Datu bāzes objektu noformējuma iestatījumu pielāgošana

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Varat iestatīt datu bāzes opcijas, ko var izmantot, lai modificētu Access datora datu bāzes objektu noformējuma, noklikšķinot uz Fails, Opcijasun pēc tam uz Objektu projektētāji. Varat iestatīt opcijas tabulas, formas, atskaites un vaicājumu noformējuma no šīs centralizētu Access opcijas atrašanās vietā, lai gan lielākā daļa iestatījumi tiek ignorētas tabulu datu lapas un izkārtojuma skatā. Varat arī pielāgot atlasīto kļūdu pārbaudes iestatījumi no šīs kategorijas.

Piezīme.: Ja izmantojat programmu Access 2007, noklikšķiniet uz Microsoft Office pogas > Access opcijasun pēc tam uz Objektu projektētāji.

Piezīme.:  Šis raksts neattiecas uz Access tīmekļa lietojumprogrammām — tāda veida datu bāzi, kas tiek izstrādāta programmā Access un publicēta tiešsaistē.

Iespējamās darbības

Tabulas noformējuma iestatījumu pielāgošana

Vaicājuma noformējuma iestatījumu pielāgošana

Formu un atskaišu noformējuma iestatījumu atlase

Kļūdu pārbaudes opciju mainīšana

Tabulas noformējuma iestatījumu pielāgošana

Tabulas noformējuma skatā ir iestatīšanas opcijas, kas paredzētas, lai izveidotu pielāgotus tabulu noklusējuma iestatījumus, piemēram, teksta fonta tipu un lielumu, lauku nosaukumu prefiksu vai sufiksu iestatījumu, kā arī iestatījumus, kas programmā Access nodrošina lauku automātiskās indeksēšanas iespēju.

Access opcijās pieejamie tabulas noformējuma iestatījumi

Iestatījums

Apraksts

Noklusējuma lauka tips

Iestatiet vai mainiet to jauno tabulu un lauku noklusējuma datu tipu, kurus pievienojat esošām tabulām. Noklusējuma datu tips ir Teksts.

Noklusējuma teksta lauka lielums

Iestatiet maksimālo rakstzīmju skaitu, cik var ievadīt atlasītajā noklusējuma datu tipa laukā. Nevar pārsniegt noklusējuma maksimumu, kas ir 255 rakstzīmes.

Noklusējuma skaitļa lauka lielums

Iestatiet vai mainiet vesela skaitļa tipu laukiem, kuriem iestatīts datu tips Skaitlis.

Importēšanas/izveidošanas automātiskā indeksēšana

Ievadiet sākuma vai beigu rakstzīmes lauka nosaukums. Ja importējat laukus no ārējā faila vai lauku pievienošana tabulai, Access automātiski indeksi visus laukus ar nosaukumiem, kas atbilst šeit ievadītās rakstzīmes. Lai atdalītu rakstzīmju virknes, izmantojiet semikolu. Ja rakstāt vienībasnosaukums, piemēram, Access indeksi laukos ar nosaukumu "Vienības _ cena" un "Uzņēmuma _ nosaukums."

Rādīt pogas Rekvizīta atjaunināšanas opcijas

Ja ir atlasīta šī opcija, tiek rādīta poga Rekvizīta atjaunināšanas opcijas. Šī poga tiek parādīta, kad maināt tabulas lauka rekvizītu un, tiklīdz tabulas noformējumā esat mainījis noteiktus lauka rekvizītus, tiek jautāts, vai vēlaties atjaunināt saistītos vaicājumu, formu un atskaišu rekvizītus.

Uz lapas sākumu

Vaicājuma noformējuma iestatījumu pielāgošana

Kad apgabalā Vaicājuma noformējums atlasāt opcijas, jaunajiem vaicājumiem automātiski tiek pievienoti noformējuma elementi.

Parādīti vaicājuma noformējuma iestatījumi

Iestatījums

Apraksts

Rādīt tabulu nosaukumus

Atlasiet šo opciju, ja vaicājumā, kura pamatā ir vairākas tabulas, vēlaties sekot lauku avotiem. Ja ir atlasīta šī opcija, programma Access vaicājuma noformējuma režģī rāda rindu Tabula. Ja šo rindu vēlaties paslēpt tikai jaunajos vaicājumos, notīriet šo izvēles rūtiņu.

Piezīme.: Ja atverat esošu vaicājumu, kurā iepriekš tika rādīti tabulu nosaukumi, programma Access ignorē šo opciju.

Izvadīt visus laukus

Ja ir atlasīta šī opcija, programma Access vaicājumiem pievieno priekšrakstu Select *. Izmantojot šo priekšrakstu, pēc tam tiek izgūti visi norādītā vaicājuma pamatā esošo tabulu vai vaicājumu lauki. Notīriet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties redzēt tikai tos laukus, ko pievienojat, izmantojot vaicājuma noformētāju.

Piezīme.: Šī opcija attiecas tikai uz jaunajiem vaicājumiem, kas izveidoti pašreizējā programmas Access gadījumā.

Iespējot automātisko apvienošanu

Ja izmantojat vaicājuma noformētāju, atlasiet šo opciju, lai automātiski izveidotu iekšējo savienojumu starp divām tabulām. Notīriet šo izvēles rūtiņu, ja relācijas vēlaties definēt pats.

Piezīme.: Lai šis iestatījums darbotos, tabulās jābūt laukam ar vienādu nosaukumu un datu tipu un viens no šiem laukiem jāizmanto par primāro atslēgu.

Vaicājuma noformējuma fonts

Fonts: iestata vaicājuma noformētājā lietojamo noklusējuma fontu

Lielums: iestata vaicājuma noformējumā lietojamo noklusējuma fonta lielumu

Ar SQL Server saderīga sintakse (ANSI 92)

  • Šī datu bāze. Atlasiet šo opciju, ja vēlaties izpildīt vaicājumus Microsoft SQL Server datu bāzēs. Ja esat atlasījis šo opciju, visos vaicājumos jāizmanto ANSI-92 sintakse. Iespējams, ka esošie vaicājumi, kas rakstīti, lietojot vecāko ANSI-89 standartu (Access noklusējums), nedarbosies vai atgriezīs neparedzētus rezultātus.

  • Noklusējums jaunajās datu bāzēs. Atlasiet šo opciju, lai ANSI-92 padarītu par vaicājumu noklusējuma sintaksi visās jaunajās datu bāzēs, kas tiks izveidotas pašreizējā programmas Access gadījumā.

Uz lapas sākumu

Formu un atskaišu noformējuma iestatījumu atlase

Noformējot formu vai atskaiti, šīs opcijas definē atlases darbību, velkot taisnstūri, lai atlasītu vienu vai vairākas vadīklas. Atlasītie iestatījumi attiecas uz visām Access datu bāzēm neatkarīgi no tā, vai tās ir atvērtas vai nav atvērtas, kā arī uz datu bāzēm, ko izveidosit vēlāk.

Parādītas formu un atskaišu noformētāja iestatījumu opcijas

Iestatījums

Apraksts

Daļēji iekļauts

Atlases taisnstūris sedz vadīklas vai vadīklu grupas daļu.

Pilnībā iekļauts

Atlases taisnstūris pilnībā ietver visu vadīklu vai vadīklu grupu.

Formas veidne

Lai mainītu noklusējuma iestatījumu, ievadiet tās esošās formas nosaukumu, kuru vēlaties izmantot kā jauno formu veidni. Formās, kas tiks izveidotas, izmantojot šo veidni, būs tādi paši sadaļu un vadīklu rekvizīti kā šajā veidnē.

Atskaites veidne

Lai mainītu noklusējuma iestatījumu, ievadiet tās esošās atskaites nosaukumu, kuru vēlaties izmantot kā jauno atskaišu veidni. Jaunajās atskaitēs būs tādi paši sadaļu un vadīklu rekvizīti kā šajā veidnē.

Vienmēr izmantot notikumu procedūras

Startē Visual Basic redaktoru, nevis parāda dialoglodziņu Veidotāja izvēle. Pēc noklusējuma šis dialoglodziņš tiek parādīts, ja kāda notikuma rekvizītu lapā noklikšķināt uz Poga Veidotājs .

Uz lapas sākumu

Kļūdu pārbaudes opciju mainīšana

Šie kļūdu pārbaudes iestatījumi tiek atlasīti pēc noklusējuma, lai programma Access varētu automātiski pārbaudīt, vai formu un atskaišu noformējumā nav kļūdu, tomēr, ja kāda opcija jums nav nepieciešama, varat notīrīt tās izvēles rūtiņu.

Objektu noformētāju kategorijā pieejamie kļūdu pārbaudes iestatījumi

Iestatījums

Apraksts

Iespējot kļūdu pārbaudi

Iespējo vai atspējo kļūdu pārbaudi formās un atskaitēs. Programma Access ievieto kļūdu indikatorus vadīklās, kurās radušās viena vai vairākas kļūdas. Šie indikatori tiek parādīti kā trīsstūri vadīklas augšējā kreisajā vai augšējā labajā stūrī atkarībā no teksta noklusējuma virziena iestatījuma. Indikatoru noklusējuma krāsa ir zaļa, taču to var mainīt atbilstoši savām vajadzībām. Pēc noklusējuma kļūdu pārbaude ir ieslēgta, bet, notīrot šo izvēles rūtiņu, kļūdu pārbaude datu bāzē tiek atspējota.

Pārbaudīt, vai nav nesaistītu etiķešu un vadīklu

Kad atlasāt vadīklu un etiķeti, Access pārbauda, vai atlasītie objekti ir saistīti viens ar otru. Ja Access konstatē kļūdu, parastā kļūdas indikatora vietā tiek parādīta poga Trasēt kļūdu. Turklāt poga Trasēt kļūdu tiek parādīta arī tad, ja etiķete vai vadīkla ir saistīta ar citu objektu.

Pārbaudīt, vai nav jaunu nesaistītu etiķešu

Šis iestatījums attiecas tikai uz formām un, ja tas ir atlasīts, ļauj programmai Access pārbaudīt visas jaunās etiķetes, vai tās ir saistītas ar vadīklām.

Pārbaudīt, vai nav īsinājumtaustiņu kļūdu

Access pārbauda tastatūras īsinājumtaustiņu dublikātus un nederīgas saīsnes, piemēram, atstarpes rakstzīmes, un piedāvā citu variantu sarakstu. Šis iestatījums attiecas tikai uz formām.

Pārbaudīt, vai nav nederīgu vadīklas rekvizītu

Programma Access pārbauda, vai vadīklām nav nederīgu rekvizītu iestatījumu, piemēram, nederīgas izteiksmes vai lauku nosaukumi.

Pārbaudīt bieži sastopamās atskaišu kļūdas

Programma Access pārbauda, vai atskaitēs nav bieži sastopamu kļūdu, piemēram, nederīgas kārtošanas secības vai platuma, kas ir lielāks par atlasīto papīra formātu. Šis iestatījums attiecas tikai uz atskaitēm.

Kļūdas indikatora krāsa

Iestatiet vai mainiet kļūdas indikatora krāsu, kurš tiek parādīts, ja formā, atskaitē vai vadīklā ir radusies kļūda.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×