Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet OneNote ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai kārtotu informāciju piezīmju grāmatiņās, kurās ir lapas, sadaļas un sadaļu grupas. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus. Jūs iemācīsities, kā pievienot lapas, sadaļas un papildu piezīmju grāmatiņas, kad tās vajadzīgas, un pat pārdēvēt, pārvietot vai dzēst.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

OneNote atvēršana

Lai atvērtu OneNote, nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš+Shift+N.

Piezīmju grāmatiņas izveide

 1. Programmā OneNote nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G, lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju.

 2. Atkārtoti nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Add Notebook button" (Poga Pievienot piezīmju grāmatiņu). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts jauns logs, kur jau ir atlasīta izvēlnes Fails cilne Jauna. Diktors paziņo "New tab item" (Cilne Jauna). Šajā cilnē varat atlasīt piezīmju grāmatiņas saglabāšanas vietu un nosaukumu.

 3. Vienreiz nospiediet labo bultiņu, lai pārietu uz sadaļu atrašanās vietas atlase cilnē Jauns . Pēc tam izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos starp atrašanās vietām. Ekrāna lasītāji ziņo par atrašanās vietām. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 4. Pēc tam, kad esat atlasījis atrašanās vietu, fokuss tiek pārvietots uz lauku Piezīmju grāmatiņas nosaukums. Ierakstiet piezīmju grāmatiņas nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter. Piezīmju grāmatiņa tiek izveidota un kursors tiek novietots sadaļas jauna sadaļa 1 lapas virsraksta laukā.

  Piezīme.: Ja saglabājat pakalpojumā OneDrive vai citā tiešsaistes atrašanās vietā, iespējams, jums ir jāpierakstās, ja neesat jau pierakstījies.

Sadaļas izveide

 1. Piezīmju grāmatiņā, lai izveidotu jaunu sadaļu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+T.

 2. Sadaļa tiek izveidota, kursors tiek novietots sadaļas cilnē, un varat ierakstīt sadaļas nosaukumu.

 3. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Sadaļai tiek piešķirts nosaukums, un kursors tiek pārvietots uz lapas virsraksta lauku.

Sadaļu grupas izveide

Sadaļu grupas palīdz apvienot saistītās sadaļas.

 1. Lai piezīmju grāmatiņā atvērtu sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G.

 2. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 3. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots diktors, "New Section Group izvēlnes elements". Ar JAWS jūs dzirdat: "jauna sadaļu grupa". Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Diktors atskaņo “New page created, OneNote window, editing, New Section Group” (Izveidota jauna lapa, OneNote logs, rediģēšana, Jauna sadaļu grupa).

 4. Ierakstiet sadaļu grupas nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter.

  Sadaļu grupa ir izveidota, un tagad varat pievienot grupas sadaļas.

Izveidot lapu

 1. Sadaļā, kurā vēlaties pievienot lapu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+N.

 2. Tiek izveidota jauna lapa, kursors tiek novietots lapas virsraksta laukā un jūs varat ierakstīt virsrakstu.

Piezīmju grāmatiņas pārdēvēšana

 1. Programmā OneNote nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G, lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu uz piezīmju grāmatiņu, ko vēlaties pārdēvēt.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Diktors atskaņo “Menu” (Izvēlne).

 4. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Propers menu item" (izvēlnes elements). Ar JAWS jūs dzirdat: "Propers" (Rekvizīti). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 5. Tiek atvērts dialoglodziņš Piezīmju grāmatiņas rekvizīti, un fokuss atrodas laukā Parādāmais vārds. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Piezīmju grāmatiņa ir pārdēvēta.

Sadaļas vai sadaļu grupas pārdēvēšana

 1. Lai atvērtu sadaļu navigāciju programmā OneNote, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G.

 2. Izmantojiet labo un kreiso bulttaustiņu, lai naviģētu uz sadaļu vai sadaļu grupu, kuru vēlaties pārdēvēt.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Diktors atskaņo “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Ar JAWS tiek atskaņots "Rename" (Pārdēvēt).

 4. Nospiediet atstarpes taustiņu. Diktors atskaņo “Editing” (Rediģēšana) un sadaļas nosaukumu. Izmantojot JAWS, tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 5. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Sadaļa ir pārdēvēta.

Lapas pārdēvēšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā atvērtu lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+G.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu uz lapu, ko vēlaties pārdēvēt.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Diktors atskaņo “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Ar JAWS tiek atskaņots "Rename" (Pārdēvēt).

 4. Nospiediet atstarpes taustiņu. Diktors atskaņo “Page title, editing” (Lapas virsraksts, rediģēšana). Ar JAWS tiek atskaņots "Page Title" (lapas virsraksts).

 5. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Lapa ir pārdēvēta.

Sadaļas pārvietošana vai kopēšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā pārietu uz sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G.

 2. Izmantojiet labo vai kreiso bulttaustiņu, lai naviģētu uz sadaļu, kuru vēlaties pārvietot vai kopēt. Diktors nosauc sadaļu nosaukumus, kad uz tām pārejat.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Diktors atskaņo “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Ar JAWS tiek atskaņots "Rename" (Pārdēvēt).

 4. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots diktors, lai paziņotu par izvēlnes elementu pārvietot vai kopēt. Ar JAWS jūs dzirdat: "pārvietot vai kopēt". Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts dialoglodziņš Sadaļas pārvietošana vai kopēšana.

 5. Fokuss atrodas meklēšanas laukā, kur varat sākt rakstīt tās piezīmju grāmatiņu, sadaļas vai sadaļu grupas nosaukumu, uz kuru vēlaties pārvietot vai kopēt sadaļu. Meklēšanas rezultāti tiek norādīti zemāk, kamēr rakstāt. Lai naviģētu pa rezultātiem, izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu. Diktors nosauc nosaukumus, kad uz tiem pārejat.

 6. Kad esat atradis pareizo mērķi, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz dialoglodziņu pogas. Pirmā poga ir Pārvietot. Ja vēlaties kopēt sadaļu, vēlreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Kopēt . Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Sadaļa tiek pārvietota vai kopēta.

Lapas pārvietošana vai kopēšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā atvērtu lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+G.

 2. Izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz lapu, ko vēlaties pārvietot vai kopēt. Diktors nosauc lapu nosaukumus, kad uz tiem pārejat.

 3. Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu lapu, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+M. Tiek atvērts dialoglodziņš Lapu pārvietošana vai kopēšana.

 4. Fokuss atrodas meklēšanas laukā, kur varat sākt rakstīt tās piezīmju grāmatiņu, sadaļas vai sadaļu grupas nosaukumu, uz kuru vēlaties pārvietot vai kopēt lapu. Meklēšanas rezultāti tiek norādīti zemāk, kamēr rakstāt. Lai naviģētu pa rezultātiem, izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu. Diktors nosauc nosaukumus, kad uz tiem pārejat.

 5. Kad esat atradis pareizo mērķi, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz dialoglodziņu pogas. Pirmā poga ir Pārvietot. Ja vēlaties kopēt lapu, vēlreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Kopēt . Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Lapa tiek pārvietota vai kopēta.

Piezīmju grāmatiņas noņemšana

 1. Sistēmā Windows nospiediet Windows logotipa taustiņu un ierakstiet "Failu pārlūks". Nospiediet taustiņu Enter.

 2. Tiek atvērts failu pārlūka logs. Fokuss atrodas mapē Darbvirsma. Izmantojiet bulttaustiņus, lai naviģētu pa mapēm un vienumiem logā. Diktors nosauc elementus, uz kuriem pārejat. Lai atvērtu mapi, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms.: Jūsu datorā noklusējuma atrašanās vieta piezīmju grāmatiņu saglabāšanai ir Dokumenti > OneNote piezīmju grāmatiņas.

 3. Kad izvēlēta nepieciešamā piezīmju grāmatiņa, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10, lai atvērtu kontekstizvēlni. Diktors paziņo “context menu” (kontekstizvēlne).

 4. Atkārtoti nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots “Delete menu item” (Izvēlnes elements Dzēst). Ar JAWS tiek atskaņots "Delete" (dzēst). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter. Piezīmju grāmatiņa ir noņemta.

Sadaļas vai sadaļu grupas noņemšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā pārietu uz sadaļu navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G.

 2. Izmantojiet labo vai kreiso bulttaustiņu, lai pārietu uz sadaļu vai sadaļu grupu, kuru vēlaties noņemt.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Diktors atskaņo “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Ar JAWS tiek atskaņots "Rename" (Pārdēvēt).

 4. Atkārtoti nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots “Delete menu item” (Izvēlnes elements Dzēst). Ar JAWS tiek atskaņots "Delete" (dzēst). Nospiediet taustiņu Enter.

 5. Tiek atvērts apstiprinājuma dialoglodziņš. Diktors atskaņo “Microsoft OneNote dialog, No button” (Microsoft OneNote dialoglodziņš, poga Nē). Vienreiz nospiediet kreiso bultiņu, lai pārietu uz pogu Jā, un nospiediet taustiņu Enter. Sadaļa vai sadaļu grupa tiek noņemta.

Lapas noņemšana

 1. Lai piezīmju grāmatiņā atvērtu lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+G.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu uz lapu, ko vēlaties noņemt.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Diktors atskaņo “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Ar JAWS tiek atskaņots "Rename" (Pārdēvēt).

 4. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Delete menu item" (dzēst izvēlnes elementu), un nospiediet taustiņu ENTER. Lapa tiek noņemta.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārietu uz programmu OneNote

Izmantojiet OneNote darbam ar Android ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai organizētu informāciju piezīmju grāmatiņās, kurās ir lapas un sadaļas. Varat pievienot, pārdēvēt, pārvietot un noņemt lapas un sadaļas, kā arī pievienot piezīmju grāmatiņas.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Pirms OneNote darbam ar Android palaišanas ieslēdziet TalkBack.

Šajā tēmā

Piezīmju grāmatiņas izveide

 1. Sarakstā Notebooks (Piezīmju grāmatiņas) pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “New notebook button” (Poga Jauna piezīmju grāmatiņa), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Padoms.: Lai no saraksta Sections (Sadaļas) vai Pages (Lapas) vai lapas pamatnes pārietu uz sarakstu Notebooks (Piezīmju grāmatiņas), pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Navigate up button” (Poga Pāriet augšup), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Atkārtojiet šo darbību, līdz tiek atskaņots “Signed in as <user name>” (Pierakstījies kā <lietotājvārds>). Fokuss tiek pārvietots uz pogu Account (Konts) saraksta Notebooks (Piezīmju grāmatiņas) skatā.

 2. Ar ekrāntastatūru ierakstiet jaunās piezīmju grāmatiņas nosaukumu.

  Padoms.: Tastatūru varat atrast, izpētot vienumus ekrānā. Lai pārlūkotu, novietojiet vienu pirkstu uz ekrāna un velciet to pa ekrānu. TalkBack nosauc vienumus, kad pieskaraties tiem. Lai atlasītu vienumu, kad nonākat pie tā, noņemiet pirkstu. Atkarībā no ierīces iestatījumiem, iespējams, būs jāveic dubultskāriens ekrānam, lai ievietotu rakstzīmi.

 3. Lai atlasītu atrašanās vietu, kurā vēlaties saglabāt piezīmju grāmatiņu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Drop down list” (Nolaižamais saraksts) un nosaukta pašlaik atlasītā saglabāšanas vieta. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta atrašanās vieta, kurā vēlaties saglabāt piezīmju grāmatiņu. Lai atlasītu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Lai izveidotu piezīmju grāmatiņu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Create button” (Poga Izveidot), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Tiek izveidota jauna piezīmju grāmatiņa, kurā ir iekļauta sadaļa New Section 1 (Jauna sadaļa 1).

Sadaļas izveide

Lai kārtotu saturu vai izveidotu jaunu piezīmju bloku jūsu piezīmju grāmatiņā, varat izveidot jaunu sadaļu.

 1. Jūsu piezīmju grāmatiņas sarakstā Sections (Sadaļas) pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “New section button” (Poga Jauna sadaļa), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Piezīme.: Lai no saraksta Pages (Lapas) pārietu uz sarakstu Sections (Sadaļas), pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Navigate up button” (Poga Pāriet augšup), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss tagad ir uz pogu Back (Atpakaļ) saraksta Sections (Sadaļas) skatā.

 2. Ar ekrāntastatūru ierakstiet jaunās sadaļas nosaukumu. Pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Create button” (Poga Izveidot), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Tiek izveidota jauna sadaļa, kurā ir iekļauta lapa Untitled (Bez nosaukuma).

Lapas izveide

Pievienojiet jaunu lapu savām jaunajām idejām un sāciet veidot saturu savās piezīmju grāmatiņās.

 1. Sadaļas sarakstā Pages (Lapas) pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “New text page button” (Poga Jauna teksta lapa), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Piezīme.: Lai no lapas pamatnes pārietu uz sarakstu Pages (Lapas), pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Navigate up button” (Poga Pāriet augšup), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss tagad ir uz pogu Back (Atpakaļ) saraksta Pages (Lapas) skatā.

 2. Tiek izveidota jauna lapa bez nosaukuma, fokuss tiek pārvietots uz lapas pamatni, un varat rakstīt piezīmes.

 3. Lai piešķirtu lapai virsrakstu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Page title, edit box” (Lapas virsraksts, rediģēšanas lodziņš), un pēc tam ar ekrāntastatūru ierakstiet virsrakstu.

Sadaļas pārdēvēšana

 1. Sarakstā Sections (Sadaļas) pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek nosaukta sadaļa, kuru vēlaties pārdēvēt. TalkBack sadaļas nosauc šādi: “Section <section name>” (Sadaļa <sadaļas nosaukums>). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna un turiet. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Rename section” (Pārdēvēt sadaļu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Rename (Pārdēvēt), un tiek atskaņots “Rename section” (Pārdēvēt sadaļu).

 3. Ierakstiet jauno sadaļas nosaukumu. Kad tas ir ierakstīts, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Rename button” (Poga Pārdēvēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Sadaļa tiek pārdēvēta, un fokuss pāriet uz sarakstu Sections (Sadaļas).

Lapas pārdēvēšana

 1. Sarakstā Pages (Lapas) pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek nosaukta lapa, kuru vēlaties pārdēvēt. TalkBack lapas nosauc šādi: “Page <page title>” (Lapa <lapas virsraksts>). Lai atvērtu lapu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lapā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Page title, <title>, edit box” (Lapas virsraksts, <virsraksts>, rediģēšanas lodziņš), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Ierakstiet jauno lapas nosaukumu. Kad tas ir ierakstīts, ekrāntastatūrā atlasiet Enter. Lai atlasītu Enter, velciet ar pirkstu pa tastatūru, līdz tiek atskaņots “Enter”, un pēc tam to atlaidiet (un veiciet dubultskārienu, ja nepieciešams).

Lapas pārvietošana vai kopēšana

 1. Sarakstā Pages (Lapas) pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek nosaukta lapa, kuru vēlaties pārvietot vai kopēt. TalkBack lapas nosauc šādi: “Page <page title>” (Lapa <lapas virsraksts>). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna un turiet. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pārvietotu lapu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Move page” (Pārvietot lapu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Move page to section (Pārvietot lapu uz sadaļu), un tiek atskaņots “Move page to section” (Pārvietot lapu uz sadaļu).

  • Lai kopētu lapu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Copy page” (Kopēt lapu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Copy page to section (Kopēt lapu uz sadaļu), un tiek atskaņots “Copy page to section” (Kopēt lapu uz sadaļu).

  Tiek atvērts pašlaik atlasītās piezīmju grāmatiņas sadaļu saraksts.

 3. Lai pārvietotu vai kopētu lapu uz citu piezīmju grāmatiņas sadaļu, pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta pašlaik atvērtā piezīmju grāmatiņa, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu piezīmju grāmatiņu sarakstu. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta mērķa piezīmju grāmatiņa, un pēc tam veiciet dubultklikšķi pie ekrāna, lai atvērtu sadaļu sarakstu.

 4. Sadaļu sarakstā pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta sadaļa, uz kuru vēlaties pārvietot vai kopēt lapu, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai to atlasītu. TalkBack sadaļas nosauc šādi: “Section <section name>” (Sadaļa <sadaļas nosaukums>).

 5. Kad ir atlasīta sadaļa, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Move button” (Poga Pārvietot) vai “Copy button” (Poga Kopēt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 6. Lapa tiek pārvietota vai nokopēta, un fokuss pāriet uz tās sadaļas sarakstu Sections (Sadaļas), uz kuru lapa tika pārvietota.

Piezīmju grāmatiņas aizvēršana

Varat aizvērt piezīmju grāmatiņu, lai tā vairs nebūtu redzama piezīmju grāmatiņu sarakstā.

 1. Sarakstā Notebooks (Piezīmju grāmatiņas) pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek nosaukta piezīmju grāmatiņa, kuru vēlaties aizvērt. TalkBack piezīmju grāmatiņas nosauc šādi: “Notebook <notebook name>” (Piezīmju grāmatiņa <piezīmju grāmatiņas nosaukums>). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna un turiet. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Close notebook” (Aizvērt piezīmju grāmatiņu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Piezīmju grāmatiņa tiek noņemta no saraksta Notebooks (Piezīmju grāmatiņas).

 3. Lai atkārtoti atvērtu piezīmju grāmatiņu, sarakstā Notebooks (Piezīmju grāmatiņas) pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots “More notebooks” (Papildu piezīmju grāmatiņas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “More notebooks” (Papildu piezīmju grāmatiņas).

  Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta piezīmju grāmatiņa, kuru vēlaties atvērt atkārtoti, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Piezīmju grāmatiņa tiek atvērta un atkal ir redzama sarakstā Notebooks (Piezīmju grāmatiņas).

Sadaļas noņemšana

 1. Sarakstā Sections (Sadaļas) pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek nosaukta sadaļa, kuru vēlaties dzēst. TalkBack sadaļas nosauc šādi: “Section <section name>” (Sadaļa <sadaļas nosaukums>). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna un turiet. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Delete section” (Dzēst sadaļu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts paziņojuma logs Delete section? (Vai dzēst sadaļu?), un tiek atskaņots “Delete section” (Dzēst sadaļu).

 3. Lai apstiprinātu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete button" (Poga Dzēst), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Lapas noņemšana

 1. Sarakstā Pages (Lapas) pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek nosaukta lapa, kuru vēlaties dzēst. TalkBack lapas nosauc šādi: “Page <page title>” (Lapa <lapas virsraksts>). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna un turiet. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete page" (Dzēst lapu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts paziņojuma logs Delete page? (Vai dzēst lapu?), un tiek atskaņots “Delete page” (Dzēst lapu).

 3. Lai apstiprinātu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete button" (Poga Dzēst), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Lapa tiek izdzēsta, un tiek atskaņots “Page <page title> deleted” (Lapa <lapas virsraksts> ir izdzēsta).

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote lasītu lapas

Ekrāna lasītāja izmantošana OneNote pamatuzdevumu veikšanai

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārietu uz programmu OneNote

TalkBack ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un atvērtu OneNote

Izmantojiet OneNote darbam ar Windows 10 ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai kārtotu informāciju piezīmju grāmatiņās, kurās ir lapas, sadaļas un sadaļu grupas. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus. Jūs iemācīsities, kā pievienot lapas, sadaļas un papildu piezīmju grāmatiņas, kad tās vajadzīgas, un pat pārdēvēt, pārvietot vai dzēst.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

OneNote atvēršana

 1. Pārliecinieties, vai pierakstāties savā Microsoft kontā savā ierīcē.

 2. Lai atvērtu OneNote darbam ar Windows 10, nospiediet Windows logotipa taustiņu, ierakstiet OneNoteun pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīmju grāmatiņas izveide

 1. Programmā OneNote nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + G, lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju.

 2. Vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT + TAB, līdz tiek atskaņots "Add piezīmju grāmatiņa", un nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu. Jūs dzirdat: "piezīmju grāmatiņas izveide".

 3. Ierakstiet piezīmju grāmatiņas nosaukumu un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Create notebook." Nospiediet atstarpes taustiņu, lai izveidotu piezīmju grāmatiņu.

  Piezīmju grāmatiņa ir izveidota un atvērta.

  Piezīme.: Piezīmju grāmatas tiek automātiski saglabātas pakalpojumā OneDrive.

Sadaļas izveide

Lai varētu sākt piezīmju grāmatiņu, ir jāizveido tās sadaļa.

 1. Atveriet piezīmju grāmatiņu, kurā vēlaties izveidot jaunu sadaļu.

 2. Lai izveidotu jaunu sadaļu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + T.

  Sadaļa tiek izveidota. Fokuss ir novietots uz lauka jauns sadaļas nosaukums. Jūs dzirdat: "sadaļas nosaukuma tekstlodziņš".

 3. Ierakstiet sadaļas nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Sadaļa ir nosaukta, un fokuss ir vērsts uz jauno sadaļu.

Izveidot lapu

 1. Ja piezīmju grāmatiņā ir vairākas sadaļas, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+G, lai pārietu uz sadaļu navigāciju. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamās sadaļas nosaukums.

 2. Lai pievienotu lapu sadaļas beigās, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+N. Tiek izveidota jauna nenosaukta lapa. Fokuss tiek pārvietots uz lapas virsraksta teksta lauku.

 3. Ierakstiet lapas virsrakstu un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Lapa tiek nosaukta, un fokuss tiek pārvietots uz lapas satura apgabalu.

Pārdēvēt sadaļu

 1. Atveriet piezīmju grāmatiņu, kurā ir sadaļa, kuru vēlaties pārdēvēt.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + G, lai pārietu uz sadaļu navigāciju. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamās sadaļas nosaukums.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Rename Section" (pārdēvēt sadaļu), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

 4. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Sadaļa ir pārdēvēta.

Lapas pārdēvēšana

 1. Atveriet sadaļu, kurā ietilpst lapa, kuru vēlaties pārdēvēt.

 2. Lai pārietu uz lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Alt + G. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamās lapas nosaukums.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Rename Page" (pārdēvēt lapu), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

 4. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Lapa ir pārdēvēta.

Sadaļas pārvietošana vai kopēšana

 1. Atveriet piezīmju grāmatiņu, kurā ir sadaļa, kuru vēlaties pārvietot vai kopēt.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + G, lai pārietu uz sadaļu navigāciju. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamās sadaļas nosaukums.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams teksts "Move/Copy", un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu. Tiek atvērts dialoglodziņš Sadaļas pārvietošana/kopēšana.

 4. Nospiediet tabulēšanas taustiņu. Atskan "Location" (atrašanās vieta), kam seko atvērtās piezīmju grāmatiņas nosaukums.

 5. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz piezīmju grāmatiņu, uz kuru vēlaties pārvietot vai kopēt sadaļu, un nospiediet atstarpes taustiņu, lai to atlasītu.

 6. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pārvietotu sadaļu uz atlasīto piezīmju grāmatiņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Move" (pārvietot), un pēc tam nospiediet atstarpēšanas taustiņu.

  • Lai kopētu sadaļu atlasītajā piezīmju grāmatiņā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Copy" (kopēt), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

Lapas pārvietošana vai kopēšana

 1. Atveriet sadaļu, kurā ietilpst lapa, kuru vēlaties pārvietot vai kopēt.

 2. Lai pārietu uz lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Alt + G. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamās lapas nosaukums.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Move/Copy" (pārvietot/kopēt). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts dialoglodziņš Lapas pārvietošana/kopēšana.

 4. Lai atlasītu lapas mērķa piezīmju grāmatiņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "back" (atpakaļ), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai dotos uz vēlamo piezīmju grāmatiņu. Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

  Piezīme.: Pārliecinieties, vai programmā OneNote ir atvērta piezīmju grāmatiņu, kurā vēlaties pārvietot vai kopēt lapu.

 5. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz sadaļu, uz kuru vēlaties pārvietot vai kopēt lapu, un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai to atlasītu.

 6. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai lapu pārvietotu uz atlasīto sadaļu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Move" (pārvietot), un pēc tam nospiediet atstarpēšanas taustiņu.

  • Lai kopētu lapu atlasītajā sadaļā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Copy" (kopēt), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

Piezīmju grāmatiņas aizvēršana

 1. Programmā OneNote nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + G, lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai naviģētu uz piezīmju grāmatiņu, ko vēlaties aizvērt.

 3. Lai aizvērtu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT + F10, lai atvērtu kontekstizvēlni. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Close this piezīmju grāmatiņa", un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

Sadaļas noņemšana

 1. Atveriet piezīmju grāmatiņu, kurā ir sadaļa, kuru vēlaties noņemt.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + G, lai pārietu uz sadaļu navigāciju. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamās sadaļas nosaukums.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Jūs dzirdat: "Delete Section" (dzēst sadaļu). Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 4. Lai apstiprinātu sadaļas dzēšanu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams teksts "Jā", un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Sadaļa ir noņemta.

Lapas noņemšana

 1. Atveriet sadaļu, kurā ietilpst lapa, kuru vēlaties noņemt.

 2. Lai pārietu uz lapas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Alt + G. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamās lapas nosaukums.

 3. Lai atvērtu kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Jūs dzirdat: "Dzēst lapu". Lai atlasītu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 4. Lai apstiprinātu lapas dzēšanu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Jā", un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Lapa tiek noņemta.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārietu uz programmu OneNote

Izmantojiet OneNote tīmeklim ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai kārtotu informāciju piezīmju grāmatiņās, kurās ir lapas, sadaļas un sadaļu grupas. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus. Jūs iemācīsities, kā pievienot lapas, sadaļas un papildu piezīmju grāmatiņas vajadzīgajā brīdī.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat OneNote tīmeklim, iesakām izmantot Microsoft Edge kā tīmekļa pārlūkprogrammu. Tā kā OneNote tīmeklim darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Arī bieži lietotās saīsnes, piemēram, F1 (palīdzība) un CTRL + O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu — nav OneNote tīmeklim.

Šajā tēmā

OneNote tīmeklim atvēršana

 1. Izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, dodieties uz tīmekļa vietni www.onenote.com.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārlūkotu, lai pierakstītos. Tiek atskaņots “Sign in, link” (Pierakstīties, saite). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Ja pierakstāties, izmantojot Microsoft kontu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārlūkotu, lai pierakstītos ar Microsoft kontu. Ja pierakstāties, izmantojot organizācijas kontu, pārlūkojiet līdz Pierakstīties ar darba vai mācību kontu. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Tiek atvērta pierakstīšanās lapa. Tiek atskaņots “Email, phone, or Skype name, editing” (E-pasts, tālrunis vai Skype vārds, rediģēšana).

 5. Ierakstiet savu e-pasta adresi un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “Password, editing” (Parole, rediģēšana).

 6. Ierakstiet savu paroli un nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme.: Ja izmantojat organizācijas kontu, pierakstīšanās darbības var nedaudz atšķirties. Piemēram, jāizmanto PIN kods vai viedkarte.

 7. OneNote tīmeklim tiek atvērts piezīmju grāmatiņas navigācijā, kurā ir norādītas visas ar jūsu kontu saistītās piezīmju grāmatiņas.

Piezīmju grāmatiņas izveide

 1. Piezīmju grāmatiņas navigācijā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "New" (jauns), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Tiek atvērts dialoglodziņš Jaunas piezīmju grāmatiņas izveide, kurā fokuss atrodas laukā Piezīmju grāmatiņas nosaukums.

 3. Ierakstiet piezīmju grāmatiņas nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai izveidotu piezīmju grāmatiņu.

 4. Jaunā piezīmju grāmatiņa tiek atvērta programmā OneNote tīmeklim, un kursors tiek novietots sadaļas ātrās piezīmes laukā lappuses virsraksts. Tiek atskaņots jaunās piezīmju grāmatiņas nosaukums un Microsoft OneNote tīmeklim.

  Tikko izveidotā piezīmju grāmatiņa tiek saglabāta dokumentu mapē pakalpojumā OneDrive.

Sadaļas izveide

 1. Atvērtā piezīmju grāmatiņā, lai izveidotu jaunu sadaļu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

  Piezīme.: Ja, nospiežot taustiņu kombināciju CTRL + F6, OneNote tīmeklim komandas netiek meklētas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan komanda. Pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, lai pārlūkotu.

 2. Nospiediet SR taustiņu + kreiso bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "New Section Button" (poga Jauna sadaļa), un pēc tam nospiediet SR taustiņu + ENTER.

 3. Ierakstiet sadaļas nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Tiek izveidota sadaļa, un kursors ir novietots jaunizveidotās sadaļas lapas virsraksta laukā.

Izveidot lapu

 1. Piezīmju grāmatiņā spiediet taustiņu kombināciju Control+F6, līdz tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Lai pārietu uz sadaļām, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš. Sadaļu nosaukumi tiek atskaņoti, uz tiem pārejot. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu sadaļu, kurā vēlaties izveidot jaunu lapu.

 3. Nospiediet SR taustiņu + kreiso bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "New Page Button" (poga Jauna lapa), un pēc tam nospiediet SR taustiņu + ENTER.

 4. Tiek izveidota jauna lapa. Kursors tiek novietots lapas virsraksta laukā, un jūs varat ierakstīt virsrakstu.

Piezīmju grāmatiņas pārdēvēšana

Varat izmantot OneNote tīmeklim, lai pārietu tieši uz savu OneDrive, kur varat pārdēvēt piezīmju grāmatiņu.

 1. Atvērtā piezīmju grāmatiņā programmā OneNote tīmeklim nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "Microsoft Services pogas saraksts". Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "OneDrive", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Pakalpojums OneDrive (onedrive.live.com) tiek atvērts pārlūkprogrammā.

 3. Izmantojiet bultiņu taustiņus, lai naviģētu uz piezīmju grāmatiņas failu, ko vēlaties pārdēvēt. Failu nosaukumi tiek atskaņoti, uz tiem pārejot.

 4. Kad atlasīts vēlamais fails, nospiediet taustiņu F2. Tiek atvērts dialoglodziņš Pārdēvēšana. Tiek atskaņots “Enter your new name” (Ievadiet jauno nosaukumu).

 5. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Piezīmju grāmatiņa ir pārdēvēta.

 6. Lai atgrieztos piezīmju grāmatiņā programmā OneNote tīmeklim, ar atlasītu nesen pārdēvēto piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu ENTER.

Pārdēvēt sadaļu

 1. Piezīmju grāmatiņā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, lai pārlūkotu sadaļu navigāciju. Tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz atskan tās sadaļas nosaukumu, kuru vēlaties pārdēvēt.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atskaņots “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Tiek atvērta kontekstizvēlne. Fokuss ir vērsts uz opciju Pārdēvēt.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Ierakstiet jauno sadaļas nosaukumu.

 5. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "OK button" (poga Labi), un nospiediet taustiņu ENTER. Fokuss atgriežas sadaļu sarakstā uz tikko pārdēvēto sadaļu.

Lapas pārdēvēšana

 1. Piezīmju grāmatiņā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, lai pārlūkotu sadaļu navigāciju. Tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņota sadaļa, kurā ietilpst lapa, kuru vēlaties pārdēvēt, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz atskan lapas nosaukums. Nospiediet SR taustiņu + kreiso bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota lapa, kuru vēlaties pārdēvēt, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 4. Kursors tiek pārvietots uz lapas virsraksta lauku. Lai dzēstu iepriekšējo virsrakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+A un pēc tam atpakaļatkāpes taustiņu.

 5. Ierakstiet jauno lapas nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Kursors tiek pārvietots uz lapu, un varat ievadīt vai rediģēt piezīmes.

  Padoms.: Lai ātri pārietu no lapas apgabala uz lapas virsraksta apgabalu, nospiediet taustiņu Page Up.

Piezīmju grāmatiņas noņemšana

Ja esat pārliecināts, ka konkrētā piezīmju grāmatiņa vairs nav vajadzīga, varat to izdzēst no sava OneDrive konta. Ja koplietojat piezīmju grāmatiņu, pārliecinieties, vai informējat kolēģus par piezīmju grāmatiņas dzēšanu.

 1. Atvērtā piezīmju grāmatiņā OneNote tīmeklim nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz gadam: "Microsoft pakalpojumu saraksta poga". Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "OneDrive", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Pakalpojums OneDrive (onedrive.live.com) tiek atvērts pārlūkprogrammā.

 3. Izmantojiet bultiņu taustiņus, lai naviģētu uz piezīmju grāmatiņu, ko vēlaties izdzēst. Failu nosaukumi tiek atskaņoti, uz tiem pārejot.

 4. Kad atlasīts vēlamais fails, nospiediet taustiņu Delete. Apstiprinājuma dialoglodziņā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Delete Button" (poga Dzēst), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Piezīmju grāmatiņa tiek izdzēsta, un fokuss tiek pārvietots uz blakus failu.

  Padoms.: Ja vēlaties atjaunot izdzēstu piezīmju grāmatiņu, varat to paveikt OneDrive atkritnē. Lai pārietu uz atkritni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Group" (Grupēt). Pēc tam izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz atkritni.

Sadaļas noņemšana

 1. Piezīmju grāmatiņā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, lai pārlūkotu sadaļu navigāciju. Tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz atskan tās sadaļas, kuru vēlaties noņemt.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atskaņots “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 4. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan “Delete, menu item” (Dzēst, izvēlnes vienums), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Apstiprinājuma dialoglodziņā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Yes Button" (poga Jā), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Lapas noņemšana

 1. Piezīmju grāmatiņā nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, lai pārlūkotu sadaļu navigāciju. Tiek atskaņots sadaļas nosaukums.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņota sadaļa, kurā ietilpst lapa, kuru vēlaties noņemt, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz atskan lapas nosaukums. Nospiediet SR taustiņu + kreiso bulttaustiņu, līdz atskan lapas, kuru vēlaties noņemt.

 4. Lai neatgriezeniski noņemtu lapu, nospiediet taustiņu Delete. Apstiprinājuma dialoglodziņā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Yes Button" (poga Jā), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Ja vēlaties pārvietot lapu uz sadaļu Izdzēstās piezīmes, kur vēlāk varat to izgūt, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atskaņots “Rename menu item” (Izvēlnes elements Pārdēvēt). Tiek atvērta kontekstizvēlne. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan “Delete, menu item” (Dzēst, izvēlnes vienums), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārietu uz programmu OneNote

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×