Attēlu un tabulu ievietošana un rediģēšana programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Attēlu un tabulu ievietošana un rediģēšana programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Piezīme.: Mēs vēlamies sniegt jums visjaunāko palīdzības saturu jūsu valodā, cik vien ātri to varam. Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai lapas lejasdaļā varat mums pavēstīt, vai informācija jums noderēja? Ērtai atsaucei šeit ir šis raksts angļu valodā.

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint ar taustiņu un ekrāna lasītāju saistošas, pievienojot attēlus, tabulas vai grafikas slaidrāžu prezentāciju padarīt. Mums ir pārbaudītas ar rīku Diktors un JAWS, bet tā varētu strādāt ar citiem ekrāna lasītāju, kamēr viņi seko bieži pieejamības standartiem un metodes. Jūs uzzināsit, kā rediģēt papildu saturu, piemēram, apgriezt attēlus, tabulas, pārvietot un pievienot un noņemt tabulas rindu un kolonnu.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Attēlu pievienošana no ierīces, tīkla vai interneta

Izmantojot attēlus, klipkopas un citus failus no interneta, ir svarīgi ievērot autortiesības. Raksts Attēlu filtrēšana pēc licences veida var palīdzēt izvēlēties, kurus failus izmantot.

Attēla pievienošana no ierīces vai tīkla

 1. Dodieties uz slaidu satura apgabalu, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + N, P. Jūs dzirdēt: "dialoglodziņš Ievietot attēlu. Faila nosaukumu."

  Padoms.: Dialoglodziņš Attēla ievietošana ir īpašs standarta failu pārlūka loga gadījums, kas tiek atvērts mapē Attēli. Ieteicams, lai ievietojamā attēla fails atrastos pa rokai un to būtu viegli atrast.

 3. Ierakstiet faila nosaukumu un ceļu laukā Faila nosaukums vai arī atlasiet failu, kuru vēlaties ievietot. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Attēls tiek ievietots un atlasīts.

  Piezīme.: Kad ir atlasīts attēls, ir pieejama kontekstjutīgā cilne Formatēšana. Šajā cilnē varat izmantot opcijas, lai mainītu attēla izmērus vai pievienotu krāsas vai stilu, kā arī veiktu citas darbības. Lai pārietu uz cilni Formatēšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J. Tiek atskaņots “Format tab” (Cilne Formatēšana). Lai pārvietotos pa formatēšanas opcijām, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

Attēla pievienošana no interneta

 1. Prezentācijā atveriet slaidu tajā satura apgabalā, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + N, pēc tam F un 1. Jūs dzirdēt: "Loga attēla ievietošana".

 3. Meklēšanas pakalpojuma Bing attēli tiek atvērts dialogs, ar fokusu uz meklēšanas laukā. Ierakstiet meklējamo terminu un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārlūkotu meklēšanas rezultātus, nospiediet taustiņu SR un labā vai kreisā bulttaustiņa.

 5. Lai atlasītu attēlu, novietot fokusu uz to un nospiediet taustiņu kombināciju Shift + Enter. Jūs dzirdēt: "Checked".

  Piezīme.: Varat atlasīt vairākus attēlus.

 6. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Poga Ievietošana”, un nospiediet taustiņu Enter.

  Attēls tiek ievietots un atlasīts.

Attēla apgriešana

Pārveidojiet prezentācijas attēlus konkrētās formās vai proporcijās.

Apgriešana pēc noteiktas formas

 1. Slaida apgabala, atlasiet attēlu, ko vēlaties apgriezt. Lai atlasītu attēlu, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan: "Attēls". JAWS, jūs dzirdēt: "Attēls".

 2. Lai pārietu uz izvēlnes apgriezt pēc formas , nospiediet taustiņu kombināciju Alt + J, P, pēc tam V un S. Jūs dzirdēt: "Taisnstūri."

 3. Lai pārlūkotu formas opcijas, izmantojiet bulttaustiņus. Formas apraksti tiek nosaukti, pārvietojot kursoru.

 4. Lai atlasītu formas apgriešanu, nospiediet taustiņu Enter. Attēls tiek apgriezts atbilstoši atlasītajai formai.

Apgriešana līdz proporcijām

 1. Slaida apgabala, atlasiet attēlu, ko vēlaties apgriezt.

 2. Lai atvērtu izvēlni proporcijas , nospiediet taustiņu kombināciju Alt + J, P, pēc tam V un atbildes. Jūs dzirdēt: "vienu kols vienu."

 3. Lai pārlūkotu proporcijas opcijas, izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus. Proporcijas tiek nosauktas, pārvietojot kursoru.

 4. Lai atlasītu proporcijas, nospiediet taustiņu Enter. Attēls tiek apgriezts atbilstoši atlasītajām proporcijām.

Tabulas pievienošana un formatēšana slaidā

 1. Atveriet slaidu vietā, kur vēlaties ievietot tabulu.

 2. Lai pārietu uz tabulas izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + N, T. Jūs dzirdēt: "1 x1 tabula."

 3. Lai ievietotu tabulu savā prezentācijā, nospiediet taustiņu I.

 4. Tiek atvērts dialoglodziņš Tabulas ievietošana un fokuss tiek vērsts uz lauku Kolonnu skaits. Kolonnu noklusējuma skaits ir 5. Ja vēlaties izdzēst noklusējuma skaitu, nospiediet taustiņu Delete un ierakstiet jauno kolonnu skaitu. Pēc tam nospiediet taustiņu Tab. Fokuss tiek pārvietots uz lauku Rindu skaits. Noklusējuma skaits ir 2. Lai mainītu, ievadiet nepieciešamo rindu skaitu un nospiediet taustiņu Enter.

 5. Tabula tiek ievietota atlasītajā slaidā, ar kursoru šūnā augšējā kreisajā stūrī. Diktors to identificē kā "cell at row zero column zero" (šūna rindā nulle kolonnā nulle).

 6. Lai tabulas šūnās pievienotu tekstu, novietojiet kursoru šūnā un pēc tam ierakstiet tekstu. Lai pārlūkotu šūnas, izmantojiet bulttaustiņus. Pārvietošanās laikā Diktors nosauc šūnu atrašanās vietas.

 7. Lai pārtrauktu tabulas rediģēšanu, nospiediet taustiņu Esc.

Tabulas rindu un kolonnu pievienošana vai izdzēšana

Pievienot rindu

 1. Slaidu apgabalā, atlasiet tabulu. Lai atlasītu tabulu, slaidu apgabalā, nospiediet taustiņu Tab, līdz diktors paziņo par: "Tabulas". JAWS, jūs dzirdēt "Objektu vietturu" un šūnās esošais teksts. Lai sāktu rediģēšana tabulā, nospiediet taustiņu Enter.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai novietotu kursoru šūnā virs vai zem vietas, kur vēlaties ievietot jauno rindu.

 3. Lai pārietu uz cilni Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu L. Tiek atskaņots: "Layout tab" (Cilne Izkārtojums).

 4. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītās šūnas, spiediet taustiņu Tab, līdz atskan: “Insert above button” (Poga Ievietot virs).

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītās šūnas, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan: “Insert below button” (Poga Ievietot zem).

  Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

 5. Rinda tiek ievietota ar fokusu uz jaunās rindas pirmo šūnu kreisajā pusē.

Kolonnas pievienošana

 1. Slaidu apgabalā, atlasiet tabulu.

 2. Novietojiet kursoru šūnā pa labi vai pa kreisi no tās vietas, kur vēlaties redzēt jauno kolonnu.

 3. Lai pārietu uz cilni Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu L. Tiek atskaņots: "Layout tab" (Cilne Izkārtojums).

 4. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītās šūnas, spiediet taustiņu Tab, līdz atskan: “Insert left button” (Poga Ievietot pa kreisi).

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītās šūnas, spiediet taustiņu Tab, līdz atskan: “Insert right button” (Poga Ievietot pa labi).

  Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

 5. Kolonna tiek ievietota ar fokusu jaunās kolonnas augšējo šūnu.

Rindas vai kolonnas dzēšana

 1. Tabulā, novietojiet kursoru kolonnas vai rindas šūnā, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Lai pārietu uz Dzēst izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + J, un pēc tam L un D. Jūs dzirdēt: "Rindām un kolonnām, dzēst kolonnas."

 3. Veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.

  • Lai izdzēstu kolonnu, nospiediet C.

  • Lai izdzēstu rindas, nospiediet taustiņu R.

 4. Kolonna vai rinda tiek izdzēsta un fokuss tiek pārvietots uz citu šūnu tabulā.

Padoms.: Lai ātri izdzēstu visu tabulu, atlasiet tabulu un pēc tam nospiediet taustiņu Delete.

Apmales pievienošana tabulai

 1. Atlasiet tabulu, kurai vēlaties pievienot apmali. Lai atlasītu tabulu, slaidu apgabalā, nospiediet taustiņu Tab, līdz diktors paziņo par: "Tabulas". JAWS, jūs dzirdēt "Objektu vietturu" un šūnās esošais teksts.

 2. Lai izvēlētos apmales stilu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + J, pēc tam T un L. Jūs dzirdēt "Bez apmalēm" vai apmales stilu. Izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu stilus. Stili tiek paziņots, kad pārslēdzaties. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Lai izvēlētos, kur vēlaties pievienot apmali, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + J, pēc tam T un B. Jūs dzirdēt "Bez apmalēm" vai apmales opciju. Izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu opcijas. Opcijas tiek paziņots, kad pārslēdzaties. Lai atlasītu kādu no opcijām, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Apmale tiek pievienota tabulai un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Tabulas izskata mainīšana

Varat izmantot komandas cilnē Noformējums, lai mainītu tabulas izskatu. Varat, piemēram, lietot tabulas stilu, vai mainīt fona krāsu.

Tabulas stila izmantošana

 1. Atlasiet tabulu, kurai vēlaties lietot vienu pieejamās formatēšanas stilu. Lai atlasītu tabulu, slaidu apgabalā, nospiediet taustiņu Tab, līdz diktors paziņo par: "Tabulas". JAWS jūs dzirdēt "Objektu vietturu" un šūnās esošais teksts.

 2. Lai pārietu uz Tabulu stili izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + J, pēc tam T un atbildes. Jūs dzirdēt pašreizējo tabulas stilu.

 3. Lai pārlūkotu tabulu stilus, izmantojiet bulttaustiņus. Stili tiek atskaņoti pārvietojoties. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms.: Lai noņemtu kādu stilu no tabulas, izvēlnē Tabulu stili nospiediet taustiņu C.

 4. Tabulas stils tiek mainīts un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Fona pievienošana vai mainīšana

 1. Atlasiet tabulu, kurā vēlaties veikt izmaiņas fona krāsu.

 2. Lai pārietu uz ēnojums izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + J, pēc tam T un H. Jūs dzirdēt pašreizējo fona krāsu.

 3. Lai pārlūkotu fona krāsas, izmantojiet bulttaustiņus. Krāsas tiek nosauktas, pārvietojot kursoru. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms.: Lai noņemtu fona krāsu, nospiediet taustiņu N, lai atlasītu Bez aizpildījuma.

 4. Tabulas fona krāsa tiek mainīta un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Tabulas pārvietošana vai tās izmēru mainīšana

Tabulas pārvietošana

 1. Atlasiet tabulu, kuru vēlaties pārvietot. Lai atlasītu tabulu, slaidu apgabalā, nospiediet taustiņu Tab, līdz diktors paziņo par: "Tabulas". JAWS, jūs dzirdēt "Objektu vietturu" un šūnās esošais teksts.

 2. Lai pārvietotu tabulu slaidā, izmantojiet bulttaustiņus.

 3. Lai pārtrauktu tabulas pārvietošanu, nospiediet taustiņu Esc.

Tabulas izmēru mainīšana

Konkrētu tabulas izmēru ievadīšana

 1. Atlasiet tabulu, kuras izmērus vēlaties mainīt.

 2. Lai pārietu uz cilni Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu L. Tiek atskaņots: "Layout tab" (Cilne Izkārtojums).

 3. Veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.

  • Lai mainītu tabulas augstumu, nospiediet taustiņu T, H. Pēc tam ierakstiet nepieciešamo augstumu collās un nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai mainītu tabulas platumu, nospiediet taustiņu T, W. Pēc tam ierakstiet vēlamo platumu collās un nospiediet taustiņu Enter.

Tabulas lielums tiek mainīts un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Mainītu kolonnas vai rindas izmēru

 1. Atlasiet tabulu, kurā vēlaties mainīt kolonnas vai rindas lielumu. Lai sāktu rediģēt tabulu, nospiediet taustiņu Enter.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai novietotu kursoru šūnā, kurā ir kolonna vai rinda, kuras izmērus vēlaties mainīt.

 3. Lai pārietu uz cilni Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu L. Tiek atskaņots: "Layout tab" (Cilne Izkārtojums).

 4. Veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.

  • Lai mainītu rindas augstumu, nospiediet taustiņu H. Pēc tam ierakstiet nepieciešamo augstumu cm un nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai mainītu kolonnas platumu, nospiediet taustiņu W. Pēc tam ierakstiet vēlamo platumu cm un nospiediet taustiņu Enter.

 5. Tiek mainīts kolonnas vai rindas lielums un fokuss tiek pārvietots uz iepriekš atlasīto šūnu.

 Formu vai SmartArt ievietošana

 1. Dodieties uz slaidu satura apgabalu, kur vēlaties ievietot SmartArt grafiku.

 2. Lai atvērtu dialoglodziņu SmartArt , nospiediet taustiņu kombināciju Alt + N, M. Jūs dzirdēt: "SmartArt grafikas izvēlēšanās..."

 3. Lai pārlūkotu SmartArt kategorijas, izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus. Kategorijas tiek nosauktas, pārvietojot kursoru. Kad ir sasniegta nepieciešamā kategorija, nospiediet taustiņu Tab.

 4. Lai meklētu SmartArt atlasītās kategorijas, izmantojiet bulttaustiņus. Kad pārslēdzaties paziņo SmartArt aprakstošu nosaukumu.

 5. Lai atlasītu SmartArt, nospiediet taustiņu Enter. SmartArt grafikas ir izveidota un ievietota atlasītā slaida, ar fokusu uz pirmā tekstlodziņa rediģējams.

  Padoms.: Varat izmantot komandas formātēšanas un noformējuma cilnēs, lai mainītu SmartArt izskatu. Lai pārietu uz cilni Noformējums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu O. Lai pārietu uz cilni Noformējums cilni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu S.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint saglabātu prezentāciju

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Ekrāna lasītāju izmantošana, lai izpētītu un pārvietoties PowerPoint

Varat izmantot iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai padarītu saistošākas savas PowerPoint darbam ar Android prezentācijas, pievienojot attēlus, formas un tabulas. Varat arī rediģēt pievienoto saturu, piemēram, pievienot ietvarus attēliem un pievienot vai noņemt tabulas rindas un kolonnas.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Attēlu pievienošana

Varat izmantot ar savas ierīces kameru uzņemtu attēlu vai lejupielādēt attēlu no tīmekļa.

Attēla pievienošana no ierīces

Ja saglabājāt attēlus savā ierīcē, varat tos izmantot prezentācijā. Varat arī meklēt attēlus tiešsaistē un saglabāt tos savā ierīcē. Pēc noklusējuma attēli no tīmekļa tiek saglabāti mapē Lejupielādes.

Izmantojot attēlus, klipkopas un citus failus no interneta, ir svarīgi ievērot autortiesības. Raksts Attēlu filtrēšana pēc licences veida meklētājā Bing var palīdzēt izvēlēties, kurus failus izmantot.

 1. Slaidā, kur vēlaties ievietotu attēlu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Photos, button” (Fotoattēli, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.

  • Lai pārvietotos pa attēliem pašlaik atlasītajā attēlu glabāšanas vietā, pavelciet pa labi, līdz atskan nepieciešamā attēla nosaukums. TalkBack nolasa katra attēla nosaukumu un izveides datumu.

  • Lai dotos uz citu krātuves vietu, piemēram, Lejupielādes vai Pēdējie, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Show routes button” (Poga Rādīt maršrutus), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta vēlamā atrašanās vieta, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamā attēla nosaukums.

 3. Lai ievietotu atlasīto attēlu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "PowerPoint, Processed image" (PowerPoint apstrādātā attēls).

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save image button” (Poga Saglabāt attēlu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Fokuss atgriežas prezentācijā ar atlasītu attiecīgo attēlu.

Attēla pievienošana no kameras

 1. Slaidā, kur vēlaties ievietotu attēlu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Camera, button” (Kamera, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta Kamera.

  Ja tiek atskaņots “Allow PowerPoint to take pictures and record video” (Vai programmai PowerPoint atļaut uzņemt attēlus un ierakstīt video?), pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Allow, button” (Poga Atļaut), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai uzņemtu attēlu, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek atskaņots “Shutter button” (Slēdža poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Fokuss tiek pārvietots uz pogu Gatavs. Lai fotoattēlu izmantotu prezentācijā, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "PowerPoint, Processed image" (PowerPoint apstrādātā attēls).

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Save image button” (Poga Saglabāt attēlu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Fokuss atgriežas prezentācijā ar atlasītu attiecīgo attēlu.

Attēlu stilu maiņa

Attēliem var pievienot dažādus rāmju un apmaļu stilus.

 1. Slaidā naviģējiet uz attēlu, kura stilu vēlaties mainīt, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu šo attēlu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Styles menu” (Cilne Stili), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai pārvietotos pa stila opcijām, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamais stils, piemēram, "Simple black, list item" (vienkāršs rāmis, melns, saraksta elements).

 4. Lai attiecīgo stilu lietotu attēlam, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Lai aizvērtu izvēlni Stili, pavelciet uz leju un pēc tam pa kreisi.

Tabulas pievienošana

Varat pievienot tabulas, lai informāciju parādītu kompaktā un sakārtotā veidā.

 1. Slaidā, kur vēlaties ievietot tabulu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Table, button” (Tabula, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Tiek izveidota noklusējuma tabula ar 3 rindām un 3 kolonnām.

Tabulas dzēšana

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Entering table" (Tiek pāriets uz tabulu), kā arī tabulas un šūnas informācija; pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete menu" (Dzēst izvēlni), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete menu" (Dzēšanas izvēlne), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Rindu vai kolonnu pievienošana

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Entering table" (Tiek pāriets uz tabulu), kā arī tabulas un šūnas informācija; pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota vēlamā opcija, piemēram, "Insert right, button" (Poga Ievietot pa labi) vai "Insert below, button" (Poga Ievietot zem), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Rindu vai kolonnu dzēšana

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Entering table" (Tiek pāriets uz tabulu), kā arī tabulas un šūnas informācija; pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete menu" (Dzēst izvēlni), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai izdzēstu rindu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete rows, button" (Poga Dzēst rindas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai izdzēstu kolonnu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete columns, button" (Poga Dzēst kolonnas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Tabulas izmēru mainīšana

Pēc teksta un kolonnu pievienošanas tabulā varat automātiski mainīt tās izmērus uz piemērotāko pašreizējam kolonnu skaitam.

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Entering table" (Tiek pāriets uz tabulu), kā arī tabulas un šūnas informācija; pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Not checked, More options, switch” (Nav atzīmēts, Papildu opcijas, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tab menu, Table selected” (Cilnes izvēlne, atlasīts elements Tabula).

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “AutoFit, button” (Poga Automātiskā ietilpināšana), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Formas ievietošana

PowerPoint darbam ar Android piedāvā sagatavotu formu bibliotēku, kuras varat izmantot datu attēlošanai, piemēram, blokshēmā.

 1. Slaidā, kur vēlaties ievietot formu, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “Not checked, More options, switch” (Nav atzīmēts, Papildu opcijas, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tam menu” (Cilnes izvēlne), pēc kā seko pašreiz atlasītā cilne.

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Insert, tab” (Cilne Ievietot), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Shapes, menu" (Izvēlne Formas) un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Formas.

  Formas ir sakārtotas tālāk norādītajās grupās.

  • Nesenās formas

  • Līnijas

  • Taisnstūri

  • Pamatformas

  • Blokbultas

  • Vienādojuma formas

  • Blokshēma

  • Zvaigznes un plakāti

  • Remarkas

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamās formas nosaukums, piemēram, "Rectangle, list item" (Taisnstūris, saraksta elements), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai to ievietotu. Fokuss tiek pārvietots uz cilni Forma ar slaidā atlasītu attiecīgo formu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Office 365

Ekrāna lasītāju izmantošana, lai izpētītu un pārvietoties PowerPoint

Varat izmantot iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai padarītu saistošākas savas PowerPoint Mobile prezentācijas, pievienojot attēlus, formas un tabulas. Varat arī rediģēt pievienoto saturu, piemēram, pievienot ietvarus attēliem un pievienot vai noņemt tabulas rindas un kolonnas.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Attēlu pievienošana

Varat izmantot ar savas ierīces kameru uzņemtu attēlu vai lejupielādēt attēlu no tīmekļa.

Attēla pievienošana no ierīces

Ja saglabājāt attēlus savā ierīcē, varat tos izmantot prezentācijā. Varat arī meklēt attēlus tiešsaistē un saglabāt tos savā ierīcē. Pēc noklusējuma attēli no tīmekļa tiek saglabāti mapē Fotoattēli.

Izmantojot attēlus, klipkopas un citus failus no interneta, ir svarīgi ievērot autortiesības. Raksts Attēlu filtrēšana pēc licences veida meklētājā Bing var palīdzēt izvēlēties, kurus failus izmantot.

 1. Slaidā, kur vēlaties ievietotu attēlu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Photos, button” (Fotoattēli, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamā attēla nosaukums. Diktors nolasa katra attēla nosaukumu un izveides datumu.

 3. Lai attēlu atlasītu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Lai ievietotu atlasīto attēlu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Insert, App bar button” (Ievietot, programmas joslas poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai ievietotu attēlu.

  Fokuss atgriežas prezentācijā ar atlasītu attiecīgo attēlu.

Attēla pievienošana no kameras

 1. Slaidā, kur vēlaties ievietotu attēlu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Camera, button” (Kamera, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta Kamera.

 2. Lai uzņemtu attēlu, pavelciet pa labi līdz brīdim, kad tiek atskaņots “Take photo button” (Poga Uzņemt fotoattēlu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Accept button. Picture captured" (Poga Akceptēt. Uzņemts attēls).

 3. Lai fotoattēlu izmantotu prezentācijā, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Fokuss atgriežas prezentācijā ar atlasītu attiecīgo attēlu.

Attēlu stilu maiņa

Attēliem var pievienot dažādus rāmju un apmaļu stilus.

 1. Slaidā naviģējiet uz attēlu, kura stilu vēlaties mainīt, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu šo attēlu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Styles, button collapsed” (Stili, poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai pārvietotos pa stila opcijām, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamais stils, piemēram, "Simple frame, black" (Vienkāršs rāmis, melns).

 4. Lai attiecīgo stilu lietotu attēlam, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Lai aizvērtu izvēlni Stili, pavelciet uz augšu un pēc tam pa labi. Tiek atskaņots: "Pop-up, Dismiss menu, button" (Uznirstošais elements, Nerādīt izvēlni, poga). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Tabulas pievienošana

Varat pievienot tabulas, lai informāciju parādītu kompaktā un sakārtotā veidā.

 1. Slaidā, kur vēlaties ievietot tabulu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Table, button” (Tabula, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Tiek izveidota noklusējuma tabula ar 3 rindām un 3 kolonnām.

Tabulas dzēšana

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai kreisi, līdz tiek atskaņots dzēšamās tabulas nosaukums, un pēc tam ar diviem pirkstiem veiciet dubultskārienu ekrānam. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete, button" (Dzēšanas poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Tabulas rindu un kolonnu pievienošana vai dzēšana

Varat pievienot rindas un kolonnas, izmantojot vienu šūnu vai visu tabulu kā sākuma punktu jaunajām rindām vai kolonnām.

Rindu un kolonnu pievienošana visā tabulā

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai kreisi, līdz tiek atskaņots tabulas, kuru vēlaties modificēt, nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Ar vienu pirkstu velciet pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņota vēlamā opcija, piemēram, "Insert above, button" (Poga Ievietot virs) vai "Insert right, button" (Poga Ievietot pa labi), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Rindu un kolonnu pievienošana ap šūnu

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai kreisi, līdz tiek atskaņots tabulas, kuru vēlaties modificēt, nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots attiecīgās šūnas nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Ar vienu pirkstu velciet pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņota vēlamā opcija, piemēram, "Insert right, button" (Poga Ievietot pa labi), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Rindu un kolonnu dzēšana

 1. Slaidā pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots tabulas, kuru vēlaties modificēt, nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots attiecīgās šūnas nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Ar vienu pirkstu velciet pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots "Delete, button collapsed" (Poga Dzēst, sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: “Delete menu” (Izvēlne Dzēst).

 4. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai izdzēstu rindu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete rows, button" (Poga Dzēst rindas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai izdzēstu kolonnu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete columns, button" (Poga Dzēst kolonnas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Tabulas izmēru mainīšana

Pēc teksta un kolonnu pievienošanas tabulā varat automātiski mainīt tās izmērus uz piemērotāko pašreizējam kolonnu skaitam.

 1. Slaidā pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots tabulas, kuras lielumu vēlaties mainīt, nosaukums, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “More options, button collapsed” (Papildopcijas, poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta cilne Tabula.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “AutoFit, button” (Poga Automātiskā ietilpināšana), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Formas ievietošana

PowerPoint Mobile piedāvā sagatavotu formu bibliotēku, kuras varat izmantot datu attēlošanai, piemēram, blokshēmā.

 1. Slaidā, kur vēlaties ievietot formu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Shapes, button collapsed” (Fotoattēli, poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Formas.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamās formas nosaukums, piemēram, "Rectangle" (Taisnstūris), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss atgriežas prezentācijā ar atlasītu attiecīgo formu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāju izmantošana, lai izpētītu un pārvietoties PowerPoint

Izmantojiet PowerPoint Online ar taustiņu un ekrāna lasītāju, lai ievietotu attēlus un tabulas prezentācijā. Mums ir pārbaudītas ar rīku Diktors un JAWS, bet tā varētu strādāt ar citiem ekrāna lasītāju, kamēr viņi seko bieži pieejamības standartiem un metodes.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office Online. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Office 365 līdzekļi Office 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat PowerPoint Online, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint Online darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint Online.

Šajā tēmā

Attēla pievienošana no ierīces

 1. Atveriet slaidu satura vietā, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + Windows logotipa taustiņš N, P. Jūs dzirdēt: "Atvērta, faila nosaukumu." Tiek apskatīti teksta faila nosaukumu laukā dialoglodziņu atvēršana .

 3. Naviģējiet uz vēlamo attēlu un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai to atlasītu.

 4. Lai atlasīto attēlu ievietotu prezentācijā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O.

Attēlu pievienošana no interneta

 1. Slaida, kurā vēlaties pievienot attēlu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + Windows logotipa taustiņš + N, pēc tam F, F. Meklēšanas pakalpojuma Bing attēli tiek atvērts dialogs, ar fokusu uz meklēšanas laukā.

 2. Ievadiet savus meklēšanas vārdus un nospiediet taustiņu Enter.

 3. Spiediet SR taustiņš + pa kreisi vai pa labi bulttaustiņu, līdz jūs dzirdēt attēlu, kuru vēlaties ievietot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu attēlu. Jūs dzirdēt: "Checked".

 4. Nospiediet taustiņu Tab, līdz jūs dzirdēt "Poga Ievietot" un pēc tam nospiediet taustiņu SR taustiņu + Enter.

Tabulas pievienošana slaidā

 1. Prezentācijā atveriet slaidu tajā satura apgabalā, kur vēlaties ievietot tabulu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + Windows logotipa taustiņš N, T. Jūs dzirdēt: "1 x1 tabula."

 3. Lai atlasītu tabulas rindu un kolonnu skaitu, spiediet bulttaustiņus, līdz atskan kombināciju, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tabulas tiek ievietota slaida.

Rindu vai kolonnu ievietošana tabulā

 1. Atveriet tabulas šūnu virs, zem vai blakus, kur vēlaties ievietot jaunu rindu vai kolonnu novietot.

 2. Lai nokļūtu cilnē Tabulu rīki, Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + Windows logotipa taustiņš, J, L. Tiek atskaņots: "Table tools, selected layout tab item" (Tabulas rīki, atlasīta cilne Izkārtojums).

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs šūnas, nospiediet taustiņu V.

  • Lai pievienotu rindu zem šūnas, nospiediet taustiņu E.

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no šūnas, nospiediet taustiņu L.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no šūnas, nospiediet taustiņu I.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentācijas

Īsinājumtaustiņi tīmekļa programmā PowerPoint Online

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāju izmantošana, lai izpētītu un pārvietoties PowerPoint

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×