Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu darba grupas vai saziņas vietni vidē SharePoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu darba grupas vai saziņas vietni vidē SharePoint

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet programmu SharePoint Online ar tastatūru un Diktoru, iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, lai izveidotu grupas vai saziņas vietni un modificētu vietnes izkārtojumu.

Grupas vietnē jūs un jūsu darba grupa var iegūt saturu, informāciju un programmas, kuras izmantojat ikdienas darbā. Piemēram, grupas vietni var izmantot, lai glabātu failus un sadarbotos ar citiem lietotājiem darbā ar šiem failiem, skatītu saites uz svarīgām tīmekļa lapām, kā arī skatītu pēdējās vietnes darbības darbību plūsmā. Parasti visi vai lielākā daļa dalībnieku var pievienot saturu grupas vietnei, un šī informācija ir pieejama tikai grupas vai projekta dalībniekiem vai noteiktu ieinteresēto pušu pārstāvjiem.

Saziņas vietnē varat kopīgot informāciju ar plašāku auditoriju savā uzņēmumā. Piemēram, varat kopīgot jaunumus, pārskatus, statusus un citu informāciju. Saziņas vietnei parasti saturu pievieno tikai neliels dalībnieku skaits.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Īsinājumtaustiņus skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi pakalpojumā SharePoint Online.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat SharePoint Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. SharePoint Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis SharePoint Online.

Šajā tēmā

Grupas vietnes izveide

 1. Savā SharePoint Online sākumlapā spiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots "Create site" (Izveidot vietni), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots: "Dialog, Create a new site" (Dialoglodziņš, Jaunas vietnes izveide).

 2. Fokuss ir vērsts uz opciju Grupas vietne. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots "Sharepoint, Microsoft Edge, Site name, editing" (Sharepoint, Microsoft Edge, vietnes nosaukums, rediģēšana).

 3. Ierakstiet vietnes nosaukumu. Rakstīšanas laikā Diktors paziņo, vai vietnes nosaukums ir pieejams.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Site description, editing," (Vietnes apraksts, rediģēšana), un pēc tam ierakstiet vietnes aprakstu.

 5. Lai mainītu savas vietnes konfidencialitātes iestatījumus, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Privacy Settings, Public." Lai izvērstu sarakstu, nospiediet atstarpēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Jūs dzirdat: "privāts". Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 6. Lai iestatītu savas vietnes informācijas klasifikāciju, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Internal only" (tikai iekšējs). Lai mainītu vērtību, nospiediet atstarpēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota vajadzīgā opcija. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 7. Lai mainītu noklusējuma vietnes noformējumu, spiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots "Choose a design, collapsed, menu" (Noformējuma izvēle, sakļauta, izvēlne) un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai izvērstu izvēlni. Spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz atskan nepieciešamās opcijas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 8. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Next button” (Poga Tālāk), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots "Add additional owners" (Pievienojiet papildu īpašniekus). Ievadiet papildu vietnes īpašnieku vārdus vai e-pasta adreses.

 9. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Add additional members" (Pievienot papildu dalībniekus), un pēc tam ierakstiet attiecīgo personu vārdus vai e-pasta adreses.

 10. Lai pabeigtu grupas vietnes iestatīšanu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots paziņojums “Finish, button” (Poga Pabeigt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Fokuss tiek pārvietots uz jauno vietni.

Saziņas vietnes izveide

 1. Savā SharePoint Online sākumlapā spiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots "Create site" (Izveidot vietni), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots: "Dialog, Create a new site" (Dialoglodziņš, Jaunas vietnes izveide). Fokuss ir vērsts uz opciju Grupas vietne.

 2. Spiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots "Create a new site" (Izveidot jaunu vietni), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots "Sharepoint, Microsoft Edge, Site name, editing" (Sharepoint, Microsoft Edge, vietnes nosaukums, rediģēšana).

 3. Ierakstiet vietnes nosaukumu. Rakstīšanas laikā Diktors paziņo, vai vietnes nosaukums ir pieejams.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Site description, editing," (Vietnes apraksts, rediģēšana), un pēc tam ierakstiet vietnes aprakstu.

 5. Lai iestatītu savas vietnes informācijas klasifikāciju, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Internal only" (tikai iekšējs). Lai mainītu vērtību, nospiediet atstarpēšanas taustiņu un pēc tam nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņota vajadzīgā opcija. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 6. Lai mainītu noklusējuma vietnes noformējumu, spiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots "Choose a design, collapsed, menu" (Noformējuma izvēle, sakļauta, izvēlne) un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai izvērstu izvēlni. Spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz atskan nepieciešamās opcijas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Ir pieejamas tālāk uzskaitītās opcijas.

  • Tēma: noklusējuma noformējums informācijas kopīgošanai, piemēram, jaunumu, notikumu un cita satura.

  • Vitrīna: fotoattēlu vai attēlu izmantošana informācijas par produktu, grupu vai n notikumu demonstrēšanai.

  • Tukša: sava dizaina izveidošanai.

 7. Lai pabeigtu saziņas vietnes iestatīšanu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots paziņojums “Finish, button” (Poga Pabeigt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Fokuss tiek pārvietots uz jauno vietni.

Vietnes izkārtojuma modificēšana

Pēc vietnes izveides varat modificēt vietnes izkārtojumu atbilstoši savām vēlmēm un auditorijai.

Sadaļu izkārtojuma izvēlne

 1. Vietnes sākumlapā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "New, collapsed menu item" (Jauns, sakļauts izvēlnes elements), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labā bultiņa, līdz tiek atskaņots “Edit menu item” (Rediģēt, izvēlnes elements). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan tās sadaļas nosaukums, kuru vēlaties modificēt.

 3. Lai pārietu uz rīkjoslu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F10. Tiek atskaņots "Edit section, button" (Rediģēt sadaļu, poga). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots "Dialog, Section settings" (Dialkoglodziņš, sadaļas iestatījumi).

 4. Lai mainītu noklusējuma izkārtojumu, spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisais vai labais bulttaustiņš, līdz atskan nepieciešamās opcijas nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Lai aizvērtu dialoglodziņu, spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisais vai labais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņots "Close, button" (Aizvērt, poga), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Jaunas sadaļas vai tīmekļa daļas pievienošana

 1. Vietnes sākumlapā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "New, collapsed menu item" (Jauns, sakļauts izvēlnes elements), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labā bultiņa, līdz tiek atskaņots “Edit menu item” (Rediģēt, izvēlnes elements). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: "Add a new section or a web part" (Pievienot jaunu sadaļu vai tīmekļa daļu), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts pieejamo sadaļu un tīmekļa daļu elementu saraksts.

 3. Lai pārlūkotu elementu sarakstu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Featured list" (Saistītais saraksts" un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisais vai labais bulttaustiņš, lai pārvietotos sarakstā, līdz tiek atskaņots vēlamais elements. Lai elementu atlasītu un pievienotu sākumlapā, nospiediet taustiņu Enter.

Tīmekļa daļas rediģēšana

 1. Vietnes sākumlapā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "New, collapsed menu item" (Jauns, sakļauts izvēlnes elements), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labā bultiņa, līdz tiek atskaņots “Edit menu item” (Rediģēt, izvēlnes elements). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņota labā sadaļa, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisais vai labais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņota rediģējamā tīmekļa daļa.

 3. Lai pārietu uz rīkjoslu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F10. Tiek atskaņots "Edit web part, button" (Rediģēt tīmekļa daļu, poga). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter. Fokuss tiek pārvietots uz pieejamajām rediģēšanas opcijām, kas ir atkarīgas no tīmekļa daļa.

 4. Lai pārvietotos starp opcijām, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai izvērstu izvēlnes, nospiediet atstarpes taustiņu. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

 5. Lai aizvērtu opciju dialoglodziņu, spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisais vai labais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņots "Close, button" (Aizvērt, poga), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Tīmekļa daļas pārvietošana

 1. Vietnes sākumlapā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "New, collapsed menu item" (Jauns, sakļauts izvēlnes elements), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labā bultiņa, līdz tiek atskaņots “Edit menu item” (Rediģēt, izvēlnes elements). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņota labā sadaļa, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisais vai labais bulttaustiņš, līdz tiek atskaņota pārvietojamā tīmekļa daļa.

 3. Lai pārietu uz rīkjoslu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F10. Tiek atskaņots "Edit web part, button" (Rediģēt tīmekļa daļu, poga).

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+kreisā vai labā bultiņa. Tiek atskaņots "Press Enter or Space to enter Move mode, button" (Nospiediet taustiņu Enter vai atstarpes taustiņu, lai atvērtu pārvietošanas režīmu, poga). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Enter.

 5. Lai tīmekļa daļu pārvietotu uz augšu vai uz leju, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Alt+augšupvērstā bultiņa vai Shift+Alt+lejupvērstā bultiņa, līdz tiek atskaņots vajadzīgās atrašanās vietas nosaukums. Lai apstiprinātu pārvietošanu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + Enter. Lai apstiprinātu pārvietošanu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Enter.

Izmaiņu saglabāšana un publicēšana

 1. Lai saglabātu izkārtojuma vai satura izmaiņas, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Save and close, menu item" (Saglabāt un aizvērt, izvēlnes elements), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 2. Lai publicētu izmaiņas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "New, collapsed menu item" (Jauns, sakļauts izvēlnes elements), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labā bultiņa, līdz tiek atskaņots “Publish, menu item” (Izvēlnes elements Publicēt). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu tekstu un saturu pieejamā SharePoint lapā

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu attēlus un multividi SharePoint lapā

Īsinājumtaustiņi pakalpojumā SharePoint Online

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×