Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar ieteikumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Izmantojiet Android iebūvēto ekrāna lasītāju TalkBack, lai programmā To-Do darbam ar Android atzīmētu uzdevumus kā pabeigtus, pievienotu tos skatam Mana diena un ienestu papildu ieteiktos uzdevumus. Skatā Ieteikumi tiek rādīti nepabeigtie uzdevumi,kasir, piemēram, nokavēti vai jāpabeidz šodien.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Ieteikumu atvēršana

 1. Skatā Mana diena programmā To-Do pavelciet pa labi, līdz TalkBack atskaņo: "Suggestions" (Ieteikumi).

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu skatu Ieteikumi.

Uzdevumu pabeigšana

 1. Programmas To-Do skatā Ieteikumi pavelciet pa labi, līdz TalkBack atskaņo tā vienuma nosaukumu, kuru vēlaties atzīmēt kā pabeigtu.

 2. Pavelciet pa labi divas reizes. TalkBack atskaņo: "Uncompleted to-do" (Nepabeigts uzdevums).

 3. Lai atzīmēt vienumu kā pabeigtu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. TalkBack atskaņo: "Completed to-do" (Pabeigts uzdevums").

Uzdevuma pievienošana skatam Mana diena

 1. Programmas To-Do skatā Ieteikumi pavelciet pa labi, līdz TalkBack atskaņo tā vienuma nosaukumu, kuru vēlaties pievienot skatam Mana diena.

 2. Velciet pa labi, līdz TalkBack atskaņo: "Add to-do to My Day button" (Poga Pievienot uzdevumu skatam Mana diena).

 3. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai vienumu atlasītu un pievienotu skatam Mana diena.

Ieteikumu aizvēršana

 1. Kamēr ir atlasīts vienums programmas To-Do skatā Ieteikumi pavelciet pa kreisi, līdz TalkBack atskaņo: "Back button" (Poga Atpakaļ).

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu pogu un aizvērtu skatu Ieteikumi. Tiek atvērts skats Mana diena un TalkBack atskaņo: "My Day" (Mana diena).

Skatiet arī

Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar sarakstiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Kā pārvietoties programmā To-Do, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet Windows iebūvēto ekrāna lasītāju Diktors, lai programmā To-Do darbam ar Windows 10 atzīmētu uzdevumus kā pabeigtus, pievienotu tos skatam Mana diena un ienestu papildu ieteiktos uzdevumus. Skatā Ieteikumi tiek rādīti nepabeigtie uzdevumi, kas ir, piemēram, nokavēti vai jāpabeidz šodien.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Windows tālrunī. Izmantojot planšetdatoru vai PC datoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Ieteikumu atvēršana

 1. Skatā Mana diena programmā To-Do vairākkārt pavelciet pa kreisi, līdz Diktors atskaņo: "Suggestions, button" (Ieteikumi, poga).

  Padoms.: Varat arī izpētīt vienumus ekrānā. Lai pārlūkotu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un lēnām velciet to pa ekrānu. Kad atrodat vienumu, Diktors atskaņo tā nosaukumu. Piemēram, lai pārietu uz pogu Ieteikumi skatā Mana diena, novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet to uz augšējo labo stūri, līdz Diktors atskaņo: "Suggestions button" (Poga Ieteikumi). Lai pārtrauktu pārlūkošanu, vienkārši paceliet pirkstu, un fokuss paliks vietā, kur to atstāsit.

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu skatu Ieteikumi.

Uzdevumu pabeigšana

 1. Programmas To-Do skatā Ieteikumi pavelciet pa labi, līdz Diktors atskaņo tā vienuma nosaukumu, kuru vēlaties atzīmēt kā pabeigtu.

 2. Vēlreiz pavelciet pa labi. Diktors atskaņo: "Unchecked complete check box" (Neatzīmēta pabeigta uzdevuma izvēles rūtiņa).

 3. Lai atzīmēt vienumu kā pabeigtu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Uzdevuma pievienošana skatam Mana diena

 1. Programmas To-Do skatā Ieteikumi pavelciet pa labi, līdz Diktors atskaņo tā vienuma nosaukumu, kuru vēlaties pievienot skatam Mana diena.

 2. Turpiniet vilkt pa labi, līdz Diktors atskaņo: "Add to My Day" (Pievienot skatam Mana diena).

 3. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai šo vienumu atlasītu un pievienotu skatam Mana diena.

Papildu ieteikumu ielādēšana

 1. Skatā Ieteikumi programmā To-Do pavelciet pa kreisi, līdz Diktors atskaņo: "Load more suggestions, hyperlink" (Papildu ieteikumu ielādēšana, hipersaite).

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu un ielādētu papildu vienumus.

Ieteikumu aizvēršana

 1. Kamēr ir atlasīts vienums programmas To-Do skatā Ieteikumi pavelciet pa kreisi, līdz Diktors atskaņo: “Done button” (Poga Gatavs).

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu pogu un aizvērtu skatu Ieteikumi. Tiek atvērts skats Mana diena un Diktors atskaņo: "My Day" (Mana diena).

Skatiet arī

Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar sarakstiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Kā pārvietoties programmā To-Do, izmantojot pieejamības līdzekļus

Izmantojiet tastatūru un Windows iebūvēto ekrāna lasītāju Diktors, lai programmā To-Do darbam tīmekli atzīmētu uzdevumus kā pabeigtus, pievienotu tos skatam Mana diena un ienestu papildu ieteiktos uzdevumus. Skatā Ieteikumi tiek rādīti nepabeigtie uzdevumi, kas ir, piemēram, nokavēti vai jāpabeidz šodien.

Piezīmes.: 

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat To-Do darbam tīmekli, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. To-Do darbam tīmekli darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis To-Do darbam tīmekli.

Šajā tēmā

Ieteikumu atvēršana

 1. Skatā Mana diena programmā To-Do vairākkārt nospiediet taustiņu Tab, līdz Diktors atskaņo: "Access suggested to-dos via Suggestions button" (Piekļuve ieteicamajiem uzdevumiem, izmantojot ieteikumu pogu).

 2. Nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu pogu un atvērtu skatu Ieteikumi.

Uzdevumu pabeigšana

 1. Programmas To-Do skatā Ieteikumi vairākas reizes nospiediet taustiņu Tab, līdz Diktors atskaņo tā vienuma nosaukumu, kuru vēlaties atzīmēt kā pabeigtu.

 2. Vēlreiz nospiediet taustiņu Tab. Diktors atskaņo: "Unchecked, mark as completed check box" (Neatzīmēta, pabeigta uzdevuma izvēles rūtiņa).

 3. Lai atzīmētu vienumu kā pabeigtu, nospiediet taustiņu Enter.

Uzdevuma pievienošana skatam Mana diena

 1. Programmas To-Do skatā Ieteikumi vairākas reizes nospiediet taustiņu Tab, līdz Diktors atskaņo tā vienuma nosaukumu, kuru vēlaties pievienot skatam Mana diena.

 2. Fokuss ir vērsts uz vienumu. Lai pārietu pie pogas Pievienot sadaļai Mana diena, nospiediet taustiņu Tab vēl divas reizes. Diktors atskaņo: "Add to My Day" (Pievienot skatam Mana diena).

 3. Nospiediet taustiņu Enter, lai vienumu atlasītu un pievienotu skatam Mana diena.

Papildu ieteikumu ielādēšana

 1. Skatā Ieteikumi programmā To-Do vairākkārt nospiediet taustiņu Tab, līdz Diktors atskaņo “More button” (Poga Vēl).

 2. Lai atlasītu un ielādētu papildu vienumus, nospiediet taustiņu Enter.

Ieteikumu aizvēršana

 1. Kamēr ir atlasīts vienums programmas To-Do skatā Ieteikumi, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab, līdz Diktors atskaņo “Hide suggested to-dos button. Done” (Poga Paslēpt ieteiktos uzdevumus. Gatavs).

 2. Nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu pogu un aizvērtu skatu Ieteikumi. Tiek atvērts skats Mana diena, un Diktors atskaņo “Access suggested to-dos via Suggestions button” (Piekļuve ieteicamajiem uzdevumiem, izmantojot ieteikumu pogu).

Skatiet arī

Darbs ar uzdevumiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Darbs ar sarakstiem programmā To-Do, izmantojot ekrāna lasītāju

Kā pārvietoties programmā To-Do, izmantojot pieejamības līdzekļus

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×