Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu grupas dalībniekus pakalpojumā Microsoft Teams

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu grupas dalībniekus pakalpojumā Microsoft Teams

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Microsoft Teams ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai grupai pievienotu jaunus dalībniekus, pieprasītu pievienoties privātai grupai un pārvaldītu dalības pieprasījumus. Esam to pārbaudījuši ar JAWS un NVDA, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

Ja esat grupas īpašnieks, varat grupai pievienot kādu no savas organizācijas. Ja neesat grupas īpašnieks, varat iesniegt pieprasījumu, un grupas īpašnieks to apstiprinās vai noliedzs. Ja vēlaties pievienot personu, kas nav jūsu organizācijas daļa, skatiet sadaļu ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā Microsoft Teams iestatītu un izmantotu viesu piekļuvi.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Jaunākajās JAWS versijās vairs nav virtuālā PC kursora režīma, kas iestatīts kā noklusējuma pakalpojumā Microsoft Teams. Norādījumus par to, kā ieslēgt virtuālā PC kursora režīmu, skatiet rakstā JAWS virtuālā kursora iespējošana.

 • Lai programmā Microsoft Teams ātri piekļūtu īsinājumtaustiņu sarakstam, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + E, ierakstiet slīpsvītras rakstzīmi un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Šajā tēmā

Dalībnieku pievienošana grupai

Lai grupai pievienotu jaunus dalībniekus, jums ir jābūt grupas īpašniekam. Komandā var būt 5000 personas.

 1. Pārejiet uz grupu, kurai vēlaties pievienot jaunu dalībnieku.

 2. Kad esat grupas dalībnieks, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu kontekstizvēlni.

 3. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Add member" (pievienot dalībnieku), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērts dialoglodziņš dalībnieku pievienošana . Fokuss ir teksta laukā, lai iegūtu jaunus dalībniekus.

 4. Sāciet rakstīt tās kontaktpersonas vai grupas nosaukumu, kuru vēlaties pievienot. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots kontaktpersonas vai grupas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Atkārtojiet šo darbību visiem dalībniekiem, kurus vēlaties pievienot.

 5. Pēc tam, kad esat pievienojis vajadzīgās kontaktpersonas vai grupas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams teksts "Add Members" (pievienot dalībniekus), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Jauni dalībnieki ir pievienoti grupai.

 6. Lai izietu no dialoglodziņa, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Close" (Aizvērt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Pārejiet uz grupu, kurai vēlaties pievienot jaunu dalībnieku.

 2. Kad esat grupas dalībnieks, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu kontekstizvēlni.

 3. Nospiediet taustiņu I, līdz tiek atskaņots "Add member" (pievienot dalībnieku), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērts dialoglodziņš dalībnieku pievienošana . Fokuss ir teksta laukā, lai iegūtu jaunus dalībniekus.

 4. Sāciet rakstīt tās kontaktpersonas vai grupas nosaukumu, kuru vēlaties pievienot. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots kontaktpersonas vai grupas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Atkārtojiet šo darbību visiem dalībniekiem, kurus vēlaties pievienot.

 5. Pēc tam, kad esat pievienojis vajadzīgās kontaktpersonas vai grupas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams teksts "Add Members" (pievienot dalībniekus), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Jauni dalībnieki ir pievienoti grupai.

 6. Lai izietu no dialoglodziņa, nospiediet taustiņu B, līdz tiek atskaņots "Close" (Aizvērt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Pieprasījums pievienoties privātai grupai

Ja vēlaties pievienoties privātai grupai, jums jāpieprasa pievienoties grupai un jāgaida, kamēr grupas īpašnieka apstiprinājums ir pieejams, lai piekļūtu grupai un tās kanāliem. Varat uzreiz pievienoties publiskajai grupai.

Padoms.: Lai pieprasītu pievienoties privātai grupai ieteicamo komandu sarakstā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + E. Ierakstiet /Join, izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu, lai atrastu vajadzīgo grupu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 1. Lai pārietu uz komandu skatu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + 3.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz sasniedzat savienojumu, vai arī izveidojiet komandas pogu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Nospiediet taustiņu ESC, nospiediet labo vai kreiso bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota darba grupai, kurai vēlaties pievienoties, un nospiediet taustiņu ENTER. Grupas īpašnieks saņem paziņojumu par jūsu pieprasījumu, un, kad tas ir apstiprināts, varat piekļūt grupas līdzekļiem.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Lai pārietu uz komandu skatu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + 3.

 2. Nospiediet taustiņu B, līdz sasniedzat savienojumu, vai izveidojiet komandas pogu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Nospiediet taustiņu ESC, nospiediet labo vai kreiso bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota darba grupai, kurai vēlaties pievienoties, un nospiediet taustiņu ENTER. Grupas īpašnieks saņem paziņojumu par jūsu pieprasījumu, un, kad tas ir apstiprināts, varat piekļūt grupas līdzekļiem.

Pieprasījums pievienot dalībnieku

Ja jūs jau esat grupas dalībnieks, varat pieprasīt, lai kāds tiek pievienots šai grupai. Grupas īpašnieki saņems brīdinājumu par to, ka viņiem ir gaidošs pieprasījums, un viņiem tas ir jāakceptē, lai pievienotu personu grupai.

 1. Pārejiet uz grupu, kurā vēlaties iesniegt dalības pieprasījumu citas personas vārdā.

 2. Kad esat grupas dalībnieks, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu kontekstizvēlni.

 3. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Add member" (pievienot dalībnieku), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērts dialoglodziņš dalībnieku pievienošana . Fokuss ir teksta laukā, lai iegūtu jaunus dalībniekus.

 4. Sāciet rakstīt tās kontaktpersonas vārdu, kurai vēlaties iesniegt dalības pieprasījumu. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan kontaktpersonas vārds, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Lai pievienotu citas kontaktpersonas, atkārtojiet šo darbību.

 5. Kad esat pabeidzis, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Send Request" (sūtīt pieprasījumu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Pārejiet uz grupu, kurā vēlaties iesniegt dalības pieprasījumu citas personas vārdā.

 2. Kad esat grupas dalībnieks, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu kontekstizvēlni.

 3. Nospiediet taustiņu I, līdz tiek atskaņots "Add member" (pievienot dalībnieku), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērts dialoglodziņš dalībnieku pievienošana . Fokuss ir teksta laukā, lai iegūtu jaunus dalībniekus.

 4. Sāciet rakstīt tās kontaktpersonas vārdu, kurai vēlaties iesniegt dalības pieprasījumu. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan kontaktpersonas vārds, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Lai pievienotu citas kontaktpersonas, atkārtojiet šo darbību.

 5. Kad esat pabeidzis, nospiediet SR taustiņu + atstarpes taustiņu, nospiediet taustiņu B, līdz tiek atskaņots "Send Request" (nosūtīt pieprasījumu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Dalības pieprasījuma akceptēšana vai noraidīšana

Lietotāji var iesniegt pieprasījumus, lai pievienotos jūsu darba grupai. Kā grupas īpašnieks varat akceptēt vai noraidīt pieprasījumus.

 1. Pārejiet uz grupu, kuras dalības pieprasījumus vēlaties pārvaldīt.

 2. Kad esat grupas dalībnieks, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu kontekstizvēlni.

 3. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdams teksts „Manage team” (Pārvaldīt komandu), tad nospiediet Enter.

 4. Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "gaidošie pieprasījumi", un nospiediet taustiņu ENTER. Tiek parādīts gaidošo pieprasījumu saraksts.

 5. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: "name, Column header."

 6. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tās personas vārds, kura ir pieprasījusi dalību.

 7. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai akceptētu pieprasījumu, nospiediet labo bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Accept" (akceptēt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai noraidītu pieprasījumu, spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Deny" (aizliegt), un nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Pārejiet uz grupu, kuras dalības pieprasījumus vēlaties pārvaldīt.

 2. Kad esat grupas dalībnieks, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu kontekstizvēlni.

 3. Nospiediet taustiņu I, līdz dzirdams teksts "Manage Team" (pārvaldīt komandu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 4. Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "gaidošie pieprasījumi", un nospiediet taustiņu ENTER. Tiek parādīts gaidošo pieprasījumu saraksts.

 5. Nospiediet taustiņu B, līdz tiek atskaņots "name, Column header" (nosaukums).

 6. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tās personas vārds, kura ir pieprasījusi dalību.

 7. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai akceptētu pieprasījumu, nospiediet taustiņu B, līdz tiek atskaņots "Accept" (akceptēt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai noraidītu pieprasījumu, nospiediet taustiņu B, līdz tiek atskaņots "Deny" (aizliegt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā Microsoft Teams iestatītu un izmantotu viesu piekļuvi

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu un sekotu kanālam pakalpojumā Microsoft Teams

Microsoft Teams īsinājumtaustiņi

Ekrāna lasītāja izmantošana Microsoft Teams pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa Microsoft Teams

Izmantojiet Microsoft Teams darbam ar Android ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju, lai pievienotu jaunus dalībniekus grupai vai pieprasītu pievienoties privātai grupai.

Ja esat grupas īpašnieks, varat grupai pievienot kādu no savas organizācijas. Ja neesat grupas īpašnieks, varat iesniegt pieprasījumu, un grupas īpašnieks to apstiprinās vai noliedzs. Ja vēlaties pievienot personu, kas nav jūsu organizācijas daļa, skatiet sadaļu ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā Microsoft Teams iestatītu un izmantotu viesu piekļuvi.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Šajā tēmā

Dalībnieku pievienošana grupai

Lai grupai pievienotu jaunus dalībniekus, jums ir jābūt grupas īpašniekam. Komandā var būt 5000 personas.

Padoms.: Lai skatītu un pārvaldītu dalības pieprasījumus, izmantojiet Microsoft Teams vai Microsoft Teams tīmeklī pilno datora versiju.

 1. Grupas skatā pārejiet uz grupu, kurai vēlaties pievienot dalībniekus.

 2. Kad esat pareizajā komandā, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "More Options" (citas opcijas), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Manage Members" (pārvaldīt dalībniekus), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts dialoglodziņš grupas dalībnieki .

 4. Ar vienu pirkstu velciet pa ekrāna labo apakšējo stūri, līdz tiek atskaņots "Add member" (pievienot dalībnieku), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts dialoglodziņš dalībnieku pievienošana . Fokuss ir vērsts uz meklēšanas teksta lauku. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Enter name vai e-pasta ziņojums", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu tās pirmās personas vārdu, kuru vēlaties pievienot grupai. Atbilstošo nosaukumu saraksts tiek atjaunināts rakstot. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots personas vārds, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu citus.

 6. Kad būsit norādījis visus jaunos dalībniekus, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Submit" (iesniegt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai pievienotu grupai dalībniekus.

Pieprasījums pievienoties privātai grupai

Ja vēlaties pievienoties privātai grupai, jums jāpieprasa pievienoties komandai un jāgaida īpašnieka apstiprinājums, lai piekļūtu grupai un tās kanāliem. Varat uzreiz pievienoties publiskajai grupai.

 1. Komandas skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Join or create a Team", un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Browse Teams".

 2. Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna. Tiek atvērts ieteicamo komandu saraksts.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota grupa, kurai vēlaties pievienoties, un pēc tam vēlreiz pavelciet pa labi. Jūs dzirdat: "Join". Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai iesniegtu pieprasījumu pievienoties grupai. Grupas īpašnieks saņem paziņojumu par jūsu pieprasījumu, un, kad tas ir apstiprināts, varat piekļūt grupas līdzekļiem.

Padoms.: Ja jūs jau esat grupas dalībnieks un vēlaties iesniegt pieprasījumu, lai kāds tiktu pievienots šai grupai, izmantojiet Microsoft Teams vai Microsoft Teams tīmeklī pilno datora versiju.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā Microsoft Teams iestatītu un izmantotu viesu piekļuvi

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu un sekotu kanālam pakalpojumā Microsoft Teams

Ekrāna lasītāja izmantošana Microsoft Teams pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa Microsoft Teams

Izmantojiet Microsoft Teams ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai grupai pievienotu jaunus dalībniekus, pieprasītu pievienoties privātai grupai un pārvaldītu dalības pieprasījumus. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus.

Ja esat grupas īpašnieks, varat grupai pievienot kādu no savas organizācijas. Ja neesat grupas īpašnieks, varat iesniegt pieprasījumu, un grupas īpašnieks to apstiprinās vai noliedzs. Ja vēlaties pievienot personu, kas nav jūsu organizācijas daļa, skatiet sadaļu ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā Microsoft Teams iestatītu un izmantotu viesu piekļuvi.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Jaunākajās JAWS versijās vairs nav virtuālā PC kursora režīma, kas iestatīts kā noklusējuma pakalpojumā Microsoft Teams. Norādījumus par to, kā ieslēgt virtuālā PC kursora režīmu, skatiet rakstā JAWS virtuālā kursora iespējošana.

 • Lai programmā Microsoft Teams tīmeklī ātri piekļūtu īsinājumtaustiņu sarakstam, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + E, ierakstiet slīpsvītras rakstzīmi un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Šajā tēmā

Dalībnieku pievienošana grupai

Lai grupai pievienotu jaunus dalībniekus, jums ir jābūt grupas īpašniekam. Komandā var būt 5000 personas.

 1. Pārejiet uz grupu, kurai vēlaties pievienot jaunu dalībnieku.

 2. Kad esat grupas dalībnieks, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu kontekstizvēlni.

 3. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Add member" (pievienot dalībnieku), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērts dialoglodziņš dalībnieku pievienošana . Fokuss ir teksta laukā, lai iegūtu jaunus dalībniekus.

 4. Sāciet rakstīt tās kontaktpersonas vai grupas nosaukumu, kuru vēlaties pievienot. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots kontaktpersonas vai grupas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Atkārtojiet šo darbību visiem dalībniekiem, kurus vēlaties pievienot.

 5. Pēc tam, kad esat pievienojis vajadzīgās kontaktpersonas vai grupas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams teksts "Add Members" (pievienot dalībniekus), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Jauni dalībnieki ir pievienoti grupai.

 6. Lai izietu no dialoglodziņa, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Close" (Aizvērt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Pārejiet uz grupu, kurai vēlaties pievienot jaunu dalībnieku.

 2. Kad esat grupas dalībnieks, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu kontekstizvēlni.

 3. Nospiediet taustiņu I, līdz tiek atskaņots "Add member" (pievienot dalībnieku), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērts dialoglodziņš dalībnieku pievienošana . Fokuss ir teksta laukā, lai iegūtu jaunus dalībniekus.

 4. Sāciet rakstīt tās kontaktpersonas vai grupas nosaukumu, kuru vēlaties pievienot. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots kontaktpersonas vai grupas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Atkārtojiet šo darbību visiem dalībniekiem, kurus vēlaties pievienot.

 5. Pēc tam, kad esat pievienojis vajadzīgās kontaktpersonas vai grupas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams teksts "Add Members" (pievienot dalībniekus), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Jauni dalībnieki ir pievienoti grupai.

 6. Lai izietu no dialoglodziņa, nospiediet taustiņu B, līdz tiek atskaņots "Close" (Aizvērt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Pieprasījums pievienoties privātai grupai

Ja vēlaties pievienoties privātai grupai, jums jāpieprasa pievienoties grupai un jāgaida, kamēr grupas īpašnieka apstiprinājums ir pieejams, lai piekļūtu grupai un tās kanāliem. Varat uzreiz pievienoties publiskajai grupai.

Padoms.: Lai pieprasītu pievienoties privātai grupai ieteicamo komandu sarakstā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + E. Ierakstiet /Join, izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu, lai atrastu vajadzīgo grupu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 1. Lai pārietu uz Komandas logu, nospiediet Ctrl+Shift+3.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz sasniedzat savienojumu, vai arī izveidojiet komandas pogu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Nospiediet taustiņu ESC, nospiediet labo vai kreiso bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota darba grupai, kurai vēlaties pievienoties, un nospiediet taustiņu ENTER. Grupas īpašnieks saņem paziņojumu par jūsu pieprasījumu, un, kad tas ir apstiprināts, varat piekļūt grupas līdzekļiem.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Lai pārietu uz Komandas logu, nospiediet Ctrl+Shift+3.

 2. Nospiediet taustiņu B, līdz sasniedzat savienojumu, vai izveidojiet komandas pogu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 3. Nospiediet taustiņu ESC, nospiediet labo vai kreiso bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota darba grupai, kurai vēlaties pievienoties, un nospiediet taustiņu ENTER. Grupas īpašnieks saņem paziņojumu par jūsu pieprasījumu, un, kad tas ir apstiprināts, varat piekļūt grupas līdzekļiem.

Pieprasījums pievienot dalībnieku

Ja jūs jau esat grupas dalībnieks, varat pieprasīt, lai kāds tiek pievienots šai grupai. Grupas īpašnieki saņems brīdinājumu par to, ka viņiem ir gaidošs pieprasījums, un viņiem tas ir jāakceptē, lai pievienotu personu grupai.

 1. Pārejiet uz grupu, kurā vēlaties iesniegt dalības pieprasījumu citas personas vārdā.

 2. Kad esat grupas dalībnieks, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu kontekstizvēlni.

 3. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Add member" (pievienot dalībnieku), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērts dialoglodziņš dalībnieku pievienošana . Fokuss ir teksta laukā, lai iegūtu jaunus dalībniekus.

 4. Sāciet rakstīt tās kontaktpersonas vārdu, kurai vēlaties iesniegt dalības pieprasījumu. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan kontaktpersonas vārds, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Lai pievienotu citas kontaktpersonas, atkārtojiet šo darbību.

 5. Kad esat pabeidzis, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Send Request" (sūtīt pieprasījumu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Pārejiet uz grupu, kurā vēlaties iesniegt dalības pieprasījumu citas personas vārdā.

 2. Kad esat grupas dalībnieks, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu kontekstizvēlni.

 3. Nospiediet taustiņu I, līdz tiek atskaņots "Add member" (pievienot dalībnieku), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērts dialoglodziņš dalībnieku pievienošana . Fokuss ir teksta laukā, lai iegūtu jaunus dalībniekus.

 4. Sāciet rakstīt tās kontaktpersonas vārdu, kurai vēlaties iesniegt dalības pieprasījumu. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan kontaktpersonas vārds, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Lai pievienotu citas kontaktpersonas, atkārtojiet šo darbību.

 5. Kad esat pabeidzis, nospiediet SR taustiņu + atstarpes taustiņu, nospiediet taustiņu B, līdz tiek atskaņots "Send Request" (nosūtīt pieprasījumu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Dalības pieprasījuma akceptēšana vai noraidīšana

Lietotāji var iesniegt pieprasījumus, lai pievienotos jūsu darba grupai. Kā grupas īpašnieks varat akceptēt vai noraidīt pieprasījumus.

 1. Pārejiet uz grupu, kuras dalības pieprasījumus vēlaties pārvaldīt.

 2. Kad esat grupas dalībnieks, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu kontekstizvēlni.

 3. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdams teksts „Manage team” (Pārvaldīt komandu), tad nospiediet Enter.

 4. Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "gaidošie pieprasījumi", un nospiediet taustiņu ENTER. Tiek parādīts gaidošo pieprasījumu saraksts.

 5. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: "name, Column header."

 6. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tās personas vārds, kura ir pieprasījusi dalību.

 7. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai akceptētu pieprasījumu, nospiediet labo bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Accept" (akceptēt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai noraidītu pieprasījumu, spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Deny" (aizliegt), un nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Pārejiet uz grupu, kuras dalības pieprasījumus vēlaties pārvaldīt.

 2. Kad esat grupas dalībnieks, nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu kontekstizvēlni.

 3. Nospiediet taustiņu I, līdz dzirdams teksts "Manage Team" (pārvaldīt komandu), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 4. Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "gaidošie pieprasījumi", un nospiediet taustiņu ENTER. Tiek parādīts gaidošo pieprasījumu saraksts.

 5. Nospiediet taustiņu B, līdz tiek atskaņots "name, Column header" (nosaukums).

 6. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tās personas vārds, kura ir pieprasījusi dalību.

 7. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai akceptētu pieprasījumu, nospiediet taustiņu B, līdz tiek atskaņots "Accept" (akceptēt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai noraidītu pieprasījumu, nospiediet taustiņu B, līdz tiek atskaņots "Deny" (aizliegt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā Microsoft Teams iestatītu un izmantotu viesu piekļuvi

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu un sekotu kanālam pakalpojumā Microsoft Teams

Microsoft Teams īsinājumtaustiņi

Ekrāna lasītāja izmantošana Microsoft Teams pamatuzdevumu izpildei

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa Microsoft Teams

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×