Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word iestatītu rindstarpas un atkāpes

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word iestatītu rindstarpas un atkāpes

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Word 2016 ar tastatūru un rīku Diktors, iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, lai mainītu rindkopu atstarpes un atkāpes un piešķirtu dokumentiem elegantu izskatu.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Rindkopu atstarpju iestatīšana

 1. Atveriet dokumentu un pēc tam atlasiet rindkopu, kurai vēlaties iestatīt atstarpi. Ja vēlaties iestatīt rindkopu atstarpes visā dokumentā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + H, P, g. Word 2016 fokuss dialoglodziņa Rindkopa cilnē atkāpes un atstarpes . Dzirdēsit dialoglodziņu nosaukumu.

 3. Lai iestatītu atstarpi pirms rindkopas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+B. Lodziņā Pirms izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan nepieciešamā punktu vērtība, vai arī ierakstiet nepieciešamo punktu vērtību (piemēram, 6 vai 18). (Mazāka punktu vērtība apzīmē mazāku atstarpi.)

  Piezīme.: Izmantojot augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu punktu vērtības, Diktors var atskaņot “Unknown key” (Nezināma atslēga).

 4. Lai iestatītu atstarpi pēc rindkopas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + F. Lodziņā pēc izmantojiet augšupvērsto bultiņu un lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan punkta atlasi, vai arī ierakstiet punkta vērtību vēlaties (piemēram, 6 vai 18).

 5. Lai aizvērtu dialoglodziņu Rindkopa, vairākkārt nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Labi, un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Fokuss atgriežas uz jūsu dokumentu.

Papildu atstarpes opcijas

 • Lai iestatītu rindkopu atstarpes kā jūsu noklusējuma atstarpes, rīkojieties šādi:

  1. Kad esat veicis atstarpes atlasi cilnē Atkāpes un atstarpes, nospiediet taustiņu kombināciju ALT+D.

  2. Microsoft Word dialoglodziņā izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu opciju Tikai šis dokuments vai Visi dokumenti, vairākkārt nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 • Lai ātri iestatītu rindstarpu atlasītajai rindkopai programmā Word, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Cilnē Atkāpes un atstarpes nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N.

  2. Sarakstā Rindstarpa izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai veiktu atlasi bieži izmantoto rindstarpas lielumu sarakstā.

Rindkopu atkāpju iestatīšana

 1. Atveriet dokumentu un pēc tam atlasiet rindkopu, kurai vēlaties iestatīt atkāpes. Ja vēlaties iestatīt rindkopu atstarpes visā dokumentā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, P, G. Word novieto fokusu uz dialoglodziņa Rindkopa cilni Atkāpes un atstarpes.

 3. Lai iestatītu kreisās atkāpes lielumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+L. Lodziņā Pa kreisi, lai iestatītu vajadzīgo vērtību, izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu vai ierakstiet vērtību (piemēram, .25 vai .5).

 4. Lai iestatītu labās atkāpes lielumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + R. Lodziņā pa labi , lai iestatītu vērtību, izmantojiet AUGŠUPVĒRSTO un lejupvērsto bultiņu vai ierakstiet vērtību (piemēram,,25 vai,5 ka

 5. Lai izietu no dialoglodziņa Rindkopa, vairākkārt nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Labi, un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

Citas atkāpju iestatīšanas opcijas

 • Lai iestatītu jebkādu atkāpi, ko atlasāt kā savu noklusējuma atkāpi, rīkojieties šādi:

  1. Kad esat veicis atlasi dialoglodziņā Rindkopa, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+D.

  2. Microsoft Word dialoglodziņā izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu opciju Tikai šis dokuments vai Visi dokumenti, vairākkārt nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 • Grāmatas stilu drukāšana, izmantojiet līdzekli Spoguļpiemales atkāpi, kurā kreisās un labās puses atkāpes atspoguļots otru, ar vienu atkāpi, kas norādīta kā iekšpusē un citu atkāpi, kas norādīta kā ārpus. Kad esat izveidojis atkāpes atlases cilnē atkāpes un atstarpes , nospiediet taustiņu kombināciju Alt + M, atzīmējiet izvēles rūtiņu Spoguļpiemales atkāpes .

 • Lai ātri pievienotu pirmās rindiņas atkāpi tikai vienai rindkopai, fokusējieties uz rindkopas pirmās rindiņas sākumu un nospiediet tabulēšanas taustiņu. Izmantojot pirmās rindiņas atkāpi, pirmajai rindkopas rindiņai ir lielāka atkāpe par pārējām rindiņām.

Īsinājumtaustiņi, lai iestatītu rindkopu atstarpes un atkāpes

Tālāk esošajā tabulā ir apkopoti noderīgi īsinājumtaustiņi, ko var izmantot, iestatot atstarpes un atkāpes rindkopām.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt dialoglodziņa Rindkopa cilni Atkāpes un atstarpes

Alt+H, P+G

Iestatīt atstarpi pirms

Alt+B

Iestatīt atstarpi pēc

Alt+F

Iestatīt kreiso atkāpi

Alt+L

Iestatīt labo atkāpi

Alt+R

Iestatīt atlasīto atstarpi vai atkāpi kā noklusējumu

Alt+D

Iestatīt rindstarpu

Alt+N

Atlasīt spoguļatkāpi

Alt+M

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word līdzinātu tekstu un rindkopas

Microsoft Word darbam ar Windows īsinājumtaustiņi

Ekrāna lasītāja izmantošana Word pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā naviģēt programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet Word darbam ar Android ar TalkBack iebūvētā Android ekrāna lasītāju, lai mainītu atstarpes starp rindkopām un līnijas.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai programmā Word darbam ar Android izmantotu skārienierīču iespējas, skatiet Word darbam ar Android pamācība skārienu lietošanā

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Rindkopu atstarpju iestatīšana

 1. Dokumentā atlasiet rindkopu, kura rindstarpu lielumu, ko vēlaties formatēt.

 2. Doties uz lenti, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atskan "nav atzīmēta, papildu opcijas pārslēdzieties" un divreiz pieskarieties ekrānam.

 3. Lai atlasītu cilni Sākums , veiciet dubultpieskārienu ekrānu, pavelciet pa kreisi vai pa labi līdz atskan "Cilnes Sākums" un pēc tam divreiz pieskarieties ekrānam.

 4. Pavelciet pa labi, līdz dzirdēt "Rindkopas formatējumu izvēlnes", un divreiz pieskarieties ekrānam.

 5. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu atstarpi pirms rindkopas, pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt "Pievienot atstarpi pirms rindkopas pogu" un divreiz pieskarieties ekrānam.

  • Lai pievienotu atstarpi pēc rindkopas, pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt "Pievienotu atstarpi pēc rindkopas pogu" un divreiz pieskarieties ekrānam.

  • Lai noņemtu atstarpi pirms rindkopas, pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt "Noņemt atstarpi pirms rindkopas pogu" un divreiz pieskarieties ekrānam.

  • Lai noņemtu atstarpi pēc rindkopas, pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt "Noņemtu atstarpi pēc rindkopas pogu" un divreiz pieskarieties ekrānam.

Piezīme.: Pārslēgšanos var veikt tikai atstarpi pirms un pēc rindkopas ieslēdziet vai izslēdziet, lai pievienotu atstarpi ir pieejama tikai, ja vietas nav pirms vai pēc rindkopas jau un noņemt vietas opcija ir pieejama tikai tad, ja pašlaik atstarpi pirms vai pēc rindkopas.

Rindstarpas iestatīšana

 1. Dokumentā atlasiet rindkopu, kura rindstarpu lielumu, ko vēlaties formatēt.

 2. Doties uz lenti, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atskan "nav atzīmēta, papildu opcijas pārslēdzieties" un divreiz pieskarieties ekrānam.

 3. Lai atlasītu cilni Sākums , veiciet dubultpieskārienu ekrānu, pavelciet pa kreisi vai pa labi līdz atskan "Cilnes Sākums" un pēc tam divreiz pieskarieties ekrānam.

 4. Pavelciet pa labi, līdz dzirdēt "Rindkopas formatējumu izvēlnes", un divreiz pieskarieties ekrānam.

 5. Pavelciet pa labi, līdz dzirdēt "Rindiņu atstarpju kombinētā lodziņa", un divreiz pieskarieties ekrānam.

 6. Paturēt pavelkot pa labi, lai iet cauri pieejama rindiņu atstarpju vērtības: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2,5un 3.0. Kad atskan vēlamo vērtību, dubultu pieskarieties ekrānam, lai rindstarpu iestatīšana.

Rindkopu atkāpju iestatīšana

Rindkopas pirmās rindiņas atkāpe

 1. Dokumentā atlasiet rindkopu, kura rindstarpu lielumu, ko vēlaties formatēt.

 2. Doties uz lenti, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atskan "nav atzīmēta, papildu opcijas pārslēdzieties" un divreiz pieskarieties ekrānam.

 3. Lai atlasītu cilni Sākums , veiciet dubultpieskārienu ekrānu, pavelciet pa kreisi vai pa labi līdz atskan "Cilnes Sākums" un pēc tam divreiz pieskarieties ekrānam.

 4. Pavelciet pa labi, līdz dzirdēt "Rindkopas formatējumu izvēlnes", un divreiz pieskarieties ekrānam.

 5. Pavelciet pa labi, līdz dzirdēt "īpašu atkāpi izvēlnes", un divreiz pieskarieties ekrānam.

 6. Pavelciet pa labi, līdz atskan "pirmās rindas nav atzīmēta, slēdža," un divreiz pieskarieties ekrānam.

Visu rindkopas rindiņu atkāpe, izņemot pirmo rindkopu

 1. Dokumentā atlasiet rindkopu, kura rindstarpu lielumu, ko vēlaties formatēt.

 2. Doties uz lenti, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atskan "nav atzīmēta, papildu opcijas pārslēdzieties" un divreiz pieskarieties ekrānam.

 3. Lai atlasītu cilni Sākums , veiciet dubultpieskārienu ekrānu, pavelciet pa kreisi vai pa labi līdz atskan "Cilnes Sākums" un pēc tam divreiz pieskarieties ekrānam.

 4. Pavelciet pa labi, līdz dzirdēt "Rindkopas formatējumu izvēlnes", un divreiz pieskarieties ekrānam.

 5. Pavelciet pa labi, līdz dzirdēt "īpašu atkāpi izvēlnes", un divreiz pieskarieties ekrānam.

 6. Pavelciet pa labi, līdz atskan "Pārkares, nav atzīmēta, slēdža," un divreiz pieskarieties ekrānam.

Visas rindkopas atkāpes palielināšana vai samazināšana

 1. Dokumentā atlasiet rindkopu, kurai vēlaties izveidot atkāpi.

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai palielinātu atkāpi, pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt "Poga Palielināt atkāpi", un divreiz pieskarieties ekrānam.

  • Lai samazinātu atkāpi, pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt "Rīga", un divreiz pieskarieties ekrānam.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku

Ekrāna lasītāja izmantošana Word pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet Word Mobile diktors iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, lai mainītu atstarpes starp rindkopām un līnijas.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Rindkopu atstarpju iestatīšana

 1. Novietojiet ievietošanas punktu jebkur rindkopā, kuru vēlaties iestatīt atstarpes.

 2. Pavelciet uz augšu vai uz leju ar pirkstu līdz atskan: "Vienumi".

 3. Pa labi, līdz jūs dzirdēt "Paletē komandu pogas papildu opcijas" un veiciet dubultpieskārienu ekrāna SWIP e.

 4. Pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt "Rindkopas formatējumu pogu", un divreiz pieskarieties ekrānam.

 5. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu atstarpi pirms rindkopas, pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt "Pievienot atstarpi pirms rindkopas pogu" un divreiz pieskarieties ekrānam.

  • Lai pievienotu atstarpi pēc rindkopas, pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt "Pievienotu atstarpi pēc rindkopas pogu" un divreiz pieskarieties ekrānam.

  • Lai noņemtu atstarpi pirms rindkopas, pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt "Noņemt atstarpi pirms rindkopas pogu" un divreiz pieskarieties ekrānam.

  • Lai noņemtu atstarpi pēc rindkopas, pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt "Noņemtu atstarpi pēc rindkopas pogu" un divreiz pieskarieties ekrānam.

Piezīme.: Pārslēgšanos var veikt tikai atstarpi pirms un pēc rindkopas ieslēdziet vai izslēdziet, lai pievienotu atstarpi ir pieejama tikai, ja vietas nav pirms vai pēc rindkopas jau un noņemt vietas opcija ir pieejama tikai tad, ja pašlaik atstarpi pirms vai pēc rindkopas.

Rindstarpas iestatīšana

 1. Vietā ievietošanas punktu jebkurā vietā rindkopā, kura rindstarpu, kuram vēlaties iestatīt.

 2. Pavelciet uz augšu vai uz leju ar pirkstu līdz atskan: "Vienumi".

 3. Pa labi, līdz jūs dzirdēt "Paletē komandu pogas papildu opcijas" un veiciet dubultpieskārienu ekrāna SWIP e.

 4. Pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt "Rindkopas formatējumu pogu", un divreiz pieskarieties ekrānam.

 5. Pavelciet pa labi, līdz jūs dzirdēt "Poga rindstarpa", un divreiz pieskarieties ekrānam.

 6. Paturēt pavelkot pa labi, lai iet cauri pieejama rindiņu atstarpju vērtības: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2,5un 3.0. Kad atskan vēlamo vērtību, dubultu pieskarieties ekrānam, lai rindstarpu iestatīšana.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Ārējās tastatūras īsinājumtaustiņu lietošana programmā Word Mobile darbam ar Windows 10

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet Word Online diktors iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, mainīt atstarpes un rindkopu atkāpes un piešķirtu dokumentiem elegantu izskatu.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office Online. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai uzzinātu īsinājumtaustiņus, skatiet rakstu Īsinājumtaustiņi programmā Word Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat Word Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. Word Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Word Online.

Šajā tēmā

Iestatiet rindkopu un rindstarpas

 1. Atveriet dokumentu un pēc tam atlasiet rindkopu, kurai vēlaties iestatīt rindstarpu, pārvietojot ievietošanas punkta līdz rindkopas sākumam un nospiežot taustiņu kombināciju Shift + Ctrl + lejupvērstā bultiņa. Ja vēlaties iestatīt rindkopu atstarpes visā dokumentā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + A.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + Windows logotipa taustiņu un pēc tam nospiediet taustiņu H, P, G. Word Online novieto fokusu uz dialoglodziņa Rindkopa . Jūs dzirdēt dialoglodziņu nosaukumu.

 3. Lai iestatītu atstarpi pirms rindkopas, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan: "Atstarpe pirms". Izmantojiet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan punkta vērtību, vai arī ierakstiet vajadzīgās punktu vērtības (piemēram, 6 vai 18). (Mazāku punktu vērtības ir mazāk vietas).

  Piezīme.: Diktors varētu balss "Nezināma taustiņu", izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu punkta vērtībām

 4. Lai iestatītu atstarpi pēc rindkopas, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan: "Atstarpe pēc". Izmantojiet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan punkta atlasi, vai arī ierakstiet punkta vērtību vēlaties (piemēram, 6 vai 18).

 5. Lai iestatītu rindstarpa atlasīto rindkopu, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan: "Rindstarpas." Izmantojiet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu sarakstā populārāko rindiņas atstarpes lielumu.

 6. Lai aizvērtu dialoglodziņu rindkopas , nospiediet taustiņu Tab, līdz jūs dzirdēt "poga labi", un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Fokusa atgriež dokumentam.

Rindkopu atkāpju iestatīšana

 1. Atveriet dokumentu un pēc tam atlasiet rindkopu, kurai vēlaties iestatīt atkāpes, pārvietojot ievietošanas punkta līdz rindkopas sākumam un nospiežot taustiņu kombināciju Shift + Ctrl + lejupvērstā bultiņa. Ja vēlaties iestatīt rindkopas atkāpi visu dokumentu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + A.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + Windows logotipa taustiņu un pēc tam nospiediet taustiņu H, P, G. Word Online novieto fokusu uz dialoglodziņa Rindkopa . Jūs dzirdēt dialoglodziņu nosaukumu.

 3. Lai iestatītu kreiso atkāpi izmēru, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan: "Pirms teksta atkāpes". Lai iestatītu vajadzīgās vērtības, izmantojiet augšupvērsto bultiņu un LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU vai ierakstiet vērtību (piemēram, ,25 vai ,5).

 4. Lai iestatītu izmēru labo atkāpi, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan: "Atkāpes aiz teksta." Lai iestatītu vajadzīgās vērtības, izmantojiet augšupvērsto bultiņu un LEJUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU vai ierakstiet vērtību (piemēram, ,25 vai ,5).

 5. Lai izietu no dialoglodziņa Rindkopa , nospiediet taustiņu Tab, līdz jūs dzirdēt "poga labi", un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

 6. Lai pievienotu rindkopas pirmās rindiņas atkāpi, fokusa pārvietošana uz rindkopas pirmās rindiņas sākumā un pēc tam nospiediet taustiņu Tab. Ar pirmās rindiņas atkāpi rindkopas pirmās rindiņas atkāpe ir lielāka nekā citām rindkopas rindiņām.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana, lai programmā Word ievietotu un mainītu tekstu

Īsinājumtaustiņi programmā Word Online

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā Word veicot pamatuzdevumus

Navigācija programmā Word, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×