Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu tabulas Access datora datu bāzēs

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu tabulas Access datora datu bāzēs

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Access ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai pievienotu tabulas Access datora datu bāzei. Esam to pārbaudījuši ar līdzekli Diktors un NVDA, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus. Jūs iemācīsities arī tabulas saglabāt, pārdēvēt un dzēst.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Access tabulas

Tabulas ir svarīgi datu bāzu objekti, jo tajās ir ietverta visa informācija jeb dati. Piemēram, biznesa datu bāzē var būt tabula kontaktpersonas , kurā tiek glabāti piegādātāju, e-pasta adrešu un tālruņa numuru nosaukumi. Pirms tabulu izveides izvērtējiet vajadzības un nosakiet visas jums nepieciešamās tabulas. Lai iegūtu palīdzību par datu bāzes plānošanu un noformēšanu, skatiet rakstu Datu bāzes noformēšanas pamatprincipi.

Relāciju datu bāzē, piemēram, Access, parasti ir vairākas loģiski savienotas tabulas. Pareizi izveidotā datu bāzē katrā tabulā tiek glabāti dati par noteiktu tēmu, piemēram, darbiniekiem vai produktiem. Tabulā ir ieraksti (rindas), lauki (kolonnas) un lauku vērtības (šūnas) katrā ierakstā.

 • Ieraksts (rinda) satur konkrētus datus, piemēram, informāciju par konkrētu darbinieku vai produktu.

 • Lauks (kolonna) satur datus par vienu tabulas tēmas aspektu, piemēram, vārdu vai e-pasta adresi.

 • Lauka vērtība (šūna) satur daudz dažāda tipa datu laukus, piemēram, tekstu, skaitļus, datumus un hipersaites.

Lai gan katrā tabulā ir dati par konkrētu tēmu, tabulu relāciju datu bāzē, piemēram, Access, saglabājiet datus par saistītām tēmām. Piemēram, datu bāzē var būt šādi:

 • Klientu tabula, kurā uzskaitīti uzņēmuma klienti un to adreses

 • Tabula Products, kurā uzskaitīti pārdotie produkti, ieskaitot cenas un attēlus katram elementam

 • Pasūtījumu tabula, kurā uzskaitīti klientu pasūtījumi

Lai saistītu dažādās tabulās glabātus datus, izveidojiet relācijas. Relācija ir tādu divu tabulu loģisks savienojums, kurām ir kopīgs lauks. Informāciju par tabulu relāciju izveidi Access darbvirsmas datu bāzē skatiet rakstā relācijas izveide, rediģēšana vai dzēšana.

Tabulas pievienošana

 1. Atveriet jaunu vai esošu datu bāzi.

 2. Lai izveidotu tabulu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + C, T, N, lai atlasītu tabulu cilnē izveidot lenti. Tiek pievienota jauna tabula, un tiek atskaņots "Table N." Fokuss ir uz pirmā ieraksta otro lauka vērtību. (Pirmā lauka noklusējuma nosaukums ir ID.)

 3. Ievadiet datus tabulā. Varat arī ielīmēt datus no cita avota, piemēram, Excel darbgrāmatas. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu kopēšana un ielīmēšana, izmantojot Office starpliktuvi.

  Ievadot lauka vērtību jaunajā laukā un pārejot uz nākamo lauka vērtību ar bulttaustiņiem, Access automātiski nosauc lauku FieldN.

Lauka galvenes pārdēvēšana

Varat pārdēvēt lauku (kolonnas) galveni tabulā.

 1. Lai atlasītu lauku, jebkurā ierakstā novietojiet fokusu laukā un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš. Kolonna ir atlasīta.

 2. Lai atvērtu atskaites kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 3. Lai atlasītu pārdēvēt lauku, nospiediet taustiņu N. Fokuss tiek pārvietots uz lauka galveni, un tiek atskaņots "Leaving Menus, Datasheet, ROW N," lauka nosaukums un "type and Text" (rakstīt un tekstu). Ievadiet jaunu lauka nosaukumu.

Padoms.: Jēgpilni galvenes nosaukumi, piemēram, produkta nosaukums vai cena, palīdziet uzzināt, ko katrs lauks satur, neredzot tā saturu.

Lauka ievietošana

Varat ievietot lauku (kolonnu) pa kreisi no jebkura esošā tabulas lauka.

 1. Lai atlasītu lauku, kuru vēlaties ievietot pa kreisi no jebkuras rindas, novietojiet fokusu laukā un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + atstarpes taustiņš. Kolonna ir atlasīta.

 2. Lai atvērtu atskaites kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10.

 3. Lai atlasītu Ievietot lauku, nospiediet taustiņu F četras reizes, pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Fokuss tiek pārvietots uz jaunā lauka pirmo ierakstu.

Lauka pievienošana

Varat izveidot jaunu lauku (kolonnu) tabulas labajā pusē.

 1. Pārejiet uz ierakstu, ap kuru vēlaties pievienot jaunu lauku.

  • Lai pārvietotos uz tabulas pirmo ierakstu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + Home.

  • Lai pārvietotos uz tabulas pēdējā lauka pēdējo ierakstu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + END.

 2. Lai izveidotu jaunu lauku tabulas labajā pusē, spiediet labo bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots rindas numurs un kolonna, noklikšķiniet, lai pievienotu.

 3. Ievadiet pašreizējā ieraksta lauka vērtību. Kad pārvietojaties uz citu šūnu, jaunais lauks tiek pievienots ar noklusējuma nosaukumu FieldN.

 4. Lai pārvietotos uz jaunā lauka pirmo ierakstu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + augšupvērstā bultiņa.

Tabulas saglabāšana

Pēc jaunas tabulas izveides vai esošas tabulas modificēšanas saglabājiet savu darbu.

 1. Lai saglabātu tabulu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + S vai ALT + F, S.

  Saglabājot tabulu pirmo reizi, tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā , un tiek atskaņots "Save as" (saglabāt kā) un tabulas noklusējuma nosaukums.

  Piezīmes.: 

  • Ja mēģināt slēgt tabulu, nesaglabājot izmaiņas, tiek parādīts apstiprinājuma dialogs. Lai saglabātu tabulu pirms tās aizvēršanas, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + Y. Lai atmestu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + N.

  • Saglabājot izmaiņas esošā tabulā, tabulā ir nosaukums, ko iepriekš piešķīra. Lai pārdēvētu tabulu pēc saglabāšanas, nospiediet taustiņu F12. Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā , un jūs varat ievadīt jaunu nosaukumu.

 2. Ierakstiet tabulas nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

  Pirmo reizi saglabājot tabulu, piešķiriet tai nosaukumu, kas apraksta datus, kas ir iekļauti, piemēram, klienti, daļu inventārsvai produkti.

  Padoms.: Izlemiet par nosaukumdošanas metodi objektiem savā datu bāzē un lietojiet to konsekventi.

Tabulas pārdēvēšana

Piezīme.: Tabulu nevar pārdēvēt, kad tā ir atvērta. Lai aizvērtu aktīvo tabulu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + W. Fokuss tiek pārvietots uz nākamo atvērto tabulu. Ja nav nevienas atvērtas tabulas, fokuss tiek pārvietots uz navigācijas rūti.

 1. Navigācijas rūtī spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Tables" (tabulas), un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots nepieciešamais galds.

 2. Lai atvērtu tabulas kontekstizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT + F10.

 3. Lai kontekstizvēlnē atlasītu opciju Pārdēvēt , divreiz nospiediet taustiņu M un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atskaņots "Rename" (Pārdēvēt).

 4. Ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Tabulas dzēšana

 1. Datu lapas skatā aizverat visas tabulas. Fokuss tiek pārvietots uz navigācijas rūti.

 2. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tabulas, kuru vēlaties izdzēst.

 3. Nospiediet taustiņu Delete. Tiek atvērts logs ar aicinājumu apstiprināt dzēšanu. Fokuss ir uz pogas .

 4. Lai izdzēstu tabulu, nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīme.: Lai pārslēgtos uz datu lapas skatu noformējuma skatā, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, W un pēc tam H. Lai pārslēgtos uz noformējuma skatu no datu lapas skata, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, W un pēc tam D.

Skatiet arī

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai sāktu Access

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu vai dzēstu kolonnu Access datora datu bāzēs

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Excel datus padarītu Access datora datu bāzēs

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Access tabulu eksportētu teksta failā

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai Access tabulu eksportētu Excel darbgrāmatā

Īsinājumtaustiņi programmā Access

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un piekļūtu programmai Access

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×