Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu tabulas Access datora datu bāzēs

Varat izmantot ekrāna lasītāju un īsinājumtaustiņus, lai pievienotu tabulas Access datora datu bāzē.

Piezīme. Šajā tēmā tiek pieņemts, ka JAWS lietotāji ir izslēguši līdzekli Virtual Ribbon Menu.

Šajā tēmā

Pārskats

Tabulas ir svarīgi datu bāzu objekti, jo tajās ir ietverta visa informācija jeb dati. Piemēram, uzņēmuma datu bāzē var būt kontaktpersonu tabula, kurā saglabāti piegādātāju nosaukumi, e-pasta adreses un tālruņa numuri. Pirms tabulu izveides izvērtējiet vajadzības un nosakiet visas jums nepieciešamās tabulas. Lai iegūtu palīdzību par datu bāzes plānošanu un noformēšanu, skatiet rakstu Datu bāzes noformēšanas pamatprincipi.

Relāciju datu bāzē, piemēram, Access, parasti ir vairākas loģiski saistītas tabulas. Pareizi izveidotā datu bāzē katrā tabulā tiek glabāti dati par noteiktu tēmu, piemēram, darbiniekiem vai produktiem. Tabulā ir ieraksti (rindas), lauki (kolonnas) un lauku vērtības (šūnas) katrā ierakstā.

 • Ieraksts (rinda) satur konkrētus datus, piemēram, informāciju par konkrētu darbinieku vai produktu.

 • Lauks (kolonna) satur datus par vienu tabulas tēmas aspektu, piemēram, vārdu vai e-pasta adresi.

 • Lauka vērtība (šūna) satur daudz dažāda tipa datu laukus, piemēram, tekstu, skaitļus, datumus un hipersaites.

Kaut gan katrā tabulā tiek glabāti dati par noteiktu tēmu, relāciju datu bāzu tabulās, piemēram, programmā Access, parasti tiek glabāti dati par saistītām tēmām. Piemēram, datu bāzē var būt:

 • Klientu tabula, kurā uzskaitīti uzņēmuma klienti un to adreses.

 • Pārdodamo produktu tabula, kurā ietverta katras preces cena un attēls.

 • Pasūtījumu tabula, kurā uzskaitīti klientu pasūtījumi.

Lai saistītu dažādās tabulās glabātus datus, izveidojiet relācijas. Relācija ir loģiska saistība starp divām tabulām, kurās ir kopīgs lauks. Informāciju par relāciju izveidi starp tabulām Access datora datu bāzē skatiet tēmā Relācijas izveide, rediģēšana vai dzēšana.

Tabulas pievienošana

 1. Atveriet jaunu vai esošu datu bāzi.

  Padoms. Ekrāna lasītājs nevar sākt lasīt, kamēr tabula nav atvērta. Ja atverat esošu datu bāzi bez atvērtām tabulām, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta augšējā tabula navigācijas rūtī.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+C, T+N. Tiek pievienota jauna tabula un tiek atskaņots "Leaving menus bar, Table X" (Iziešana no izvēļņu joslas, tabula X). (Rīkā Diktors tiek atskaņots "Table X" (Tabula X).) Fokuss atrodas otrā lauka pirmajā šūnā. (Pirmā lauka noklusējuma nosaukums ir ID.)

 3. Ievadiet datus tabulā vai ielīmējiet datus no cita avota, piemēram, no Excel darbgrāmatas. Ievadot lauka vērtību jaunajā laukā un pārejot uz nākamā lauka vērtību, Access automātiski piešķir laukam nosaukumu Lauks X.

 4. Lai pārdēvētu lauka (kolonnas) galveni tabulā:

  1. Lai atlasītu lauku, novietojiet fokusu laukā un nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atstarpes taustiņš.

  2. Lai atvērtu īsinājumizvēlni, nospiediet lietojumprogrammas taustiņu (parasti atrodas tastatūras lejasdaļā pa labi) vai nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

  3. Nospiediet N. Fokuss tiek pārvietots uz lauka galveni, un jūs dzirdēt "Leaving menus, Datasheet, Row X" (Iziešana no izvēlnēm, Datu lapa, Rinda X), lauka nosaukums un "Type and text" (Rakstīšana un teksts). Ievadiet lauka jauno nosaukumu.

  Padoms. Izmantojiet jēgpilnus nosaukumus, lai zinātu, kāds ir katra lauka saturs, neskatot to, piemēram, Produkta nosaukums vai Cena.

 5. Lai tabulai pievienotu lauku (kolonnu):

  1. Lai pārvietotos uz tabulas pirmo ierakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Home.

  2. Lai pārvietotos uz tabulas pēdējā lauka pēdējo ierakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+End.

  3. Lai pārvietotu uz jaunu lauku, nospiediet labo bultiņu.

  4. Lai pārvietotos uz jaunā lauka pirmo ierakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+augšupvērstā bultiņa.

  5. Ievadiet datus. Kad pārejat uz citu šūnu, jaunais lauks tiek pievienots ar noklusējuma nosaukumu Lauks X.

Tabulas saglabāšana

Pēc jaunas tabulas izveides vai esošas tabulas modificēšanas, saglabājiet tabulu.

 1. Lai saglabātu tabulu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+S vai Alt+F, S vai Alt+H, K+S.

  Saglabājot tabulu pirmo reizi, tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā un tiek atskaņots "Save as, Table Name colon, Edit, Type, and Text" (Saglabāt kā, tabulas nosaukuma kolonna, rediģēšana, rakstīšana un teksts) un tabulas nosaukums.

  Padomi

  • Ja mēģināt aizvērt tabulu pirms tās saglabāšanas, automātiski tiek parādīts dialoglodziņš un tiek atskaņots "Do you want to save changes to the design of table Table X?" (Vai vēlaties saglabāt izmaiņas Tabulas X noformējumā?). Fokuss ir vērsts uz pogu . Lai saglabātu tabulu, nospiediet taustiņu Enter.

  • Saglabājot izmaiņas esošā tabulā, kolonnai tiek piešķirts jūsu iepriekš norādītais nosaukums. Lai pārdēvētu tabulu, kad to saglabājat, nospiediet taustiņu F12. Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā, un varat ievadīt jaunu nosaukumu.

 2. Tekstlodziņā ierakstiet tabulas nosaukumu. Pirmo reizi saglabājot tabulu, piešķiriet nosaukumu, kas apraksta tajā esošos datus. Piemēram, varat piešķirt tabulai nosaukumu Klienti, Detaļu krājumi vai Produkti. Access piedāvā plašas iespējas attiecībā uz tabulu nosaukumdošanu tīmekļa lietojumprogrammās, taču pastāv daži ierobežojumi:

  • Tabulas nosaukums nedrīkst pārsniegt 64 rakstzīmes.

  • Tajā var būt jebkura burtu, ciparu, atstarpju un īpašo rakstzīmju kombinācija, izņemot punktu (.), izsaukuma zīmi (!), kvadrātiekavas ([]), sākuma atstarpi, sākuma vienādības zīmi (=) un nedrukājamās rakstzīmes, piemēram, rakstatgriezi. Nosaukumā nevar būt ietvertas šīs rakstzīmes:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  • Nosaukumā nevar būt ietvertas šīs rakstzīmes:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  Padoms. Izlemiet par nosaukumdošanas metodi objektiem savā datu bāzē un lietojiet to konsekventi..

 3. Nospiediet taustiņu Enter.

Tabulas pārdēvēšana

Piezīme. Nevar pārdēvēt tabulu, kad tā ir atvērta. Lai aizvērtu aktīvu tabulu, nospiediet taustiņu F6 vai taustiņu kombināciju Ctrl+W. Fokuss tiek pārvietots uz navigācijas rūti aizvērtajā tabulā.

 1. Lai navigācijas rūtī atlasītu tabulu, kuru vēlaties pārdēvēt, izmantojiet lejupvērsto bultiņu.

  Padoms. Lai piekļūtu tabulām navigācijas rūtī, iespējams, jānospiež tabulēšanas taustiņš.

 2. Lai atvērtu īsinājumizvēlni, nospiediet lietojumprogrammas taustiņu (parasti atrodas tastatūras lejasdaļā pa labi) vai nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 3. Īsinājumizvēlnē divreiz nospiediet taustiņu M un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “Leaving menus, Rename text box, Edit” (Iziešana no izvēlnēm, pārdēvēšanas tekstlodziņš, rediģēšana). (Rīkā Diktors tiek atskaņots "Rename text box" (Pārdēvēšanas tekstlodziņš) un pašreizējais nosaukums.)

 4. Tekstlodziņā ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Tabulas dzēšana

 1. Datu lapas skatā aizveriet visas tabulas. Fokuss tiek pārvietots uz navigācijas rūtī. Lai atlasītu nepieciešamo tabulu, izmantojiet lejupvērsto bultiņu.

 2. Nospiediet taustiņu Delete. Tiek atvērts logs ar aicinājumu apstiprināt dzēšanu, un tiek atskaņots “Do you want to delete the Table X?” (Vai vēlaties dzēst Tabulu X?). (Rīkā Diktors tiek atskaņots "Microsoft Access dialog, Yes button" (Microsoft Access dialogs, poga Jā).) Fokuss atrodas uz pogu .)

 3. Lai izdzēstu tabulu, nospiediet taustiņu Enter.

Piezīme. Ja atvērts noformējuma skats, lai pārietu uz datu lapas skatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt, J+D, W un pēc tam H. Lai pārietu uz noformējuma skatu no datu lapas skata, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, W un pēc tam D.

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×