Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu tabulas Access datora datu bāzēs

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantot Access ar taustiņu un ekrāna lasītāju, lai pievienotu tabulu Access datora datu bāzē. Mums ir pārbaudītas ar rīku diktors, JAWS un NVDA, bet tā varētu strādāt ar citiem ekrāna lasītāju, kamēr viņi seko bieži pieejamības standartiem un metodes. Jūs uzzināsit, kā saglabāt, pārdēvēt un dzēst tabulu.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Izmantojot diktoru tastatūrai tiek iestatīts standarta izkārtojuma noklusējums. Lai to mainītu diktora iestatījumos, nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš+Ctrl+N. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: “Select keyboard layout, Standard” (Atlasīt tastatūras izkārtojumu, standarta). Lai mainītu izkārtojumu uz Mantots, vienreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņots: “Legacy, selected” (Mantots, atlasīts). Mantotajā tastatūras izkārtojumā jaunās diktora komandas nebūs pieejamas, ja mantoto komandu taustiņsitieni konfliktē ar tiem, kas tiek lietoti jaunajos diktora līdzekļos.

Šajā tēmā

Programmas Access tabulās

Tabulas ir svarīgi datu bāzu objekti, jo tajās ir ietverta visa informācija jeb dati. Piemēram, uzņēmuma datu bāzē var būt kontaktpersonu tabula, kurā saglabāti piegādātāju nosaukumi, e-pasta adreses un tālruņa numuri. Pirms tabulu izveides izvērtējiet vajadzības un nosakiet visas jums nepieciešamās tabulas. Lai iegūtu palīdzību par datu bāzes plānošanu un noformēšanu, skatiet rakstu Datu bāzes noformēšanas pamatprincipi.

Relāciju datu bāzes, piemēram, Access, parasti ir vairākas loģiski pievienotās tabulas. Labi izstrādāts datu bāzē, katrai tabulai saglabā datus par noteiktu tēmu, piemēram, darbinieku vai produktu. Tabulā ir ierakstus (rindas), laukus (kolonnas) un lauku vērtības (šūnas) katram ierakstam.

 • Ieraksts (rinda) satur konkrētus datus, piemēram, informāciju par konkrētu darbinieku vai produktu.

 • Lauks (kolonna) satur datus par vienu tabulas tēmas aspektu, piemēram, vārdu vai e-pasta adresi.

 • Lauka vērtība (šūna) satur daudz dažāda tipa datu laukus, piemēram, tekstu, skaitļus, datumus un hipersaites.

Lai gan katrai tabulai tiek glabāti dati par noteiktu tēmu, tabulas relāciju datu bāzes, piemēram, Access, glabāt datus par saistītiem jautājumiem. Piemēram, datu bāzē var būt:

 • Klientu tabula, kurā uzskaitīti uzņēmuma klienti un to adreses

 • Pārdodamo produktu tabula, kurā jūs pārdot ietverta katras preces cena un attēls

 • Pasūtījumu tabula, kurā uzskaitīti klientu pasūtījumi

Lai izveidotu savienojumu ar datiem, kas saglabāti dažādām tabulām, jums izveidot relācijas. Relācijas ir loģiskā savienojumu starp divām tabulām, kurās ir biežāk izmantotajam laukam. Informāciju par to, kā izveidot relācijas starp tabulām Access datora datu bāzē, skatiet izveide, rediģēšana vai dzēšana relācijas.

Tabulas pievienošana

 1. Atveriet jaunu vai esošu datu bāzi.

  Padoms.: Ekrāna lasītāju nevar startēt lasīšanas, kamēr ir atvērta tabula. Ja atverat esošu datu bāzi ar tabulām nav atvērta, nospiediet taustiņu Enter. Augšējā navigācijas rūtī tabula tiek atvērta.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + C, T, N. Tiek pievienota jauna tabula, un jūs dzirdēt: "Tabula X." Fokusa otrajam laukam pirmajā šūnā. (Pirmā lauka noklusējuma nosaukums ir ID).

 3. Ievadiet datus tabulā vai ielīmējiet datus no cita avota, piemēram, Excel darbgrāmatas tabulā. Ievadiet lauka vērtību jaunajā laukā un pārvietoties uz nākamo lauku vērtību, programma Access automātiski nosaukumus lauku FieldX.

 4. Lai pārdēvētu lauka (kolonnas) galveni tabulā:

  1. Lai atlasītu lauku, novietojiet fokusu laukā un nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+atstarpes taustiņš.

  2. Lai atvērtu īsinājumizvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift + F10.

  3. Nospiediet N. Fokuss tiek pārvietots uz lauka galveni, un jūs dzirdēt "Leaving menus, Datasheet, Row X" (Iziešana no izvēlnēm, Datu lapa, Rinda X), lauka nosaukums un "Type and text" (Rakstīšana un teksts). Ievadiet lauka jauno nosaukumu.

  Padoms.: Izmantojiet jēgpilnus nosaukumus, piemēram, produkta nosaukums vai cena, lai zinātu, kāds ir katra lauka saturs, neskatot.

 5. Lai tabulai pievienotu lauku (kolonnu):

  1. Lai pārvietotos uz tabulas pirmo ierakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Home.

  2. Lai pārvietotos uz tabulas pēdējā lauka pēdējo ierakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+End.

  3. Lai pārvietotu uz jaunu lauku, nospiediet labo bultiņu.

  4. Lai pārvietotos uz jaunā lauka pirmo ierakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+augšupvērstā bultiņa.

  5. Ievadiet datus. Kad pārejat uz citu šūnu, jaunais lauks tiek pievienots ar noklusējuma nosaukumu Lauks X.

Tabulas saglabāšana

Pēc jaunas tabulas izveides vai esošas tabulas modificēšanas, saglabājiet tabulu.

 1. Lai saglabātu tabulu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + S vai Alt + F.

  Saglabājot tabulu pirmo reizi, tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā un tiek atskaņots "Save as, Table Name colon, Edit, Type, and Text" (Saglabāt kā, tabulas nosaukuma kolonna, rediģēšana, rakstīšana un teksts) un tabulas nosaukums.

  Piezīmes.: 

  • Ja mēģināt aizvērt tabulu pirms tās saglabāšanas, automātiski tiek parādīts dialoglodziņš un tiek atskaņots "Do you want to save changes to the design of table Table X?" (Vai vēlaties saglabāt izmaiņas Tabulas X noformējumā?). Fokuss ir vērsts uz pogu . Lai saglabātu tabulu, nospiediet taustiņu Enter.

  • Saglabājot izmaiņas esošā tabulā, kolonnai tiek piešķirts jūsu iepriekš norādītais nosaukums. Lai pārdēvētu tabulu, kad to saglabājat, nospiediet taustiņu F12. Tiek atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā, un varat ievadīt jaunu nosaukumu.

 2. Lodziņā teksts ierakstiet tabulas nosaukumu. Saglabājot tabulas pirmo reizi, piešķiriet nosaukumu, kas apraksta tajā esošajiem datiem, to. Piemēram, var nosaukt tabulu Customers, Daļas krājumuvai produktu. Access nodrošina daudz plašākas iespējas, ja runa nosaukšanas tabulās komplektā web apps, bet pastāv daži ierobežojumi:

  • Tabulas nosaukums nedrīkst pārsniegt 64 rakstzīmes.

  • Tas var būt iekļauti jebkādās kombinācijās burtus, skaitļus, atstarpes un speciālās rakstzīmes, izņemot punktu (.), izsaukuma zīmes (!), kvadrātiekavas ([), rezultātā telpu, kā rezultātā rodas vienādības zīmi (=) vai nedrukājamās rakstzīmes, piemēram, stingrā atgriezt.

  • Nosaukumā nedrīkst būt neviena no šīm rakstzīmēm: "/ \:; * ? "" < > | # < CILNES > {} % ~ &.

  Padoms.: Izlemiet, nosaukumdošanas datu bāzes objektu, un lietojiet konsekventi.

 3. Nospiediet taustiņu Enter.

Tabulas pārdēvēšana

Piezīme.: Nevar pārdēvēt tabulas, kad tas ir atvērts. Lai aizvērtu aktīvo tabulu, nospiediet taustiņu F6 vai Ctrl + W. Navigācijas rūts pārvieto fokusu.

 1. Navigācijas rūtī, lai atlasītu tabulu, kuru vēlaties pārdēvēt, nospiediet taustiņu Tab, līdz jūs dzirdēt "Tabulas", un pēc tam nospiediet lejupvērstās bultiņas taustiņu, līdz atskan kādu vēlaties.

 2. Lai atvērtu tabulas kontekstizvēlne, nospiediet taustiņu kombināciju Shift + F10.

 3. Kontekstizvēlnes, divreiz nospiediet taustiņu p un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Jūs dzirdēt: "atstāšana izvēlnes, pārdēvēt tekstlodziņā, rediģējiet." Diktors, jūs dzirdēt "pārdēvēt teksta lodziņu, rediģēšanas" seko pašreizējo nosaukumu.

 4. Tekstlodziņā ierakstiet jauno nosaukumu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Tabulas dzēšana

 1. Datu lapas skatā aizveriet visas tabulas. Fokuss tiek pārvietots uz navigācijas rūtī. Lai atlasītu nepieciešamo tabulu, izmantojiet lejupvērsto bultiņu.

 2. Nospiediet taustiņu Delete. Tiek atvērts logs ar aicinājumu apstiprināt dzēšanu, un jūs dzirdēt "Vai vēlaties dzēst tabulu X?" diktors, jūs dzirdēt "Microsoft Access dialoglodziņa, jā pogu." Fokuss ir uz pogas .

 3. Lai izdzēstu tabulu, nospiediet taustiņu Enter.

Piezīme.: Kad esat noformējuma skatā, lai pārslēgtos uz datu lapas skatu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + J + D, W un pēc tam H. Lai pārslēgtos uz noformējuma skatu, kad esat datu lapas skatā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + H, W, un pēc tam D.

Skatiet arī

Startējiet programmu Access ekrāna lasītāju izmantošana

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu vaicājumu Access datora datu bāzēs

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×