XML skatītāja tīmekļa daļas izmantošana strukturizētu datu un XML dokumentu un veidlapu attēlošanai

Piezīme.: Šis raksts ir novecojis, un tas drīzumā tiks izņemts. Lai novērstu kļūdu “Lapa nav atrasta”, mēs noņemat mums zināmās saites. Ja esat izveidojis saites uz šo lapu, lūdzu, noņemiet tās, un kopā mēs uzturēsim tīmekli savienotu.

XML skatītāja tīmekļa daļu var izmantot, lai parādītu paplašināmās iezīmēšanas valodu (XML) un XML kodam pirms satura parādīšanas lietotu paplašināmo stila lapu valodas transformācijas (XSLT).

Svarīgi!:  Saturā, kas tiek rādīts XML tīmekļa daļā, nevar būt elementa HTML FORM. Ja nepieciešams izmantot elementu HTML FORM, apsveriet iespēju izmantot lapu skatītāja tīmekļa daļu vai veidlapas tīmekļa daļu.

Šajā rakstā

Tīmekļa daļas izmantošanas veidi

Veidi, kā tīmekļa daļai pievienot saturu

Rediģētā un saistītā XML satura apvienošana

Tīmekļa daļas pievienošana lapai

Tīmekļa daļas rekvizītu rediģēšana

Tīmekļa daļas vispārējo rekvizītu konfigurēšana

Tīmekļa daļas izmantošanas veidi

XML tīmekļa daļu var izmantot, lai parādītu:

 • Strukturētus datu bāzes tabulu vai vaicājumu datus.

 • XML dokumentus.

 • XML veidlapas, kas apvieno strukturētus un nestrukturētus datus, piemēram, iknedēļas statusa atskaites vai ceļojumu izdevumu atskaites.

Uz lapas sākumu

Veidi, kā tīmekļa daļai pievienot saturu

Pastāv divi veidi, kā XML skatītāja tīmekļa daļai pievienot saturu:

 • XML un XSL redaktori   . Šos redaktorus varat lietot, lai ievadītu vai modificētu XML un XSLT avota kodu. XML un XSL avota koda redaktori ir vienkārša teksta redaktori, kas paredzēti lietotājiem, kuri pārzina XML un XSLT sintaksi.

 • XML un XSL saites   . Tā vietā, lai rediģētu XML un XSLT kodu, varat ievietot hipersaiti uz teksta failu, kurā ir XML un XSLT avota kods. Divi derīgi hipersaišu protokoli, kurus varat izmantot, ir:

  • hiperteksta pārsūtīšanas protokols (http://);

  • hiperteksta pārsūtīšanas protokols ar konfidencialitāti, kas lieto drošligzdu slāņa (SSL) šifrēšanu.

   Var lietot absolūto vietrādi URL vai relatīvo vietrādi URL, taču nevar lietot faila ceļu.

Uz lapas sākumu

Rediģētā un saistītā XML satura apvienošana

Varat apvienot rediģēto un saistīto XML saturu, lai sniegtu gan primāro, gan sekundāro informāciju. Piemēram, varat sniegt kļūdas ziņojumu kā sekundāro informāciju rediģētajā XML saturā, ja nav pieejams saistītais XML saturs vai primārā informācija. Norādot gan rediģēto, gan saistīto XML saturu, vispirms vienmēr tiek izmantots saistītais XML saturs. Ja saistītajam XML saturam nevar piekļūt, tiek izmantots rediģētais XML saturs.

Piezīme.:  Šāda rediģētā un saistītā XSL satura apvienošana netiek atbalstīta.

Uz lapas sākumu

Tīmekļa daļas pievienošana lapai

Lai rediģētu lapu, jums ir jābūt vismaz tām atļaujām atļaujas, kas iegūtas, kad tikāt pievienots vietnes noklusējuma grupai SharePoint <Vietnes nosaukums> dalībnieki.

 • Atrodoties lapā, lentē noklikšķiniet uz cilnes Lapa un pēc tam uz komandas Rediģēt.

  Cilnes Rediģēšana komanda Rediģēt

  Piezīme.: Ja komanda Rediģēt ir atspējota, iespējams, jums nav lapas rediģēšanas atļauju. Sazinieties ar administratoru.

 • Noklikšķiniet lapā, kurā vēlaties pievienot tīmekļa daļu, noklikšķiniet uz cilnes Ievietošana un pēc tam uz Tīmekļa daļa.

  Komanda Tīmekļa daļa

 • Sadaļā Kategorijas atlasiet kategoriju, piemēram, Saraksti un bibliotēkas, atlasiet tīmekļa daļu, ko vēlaties pievienot lapai, piemēram, Paziņojumi, un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot.

  Tīmekļa daļu izvēle

  Atlasot tīmekļa daļu, informācija par tīmekļa daļu tiek parādīta sadaļā Par tīmekļa daļu.

 • Kad esat pabeidzis rediģēt lapu, noklikšķiniet uz cilnes Lapa un pēc tam uz Saglabāt.

Piezīme.:  XML skatītāja tīmekļa daļa ir iekļauta kategorijā satura apkopojums.

XML skatītāja tīmekļa daļa lapā tiek pievienota tur, kur izvēlaties to novietot.

Tīmekļa daļas rekvizītu rediģēšana

 1. Lai rediģētu tīmekļa daļas rekvizītus, norādiet uz tīmekļa daļu un noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas.
  Norādiet uz tīmekļa daļu

 2. Noklikšķiniet uz Rediģēt tīmekļa daļu.
  Noklikšķiniet uz Rediģēt tīmekļa daļu

Tīmekļa daļas rekvizīti tiek rādīti rīku rūtī.

Uz lapas sākumu

Tīmekļa daļas pielāgoto rekvizītu konfigurēšana

Šie rekvizīti ir tikai XML tīmekļa daļai:

Rekvizīts

Apraksts

XML redaktors

Lieto, lai ievadītu XML avota kodu vienkārša teksta redaktorā. Lai izmantotu šo redaktoru, jāpārzina XML sintakse.

XML saite

Izmantojiet, lai ievadītu hipersaiti uz teksta failu, kurā iekļauts XML avota kods. Divi derīgi hipersaišu protokoli, kurus varat izmantot, ir šādi:

 • hiperteksta pārsūtīšanas protokols (http://);

 • hiperteksta pārsūtīšanas protokols ar konfidencialitāti, kas lieto drošligzdu slāņa (SSL) šifrēšanu.

Var lietot absolūto vietrādi URL vai relatīvo vietrādi URL, taču nevar lietot faila ceļu.

XSL redaktors

Lieto, lai ievadītu XSLT avota kodu vienkārša teksta redaktorā. Lai izmantotu šo redaktoru, jāpārzina XSLT sintakse.

XSL saite

Izmantojiet, lai ievadītu hipersaiti uz teksta failu, kurā iekļauts XSLT avota kods. Divi derīgi hipersaišu protokoli, kurus varat izmantot, ir šādi:

 • hiperteksta pārsūtīšanas protokols (http://);

 • hiperteksta pārsūtīšanas protokols ar konfidencialitāti, kas lieto drošligzdu slāņa (SSL) šifrēšanu.

Var lietot absolūto vietrādi URL vai relatīvo vietrādi URL, taču nevar lietot faila ceļu.

Uz lapas sākumu

Tīmekļa daļu kopējo rekvizītu konfigurēšana

Tīmekļa daļām ir kopēju rekvizītu kopa, kas kontrolē to izskatu, izkārtojumu un papildu raksturīgās iezīmes. Tīmekļa daļu rekvizītus var mainīt rīku rūtī.

Piezīme.: Rīku rūtī redzamie tīmekļa daļu kopējie rekvizīti var atšķirties no šajā sadaļā raksturotajiem rekvizītiem, un tam ir vairāki iemesli

 • Lai rīku rūtī skatītu sadaļu Papildu, nepieciešama atbilstoša atļauja.

 • Iespējams, konkrētas tīmekļa daļas izstrādātājs ir izvēlējies neparādīt vienu vai vairākus vispārējos rekvizītus vai ir izvēlējies izveidot un parādīt papildu rekvizītus, kas nav norādīti rīku joslas sadaļā Izskats, Izkārtojums vai Papildu.

 • Iespējams, tīmekļa daļas rekvizītus atspējo vai paslēpj atsevišķi atļauju un rekvizītu iestatījumi.

Izskats

Rekvizīts

Apraksts

Virsraksts

Norāda tīmekļa daļas virsrakstu, kas redzams tīmekļa daļas virsrakstjoslā.

Augstums

Norāda tīmekļa daļas augstumu.

Platums

Norāda tīmekļa daļas platumu.

Papildelementu stāvoklis

Norāda, vai, lietotājam atverot lapu, lapā tiek parādīta visa tīmekļa daļa. Pēc noklusējuma papildelementu stāvoklis ir iestatīts uz Parasts, un tiek parādīta visa tīmekļa daļa. Ja statuss ir iestatīts uz Minimizēts, tiek parādīta tikai virsrakstjosla.

Papildelementu tips

Norāda, vai tiks parādīta tīmekļa daļas virsrakstjosla un ietvara apmale.

Izkārtojums

Rekvizīts

Apraksts

Slēpts

Norāda, vai tīmekļa daļa ir redzama, kad lietotājs atver lapu. Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tīmekļa daļa ir redzama tikai tad, ja lietotājs izstrādā lapas noformējumu un virsrakstam ir pievienots sufikss (Slēpts).

Tīmekļa daļu var paslēpt, ja to vēlaties izmantot datu nodrošināšanai citas tīmekļa daļas vajadzībām, izmantojot tīmekļa daļu savienojumu, bet pašu tīmekļa daļu nevēlaties parādīt.

Virziens

Norāda teksta virzienu tīmekļa daļas saturā. Piemēram, arābu valoda ir ar rakstību no labās puses uz kreiso, angļu valoda un lielākā daļa citu Eiropas valodu ir ar rakstību no kreisās uz labo. Šis iestatījums var nebūt pieejamas visām tīmekļa daļām.

Zona

Norāda, kurā lapas daļā atrodas tīmekļa daļa.

Piezīme.: Ja lietotājam nav atļaujas modificēt zonu, lapā esošās zonas sarakstlodziņā nav norādītas.

Zonas indekss

Norāda tīmekļa daļas pozīciju zonā, ja zonā ir vairāk par vienu tīmekļa daļu.

Lai norādītu secību, tekstlodziņā ierakstiet pozitīvu veselu skaitli.

Ja zonā esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no augšas uz leju, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas augšdaļā. Ja zonās esošās tīmekļa daļas ir sakārtotas no kreisās uz labo pusi, vērtība 1 nozīmē, ka tīmekļa daļa tiek parādīta zonas kreisajā pusē.

Piemēram, pievienojot tīmekļa daļu tukšai zonai, kas ir izkārtota no augšas uz leju, zonas indekss ir 0. Pievienojot otro tīmekļa daļu zonas apakšā, tās zonas indekss būs 1. Lai pārvietotu otro tīmekļa daļu uz zonas augšpusi, ierakstiet 0 un pēc tam ierakstiet 1 pirmajai tīmekļa daļai.

Piezīme.:  Katrai zonā esošajai tīmekļa daļai jābūt unikālai zonas indeksa vērtībai. Tāpēc, mainot pašreizējās tīmekļa daļas zonas indeksa vērtību, var tikt mainīta arī citu zonā iekļauto tīmekļa daļu zonas indeksa vērtība.

Papildu

Rekvizīts

Apraksts

Atļaut minimizēt

Norāda, vai tīmekļa daļu var minimizēt.

Atļaut aizvēršanu

Norāda, vai tīmekļa daļu var noņemt no lapas.

Atļaut paslēpšanu

Norāda, vai tīmekļa daļa var būt slēpta.

Zonas maiņas atļaušana

Norāda, vai tīmekļa daļu var pārvietot uz citu zonu.

Atļaut savienojumus

Norāda, vai tīmekļa daļa var piedalīties savienojumos ar citām tīmekļa daļām.

Atļaut rediģēšanu personiskajā skatā

Norāda, vai personiskajā skatā var modificēt tīmekļa daļas rekvizītus.

Eksportēšanas režīms

Norāda datu līmeni, ko atļauts eksportēt no šīs tīmekļa daļas. Atkarībā no konfigurācijas šis iestatījums var nebūt pieejams.

Virsraksta URL

Norāda URL failam, kas satur papildu informāciju par tīmekļa daļu. Noklikšķinot uz tīmekļa daļas virsraksta, fails tiek parādīts atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Apraksts

Norāda ekrāna padomu, kas tiek parādīts, novietojot peles rādītāju uz tīmekļa daļas virsraksta vai tīmekļa daļas ikonas. Šī rekvizīta vērtību lieto, kad tiek meklētas tīmekļa daļas, izmantojot rīku rūts izvēlnes Atrast tīmekļa daļas komandu Meklēt.

Palīdzības URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kas satur palīdzības informāciju par tīmekļa daļu. Tīmekļa daļas izvēlnē noklikšķinot uz komandas Palīdzība, palīdzības informācija tiek parādīta atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Palīdzības režīms

Norāda, kā pārlūkprogramma parādīs tīmekļa daļas palīdzības saturu.

Atlasiet vienu no šīm opcijām.

Modāls. Atver atsevišķu pārlūkprogrammas logu, ja pārlūkprogrammai ir šī iespēja. Lai atgrieztos tīmekļa lapā, lietotājam ir jāaizver šis logs.

Nemodāls. Atver atsevišķu pārlūkprogrammas logu, ja pārlūkprogrammai ir šī iespēja. Lai atgrieztos tīmekļa lapā, lietotājam šis logs nav jāaizver. Šī ir noklusējuma vērtība.

Naviģēt. Atver tīmekļa lapu esošajā pārlūkprogrammas logā.

Piezīme.: Lai arī pielāgotajās Microsoft ASP.NET tīmekļa daļās šis rekvizīts tiek atbalstīts, SharePoint palīdzības noklusējuma tēmas tiek atvērtas tikai atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Kataloga ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā atrodas attēls, kas tīmekļa daļu sarakstā ir lietojams kā tīmekļa daļas ikona. Attēla lielumam ir jābūt 16x16 pikseļi.

Virsraksta ikonas attēla URL

Norāda tā faila atrašanās vietu, kurā atrodas attēls, ko lietot tīmekļa daļas virsrakstjoslā. Attēla lielumam ir jābūt 16x16 pikseļi.

Importēšanas kļūdas ziņojums

Norāda ziņojumu, kas tiek parādīts, ja, importējot tīmekļa daļu, rodas problēma.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×