Access datu bāzes izveide kopīgošanai tīmeklī

Varat izmantot Access 2010 un Access pakalpojumus, jaunu SharePoint komponentu, lai veidotu tīmekļa datu bāzu lietojumprogrammas. Līdz ar to varēsit:

 • nodrošināt un pārvaldīt piekļuvi datiem;

 • kopīgot datus visā organizācijā vai izmantojot internetu.

  Piezīme.:  Lai lietotu tīmekļa datu bāzi, nepieciešams lietotāja konts. Anonīma piekļuve netiek atbalstīta.

 • izveidot datu bāzu lietojumprogrammas, kuru lietošanai nav jāizmanto programma Access.

Šajā rakstā ir sniegts pārskats par Access tīmekļa datu bāzes noformēšanu. Lai iepazītos ar darbvirsmas datu bāzes noformēšanu, skatiet rakstus Jaunas darbvirsmas datu bāzes izveide un Datu bāzu izveides pamati.

Šajā rakstā

Pārskats

Kā tas darbojas

Pārlūkprogrammā darbinātās formas un atskaites

Dati tiek saglabāti SharePoint sarakstos

Serverī darbinātie vaicājumi un datu makro

Iekštīkls vai internets

Tīmekļa datu bāzes izveide

Pārskats

Programma Access 2010 un Access pakalpojumi (SharePoint papildu komponents) nodrošina platformu, kurā var veidot datu bāzes, kas paredzētas izmantošanai tīmeklī. Varat noformēt un publicēt tīmekļa datu bāzi, izmantojot Access 2010 un SharePoint, un personas, kam ir SharePoint konti, šo tīmekļa datu bāzi izmanto tīmekļa pārlūkprogrammā.

Kā tas darbojas

Publicējot tīmekļa datu bāzi, Access pakalpojumos tiek izveidota SharePoint vietne, kurā ir ietverta šī datu bāze. Visi datu bāzes objekti un dati tiek pārvietoti uz šīs vietnes SharePoint sarakstiem. Šis process ir parādīts tālāk redzamajā videoklipā.

Jauns uzdevums

Pēc publicēšanas SharePoint apmeklētāji var izmantot jūsu datu bāzi, pamatojoties uz viņu atļaujām šajā SharePoint vietnē.

 • Pilnīga kontrole    Drīkst veikt datu un noformējuma izmaiņas.

 • Līdzdalība    Drīkst veikt datu izmaiņas, taču ne noformējuma izmaiņas.

 • Lasīšana    Drīkst lasīt datus, taču nedrīkst veikt nekādas izmaiņas.

Tīmekļa datu bāzi varat atvērt programmā Access, pārskatīt noformējumu un pēc tam efektīvi sinhronizēt veiktās izmaiņas, un saglabāt tās SharePoint vietnē. Tālāk redzamajā videoklipā ir parādīts noformējuma izmaiņu veikšanas process pēc tīmekļa datu bāzes publicēšanas.

Jauns uzdevums

Varat ar tīmekļa datu bāzi strādāt arī bezsaistē, izmantot bezsaistes versiju un pēc tam sinhronizēt datu un noformējuma izmaiņas, kad pārejat atpakaļ tiešsaistē.

Piezīme.: Lai izveidotu tīmekļa datu bāzi, ir nepieciešamas pilnas kontroles atļaujas SharePoint vietnē, kurā vēlaties to publicēt. Papildinformāciju par SharePoint atļaujām skatiet rakstā Skatiet arī.

Pārlūkprogrammā darbinātās formas un atskaites

Formas, atskaites un lielākā daļa makro tiek darbināti pārlūkprogrammā. Līdz ar to Access atsvaidzina datus ekrānā, neatceļot visas lapas atsaukšanu.

Varat izveidot formu, lai palīdzētu personām pārvietoties jūsu lietojumprogrammā. Šim nolūkam ar jaunu vadīklu — navigācijas vadīklu — formai varat ērti pievienot standarta tīmekļa stila navigācijas pogas.

Piezīme.: Navigācijas rūts (līdzeklis, kas tiek izmantots programmā Access, lai pārlūkotu datu bāzes objektus) nav pieejama tīmekļa pārlūkprogrammā.

Dati tiek saglabāti SharePoint sarakstos

Visas jūsu tabulas kļūst par SharePoint sarakstiem, savukārt ieraksti kļūst par sarakstu vienumiem. Līdz ar to varat izmantot SharePoint atļaujas, lai kontrolētu piekļuvi tīmekļa datu bāzei, kā arī izmantotu citas SharePoint iespējas.

Drošības piezīme.:  Savienojuma virkne saistītām tabulām nav šifrēta, ieskaitot lietotājvārdu un paroli, ja šī informācija ir saglabāta (un saites mērķis atbalsta lietotāju kontus). Datu bāzē, kurā ir saite uz SharePoint sarakstu un kuras saitē ir iekļauts lietotājvārds un parole, ļaunprātīgs lietotājs, izmantojot saglabātos akreditācijas datus, var mainīt to, kurš saraksts ir saites mērķis. Pat, ja akreditācijas dati nav saglabāti kopā ar savienojuma virkni, ļaunprātīgs lietotājs var modificēt atļaujas SharePoint vietnē, sadarbojoties ar partneri, kuram jau ir pietiekamas atļaujas. Esiet piesardzīgs, izplatot datu bāzu kopijas, kurās ir saites uz sarakstiem publicētā tīmekļa datu bāzē.

Serverī darbinātie vaicājumi un datu makro

Visa SQL apstrāde tiek veikta serverī. Šādi tiek uzlabota tīkla veiktspēja, ierobežojot datplūsmu uz rezultātu kopām.

Iekštīkls vai internets

Publicēt varat personīgajā iekštīkla SharePoint serverī vai internetā. Microsoft piedāvā risinājumu ar piekļuvi no interneta, kas tiek viesots serverī SharePoint.

Uz lapas sākumu

Tīmekļa datu bāzes izveide

Šajā sadaļā ir aprakstīti galvenie jaunie līdzekļi, kā arī ir minētas pamata noformēšanas uzdevumu veikšanai paredzētas darbības, kas ir jāizpilda, lai izveidotu tīmekļa datu bāzi.

Šajā sadaļā

Pirms darba sākšanas

Noformējuma atšķirības darbvirsmas un tīmekļa datu bāzēs

Tikai darbvirsmai paredzētie līdzekļi bez Access pakalpojumu dublikāta

Veidnes izmantošana

Darba sākšana ar tukšu tīmekļa datu bāzi

Tīmekļa tabulas noformēšana

Jaunas tīmekļa tabulas izveide

Lauka pievienošana no lauku galerijas

Lauka pievienošana, noklikšķinot uz datu lapas

Lauka rekvizītu maiņa

Aprēķinātā lauka pievienošana

Datu validācijas kārtulu iestatīšana

Lauka validācijas kārtulas un ziņojuma iestatīšana

Ieraksta validācijas kārtulas un ziņojuma iestatīšana

Relāciju izveide starp divām tīmekļa tabulām

Uzmeklēšanas lauka izveide skatā Datu lapa

Uzmeklēšanas lauka modificēšana skatā Datu lapa

Datu integritātes saglabāšana, izmantojot datu makro

Tīmekļa vaicājuma izveide

Tīmekļa formas izveide

Tīmekļa atskaites izveide

Navigācijas formas izveide un tās kā noklusējuma formas iestatīšana rādīšanai startēšanas laikā

Tīmekļa datu bāzes publicēšana

Tīmekļa datu bāzes sinhronizēšana

Pirms darba sākšanas

Pirms tīmekļa datu bāzes noformēšanas sākšanas ir jāizpilda daži uzdevumi. Turklāt tīmekļa datu bāzēs un darbvirsmas datu bāzēs pastāv noformēšanas atšķirības, par kurām ir jāzina, it īpaši, ja esat pieredzējis Access izstrādātājs.

 • Nosakiet datu bāzes mērķi    Izveidojiet plānu, lai varētu pieņemt labus lēmumus, izstrādājot noformējuma detaļas.

 • Atrodiet un organizējiet nepieciešamo informāciju    Tīmekļa datu bāzē nevar izmantot saistītas tabulas. Visi izmantojamie dati, kas netiks izveidoti datu bāzē, pirms publicēšanas ir jāimportē. Ja dati tiek atlasīti pirms noformēšanas sākšanas, varat izvairīties no noformējuma atkārtotas pielāgošanas, lai izvietotu negaidīti radušos datu izsaukumiem.

 • Identificējiet publicēšanai izmantojamo SharePoint vietni    Ja nav SharePoint, publicēšana nav iespējama. Ja vēlaties pārbaudīt noformējumu pārlūkprogrammā tā izveides laikā (laba ideja), tas vispirms ir jāpublicē.

 • Plānojiet drošību    Varat izmantot SharePoint drošības priekšrocības, lai kontrolētu piekļuvi savai tīmekļa datu bāzei. Plānojiet drošību laicīgi, lai varat to iebūvēt noformējumā.

Noformējuma atšķirības darbvirsmas un tīmekļa datu bāzēs

Daži datu bāzes līdzekļi, ko varat izmantot darbvirsmas datu bāzē, nav pieejami Access pakalpojumos. Tomēr ir jauni līdzekļi, ar kuriem tiek nodrošināts atbalsts daudziem tādiem pašiem scenārijiem, kāds ar šiem darbvirsmas līdzekļiem.

Tālāk esošajā tabulā ir norādīti tikai darbvirsmas versijai paredzētie līdzekļi, kā arī jaunais līdzeklis, ar kuru tiek nodrošināts atbalsts tādam pašam scenārijam.

Scenārijs

Tikai darbvirsmas versijai paredzēts līdzeklis

Jaunais līdzeklis

Datu bāzes objektu noformēšana

Noformējuma skats

Uzlabots datu lapas skats; izkārtojuma skats

Tādu apkopoto datu pārskatīšana kā summas, vidējie rādītāji un grupas

Grupu funkcijas

Datu makro; grupas funkcijas atskaitēs

Programmēšanas notikumi

VBA

Makro un datu makro; jauna makro noformējuma pieredze ar IntelliSense

Pāriešana uz datu bāzes objektu

Navigācijas rūts; vadības pultis

Navigācijas vadīkla vai cits formas elements

Svarīgi!: Varat veidot daudzus klientu objektus tīmekļa datu bāzē, taču nevarat tos izmantot pārlūkprogrammā. Tomēr tie ir daļa no tīmekļa datu bāzes un var tikt izmantoti darbvirsmas programmā Access 2010. Personas var atvērt tīmekļa datu bāzi programmā Access un pēc tam izmantot klienta objektus. Šis ir efektīvs datu bāzes kopīgošanas veids, kā arī tiek sniegtas jaunas iespējas kopīgai strādāšanai tīmeklī. Serverī SharePoint tiek novērstas jebkādas laiksakritības problēmas.

Tikai darbvirsmai paredzētie līdzekļi bez Access pakalpojumu dublikāta

Piezīme.: Šis saraksts nav ekskluzīvs.

 • Apvienošanas vaicājumi

 • Krustvaicājumi

 • Vadīklas, kas formās pārklājas

 • Tabulu relācijas

 • Nosacījumformatēšana

 • Dažādas makro darbības un izteiksmes

Veidnes izmantošana

Kad ir noteiktas lietojumprogrammā veicamās darbības, apdomājiet, vai būtu piemērota datu bāzes veidne. Datu bāzu veidnes ir iepriekš iebūvētas lietojumprogrammas, kuras var izmantot tādas, kādas tās ir, vai modificēt tās atbilstoši noteiktām vajadzībām.

Pieejamās veidnes varat pārskatīt Backstage skata cilnē Jauns. Papildinformāciju par veidnēm, kas tiek piedāvātas kopā ar Access 2010, skatiet rakstā Access veidnes atlasīšana un izmantošana.

Darba sākšana ar tukšu tīmekļa datu bāzi

 • Cilnē Fails noklikšķiniet uz Jauns.

  Cilne Jauns Backstage skatā

No cilnes Fails tiek atvērts Backstage skats, jauna Access interfeisa daļa, kur atrodas visai datu bāzei piemērojamas komandas, piemēram, Publicēt serverī SharePoint.

Backstage skata cilnē Jauns ir komandas datu bāzes izveidei.

Cilnes Jauns līdzekļi Backstage skatā

1. Sadaļā Pieejamās veidnes noklikšķiniet uz Tukša tīmekļa datu bāze.

2. Pārskatiet piedāvāto faila nosaukumu lodziņā Faila nosaukums un ceļu uz datu bāzes failu, kas ir norādīts tālāk. Varat mainīt faila nosaukumu, ierakstot to lodziņā Faila nosaukums.

3. Lai mainītu ceļu, noklikšķiniet uz mapes ikonas blakus lodziņam Faila nosaukums, lai pārlūkotu datu bāzes faila atrašanās vietu.

4. Noklikšķiniet uz Izveidot. Jaunā tīmekļa datu bāze tiek atvērta, un tiek parādīta jauna tukša tabula.

Tīmekļa tabulas noformēšana

Piezīme.: Lai noformētu tīmekļa tabulu, izmantojiet skatu Datu lapa.

Kad pirmo reizi tiek izveidota tukša tīmekļa datu bāze, programmā Access tiek izveidota jauna tabula; tā tiek atvērta skatā Datu lapa. Varat izmantot cilnē Lauki un cilnē Tabulas esošās komandas, lai pievienotu laukus, indeksus, validācijas kārtulas un datu makro — jauns līdzeklis, ar kuru var mainīt datus, pamatojoties uz notikumiem.

Pēc jaunās tabulas rediģēšanas un izmantošanas, iespējams, vēlēsities izveidot citas tabulas.

Jaunas tīmekļa tabulas izveide

Kad tīmekļa datu bāze ir atvērta, veiciet tālāk norādītās darbības.

 • Cilnes Izveidot grupā Tabulas noklikšķiniet uz Tabula.

Kad tabula tiek izveidota pirmo reizi, tajā ir viens lauks: lauks datu tips AutoNumber ID. Varat pievienot jaunus laukus, kuros saglabāt informācijas vienumus, kas nepieciešami tabulas tēmai. Piemēram, iespējams, vēlēsities pievienot lauku, kurā tiek saglabāts datums, kurā sākat kaut ko izsekot.

Lauka pievienošana no lauku galerijas

Varat izvēlēties dažādus iepriekš formatētus laukus un pievienot tos tabulai, izmantojot lauku galeriju.

 • Cilnes Lauki grupā Pievienot un dzēst noklikšķiniet uz vajadzīgā lauka tipa.

Lauka pievienošana, noklikšķinot uz datu lapas

 1. Kad tabula ir atvērta, noklikšķiniet uz Noklikšķināt, lai pievienotu un pēc tam atlasiet lauka tipu.

 2. Piešķiriet laukam nosaukumu, kas atspoguļo tā saturu.

  Padoms.: Lai mainītu esoša lauka nosaukumu, veiciet dubultklikšķi uz lauka nosaukuma.

 3. Atkārtoti veiciet šo darbību katram laukam, kuru vēlaties izveidot.

Lauka rekvizītu maiņa

Ar formatējumu un rekvizītiem tiek noteikta lauka uzvedība, piemēram, kāda veida datus tajā var saglabāt. Varat šos iestatījumus mainīt, lai pielāgotu lauka uzvedību jūsu vajadzībām.

 1. Atlasiet lauku, kura formatējumu un rekvizītus vēlaties mainīt.

 2. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Lauki.

 3. Izmantojiet grupas Formatēšana un Rekvizīti komandas, lai mainītu iestatījumus.

Aprēķinātā lauka pievienošana

Varat pievienot lauku, kurā tiek parādīta no citiem tajā pašā tabulā esošajiem datiem aprēķinātā vērtība. Datus no citām tabulām nevar izmantot kā avotu aprēķinātajiem datiem. Dažas izteiksmes aprēķinātajos laukos netiek atbalstītas.

 1. Kad tabula ir atvērta, noklikšķiniet uz Noklikšķināt, lai pievienotu.

 2. Norādiet uz Aprēķinātais lauks un pēc tam noklikšķiniet uz tā datu tipa, kas ir vajadzīgs laukam.

  Tiek atvērts izteiksmju veidotājs.

 3. Izmantojiet izteiksmju veidotāju, lai laukam izveidotu aprēķinu. Kā datu avotus aprēķinam var izmantot tikai citus laukus no tās pašas tabulas. Palīdzību saistībā ar izteiksmju veidotāja izmantošanu skatiet rakstā Izteiksmju veidotāja izmantošana.

Datu validācijas kārtulu iestatīšana

Varat izmantot izteiksmi, lai validētu ievadi lielākajai daļai lauku. Varat arī izmantot izteiksmi, lai validētu ievadi tabulai, kas var būt noderīgi, ja vēlaties validēt ievadi laukam, kurā validācija netiek atbalstīta, vai ja vēlaties validēt lauka ievadi, pamatojoties uz citu tabulā esošu lauku vērtību. Plašāku paskaidrojumu par validēšanu skatiet rakstā Datu ievades ierobežošana, izmantojot validācijas kārtulu

Varat arī norādīt ziņojumu, kas tiks parādīts, ja validācijas kārtula neļauj veikt ievadi; šis ziņojums tiek dēvēts par validācijas ziņojumu.

Lauka validācijas kārtulas un ziņojuma iestatīšana

 1. Atlasiet lauku, kuram vēlaties pievienot validācijas kārtulu.

 2. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Lauki.

 3. Grupā Lauka validācija noklikšķiniet uz Validācija un pēc tam uz Lauka validācijas kārtula.

  Tiek atvērts izteiksmju veidotājs.

 4. Izmantojiet izteiksmju veidotāju, lai izveidotu validācijas kārtulu. Palīdzību saistībā ar izteiksmju veidotāja izmantošanu skatiet rakstā Izteiksmju veidotāja izmantošana.

 5. Grupā Lauka validācija noklikšķiniet uz Validācija un pēc tam uz Lauka validācijas ziņojums.

 6. Ierakstiet ziņojumu, kas tiks rādīts, ja ievades dati nav derīgi, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Ieraksta validācijas kārtulas un ziņojuma iestatīšana

Varat izmantot ieraksta validācijas kārtulu, lai novērstu ierakstu dublikātus, vai pieprasīt, lai noteikta faktu kombinācija par ierakstu ir patiesa, piemēram, [Sākuma datums] ir lielāks par 1. janvāris, 2010, un mazāks par [Beigu datums]

 1. Atveriet tabulu, kurā vēlaties pievienot validācijas kārtulu.

 2. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Lauki.

 3. Grupā Lauka validācija noklikšķiniet uz Validācija un pēc tam uz Ieraksta validācijas kārtula.

  Tiek atvērts izteiksmju veidotājs.

 4. Izmantojiet izteiksmju veidotāju, lai izveidotu validācijas kārtulu. Palīdzību saistībā ar izteiksmju veidotāja izmantošanu skatiet rakstā Izteiksmju veidotāja izmantošana.

 5. Grupā Lauka validācija noklikšķiniet uz Validācija un pēc tam uz Ieraksta validācijas ziņojums.

 6. Ierakstiet ziņojumu, kas tiks rādīts, ja ievades dati nav derīgi, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Relāciju izveide starp divām tīmekļa tabulām

Relāciju izveidei tīmekļa datu bāzē izmantojiet uzmeklēšanas vedni, lai izveidotu uzmeklēšanas lauku. Uzmeklēšanas lauks atrodas tabulā, kas atrodas relācijas daudzās pusēs, un norāda uz tabulu, kas atrodas relācijas vienā pusē.

Uzmeklēšanas lauka izveide skatā Datu lapa

 1. Atveriet tabulu, kuru vēlaties relācijas daudzās pusēs.

 2. Noklikšķiniet uz bultiņas, kas atrodas blakus Noklikšķināt, lai pievienotu, un pēc tam noklikšķiniet uz Uzmeklēšana un relācija.

 3. Lai izveidotu uzmeklēšanas lauku, izpildiet uzmeklēšanas vednī norādītās darbības.

Uzmeklēšanas lauka modificēšana skatā Datu lapa

 1. Atveriet tabulu, kurā ir modificējamais uzmeklēšanas lauks.

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām::

  • cilnes Lauki grupā Rekvizīti noklikšķiniet uz Modificēt uzmeklēšanas;

  • ar peles labo pogu noklikšķiniet uz uzmeklēšanas lauka un pēc tam noklikšķiniet uz Modificēt uzmeklēšanas.

 3. Izpildiet uzmeklēšanas vednī norādītās darbības.

Datu integritātes saglabāšana, izmantojot datu makro

Varat ieviest kaskādes atjauninājumus un dzēšanas, izmantojot datu makro. Varat izmantot cilnē Tabula esošās komandas, lai izveidotu iegultus makro, kas modificē datus. Tālāk redzamajā videoklipā ir parādītas pamatdarbības.

Jauns uzdevums

Papildinformāciju par datu makro izveidi skatiet rakstā Datu makro izveide.

Tīmekļa vaicājuma izveide

Varat izmantot vaicājumu kā formu un atskaišu datu avotu. Vaicājumi darbojas serverī, palīdzot minimizēt tīkla datplūsmu.

Piemēram, iespējams, vēlēsities izmantot tīmekļa datu bāzi, lai izsekotu labdarības ziedojumus. Jūs vēlaties skatīt, kas ir ziedojis naudu pasākuma laikā. Varat izmantot vaicājumu, lai atlasītu datus un sagatavotu tos izmantošanai formās un atskaitēs.

Piezīme.: Šajā procesā kā piemērs tiek izmantota labdarības ziedojumu veidne. Varat turpināt, ja izveidojat jaunu datu bāzi, izmantojot labdarības ziedojumu datu bāzes veidni.

 1. Cilnes Izveidot grupā Vaicājumi noklikšķiniet uz Vaicājums.

 2. Dialoglodziņā Tabulas rādīšana veiciet dubultklikšķi uz katras ietveramās tabulas un pēc tam noklikšķiniet uz Aizvērt.

  Šajā piemērā veiciet dubultklikšķi uz Sastāvdaļas, Ziedojumi, Pasākumi un Pasākuma apmeklētāji.

 3. Izveidojiet jebkurus vajadzīgos savienojumus, vaicājuma noformējuma logā velkot laukus no viena objekta uz citu.

  Šajā piemērā tabulā Ziedojumi velciet lauku ID no lauka Sastāvdaļas uz lauku DonorConstituentID un pēc tam velciet lauku DonorConstituentID no tabulas Ziedojumi uz lauku ConstituentID tabulā Pasākuma apmeklētāji.

 4. Pievienojiet izmantojamos laukus. Varat vilkt laukus uz režģi vai veikt dubultklikšķi uz lauka, lai to pievienotu.

  Šajā piemērā pievienojiet Pasākums no tabulas Pasākumi, Ziedojuma datums no tabulas Ziedojumi un Sveiciens, Vārds un Uzvārds no tabulas Sastāvdaļas.

 5. Pievienojiet jebkādus piemērojamos kritērijus.

  Šajā piemērā jūs vēlaties ierobežot Ziedojuma datumu, lai tas būtu laika posmā no pasākuma StartDate līdz EndDate. Vaicājuma noformējuma režģa rindas Kritēriji sadaļā Ziedojuma datums ierakstiet >=[StartDate] un <=[EndDate].

Tīmekļa formas izveide

Formas ir galvenais datu ievades un rediģēšanas veids tīmekļa datu bāzē, kā arī ir noderīgas datu pārskatīšanai. Formas tiek darbinātas pārlūkprogrammā, palīdzot optimizēt veiktspēju. Atverot formu, pārlūkprogramma izgūst vajadzīgos datus no SharePoint servera. Varat filtrēt un kārtot datus formā, neizgūstot datus vēlreiz no servera.

Padoms.: Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, ierobežojiet ierakstu skaitu, kas tiek izgūti galvenajās formās un atskaitēs.

 1. Atlasiet tabulu vai vaicājumu, kas tiks izmantots kā datu avots.

  Piezīme.: Ja vēlaties izveidot nesaistītu formu, izlaidiet šo darbību.

 2. Cilnes Izveidot grupā Formas noklikšķiniet uz vienas no tālāk norādītajām pogām.

  • Forma    Izveidojiet vienkāršu formu, kurā vienlaikus tiek rādīts viens ieraksts, kas tika atlasīts kā datu avots.

   Piezīme.: Ja veidojat nesaistītu formu, šī poga nav pieejama.

  • Vairāki vienumi    Izveidojiet formu, kurā vienlaikus tiek rādīti vairāki ieraksti, izmantojot objektu, kas tika atlasīts kā datu avots.

   Piezīme.: Ja veidojat nesaistītu formu, šī poga nav pieejama.

  • Tukša forma    Izveidojiet formu, kurā nekas nav ietverts.

  • Datu lapa    Izveidojiet formu, kas izskatās un darbojas kā datu lapa, izmantojot objektu, kas tika atlasīts kā datu avots.

   Piezīme.: Ja veidojat nesaistītu formu, šī poga nav pieejama.

Tīmekļa atskaites izveide

Atskaites ir galvenais veids, kā pārskatīt vai drukāt datus no tīmekļa datu bāzes. Atskaites tiek darbinātas pārlūkprogrammā, palīdzot optimizēt veiktspēju. Atverot atskaiti, pārlūkprogramma izgūst vajadzīgos datus no SharePoint servera. Varat filtrēt un kārtot datus atskaitē, neizgūstot datus vēlreiz no servera.

Padoms.: Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, ierobežojiet ierakstu skaitu, kas tiek izgūti galvenajās formās un atskaitēs.

 1. Atlasiet tabulu vai vaicājumu, kas tiks izmantots kā datu avots.

 2. Cilnes Izveidot grupā Atskaites noklikšķiniet uz vienas no tālāk norādītajām pogām.

  • Atskaite    Izveidojiet pamata atskaiti, izmantojot objektu, kas tika atlasīts kā datu avots.

  • Tukša atskaite    Izveidojiet atskaiti, kurā nekas nav ietverts.

Navigācijas formas izveide un tās kā noklusējuma formas iestatīšana rādīšanai startēšanas laikā

Lietotājiem ir nepieciešams veids, kā pārvietoties lietojumprogrammā. Ņemiet vērā: navigācijas rūts tīmekļa pārlūkprogrammā nav pieejama. Lai lietotāji varētu izmantot jūsu datu bāzes objektus, jums ir jāsniedz vajadzīgie līdzekļi. Varat izveidot navigācijas formu un norādīt, ka tā ir jārāda katru reizi, kad jūsu lietojumprogramma tiek atvērta tīmekļa pārlūkprogrammā. Turklāt, ja nenorādīsit formu, kas jārāda lietojumprogrammas startēšanas laikā, neviena forma netiks atvērta, apgrūtinot jūsu lietojumprogrammas izmantošanu.

Padoms.: Iespējams, vēlēsities nogaidīt līdz pēdējam brīdim, lai izveidotu navigācijas formu un varētu pievienot visus objektus formai tās izveides laikā.

 1. Lentē noklikšķiniet uz cilnes Izveidot.

 2. Grupā Formas noklikšķiniet uz Navigācija un pēc tam sarakstā atlasiet navigācijas izkārtojumu.

 3. Lai pievienotu vienumu, velciet to no Navigācijas rūts uz navigācijas vadīklu.

  Piezīme.: Navigācijas vadīklā var pievienot tikai formas un atskaites.

 4. Pievienojiet jebkuru citu vadīklu, kuru vēlaties navigācijas formā. Piemēram, iespējams, vēlēsities nodrošināt meklēšanas funkcionalitāti visās formās, pievienojot dažas vadīklas navigācijas formai.

Navigācijas formas kā noklusējuma tīmekļa rādīšanas formas iestatīšana

 1. Cilnes Fails sadaļā Palīdzība noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Dialoglodziņā Access opcijas noklikšķiniet uz Pašreizējā datu bāze.

 3. Sadaļā Lietojumprogrammas opcijas noklikšķiniet uz Tīmekļa rādīšanas forma un pēc tam sarakstā atlasiet vajadzīgo formu.

  Piezīme.:  Navigācijas forma nav jāatlasa kā tīmekļa rādīšanas forma. Varat norādīt jebkuru tīmekļa formu.

Uz lapas sākumu

Izmaiņu publicēšana un sinhronizēšana lietojumprogrammā

Tīmekļa datu bāzes publicēšana

Piezīme.:  Videoklipu, kurā parādīts šis process, varat noskatīties sadaļā Pārskats.

 1. Cilnē Fails noklikšķiniet uz Saglabāt un publicēt un pēc tam noklikšķiniet uz Publicēt Access pakalpojumos.

 2. Noklikšķiniet uz Palaist saderības pārbaudītāju.
  Poga Palaist saderības pārbaudītāju programmas Access Backstage skatā
  Saderības pārbaudītājs palīdz pārliecināties, vai datu bāze tiks publicēta pareizi. Ja tas atklāj problēmas, tās jānovērš pirms publicēšanas.

  Piezīme.:  Ja tiek atklātas problēmas, programma Access tās saglabā tabulā Saderības ar tīmekli problēmas. Katrā tabulas rindā ir saite uz informāciju par problēmu novēršanu.

 3. Sadaļā Publicēt Access pakalpojumos norādiet šādu informāciju:

  • lodziņā Servera vietrādis URL ierakstiet tā SharePoint servera tīmekļa adresi, kurā vēlaties publicēt datu bāzi. Piemēram, http://Contoso/;

  • lodziņā Vietnes nosaukums ierakstiet tīmekļa datu bāzes nosaukumu. Šis nosaukums tiks pievienots servera vietrādim URL, lai tiktu izveidots lietojumprogrammas vietrādis URL. Piemēram, ja servera URL ir http://Contoso/ un vietnes nosaukums ir KlientuApkalposana, tad vietrādis URL ir http://contoso/customerservice?lc=lv-lv.

 4. Noklikšķiniet uz Publicēt Access pakalpojumos.

Tīmekļa datu bāzes sinhronizēšana

Kad ir veiktas noformējuma izmaiņas vai datu bāze atrodas bezsaistē, jūs beidzot vēlēsities sinhronizēt. Sinhronizēšanas laikā tiek atrisinātas atšķirības starp datu bāzes failu datorā un SharePoint vietnē.

Piezīme.:  Videoklipu, kurā parādīts šis process, varat noskatīties sadaļā Pārskats.

 1. Atveriet tīmekļa datu bāzi programmā Access un veiciet noformējuma izmaiņas.

 2. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz cilnes Fails un pēc tam uz Sinhronizēt visu.
  Poga Sinhronizēt visu programmas Access Backstage skatā

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×