Ekrāna lasītāja izmantošana, lai SharePoint Online dokumentu bibliotēkā paņemtu vai atdotu failus

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai SharePoint Online dokumentu bibliotēkā paņemtu vai atdotu failus

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet SharePoint Online ar tastatūru un ekrāna lasītāju, piemēram, JAWS vai iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai dokumentu bibliotēkā paņemtu un atdotu failus. Paņemot failu, varat to rediģēt tiešsaistē vai bezsaistē un saglabāt tik daudz reižu, cik vēlaties, bet citi lietotāji to nevar rediģēt. Atdodot failu, jūsu veiktās izmaiņas ir redzamas visai grupai un fails ir pieejams citiem lietotājiem, lai to paņemtu un rediģētu atbilstoši savām atļaujām.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Īsinājumtaustiņus skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi pakalpojumā SharePoint Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat SharePoint Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. SharePoint Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis SharePoint Online.

Šajā tēmā

Faila paņemšana no dokumentu bibliotēkas

 1. Pierakstieties savas organizācijas Office 365 kontā, startējiet lietojumprogrammu SharePoint un pēc tam atveriet dokumentu bibliotēku.

  Padoms.: Dokumentu bibliotēkām platformā SharePoint Online ir pieejami divi skati: klasiskā un SharePoint Online pieredze. Lielākajai daļai lietotāju noklusējuma pieredze ir SharePoint Online. Taču, ja dokumentu bibliotēkas izpētes laikā atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), jūs izmantojat klasisko skatu. Lai skatītu SharePoint Online dokumentu bibliotēkas, kad atskan “Check it out button” (Poga Izmēģināt), nospiediet taustiņu Enter. Pēc dokumenta bibliotēkas skata maiņas uz SharePoint Online pieredzi un fokusa pārvietošanas no pogas Izmēģināt uz saiti Jauns dzirdēsit dokumentu bibliotēkas nosaukumu, kam sekos “New” (Jauns).

 2. Lai pārietu uz mapju un failu sarakstu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Column headers” (Kolonnu galvenes).

 3. Lai pārvietotos sarakstā un atlasītu failu, kuru vēlaties paņemt un rediģēt, nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bultiņu. Ja nepieciešamais fails atrodas apakšmapē, atlasiet mapi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam atlasiet failu, izmantojiet bulttaustiņus.

 4. Lai pārietu uz izvēļņu joslu, vairākas reizes nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Open” (Atvērt).

 5. Lai atvērtu nolaižamo izvēlni Citas komandas, vairākas reizes nospiediet labo bultiņu. Nospiediet taustiņu Enter.

 6. Lai atlasītu komandu Paņemt, vairākkārt nospiediet lejupvērsto bultiņu. Nospiediet taustiņu Enter. Atlasītais fails tiek paņemts jums, un fails tiek attiecīgi atzīmēts.

Piezīme.: .Ja citi grupas dalībnieki mēģina rediģēt vai paņemt failu, viņi saņem brīdinājumu, ka failu esat paņēmis jūs. Viņi joprojām var skatīt failu, taču jūsu veiktās izmaiņas viņiem nav redzamas, kamēr neesat atdevis failu.

Paņemtā faila atvēršana rediģēšanai

Kad paņemat failu, tas tiek atzīmēts kā paņemts un to vairs nevar rediģēt citi lietotāji. Tagad varat atvērt vai lejupielādēt un pēc tam rediģēt failu.

 1. 1. Pēc faila paņemšanas fokuss atrodas izvēļņu joslā. Lai pārietu uz failu sarakstu, dažas reizes nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Column headers” (Kolonnu galvenes).

 2. Ja fokuss nav uz pareizā faila, spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tas atrodas uz šī faila. Lai atvērtu failu, nospiediet taustiņu Enter. Fails tiek atvērts atsevišķā pārlūkprogrammas cilnē, un tagad varat veikt izmaiņas. Ja tas ir Office 365 dokuments, fails tiek atvērts attiecīgajā lietojumprogrammā (piemēram, Word Online vai Excel Online).

  Padoms.: Ja vēlaties to atvērt datora lietojumprogrammā, vairākas reizes nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Open" (Atvērt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Lai atlasītu datora lietojumprogrammas komandu (piemēram, Atvērt programmā Word vai Atvērt programmā PowerPoint), divreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Faila atdošana dokumentu bibliotēkā

 1. Pakalpojumā SharePoint Online naviģējiet uz savu dokumentu bibliotēku.

 2. Lai pārietu uz mapju un failu sarakstu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Column headers” (Kolonnu galvenes).

 3. Lai pārvietotos sarakstā un atlasītu failu, kuru vēlaties atdot, nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bultiņu. Ja fails atrodas apakšmapē, atlasiet mapi un nospiediet taustiņu Enter. Atlasiet failu, kuru esat paņēmis.

 4. Lai pārietu uz izvēļņu joslu, vairākas reizes nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Open” (Atvērt).

 5. Lai atvērtu nolaižamo izvēlni Citas komandas, vairākas reizes nospiediet labo bultiņu. Nospiediet taustiņu Enter.

 6. Lai atlasītu komandu Atdot, vairākkārt nospiediet lejupvērsto bultiņu. Nospiediet taustiņu Enter.

 7. Atvērtajā atdošanas dialoglodziņā ierakstiet komentāru ar kopsavilkumu par veiktajām izmaiņām. Atdošanas komentāri ir īpaši noderīgi, ja vairāki lietotāji strādā ar failu. Komentāri kļūst par dokumenta versiju vēsturi, kas var būt svarīgi, ja nepieciešams atjaunot dokumenta iepriekšējās versijas.

 8. Nospiediet taustiņu Enter. Rediģētā faila versija aizstāj versiju dokumentu bibliotēkā un tiek atdota. Citi lietotāji tagad var skatīt jūsu veiktās izmaiņas, un, ja viņiem ir atļauja, viņi var paņemt failu un to rediģēt.

Veikto izmaiņu atmešana

Ja izlemjat, ka nevēlaties paturēt izmaiņas failā, varat atmest paņemto failu, neietekmējot versiju vēsturi.

 1. Pakalpojumā SharePoint Online naviģējiet uz savu dokumentu bibliotēku.

 2. Lai pārietu uz mapju un failu sarakstu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Column headers” (Kolonnu galvenes).

 3. Lai pārvietotos sarakstā un atlasītu attiecīgo failu, nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bultiņu. Ja fails atrodas apakšmapē, atlasiet mapi un nospiediet taustiņu Enter. Atlasiet failu, kuru esat paņēmis.

 4. Lai pārietu uz izvēļņu joslu, vairākas reizes nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Open” (Atvērt).

 5. Vairākas reizes nospiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "More Commands" (Citas komandas), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 6. Lai atlasītu komandu Atmest paņemšanu, vairākkārt nospiediet lejupvērsto bultiņu. Nospiediet taustiņu Enter.

 7. Ziņojumā tiek uzdots jautājums, vai tiešām vēlaties zaudēt visas dokumentā veiktās izmaiņas. Ja esat pārliecināts, ar tabulēšanas taustiņu pārejiet līdz pogai Atmest paņemšanu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Visas dokumentā veiktās izmaiņas tiek atmestas, un fails paliek bez izmaiņām. Citi lietotāji tagad var skatīt jūsu veiktās izmaiņas, un, ja viņiem ir atļauja, viņi var paņemt failu un to rediģēt.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai SharePoint Online dokumentu bibliotēkā augšupielādētu failus

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā SharePoint Online izveidotu pielāgotu dokumentu bibliotēkas skatu

Īsinājumtaustiņi programmā SharePoint Online

Darba sākšana mūsdienīgā SharePoint Online dokumentu bibliotēkā, izmantojot ekrāna lasītāju

Pieejamības līdzekļi pakalpojumā SharePoint Online

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×