Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook ievietotu tabulu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook ievietotu tabulu

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izveidojiet un rediģējiet tabulu savā e-pasta ziņojumā programmā Outlook, izmantojot tastatūras ekrāna lasītāju. Esam to pārbaudījuši ar diktoru un JAWS, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Teksta pārvēršana par tabulu

Ja jums ir teksta fragments, kurā izmantoti konsekventi atdalītāji, to ir viegli pārvērst par tabulu.

 1. Atlasiet teksta fragmentu, kuru vēlaties pārvērst par tabulu.

 2. Lai atvērtu dialoglodziņu teksta pārvēršana par tabulu , nospiediet taustiņu kombināciju ALT + N, T, V.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Ja tekstā kā atdalītāji izmantotas rindkopas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P.

  • Ja tekstā kā atdalītāji izmantoti komati, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+M.

  • Ja tekstā kā atdalītājs izmantota tabulācija, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+T.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots paziņojums “OK button” (Poga Labi), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tabula tiek izveidota, un fokuss atgriežas ziņojumā; tabula ir atlasīta.

Tabulas pārvēršana par tekstu

 1. Novietojiet kursoru jebkurā vietā tabulā, kuru vēlaties pārvērst par tekstu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + J, L, lai atvērtu cilni izkārtojums grupā tabulas rīki.

 3. Nospiediet taustiņu V, lai atvērtu dialoglodziņu Tabulas pārvēršana par tekstu, pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja vēlaties tekstā izmantot rindkopas kā atdalītājus, nospiediet taustiņu P.

  • Ja vēlaties tekstā izmantot komatus kā atdalītājus, nospiediet taustiņu M.

  • Ja vēlaties tekstā izmantot tabulāciju kā atdalītāju, nospiediet taustiņu T.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots paziņojums “OK button” (Poga Labi), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Fokuss atgriežas ziņojumā, kurā ir atlasīts teksts.

Tabulas ievietošana

Varat norādīt tabulas izmērus, piemēram, kolonnu un rindu skaitu, to augstumu un platumu. Programma Outlook ievieto pamata režģa tipa tabulu jūsu lietošanai.

Piezīme.: Lai padarītu tabulu maksimāli pieejamu, svarīgi piešķirt tabulai galvenes rindu.

 1. Rakstot ziņojumu, novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ievietot jauno tabulu.

 2. Lai atvērtu dialoglodziņu tabulas ievietošana , nospiediet taustiņu kombināciju ALT + N, T, I.

 3. Ierakstiet vēlamo kolonnu skaitu.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, un pēc tam ievadiet vēlamo rindu skaitu.

 5. Ja vēlaties arī turpmāk izmantot šos izmērus, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S, lai atlasītu opciju Atcerēties izmērus, veidojot jaunas tabulas.

 6. Lai aizvērtu dialoglodziņu Tabulas ievietošana, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "OK button" (Poga Labi), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Programma Outlook pievieno tabulu jūsu ziņojumā, un fokuss tiek pārvietots uz pirmās rindas pirmo kolonnu.

 7. Lai pārbaudītu, vai tabulai ir galvenes rinda, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + J, T, lai atvērtu tabulu rīkucilni noformējums .

 8. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "atzīmēts, galvenes rindas izvēles rūtiņa". Ekrāna lasītājs JAWS atskaņo "Table style options group box, header row check box, checked" (Tabulas stila opciju grupas lodziņš, izvēles rūtiņa Galvenes rinda, atzīmēta). Ja atskan "Unchecked" (Nav atzīmēta), nospiediet atstarpes taustiņu, lai ieslēgtu galvenes rindu, pretējā gadījumā nospiediet taustiņu Esc, lai atgrieztu fokusu tabulā.

 9. Izmantojiet bulttaustiņus, lai naviģētu tabulā, un ierakstiet savu informāciju šūnās.

Iebūvēto tabulas stilu izmantošana

Pēc tabulas izveides varat ātri modificēt tās izskatu, izmantojot iebūvētos stilus programmā Outlook.

 1. Novietojiet kursoru jebkurā vietā tabulā.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + J, T, lai atvērtu tabulu rīkucilni noformējums .

 3. Nospiediet taustiņu S, lai atvērtu izvēlni Tabulu stili.

 4. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa stilu sarakstu, līdz atrodat vēlamo stilu, piemēram, "Režģa tabula 1, vienkāršota".

 5. Lai atlasītu nepieciešamo stilu, nospiediet taustiņu Enter. Atlasītais stils tiek lietots tabulā, un fokuss atgriežas tabulā.

Tabulas dzēšana

 1. Rakstot ziņojumu, novietojiet kursoru jebkurā vietā tabulā, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + J, L, lai atvērtu cilni izkārtojums grupā tabulas rīki.

 3. Lai izdzēstu visu tabulu, nospiediet taustiņu D, T. Tabula tiek izdzēsta, un fokuss atgriežas pie ziņojuma.

Tabulas rekvizītu iestatīšana

Izmantojiet dialoglodziņu Tabulas rekvizīti, lai piešķirtu savai tabulai virsrakstu un aprakstu, kas padara to labāk pieejamu, vai arī modificējiet tabulas līdzinājumu.

 1. Rakstot ziņojumu, novietojiet kursoru jebkurā vietā tabulā, kuru vēlaties rediģēt.

 2. Lai atvērtu dialoglodziņu tabulas rekvizīti , nospiediet taustiņu kombināciju ALT + J, L, O.

 3. Lai iestatītu tabulas līdzinājumu attiecībā pret ziņojuma pamattekstu, veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai līdzinātu tabulu gar teksta kreiso malu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+L.

  • Lai līdzinātu tabulu gar teksta centru, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+C.

  • Lai līdzinātu tabulu gar teksta labo malu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H.

 4. Lai izvēlētos, kā pamatteksts tiek aplauzts apkārt tabulai, veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai tekstu aplauztu ap tabulas malām, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+A.

  • Lai atdalītu tabulu no teksta, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N.

 5. Lai piešķirtu tabulai virsrakstu un aprakstu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + T un pēc tam nospiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "selected, ALT Text TAB Item" (atlasīts, alternatīvais teksts). Ekrāna lasītājs JAWS atskaņo "Alt text tab" (Cilne Alternatīvais teksts).

 6. Nospiediet tabulēšanas taustiņu un ierakstiet tabulas nosaukumu, pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu un ierakstiet aprakstu.

 7. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots paziņojums “OK button” (Poga Labi), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Fokuss atgriežas ziņojumā.

Tabulas kolonnu vai rindu pievienošana

 1. Rakstot ziņojumu, novietojiet kursoru tabulas vietā, kur vēlaties pievienot kolonnu vai rindu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + J, L, lai atvērtu cilni izkārtojums grupā tabulas rīki.

 3. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītā punkta, nospiediet taustiņu A.

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītā punkta, nospiediet taustiņu B, E.

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītā punkta, nospiediet taustiņu L.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītā punkta, nospiediet taustiņu R.

 4. Izvēlne tiek aizvērta, un fokuss atgriežas tabulā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai formatētu e-pasta tekstu programmā Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook ievietotu fotoattēlu vai attēlu

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook pasts izpētītu un pārietu

Izmantojiet Outlook Web App ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai izveidotu tabulu, kad veidojat ziņojumu, izmantojot programmu pasts. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Mēs pašlaik atjauninām Outlook.office.com (Outlook tīmeklī). Daži lietotāji jau izmanto jauno Outlook versiju, un pārējiem klasiskā versija būs noklusējuma pieredze, līdz tiks pabeigta atjaunināšana. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu: Saņemiet palīdzību par jauno Outlook tīmeklī. Tā kā norādījumi šajā tēmā attiecas uz jauno pieredzi, ieteicams pāriet no klasiskās pieredzes uz jauno Outlook versiju. Lai pārietu uz jauno Outlook versiju, spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz atskan "Command, Try the new Outlook" (Komanda, izmēģināt jauno Outlook) un nospiediet taustiņu Enter. Ja atskan "Command toolbar" (Komandu rīkjosla), nevis "Command, Try the new Outlook" (Komanda, izmēģināt jauno Outlook), jūs jau izmantojat jauno Outlook versiju.

 • Šajā tēmā ir pieņemts, ka lasīšanas rūts ir izslēgta.

 • Ja izmantojat Outlook Web App, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. Outlook Web App darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Outlook Web App.

Tabulas ievietošana

Kad ievietojat tabulu savā ziņojumā, varat norādīt kolonnu un rindu skaitu. Outlook Web App ievieto pamata režģa tipa tabulu lietošanai.

 1. Veidojot ziņojumu, novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ievietot jauno tabulu.

 2. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu. Jūs dzirdat: "formatēšanas opcijas, formāta kopētājs." Pēc tam spiediet labo bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "ievietot tabulu", un nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērts dialoglodziņš tabulas lieluma atlase.

  Piezīme.: Ja, nospiežot taustiņu ENTER, dialogs netiek atvērts, nospiediet SR taustiņu + atstarpes taustiņu, lai izslēgtu skenēšanas režīmu, un mēģiniet vēlreiz.

 3. Lai atlasītu tabulas kolonnu skaitu, izmantojiet labo un kreiso bulttaustiņu. Jūsu ekrāna lasītājs izziņo pašlaik atlasītās kolonnas un rindas, piemēram, "3 ar 1 tabulu".

 4. Lai tabulā atlasītu rindu skaitu, izmantojiet lejupvērsto un augšupvērsto bulttaustiņu. Jūsu ekrāna lasītājs izziņo pašlaik atlasītās kolonnas un rindas, piemēram, "3 ar 3 tabulu".

 5. Kad esat pabeidzis, lai ievietotu tabulu, nospiediet taustiņu ENTER. Dialoglodziņš tiek aizvērts, un fokuss tiek pārvietots uz pirmo tabulas šūnu e-pasta ziņojuma pamattekstā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai formatētu e-pasta tekstu programmā Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai ievietotu fotoattēlu vai attēlu programmā Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook pasts izpētītu un pārietu

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×