Darbs ar sarakstiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar sarakstiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai programmā To-Do darbam ar Android izveidotu uzdevumu sarakstus konkrētam projektam, laika grafikam vai ikdienas darbībām. Varat arī mainīt saraksta noformējumu un kārtot sarakstus pēc saviem ieskatiem. Vēlāk, kad tie vairs nav vajadzīgi, tos var izdzēst.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Saraksta izveidošana

Izveidojiet sarakstu ar veicamajiem uzdevumiem, kurus vēlaties paveikt, piemēram, noteiktā dienā vai projektā.

 1. Lai pārietu uz sānjoslas skatu, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Sidebar button" (Sānjoslas poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai izveidotu jaunu sarakstu, pavelciet pa labi līdz brīdim, līdz tiek atskaņots "New list, out of list" (Jauns saraksts, no saraksta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek izveidota jauna saraksta lapa bez nosaukuma un fokuss tiek pārvietots uz saraksta nosaukuma lauku.

 3. Ierakstiet saraksta nosaukumu.

 4. Lai aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup pēc tam pa kreisi.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Save button" (Poga Saglabāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Fokuss tiek pārvietots uz pirmā uzdevuma nosaukuma ievades lauku saraksta skatā. Papildinformāciju par uzdevumu pievienošanu skatiet rakstā Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju.

Uzdevumu meklēšana

Izmantojiet meklēšanas opciju sānjoslas skatā, lai ātri atrastu kādu uzdevumu veicamo darbu sarakstos.

 1. Lai pārietu uz sānjoslas skatu, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Sidebar button" (Sānjoslas poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai meklētu kādu uzdevumu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "meklēšanas ievades poga" un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta meklēšanas izvēlne un fokuss tiek pārvietots meklēšanas lauku.

 3. Ievadiet meklēšanas vārdu. Ir pietiekami ievadīt vārda sākumu.

 4. Lai naviģētu uz meklēšanas rezultātu sarakstu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots rezultāts. Rezultāts sākas ar "To-do" (Veicamais uzdevums), kam seko tā nosaukums. Lai pārvietotos meklēšanas rezultātu sarakstā, pavelciet pa labi vai pa kreisi.

 5. Lai atvērtu pašlaik atlasītā rezultāta detalizēto skatu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Saraksta pārdēvēšana

Varat pārdēvēt sarakstu, lai tas labāk atbilstu jūsu vajadzībām.

Piezīme.: Varat pārdēvēt tikai savus izveidotos sarakstus. Saraksti Mana diena un Uzdevumi ir noklusējuma saraksti un tos nav iespējams pārdēvēt.

 1. Lai pārietu uz sānjoslas skatu, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Sidebar button" (Sānjoslas poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai pārietu uz sarakstu, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek nosaukts saraksts, kuru vēlaties pārdēvēt, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts saraksta skats.

 3. Lai atvērtu saraksta opciju izvēlni, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "More options button" (Papildopciju poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Menu expanded" (Izvēlne ir izvērsta).

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Rename list" (Pārdēvēt sarakstu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss tiek pārvietots uz saraksta nosaukuma lauku.

 5. Izdzēsiet iepriekšējo nosaukumu, izmantojot tastatūru, un pēc tam ierakstiet jauno nosaukumu.

 6. Lai aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup pēc tam pa kreisi.

 7. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Save button" (Poga Saglabāt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Saraksta dizaini

Mainiet saraksta dizainu atbilstoši vēlamajam noformējumam.

Piezīme.: Dizaina maiņa nav pieejama noklusējuma sarakstam Mana diena.

 1. Saraksta skatīšanas laikā, lai atvērtu saraksta opciju izvēlni, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "More options button" (Papildopciju poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Menu expanded" (Izvēlne ir izvērsta).

 2. Lai atrastu dizaina opcijas, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Change theme" (Dizaina maiņa), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai atlasītu dizainu, pavelciet pa labi vai kreisi, līdz tiek atskaņots vēlamā dizaina nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu ekrānam.

 4. Lai aizvērtu izvēlni, pavelciet lejup pēc tam pa kreisi.

Pabeigto uzdevumu rādīšana/paslēpšana

Pēc noklusējuma sarakstos tiek parādīti pabeigtie un nepabeigtie uzdevumi. Lai sakārtotu savus sarakstus, varat paslēpt pabeigtos uzdevumus.

Piezīme.: Pabeigto uzdevumu paslēpšana sarakstā nav pieejama noklusējuma sarakstam Mana diena.

 1. Saraksta skatīšanas laikā, lai atvērtu saraksta opciju izvēlni, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "More options button" (Papildopciju poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Menu expanded" (Izvēlne ir izvērsta).

 2. Lai paslēptu pabeigtos uzdevumus, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Hide completed to-dos" (Paslēpt pabeigtos uzdevumus) un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Saraksta opciju izvēlne tiek aizvērta un saraksta skatā tiek parādīti tikai nepabeigtie uzdevumi.

 4. Lai parādītu paslēptos pabeigtos uzdevumus, saraksta opciju izvēlnē pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Show completed to-dos" (Parādīt pabeigtos uzdevumus), un pēc tam veiciet dubultpieskārienu pie ekrāna.

Uzdevumu kārtošana

Saraksta kārtošana var palīdzēt efektīvāk organizēt un atrast veicamos uzdevumus.

Piezīme.: Sarakstu kārtošana nav pieejama noklusējuma sarakstam Mana diena.

 1. Saraksta skatīšanas laikā, lai atvērtu saraksta opciju izvēlni, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "More options button" (Papildopciju poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Menu expanded" (Izvēlne ir izvērsta).

 2. Lai atrastu kārtošanas opcijas, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Sort" (Kārtot), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai atlasītu kārtošanas opciju, pavelciet pa labi vai kreisi, līdz tiek atskaņots nepieciešamās opcijas nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pēc kārtošanas opcijas atlasīšanas kārtošanas izvēlne tiek aizvērta un fokuss atgriežas pie saraksta skata.

 4. Lai sarakstā noņemtu kārtošanu, saraksta skatīšanas laikā pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Remove sorting button" (Poga Noņemt kārtošanu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Saraksta dzēšana

Ja izveidotie saraksti vairs nav vajadzīgi, varat ātri tos izdzēst.

Piezīme.: Varat izdzēst tikai savus izveidotos sarakstus. Noklusējuma sarakstus Mana diena un Uzdevumi nav iespējams izdzēst.

 1. Saraksta skatīšanas laikā, lai atvērtu saraksta opciju izvēlni, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "More options button" (Papildopciju poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Menu expanded" (Izvēlne ir izvērsta).

 2. Lai izdzēstu sarakstu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete list" (Izdzēst sarakstu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai apstiprinātu dzēšanu, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Yes button" (Poga Jā), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Ja vēlaties atcelt dzēšanu, apstiprinājuma uznirstošajā logā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Cancel button" (Atcelšanas poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Pēc saraksta dzēšana fokuss atgriežas pie saraksta Mana diena .

Skatiet arī

Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā pārvietoties programmā To-Do, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet Windows iebūvēto ekrāna lasītāju Diktors, lai programmā To-Do izveidotu uzdevumu sarakstus konkrētam projektam, laika grafikam vai ikdienas darbībām. Varat arī mainīt saraksta noformējumu un kārtot sarakstus pēc saviem ieskatiem. Vēlāk, kad tie vairs nav vajadzīgi, tos var izdzēst.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Windows tālrunī. Izmantojot planšetdatoru vai PC datoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Saraksta izveidošana

Izveidojiet sarakstu ar veicamajiem uzdevumiem, kurus vēlaties paveikt, piemēram, noteiktā dienā vai projektā.

 1. Lai pārietu uz sānjoslas skatu, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Navigation button, double-tap to activate" (Navigācijas poga, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai izveidotu jaunu sarakstu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "New list button, double-tap to activate" (Jauna saraksta poga, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek izveidota jauna saraksta lapa bez nosaukuma un fokuss tiek pārvietots uz saraksta nosaukuma lauku.

 3. Ierakstiet saraksta nosaukumu.

 4. Slidiniet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots: “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu tastatūru.

Uzdevumu meklēšana

Izmantojiet meklēšanas opciju sānjoslas skatā, lai ātri atrastu kādu uzdevumu veicamo darbu sarakstos.

 1. Lai pārietu uz sānjoslas skatu, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Navigation button, double-tap to activate" (Navigācijas poga, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai meklētu kādu uzdevumu, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots: "Search your tasks button, double-tap to activate" (Uzdevumu meklēšanas poga, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta meklēšanas izvēlne un fokuss tiek pārvietots meklēšanas lauku.

 3. Ievadiet meklēšanas vārdu. Ir pietiekami ievadīt vārda sākumu.

 4. Slidiniet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots: “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu tastatūru.

 5. Lai naviģētu uz meklēšanas rezultātu sarakstu, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots rezultāts. Rezultāts sākas ar "Veicamais uzdevums", kam seko tā nosaukums un pozīcija sarakstā, piemēram, "1. no 2." Lai pārvietotos meklēšanas rezultātu sarakstā, pavelciet pa labi vai pa kreisi.

 6. Lai atvērtu pašlaik atlasītā rezultāta detalizēto skatu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Saraksta pārdēvēšana

Varat pārdēvēt sarakstu, lai tas labāk atbilstu jūsu vajadzībām.

Piezīme.: Varat pārdēvēt tikai savus izveidotos sarakstus. Saraksti Mana diena un Uzdevumi ir noklusējuma saraksti un tos nav iespējams pārdēvēt.

 1. Lai nokļūtu sānjoslas skatā, velciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots: "Navigation button, double-tap to activate" (Navigācijas poga, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai pārietu uz sarakstu, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek nosaukts saraksts, kuru vēlaties pārdēvēt, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts saraksta skats.

 3. Lai atvērtu saraksta opciju izvēlni, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Edit" (Rediģēt) un tiek nosaukta faila atrašanās vieta sarakstā. Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Popup window, rename list, menu item" (Uznirstošais logs, pārdēvēt sarakstu, izvēlnes elements).

 4. Lai pārdēvētu sarakstu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss tiek pārvietots uz saraksta nosaukuma lauku. Izdzēsiet iepriekšējo nosaukumu, izmantojot tastatūru, un pēc tam ierakstiet jauno nosaukumu.

 5. Slidiniet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots: “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu tastatūru.

Saraksta dizaini

Mainiet saraksta dizainu atbilstoši vēlamajam noformējumam.

Piezīme.: Dizaina maiņa nav pieejama noklusējuma sarakstam Mana diena.

 1. Saraksta skatīšanas laikā, lai atvērtu saraksta opciju izvēlni, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots: "Edit" (Rediģēt) un tiek nosaukta saraksta faila atrašanās vieta. Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Popup window, rename list, menu item" (Uznirstošais logs, pārdēvēt sarakstu, izvēlnes elements).

 2. Lai atrastu dizaina opcijas, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots: "Theme" (Dizains).

 3. Lai atlasītu dizainu, turpiniet vilkt pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamā dizaina nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu ekrānam. Pašlaik atlasītais dizains tiek identificēts kā "atlasīts", bet pārējie ir "neatlasīti."

 4. Slidiniet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots: "Custom, back, button collapsed" (Pielāgots, atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu izvēlni.

Pabeigto uzdevumu rādīšana/paslēpšana

Pēc noklusējuma sarakstos tiek parādīti pabeigtie un nepabeigtie uzdevumi. Lai sakārtotu savus sarakstus, varat paslēpt pabeigtos uzdevumus.

Piezīme.: Pabeigto uzdevumu paslēpšana sarakstā nav pieejama noklusējuma sarakstam Mana diena.

 1. Saraksta skatīšanas laikā, lai atvērtu saraksta opciju izvēlni, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots: "Edit" (Rediģēt) un tiek nosaukta saraksta faila atrašanās vieta. Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Popup window, rename list, menu item" (Uznirstošais logs, pārdēvēt sarakstu, izvēlnes elements).

 2. Lai paslēptu pabeigtos uzdevumus, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek atskaņots: "Paslēpt pabeigtos uzdevumus, izvēlnes elements, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu", un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Saraksta opciju izvēlne tiek aizvērta un saraksta skatā tiek parādīti tikai nepabeigtie uzdevumi.

 4. Lai parādītu paslēptos pabeigtos uzdevumus, saraksta opciju izvēlnē pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots: "Show completed to-dos, menu item, double-tap to activate" (Parādīt pabeigtos uzdevumus, izvēlnes elements, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Uzdevumu kārtošana

Saraksta kārtošana var palīdzēt efektīvāk organizēt un atrast veicamos uzdevumus.

Piezīme.: Sarakstu kārtošana nav pieejama noklusējuma sarakstam Mana diena.

 1. Saraksta skatīšanas laikā, lai atvērtu kārtošanas opciju izvēlni, pavelciet pa labi vai kreisi, līdz tiek atskaņots: "Sort button, double-tap to activate" (Kārtošanas poga, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai atlasītu kārtošanas opciju, pavelciet pa labi vai kreisi, līdz tiek atskaņots nepieciešamās opcijas nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pēc kārtošanas opcijas atlasīšanas kārtošanas izvēlne tiek aizvērta un fokuss atgriežas pie saraksta skata.

 3. Lai noņemtu kārtošanu no saraksta, šī saraksta skatīšanas laikā pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots: "Remove sorting button, double-tap to activate" (Kārtošanas noņemšanas poga, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Saraksta dzēšana

Ja izveidotie saraksti vairs nav vajadzīgi, varat ātri tos izdzēst.

Piezīme.: Varat izdzēst tikai savus izveidotos sarakstus. Noklusējuma sarakstus Mana diena un Uzdevumi nav iespējams izdzēst.

 1. Saraksta skatīšanas laikā, lai atvērtu saraksta opciju izvēlni, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots: "Edit" (Rediģēt) un tiek nosaukta saraksta faila atrašanās vieta. Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Popup window, rename list, menu item" (Uznirstošais logs, pārdēvēt sarakstu, izvēlnes elements).

 2. Lai izdzēstu sarakstu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete list, menu item, double-tap to activate" (Izdzēst sarakstu, izvēlnes elements, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai apstiprinātu dzēšanu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete button, double-tap to activate" (Dzēšanas poga, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Ja vēlaties atcelt dzēšanu, apstiprinājuma uznirstošajā logā pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Cancel button, double-tap to activate" (Atcelšanas poga, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Kā pārvietoties programmā To-Do, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet Windows iebūvēto ekrāna lasītāju Diktors, lai programmā To-Do darbam tīmekli izveidotu veicamo uzdevumu sarakstus konkrētam projektam, laika grafikam vai ikdienas darbībām. Varat arī rediģēt sarakstus, mainīt to noformējumu un tos kārtot. Vēlāk, kad saraksti vairs nav vajadzīgi, tos var izdzēst.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat To-Do darbam tīmekli, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. To-Do darbam tīmekli darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis To-Do darbam tīmekli.

Šajā tēmā

Saraksta izveidošana

Izveidojiet sarakstu ar veicamajiem uzdevumiem, kurus vēlaties paveikt, piemēram, noteiktā dienā vai projektā.

 1. Programmā To-Do, lai izveidotu jaunu sarakstu, nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots "New list button" (Jauna saraksta poga), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu. Tiek izveidota jauna saraksta lapa bez nosaukuma un fokuss tiek pārvietots uz saraksta nosaukuma lauku.

 2. Ierakstiet saraksta nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter.

Uzdevumu meklēšana

Izmantojiet meklēšanas opciju sānjoslā, lai ātri atrastu kādu uzdevumu veicamo darbu sarakstos.

 1. To-DoSānjoslā, lai meklētu kādu uzdevumu, nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots "Search button" (Meklēšanas poga), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu. Fokuss tiek pārvietots uz meklēšanas lauku.

 2. Ierakstiet meklēšanas vārdu. To-Do automātiski parāda meklēšanas rezultātus, kamēr rakstāt.

 3. Lai naviģētu uz meklēšanas rezultātu sarakstu, nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots rezultāts. Lai pārvietotos meklēšanas rezultātu sarakstā, nospiediet taustiņu Tab vai taustiņu kombināciju Shift+Tab. Pārvietošanās laikā Diktors nosauc uzdevuma vienumu kā "Uzdevums <uzdevuma vienuma nosaukums>." Pabeigtie uzdevumi tiek nosaukti kā "Pabeigts uzdevums <uzdevuma vienuma nosaukums>."

 4. Lai atvērtu uzdevuma detalizēto skatu, kad atrodaties pie uzdevuma, nospiediet atstarpes taustiņu.

Saraksta pārdēvēšana

Izmantojiet saraksta opciju izvēlni, lai pārdēvētu saraksta, kuru izveidojāt.

Piezīme.: Varat pārdēvēt tikai savus izveidotos sarakstus. Noklusējuma sarakstus Mana diena un Uzdevumi nav iespējams pārdēvēt.

 1. Programmā To-Do, lai dotos uz sarakstu sānjoslā, nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots nepieciešamā saraksta nosaukums.

 2. Lai atlasītu sarakstu, kuru vēlaties pārdēvēt, nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērts uzdevumu saraksta skats.

 3. Lai atvērtu saraksta opciju izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atskaņots: "List options button" (Saraksta opciju poga).

 4. Nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērta saraksta opciju izvēlne.

 5. Lai pārdēvētu sarakstu, nospiediet taustiņu Tab. Tiek atskaņots: "saraksta pārdēvēšanas poga."

 6. Nospiediet atstarpes taustiņu. Fokuss tiek pārvietots uz saraksta nosaukuma lauku.

 7. Ievadiet jauno saraksta nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter. Saraksta nosaukums tiek mainīts.

Pabeigto uzdevumu rādīšana vai paslēpšana

Pēc noklusējuma sarakstos tiek parādīti pabeigtie un nepabeigtie uzdevumi. Lai sakārtotu savus sarakstus, varat paslēpt pabeigtos uzdevumus.

Piezīme.: Pabeigto uzdevumu paslēpšana nav pieejama noklusējuma sarakstam Mana diena.

 1. To-Do saraksta, kurā vēlaties paslēpt pabeigtos uzdevumus, uzdevumu saraksta skatā nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atskaņots: "List options button" (Saraksta opciju poga).

 2. Nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērta saraksta opciju izvēlne.

 3. Lai paslēptu pabeigtos uzdevumus, nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots "Hide completed to-dos button" (Poga Paslēpt pabeigtos uzdevumus), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

 4. Saraksta opciju izvēlne tiek aizvērta un uzdevumu saraksta skatā tiek parādīti tikai nepabeigtie uzdevumi.

 5. Lai parādītu paslēptos pabeigtos uzdevumus, saraksta opciju izvēlnē nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots "Show completed to-dos items button" (Poga Rādīt pabeigto uzdevumu vienumus) un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu.

Uzdevumu kārtošana

Saraksta kārtošana var palīdzēt efektīvāk organizēt un atrast veicamos uzdevumus.

Piezīme.: Sarakstu kārtošana nav pieejama noklusējuma sarakstam Mana diena.

 1. Saraksta, kurā vēlaties kārtot, uzdevumu saraksta skatā spiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots "Sort to-dos button" (Poga Kārtot uzdevumus), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērta kārtošanas izvēlne.

 2. Lai atlasītu kārtošanas opciju, nospiediet taustiņu Tab vai taustiņu kombināciju Shift+Tab, līdz tiek atskaņots nepieciešamās opcijas nosaukums, un nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu. Pārvietošanās laikā Diktors nosauc opcijas.

  Pēc kārtošanas opcijas atlasīšanas kārtošanas izvēlne tiek aizvērta un fokuss tiek pārvietots uz uzdevumu saraksta skatu.

 3. Lai sarakstā noņemtu kārtošanu, uzdevumu saraksta skatā nospiediet taustiņu Tab vai taustiņu kombināciju Shift+Tab, līdz tiek atskaņots "Close sort order option button" (Poga Aizvērt kārtošanas secības opcijas), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu.

Saraksta dzēšana

Ja izveidotie saraksti vairs nav vajadzīgi, varat ātri tos izdzēst.

Piezīme.: Varat izdzēst tikai savus izveidotos sarakstus. Noklusējuma sarakstus Mana diena un Uzdevumi nav iespējams izdzēst.

 1. Uzdevumu saraksta skatā nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10. Tiek atskaņots: "List options button" (Saraksta opciju poga).

 2. Nospiediet atstarpes taustiņu. Tiek atvērta saraksta opciju izvēlne.

 3. Lai izdzēstu sarakstu, nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots "Delete list button" (Poga Izdzēst sarakstu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Tiek atvērts apstiprinājuma dialoglodziņš. Lai apstiprinātu dzēšanu, divreiz nospiediet taustiņu Tab. Tiek atskaņots: "Delete list button" (Poga Dzēst sarakstu). Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu.

  Ja nevēlaties izdzēst sarakstu, apstiprinājuma logā nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atskaņots "Cancel button" (Atcelšanas poga), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

Skatiet arī

Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Kā pārvietoties programmā To-Do, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×