam sarakstam, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Not checked, numbering, switch, double-tap to toggle on” (Nav atzīmēts, numerācija, slēdzis, veiciet dubultskārienu, lai ieslēgtu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Piezīme.: Tekstlodziņu var noteikt jau ir iekļauts saraksts PowerPoint veidni, ko izmantot. Šādā gadījumā jūs dzirdēt "Atzīmētās", nevis "Nav pārbaudīta."

 4. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu saraksta vienumu.

 5. Lai pievienotu citu saraksta vienumu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšējo labo stūri, līdz tiek atskaņots “Enter.” Atlaidiet pirkstu, lai ievietotu jaunu saraksta vienumu, un rakstīšanai izmantojiet tastatūru.

 6. Lai pēc saraksta izveides aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi.

  Kursors paliek tekstlodziņā. Vēlreiz pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Hipersaites pievienošana

 1. Kamēr ir atvērta prezentācija, atveriet PowerPoint un fokuss ir slaidā, divreiz pieskarieties ekrānam. Jūs dzirdēt: "Poga Rediģēt". Veiciet dubultpieskārienu ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz nonākat pie tekstlodziņa, kam vēlaties pievienot hipersaiti. Lai rediģētu tekstlodziņu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Not checked, expand, switch” (Nav atzīmēts, izvērst, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tab menu, on” (Cilnes izvēlne, ieslēgts).

 4. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Insert tab, double-tap to activate” (Cilne Ievietošana, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Link menu, double-tap to activate” (Saites izvēlne, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Link window, address, editing” (Logs Saite, adrese, rediģēšana).

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Insert link” (Ievietot saiti), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit box for address” (Rediģēt adreses lodziņu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 8. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu hipersaites adresi.

 9. Velciet pirkstu pa ekrāna labo apakšējo stūri, līdz tiek atskaņots “Done” (Gatavs). Atlaidiet pirkstu, lai ievietotu saiti.

  Tiek aizvērta izvēlne Papildu opcijas. Pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai PowerPoint Mobile prezentācijā pievienotu tekstu un hipersaites. Varat arī veidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, lai veidotu pārskatāmāku prezentāciju.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

 1. Rediģējot slaida, pavelciet pa labi, līdz jūs atrast tekstlodziņa vietā, kur vēlaties pievienot tekstu. Divreiz pieskarieties ekrānam, lai atvērtu lodziņu teksta rediģēšanai.

 2. Rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 3. Velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu tastatūru.

  Pārvieto fokusu pogu atpakaļ.

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

Jebkurā prezentācijas tekstlodziņā varat pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu.

 1. Rediģējot slaida, pavelciet pa labi, līdz jūs atrast tekstlodziņu, kurā vēlaties pievienot aizzīmes vai numurus. Divreiz pieskarieties ekrānam, lai rediģētu tekstlodziņu.

 2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai pievienotu vienumu sarakstā ar aizzīmēm, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Off, bullets, button” (Izslēgts, aizzīmes, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai pievienotu vienumu numurētā sarakstā, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Off, numbering, button” (Izslēgts, numerācija, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu saraksta vienumu.

 4. Lai pievienotu citu saraksta vienumu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšējo labo stūri, līdz tiek atskaņots “Enter” (Ievadīt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai ievietotu jaunu saraksta vienumu, un rakstīšanai izmantojiet tastatūru.

 5. Lai pabeigtu sarakstu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu tastatūru.

  Pārvieto fokusu pogas atpakaļ .

Hipersaites pievienošana

 1. Rediģējot slaida, pavelciet pa labi, līdz jūs atrast tekstlodziņu, kurā vēlaties pievienot hipersaiti. Divreiz pieskarieties ekrānam, lai rediģētu tekstlodziņu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More options, button collapsed” (Papildu opcijas, poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa kreisi, līdz jūs dzirdēt "Tabulēšanas atlasītāja list" seko pašlaik atlasīto cilnes un pēc tam divreiz pieskarieties ekrānam.

 4. Pavelciet pa kreisi, līdz jūs dzirdēt "Ievietot" un pēc tam divreiz pieskarieties ekrānam.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Link button” (Poga Saite), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Link window, address, editing” (Logs Saite, adrese, rediģēšana).

 6. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu hipersaites adresi.

 7. Velciet pirkstu pa ekrāna labo apakšējo stūri, līdz tiek atskaņots “Enter.” Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu saiti.

  Fokusa atgriež uz slaidu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint drukātu prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet PowerPoint Online ar taustiņu un ekrāna lasītāju, lai tekstu un hipersaites pievienošana prezentācijai. Mums ir pārbaudītas diktors, bet tā varētu strādāt ar citiem ekrāna lasītāju, kamēr viņi seko bieži pieejamības standartiem un metodes.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office Online. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat PowerPoint Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint Online.

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

 1. PowerPoint OnlineRediģēšanas skatā , nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + F6 TAB, līdz jūs dzirdēt pašreizējā slaida numurs. Fokusā ir sīktēlu rūtī.

 2. Lai pārlūkotu slaidus, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan slaida numuru, kuru vēlaties rediģēt.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + F6, līdz jūs dzirdēt: "Slaidu panelis".

 4. Lai fokusu pārvietotu uz pirmo vietturi, nospiediet taustiņu Tab. Diktors paziņo par vietturi.

 5. Lai aizstātu ar teksta vietturi, nospiediet taustiņu Enter un sāciet rakstīt. Kad pabeidzis, nospiediet taustiņu F2. Jūs dzirdēt: "Slaidu panelis".

 6. Lai pārvietotos uz nākamo vietturi, nospiediet taustiņu Tab. Diktors paziņo par vietturi. Lai sāktu teksta pievienošanai, nospiediet taustiņu Enter un ierakstiet. Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu F2.

Hipersaites pievienošana

 1. Slaidā atlasiet tekstu, kuram vēlaties pievienot saiti vienību un nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + K. Jūs dzirdēt: "saites adresi, rediģējot."

 2. Ierakstiet vai ielīmējiet saites adresi un nospiediet taustiņu Enter.

  Dialoglodziņš tiek aizvērts, un slaidā tiek ievietota saite.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas

Īsinājumtaustiņi tīmekļa programmā PowerPoint Online

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×