Attēla tīmekļa daļa

Varat izmantot attēla tīmekļa daļu, lai pievienotu attēlu vai grafiku tīmekļa daļas lapai. Lai vieglāk koordinētu attēlu ar citām tīmekļa daļām lapā, varat kontrolēt attēla vertikālo līdzinājumu, horizontālo līdzinājumu un fona krāsu attēla tīmekļa daļā, modificējot tā pielāgotos rekvizītus koplietotajā skatā.

Šajā rakstā

Attēla tīmekļa daļas izmantošanas veidi

Attēla rādīšanas veidi

Attēla tīmekļa daļas savienošana ar citu tīmekļa daļu

Attēla tīmekļa daļas pielāgotie rekvizīti

Tīmekļa daļu kopējie rekvizīti

Attēla tīmekļa daļas izmantošanas veidi

Varat izmantot attēla tīmekļa daļu, lai:

 • pievienotu lapai uzņēmuma vai projekta logotipu;

 • rādītu darbinieku vai produktu fotoattēlus;

 • padarītu lapu vizuāli pievilcīgāku.

Uz lapas sākumu

Attēla rādīšanas veidi

Pastāv divi attēla rādīšanas veidi:

 • Ievadiet faila ceļu vai hipersaiti uz attēla failu attēla saites rekvizīta tekstlodziņā. Šādā gadījumā attēls ir statisks un netiek mainīts (ja vien nerediģējat rekvizītu).

 • Savienojiet attēla tīmekļa daļu ar citu tīmekļa daļu, kas nodrošina faila ceļu vai hipersaiti. Šādā gadījumā attēls var būt dinamisks un mainīties, ja tiek veikta darbība citā tīmekļa daļā, piemēram, lietotājs atlasa rindu saraksta skata tīmekļa daļā.

  Piemēram, varat pievienot saraksta skata tīmekļa daļu, kurā iekļautas attēla tīmekļa daļas kontaktpersonas. Katru reizi, kontaktpersonu skata tīmekļa daļā atlasot rindu, kurā iekļauta kolonna ar hipersaiti uz failu, kurā iekļauts šīs kontaktpersonas attēls, kontaktpersonas attēlu varat redzēt attēla tīmekļa daļā.

Uz lapas sākumu

Attēla tīmekļa daļas savienošana ar citu tīmekļa daļu

 1. Izvēlnē Vietnes darbības Pogas attēls noklikšķiniet uz Vietnes iestatījumi.

 2. Noklikšķiniet uz tīmekļa daļas izvēlnes Tīmekļa daļas izvēlne un pēc tam norādiet uz Savienojumi.

 3. Norādiet uz Iegūt attēlu no un pēc tam noklikšķiniet uz tās tīmekļa daļas nosaukuma, kuru vēlaties saistīt.

Piezīme.: Ja attēla saites rekvizītam jau ir vērtība, un jūs savienojat attēla tīmekļa daļu ar citu tīmekļa daļu, attēla saites rekvizīts tiek ignorēts. Ja attēla tīmekļa daļa jau ir savienota ar citu tīmekļa daļu un vēlaties iestatīt attēla saites rekvizīta vērtību, jums vispirms jānoņem savienojums.

Uz lapas sākumu

Attēla tīmekļa daļas pielāgotie rekvizīti

Attēla tīmekļa daļas pielāgotie rekvizīti ir norādīti tālāk.

Piezīme.: Šos pielāgotos rekvizītus nevar skatīt vai rediģēt personiskajā skatā.

Rekvizīts

Apraksts

Attēla saite

Norāda faila ceļu vai hipersaiti uz attēlu, kuru vēlaties parādīt attēla tīmekļa daļā.

Atkarībā no izmantotās pārlūkprogrammas atbalstītie grafikas failu formāti ir šādi.

Grafikas faila formāts

Faila tips

Windows bitkarte (BMP)

.bmp

Windows paplašinātais metafails (EMF)

.emf

Grafikas apmaiņas formāts (GIF)

.gif

Apvienotā fotoekspertu grupa (JPEG)

.jpg, .jpeg

Portatīvā tīkla grafika (PNG)

.png

Attēla saites rekvizīts, iespējams, nav pieejams, jo attēla tīmekļa daļa ir savienota ar citu tīmekļa daļu, kas nodrošina attēlu.

Alternatīvais teksts

Norāda tekstu, kas parādās, kad lietotājs novieto peles rādītāju virs attēla. Šis teksts parādās, kad attēls nav pieejams.

Attēla vertikālais līdzinājums

Novieto attēlu vertikāli attēla tīmekļa daļā. Atlasiet vienu no tālāk norādītajām opcijām: Augšā, Vidū vai Apakšā. Noklusējuma vērtība ir Vidū.

Attēla horizontālais līdzinājums

Novieto attēlu horizontāli attēla tīmekļa daļā. Atlasiet vienu no tālāk norādītajām opcijām: Pa kreisi, Centrā vai Pa labi. Noklusējuma vērtība ir Centrā.

Tīmekļa daļas fona krāsa

Nosaka attēla tīmekļa daļas loga krāsu aiz attēla. Noklusējuma krāsa ir pašreizējā dizaina fona krāsa.

Lai norādītu krāsu, noklikšķiniet Pogas attēls pa labi no tekstlodziņa un pēc tam veiciet vienu no šīm darbībām:

 • Krāsu režģī atlasiet krāsu.

 • Ierakstiet HTML krāsas nosaukumu.

 • Ierakstiet RGB krāsas vērtību.

Lai padarītu fona krāsu tādu pašu kā vietnes krāsu, dialoglodziņā Tīmekļa daļas fona krāsa noklikšķiniet uz Caurspīdīga.

Uz lapas sākumu

Tīmekļa daļu kopējie rekvizīti

Katrai tīmekļa daļai ir vispārēja rekvizītu kopa, kas nosaka to izskatu, izkārtojumu un papildu īpašības.

Piezīme.: Rīku rūtī redzamie tīmekļa daļu kopējie rekvizīti var atšķirties no šajā sadaļā raksturotajiem rekvizītiem, un tam ir vairāki iemesli

 • Lai rīku rūtī skatītu sadaļu Papildu, nepieciešama atbilstoša atļauja.

 • Iespējams, konkrētas tīmekļa daļas izstrādātājs ir izvēlējies neparādīt vienu vai vairākus vispārējos rekvizītus vai ir izvēlējies izveidot un parādīt papildu rekvizītus, kas nav norādīti rīku joslas sadaļā Izskats, Izkārtojums vai Papildu.

 • Iespējams, tīmekļa daļas rekvizītus atspējo vai paslēpj atsevišķi atļauju un rekvizītu iestatījumi.

Izskats

Rekvizīts

Apraksts

Virsraksts

Norāda tīmekļa daļas virsrakstu, kas redzams tīmekļa daļas virsrakstjoslā.

Augstums

Norāda tīmekļa daļas augstumu.

Platums

Norāda tīmekļa daļas platumu.

Papildelementu stāvoklis

Norāda, vai, lietotājam atverot tīmekļa daļas lapu, lapā tiek parādīta visa tīmekļa daļa. Pēc noklusējuma papildelementu stāvoklis ir iestatīts uz Parasts, un tiek parādīta visa tīmekļa daļa. Ja statuss ir iestatīts uz Minimizēts, tiek parādīta tikai virsrakstjosla.

Papildelementu tips

Norāda, vai tiks parādīta tīmekļa daļas virsrakstjosla un ietvara apmale.

Izkārtojums

Rekvizīts

Apraksts

Slēpts

Norāda, vai tīmekļa daļa ir redzama, lietotājam atverot tīmekļa daļas lapu. Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tīmekļa daļa ir redzama tikai tad, ja lietotājs izstrādā lapas noformējumu un virsrakstam ir pievienots sufikss (Slēpts).

Tīmekļa daļu var paslēpt, ja to vēlaties izmantot datu nodrošināšanai citas tīmekļa daļas vajadzībām, izmantojot tīmekļa daļu savienojumu, bet pašu tīmekļa daļu nevēlaties parādīt.

Virziens

Norāda teksta virzienu tīmekļa daļas saturā. Piemēram, arābu valoda ir ar rakstību no labās puses uz kreiso, angļu valoda un lielākā daļa citu Eiropas valodu ir ar rakstību no kreisās uz labo. Šis iestatījums var nebūt pieejamas visām tīmekļa daļām.

Zona

Tīmekļa daļas lapā norāda zonu, kurā atrodas tīmekļa daļa.

Piezīme.:  Ja jums nav atļauju modificēt zonu, tīmekļa daļu lapā esošās zonas nav norādītas sarakstlodziņā.

Zonas indekss

Norāda tīmekļa daļas pozīciju zonā, ja zonā ir vairāk par vienu tīmekļa daļu.

Lai norādītu secību, tekstlodziņā ierakstiet pozitīvu veselu skaitli.

Ja zonā esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no augšas uz leju, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas augšdaļā. Ja zonās esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no kreisās uz labo pusi, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas kreisajā pusē.

Piemēram, pievienojot tīmekļa daļu tukšai zonai, kas izkārtota no augšas uz leju, zonas indekss ir 0. Pievienojot otro tīmekļa daļu zonas apakšā, tās zonas indekss būs 1. Lai pārvietotu otro tīmekļa daļu uz zonas augšpusi, ierakstiet 0 un pēc tam ierakstiet 1 pirmajai tīmekļa daļai.

Piezīme.: Katrai zonā esošajai tīmekļa daļai ir nepieciešama unikāla zonas indeksa vērtība. Tāpēc, mainot pašreizējās tīmekļa daļas zonas indeksa vērtību, var tikt mainīta arī citu zonā iekļauto tīmekļa daļu zonas indeksa vērtība.

Papildu

Rekvizīts

Apraksts

Atļaut minimizēt

Norāda, vai tīmekļa daļu var minimizēt.

Aizvēršanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var noņemt no tīmekļa daļas lapas.

Paslēpšanas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļa var būt slēpta.

Zonas maiņas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var pārvietot uz citu zonu.

Atļaut savienojumus

Norāda, vai tīmekļa daļa var piedalīties savienojumos ar citām tīmekļa daļām.

Atļaut rediģēšanu personiskajā skatā

Norāda, vai personiskajā skatā var modificēt tīmekļa daļas rekvizītus.

Eksportēšanas režīms

Norāda datu līmeni, ko atļauts eksportēt no šīs tīmekļa daļas. Atkarībā no konfigurācijas šis iestatījums var nebūt pieejams.

Virsraksta URL

Norāda URL failam, kas satur papildu informāciju par tīmekļa daļu. Noklikšķinot uz tīmekļa daļas virsraksta, fails tiek parādīts atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Apraksts

Norāda ekrāna padomu, kas tiek parādīts, novietojot peles rādītāju uz tīmekļa daļas virsraksta vai tīmekļa daļas ikonas. Šī rekvizīta vērtību lieto, kad tiek meklētas tīmekļa daļas, izmantojot rīku rūts izvēlnes Atrast tīmekļa daļas komandu Meklēt šādās tīmekļa daļas galerijās: vietnē, virtuālajā serverī un tīmekļa daļas lapā.

Palīdzības URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kas satur palīdzības informāciju par tīmekļa daļu. Tīmekļa daļas izvēlnē noklikšķinot uz komandas Palīdzība, palīdzības informācija tiek parādīta atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Palīdzības režīms

Norāda, kā pārlūkprogramma parādīs tīmekļa daļas palīdzības saturu.

Atlasiet vienu no šīm opcijām.

 • Modāls. Atver atsevišķu pārlūkprogrammas logu, ja pārlūkprogrammai ir šī iespēja. Lai atgrieztos tīmekļa lapa, lietotājam ir jāaizver šis logs.

 • Nemodāls. Atver atsevišķu pārlūkprogrammas logu, ja pārlūkprogrammai ir šī iespēja. Lai atgrieztos tīmekļa lapa, lietotājam šis logs nav jāaizver. Šī ir noklusējuma vērtība.

 • Naviģēt. Atver tīmekļa lapu esošajā pārlūkprogrammas logā.

Piezīme.: Arī tad, ja pielāgotajās Microsoft ASP.NET tīmekļa daļās šāds rekvizīts tiek atbalstīts, noklusējuma Windows SharePoint Services 3.0 palīdzības tēmas tiek atvērtas tikai atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Kataloga ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā atrodas attēls, kas tīmekļa daļu sarakstā ir lietojams kā tīmekļa daļas ikona. Attēla lielumam ir jābūt 16x16 pikseļi.

Virsraksta ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā atrodas attēls, ko lietot tīmekļa daļas virsrakstjoslā. Attēla lielumam ir jābūt 16x16 pikseļi.

Importēšanas kļūdas ziņojums

Norāda ziņojumu, kas tiek parādīts, ja, importējot tīmekļa daļu, rodas problēma.

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×