Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint 2016 ar tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai pievienotu tekstu un prezentācijā lietotu formatējumu. Formatētu PowerPoint prezentācijas tekstu ir vieglāk lasīt. Varat arī veidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, lai veidotu pārskatāmāku prezentāciju, vai pievienot hipersaites uz citiem informācijas avotiem.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

PowerPoint atvēršana un pierakstīšanās programmā

Ja vēlaties automātiski saglabāt prezentāciju pakalpojumā OneDrive, pārliecinieties, vai PowerPoint izmantošanas laikā esat pierakstījies savā Microsoft kontā. Kad saglabājat prezentācijas pakalpojumā OneDrive, varat tām piekļūt no jebkuras ierīces, kurā esat pierakstījies.

 1. Lai ātri atvērtu PowerPoint, nospiediet Windows logotipa taustiņu, ierakstiet “Powerpoint 2016” un nospiediet taustiņu Enter.

 2. Lai sāktu jaunu prezentāciju, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Blank presentation“ (Tukša prezentācija). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Prezentācija tiek atvērta. Diktors atskaņo “PowerPoint edit view. Presentation 1. Slide 1, slide” (PowerPoint rediģēšanas skats. Prezentācija 1. 1. slaids, slaids). JAWS atskaņo “Presentation 1 ready” (Prezentācija 1 gatava).

 3. Lai pierakstītos, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F. Diktors atskaņo “File menu. Presentation 1. PowerPoint window. Selected” (Izvēlne Fails. Prezentācija 1. PowerPoint logs. Atlasīts). JAWS atskaņo “Backstage view. File”(Backstage skats. Fails). Pēc tam nospiediet taustiņu D. Diktors atskaņo “Selected Account tab item” (Atlasīts cilnes vienums Konts). JAWS atskaņo “Account tab” (Cilne Konts).

 4. Nospiediet taustiņu S. Diktors atskaņo “Accounts window. Type your email or phone number” (Logs Konti. Ierakstiet e-pasta adresi vai tālruņa numuru). JAWS atskaņo “Accounts. Type your email or phone number required” (Konti. Ierakstiet e-pasta adresi vai tālruņa numuru).

 5. Ierakstiet e-pasta vai tālruņa numuru, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu. Diktors atskaņo “Password, editing text” (Parole, teksta rediģēšana). JAWS atskaņo “Password, edit. Type in text” (Parole, rediģēt. Ierakstiet tekstu).

 6. Ierakstiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

Piezīme.: Ja Microsoft konta vietā izmantojat organizācijas kontu, pierakstīšanās darbības var nedaudz atšķirties. Piemēram, iespējams, ir jāizmanto PIN kods vai viedkarte.

Padoms.: Ja neizrakstījāties no programmas PowerPoint tās pēdējā lietošanas reizē, tā tiek atvērta bez uzaicinājuma pierakstīties.

Teksta pievienošana slaidam

Varat pievienot saturu slaidam atrodoties skatā Parasts. Skatā Parasts ekrāna ir sadalīts starp sīktēlu rūtī slaidu rediģēšanas apgabalu un piezīmju rūti. Lai uzzinātu vairāk par to, kā strādāt ar slaidu citu PowerPoint skatus, dodieties uz pamatuzdevumi, lai izveidotu prezentāciju programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju.

 1. Lai pārietu uz normālskatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W un pēc tam nospiediet taustiņu L. Diktors atskaņo “PowerPoint edit view” (PowerPoint rediģēšanas skats). JAWS atskaņo “Leaving menu bar. No selection” (Iziešana no izvēļņu joslas. Atlases nav).

 2. Lai atlasītu slaidu, kurā vēlaties pievienot tekstu, nospiediet taustiņu F6, līdz esat nonācis slaidu sīktēlu rūtī. Diktors atskaņo “Thumbnails” (Sīktēli), slaida numuru un virsrakstu. JAWS atskaņo “Slide thumbnails tab” (Cilne Slaidu sīktēli).

 3. Lai pārlūkotu slaidus, spiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu, līdz tiek nosaukts slaida numurs un virsraksts. Ja slaidi atrodas sadaļās, izmantojiet augšup vai lejup vērsto bultiņu, lai pārvietotos pa sadaļām, un nospiediet labo bultiņu, lai izvērstu sadaļu.

 4. Lai pārvietotu fokusu uz slaida rediģēšanas apgabalu, nospiediet taustiņu F6. Diktors atskaņo slaida numuru, virsrakstu un “Slide” (Slaids). JAWS atskaņo “Slide area” (Slaida apgabals).

  Piezīme.: Kad pārslēdzaties uz sīktēlu apgabalu, Diktors atskaņo “Thumbnails” (Sīktēli), lai atšķirtu slaida apgabalu no sīktēla.

 5. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz teksta vietturi. Diktors vietturus sauc par tekstlodziņiem, tāpēc tiek atskaņots, piemēram “Title text box” (Tekstlodziņš Virsraksts). JAWS atskaņo “Title placeholder” (Vietturis Virsraksts).

 6. Lai aizstātu vietturi ar tekstu, nospiediet taustiņu Enter, pārejiet uz rediģēšanas režīmu un atlasiet visu tekstu. Pēc tam sāciet rakstīt.

 7. Lai pārvietotu ievietošanas punktu uz nākamo virsrakstu vai pamatteksta vietturi, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Enter.

  Piezīme.: Varat arī nospiest taustiņu kombināciju Caps Lock+labā vai kreisā bultiņa, lai pārvietotos pa vietturiem, un nospiest taustiņu kombināciju Caps Lock+Enter, lai atlasītā tekstlodziņa beigās ievietotu teksta ievietošanas punktu.

  Piezīme.: Ja vairāk teksta vietturu nav, tad parasti, nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl+Enter, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu, un fokuss ir uz jaunā slaida pirmo vietturi. Tomēr, ja sākotnējā slaida izkārtojums ir “Virsraksta slaids”, jaunā slaida izkārtojums būs “Virsraksts un saturs”.

  Piezīme.: Ja vēlaties rediģēt tekstu, ko jau esat pievienojis teksta laukā, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz teksta lauku, un pēc tam nospiediet taustiņu F2, lai atlasītu visu tekstu un sāktu rediģēšanu. Lai pārtrauktu rediģēšanu un pārvietotu fokusu atpakaļ uz teksta lauku, vēlreiz nospiediet taustiņu F2.

  Piezīme.: Lai uzzinātu, kā lietot rakstzīmju formatējumu, izmantojot tastatūru, piemēram, treknrakstu, pasvītrojumus, slīprakstu, pārvēršana par apakšrakstu vai augšrakstu, dodieties uz izmantot īsinājumtaustiņus, tādējādi izveidot PowerPoint prezentācijasteksta formatēšana .

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

Varat veidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, izmantojot īsinājumtaustiņus. Varat pārvērst esošā teksta rindiņas par sarakstu, mainīt aizzīmju stilu vai veidot ligzdotus sarakstus.

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

 1. Teksta vietturī atlasiet tekstu, kam vēlaties pievienot aizzīmes vai numerāciju.

  Padoms.: Lai uzzinātu vairāk kā atlasiet tekstu programmā PowerPoint, izmantojot tastatūru, dodieties uz Atlasīt un rediģēt tekstu un objektus , izmantojiet īsinājumtaustiņus, tādējādi izveidot PowerPoint prezentācijas.

 2. Izvēlieties veicamo darbību.

  • Lai pievienotu aizzīmes, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam nospiediet taustiņu U. Spiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārlūkotu aizzīmju stilus: aizpildītas apaļās aizzīmes, tukšas apaļās aizzīmes, aizpildītas kvadrātveida aizzīmes, tukšas kvadrātveida aizzīmes, zvaigžņveida aizzīmes, bultveida aizzīmes un kontrolzīmju aizzīmes. Pārlūkošanas laikā tiek atskaņots aizzīmju stilu apraksts. Lai ievietotu stilu, nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai pievienotu numerāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam nospiediet taustiņu N. Spiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārlūkotu numerācijas stilus: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. un i. ii. iii. Pārlūkošanas laikā tiek atskaņots numerācijas stilu apraksts. Lai ievietotu stilu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Lai izveidotu papildu saraksta vienumus, novietojiet ievietošanas punktu saraksta vienuma beigās un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, novietojiet ievietošanas punktu pēdējā saraksta vienuma beigās un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Ar aizzīmēm sakārtota saraksta izveide rakstot

 1. Jaunas rindiņas sākumā ierakstiet * (zvaigznīte) un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu vai tabulēšanas taustiņu.

 2. Ierakstiet tekstu. Aizpildīta apaļa aizzīme tiek izveidota automātiski, kad nospiežat taustiņu Enter.

 3. Lai izveidotu jaunu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Numurēta saraksta izveide rakstot

 1. Jaunas rindiņas sākumā ierakstiet 1. (ciparu 1 un punktu) un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu vai tabulēšanas taustiņu.

 2. Ierakstiet tekstu. Numurēta aizzīme tiek izveidota automātiski, kad nospiežat taustiņu Enter.

 3. Lai izveidotu jaunu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Atkāpes vienumu veidošana sarakstā

 1. Atlasiet saraksta vienumus, kuriem vēlaties izveidot atkāpes.

 2. Izvēlieties veicamo darbību.

  • Lai palielinātu atkāpi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam nospiediet taustiņus A un I.

  • Lai samazinātu atkāpi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam nospiediet taustiņus A un O.

Hipersaites pievienošana

Jūs varat pievienot hipersaites, kas atver tīmekļa lapu, citu prezentācijas daļu vai citu failu. Varat arī pievienot atbildes e-pasta (mailto) saiti, kas automātiski atver jaunu e-pasta ziņojumu uz konkrētu e-pasta adresi.

Saite uz tīmekļa lapu

 1. Novietojiet ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties ievietot saiti prezentācijā.

 2. Lai pievienotu saiti uz tīmekļa lapu, nospiediet taustiņu kombināciju Control+K. Diktors atskaņo “Insert hyperlink window” (Logs Hipersaites ievietošana). JAWS atskaņo “Insert hyperlink dialog” (Dialoglodziņš Hipersaites ievietošana).

 3. Spiediet taustiņu kombināciju Control+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots “Address. Editing text” (Adrese. Teksta rediģēšana). JAWS atskaņo “Address column. Edit combo” (Adreses kolonna. Rediģēt kombinēto). Ievadiet tīmekļa lapas adresi.

 4. Lai pievienotu tekstu, kas tiek parādīts adreses vietā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Text to display. Editing text” (Parādāmais teksts. Teksta rediģēšana). Ierakstiet tekstu.

 5. Lai pievienotu saiti, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “OK button” (Poga Labi). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Saistīšana ar esošu sarakstu

 1. Novietojiet ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties ievietot saiti prezentācijā.

 2. Lai pievienotu saiti uz failu, nospiediet taustiņu kombināciju Control+K. Diktors atskaņo “Insert hyperlink window” (Logs Hipersaites ievietošana). JAWS atskaņo “Insert hyperlink dialog” (Dialoglodziņš Hipersaites ievietošana).

 3. Spiediet taustiņu kombināciju Control+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots “Address. Editing text” (Adrese. Teksta rediģēšana). JAWS atskaņo “Address column. Edit combo” (Adreses kolonna. Rediģēt kombinēto). Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Browse for file button” (Poga Meklēt failu). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārlūkojot atrastu failu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots mapes nosaukums, piemēram, “This PC” (Šis dators), “Local Disk” (Lokālais disks) vai “Desktop” (Darbvirsma). Nospiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu, lai pārlūkotu mapes, un labo bultiņu, lai skatītu apakšmapes. Pārlūkošanas laikā tiek atskaņoti mapju nosaukumi.

 5. Kad atrodat pareizo mapi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots mapē esošā faila nosaukums.

 6. Lai pārlūkotu slaidus, spiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots faila nosaukums.

 7. Lai pievienotu saiti, divreiz nospiediet taustiņu Enter.

Saite uz slaidu tajā pašā prezentācijā

 1. Novietojiet ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties ievietot saiti.

 2. Lai pievienotu saiti uz kādu slaidu prezentācijā, nospiediet taustiņu kombināciju Control+K. Diktors atskaņo “Insert hyperlink window” (Logs Hipersaites ievietošana). JAWS atskaņo “Insert hyperlink dialog” (Dialoglodziņš Hipersaites ievietošana).

 3. Spiediet taustiņu kombināciju Control+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots “Select a place in this document” (Atlasiet vietu šajā dokumentā).

 4. Lai atlasītu slaidu, uz ko ir jāizveido saite, spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots slaida nosaukums.

 5. Lai pievienotu saiti, nospiediet taustiņu Enter.

Saite uz e-pasta adresi

 1. Novietojiet ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties ievietot saiti prezentācijā.

 2. Lai pievienotu e-pasta adresi, nospiediet taustiņu kombināciju Control+K. Diktors atskaņo “Insert hyperlink window” (Logs Hipersaites ievietošana). JAWS atskaņo “Insert hyperlink dialog” (Dialoglodziņš Hipersaites ievietošana).

 3. Spiediet taustiņu kombināciju Control+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots “E-mail address. Editing text” (E-pasta adrese. Teksta rediģēšana).

 4. Ierakstiet e-pasta adresi.

 5. Lai pievienotu tekstu, kas tiek parādīts adreses vietā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Text to display. Editing text” (Adrese. Teksta rediģēšana). Pēc tam ierakstiet tekstu.

 6. Lai pievienotu saiti, nospiediet taustiņu Enter.

Teksta krāsas mainīšana

Varat mainīt konkrētu prezentācijas teksta daļu krāsu.

 1. Atlasiet tekstu, kam vēlaties mainīt krāsu.

 2. Lai mainītu krāsu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam nospiediet taustiņus F un C. Diktors atskaņo “Menu” (Izvēlne). JAWS atskaņo “Theme colors” (Dizaina krāsas).

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek nosaukta vajadzīgā krāsa un tonis.

 4. Lai atlasītu krāsu, nospiediet taustiņu Enter.

Hipersaites teksta krāsas maiņa

Hipersaites teksta krāsu var mainīt visā prezentācijā, lietojot izmaiņas slaidu šablonā.

 1. Lai atvērtu slaidu šablonu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W un pēc tam nospiediet taustiņu M.

 2. Lai mainītu slaidu šablona krāsu shēmu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+M un pēc tam nospiediet taustiņus T un C.

 3. Lai mainītu hipersaites teksta krāsu, slaidu šablona krāsu shēmā nospiediet taustiņu C. Pēc tam divreiz nospiediet augšupvērsto bultiņu. Diktors atskaņo “Hyperlink collapsed” (Hipersaite sakļauta). JAWS atskaņo “Hyperlink submenu” (Hipersaites apakšizvēlne).

 4. Lai atlasītu jaunu krāsu, nospiediet taustiņu Enter. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek nosaukta vajadzīgā krāsa un tonis. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S.

 6. Lai izietu no slaidu šablona skata un atgrieztos normālskatā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W un pēc tam nospiediet taustiņu L.

Teksta iezīmēšana

Iezīmējiet prezentācijas svarīgākās daļas. Iezīmētās daļas pievērsīs jūsu auditorijas uzmanību. Varat iezīmēt tekstu programmā PowerPoint, izmantojot teksta iezīmēšanas rīku.

Teksta iezīmēšana

 1. Atlasiet tekstu, kuru vēlaties iezīmēt.

 2. Lai atlasītu teksta iezīmēšanas krāsu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, T un C. Pēc tam izmantojiet bultiņas, lai pārvietotos pa krāsu opcijām.

 3. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

Teksta iezīmēšana, izmantojot teksta efektus

 1. Ja teksta iezīmēšanas līdzekļa nav, teksta iezīmēšanai varat izmantot teksta iezīmēšanas rīku.

  Piezīme.: Ja neesat Office 365 abonents, iespējams, programmā PowerPoint 2016 nav opcijas Teksta iezīmēšanas krāsa.

 2. Lai atlasītu teksta efektu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam nospiediet taustiņu D.

 3. Lai lietotu teksta iezīmēšanas rīku, nospiediet taustiņu T un pēc tam taustiņu X. Spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Glow” (Spīdums). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai atlasītu vajadzīgo krāsu un iezīmēšanas variantu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek nosaukta vajadzīgā krāsa un spīduma lielums punktos. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana programmā PowerPoint, lai sadarbotos mākonī

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai PowerPoint darbam ar Android prezentācijā pievienotu tekstu un hipersaites. Varat arī veidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, lai veidotu pārskatāmāku prezentāciju.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu informāciju par skārienierīču iespējām programmā PowerPoint darbam ar Android, skatiet rakstu PowerPoint darbam ar Android ierīcēm pamācība skārienu lietošanā.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

 1. Kamēr programmā PowerPoint ir atvērta prezentācija un fokuss ir uz slaidu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz nonākat pie tekstlodziņa, kam vēlaties pievienot tekstu. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu tekstlodziņu rediģēšanai.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit text button” (Poga Rediģēt tekstu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 5. Lai aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi.

  Kursors paliek tekstlodziņā. Vēlreiz pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

Jebkurā prezentācijas tekstlodziņā varat pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu.

 1. Kamēr programmā PowerPoint ir atvērta prezentācija un fokuss ir uz slaidu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz nonākat pie tekstlodziņa, kam vēlaties pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu. Lai rediģētu tekstlodziņu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai pievienotu aizzīmes vai numurus:

  • Lai pievienotu vienumu sarakstam ar aizzīmēm, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle” (Nav atzīmēts, aizzīmes, slēdzis, veiciet dubultskārienu, lai ieslēgtu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai pievienotu vienumu numurētam sarakstam, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Not checked, numbering, switch, double-tap to toggle on” (Nav atzīmēts, numerācija, slēdzis, veiciet dubultskārienu, lai ieslēgtu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Piezīme.: Iespējams, ka jūsu izmantotās PowerPoint veidnes tekstlodziņā jau ir saraksts. Šādā gadījumā tiek atskaņots “Checked” (Atzīmēts), nevis “Not checked” (Nav atzīmēts).

 4. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu saraksta vienumu.

 5. Lai pievienotu citu saraksta vienumu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšējo labo stūri, līdz tiek atskaņots “Enter.” Atlaidiet pirkstu, lai ievietotu jaunu saraksta vienumu, un rakstīšanai izmantojiet tastatūru.

 6. Lai pēc saraksta izveides aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi.

  Kursors paliek tekstlodziņā. Vēlreiz pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Hipersaites pievienošana

 1. Kamēr programmā PowerPoint ir atvērta prezentācija un fokuss ir uz slaidu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz nonākat pie tekstlodziņa, kam vēlaties pievienot hipersaiti. Lai rediģētu tekstlodziņu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Not checked, expand, switch” (Nav atzīmēts, izvērst, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tab menu, on” (Cilnes izvēlne, ieslēgts).

 4. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Insert tab, double-tap to activate” (Cilne Ievietošana, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Link menu, double-tap to activate” (Saites izvēlne, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Link window, address, editing” (Logs Saite, adrese, rediģēšana).

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Insert link” (Ievietot saiti), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit box for address” (Rediģēt adreses lodziņu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 8. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu hipersaites adresi.

 9. Velciet pirkstu pa ekrāna labo apakšējo stūri, līdz tiek atskaņots “Done” (Gatavs). Atlaidiet pirkstu, lai ievietotu saiti.

  Tiek aizvērta izvēlne Papildu opcijas. Pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai PowerPoint Mobile prezentācijā pievienotu tekstu un hipersaites. Varat arī veidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, lai veidotu pārskatāmāku prezentāciju.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu informāciju par skārienierīču iespējām programmā PowerPoint Mobile, skatiet rakstu PowerPoint Mobile darbam ar Windows 10 pamācība skārienu lietošanā.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Windows tālrunī. Izmantojot planšetdatoru vai PC datoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

 1. Skatot slaidu programmā PowerPoint, ar diviem pirkstiem veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Custom” (Pielāgots).

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Slide, pane” (Slaids, rūts).

 3. Pavelciet pa labi, līdz nonākat pie tekstlodziņa, kam vēlaties pievienot tekstu. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu tekstlodziņu rediģēšanai.

 4. Rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 5. Velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu tastatūru.

  Fokuss paliek uz pogas Atpakaļ. Vēlreiz veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

Jebkurā prezentācijas tekstlodziņā varat pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu.

 1. Skatot slaidu programmā PowerPoint, ar diviem pirkstiem veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Custom” (Pielāgots).

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Slide, pane” (Slaids, rūts).

 3. Pavelciet pa labi, līdz nonākat pie tekstlodziņa, kam vēlaties pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu. Lai rediģētu tekstlodziņu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Lai pievienotu aizzīmes vai numurus:

  • Lai pievienotu vienumu sarakstā ar aizzīmēm, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Off, bullets, button” (Izslēgts, aizzīmes, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai pievienotu vienumu numurētā sarakstā, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Off, numbering, button” (Izslēgts, numerācija, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu saraksta vienumu.

 6. Lai pievienotu citu saraksta vienumu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšējo labo stūri, līdz tiek atskaņots “Enter” (Ievadīt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai ievietotu jaunu saraksta vienumu, un rakstīšanai izmantojiet tastatūru.

 7. Lai pabeigtu sarakstu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu tastatūru.

  Fokuss paliek uz pogas Atpakaļ. Vēlreiz veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Hipersaites pievienošana

 1. Skatot slaidu programmā PowerPoint, ar diviem pirkstiem veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Custom” (Pielāgots).

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Slide, pane” (Slaids, rūts).

 3. Pavelciet pa labi, līdz nonākat pie tekstlodziņa, kam vēlaties pievienot hipersaiti. Lai rediģētu tekstlodziņu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More options, button collapsed” (Papildu opcijas, poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Home, button, collapsed” (Sākums, poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Insert, 2 of 9” (Ievietot 2. no 9), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Link button” (Poga Saite), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Link window, address, editing” (Logs Saite, adrese, rediģēšana).

 8. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu hipersaites adresi.

 9. Velciet pirkstu pa ekrāna labo apakšējo stūri, līdz tiek atskaņots “Enter.” Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu saiti.

  Fokuss atgriežas slaidā, un tiek aizvērta izvēlne Papildu opcijas.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint drukātu prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai PowerPoint Online prezentācijā pievienotu tekstu un hipersaites.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office Online. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Īsinājumtaustiņus skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi programmai PowerPoint Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat PowerPoint Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint Online.

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

 1. Programmas PowerPoint Onlinerediģēšanas skatā atkārtoti spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz nonākat pie sīktēlu rūts. Kad nonākat sīktēlu rūtī, Diktors atskaņo pašreizējā slaida numuru un virsrakstu.

  Padoms.: Atverot prezentāciju programmā PowerPoint Online, tā tiek atvērta lasīšanas skatā. Lai pārietu uz rediģēšanas skatu, vairākkārt spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots “Edit Presentation” (Rediģēt prezentāciju). Nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu izvēlni. Pēc tam vienreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņots “Edit in Browser” (Rediģēt pārlūkprogrammā). Nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu prezentāciju rediģēšanas skatā.

 2. Lai pārlūkotu slaidus, spiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots rediģējamā slaida numurs un virsraksts.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6. Diktors atskaņo “Slide panel” (Slaidu panelis).

 4. Lai pārvietotu fokusu uz pirmo vietturi, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Diktors nosauc vietturi.

 5. Lai aizstātu vietturi ar tekstu, nospiediet taustiņu Enter un sāciet rakstīt. Pēc tam nospiediet taustiņu F2. Diktors atskaņo: “Slide panel” (Slaidu panelis).

 6. Lai pārietu uz nākamo vietturi, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Diktors nosauc vietturi. Lai sāktu pievienot tekstu, nospiediet taustiņu Enter un rakstiet. Kad tas ir paveikts, nospiediet taustiņu F2.

Hipersaites pievienošana

 1. Slaidā atlasiet tekstu, kuram vēlaties pievienot saiti, un nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 2. Divreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu. Diktors atskaņo: “Link, menu item” (Saite, izvēlnes vienums). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Tiek atvērts dialoglodziņš Saite. Ierakstiet saites adresi un nospiediet taustiņu Enter.

  Dialoglodziņš tiek aizvērts, un slaidā tiek ievietota saite.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas

Īsinājumtaustiņi tīmekļa programmā PowerPoint Online

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Navigācija programmā PowerPoint, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×