Ekrāna lasītāja izmantošana, lai iestatītu e-pasta kontu programmā Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai iestatītu e-pasta kontu programmā Outlook

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Outlook pasts, izmantojot rīku diktors, iebūvēto Windows ekrāna lasītāju, lai iestatītu savus kontus. Uzzināsit, kā pievienot vairākus kontus, lai uzturētu sakarus ar savu darbu, ģimeni un draugiem.

Outlook pasts atbalsta lielāko daļu e-pasta pakalpojumu tipu. Varat pievienot jebkuru no šiem Microsoft kontiem: Exchange, Office 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com un MSN.com. Varat arī pievienot jebkuru no šiem trešo pušu kontiem: Gmail, Yahoo! Pasts, iCloud vai konts ar POP vai IMAP serveri.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

Šajā tēmā

Pirmā konta iestatīšana

Izmantojot Diktoru, var ātri iestatīt savu pirmo kontu programmā Outlook pasts, lai sāktu darbu. Pirmais konts var būt jebkura atbalstītā tipa konts. Visi e-pasta konti ir atšķirīgi un tālāk sniegtās instrukcijas nodrošina vispārējas vadlīnijas konta iestatīšanai, kad pirmoreiz atverat programmu Outlook pasts.

Detalizētus norādījumus par to, kā iestatīt Microsoft kontu kā pirmo kontu, skatiet sadaļā Microsoft konta kā pirmā konta iestatīšana.

 1. Atveriet programmu Outlook pasts. Tiek atvērts logs Esiet sveicināts!. Tiek atskaņots: "Outlook Mail window" (Logs Outlook pasts).

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Get Started button” (Poga Sākt darbu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Add account button" (Poga Pievienot kontu).

 3. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Email and accounts window" (E-pasta un kontu logs). Tiek atvērts dialoglodziņš Konta izvēle.

 4. Atlasītā konta pierakstīšanās logs tiek atvērts un tiek prasīts ievadīt konta pierakstīšanās informāciju. Pierakstīšanās procedūra ir atkarīga no atlasītā konta.

  Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņoti rediģējamie teksta lauki nepieciešamajai e-pasta adresei vai parolei, kuras var vai nevar ievadīt vienā logā.

 5. Teksta laukā veiciet dubultskārienu pie ekrāna un ekrāntastatūras iznirt. Ierakstiet savu e-pasta adresi vai paroli.

 6. Lai pārietu pie iespējamās nākamās darbības procedūrā, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Next button” (Poga Tālāk), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Kad esat pabeidzis akreditācijas datu ievadīšanu, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign-in, button” (Pierakstīties, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Atkarībā no konta, iespējams, saņemsit uzaicinājumu norādīt papildu informāciju, piemēram, pierakstīties Office 365 vai organizācijas tīklā.

 8. Pēc sekmīgas iestatīšanas tiek atskaņota konta informācija un "Done button" (Poga Gatavs). Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna.

 9. No jauna tiek atvērts logs Esiet sveicināts!. Tiek atskaņots: "Ready to go, button" (Poga Gatavs darbam!). Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna. Fokuss tiek pārvietots uz jauno iesūtni.

Microsoft konta kā pirmā konta iestatīšana

Izmantojiet Diktoru, lai vienkārši iestatīt savu Microsoft kontu kā pirmo kontu.

 1. Atveriet programmu Outlook pasts. Tiek atskaņots: "Outlook Mail window" (Logs Outlook pasts). Tiek atvērts logs Esiet sveicināts!.

  Piezīme.: Ja esat pierakstījies savā tālrunī Windows Phone, izmantojot savu Microsoft kontu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Ready to go, button" (Gatavs sākt darbu, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Viss ir iestatīts, un fokuss tiek pārvietots tieši uz iesūtni.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Get Started button” (Poga Sākt darbu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Add account button" (Poga Pievienot kontu).

 3. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Email and accounts window" (E-pasta un kontu logs).

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamais Microsoft konta tips, piemēram, "Outlook.com," un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Email and accounts window" (E-pasta un kontu logs).

 5. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Email, phone, or Skype, editable text” (E-pasts, tālrunis vai Skype, rediģējams teksts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta ekrāntastatūra.

 6. Ierakstiet sava Microsoft konta e-pasta adresi.

 7. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Password, editable text” (Parole, rediģējams teksts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 8. Ierakstiet konta paroli.

 9. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign-in, button” (Pierakstīties, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 10. Tiek atskaņots: “Next button” (Poga Tālāk). Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna.

 11. Tiek atskaņota konta informācija un "Done button" (Poga Gatavs). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 12. Tiek atskaņots: "Ready to go, button" (Poga Gatavs darbam!). Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna. Fokuss tiek pārvietots uz Microsoft konta iesūtni.

Papildu konta pievienošana pēc pirmās iestatīšanas

Varat viegli pievienot papildu e-pasta kontus pēc sākotnējās e-pasta iestatīšanas. Nākamais konts var būt jebkura atbalstītā tipa konts. Visi e-pasta konti ir atšķirīgi un tālāk sniegtās instrukcijas nodrošina vispārējas vadlīnijas papildu e-pasta konta iestatīšanai.

Norādījumus par to, kā iestatīt Gmail kontu pēc pirmās iestatīšanas, skatiet sadaļā Gmail konta pievienošana pēc pirmās iestatīšanas.

 1. Outlook pastsIesūtnē pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More options button, collapsed” (Papildopcijas, poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots "More options, pop-up, custom" (Papildu opcijas, uznirstošais, pielāgots).

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Manage accounts, button” (Kontu pārvaldība, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Add account button” (Poga Pievienot kontu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts logs Konta izvēle.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots pievienojamais konts, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Izpildiet ekrānā iestatīto plūsmu un vispārīgos iestatīšanas norādījumus, kas aprakstīti sadaļā pirmā konta iestatīšana no 5. darbības.

Gmail konta pievienošana pēc pirmās iestatīšanas

 1. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Google” (Google), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots "Authentication page" (Autentifikācijas lapa). Tiek atvērts Google pierakstīšanās logs.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Enter your email, editable text” (Ievadiet savu e-pastu, rediģējams teksts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta ekrāntastatūra.

 3. Ierakstiet savu Gmail adresi.

 4. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Next, button” (Tālāk, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Password, editable text” (Parole, rediģējams teksts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta ekrāntastatūra.

 6. Ierakstiet savu paroli.

 7. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Sign in button” (Poga Pierakstīties), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 8. Tiek lūgts atļaut sistēmai Windows, lai piekļūt jūsu e-pastam un iestatījumu informācijai no Google. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Allow, button” (Poga Atļaut), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Ja tiek prasīts, kāds vārds jāizmanto e-pasta ziņojumu nosūtīšanai, ierakstiet savu vārdu.

 9. Pēc sekmīgas iestatīšanas tiek atskaņots “Done button” (Poga Gatavs). Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna. Fokuss atgriežas kontu sarakstā.

 10. Lai atgrieztos iesūtnē, slidiniet pirkstu ekrāna apakšdaļā, līdz tiek atskaņots "Navigation bar, Back button collapsed" (Navigācijas josla, poga Atpakaļ sakļauta" un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai formatētu e-pasta tekstu programmā Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar kalendāru programmā Outlook

Pamata uzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Outlook pasts izpētītu un pārietu

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×