Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā SharePoint Online izpētītu sekošanas un neseno vietņu sarakstu

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā SharePoint Online izpētītu sekošanas un neseno vietņu sarakstu

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet SharePoint Online ar tastatūru un ekrāna lasītāju, piemēram, JAWS vai Diktoru, sistēmā Windows iebūvēto ekrāna lasītāju, lai izpētītu vietnes, kurām sekojat, un vietnes, ko nesen esat apmeklējis. Vietnes ir norādītas navigācijas rūtī, kas ļauj tām viegli piekļūt. Varat izmantot ekrāna lasītāju, lai pievienotu bieži apmeklētu vai ieteiktu vietni savam izsekoto vietņu sarakstam.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Īsinājumtaustiņus skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi pakalpojumā SharePoint Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat SharePoint Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. SharePoint Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis SharePoint Online.

Šajā tēmā

Izsekoto vietņu saraksta izpēte

 1. Pierakstieties savas organizācijas Office 365 kontā un startējiet programmu SharePoint.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Create site, Press Enter to create a new site button” (Izveidot vietni, nospiediet taustiņu Enter, lai izveidotu jaunu vietni), pēc tam vēlreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots pirmās izsekotās vietnes nosaukums un “Link” (Saite) vai “Visited link” (Apmeklēta saite).

 3. Lai atskaņotu katras vietnes nosaukumu un pārietu pie nākamās:

  • Rīkā JAWS divreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu.

  • Rīkā Diktors vienreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu.

  Katrā vietnē tiek atskaņots vietnes nosaukums un “Link” (Saite).

 4. Lai pārietu uz vietnes izvēles rūtiņu Sekot vietnei:

  • Rīkā JAWS, kad atskan vietnes nosaukums, nospiediet lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņots “Follow site, the name of the site, Check box checked” (Sekot vietnei, vietnes nosaukums, izvēles rūtiņa atzīmēta).

  • Rīkā Diktors, kad atskan vietnes nosaukums, nospiediet labo bultiņu. Tiek atskaņots “Checked Follow site, the name of the site, Check box” (Atzīmēta izvēles rūtiņa Sekot vietnei, vietnes nosaukums). Lai noņemtu vietni no izsekoto vietņu saraksta, nospiediet atstarpes taustiņu.

  Piezīmes.: Sarakstā, iespējams, nebūs redzami visu izsekoto vietņu nosaukumi. Lai dzirdētu visu sarakstu:

  1. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “See all links, See all Following sites” (Skatīt visas saites, skatīt visas izsekotās vietnes), un nospiediet taustiņu Enter. (Rīkā Diktors tiek atskaņots “Link, See all” (Saite, skatīt visu).)

  2. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta izsekošanas rūts, kurā redzams jūsu izsekoto vietņu elementu skats.

  3. Lai atvērtu režģi, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Following table, Column one, Row one” (Izsekota tabula, pirmā kolonna, pirmā rinda).

  4. Lai pārvietotos pa vietnēm:

   • Rīkā JAWS nospiediet lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņots vietnes nosaukums. Lai pārietu uz vietnes izvēles rūtiņu Sekot vietnei, atkārtoti nospiediet lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņots “Follow site, the name of the site, Check box checked” (Sekot vietnei, vietnes nosaukums, izvēles rūtiņa atzīmēta). Lai pārietu uz nākamo vietni, nospiediet lejupvērsto bultiņu.

   • Rīkā Diktors nospiediet labo bultiņu. Tiek atskaņots “No item in view” (Skatā nav neviena vienuma). Lai atskaņotu vietnes nosaukumu, nospiediet lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņots “Checked Follow site, the name of the site, Check box” (Atzīmēta izvēles rūtiņa Sekot vietnei, vietnes nosaukums). Lai pārietu uz nākamo vietni, nospiediet labo bultiņu.

  5. Lai atgrieztos SharePoint sākumlapā, spiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots “Out of table, x/SharePoint visited link” (Ārpus tabulas, x/SharePoint apmeklēta saite), pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Nesen apmeklēto vietņu saraksta izpēte

 1. Pierakstieties savas organizācijas Office 365 kontā un startējiet programmu SharePoint.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Create site, Press Enter to create a new site” (Izveidot vietni, nospiediet taustiņu Enter, lai izveidotu jaunu vietni), pēc tam vēlreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots pirmās izsekotās vietnes nosaukums un “Link” (Saite) vai “Visited link” (Apmeklēta saite).

 3. Lai turpinātu ar pēdējo apmeklēto vietņu sarakstu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots pirmās pēdējo apmeklēto vietņu sarakstā esošās apmeklētās vietnes nosaukums. (Kad pārejat no izsekoto vietņu saraksta uz pēdējo apmeklēto vietņu sarakstu, rīks JAWS un Diktors neatskaņo otrā saraksta nosaukumu Pēdējie. Šie rīki pāriet tieši uz pēdējo apmeklēto vietņu saraksta vienumiem.) Tiek atskaņots pirmās vietnes nosaukums un “Link” (Saite).

  Padoms.: Ja saite Skatīt visu ir pieejama izsekoto vietņu sarakstā, izsekoto vietņu saraksta beigās tiek atskaņots “See all link, See all following sites” (Saite Skatīt visu, skatīt visas izsekotās vietnes). Kad tiek atskaņots šis teksts, lai pārietu uz pēdējo apmeklēto vietņu sarakstu, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 4. Lai atskaņotu katras vietnes nosaukumu un pārietu pie nākamās:

  • Rīkā JAWS divreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu.

  • Rīkā Diktors vienreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu.

 5. Lai pārietu uz vietnes izvēles rūtiņu Sekot vietnei:

  • Rīkā JAWS, kad atskan vietnes nosaukums un “Link” (Saite), nospiediet lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņots “Follow site, the name of the site, Check box checked” (Sekot vietnei, vietnes nosaukums, izvēles rūtiņa atzīmēta) vai “Follow site, the name of the site, Check box not checked” (Sekot vietnei, vietnes nosaukums, izvēles rūtiņa nav atzīmēta).

  • Rīkā Diktors, kad atskan vietnes nosaukums un “Link” (Saite), nospiediet labo bultiņu. Tiek atskaņots “Checked Follow site, the name of the site Check box” (Atzīmēta izvēles rūtiņa Sekot vietnei Vietnes nosaukums) vai “Unchecked Follow site, the name of the site, Check box” (Nav atzīmēta izvēles rūtiņa Sekot vietnei Vietnes nosaukums). Lai pievienotu vietni izsekoto vietņu sarakstā, nospiediet atstarpes taustiņu.

 6. Lai pārietu uz vietni, nospiediet taustiņu Enter.

Vietnes pievienošana vai noņemšana no izsekoto vietņu saraksta

Varat ātri pievienot vai noņemt vietnes no izsekojamo vietņu saraksta, izmantojot bieži apmeklēto un ieteikto vietņu režģus sākumlapā.

 1. Pierakstieties savas organizācijas Office 365 kontā un startējiet programmu SharePoint.

 2. Lai pārietu uz bieži apmeklēto vai ieteikto vietņu elementu režģi, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Frequent table, Column one, Row one” (Bieži apmeklēta tabula, pirmā kolonna, pirmā rinda) vai “Suggested” (Ieteiktās). (Rīkā Diktors gan bieži ieteikto vietņu režģi, gan ieteikto vietņu režģī tiek atskaņots “No item in view” (Skatā nav neviena vienuma).) Fokuss atrodas uz pirmās vietnes elementa.

 3. Lai pārietu uz vietni, kuru vēlaties pievienot vai noņemt:

  Rīkā JAWS

  1. Spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Follow site, the name of the first site, Check box checked, Follow” (Sekot vietnei, pirmās vietnes nosaukums, izvēles rūtiņa atzīmēta, Sekot) vai “Follow site, the name of the first site, Check box not checked, Stop following” (Sekot vietnei, pirmās vietnes nosaukums, izvēles rūtiņa nav atzīmēta, Pārtraukt sekošanu).

  2. Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atzīmētu vai notīrītu izvēles rūtiņu. Vietne tiek pievienota vai noņemta no izsekoto vietņu saraksta navigācijas rūtī.

   Padoms.: Nevarat izmantot labo bultiņu, lai pārietu no pirmās vietnes uz citām, ja vien vispirms neesat notīrijis vai atzīmējis izvēles rūtiņu Sekot vietnei, nospiežot atstarpes taustiņu. Lai pārietu uz nākamo vietni, nemainot izvēles rūtiņas Sekot vietnei vērtību, (Sekot vai Pārtraukt sekot) pirmajā vietnē, divreiz nospiediet atstarpes taustiņu. Kad esat ticis tālāk par pirmo vietni, lai pārietu uz citām vietnēm, nemainot vērtību vietnes izvēles rūtiņā Sekot vietnei, izmantojiet labo taustiņu.

  3. Lai pārietu uz nākamo saraksta vienumu, nospiediet labo bultiņu.

  4. Katrai vietnei, kuru vēlaties pievienot vai noņemt, atkārtojiet a un b darbības.

  Rīkā Diktors:

  1. Spiediet augšupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots “Checked Follow site, the name of the first site, Checkbox” (Sekot vietnei, pirmās vietnes nosaukums, izvēles rūtiņa atzīmēta) vai “Unchecked Follow site, the name of the first site, Checkbox” (Sekot vietnei, pirmās vietnes nosaukums, izvēles rūtiņa nav atzīmēta).

  2. Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atzīmētu vai notīrītu izvēles rūtiņu. Vietne tiek pievienota vai noņemta no izsekoto vietņu saraksta navigācijas rūtī.

  3. Lai pārietu uz nākamo vietni, nospiediet labo bultiņu.

  4. Katrai vietnei, kuru vēlaties pievienot vai noņemt, atkārtojiet a un b darbības.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pakalpojumā SharePoint Online meklētu tiešsaistes vietnes

Īsinājumtaustiņi programmā SharePoint Online

Darba sākšana mūsdienīgā SharePoint Online dokumentu bibliotēkā, izmantojot ekrāna lasītāju

Pieejamības līdzekļi pakalpojumā SharePoint Online

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×