Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārietu uz programmu OneNote

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārietu uz programmu OneNote

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet OneNote ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa dažādiem skatiem un pārvietotos starp tiem. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Navigāciju galvenajā skatā

Nospiediet taustiņu F6 (uz priekšu) vai taustiņu kombināciju SHIFT + F6 (atpakaļ), lai pārvietotos starp galvenā skata elementiem šādā secībā:

 • Galvenais satura apgabals, kurā tiek rādīts pašreizējās lapas saturs.

 • Poga pilnas lapas skats. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu pilnas lapas skats.

 • Lentes ciļņu rinda, kurā ir cilnes, piemēram, Fails, Sākums, ievietošana, Zīmēšana, Vēsture, Pārskatīšanaun skats, kā arī atsauksmju poga. Lente, kas ietver pašlaik atlasītās cilnes opcijas, atrodas tieši zem lentes ciļņu rindas.

 • Sadaļu cilnes kolekcija, kurā ir visas pašreizējās piezīmju grāmatiņas sadaļas, kā arī poga pāriešanai uz citām piezīmju grāmatiņām.

 • Lapu ciļņu kolekcija, kas satur visas pašreizējās sadaļas lapas.

 • Meklēšanas lodziņš, ko varat izmantot, izmantojot tālāk norādītās tvēruma opcijas:

  • Pašreizējā lapa

  • Pašreizējā sadaļa

  • Pašreizējā sadaļu grupa

  • Pašreizējā piezīmju grāmatiņa

  • Visas piezīmju grāmatiņas

Lai pārietu uz lentes cilnēm, nospiediet taustiņu ALT. Tiek atskaņots "lentes cilnes", pēc kura ir pašlaik atlasītās cilnes nosaukums. Lai pārvietotos starp lentes cilnēm, izmantojiet kreiso vai labo bulttaustiņu.

Lai pārietu no lentes cilnēm uz lenti, nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atskaņots pirmās opcijas nosaukums lentē. Lai pārvietotos starp lentes opcijām, nospiediet tabulēšanas taustiņu (uz priekšu) vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš (atpakaļ), līdz tiek atskaņots nepieciešamās opcijas, un nospiediet taustiņu ENTER, lai to atlasītu.

Varat arī izmantot īsinājumtaustiņus, lai atlasītu opcijas tieši.

Pārvietošanās starp skatiem

Papildus galvenajam skatam OneNote ir šādi biežāk lietotie skati.

Failu izvēlne

Izvēlnē Fails varat piekļūt komandām, piemēram, Jauns, atvērts, kopīgot, Eksportēt, Sūtītvai piekļūt savam Office konta informācijai.

 1. Lai atvērtu izvēlni Fails, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F.

 2. Lai pārvietotos starp izvēlnes cilnēm, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vajadzīgais BULTTAUSTIŅŠ, un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai to atlasītu. Izmantojiet tabulēšanas taustiņu un bulttaustiņus, lai pārietu uz cilni, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai veiktu atlasi.

 3. Lai aizvērtu izvēlni Fails un atgrieztos galvenajā skatā, nospiediet taustiņu ESC.

Opciju logs

Logā OneNote opcijas varat piekļūt iestatījumiem, piemēram, personalizācijai, korektūras iestatījumiem un valodas preferencēm.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT + F, T, lai atvērtu opciju logu.

 2. Lai pārvietotos starp opciju kategorijām, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vajadzīgais BULTTAUSTIŅŠ, un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai to atlasītu. Nospiediet tabulēšanas taustiņu (uz priekšu) vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš (atpakaļ), lai pārvietotos starp dažādajām opcijām kategorijā un nospiediet atstarpes taustiņu, lai pārslēgtu pašlaik iezīmēto opciju.

 3. Lai aizvērtu opciju logu un atgrieztos galvenajā skatā, nospiediet taustiņu ENTER.

Pilnas lapas skats

Ja izmantojat pilnas lappuses skatu, visi galvenie skata elementi, izņemot galvenā satura apgabalu, un skatu pārslēgšanas poga ir paslēpti. Tā gan jums, gan ekrāna lasītājam ir vieglāk naviģēt lapās.

Lai pārslēgtos uz pilnas lapas skatu, nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "navigācijas vadīklas, pilnas lapas skats", un nospiediet taustiņu ENTER. Lai atgrieztos normālskatā, nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "navigācijas vadīklas, Normālskats", un nospiediet taustiņu ENTER.

Piezīmju grāmatiņas izpēte

Katra OneNote piezīmju grāmatiņa ir sadalīta sadaļās, kas tiek tālāk sadalītas lapās. Katrā lapā ir viens vai vairāki piezīmju konteineri, kā arī lapas nosaukums un datums. Ekrāna lasītāji norāda uz piezīmju konteineriem kā "satura bloki".

Lai pārvietotos galvenā satura apgabalā, izmantojiet bulttaustiņus.

Lai pārvietotos uz citu lapu pašreizējā sadaļā, nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "Page TAB Collection" (lapas cilnes kolekcija), nospiediet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atrastu vajadzīgo lapu, un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Atlasītā lapa tiek atvērta galvenā satura apgabalā, un fokuss tiek pārvietots uz to.

Lai pārvietotos uz citu pašreizējās piezīmju grāmatiņas sadaļu, spiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "Section TAB Collection" (sadaļu cilnes kolekcija), nospiediet kreiso un labo bulttaustiņu, lai atrastu vēlamo sadaļu, un nospiediet atstarpes taustiņu. Atlasītā sadaļa tiek atvērta galvenajā satura apgabalā, kurā tiek rādīta pēdējā apmeklētā lapa, un fokuss tiek pārvietots uz to.

Lai pārslēgtos uz citu piezīmju grāmatiņu, spiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "Section TAB Collection", nospiediet kreiso bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Click (skatīt citas piezīmju grāmatiņas), un pēc tam noklikšķiniet uz pašreizējās piezīmju grāmatiņas nosaukuma, un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu izvēlni. Pēc tam nospiediet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atrastu vajadzīgo piezīmju grāmatiņu, un nospiediet atstarpes taustiņu. Atlasītā piezīmju grāmatiņa tiek atvērta galvenajā satura apgabalā, kurā tiek rādīta pēdējā apmeklētā lapa, un fokuss tiek pārvietots uz to.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā OneNote piezīmju grāmatiņas padarīt pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Izmantojiet OneNote darbam ar Android ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa dažādiem skatiem un pārvietotos starp tiem.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Pirms OneNote darbam ar Android palaišanas ieslēdziet TalkBack.

Šajā tēmā

Navigāciju galvenajā skatā

Galveno skatu OneNote darbam ar Android lietojumprogrammā dēvē arī par cilni piezīmju grāmatiņas . Tajā ir šādi elementi:

 • Poga lietotāja konts, kas atver kontu izvēlni, kur varat pārvaldīt savu Microsoft kontu, kā arī darba vai mācību iestādes kontus

 • Poga jauna piezīmju grāmatiņa

 • Poga citas opcijas, kas atver izvēlni ar pogu sinhronizēt visu, Sākt žetonu, iestatījumus un Sūtīt atsauksmes

 • Piezīmju grāmatiņu saraksts, sākot ar saiti uz nesen lietotajām lappusēm

 • Navigācijas josla ar pogām cilnes piezīmju grāmatiņas atvēršanai (tas ir šis skats), cilne meklēšana un piezīmju lapiņa

Lai pārvietotos galvenajā skatā, pavelciet pa labi vai pa kreisi, lai pārvietotos starp elementiem. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai veiktu atlasi.

Piezīme.: Ja iepriekš izmantojāt OneNote darbam ar Android, tā tiek atvērta pēdējā lietotajā skatā.

Pārvietošanās starp skatiem

Lai pārvietotos no cilnes piezīmju grāmatiņas , cilne meklēšana un piezīmju lapiņas , velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots vienas cilnes nosaukums navigācijas joslā. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, lai atrastu cilni, kuru vēlaties atvērt, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai veiktu atlasi.

Cilnē meklēšana ir meklēšanas lodziņš, ko varat izmantot, lai meklētu piezīmju grāmatiņās un Piezīmju lapiņas.

Cilnē piezīmju lapiņas varat piekļūt un pievienot Microsoft Piezīmju lapiņas no OneNote darbam ar Android lietojumprogrammas.

Lai atgrieztos no jebkura skata, pavelciet uz leju un pa kreisi. Tas darbojas tāpat kā nospiežot pogu Atpakaļ.

Piezīmju grāmatiņas izpēte

Katra OneNote piezīmju grāmatiņa ir sadalīta sadaļās, kas tiek tālāk sadalītas lapās.

 1. Lai no galvenā skata atvērtu piezīmju grāmatiņu, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atrodat vajadzīgo piezīmju grāmatiņu, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts sadaļu skats.

 2. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atrodat vajadzīgo sadaļu, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts lapu saraksts.

 3. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz atrodat nepieciešamo lapu, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta kanva. Parasti kanvā ir lapas virsraksts, datums un viens vai vairāki satura bloki.

 4. Lai pārvietotos pa darba pamatni, ar vienu pirkstu pavelciet pa labi vai pa kreisi.

Lai atgrieztos no jebkura skata, pavelciet uz leju un pa kreisi. Tas darbojas tāpat kā nospiežot pogu Atpakaļ.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā OneNote piezīmju grāmatiņas padarīt pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Izmantojiet OneNote darbam ar Windows 10 ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa dažādiem skatiem un pārvietotos starp tiem. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Navigāciju galvenajā skatā

Nospiediet taustiņu F6 (uz priekšu) vai taustiņu kombināciju SHIFT + F6 (atpakaļ), lai pārvietotos starp galvenā skata elementiem šādā secībā:

 • Galvenais satura apgabals, kurā tiek rādīts pašreizējās lapas saturs.

 • Lentes ciļņu rinda, kurā ir cilnes, piemēram, Sākums, ievietošana, Zīmēšana, skatsun attēls, kā arī poga paziņot, paziņojumi, kopīgošana, ievadīšana pilnekrāna režīmā un citas pogas. Lente, kas ietver pašlaik atlasītās cilnes opcijas, atrodas tieši zem lentes ciļņu rindas.

 • Sānjosla, kas ļauj parādīt vai paslēpt navigācijas rūti, meklēt piezīmēs, kā arī parādīt sarakstu ar nesenajām piezīmēm.

 • Navigācijas rūts, kurā varat piekļūt piezīmju grāmatiņām un sadaļu un lapu sarakstiem.

Lai pārietu uz lentes cilnēm, nospiediet taustiņu ALT, līdz tiek atskaņots "Ribbon" (lente), kam seko pašlaik atlasītās cilnes nosaukums. Lai pārvietotos starp lentes cilnēm, izmantojiet kreiso vai labo bulttaustiņu.

Lai pārietu no lentes cilnēm uz lenti, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Tiek atskaņots pirmās opcijas nosaukums lentē. Lai pārietu uz citu lentes opciju, izmantojiet kreiso vai labo bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots nepieciešamās opcijas, un nospiediet taustiņu ENTER, lai to atlasītu. Ja opcija atver jaunu izvēlni, izmantojiet bulttaustiņus, lai to atvērtu, un nospiediet taustiņu ENTER, lai veiktu atlasi.

Lai izmantotu navigācijas rūti, spiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "piezīmju grāmatiņas atlasītājs". Nospiediet taustiņu ENTER, lai atvērtu piezīmju grāmatiņu sarakstu. Izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz vajadzīgo piezīmju grāmatiņu, un nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu. Fokuss tiek pārvietots uz piezīmju grāmatiņas sadaļu sarakstu. Izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu un taustiņu ENTER, lai atlasītu sadaļu, un pēc tam atlasiet lapu tādā pašā veidā.

Piezīme.: Ja nedzirdat "piezīmju grāmatiņas atlasītājs", izmantojot galvenā skata elementus, nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "navigācija", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Varat arī izmantot īsinājumtaustiņus, lai atlasītu opcijas tieši.

Pārvietošanās starp skatiem

Papildus galvenajam skatam OneNote darbam ar Windows 10 ir šādi biežāk lietotie skati.

Izvēlne Iestatījumi

OneNoteiestatījumu izvēlnē varat piekļūt tādiem iestatījumiem kā iestatījumu sinhronizēšana un korektūra.

 1. Nospiediet taustiņu ALT, līdz tiek atskaņots "Ribbon" (lente), un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "More" (vairāk) Nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Settings" (iestatījumi), un nospiediet taustiņu ENTER.

 2. Lai pārvietotos starp iestatījumu kategorijām, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots vajadzīgais BULTTAUSTIŅŠ, un nospiediet taustiņu ENTER, lai to atlasītu. Nospiediet tabulēšanas taustiņu (uz priekšu) vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš (atpakaļ), lai pārvietotos starp dažādajām opcijām kategorijā un nospiediet atstarpes taustiņu, lai pārslēgtu pašlaik iezīmēto opciju.

 3. Lai atgrieztos izvēlnē Iestatījumi , nospiediet taustiņu ESC. Lai aizvērtu izvēlni Iestatījumi , nospiediet taustiņu ESC.

Pilnekrāna režīms

Izmantojot pilnekrāna režīmu, visi galvenie skata elementi, izņemot galveno satura apgabalu un vienu rīku joslu, ir paslēpti. Tā gan jums, gan ekrāna lasītājam ir vieglāk naviģēt lapās.

 1. Nospiediet taustiņu ALT, līdz tiek atskaņots "Ribbon" (lente), un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Enter pilnekrāna režīms". Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

  Tagad jūs lietojat pilnekrāna režīmu. Fokuss ir uz galveno satura apgabalu.

 2. Lai izietu no pilnekrāna režīma, nospiediet taustiņu F6. Tiek atskaņots pirmais rīkjoslas vienums. Nospiediet taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš. Jūs dzirdat: "iziet no pilnekrāna zīmējuma." Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Piezīmju grāmatiņas izpēte

Katra OneNote piezīmju grāmatiņa ir sadalīta sadaļās, kas tiek tālāk sadalītas lapās. Katrā lapā ir viens vai vairāki piezīmju konteineri, kā arī lapas nosaukums un datums. Ekrāna lasītāji norāda uz piezīmju konteineriem kā "satura bloki".

Lai pārvietotos galvenā satura apgabalā, izmantojiet bulttaustiņus.

Lai pārvietotos uz citu lapu pašreizējā sadaļā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Alt + G un pēc tam izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atrastu vajadzīgo lapu. Lai to atlasītu, nospiediet taustiņu Enter. Atlasītā lapa tiek atvērta galvenā satura apgabalā, un fokuss tiek pārvietots uz to.

Piezīme.: Lai ātri pārvietotos starp lappusēm pašreizējā sadaļā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Page Up, lai pārietu uz iepriekšējo lapu sadaļā, un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + PAGE DOWN, lai pārietu uz nākamo lapu sadaļā.

Lai pārietu uz citu sadaļu pašreizējā piezīmju grāmatiņā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + SHIFT + G un pēc tam izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atrastu vēlamo sadaļu. Nospiediet taustiņu ENTER, lai atvērtu sadaļu. Pēc tam izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu un taustiņu ENTER, lai atlasītu lapu, ar kuru vēlaties strādāt.

Lai pārslēgtos uz citu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + G un pēc tam izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai atrastu vajadzīgo piezīmju grāmatiņu. Nospiediet taustiņu ENTER, lai atvērtu piezīmju grāmatiņu. Pēc tam izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu un taustiņu ENTER, lai atlasītu sadaļu un lapu, ar kuru vēlaties strādāt.

Priekšāteikšanas izmantošana

Lai ātri atrastu komandu, izmēģiniet priekšteikšanu. Lai uzzinātu vairāk par priekšāteikšanas līdzekli, noskatieties šo video: Izmantojiet priekšāteikšanu, lai paveiktu lietas ātrāk ar ekrāna lasītāju un tastatūru.

Lai izmantotu priekšāteikšanu komandas atrašanai, rīkojieties šādi:

 1. Atlasiet šūnu vai šūnu diapazonu, kur vēlaties veikt darbību.

 2. Pārejiet uz priekšāteikšanas rediģēšanas lauku, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+Q.

 3. Ievadiet vajadzīgo komandu. Piemēram, ierakstiet "aizzīmes".

 4. Izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai pārlūkotu rezultātus, nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu vienu rezultātu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar Windows 10

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Kā OneNote piezīmju grāmatiņas padarīt pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Izmantojiet OneNote tīmeklim ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos pa dažādiem skatiem un pārvietotos starp tiem. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat OneNote tīmeklim, iesakām izmantot Microsoft Edge kā tīmekļa pārlūkprogrammu. Tā kā OneNote tīmeklim darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Arī bieži lietotās saīsnes, piemēram, F1 (palīdzība) un CTRL + O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu — nav OneNote tīmeklim.

Šajā tēmā

Navigāciju galvenajā skatā

OneNote tīmeklim galvenajā skatā ir šādi elementi:

 • Izvēļņu josla, kurā ir iekļauta Microsoft lietojumprogrammu palaidēja poga, meklēšanas lodziņš, kā arī pogas tērzēšana, paziņojumi, iestatījumi, palīdzība un lietotāja konts.

 • Poga jauna piezīmju grāmatiņa.

 • Piezīmju grāmatiņu saraksts, kas sadalīts piecās cilnēs:

  • Pēdējie

  • Grupa WordArt stili cilnē Zīmēšanas rīki, Formāts

  • Manas piezīmju grāmatiņas

  • Man ir atļauts koplietot

  • Atklāšana

  Lai atvērtu cilni, nospiediet taustiņu ENTER, kad tiek atskaņots tās nosaukums. Jūs dzirdat dokumentu skaitu cilnē. Dokumenti tiek parādīti uzreiz pēc cilnes rindas. Ja cilnē nav satura, jūsu ekrāna lasītājs to paziņo, piemēram, "nav koplietotu Office dokumentu".

Nospiediet tabulēšanas taustiņu (uz priekšu) vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš (atpakaļ), lai pārvietotos starp elementiem galvenajā skatā. Kad tiek atskaņots tās piezīmju grāmatiņas nosaukums, kuru vēlaties atvērt, nospiediet taustiņu ENTER. Tādējādi pārlūkprogrammā tiek atvērta jauna cilne.

Piezīme.: Nospiežot taustiņu kombināciju CTRL + F6, pārvietošanās starp orientieriem darbojas tikai piezīmju grāmatiņas skatā, nevis galvenajā skatā.

Pārvietošanās piezīmju grāmatiņas skatā

OneNote tīmeklim piezīmju grāmatiņas skatā ir šādi orientieri:

 • Microsoft lietojumprogrammu palaidēja poga, kas atrodas izvēļņu joslā, kurā ir arī pogas paziņojumi un koplietošana.

 • Lentes ciļņu rinda, kurā ir cilnes, piemēram, Fails, Sākums, ievietošana, Zīmēšana, Vēstureun skats, kā arī Drukāšana, atvēršana programmā OneNote un Atsauksmju sniegšana uz Microsoft pogām un lodziņš pasakiet man.

 • Navigācijas rūts, kurā ir piezīmju grāmatiņu saraksts, sadaļu saraksts un lapu saraksts.

 • Meklēšanas poga.

 • Galvenais satura apgabals.

Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, lai pārvietotos starp orientieriem.

Lentes cilnes

Lai pārietu uz lentes cilnēm, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots pašlaik atlasītās cilnes nosaukums, piemēram, "cilnes Sākums vienums". Lai pārvietotos starp lentes cilnēm, nospiediet tabulēšanas taustiņu (uz priekšu) vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš (atpakaļ).

Lai pārietu no lentes cilnēm uz lenti, nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atskaņots pirmās opcijas nosaukums lentē. Lai pārvietotos starp lentes opcijām, nospiediet tabulēšanas taustiņu (uz priekšu) vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš (atpakaļ), līdz tiek atskaņots nepieciešamās opcijas, un nospiediet taustiņu ENTER, lai to atlasītu. Varat arī izmantot īsinājumtaustiņus, lai atlasītu opcijas tieši.

Piezīmju grāmatiņas

Katra OneNote piezīmju grāmatiņa ir sadalīta sadaļās, kas tiek tālāk sadalītas lapās. Galvenā satura apgabalā tiek rādīta pašlaik atlasītā lapa, kurā ir viens vai vairāki piezīmju konteineri, kā arī lapas nosaukums un datums.

Lai pārlūkotu piezīmju grāmatiņas sadaļas un lapas, spiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots: "Izmantojiet šo paneli, lai atlasītu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas", un veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Lai pārietu uz citu sadaļu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Section List" (sadaļu saraksts), kam seko sadaļas nosaukums. Spiediet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atrodat vajadzīgo sadaļu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai atvērtu tā pēdējo lapu galvenajā satura apgabalā. Fokuss tiek pārvietots uz galveno satura apgabalu.

 • Lai pārvietotos uz citu lapu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Page List" (lapu saraksts), kam seko lapas nosaukums. Spiediet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atrodat vajadzīgo lapu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai to atvērtu galvenajā satura apgabalā. Fokuss tiek pārvietots uz galveno satura apgabalu.

Lai pārietu uz galveno satura apgabalu, nospiediet taustiņu SR taustiņš + bulttaustiņi.

Priekšāteikšanas izmantošana

Lai ātri atrastu komandu, izmēģiniet priekšteikšanu. Lai uzzinātu vairāk par priekšāteikšanas līdzekli, noskatieties šo video: Izmantojiet priekšāteikšanu, lai paveiktu lietas ātrāk ar ekrāna lasītāju un tastatūru.

Lai izmantotu priekšāteikšanu komandas atrašanai, rīkojieties šādi:

 1. Atlasiet šūnu vai šūnu diapazonu, kur vēlaties veikt darbību.

 2. Pārejiet uz priekšāteikšanas rediģēšanas lauku, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+Q.

 3. Ievadiet vajadzīgo komandu. Piemēram, ierakstiet "aizzīmes".

 4. Izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai pārlūkotu rezultātus, nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu vienu rezultātu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote darbam ar tīmekli

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Kā OneNote piezīmju grāmatiņas padarīt pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×