Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook ieplānotu tikšanās vai sapulces

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook ieplānotu tikšanās vai sapulces

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Outlook ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai ieplānotu tikšanos vai plānotu sapulces ar citiem lietotājiem. Esam to pārbaudījuši ar diktoru un JAWS, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus. Jūs uzzināsit, kā pārbaudīt, kad uzaicinātās personas ir pieejamas, lai sapulces būtu periodiskas, iestatītu atgādinājumus par sapulcēm un pieprasītu atbildes no uzaicinātajām personām pakalpojumā Outlook.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Tikšanās ieplānošana

Jaunas tikšanās izveide

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+2, lai atvērtu kalendāru. Tiek atskaņots pašreizējā skata nosaukums, piemēram, "Work week view" (Darba nedēļas skats), pēc tam tiek nosaukts notikumu skaits skatā.

 2. Izmantojot līdzekli Diktors, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, N, lai atvērtu tukšu tikšanās logu. Izmantojot JAWS, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, N, 1. Fokuss ir laukā Tēma .

 3. Ierakstiet tikšanās tēmu un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotu fokusu uz lauku Atrašanās vieta.

 4. Ierakstiet tikšanās vietu un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotu fokusu uz lauku Sākuma datums.

 5. Lai mainītu sākuma datumu, nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotu datumu par dienu uz priekšu vai atpakaļ. Lai mainītu laiku, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Start time" (Sākuma laiks), pēc tam nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārceltu laiku uz priekšu vai atpakaļ par pusstundu.

 6. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "End date" (Beigu datums). Lai mainītu beigu datumu, nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotu datumu par dienu uz priekšu vai atpakaļ. Lai mainītu laiku, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "End time" (Beigu laiks), pēc tam nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, lai pārceltu laiku uz priekšu vai atpakaļ par pusstundu.

 7. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Message, editing" (Ziņojums, rediģēšana), pēc tam izmantojiet tastatūru, lai ierakstītu sapulcei nepieciešamo informāciju. Ekrāna lasītājs JAWS atskaņo "Notes, edit" (Piezīmes, rediģēt).

 8. Lai saglabātu tikšanos, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, A un pēc tam V. Tikšanās logs tiek aizvērts, un fokuss atgriežas kalendārā.

Informēšana par savu pieejamību

Pie savas tikšanās varat pievienot statusa indikatoru, lai informētu citus par savu pieejamību. Ja kāds mēģina ieplānot sapulci ar jums, viņi zinās, vai esat pieejams vai aizņemts.

 1. Ja jums ir atvērta tikšanās, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, B, lai atvērtu izvēlni Rādīt kā.

 2. Spiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamais pieejamības variants.

 3. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter. Izvēlne Rādīt kā tiek aizvērta.

 4. Lai saglabātu veiktās izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, A, V. Tikšanās logs tiek aizvērts, un fokuss atgriežas kalendārā.

Sapulces plānošana un personu uzaicināšana

 1. Lai izveidotu sapulces uzaicinājumu no jebkuras vietas programmā Outlook (piemēram, pa e-pastu, kalendāru vai uzdevumiem), nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + Q. Tiek atvērts logs Sapulce, fokuss tiek pārvietots uz teksta lauku Kam uzaicinājumā, un tiek atskaņots "To, editing" (Kam, rediģēšana).

 2. Lai uzaicinātu personu uz sapulci, ierakstiet personas vārdu un e-pasta adresi (ja tā ir zināma).

  Outlook automātiski meklē atbilstošo adrešu grāmatu. Lai naviģētu ieteikumos, izmantojiet lejupvērsto bultiņu. Tiek nosaukti vārdi un adreses, kad uz tiem pārejat.

  Padoms.: Lai apstiprinātu e-pasta adreses, varat izmantot dialoglodziņu Pārbaudīt vārdus , lai meklētu. Lai atvērtu dialoglodziņu Pārbaudīt vārdus , nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, lai pārietu uz cilni sapulce , spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Check Names Button" (poga pārbaudīt vārdus), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Fokuss tiek pārvietots uz pirmo vārdu meklēšanas rezultātos, un tiek atskaņots attiecīgais vārds. Izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos sarakstā, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu vārdu un adresi.

 3. Lai pārlūkotu ieteiktos vārdus, izmantojiet lejupvērsto bultiņu. Lai atlasītu vārdu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz teksta lauku Tēma. Tiek atskaņots "Subject, editing" (Tēma, rediģēšana). Pēc tam ierakstiet sapulces tēmu.

 5. Vēlreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz teksta lauku Atrašanās vieta. Tiek atskaņots “Location editable, edit” (Atrašanās vieta rediģējama, rediģēt). Pēc tam ierakstiet atrašanās vietu.

  Padomi.: Ja izmantojat Microsoft Exchange e-pasta kontu, varat izmantot dialoglodziņu Atlasīt telpas: Visas telpas, lai pārbaudītu pieejamību un rezervētu telpas.

  1. Lai pārietu pie pogas Telpas..., kad fokuss ir vērsts uz lodziņu Atrašanās vieta, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Rooms... button” (Telpas... poga).

  2. Lai atvērtu dialoglodziņu Atlasiet telpas , nospiediet taustiņu ENTER. Fokuss tiek pārvietots uz meklēšanas lodziņu, un tiek atskaņots “Select Rooms, All Rooms, Search, Editing” (Visas telpas, meklēt, rediģēšana).

  3. Lai sarakstā atrastu pieejamu telpu, nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai pārvietotos uz sarakstu. Tiek atskaņots atlasītās telpas nosaukums, kā arī informācija, piemēram, telpas pieejamība un tālruņa numurs.

  4. Lai naviģētu telpu sarakstā, izmantojiet lejupvērsto un augšupvērsto bultiņu. Lai rezervētu pašlaik atlasīto telpu sapulcei, nospiediet taustiņu Enter.

  5. Vēlreiz nospiediet taustiņu ENTER, lai fokusu atgrieztu uzaicinājumā. Jūs dzirdat sapulces tēmu, kam seko "telpas............... pogas attēls

 6. Lai norādītu sapulces ilgumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Start date, editing" (Sākuma datums, rediģēšana). Pēc noklusējuma šajā laukā ir iekļauta sapulces uzaicinājuma izveides diena un datums.

  Padoms.: Pirms uzaicinājuma uz sapulci saglabāšanas vai nosūtīšanas varat pārbaudīt, kad uzaicinātās personas ir pieejamas. Papildinformāciju skatiet rakstā Uzaicināto personu pieejamības pārbaude.

  Atkarībā no sapulces ilguma izmantojiet kādu no šīm abām metodēm.

  • Ja sapulce ilgst visu dienu, ievadiet sapulces datumu un pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Unchecked, All day event check box" (Neatzīmēta, izvēles rūtiņa Pasākums visai dienai). Lai atzīmētu izvēles rūtiņu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atskaņots “Checked” (Atzīmēts).

  • Ja sapulces ilgums ir mazāks par pilnu dienu, ievadiet sapulces datumu un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots "Start time" (Sākuma laiks). Ierakstiet sapulces sākuma laiku un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Fokuss tiek pārvietots uz tekstlodziņu Beigu laiks, un tiek atskaņots "End time" (Beigu laiks).

 7. Lai iestatītu sapulces beigu laiku, ierakstiet beigu laiku un nospiediet taustiņu Enter.

 8. Lai nosūtītu sapulces uzaicinājumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S. Fokuss tiek pārvietots uz pašreiz aktīvo logu.

Uzaicināto personu pieejamības pārbaude

Kad ievadāt vārdus uzaicinājumā uz sapulci, varat pārbaudīt, vai šīs personas ir pieejamas.

 1. Logā Sapulce nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam nospiediet taustiņu U, lai atvērtu plānošanas palīgu.. Tiek atskaņots "All attendees, list box" (Visi dalībnieki, sarakstlodziņš).

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Options button" (Poga Opcijas), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu nolaižamo izvēlni Opcijas. Tiek atskaņots “Menu” (Izvēlne). Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos pa vienumiem, līdz tiek atskaņots "autoLasītājs". Pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu apakšizvēlni.

 3. Lai naviģētu apakšizvēlnē, izmantojiet lejupvērsto bultiņu. Tiklīdz jūs pārejat uz kādu opciju, tā tiek nosaukta, piemēram, "All People and Resources" (Visas personas un resursi) vai "All People and One Resource" (Visas personas un viens resurss). Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Automātiskā paņemšana atlasa nākamo pieejamo laiku, kas atbilst atlasītajai opcijai. Izmantojot līdzekli Diktors, tiek atskaņots piedāvātais datums un laiks, kā arī katrs dalībnieka vārds un pieejamības statuss, piemēram, "Anna Lidman, bezmaksas". Izmantojot JAWS, lai noklausītos katra dalībnieka pieejamību, izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu dalībnieku sarakstlodziņu.

 5. Izvēlieties kādu no šīm opcijām:

  • Lai akceptētu laiku un nosūtītu sapulces uzaicinājumu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S.

  • Lai apstiprinātu laiku un atgrieztos uzaicinājuma formā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, P, P. Ja vēlaties rediģēt uzaicinājumu, izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos starp uzaicinājuma laukiem.

  • Lai atgrieztos pie automātiskās paņemšanas un atrastu citu opciju, atkārtojiet iepriekšējās darbības. Ņemiet vērā, ka lielākajā daļā gadījumu fokuss paliek uz pogas Opcijas un varat nospiest taustiņu Enter. Pretējā gadījumā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Options button" (Opciju poga).

Periodiskas sapulces izveide

Ja plānojat, piemēram, iknedēļas sapulci, varat viegli padarīt sapulci par periodisku sapulci. Tādējādi jums nav jāpievieno sapulce katru nedēļu atsevišķi.

 1. Sapulces uzaicinājuma logā nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H un pēc tam nospiediet taustiņu E, lai pārvietotos, lai atvērtu dialoglodziņu tikšanās atkārtošanās. Jūs dzirdat: "tikšanās Periodiskums. Start, editing” (Atkārtota tikšanās, sākums, rediģēšana). Tiek atskaņots arī sapulces sākuma laiks.

 2. Lai fokusu pārvietotu uz grupas lodziņu atkārtošanās shēma , dialoglodziņā tikšanās Periodiskums spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots pašlaik izvēlētais raksts ("ikdienas", "nedēļa", "mēnesis" vai "gads").

 3. Lai pārvietotos starp atkārtošanās shēmām un tās atlasītu, izmantojiet bulttaustiņus. Varat atlasīt kādu no šīm opcijām:

  • Dienas opcijas

   Lai atlasītu opciju Katru dienu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+D. Jūs dzirdat: "Daily".

   • Katru nedēļas dienu

    Nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam, lai pārvietotu fokusu un atlasītu opciju Katru nedēļas dienu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+K. Tiek atskaņots “Every weekday” (Katru darbdienu).

   • Ik pēc dažām dienām

    Lai fokusu pārvietotu uz pogu Ik pēc, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+V. Tiek atskaņots “Every” (Ik pēc). Lai pārvietotu fokusu uz dienu teksta lauku, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Every, editable text” (Ik pēc, rediģējams teksts). Ievadiet dienu skaitu (piemēram, lai norādītu, ka sapulce tiek atkārtota ik pēc divām dienām, ierakstiet 2) un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  • Nedēļas opcijas

   • Katru nedēļu

    Lai atlasītu opciju Katru nedēļu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W. Jūs dzirdat: "nedēļa".

   • Ik pēc dažām nedēļām

    Atlasiet opciju Katru nedēļu. Lai pārvietotu fokusu uz teksta lauku Atkārtojas ik pēc, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots “Recur every, editable text” (Atkārtojas ik pēc, rediģējams teksts). Ievadiet nedēļu skaitu (piemēram, lai norādītu, ka sapulce tiek atkārtota ik pēc trīs nedēļām, ierakstiet 3).

  • Mēneša opcija

   • Katru mēnesi

    Lai atlasītu opciju Katru mēnesi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+M. Jūs dzirdat: "month".

   • Ik pēc dažiem mēnešiem

    Atlasiet opciju Katru mēnesi. Lai iestatītu sapulču periodiskumu, nospiediet tabulēšanas taustiņu trīs reizes. Tiek atskaņots “Day, editable text, of every, editable text, month” (Diena, rediģējams teksts, ik pēc, rediģējams teksts, mēnesis). Ievadiet mēnešu skaitu (piemēram, lai norādītu, ka sapulce tiek atkārtota ik pēc trīs mēnešiem, ierakstiet 3).

  • Katru gadu

   Lai atlasītu opciju Katru gadu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Y. Jūs dzirdat: "Year".

  Kad esat atlasījis periodiskuma opcijas, lai aizvērtu dialoglodziņu atkārtota tikšanās , spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "OK button" (poga Labi), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Skype sapulces veikšana

Jūs varat viegli pārvērst savu sapulci par tiešsaistes Skype sapulci.

 1. Sapulces logā, lai atlasītu opciju Skype sapulce un izveidotu Skype sapulces saiti, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, O, M.

 2. Outlook pievieno tiešsaistes sapulces informāciju un saiti sapulces ziņojuma laukā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook lasītu sapulces pieprasījumu un atbildētu uz to

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai iestatītu e-pasta kontu programmā Outlook

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar kalendāru programmā Outlook

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārlūkotu Outlook kalendāru

Izmantojiet Outlook operētājsistēmai Android ar TalkBack, iebūvēto Android ekrāna lasītāju, lai ieplānotu tikšanos vai sapulces ar citām personām.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Šajā tēmā

Jaunas tikšanās vai sapulces plānošana

Izmantojiet savu ekrāna lasītāju, lai ieplānotu tikšanos vai sapulci.

 1. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Add new event button” (Poga Pievienot jaunu notikumu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts logs Jauns notikums, fokuss ir virsraksta teksta laukā, bet ekrāntastatūra atrodas ekrāna apakšdaļā.

 2. Ierakstiet notikuma nosaukumu.

 3. Lai iestatītu notikuma sākuma un beigu datumu un laiku, pavelciet pa kreisi, līdz atskan noklusējuma vērtības. Lai mainītu vērtības, veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota nepieciešamā opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai apstiprinātu atlasi, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “OK button” (Poga Labi), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Padoms.: Lai izveidotu visas dienas notikumu, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz atskan "All day event" (Visas dienas notikums), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Lai iestatītu sapulces atrašanās vietu, pavelciet pa labi, līdz atskan "Location" (Atrašanās vieta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lai ierakstītu nepieciešamās atrašanās vietas nosaukumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna un sāciet rakstīt. Ieteikto atrašanās vietu saraksts tiek atjaunināts rakstīšanas laikā. Lai atlasītu atrašanās vietu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota vajadzīgā atrašanās vieta, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Ja izmantojat vairākus kalendārus, varat norādīt, kurā kalendārā pievienojat jauno notikumu. Pavelciet pa labi, līdz atskan "Calendar, <the current calendar account>" (Kalendārs, <pašreizējais kalendāra konts>), pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukts nepieciešamais kalendārs, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Lai iestatītu notikuma brīdinājuma laiku, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Alert" (brīdinājums) un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta nepieciešamā opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Lai pievienotu papildu informāciju par notikumu, piemēram, sapulces darba kārtību, pavelciet pa labi, līdz atskan "Description" (Apraksts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Ekrāntastatūra atrodas ekrāna apakšdaļā. Ierakstiet informāciju un, kad esat pabeidzis, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Done” (Gatavs), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 8. Kad esat pabeidzis pievienot notikuma informāciju, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Save” (Saglabāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Citu personu uzAicināšana izveidot sapulci

Uzaiciniet citas personas pievienoties, lai tikšanos pārvērstu par sapulci.

 1. Kad rediģējat vai izveidojat notikumu, logā Rediģēt pasākumu vai Jauns pasākums pavelciet pa labi, līdz atskan "People" (Personas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Piezīme.: Lai uzzinātu, kā atvērt un rediģēt kalendāra notikumus, skatiet rakstu kalendāra notikumu atvēršana, lasīšana un rediģēšana.

  Tiek atvērts logs Pievienot personas, fokuss ir rediģējamā teksta laukā, bet ekrāntastatūra atrodas ekrāna apakšdaļā.

 2. Sāciet rakstīt kontaktpersonas vārdu. Ieteikto kontaktpersonu saraksts tiek atjaunināts, kamēr rakstāt. Lai atlasītu kontaktpersonu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vajadzīgais vārds, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Atkārtojiet to visām kontaktpersonām, kuras vēlaties uzaicināt.

 3. Kad esat pabeidzis, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Done” (Gatavs), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Periodiskas sapulces izveide

Ja plānojat, piemēram, iknedēļas sapulci, varat viegli padarīt sapulci par periodisku sapulci. Tādējādi jums nav jāpievieno sapulce katru nedēļu atsevišķi.

 1. Kad izveidojat notikumu, logā Jauns pasākums pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "REPEAT, Never" (atkārtot), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Atkārtot.

 2. Lai atlasītu sapulces biežumu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "FREQUENCY, Never", veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots biežums, kurā vēlaties veikt sapulci. Lai atlasītu opciju, ekrānā veiciet dubultskārienu.

 3. Lai saglabātu izmaiņas, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Save” (Saglabāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss tiek pārvietots atpakaļ uz jaunā notikuma logu.

Skype sapulces veikšana

Jūs varat viegli pārvērst savu sapulci par tiešsaistes Skype sapulci.

 1. Kad rediģējat vai izveidojat notikumu, logā Rediģēt pasākumu vai Jauns pasākums, pavelciet pa labi, līdz atskan "Skype," "Skype meeting" (Skype sapulce) vai "Off switch" (Izslēgšanas slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai saglabātu izmaiņas, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Save” (Saglabāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Outlook pievieno tiešsaistes sapulces informāciju un saiti apraksta laukā.

 3. Lai pievienotos Skype sapulcei, atveriet pasākumu un pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots apraksts un pēc tam _Z1Z_ sapulces vietrādis URL, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook lasītu sapulces pieprasījumu un atbildētu uz to

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai iestatītu e-pasta kontu programmā Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārlūkotu Outlook kalendāru

Izmantojiet Outlook Web App ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai ieplānotu tikšanos vai sapulces ar citām personām kalendārā. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Šajā tēmā ir pieņemts, ka lasīšanas rūts ir izslēgta.

 • Ja izmantojat Outlook Web App, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. Outlook Web App darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Outlook Web App.

 • Mēs pašlaik atjauninām Outlook.office.com (Outlook tīmeklī). Daži lietotāji jau izmanto jauno Outlook versiju, un pārējiem klasiskā versija būs noklusējuma pieredze, līdz tiks pabeigta atjaunināšana. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu: Saņemiet palīdzību par jauno Outlook tīmeklī. Tā kā norādījumi šajā tēmā attiecas uz jauno pieredzi, ieteicams pāriet no klasiskās pieredzes uz jauno Outlook versiju. Lai pārietu uz jauno Outlook versiju, spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz atskan "Command, Try the new Outlook" (Komanda, izmēģināt jauno Outlook) un nospiediet taustiņu Enter. Ja atskan "Command toolbar" (Komandu rīkjosla), nevis "Command, Try the new Outlook" (Komanda, izmēģināt jauno Outlook), jūs jau izmantojat jauno Outlook versiju.

Šajā tēmā

Jaunas tikšanās vai sapulces plānošana

Izmantojiet savu ekrāna lasītāju, lai ieplānotu tikšanos vai sapulci.

 1. Programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+2, lai atvērtu kalendāru. Tiek atskaņots "loaded" (ielādēts), kam seko notikumu skaits un pašlaik atlasīto kalendāru skaits.

 2. Lai izveidotu jaunu notikumu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+N. Tiek atvērts notikuma detalizētas informācijas logs ar fokusu uz notikuma virsraksta teksta lauku. Jūs dzirdat: "pasākuma detalizētas informācijas pievienošana. Pievienojiet nosaukumu.

 3. Lai pārlūkotu notikuma opcijas, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš.

  • Lai piešķirtu notikumam nosaukumu, ierakstiet nosaukumu laukā pievienot virsrakstu .

  • Ja izveidojat sapulci, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Jūs dzirdat: "uzaicināt dalībniekus". Lai pievienotu kontaktpersonu, ierakstiet kontaktpersonas vārdu un nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai iestatītu notikuma sākuma un beigu datumu un laiku, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan noklusējuma vērtības. Lai mainītu datumu, kad sākuma vai beigšanas datumā vienreiz nospiediet taustiņu SR taustiņš + labā bultiņa, nospiediet taustiņu ENTER, lai atvērtu nolaižamo kalendāru, un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu nolaižamo kalendāru, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu. Lai mainītu laiku, ievadiet jaunās vērtības.

  • Lai iestatītu sapulces atrašanās vietu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "meklēt telpu vai atrašanās vietu", un pēc tam ierakstiet vajadzīgo atrašanās vietu.

  • Lai pievienotu papildinformāciju par notikumu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Add a Description vai pievienot dokumentus", un pēc tam ievadiet nepieciešamo informāciju.

 4. Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Send button" (Poga Sūtīt) (ja tā ir sapulce) vai "Save button" (Poga Saglabāt) (ja tā ir tikšanās), pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

 5. Jaunā notikuma logs tiek aizvērts, un fokuss tiek pārvietots uz kalendāru.

Citu personu uzAicināšana izveidot sapulci

Uzaiciniet citas personas pievienoties, lai tikšanos pārvērstu par sapulci.

 1. Notikuma detalizētās informācijas logā nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "uzaicināt dalībniekus".

 2. Lai pievienotu kontaktpersonu, ierakstiet vai ielīmējiet dalībnieka e-pasta adresi un nospiediet taustiņu Enter. Atkārtojiet šīs darbības citiem dalībniekiem.

Uzaicināto personu pieejamības pārbaude

Pēc tam, kad ievadāt vārdus sapulces uzaicinājumā, programma Outlook var palīdzēt izvēlēties laiku, kad katra uzaicinātā persona ir pieejama.

 1. Notikuma detalizētās informācijas logā nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots sapulces laika ieteikums, sadaļā Schedule. Diktors paziņo par ieteikto sapulces laiku.

 2. Lai meklētu citu ieteicamo laiku, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan vēlamais laika periods. Pārvietošanās laikā Diktors nosauc ieteicamos laika periodus. Lai atlasītu laiku, nospiediet atstarpes taustiņu.

 3. Ja nevarat atrast pieejamu laiku konkrētajā dienā, varat pārbaudīt uzaicinātās personas pieejamību citā dienā. Lai pārlūkotu citas dienas, sadaļā Kalendārsnospiediet taustiņu TAB vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Open month Picker, poga sakļauta", un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņota pašreiz atlasītā diena, pēc tam izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu dienas. Lai atlasītu dienu, nospiediet taustiņu Enter.

Periodiskas sapulces izveide

Ja plānojat, piemēram, iknedēļas sapulci, varat viegli padarīt sapulci par periodisku sapulci. Tādējādi jums nav jāpievieno sapulce katru nedēļu atsevišķi.

 1. Notikuma detalizētās informācijas logā nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Repeat" (atkārtot).

 2. Lai atlasītu sapulces biežumu, nospiediet atstarpēšanas taustiņu un pēc tam izmantojiet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots biežums, kurā jāatrod sapulce. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

Tiešsaistes sapulces veikšana

Varat vienkārši pārvērst sapulci par tiešsaistes sapulci, izmantojot Skype vai Microsoft Teams.

Piezīme.: Atkarībā no jūsu organizācijas un tā, vai esat Office 365 abonents, Skype un/vai Microsoft Teams, iespējams, nav pieejams.

Notikuma detalizētās informācijas logā veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

 • Ja jums ir pieejama Skype vai Microsoft Teams, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "off", Teams Meeting, Toggle switch "vai" izslēgts, Skype sapulce, pārslēgšanas slēdzis ". Jūsu dzirdēto opciju nosaka jūsu administrators. Lai sapulci pārvērstu par tiešsaistes sapulci, nospiediet taustiņu ENTER.

 • Ja gan Skype, gan Microsoft Teams ir pieejamas, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Add Online Meeting" (pievienot tiešsaistes sapulci), pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai atlasītu kādu no pieejamajām opcijām, un nospiediet taustiņu ENTER, lai apstiprinātu atlasi.

Outlook pievieno tiešsaistes sapulces informāciju un saiti notikuma pamattekstā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook lasītu sapulces pieprasījumu un atbildētu uz to

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai iestatītu e-pasta kontu programmā Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar kalendāru programmā Outlook

Īsinājumtaustiņi programmā Outlook tīmeklī un vietnē Outlook.com

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārlūkotu Outlook kalendāru

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×