Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotos sapulcei pakalpojumā Microsoft Teams

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotos sapulcei pakalpojumā Microsoft Teams

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet tastatūru un ekrāna lasītāju, lai akceptētu vai noraidītu uzaicinājumus uz sapulci, un lai pievienotos sapulcēm programmā Microsoft Teams darbam ar Windows. Esam to pārbaudījuši ar JAWS un NVDA, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus. Jūs arī uzzināsit, kā izslēgt un ieslēgt skaņas skaņu un kā sākt un pārtraukt ekrāna koplietošanu sapulces laikā.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Jaunākajās JAWS versijās vairs nav virtuālā PC kursora režīma, kas iestatīts kā noklusējuma pakalpojumā Microsoft Teams. Norādījumus par to, kā ieslēgt virtuālā PC kursora režīmu, skatiet rakstā JAWS virtuālā kursora iespējošana.

 • Lai programmā Microsoft Teams ātri piekļūtu īsinājumtaustiņu sarakstam, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + E, ierakstiet slīpsvītras rakstzīmi un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Šajā tēmā

Sapulces uzaicinājuma pieņemšana vai noraidīšana

 1. Programmā Microsoft Teams nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + 4, lai pārietu uz skatu sapulces .

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Ja nenotiekoša sapulce un sapulce, kuru vēlaties akceptēt vai noraidīt, ir nākamā jūsu grafikā, tā jau ir atvērta satura rūtī. Pārejiet pie 3. darbības.

  • Ja pašlaik atrodaties kādā citā sapulcē, vai arī sapulcei, kuru vēlaties akceptēt vai noraidīt, ir vēlāka plānošana, vairākkārt nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz sasniedzat darba kārtības skata pogu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. (Ja tā vietā tiek atskaņots dienas skata poga, nav nepieciešams nospiest taustiņu ENTER, lai mainītu skatu.) Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz leju gaidāmo sapulču sarakstā. Kad atskan nepieciešamā sapulce, nospiediet taustiņu ENTER. Sapulce tiek atvērta satura rūtī.

 3. Vairākkārt nospiediet taustiņu TAB, līdz tiek sasniegta poga Akceptēt vai noraidīt , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Sapulce ir akceptēta vai noraidīta un sapulces organizatoram tiek nosūtīta e-pasta atbilde.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Programmā Microsoft Teams nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + 4, lai pārietu uz skatu sapulces .

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Ja nenotiekoša sapulce un sapulce, kuru vēlaties akceptēt vai noraidīt, ir nākamā jūsu grafikā, tā jau ir atvērta satura rūtī. Pārejiet pie 3. darbības.

  • Ja pašlaik atrodaties kādā citā sapulcē, vai arī sapulcei, kuru vēlaties akceptēt vai noraidīt, ir vēlāks jūsu grafikā, vairākkārt nospiediet taustiņu B, līdz sasniedzat darba kārtības skata pogu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. (Ja tā vietā tiek atskaņots dienas skata poga, nav nepieciešams nospiest taustiņu ENTER, lai mainītu skatu.) Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz leju gaidāmo sapulču sarakstā. Kad atskan nepieciešamā sapulce, nospiediet taustiņu ENTER. Sapulce tiek atvērta satura rūtī.

 3. Vairākkārt nospiediet taustiņu B, līdz sasniedzat pogu Akceptēt vai noraidīt , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Sapulce ir akceptēta vai noraidīta un sapulces organizatoram tiek nosūtīta e-pasta atbilde.

Pievienošanās sapulcei

 1. Programmā Microsoft Teams nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + 4, lai pārietu uz skatu sapulces .

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek sasniegta poga darba kārtības skats vai dienas skats . Ja atskan "Agenda View" (darba kārtības skats), nospiediet taustiņu ENTER. Ja tiek atskaņots "dienas skats", jūs jau esat pareizajā skatā, bet nav nepieciešams nospiest taustiņu ENTER.

 3. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz leju sapulču sarakstā. Kad atskan sapulce, kurai vēlaties pievienoties, nospiediet atstarpes taustiņu, lai sāktu veidot savienojumu.

 4. Lai pievienotos sapulcei, izmantojot noklusējuma iestatījumus, vēlreiz nospiediet atstarpēšanas taustiņu.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Programmā Microsoft Teams nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + 4, lai pārietu uz skatu sapulces .

 2. Nospiediet B, līdz tiek sasniegta poga darba kārtības skats vai dienas skats . Ja atskan "Agenda View" (darba kārtības skats), nospiediet taustiņu ENTER. Ja tiek atskaņots "dienas skats", jūs jau esat pareizajā skatā, bet nav nepieciešams nospiest taustiņu ENTER.

 3. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz leju sapulču sarakstā. Kad atskan sapulce, kurai vēlaties pievienoties, nospiediet atstarpes taustiņu, lai sāktu veidot savienojumu.

 4. Lai pievienotos sapulcei, izmantojot noklusējuma iestatījumus, vēlreiz nospiediet atstarpēšanas taustiņu.

Audio skaņas ieslēgšana vai izslēgšana

Atrodoties sapulcē Microsoft Teams, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + M, lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu.

Ekrāna kopīgošana

Varat kopīgot, piemēram, darbvirsmu, programmas logu vai PowerPoint prezentācijas.

Piezīme.: Ko jūs varat kopīgot un kā koplietošanas darbi ir atkarīgi no organizācijas, kas rīko sapulci, lai visi tālāk aprakstītie līdzekļi un funkcionalitāte, iespējams, netiktu piemēroti jūsu sapulcē.

 1. Atrodoties sapulcē programmā Microsoft Teams, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz priekšu starp ekrāna vienumiem vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, lai pārvietotos atpakaļ.

 2. Kad sasniedzat pogu Atvērt sharetray , nospiediet taustiņu ENTER. Ar NVDA jūs dzirdat: "datora saraksts". Ar JAWS jūs dzirdat: "koplietošanas panelis ir atvērts".

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai koplietotu visu darbvirsmu, nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai koplietotu programmas logu, vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu. Jūs dzirdat: "kopīgot logu". Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņota programma, ko vēlaties kopīgot, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai kopīgotu PowerPoint prezentāciju, ar kuru nesen strādājāt, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "PowerPoint prezentācijas kopīgošana". Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņota prezentācija, ko vēlaties kopīgot, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai meklētu citas PowerPoint prezentācijas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Browser PPT Files" (Pārlūkot un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER). Nospiediet lejupvērsto vai AUGŠUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai pārietu uz atrašanās vietu, un nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu. Atrodiet savu failu atlasītajā atrašanās vietā un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Jūs dzirdat: "koplietošana ir sākusies".

 4. Lai pārtrauktu koplietošanu, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Ja koplietojat savu darbvirsmu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + TAB un pēc tam vairākkārt nospiediet taustiņu TAB, līdz tiek sasniegta poga Apturēt koplietošanu , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Ja kopīgojat prezentāciju, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek sasniegta poga apturēt prezentēšanu , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Atrodoties sapulcē programmā Microsoft Teams, nospiediet taustiņu B vai taustiņu kombināciju SHIFT + B, līdz sasniedzat pogu Atvērt sharetray . Nospiediet taustiņu Enter. Jūs dzirdat: "datora saraksts".

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai koplietotu visu darbvirsmu, divreiz nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai koplietotu programmas logu, vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu. Jūs dzirdat: "kopīgot logu". Nospiediet taustiņu Enter. Pēc tam spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņota programma, ko vēlaties kopīgot, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai kopīgotu PowerPoint prezentāciju, ar kuru nesen strādājāt, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "PowerPoint prezentācijas kopīgošana". Nospiediet taustiņu Enter. Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņota prezentācija, ko vēlaties kopīgot, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai meklētu citas PowerPoint prezentācijas, nospiediet taustiņu B, līdz tiek atskaņots "Browser PPT Files" (Pārlūkot un nospiediet taustiņu ENTER). Nospiediet lejupvērsto vai AUGŠUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai pārietu uz atrašanās vietu, un nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu. Atrodiet savu failu atlasītajā atrašanās vietā un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Jūs dzirdat: "koplietošana ir sākusies".

 3. Lai pārtrauktu koplietošanu, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Ja koplietojat savu darbvirsmu, nospiediet taustiņu B vai SHIFT + B, līdz sasniedzat pogu Apturēt koplietošanu , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Ja kopīgojat prezentāciju, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek sasniegta poga apturēt prezentēšanu , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Iziešana no sapulces

 1. Atrodoties sapulcē Microsoft Teams, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek sasniegta poga pārtraukt . Nospiediet taustiņu Enter.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to dēvē par pārlūkošanas režīmu. Lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu.

 1. Atrodoties sapulcē programmā Microsoft Teams, nospiediet taustiņu B vai taustiņu kombināciju SHIFT + B, līdz sasniedzat pogu pārtraukt . Nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai ieplānojiet sapulci pakalpojumā Microsoft Teams

Ekrāna lasītāja izmantošana darbam ar failiem pakalpojumā Microsoft Teams

Microsoft Teams īsinājumtaustiņi

Ekrāna lasītāja izmantošana Microsoft Teams pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa Microsoft Teams

Izmantojiet tastatūru un ekrāna lasītāju, lai akceptētu vai noraidītu uzaicinājumus uz sapulci, un lai pievienotos sapulcēm programmā Microsoft Teams tīmeklī. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, JAWS un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējus pieejamības standartus un paņēmienus. Jūs arī uzzināsit, kā izslēgt un ieslēgt skaņas skaņu sapulces laikā un kā kopīgot prezentāciju sapulces laikā.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Jaunākajās JAWS versijās vairs nav virtuālā PC kursora režīma, kas iestatīts kā noklusējuma pakalpojumā Microsoft Teams. Norādījumus par to, kā ieslēgt virtuālā PC kursora režīmu, skatiet rakstā JAWS virtuālā kursora iespējošana.

 • Lai programmā Microsoft Teams ātri piekļūtu īsinājumtaustiņu sarakstam, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + E, ierakstiet slīpsvītras rakstzīmi un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Šajā tēmā

Sapulces uzaicinājuma pieņemšana vai noraidīšana

 1. Programmā Microsoft Teams nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + 4, lai pārietu uz skatu sapulce .

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Ja nenotiekoša sapulce un sapulce, kuru vēlaties akceptēt vai noraidīt, ir nākamā jūsu grafikā, tā jau ir atvērta satura rūtī. Pārejiet pie 3. darbības.

  • Ja pašlaik atrodaties kādā citā sapulcē, vai arī sapulcei, kuru vēlaties akceptēt vai noraidīt, ir vēlāka plānošana, vairākkārt nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz sasniedzat darba kārtības skata pogu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. (Ja tā vietā tiek atskaņots dienas skata poga, nav nepieciešams nospiest taustiņu ENTER, lai mainītu skatu.) Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz leju gaidāmo sapulču sarakstā. Kad atskan nepieciešamā sapulce, nospiediet taustiņu ENTER. Sapulce tiek atvērta satura rūtī.

 3. Vairākkārt nospiediet taustiņu TAB, līdz tiek sasniegta poga Akceptēt vai noraidīt , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Sapulce ir akceptēta vai noraidīta un sapulces organizatoram tiek nosūtīta e-pasta atbilde.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to sauc par pārlūkošanas režīmu, lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu, un diktorā to dēvē par skenēšanas režīmu.

 1. Programmā Microsoft Teams nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + 4, lai pārietu uz skatu sapulce .

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Ja nenotiekoša sapulce un sapulce, kuru vēlaties akceptēt vai noraidīt, ir nākamā jūsu grafikā, tā jau ir atvērta satura rūtī. Pārejiet pie 3. darbības.

  • Ja pašlaik atrodaties kādā citā sapulcē, vai arī sapulcei, kuru vēlaties akceptēt vai noraidīt, ir vēlāks jūsu grafikā, vairākkārt nospiediet taustiņu B, līdz sasniedzat darba kārtības skata pogu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. (Ja tā vietā tiek atskaņots dienas skata poga, nav nepieciešams nospiest taustiņu ENTER, lai mainītu skatu.) Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz leju gaidāmo sapulču sarakstā. Kad atskan nepieciešamā sapulce, nospiediet taustiņu ENTER. Sapulce tiek atvērta satura rūtī.

 3. Vairākkārt nospiediet taustiņu B, līdz sasniedzat pogu Akceptēt vai noraidīt , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Sapulce ir akceptēta vai noraidīta un sapulces organizatoram tiek nosūtīta e-pasta atbilde.

Pievienošanās sapulcei

 1. Programmā Microsoft Teams nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + 4, lai pārietu uz skatu sapulce .

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek sasniegta poga darba kārtības skats vai dienas skats . Ja atskan "Agenda View" (darba kārtības skats), nospiediet taustiņu ENTER. Ja tiek atskaņots "dienas skats", jūs jau esat pareizajā skatā, bet nav nepieciešams nospiest taustiņu ENTER.

 3. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz leju sapulču sarakstā. Kad atskan sapulce, kurai vēlaties pievienoties, nospiediet atstarpes taustiņu, lai sāktu veidot savienojumu.

  Ja tiek parādīts uznirstošais jautājums, kurā tiek lūgta atļauja izmantot mikrofonu, vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz pogu Atļaut , un nospiediet taustiņu ENTER.

 4. Lai pievienotos sapulcei, izmantojot noklusējuma iestatījumus, vēlreiz nospiediet atstarpēšanas taustiņu.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to sauc par pārlūkošanas režīmu, lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu, un diktorā to dēvē par skenēšanas režīmu.

 1. Programmā Microsoft Teams nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + 4, lai pārietu uz skatu sapulce .

 2. Nospiediet B, līdz tiek sasniegta poga darba kārtības skats vai dienas skats . Ja atskan "Agenda View" (darba kārtības skats), nospiediet taustiņu ENTER. Ja tiek atskaņots "dienas skats", jūs jau esat pareizajā skatā, bet nav nepieciešams nospiest taustiņu ENTER.

 3. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz leju sapulču sarakstā. Kad atskan sapulce, kurai vēlaties pievienoties, nospiediet atstarpes taustiņu, lai sāktu veidot savienojumu.

  Ja tiek parādīts uznirstošais simbols, kas lūdz atļauju izmantot mikrofonu, vienreiz nospiediet taustiņu B, lai pārietu uz pogu Atļaut , un nospiediet atstarpes taustiņu.

 4. Lai pievienotos sapulcei, izmantojot noklusējuma iestatījumus, vēlreiz nospiediet atstarpēšanas taustiņu.

Audio skaņas ieslēgšana vai izslēgšana

Atrodoties sapulcē Microsoft Teams, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + M, lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu.

Ekrāna kopīgošana

Varat kopīgot PowerPoint prezentācijas. Darbvirsmas koplietošana programmā Microsoft Teams tīmeklī vēl netiek atbalstīta. Lai koplietotu darbvirsmas vai programmas logu, izmantojiet Microsoft Teams pilno datora versiju.

Piezīme.: Ko jūs varat kopīgot un kā koplietošanas darbi ir atkarīgi no organizācijas, kas rīko sapulci, lai visi tālāk aprakstītie līdzekļi un funkcionalitāte, iespējams, netiktu piemēroti jūsu sapulcē.

 1. Atrodoties sapulcē Microsoft Teams, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek sasniegta poga Atvērt sharetray , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai kopīgotu PowerPoint prezentāciju, ar kuru nesen strādājāt, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "PowerPoint prezentācijas kopīgošana". Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņota prezentācija, ko vēlaties kopīgot, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai meklētu citas PowerPoint prezentācijas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Browser PPT Files" (Pārlūkot un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER). Nospiediet lejupvērsto vai AUGŠUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai pārietu uz atrašanās vietu, un nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu. Atrodiet savu failu atlasītajā atrašanās vietā un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Jūs dzirdat: "koplietošana ir sākusies".

 3. Lai pārtrauktu prezentācijas kopīgošanu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek sasniegta poga apturēt prezentēšanu , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīme.: Lasītājā NVDA to sauc par pārlūkošanas režīmu, lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu, un diktorā to dēvē par skenēšanas režīmu.

 1. Atrodoties sapulcē programmā Microsoft Teams, nospiediet taustiņu B vai taustiņu kombināciju SHIFT + B, līdz sasniedzat pogu Atvērt sharetray . Nospiediet taustiņu Enter.

 2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai kopīgotu PowerPoint prezentāciju, ar kuru nesen strādājāt, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "PowerPoint prezentācijas kopīgošana". Nospiediet taustiņu Enter. Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņota prezentācija, ko vēlaties kopīgot, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  • Lai meklētu citas PowerPoint prezentācijas, nospiediet taustiņu B, līdz tiek atskaņots "Browser PPT Files" (Pārlūkot un nospiediet taustiņu ENTER). Nospiediet lejupvērsto vai AUGŠUPVĒRSTO BULTTAUSTIŅU, lai pārietu uz atrašanās vietu, un nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu. Atrodiet savu failu atlasītajā atrašanās vietā un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Jūs dzirdat: "koplietošana ir sākusies".

 3. Lai pārtrauktu koplietošanu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek sasniegta poga apturēt prezentāciju , un nospiediet taustiņu ENTER.

Iziešana no sapulces

 1. Atrodoties sapulcē Microsoft Teams, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek sasniegta poga pārtraukt . Nospiediet taustiņu Enter. Jūs dzirdat: "tu esi pametis sapulci."

Piezīme.: Lasītājā NVDA to sauc par pārlūkošanas režīmu, lasītājā JAWS to dēvē par virtuālā kursora režīmu, un diktorā to dēvē par skenēšanas režīmu.

 1. Atrodoties sapulcē programmā Microsoft Teams, nospiediet taustiņu B vai taustiņu kombināciju SHIFT + B, līdz sasniedzat pogu pārtraukt . Nospiediet taustiņu Enter. Jūs dzirdat: "tu esi pametis sapulci."

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai ieplānojiet sapulci pakalpojumā Microsoft Teams

Ekrāna lasītāja izmantošana darbam ar failiem pakalpojumā Microsoft Teams

Microsoft Teams īsinājumtaustiņi

Ekrāna lasītāja izmantošana Microsoft Teams pamatuzdevumu izpildei

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa Microsoft Teams

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×