Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu attēlu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu attēlu

Īsinājumtaustiņi programmā Word tīklam

Izmantojiet Word ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai ievietotu attēlu vai attēlu. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus. Varat arī pievienot alternatīvo tekstu, lai attēlu padarītu pieejamāku.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Attēla ievietošana no datora

 1. Dokumentā atlasiet vietu, kur jāievieto attēls.

 2. Nospiežot taustiņu kombināciju Alt+N, P, atveriet dialoglodziņu Attēla ievietošana.

 3. Pārlūkojot atrodiet attēla atrašanās vietu datorā, atlasiet attēlu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Sākotnējais attēls tiek iegults dokumentā.

  Svarīgi!: Lai ekrāna lasītājs varētu pareizi nolasīt attēlu, attēlam ir jābūt vienā rindiņā ar tekstu.

 4. Pēc noklusējuma Word ievieto attēlu vienā rindiņā ar tekstu. Tomēr citas versijas, piemēram, Word Mobile vai Word darbam ar Mac.

  Lai nodrošinātu, ka attēls ir vienā rindiņā ar tekstu dokumentā, atlasiet attēlu, pēc tam, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+JP, atveriet lenti Attēla formāts.

 5. Nospiediet taustiņus PO un pēc tam taustiņu Enter. Tiek atvērta poga Pozīcija un pēc tam atlasīts Vienā rindiņā ar tekstu.

  Padomi.: 

  • Ja attēls ir liela apjoma fails, kas dokumentu padara pārāk lielu, varat samazināt dokumenta lielumu, norādot saiti uz attēlu, nevis to iegulstot.

  • Dialoglodziņā attēla ievietošana ar tabulēšanas taustiņu nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai piekļūtu nolaižamajai izvēlnei, un pēc tam atlasiet saistīt ar failu.

Attēla ievietošana no tiešsaistes avota

Varat ievietot attēlu no atrašanās vietas tīmeklī.

 1. Dokumentā atlasiet vietu, kur jāievieto attēls.

 2. Lai atvērtu attēlu ievietošanas un meklētu attēlus tiešsaistē, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + N, F, lai atvērtu dialoglodziņu Bing attēlu meklēšana.

 3. Dialoglodziņā meklēt Bing, kas jau ir atlasīts, ierakstiet vārdu vai frāzi, kas apraksta vajadzīgo attēlu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + labā bultiņa vai ALT + kreisā bultiņa, lai pārvietotos pa meklēšanas rezultātiem. (Diktors vienkārši nospiediet bulttaustiņus.) Word apraksta katru attēlu, kad tas ir atlasīts

 5. Lai ievietotu atlasītu attēlu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + ENTER. (Diktors vienkārši nospiediet taustiņu ENTER.) Word lejupielādē un ievieto attēlu dokumentā.

  Padoms.: Lai būtu pieejami vēl citi avoti, kur iegūt tiešsaistes attēlus, no dialoglodziņa Attēla ievietošana pierakstieties, lai pārlūkotu savus personiskos kontus, piemēram, OneDrive, Facebook vai Flickr.

Alternatīvā teksta pievienošana attēlam

Kad esat ievietojis attēlu dokumentā, varat pievienot alternatīvo tekstu, kas palīdzēs uzlabot dokumenta pieejamību.

 1. Dokumentā atlasiet attēlu, kuram pievienosit alternatīvo tekstu.

 2. Lai atvērtu attēlu rīku cilni Formatēšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+JP, pēc tam piespiediet taustiņu Tab, līdz sasniedzat pogu Formatēt objektu. Nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu rūti Attēla formatēšana. Tiek atskaņots “Shadow” (Ēna), kas ir pirmā opcija. Diktors nenosauc rūts nosaukumu.

  Piezīme.: Ja netiek atskaņots “Shadow” (Ēna), iespējams, ka tastatūras navigācija fokusu ir ievietojusi citā apgabalā. Nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots “Shadow” (Ēna).

 3. Rūtī Attēla formatēšana (pēc tam, kad tiek atskaņots “Shadow” (Ēna)) nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab, lai nokļūtu rīku opciju izvēlnē. Tiks nolasīts kāds no šo opciju nosaukumiem:

  • Efekti

  • Izkārtojums un rekvizīti

  • Attēls

  • Aizpildījums un līnija

 4. Lai pārietu uz pogu Izkārtojums un rekvizīti , nospiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots pogas nosaukums. Pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz tekstlodziņu, pirmo opciju izvēlnē.

 5. Lai pārietu uz opciju alternatīvais teksts , vēlreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai pārietu uz lodziņu virsraksts .

 6. Ierakstiet attēla alternatīvā teksta virsrakstu. Alternatīvajam tekstam ir jāraksturo attēla darbība vai nolūks, nevis tā izskats.

 7. Vēlreiz nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz lodziņu Apraksts , un ierakstiet aprakstu.

 8. Kad esat pabeidzis rakstīt virsrakstu un aprakstu, nospiediet taustiņu ESC, lai atgrieztos dokumenta pamattekstā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu hipersaiti

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word 2016 līdzinātu tekstu un rindkopas

Microsoft Word darbam ar Windows īsinājumtaustiņi

Ekrāna lasītāja izmantošana Word pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa programmu Word

Izmantojiet Word darbam ar Android ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju, lai ievietotu attēlu vai attēlu.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Attēla ievietošana no tālruņa

 1. Rediģējot dokumentu, pārejiet uz atrašanās vietu, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Ja nepieciešams, lai aizvērtu tastatūru un pārietu uz lenti, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Not checked, More Options, switch" (nav atzīmēts, papildu opcijas, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta cilne Sākums , un tiek atskaņots: "cilnes Izvēlne, Sākumlapa atlasīta."

 3. Lai atvērtu cilni ievietošana , veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Insert Tab" (cilne ievietošana), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Pictures menu" (attēlu izvēlne), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne attēli .

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Photos Button" (fotoattēli, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Atvērt no, ar fokusu uz pašlaik atlasīto attēla krātuves vietu.

 6. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pārvietotos pa attēliem pašlaik atlasītajā attēlu glabāšanas vietā, pavelciet pa labi, līdz atskan nepieciešamā attēla nosaukums. TalkBack lasa katra attēla nosaukumu un datumu, kad pārvietojat.

  • Lai pārietu uz citu krātuves vietu, piemēram, lejupielādes vai attēlu, pavelciet pa kreisi, līdz atskan "Show Routes Button" (poga Rādīt maršrutus), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta vēlamā atrašanās vieta, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamā attēla nosaukums.

  TalkBack atskaņo attēlus pēc to failu nosaukumiem, lielumiem un datumiem.

 7. Kad fotoattēls ir nepieciešams, lai ievietotu atlasīto attēlu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "Word, apstrādāts attēls".

 8. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save image button” (Poga Saglabāt attēlu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Attēls ir ievietots, fokuss atgriežas dokumentā ar atlasītu attēlu un tiek atvērta cilne attēls .

Attēla ievietošana no kameras

 1. Rediģējot dokumentu, pārejiet uz atrašanās vietu, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Ja nepieciešams, lai aizvērtu tastatūru un pārietu uz lenti, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Not checked, More Options, switch" (nav atzīmēts, papildu opcijas, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta cilne Sākums , un tiek atskaņots: "cilnes Izvēlne, Sākumlapa atlasīta."

 3. Lai atvērtu cilni ievietošana , veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Insert Tab" (cilne ievietošana), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Pictures menu" (attēlu izvēlne), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne attēli .

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Camera Button" (poga kamera), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta kameras programma.

  Piezīme.: Var tikt parādīts uznirstošais dialoglodziņš ar norādi: "atļaut programmai Word uzņemt attēlus un ierakstīt video". Ja vēlaties, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Allow Button" (poga Atļaut), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Lai uzņemtu attēlu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Shutter", novietojiet kameru pareizajā virzienā un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Fokuss tiek pārvietots uz pogu Gatavs. Lai izmantotu fotoattēlu savā dokumentā, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "Word, apstrādāts attēls".

 8. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save image button” (Poga Saglabāt attēlu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 9. Attēls ir ievietots, fokuss atgriežas dokumentā ar atlasītu attēlu un tiek atvērta cilne attēls .

Alternatīvā teksta pievienošana attēlam

Kad esat ievietojis attēlu dokumentā, varat pievienot alternatīvo tekstu, kas palīdzēs uzlabot dokumenta pieejamību.

 1. Pēc attēla ievietošanas, lai atvērtu izvēlni alternatīvais teksts no cilnes attēls , pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "alt text menu" (alternatīvais teksts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Edit Box" (nosaukums), un ierakstiet attēla alternatīvā teksta virsrakstu, izmantojot ekrāntastatūru. Alternatīvajam tekstam ir jāraksturo attēla darbība vai nolūks, nevis tā izskats.

  Piezīme.: Tastatūru varat atrast, izpētot vienumus ekrānā. Lai pārlūkotu, novietojiet vienu pirkstu uz ekrāna un velciet to pa ekrānu. TalkBack nosauc vienumus, kad pieskaraties tiem. Lai atlasītu vienumu, kad nonākat pie tā, noņemiet pirkstu. Atkarībā no ierīces iestatījumiem, iespējams, būs jāveic dubultskāriens ekrānam, lai ievietotu rakstzīmi.

 3. Lai attēlam pievienotu aprakstu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Edit Box, for Description" (rediģēšanas lodziņš), un pēc tam ierakstiet aprakstu, izmantojot ekrāntastatūru.

 4. Pēc virsraksta un apraksta ievadīšanas pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "back button" (poga atpakaļ), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Izvēlne alternatīvais teksts tiek aizvērta, un fokuss tiek pārvietots atpakaļ uz dokumentu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word iestatītu rindstarpas un atkāpes

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa programmu Word

Izmantojiet Word Mobile, izmantojot rīku diktors, iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, lai ievietotu attēlu vai attēlu.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Attēla ievietošana no tālruņa

 1. Dokumentā pārejiet uz atrašanās vietu, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Ar vienu pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots "items" (vienumi).

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More options, button” (Papildu opcijas, poga), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Ar vienu pirkstu pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "tab Selector, Home Button, sakļauts". Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna. Jūs dzirdat: "uznirstošā, mājas, <pieejamo ciļņu skaits un izvēlnes saraksta pašreizējās cilnes vieta>, atlasīta." Galvenā izvēlne tagad ir izvērsta.

 5. Izvēlnē pavelciet pa labi ar vienu pirkstu, līdz tiek atskaņots: "Insert, <pieejamo ciļņu skaits un izvēlnes saraksta pašreizējās cilnes vieta>." Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna. Jūs dzirdat: "poga Ievietot, sakļauta". Tagad ir pieejamas cilnes Ievietot opcijas.

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Pictures Button, sakļauts", un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Photos Button" (fotoattēli), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts logs Fotoattēli .

 8. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots tā faila nosaukums, kuru vēlaties ievietot, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 9. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Insert app bar Button" (poga Ievietot programmu joslu). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai ievietotu fotoattēlu dokumentā.

Piezīme.: Lai ekrāna lasītājs varētu pareizi nolasīt attēlu, attēlam ir jābūt vienā rindiņā ar tekstu. Pēc noklusējuma Word Mobile neievieto attēlu vienā rindiņā ar tekstu. Lai nodrošinātu, ka attēls ir vienā rindiņā ar dokumenta tekstu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "wrap Text Button, sakļauts" un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tagad ir pieejamas aplaušanas teksta opcijas. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "off, inline with Text Button" (izslēgts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Attēla ievietošana no kameras

Varat ievietot attēlu no ierīces kameras.

 1. Dokumentā pārejiet uz atrašanās vietu, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Ar vienu pirkstu pavelciet uz augšu vai uz leju, līdz tiek atskaņots "items" (vienumi).

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More options, button” (Papildu opcijas, poga), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "tab Selector, Home Button, sakļauts". Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna. Jūs dzirdat: "uznirstošā, mājas, <pieejamo ciļņu skaits un izvēlnes saraksta pašreizējās cilnes vieta>, atlasīta." Galvenā izvēlne tagad ir izvērsta.

 5. Izvēlnē pavelciet pa labi ar vienu pirkstu, līdz tiek atskaņots: "Insert, <pieejamo ciļņu skaits un izvēlnes saraksta pašreizējās cilnes vieta>." Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna. Jūs dzirdat: "poga Ievietot, sakļauta". Tagad ir pieejamas cilnes Ievietot opcijas.

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Pictures Button, sakļauts", un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Camera Button" (poga kamera), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts kameras logs.

 8. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Take Photo Button" (poga uzņemt fotoattēlu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai uzņemtu attēlu.

 9. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Accept Button" (poga akceptēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai dokumentā ievietotu tverto attēlu.

Piezīme.: Lai ekrāna lasītājs varētu pareizi nolasīt attēlu, attēlam ir jābūt vienā rindiņā ar tekstu. Pēc noklusējuma Word Mobile neievieto attēlu vienā rindiņā ar tekstu. Lai nodrošinātu, ka attēls ir vienā rindiņā ar dokumenta tekstu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "wrap Text Button, sakļauts" un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tagad ir pieejamas aplaušanas teksta opcijas. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "off, inline with Text Button" (izslēgts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu hipersaiti

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word 2016 līdzinātu tekstu un rindkopas

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa programmu Word

Izmantojiet Word darbam tīmeklī ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai ievietotu attēlu vai attēlu. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus. Uzzināsit, kā pievienot attēlus no datora vai ierīces, vai tiešsaistes avota, piemēram, Bing.com.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office Online. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat Word darbam tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Internet Explorer. Word darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt) attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Word darbam tīmeklī.

Šajā tēmā

Attēla ievietošana no datora

Lai savā dokumentā ievietotu attēlu, kas atrodas jūsu datorā, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

 1. Novietojiet ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties ievietot attēlu dokumentā.

 2. Lai pārvietotu fokusu uz lenti, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz atskan cilnes nosaukums.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz cilni Ievietot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Attēls, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Izvēlieties augšupielādējamo failu ar fokusu lodziņā faila nosaukums .

  Piezīme.: Parasti, kad iespraužat attēlu, Word darbam tīmeklī datorā meklē biežāk lietotos attēlu formātus (. bmp,. gif,. jpg,. SVG,. WDP,.,. Taču varat meklēt visos failu formātos. Lai to izdarītu, dialoglodziņā Izvēlieties augšupielādējamo failu nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz lodziņu attēlu faili , un pēc tam atlasiet Visi faili (*. *).

 5. Veiciet kādu no šīm darbībām.

  • Ierakstiet izmantojamā attēla nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Meklējiet attēlus citā mapē, nospiežot taustiņu kombināciju Shift+Tab, līdz tiek atskaņots mapes nosaukums, un pēc tam nospiežot taustiņu Enter. Lai pārlūkotu mapes, izmantojiet tabulēšanas taustiņu un bulttaustiņus. Lai pārietu vienu līmeni augšup, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atpakaļatkāpes taustiņš. Lai pārietu uz pirmo attēlu mapē, nospiediet taustiņu Tab. Kad tiek atskaņots vajadzīgā attēla nosaukums, nospiediet taustiņu Enter.

Attēla ievietošana no tīmekļa

Ja jūsu datorā nav atrodams tieši tāds attēls, kādu vēlaties, varat meklēt tīmeklī.

Piezīme.: Ja izmantojat fotoattēlus, attēlus vai klipkopas, esat atbildīgs par autortiesībām. Attēlu gadījumā var palīdzēt licenču filtrs pārlūkprogrammā Bing.

 1. Dokumentā novietojiet ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Lai pārvietotu fokusu uz lenti, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz atskan cilnes nosaukums.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz cilni Ievietot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz cilni Tiešsaistes attēli, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš attēlu ievietošana . Tiek atskaņots “Search Bing” (Meklēt, izmantojot Bing) un fokuss ir vērsts uz lodziņu Bing attēlu meklēšana.

 5. Ierakstiet vārdu vai teikumu, kas raksturo vajadzīgo attēlu, un nospiediet taustiņu Enter. Tiek parādīts meklēšanas rezultātu apraksts.

 6. Lai ievietotu attēlu, kuru vēlaties izmantot, nospiediet taustiņu Enter. (Vai arī, lai atlasītu attēlu, nospiediet atstarpes taustiņu, un pēc tam, lai pārietu uz pogu Ievietot, nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.)

Alternatīvā teksta pievienošana attēlam

 1. Atlasiet attēlu, kuram vēlaties pievienot alternatīvo tekstu.

 2. Spiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz atskan lentes cilnes nosaukums, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz sasniedzat cilni formāts , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Lai pārietu uz pogu Alternatīvais teksts, nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš alternatīvais teksts ar fokusu lodziņā virsraksts . (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Image selected” (Attēls atlasīts).)

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, lai nokļūtu lodziņā Apraksts, un ierakstiet nepieciešamo tekstu.

 5. Spiediet tabulēšanas taustiņu, lai nokļūtu līdz pogai Labi, pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku

Īsinājumtaustiņi programmā Word tīklam

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa programmu Word

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×