Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint drukātu prezentācijas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint drukātu prezentācijas

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai drukātu prezentācijas slaidus, izdales materiālus un piezīmju lapas. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Prezentācijas drukāšana

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties drukāt jūsu prezentācijas slaidus, izdales materiālus vai piezīmju lapas, esat īstajā vietā. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai iestatītu drukas darbu, kas atbilst jūsu vajadzībām.

 1. Lai pārietu uz rāmi Drukāt, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+P. PowerPoint novieto fokusu uz pogas Drukāt , un tiek atskaņots "Print Button" (poga Drukāt).

 2. Lai norādītu drukājamo kopiju skaitu, varat nospiest tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz kopēšanas lodziņu, vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT + P, N. Tiek atskaņots "kopijas, rediģēšanas Skaitītājpoga". (Diktors atskaņo "kopijas, rediģēšana"). Vadīklā eksemplāru vadīkla ierakstiet drukājamo kopiju skaitu.

 3. Lai atlasītu printeri, varat nospiest tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz printera vadīklu, vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT + P, I. Jūs dzirdat atlasītā printera nosaukumu. Lai pārvietotos printeru sarakstā, izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu. (Diktors atskaņo "to printeri", atlasītā printera numuru un kopējo pieejamo printeru skaitu.)

 4. Ja printera, kuru vēlaties izmantot, nosaukums netiek atskaņots, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos pa visām norādīto printeru opcijām. Pēc printera opciju saraksta jūs nonāksit pie saites Pievienot printeri un opcijas Drukāt failā.

  • Nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu dialoglodziņu Atrast printerus, un izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai naviģētu.

  • Lai atlasītu Drukāt failā, nospiediet atstarpes taustiņu. Atlasot pogu Drukāt, tiek atvērts failu pārlūka dialogs, kur varat norādīt faila nosaukumu.

 5. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz grupu Iestatījumi. Izvēlieties vajadzīgos iestatījumus. Šajā sarakstā ir sniegtas saites uz detalizētāku informāciju tālāk šajā tēmā par katru opciju:

  Pēc noklusējuma PowerPoint drukā visus jūsu prezentācijas slaidus kā pilnas lappuses slaidus (viens slaids lappusē), izmantojot noklusējuma printera iestatījumus. Lai drukātu ar pašreizējiem iestatījumiem, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P, P.

.

Grupā Iestatījumi varat norādīt iestatījumus vairākām iespējām drukājot.

Drukājamo slaidu atlase

Lai drukātu pašreizējo slaidu vai noteiktu slaidu kopu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + P, lai atlasītu opciju Drukāt visus slaidus . Tiek atskaņots "Print All slides" (visi slaidi). Lai atlasītu citu opciju, izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu kādu no šīm opcijām:

 • Drukāt atlasi Tiek atskaņots "Print Selection" (drukāt atlasi) Šī opcija tiek rādīta tikai tad, ja jau esat atlasījis slaidu kopu.

 • Drukāt pašreizējo slaidu. Tiek atskaņots "Print Current slaids". Šī opcija izdrukā tikai pašreizējo slaidu.

 • Pielāgots diapazons. PowerPoint novieto fokusu tekstlodziņā Slaidi . Jūs dzirdat "pielāgoto diapazonu". Ierakstiet drukājamo slaidu diapazonu, piemēram, 10-12 vai 1, 2, 5.

Padoms.: Ja jums ir paslēpti slaidi, opcija Drukāt slēptos slaidus būs aktīva, tāpēc, ja vēlaties, varat drukāt slēptos slaidus. Tiek atskaņots "Print Hidden slaidi".

Kad esat veicis atlasi, lai aizvērtu kombinēto lodziņu, nospiediet taustiņu Enter.

Vairāku slaidu drukāšana lappusē

Lai drukātu vairākus slaidus vienā lappusē, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + P, H. Atskan "pilnas lappuses slaidi".

Lodziņā Pilnas lappuses slaidi nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu galeriju. Augšējā rinda ir sadaļa Drukas izkārtojuma, kam seko sadaļa Izdales materiāli. Izmantojiet kreiso un labo bulttaustiņu, lai atlasītu kādu no tālāk norādītajām drukas izkārtojuma opcijām.

 • Pilnas lappuses slaidi. Atlasiet šo opciju, lai drukātu katru slaidu atsevišķā lappusē.

 • Piezīmju lappuses. Atlasiet šo opciju, lai drukātu slaidu piezīmes vai nu runātāja, vai kā izdales materiālus auditorijai. Jūs dzirdat: "piezīmju lappuses". Izmantojot šo opciju, tiek drukāts viens slaids vienā lappusē, un zem tā ir drukātas runātāja piezīmes.

  Citas opcijas sadaļā Drukas izkārtojums un visas opcijas sadaļā Izdales materiāli drukās tikai slaidus vai slaidu saturu, nevis runātāja piezīmes.

 • Struktūrskats. Atlasiet šo opciju, lai drukātu struktūras formātā, kas drukā tikai slaidos esošo tekstu bez attēliem.

Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz sadaļu Izdales materiāli, un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai atlasītu izkārtojumu. Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu vēlreiz, lai pārietu uz papildu drukas izkārtojuma opcijām. Kad esat veicis atlasi, nospiediet taustiņu Enter.

Vienpusējas vai abpusējas drukāšanas iestatīšana

Lai iestatītu vienpusēju vai abpusēju drukāšanu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + P, D. Tiek atskaņots "Print One sided". Sarakstā Drukāt uz vienas puses atlasiet nepieciešamo opciju. (Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja jūsu printeris atbalsta abpusējo drukāšanu. Ja atlasāt abpusējo drukāšanu, tiek atskaņots “Print on both sides” (Drukāt uz abām pusēm).)

Komplektēšanas un skavošanas iestatīšana

Komplektēšanas opcija ir pieejama tikai tad, ja printeris to atbalsta. Lai iestatītu komplektēšanu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + P, C. nospiediet lejup un augšup vērsto bulttaustiņu, lai atlasītu no sašķirotiem (tiek atskaņots "sašķirots".) vai nesašķiroti (tiek atskaņots "nesašķirots") un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja printeris atbalsta komplektēšanu.

Skavošanas opcija ir pieejama tikai tad, ja printeris to atbalsta. Lai iestatītu skavošanas, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz kombinēto lodziņu skavošanas, un spiediet lejup un augšup vērsto bultiņu, lai atlasītu kādu no opcijām bez skavām, vienas skavasvai divas skavas.

Lappuses orientācijas mainīšana

 1. Lai mainītu orientāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P, R, lai atvērtu dialoglodziņu Printera rekvizīti.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz sasniedzat cilni izkārtojums vai papīrs \ kvalitāte , un, ja nepieciešams, izmantojiet labo vai kreiso bulttaustiņu, lai pārietu uz cilni izkārtojums .

 3. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai sasniegtu lodziņu orientācija , un atlasiet portrets vai ainava.

 4. Vairākkārt nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Melnbaltu un pelēktoņu slaidu drukāšana

PowerPoint pēc noklusējuma drukā un attēlo saturu krāsaini, bet slaidi un izdales materiāli nereti tiek tulkoti melnbalti vai pelēktoņos. Visu prezentāciju — slaidus, struktūru, piezīmju lappuses un izdales materiālus auditorijai — var drukāt krāsainu, pelēktoņu vai tīri melnbaltu.

Lai drukātu pelēktoņos vai melnbalti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P, O, lai atvērtu kombinēto lodziņu Krāsains. Spiediet lejup un augšup vērsto bulttaustiņu, lai atlasītu vajadzīgo opciju, kā aprakstīts tālāk.

 • Krāsains. Ja izvēlaties opciju Krāsains, taču jums nav krāsu printera, izdruka būs līdzīga pelēktoņu izdrukai, taču kvalitāte atšķirsies.

 • Pelēktoņu. Ja jums nav krāsu printera vai nav nepieciešama krāsu izdruka, izvēlieties Pelēktoņu, lai izdrukātu visus lapā esošos objektus pelēkās krāsas toņos. Pelēktoņos tādi objekti kā diagrammas un tabulas būs redzami skaidrāki un pārskatāmāki, nekā izvēloties opciju Krāsains melnbaltajam printerim.

 • Tīrs melnbalts. Izvēloties šo opciju, slaidi tiek drukāti melnbalti. Nav pelēkās krāsas toņu. Rezultātā daži objekti slaida noformējuma dizainā, piemēram, reljefs un krītošas ēnas, netiks izdrukāti. Teksts tiek izdrukāts melnā krāsā, pat ja izvēlaties pelēko krāsu kā teksta oriģinālo krāsu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Izmantojiet PowerPoint darbam ar Android ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju, lai ātri drukātu slaidus no tālruņa.

Piezīmes.: 

Prezentācijas drukāšana

Drukājiet slaidus tieši no Android tālruņa uz saderīgu printeri. Pārliecinieties, vai jūsu tālrunis un printeris ir savienoti ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.

Piezīmes.: 

 • Šīs instrukcijas attiecas tikai uz printeriem, ko atbalsta Android un Google Cloud Print. Lai pārbaudītu, vai printeris ir atbalstīts, dodieties uz mākoņa gatavi printeri.

 • Android, Bluetooth un Windows tīklā nevar veikt drukāšanu. Google iesaka iestatīt mākoņa druku datorā, kas savienots ar šādu printeri. Ja vēlaties drukāt tieši no šāda printera, jums būs jāizmanto trešās puses programma.

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Not checked, back switch" (nav atzīmēts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss tiek pārvietots uz sīktēlu skatu.

 2. Sīktēlu skatā pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "File, Button" (poga fails), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Jūs dzirdat: "izvēlne Fails".

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Print Button" (poga Drukāt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts drukāšanas dialogs.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Drop-Down List" (nolaižamais saraksts), kam seko pašlaik atlasītais printeris vai saglabāt kā PDF. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu drukāšanas opciju sarakstu. Lai pārvietotos sarakstā, pavelciet pa labi. Kad nonākat pie vajadzīgā printera, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Lai skatītu papildu opcijas, piemēram, eksemplāru skaita un drukāšanas orientācijas atlasi, turpiniet pavilkt pa labi, līdz tiek nosaukta katra opcija. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu sarakstu ar izvēles iespējām, pavelciet pa labi, lai tajās pārvietotos, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai kādu atlasītu.

 6. Kad esat pabeidzis, pavelciet pa labi, līdz atskan "Print Button" (poga Drukāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai sāktu drukāt.

  Kad tiek atskaņots "PowerPoint Window", prezentācija ir izdrukāta un fokuss atgriežas prezentācijā sīktēlu skatā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Izmantojiet PowerPoint for Windows Phone 10 ar Diktoru, iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, lai ātri drukātu slaidus no tālruņa.

Piezīmes.: 

Prezentācijas drukāšana

Drukājiet slaidus tieši no Windows tālruņa, izmantojot Wi-Fi printeri. Lai pārbaudītu, vai jūsu printeris tiek atbalstīts, skatiet sarakstu šajā rakstā: Atbalstītie printeri darbam ar Windows 10 Mobile. Pārliecinieties arī par to, vai jūsu tālrunim un printerim ir savienojums ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.

 1. Prezentācijā, ko vēlaties drukāt, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots “File button” (Poga Fails).

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu pogu. Diktors atskaņo “Backstage page pane, Go back button” (Backstage lapas rūts, poga Atgriezties).

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Print button” (Poga Drukāt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Ja šī ir pirmā reize, kad PowerPoint prezentāciju drukājat no tālruņa, tiek atvērts dialogs ar lūgumu atļaut izveidot savienojumu ar tiešsaistes pakalpojumu, kas failu sagatavo drukāšanai. Fokuss ir uz pogu Atļaut, un Diktors atskaņo “To Continue window, Allow button” (Uz logu Turpināt, poga Atļaut). Lai turpinātu drukāšanu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Tiek atvērts printera dialogs, un Diktors atskaņo “Print dialog windows” (Drukāšanas dialoga logs). Pavelciet pa labi, lai pārietu uz printera atlases lauku. Diktors atskaņo: "printeris, kombinētais lodziņš". Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu drukāšanas opciju sarakstu. Lai pārvietotos sarakstā, pavelciet pa labi. Kad nonākat pie vajadzīgā printera, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Lai skatītu papildu opcijas, piemēram, eksemplāru skaita un drukāšanas orientācijas atlasi, turpiniet pavilkt pa labi, līdz tiek nosaukta katra opcija. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu sarakstu ar izvēles iespējām, pavelciet pa labi, lai tajās pārvietotos, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai kādu atlasītu.

  Padoms.: Lai atlasītu papīra izmērus, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek atskaņots “More settings” (Papildu iestatījumi), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pēc tam pavelciet pa labi, līdz nonākat pie Papīra izmēri, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu izvēles iespēju sarakstu. Lai pārvietotos pa tām, pavelciet pa labi. Lai atlasītu kādu opciju, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Kad esat beidzis, vairākkārt pavelciet pa labi, līdz Diktors atskaņo “Print button” (Poga Drukāt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu pogu un sāktu drukāt. Diktors atskaņo “Print dialog window” (Drukāšanas dialoga logs), un drukas darbs tiek nosūtīts uz printeri.

  Kad tiek atskaņots “PowerPoint window” (PowerPoint logs), jūsu prezentācija ir izdrukāta un fokuss ir novirzīts atpakaļ uz jūsu prezentāciju lasīšanas skatā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Izmantojiet PowerPoint darbam tīmeklī ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai drukātu prezentācijas slaidus. Esam to pārbaudījuši ar diktoru un JAWS, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat PowerPoint darbam tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint darbam tīmeklī.

Šajā tēmā

Prezentācijas drukāšana no rediģēšanas skata vai priekšskatījuma

 1. Prezentācijā nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Windows logotipa taustiņš, F, P. Tiek atvērta izvēlne Drukāšana .

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņota vajadzīgā drukāšanas opcija, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Jūs dzirdat: "dialogs, Microsoft PowerPoint darbam tīmeklī." Fokuss ir uz saites uz drukājamu PDF failu.

 3. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš PDF fails — drukāšana .

 4. Lai pārvietotos starp opcijām, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai izvērstu opciju izvēlnes, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + lejupvērstā bultiņa, un, lai veiktu atlasi, nospiediet taustiņu ENTER.

 5. Lai drukātu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Print Button" (poga Drukāt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Prezentācijas drukāšana no lasīšanas skata

 1. Prezentācijā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "Edit Presentation" (rediģēt prezentāciju).

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Print to PDF", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Jūs dzirdat: "dialogs, Microsoft PowerPoint darbam tīmeklī." Fokuss ir uz saites uz drukājamu PDF failu.

 3. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš PDF fails — drukāšana .

 4. Lai pārvietotos starp opcijām, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai izvērstu opciju izvēlnes, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + lejupvērstā bultiņa, un, lai veiktu atlasi, nospiediet taustiņu ENTER.

 5. Lai drukātu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Print Button" (poga Drukāt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×