Datu strukturēšana (grupēšana) darblapā

Ja jums ir saraksts ar datiem, kurus vēlaties grupēt un summēt, varat izveidot strukturējumu līdz pat astoņiem līmeņiem. Katram iekšējam līmenim, ko strukturējuma simboli attēlo ar lielāku skaitli, tiek parādīts detalizētie dati par iepriekšējo ārējo līmeni, attēlojot ar mazāku skaitli strukturējuma simbolos. Izmantojiet strukturējumu, lai ātri parādītu kopsavilkuma rindas vai kolonnas vai lai atklātu detalizētus datus par katru grupu. Varat izveidot rindu strukturējumu (kā parādīts nākamajā piemērā), kolonnu strukturējumu vai rindu un kolonnu strukturējumu.

Dati ar trīs līmeņu strukturējumu

1. lai rādītu līmeņa rindas, noklikšķiniet uz attiecīgajiem viens, divi, trīs strukturējuma simboliem.

2.  1. līmenī ir kopējais pārdošanas apjoms par visām detalizētās informācijas rindām.

3.  2. līmenī ir kopējais pārdošanas apjoms katrā mēnesī un reģionā.

4. Level 3 ir detalizētas rindas — šajā gadījumā no 17. līdz 20. rindai.

5. lai izvērstu vai sakļautu strukturējuma datus, noklikšķiniet uz Lodziņš ar pluszīmi un mīnuszīme strukturējuma simboliem vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT + SHIFT + = , lai izvērstu un ALT + SHIFT +- sakļautu.

 1. Pārliecinieties, vai katrai datu kolonnai, kuru vēlaties strukturēt, ir etiķete pirmajā rindā (piemēram, reģionā), katrā kolonnā ir līdzīgi dati un diapazonā, kuru vēlaties strukturēt, nav tukšu rindu vai kolonnu.

 2. Ja vēlaties, grupētās detalizētās informācijas rindās var būt atbilstošas kopsavilkuma rindas — Starpsumma. Lai izveidotu šīs, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Kopsavilkuma rindu ievietošana, izmantojot komandu Starpsumma    

   Izmantojiet komandu Starpsumma, kas uzreiz virs vai zem katras detalizētās informācijas rindu grupas ievieto funkciju SUBTOTAL un automātiski izveido struktūru. Papildinformāciju par funkcijas SUBTOTAL izmantošanu skatiet rakstā funkcija SUBTOTAL.

  • Savu kopsavilkuma rindu ievietošana    

   Ievietojiet savas kopsavilkuma rindas ar formulām tieši zem vai virs katras detalizētās informācijas rindu grupas. Piemēram, sadaļā (vai virs) pārdošanas datu rindas martā un aprīlī izmantojiet funkciju SUM , lai aprēķinātu pārdošanas summu šiem mēnešiem. Šajā tēmā tālākajā tabulā ir parādīts piemērs.

 3. Pēc noklusējuma Excel meklē kopsavilkuma rindas zem detalizētās informācijas, ko tie apkopo, taču ir iespējams tās izveidot virs detalizētās informācijas rindām. Ja esat izveidojis kopsavilkuma rindas zem detalizētās informācijas, pārejiet pie nākamās darbības (4. darbība). Ja esat izveidojis kopsavilkuma rindas virs detalizētās informācijas rindām, cilnes dati grupā strukturējums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas.

  Grupā Struktūra noklikšķiniet uz dialoglodziņa palaidēja

  Tiek atvērts dialoglodziņš iestatījumi.

  Kontūru dialoglodziņš Iestatījumi

  Pēc tam dialoglodziņā iestatījumi notīriet izvēles rūtiņu kopsavilkuma rindas zem detalizētās informācijas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 4. Strukturējiet datus. Veiciet kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.

  Automātiska datu strukturēšana

  1. Atlasiet šūnu diapazonā, kuru vēlaties strukturēt.

  2. Cilnes dati grupā struktūra noklikšķiniet uz bultiņas sadaļā Grupētun pēc tam uz Automātiskā strukturēšana.

   Noklikšķiniet uz bultiņas zem Grupēt un noklikšķiniet uz Automātiska strukturēšana

  Manuāla datu strukturēšana

  Svarīgi!: Manuāli grupējot strukturējuma līmeņus, ieteicams visus datus likt parādīt , lai rindas netiktu sagrupētas nepareizi.

  1. Lai strukturētu ārējo grupu (1. līmenis), atlasiet visas rindas, kas ietilpst ārējā grupā (piemēram, detalizētās rindas un to pievienošanas, kopsavilkuma rindas).

   Datu atlase gatava ārējas grupas izveidei

   1. pirmajā rindā ir etiķetes, un tā nav atlasīta.

   2. tā kā šī ir ārējā grupa, atlasiet visas rindas ar starpsummām un detaļām.

   3. Neatlasiet gala summu.

  2. Cilnes Dati grupā Struktūra noklikšķiniet uz Grupēt. Pēc tam dialoglodziņā grupa noklikšķiniet uz rindasun pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

   Padoms.: Ja atlasāt visas rindas, nevis tikai šūnas, programma Excel automātiski grupē pēc rindas — grupas dialoglodziņš nav atvērts.

   Noklikšķiniet uz Rindas un pēc tam uz Labi

   Ekrānā līdzās grupai tiek parādīti strukturējuma simboli.

  3. Ja vēlaties, varat strukturēt iekšēju, ligzdotu grupu — detalizēto datu rindas konkrētai jūsu datiem norādītajā sadaļā.

   Piezīme.: Ja nav jāveido iekšējās grupas, pārejiet pie tālāk norādītās darbības f.

   Katrai iekšējai, pakārtotai grupai atlasiet detalizētas informācijas rindas blakus rindai, kurā ir kopsavilkuma rinda.

   Dati, kas ir atlasīti hierarhijas līmenī.

   1. varat izveidot vairākas grupas katram iekšējam līmenim. Šeit divas sadaļas jau ir grupētas 2. līmenī.

   2. Šī sadaļa ir atlasīta un ir gatava grupēšanai.

   3. Neatlasiet datu grupu kopsavilkuma rindu.

  4. Cilnes Dati grupā Struktūra noklikšķiniet uz Grupēt.

   Noklikšķiniet uz Grupēt cilnē Dati

   Pēc tam dialoglodziņā grupa noklikšķiniet uz rindasun pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Ekrānā līdzās grupai tiek parādīti strukturējuma simboli.

   Padoms.: Ja atlasāt visas rindas, nevis tikai šūnas, programma Excel automātiski grupē pēc rindas — grupas dialoglodziņš nav atvērts.

  5. Turpiniet atlasīt un grupēt iekšējās rindas, līdz ir izveidoti visi nepieciešamie strukturējuma līmeņi.

  6. Ja vēlaties atgrupēt rindas, atlasiet tās un pēc tam cilnes Dati grupā Strukturējums noklikšķiniet uz Atgrupēt.

   Strukturējuma sadaļas var atgrupēt arī tad, ja nav noņemts viss līmenis. Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un noklikšķiniet uz grupas Lodziņš ar pluszīmi vai Lodziņš ar mīnuszīmi un pēc tam cilnes dati grupā strukturējums noklikšķiniet uz Atgrupēt.

   Svarīgi!: Atgrupējot strukturējumu, kamēr detalizētie dati ir paslēpti, detalizētās informācijas rindas, iespējams, paliek paslēptas. Lai parādītu datus, velciet rādītāju pāri redzamo rindu numuriem blakus slēptajām rindām. Pēc tam cilnes Sākums grupā šūnas noklikšķiniet uz formatēt, norādiet uz Paslēpt & Parādīt paslēptoun pēc tam noklikšķiniet uz parādīt slēptās rindas.

 1. Pārliecinieties, vai katrā datu rindā, kuru vēlaties strukturēt, pirmajā kolonnā ir etiķete, katrā rindā ir līdzīgi dati un diapazonā nav tukšu rindu vai kolonnu.

 2. Ievietojiet savas kopsavilkumu kolonnas ar formulām uzreiz pa labi vai pa kreisi no detalizēto datu kolonnu grupām. Tālāk esošajā tabulā ir parādīts piemērs.

  Piezīme.: Lai strukturētu datus pa kolonnām, jābūt kopsavilkumu kolonnām ar formulām, kas norāda uz šūnām katrā grupas detalizētās informācijas kolonnā.

 3. Ja kopsavilkuma kolonna atrodas pa kreisi no detaļu kolonnām, cilnes dati grupā strukturējums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas.

  Grupā Struktūra noklikšķiniet uz dialoglodziņa palaidēja

  Tiek atvērts dialoglodziņš iestatījumi.

  Kontūru dialoglodziņš Iestatījumi

  Pēc tam dialoglodziņā iestatījumi notīriet izvēles rūtiņu kopsavilkuma kolonnas pa labi no detalizētās informācijas un noklikšķiniet uz Labi.

 4. Lai datus strukturētu, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  Automātiska datu strukturēšana

  1. Atlasiet kādu diapazona šūnu.

  2. Cilnes dati grupā strukturējums noklikšķiniet uz bultiņas zem Grupēt un uz Automātiskā strukturēšana.

  Manuāla datu strukturēšana

  Svarīgi!: Manuāli grupējot strukturējuma līmeņus, ieteicams visus datus likt parādīt , lai kolonnas netiktu sagrupētas nepareizi.

  1. Lai strukturētu ārējo grupu (1. līmenis), atlasiet visas pakārtotās kopsavilkuma kolonnas, kā arī saistītos detalizētos datus.

   Kolonnās grupēti dati

   1. kolonnā A ir etiķetes.

   2. Atlasiet visas detalizētās informācijas un starpsummu kolonnas. Ņemiet vērā, ka, ja nebūsit atlasījis visas kolonnas, noklikšķinot uz Grupa (cilnes dati grupā strukturējums ), tiek atvērts dialoglodziņš grupa un lūgts izvēlēties rindas vai kolonnas.

   3. Neatlasiet kolonnu gala summa.

  2. Cilnes Dati grupā Struktūra noklikšķiniet uz Grupēt.

   Noklikšķiniet uz Grupēt cilnē Dati

   Virs grupas parādās strukturējuma simbols.

  3. Lai strukturētu iekšēju, ligzdotu detalizētās informācijas kolonnu grupu (2. līmenis vai lielāks), atlasiet detalizētās informācijas kolonnas blakus kolonnai, kurā ir kopsavilkuma kolonna.

   Dati, kas grupēti kolonnās

   1. varat izveidot vairākas grupas katram iekšējam līmenim. Šeit divas sadaļas jau ir grupētas 2. līmenī.

   2. šīs kolonnas ir atlasītas un gatavas grupēšanai. Ņemiet vērā, ka, ja nebūsit atlasījis visas kolonnas, noklikšķinot uz Grupa (cilnes dati grupā strukturējums ), tiek atvērts dialoglodziņš grupa un lūgts izvēlēties rindas vai kolonnas.

   3. Neatlasiet kopsavilkuma kolonnu datu grupēšanai.

  4. Cilnes Dati grupā Struktūra noklikšķiniet uz Grupēt.

   Noklikšķiniet uz Grupēt cilnē Dati

   Ekrānā līdzās grupai tiek parādīti strukturējuma simboli.

 5. Turpiniet atlasīt un grupēt iekšējās kolonnas, līdz ir izveidoti visi nepieciešamie strukturējuma līmeņi.

 6. Ja vēlaties atgrupēt kolonnas, atlasiet tās un pēc tam cilnes Dati grupā Strukturējums noklikšķiniet uz Atgrupēt.

Cilnē Dati noklikšķiniet uz Atgrupēt

Strukturējuma sadaļas var atgrupēt arī tad, ja nav noņemts viss līmenis. Turiet nospiestu taustiņu SHIFT un noklikšķiniet uz grupas Lodziņš ar pluszīmi vai Lodziņš ar mīnuszīmi un pēc tam cilnes dati grupā strukturējums noklikšķiniet uz Atgrupēt.

Atgrupējot strukturējumu, kamēr detalizētie dati ir paslēpti, detalizēto datu kolonnas var palikt paslēptas. Lai parādītu datus, velciet rādītāju pāri redzamo kolonnu burtiem blakus slēptajām rindām. Cilnes Sākums grupā šūnas noklikšķiniet uz formatēt, norādiet uz Paslēpt & Parādīt paslēptoun pēc tam noklikšķiniet uz Parādīt slēptās kolonnas .

 1. Ja neredzat strukturējuma simbolus viens, divi, trīs , Lodziņš ar pluszīmi un mīnuszīme , dodieties uz failu > Opcijas> papilduun pēc tam sadaļā Rādīt šīs darblapas opcijas atzīmējiet izvēles rūtiņu Ja tiek lietots strukturējums, rādīt strukturējuma simbolus un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 2. Veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām.

  • Grupas detalizēto datu rādīšana vai paslēpšana    

   Lai rādītu detalizētos datus kādā grupā, noklikšķiniet uz grupas Lodziņš ar pluszīmi pogas vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT + SHIFT + =.

  • Lai paslēptu detalizētos datus kādai grupai, noklikšķiniet uz grupas mīnuszīme pogas vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT + SHIFT +-.

  • Visa strukturējuma izvēršana vai sakļaušana līdz noteiktam līmenim    

   viens, divi, trīs strukturējuma simbolos noklikšķiniet uz vēlamā līmeņa. Zemāku līmeņu detalizētie dati tiek paslēpti.

   Piemēram, ja strukturējumam ir četri līmeņi, var paslēpt ceturto līmeni, bet parādīt pārējos līmeņus, noklikšķinot uz trīs .

  • Visu strukturējuma detalizēto datu rādīšana vai paslēpšana    

   Lai rādītu visus detalizētos datus, viens, divi, trīs strukturējuma simboliem noklikšķiniet uz zemākā līmeņa. Piemēram, ja ir trīs līmeņi, noklikšķiniet uz trīs .

  • Lai paslēptu visus detalizētos datus, noklikšķiniet uz  viens .

Strukturētās rindās programma Microsoft Excel izmanto stilus, piemēram, RowLevel_1 un RowLevel_2. Strukturētām kolonnām programmā Excel tiek izmantoti, piemēram, stili KolonnasLīmenis_1 un KolonnasLīmenis_2. Šiem stiliem tiek izmantots treknraksts, slīpraksts un citi teksta formāti, lai kopsavilkuma rindas vai kolonnas atšķirtos no datiem. Mainot šo stilu definīciju, varat lietot dažādus teksta un šūnu formātus, lai pielāgotu struktūras izskatu. Stilu strukturējumam varat lietot, kad veidojat strukturējumu vai pēc tā izveides.

Veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām.

Automātiska stila lietošana jaunās kopsavilkuma rindās vai kolonnās    

 1. Cilnes dati grupā strukturējums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas.

  Grupā Struktūra noklikšķiniet uz dialoglodziņa palaidēja

  Tiek atvērts dialoglodziņš iestatījumi.

  Kontūru dialoglodziņš Iestatījumi

 2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Automātiskie stili.

Stila izmantošana esošai kopsavilkuma rindai vai kolonnai    

 1. Atlasiet šūnas, kurām jālieto stils.

 2. Cilnes dati grupā strukturējums noklikšķiniet uz dialoglodziņa ikonas.

  Grupā Struktūra noklikšķiniet uz dialoglodziņa palaidēja

  Tiek atvērts dialoglodziņš iestatījumi.

  Kontūru dialoglodziņš Iestatījumi

 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Automātiskie stili un pēc tam noklikšķiniet uz lietot stilus.

  Dialoglodziņš iestatījumi ar atlasītu automātisko stilu

Strukturēto datu formatēšanai var lietot arī automātiskos formātus.

 1. Ja neredzat strukturējuma simbolus viens, divi, trīs , Lodziņš ar pluszīmi un mīnuszīme , dodieties uz failu > Opcijas> papilduun pēc tam sadaļā Rādīt šīs darblapas opcijas atzīmējiet izvēles rūtiņu Ja tiek lietots strukturējums, rādīt strukturējuma simbolus .

 2. Izmantojiet strukturējuma simbolus viens, divi, trīs , mīnuszīme un Lodziņš ar pluszīmi , lai paslēptu detalizētos datus, ko nevēlaties kopēt.

  Papildinformāciju skatiet sadaļā Strukturētu datu rādīšana vai paslēpšana.

 3. Atlasiet kopsavilkuma rindu diapazonu.

 4. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Atrast un atlasīt un pēc tam uz Doties uz.

  Noklikšķiniet uz Meklēt un atlasīt, pēc tam noklikšķiniet uz Doties uz

 5. Noklikšķiniet uz Došanās uz īpašiem vienumiem.

 6. Noklikšķiniet uz Tikai redzamās šūnas.

 7. Noklikšķiniet uz Labi un pēc tam nokopējiet datus.

Piezīme.: Noņemot strukturējumu, dati netiek izdzēsti.

Strukturējuma paslēpšana

 • Dodieties uz failu > Opcijas > papilduun pēc tam sadaļā Rādīt šīs darblapas opcijas noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas Rādīt strukturējuma simbolus, ja tiek lietota strukturējums .

Strukturējuma noņemšana

 1. Noklikšķiniet uz darblapas.

 2. Viens cilnes dati grupā strukturējums noklikšķiniet uz Atgrupēt un uz Notīrīt strukturējumu.

  Noklikšķiniet uz Atgrupēt, pēc tam uz Notīrīt strukturējumu

  Svarīgi!: Noņemot strukturējumu, kamēr detalizētie dati ir paslēpti, detalizētās rindas vai kolonnas var palikt paslēptas. Lai parādītu datus, velciet pāri redzamajām rindu numuriem vai kolonnu burtiem blakus slēptajām rindām un kolonnām. Cilnes Sākums grupā šūnas noklikšķiniet uz formatēt, norādiet uz Paslēpt & Parādīt paslēptoun pēc tam noklikšķiniet uz parādīt slēptās rindas vai Parādīt slēptās kolonnas.

Iedomājieties, ka vēlaties izveidot datu kopsavilkuma atskaiti, kurā redzamas tikai kopsummas kopā ar šo kopsummu diagrammu. Lai to izveidotu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

 1. Kopsavilkuma atskaites izveide

  1. Strukturējiet datus.

   Papildinformāciju skatiet sadaļā Rindu struktūras izveide un Kolonnu struktūras izveide.

  2. Paslēpiet detalizēto informāciju, noklikšķinot uz strukturējuma simboliem viens, divi, trīs , Lodziņš ar pluszīmi un mīnuszīme , lai parādītu tikai kopsummas, kā parādīts nākamajā rindas kontūras piemērā:

   Strukturēts saraksts, kur redzamas tikai kopsummu rindas

  3. Papildinformāciju skatiet sadaļā Strukturētu datu rādīšana vai paslēpšana.

 2. Kopsavilkuma atskaites diagramma

  1. Atlasiet kopsavilkuma datus, no kuriem jāizveido diagramma.

   Piemēram, lai diagrammu tikai no Kalniņa un Zviedres kopsummām, bet ne gala summām, atlasiet šūnas no a1 līdz C19, kā parādīts iepriekšējā piemērā.

  2. Noklikšķiniet uz ievietot > diagrammas > ieteicamās diagrammasun pēc tam noklikšķiniet uz cilnes visas diagrammas un izvēlieties savu diagrammas tipu.

   Dialoglodziņš diagrammas ievietošana

   Piemēram, ja izvēlējāties sagrupētās kolonnas opciju, diagramma izskatīsies šādi:

   No starpsummu datiem izveidota diagramma

   Ja strukturētajā datu sarakstā rādāt vai paslēpjat detaļas, diagramma arī tiek atjaunināta, lai dati tiktu rādīti vai paslēpti.

Excel tīmeklim varat grupēt (vai strukturējuma) rindas un kolonnas.

Piezīme.: Lai gan datiem varat pievienot kopsavilkuma rindas vai kolonnas (izmantojot tādas funkcijas kā SUM vai SUBTOTAL), jūs nevarat lietot stilus vai iestatīt pozīcijas kopsavilkuma rindām un kolonnām Excel tīmeklim.

Rindu vai kolonnu struktūras izveide

Rindu strukturējums programmā Excel Online

Kolonnu strukturējums programmā Excel Online

Rindu strukturējums programmā Excel Online

 1. Pirmajā kolonnā ir etiķetes.

 2. Strukturējumā tiek grupētas detalizētās rindas un kopsavilkuma rindas.

 3. Gala summa nav grupēta strukturējumā.

Kolonnu strukturējums programmā Excel Online

 1. Pirmajā rindā ir etiķetes.

 2. Detalizētās informācijas kolonnas un kopsavilkuma kolonnas ir grupētas strukturējumā.

 3. Gala summa nav grupēta strukturējumā.

 1. Pārliecinieties, vai katrai datu kolonnai (vai rindai), kas jāstrukturē, ir etiķete pirmajā rindā (vai kolonnā), katrā kolonnā (vai rindā) ir līdzīgi dati un diapazonā nav tukšu rindu vai kolonnu.

 2. Atlasiet datus (ieskaitot visas kopsavilkuma rindas vai kolonnas).

 3. Cilnes dati grupā strukturējums noklikšķiniet uz Grupēt > grupas rindas vai grupas kolonnas.

 4. Ja vēlaties strukturēt iekšēju ligzdotu grupu, atlasiet datu diapazona rindas vai kolonnas un atkārtojiet 3. darbību.

 5. Turpiniet atlasīt un grupēt iekšējās rindas vai kolonnas, līdz ir izveidoti visi nepieciešamie strukturējuma līmeņi.

Rindu vai kolonnu atgrupēšana

 • Lai atgrupētu, atlasiet rindas vai kolonnas un pēc tam cilnes dati grupā strukturējums noklikšķiniet uz Atgrupēt un atlasiet atgrupēt rindas vai atgrupēt kolonnas.

Strukturētu datu rādīšana vai paslēpšana

Veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām.

Grupas detalizēto datu rādīšana vai paslēpšana    

 • Lai rādītu detalizētos datus kādā grupā, noklikšķiniet uz grupas Lodziņš ar pluszīmi vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT + SHIFT + =.

 • Lai paslēptu detalizētos datus kādai grupai, noklikšķiniet uz grupas mīnuszīme vai nospiediet taustiņu kombināciju ALT + SHIFT +-.

Visa strukturējuma izvēršana vai sakļaušana līdz noteiktam līmenim    

 • viens, divi, trīs strukturējuma simbolos noklikšķiniet uz vēlamā līmeņa. Zemāku līmeņu detalizētie dati tiek paslēpti.

 • Piemēram, ja strukturējumam ir četri līmeņi, var paslēpt ceturto līmeni, bet parādīt pārējos līmeņus, noklikšķinot uz trīs .

Visu strukturējuma detalizēto datu rādīšana vai paslēpšana    

 • Lai rādītu visus detalizētos datus, viens, divi, trīs strukturējuma simboliem noklikšķiniet uz zemākā līmeņa. Piemēram, ja ir trīs līmeņi, noklikšķiniet uz trīs .

 • Lai paslēptu visus detalizētos datus, noklikšķiniet uz  viens .

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistiem Excel Tech kopienā, saņemt atbalstu Answers kopienā vai ieteikt jaunu līdzekli vai uzlabojumu vietnē Excel User Voice.

Skatiet arī

Datu grupēšana vai atgrupēšana rakurstabulā

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×