Windows Microsoft Word īsinājumtaustiņi

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Šajā rakstā paskaidrots visas īsinājumtaustiņi programmai Microsoft Word. Šajā rakstā īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Atslēgas citus izkārtojumus var precīzi neatbilst ASV tastatūras taustiņiem.

Piezīme : Ja īsinājumtaustiņa izmantošanai vienlaikus jānospiež divi vai vairāk taustiņi, taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Ja jums jānospiež viens taustiņš tūlīt pēc iepriekšējā, taustiņi ir atdalīti ar komatu (,)..

Tēmas šajā rakstā

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Tastatūras izmantošana, lai naviģētu uz lentes

Uzziņas par īsinājumtaustiņiem programmā Microsoft Word

Funkciju taustiņu atsauce

Bieži lietoti īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā norādīti bieži lietojamie īsinājumtaustiņi programmā Microsoft Word.

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Pāriet uz "Pastāstiet, ko vēlaties darīt"

Alt+Q

Atvērtu

Ctrl+O

Saglabāt

Ctrl+S

Slēgšanas

Ctrl+W

Izgriezt

Ctrl+X

Kopēt

Ctrl+C

Ielīmēt

Ctrl+V

Atlasīt visu

Ctrl+A

Treknraksts

Ctrl+B

Slīpraksts

Ctrl+I

Pasvītrojums

Ctrl+U

Samazināt fonta lielumu par 1 punktu

Ctrl+[

Palielināt fonta lielumu par 1 punktu

Ctrl+]

Centrēt tekstu

Ctrl+E

Līdzināt tekstu pa kreisi

Ctrl+L

Līdzināt tekstu pa labi

Ctrl+R

Atcelt

Esc

Atsaukt

Ctrl+Z

Atcelt atsaukšanu

Ctrl+Y

Tālummaiņa

ALT + W, jautājumi un pēc tam cilnes dialoglodziņš Tālummaiņa uz vajadzīgās vērtības.

Tastatūras izmantošana, lai naviģētu uz lentes

Lente ir rinda Word, sakārtotas pēc cilnēm augšpusē. Katras cilnes parāda citu lentes. Lentes tiek veidotas no grupas, un katras grupas ietver vienu vai vairākas komandas. Visas komandas programmā Word varat piekļūt, izmantojot saīsni.

Piezīme : Pievienojumprogrammas un citas programmas var pievienot jaunas cilnes lentē un nodrošināt piekļuves taustiņus šīm cilnēm.

Pastāv divi veidi, kā veikt navigāciju lentes cilnēs:

 • Lai pārietu uz lenti, nospiediet taustiņu Alt, pēc tam, lai pārvietotos starp cilnēm, izmantojiet labo vai kreiso bultiņu.

 • Lai pārietu tieši uz konkrētu cilnes lentē, izmantojiet kādu no piekļuves taustiņus.

Darbība

Taustiņu kombinācija

Lai izmantotu skatu Backstage, atveriet lapu Fails.

Alt+F

Lai izmantotu dizainus, krāsas un efektus, piemēram, lappušu apmales, atveriet cilni Noformējums.

Alt+G

Lai izmantotu bieži lietotas formatēšanas komandas, rindkopu stilus vai izmantotu meklēšanas rīku, atveriet cilni Sākums.

Alt+H

Lai pārvaldītu pasta sapludināšanas uzdevumus vai strādātu ar aploksnēm un etiķetēm, atveriet cilni Sūtījumi.

Alt+M

Lai ievietotu tabulas, attēlus un formas, galvenes vai tekstlodziņus, atveriet cilni Ievietošana.

ALT+N

Lai strādātu ar lappušu piemalēm, lappušu orientāciju, atkāpēm un atstarpēm, atveriet cilni Izkārtojums.

Alt+P

Lai ierakstīto meklējamo vārdu palīdzības saturā, lentē atveriet lodziņu "Priekšāteikšana".

Alt + Q, pēc tam ievadiet meklējamo terminu

Lai izmantotu pareizrakstības pārbaudi, iestatītu koriģēšanas valodas vai reģistrētu un pārskatītu dokumentā veiktās izmaiņas, atveriet cilni Pārskatīšana.

Alt+R

Lai pievienotu satura rādītāju, vēres vai citātu tabulu, atveriet cilni Atsauces.

Alt+S

Lai izvēlētos dokumenta skatu vai režīmu, piemēram, lasīšanas režīmu vai izkārtojuma skatu, atveriet cilni Skats. Varat arī iestatīt tālummaiņas palielinājumu un pārvaldīt vairākus dokumentu logus.

Alt+W

 • Lai pārietu uz lentes ciļņu sarakstu, nospiediet Alt; lai pārietu tieši uz cilni, nospiediet īsinājumtaustiņus.

 • Lai pārietu uz lenti, nospiediet lejupvērsto taustiņu. (JAWS attiecas uz šo darbību, lai pārietu uz apakšējo lenti.)

 • Lai pārvietotos starp komandām, nospiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš.

 • Lai pārvietotos pašreiz atlasītajā grupā, nospiediet lejupvērsto taustiņu.

 • Lai pārvietotos starp lentes grupām, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+labā bultiņa vai Ctrl+kreisā bultiņa.

 • Lentes vadīklas tiek aktivizētas dažādi, atkarībā no vadīklas tipa:

  • Ja atlasītā komanda ir poga, lai to aktivizētu, nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter.

  • Ja atlasītā komanda ir dalīta poga (poga, kas atver papildopciju izvēlni), lai to aktivizētu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa. Izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa opcijām. Lai atlasītu pašreizējo opciju, nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter.

  • Ja atlasītā komanda ir saraksts (piemēram, fontu saraksts), lai atvērtu sarakstu, nospiediet lejupvērsto bultiņu. Pēc tam izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, lai pārvietotos starp vienumiem.

  • Ja atlasītā komanda ir galerija, lai atlasītu komandu, nospiediet atstarpes taustiņu vai Enter. Pēc tam izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa vienumiem.

Padoms : Galerijās ar vairākām vienumu rindām tabulēšanas taustiņš sāk kustību no pašreizējas rindas sākuma līdz beigām, un, kad tas sasniedz rindas beigas, tas pārvietojas uz nākamās rindas sākumu. Nospiediet labo bultiņu pašreizējās rindas beigās, lai atgrieztos atpakaļ pašreizējās rindas sākumā.

Lai izmantotu piekļuves taustiņus:

 1. Nospiediet taustiņu Alt.

 2. Nospiediet burtu, kas redzams kvadrātveida taustiņpadomā, kas parādās virs nepieciešamās lentes komandas.

Atkarībā no tā, kurš burts tiek nospiests, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņpadomi. Piemēram, ja, nospiežot taustiņu kombināciju Alt + F, Office Backstage tiek atvērts informācijas lapā, kurā ir atšķirīgas padomus. Ja jūs pēc tam vēlreiz nospiediet taustiņu Alt, tiek parādīti taustiņpadomi navigācijai šajā lapā.

Šajā tabulā ir uzskaitīti daži veidi, lai pārvietotu tastatūras fokusu, lietojot tikai tastatūru.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt lentes aktīvo cilni un aktivizēt piekļuves taustiņus

ALT vai F10. Piekļuves atslēgu izmantošana vai bulttaustiņus, lai pārvietotu uz citu cilni.

Pārvietot fokusu uz lentes komandām

Tab vai Shift+Tab

Pārvietot fokusu uz katru lentes komandu atbilstīgi uz priekšu vai atpakaļ

Tab vai Shift+Tab

Pārvietoties pa lentes vienumiem attiecīgi uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi

Lejupvērstā bultiņa, augšupvērstā bultiņa, kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Izvērst vai sakļaut lenti

CTRL + F1

Parādīt atlasītā vienuma īsinājumizvēlni

Shift+F10

Pārvietot fokusu uz citu loga rūti, piemēram, uz attēla formāta, gramatikas vai atlases rūti

F6

Aktivizēt lentē atlasītu komandu vai vadīklu

Atstarpe vai taustiņš Enter

Atvērt lentē atlasīto izvēlni vai galeriju

Atstarpe vai taustiņš Enter

Pabeigt lentes vērtības modificēšanu vadīklā un pārvietot fokusu atpakaļ uz dokumentu

Enter

Uzziņas par īsinājumtaustiņiem programmā Microsoft Word

Dokumentu izveide un rediģēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot jaunu dokumentu

Ctrl+N

Atvērt dokumentu

Ctrl+O

Aizvērt dokumentu

Ctrl+W

Sadalīt dokumenta logu

Alt + Ctrl + S

Noņemt dokumenta loga sadalījumu

Alt + Shift + C vai Alt + Ctrl + S

Saglabāt dokumentu

Ctrl+S

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot hipersaiti

Ctrl+K

Atgriezties iepriekšējā lapā

Alt+kreisā bultiņa

Dodieties uz nākamo lapu.

Alt+labā bultiņa

Atsvaidzināt

F9

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Drukāt dokumentu

Ctrl+P

Pārslēgties uz drukas priekšskatījumu

Alt + Ctrl + I

Tuvinot lappusi, pārvietoties priekšskatījuma lappusē

Bulttaustiņi

Tālinot lappusi, pārvietoties par vienu priekšskatījuma lappusi

Page Up vai Page Down

Tālinot lappusi, pārvietoties uz pirmo priekšskatījuma lappusi

Ctrl+taustiņš Home

Tālinot lappusi, pārvietoties uz pēdējo priekšskatījuma lappusi

Ctrl+End

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot komentāru (pārskatīšanas uzdevumrūtī).

ALT + R, C

Izmaiņu reģistrēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

Ctrl+Shift+E

Pārskatīšanas rūts aizvēršana, ja tā ir atvērta

Alt+Shift+C

Atlasīt lentē cilni Pārskatīšana

ALT + R, pēc tam lejupvērsto bultiņu, lai pārvietotos uz komandām šajā cilnē.

Atlasīt rūti Pareizrakstība un gramatika

ALT + R, S

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt meklēšanas lodziņu uzdevumrūtī Navigācija

Ctrl+F

Aizstāt tekstu, specifisku formatējumu un īpašus vienumus

Ctrl+H

Doties uz lappusi, grāmatzīmi, vēri, tabulu, komentāru, grafiku vai citu vietu

Ctrl+G

Pārslēgties starp pēdējām četrām rediģētajām vietām

Alt + Ctrl + Z

Lai pārvietotos

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

Ctrl+labā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Vienu šūnu pa kreisi (tabulā)

Shift+tabulēšanas taustiņš

Vienu šūnu pa labi (tabulā)

Tabulēšanas taustiņš

Vienu rindu augstāk

Augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Uz rindiņas beigām

End

Uz rindiņas sākumu

Home

Uz loga sākumu

Alt + Ctrl + Page Up

Uz loga beigām

Alt + Ctrl + Page Down

Vienu ekrānu augstāk (ritināt)

Vienu lappusi uz augšu

Vienu ekrānu zemāk (ritināt)

Vienu lappusi uz leju

Uz nākamās lappuses sākumu

Ctrl+taustiņš Page Down

Uz iepriekšējās lappuses sākumu

Ctrl + Page Up

Uz dokumenta beigām

Ctrl+End

Uz dokumenta sākumu

Ctrl+taustiņš Home

Uz iepriekšējo pārskatījumu

SHIFT + F5

Pēc dokumenta atvēršanas uz atrašanās vietu, kur strādājāt, kad dokuments pēdējo reizi tika aizvērts

SHIFT + F5

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Satura rādītāja ievadnes iezīmēšana

Alt + Shift + O

Izmantotās literatūras saraksta ievadnes (atsauces) iezīmēšana

Alt+Shift+I

Alfabētiskā rādītāja ievadnes iezīmēšana

Alt + Shift + X

Vēru ievietošana

Alt + Ctrl + F

Beigu vēru ievietošana

Alt + Ctrl + D

Pāriet uz nākamo beigu vēri (programmā Word 2016)

Alt + Shift + >

Pāriet uz iepriekšējo beigu vēri (programmā Word 2016)

Alt + Shift + <

Pāriet uz "Pastāstiet, ko vēlaties darīt" un viedo uzmeklēšanu (programmā Word 2016)

Alt+Q

Darbs ar dokumentiem dažādos skatos

Programma Word piedāvā vairākas dažādos skatos dokumentu. Katrā skatā vienkāršo veiciet dažus uzdevumus. Piemēram, lasīšanas režīmā var iepazīstināt ar divām lappusēm dokumenta līdzās un izmantojiet bultiņas navigāciju, lai pārietu uz nākamo lapu.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz lasīšanas režīma skatu

ALT + W, F

Pārslēgties uz drukas izkārtojuma skatu

Alt + Ctrl + P

Pārslēgties uz struktūrskatu

Alt + Ctrl + O

Pārslēgties uz melnraksta skatu

Alt + Ctrl + N

Šie īsinājumtaustiņi attiecas tikai tad, ja dokuments ir struktūrskatā.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rindkopas paaugstināšana.

Alt+Shift+kreisā bultiņa

Rindkopas pazemināšana.

Alt+Shift+labā bultiņa

Pamatteksta pazemināšana

Ctrl+Shift+N

Atlasīto rindkopu pārvietošana augšup.

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Atlasīto rindkopu pārvietošana lejup.

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērst tekstu zem virsraksta

Alt + Shift + pluszīme

Sakļaut tekstu zem virsraksta

Alt + Shift + mīnuszīme

Izvērst vai sakļaut visu tekstu vai virsrakstus

Alt + Shift + A

Paslēpt vai parādīt rakstzīmju formatējumu

Slīpsvītras (/) taustiņš cipartastatūrā

Rādīt pirmās rindiņas tekstu vai visu tekstu.

Alt+Shift+L

Rādīt visus virsrakstus ar 1. virsraksta stilu

Alt+Shift+1

Rādīt visus virsrakstus līdz n virsrakstam.

Alt + Shift + n

Ievietot tabulācijas rakstzīmi

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz dokumenta sākumu

Home

Doties uz dokumenta beigām

End

Doties uz n. lappusi

n (n ir lappuses numuru, kuru jādodas), Enter

Iziet no lasīšanas režīma

Esc

Teksta un grafiku rediģēšana un pārvietošana

Atlasiet tekstu, turot nospiestu taustiņu Shift un izmantojot bulttaustiņus, lai pārvietotu kursoru

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ieslēgt izvēršanas režīmu

F8

Atlasīt tuvāko rakstzīmi

F8 un pēc tam nospiediet kreiso bultiņu vai labo bultiņu

Palielināt atlases lielumu

F8 (nospiediet vienreiz, lai atlasītu vārdu, divreiz, lai atlasītu teikumu, utt.)

Samazināt atlases lielumu

SHIFT + F8

Izslēgt izvēršanas režīmu

Esc

Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa labi

Shift+labā bultiņa

Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa kreisi

Shift+kreisā bultiņa

Izvērst atlasi līdz vārda beigām

Ctrl+Shift+labā bultiņa

Izvērst atlasi līdz vārda sākumam

Ctrl+Shift+kreisā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindiņas beigām

Shift+End

Izvērst atlasi līdz rindiņas sākumam

Shift+Home

Izvērst atlasi vienu rindiņu uz leju

Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi vienu rindiņu uz augšu

Shift+augšupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindkopas beigām

Ctrl+Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindkopas sākumam

Ctrl+Shift+augšupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi vienu ekrānu uz leju

Shift+Page Down

Izvērst atlasi vienu ekrānu uz augšu

Shift+Page Up

Izvērst atlasi līdz dokumenta sākumam

Ctrl + Shift + Home

Izvērst atlasi līdz dokumenta beigām

Ctrl+Shift+End

Izvērst atlasi līdz loga beigām

Alt + Ctrl + Shift + Page Down

Izvērst atlasi, lai iekļautu visu dokumentu

Ctrl+A

Atlasīt vertikālu teksta bloku

Ctrl + Shift + F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu Esc, lai atceltu atlases režīmu

Izvērst atlasi līdz noteiktai vietai dokumentā

F8 + bulttaustiņi; nospiediet taustiņu Esc, lai atceltu atlases režīmu

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienas rakstzīmes pa kreisi dzēšana.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Izdzēst vienu vārdu pa kreisi.

Ctrl+atpakaļatkāpes taustiņš

Izdzēst vienu rakstzīmi pa labi.

Delete

Izdzēst vienu vārdu pa labi.

Ctrl+Delete

Izgriezt atlasīto tekstu un novietot to Office starpliktuvē

Ctrl+X

Atsaukt pēdējo darbību

Ctrl+Z

Izgriezt un novietot savāktuvē. (Savāktuves ir līdzeklis, kas ļauj apkopot teksta grupas no dažādām atrašanās vietām un ielīmējiet tos citā atrašanās vietā).

Ctrl+F3

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt Office starpliktuvi

Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + H, lai pārvietotos uz cilni Sākums un pēc tam nospiediet taustiņu F, O.

Kopēt atlasīto tekstu vai grafikas, ievietojot Office starpliktuvē

Ctrl+C

Izgriezt atlasīto tekstu vai grafikas, ievietojot Office starpliktuvē

Ctrl+X

Ielīmēt jaunāko papildinājumu vai pēdējo ielīmēto vienumu no Office starpliktuves

Ctrl+V

Vienreiz pārvietot tekstu vai grafiku

F2 (pēc tam pārvietojiet kursoru un nospiediet taustiņu Enter)

Vienreiz kopēt tekstu vai grafiku

SHIFT + F2 (pēc tam pārvietojiet kursoru un nospiediet taustiņu Enter)

Ja atlasīts teksts vai objekts, atvērt dialoglodziņu Jauna veidošanas bloka izveide

ALT + F3

Ja atlasīts veidošanas bloks, piemēram, SmartArt grafika, rādīt ar to saistīto īsinājumizvēlni

Shift+F10

Izgriezt un novietot savāktuvē

Ctrl+F3

Ielīmēt savāktuves saturu

Ctrl + Shift + F3

Kopēt dokumenta iepriekšējā sadaļā izmantoto galveni vai kājeni

Alt + Shift + R

Rediģēšana un navigācija tabulās

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt nākamās šūnas saturu

Tabulēšanas taustiņš

Atlasīt iepriekšējās šūnas saturu

Shift+tabulēšanas taustiņš

Izvērst atlasi līdz blakus esošajām šūnām

Turiet nospiestu taustiņu Shift un atkārtoti spiediet bulttaustiņu

Atlasīt kolonnu

Lietojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz kolonnas augšējo vai apakšējo šūnu, un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Nospiediet Shift + Alt + Page Down, lai atlasītu kolonnu no augšas līdz lejai.

 • Nospiediet Shift + Alt + Page Up, lai atlasītu kolonnu no apakšas līdz augšai.

Atlasīt visu tabulu

Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārietu uz rindas beigām, vai nu pirmo šūnu rindā (kreisajā malā), vai arī uz pēdējo šūnu (labajā malā) rindā.

 • No rindas pirmo šūnu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift + Alt + End, lai atlasītu rindu no kreisās puses uz labo.

 • No pēdējās rindas šūnā, nospiediet taustiņu kombināciju Shift + Alt + Home, lai atlasītu rindu no labās puses uz kreiso.

Izvērst atlasi (vai bloku)

Ctrl + Shift + F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu Esc, lai atceltu atlases režīmu

Atlasīt visu tabulu

ALT + 5 cipartastatūrā (ar izslēgtu taustiņu Num Lock)

Lai pārvietotos

Īsinājumtaustiņi

Uz nākamo rindas šūnu

Tabulēšanas taustiņš

Uz iepriekšējo rindas šūnu

Shift+tabulēšanas taustiņš

Uz pirmo rindas šūnu

Alt+Home

Uz pēdējo rindas šūnu

Alt+End

Uz pirmo šūnu kolonnā

Alt+Page Up

Uz pēdējo šūnu kolonnā

Alt+Page Down

Uz iepriekšējo rindu

Augšupvērstā bultiņa

Uz nākamo rindu

Lejupvērstā bultiņa

Vienu rindu uz augšu

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu uz leju

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Lai ievietotu

Īsinājumtaustiņi

Jaunas rindkopas šūnā

Enter

Tabulēt starp rakstzīmēm šūnā

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

Ctrl+D

Mainīt burtu reģistru

Shift+F3

Visu burtu formatēšana par lielajiem burtiem

Ctrl+Shift+A

Treknraksta lietošana.

Ctrl+B

Pasvītrojuma lietošana.

Ctrl+U

Vārdu, nevis atstarpju pasvītrošana

Ctrl+Shift+W

Teksts ar dubulto pasvītrojumu

Ctrl+Shift+D

Paslēpta teksta formatējuma lietošana

Ctrl+Shift+H

Slīpraksta lietošana.

Ctrl+I

Formatētu burtus kā mazos burtus.

Ctrl+Shift+K

Apakšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

Ctrl+vienādības zīme

Augšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

Ctrl+Shift+pluszīme

Noņemt manuālu rakstzīmju formatējumu

Ctrl+atstarpes taustiņš

Mainīt atlasi uz simbolu fontu

Ctrl+Shift+Q

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu.

Ctrl+Shift+F

Fonta lieluma palielināšana.

Ctrl+Shift+>

Fonta lieluma samazināšana.

Ctrl+Shift+<

Palielināt fonta lielumu par 1 punktu

Ctrl+]

Samazināt fonta lielumu par 1 punktu

Ctrl+[

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Formatējuma kopēšana no teksta

Ctrl+Shift+C

Lietot tekstam kopēto formatējumu

Ctrl+Shift+V

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgt rindkopu no centrētas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

Ctrl+E

Pārslēgt rindkopu no taisnotas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

Ctrl+J

Pārslēgt rindkopu no līdzinātas pa labi uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

Ctrl+R

Līdzinātu paragrāfu pa kreisi.

Ctrl+L

Izveidot rindkopai atkāpi no kreisās puses

Ctrl+M

Noņemt kreisās puses rindkopas atkāpi

Ctrl+Shift+M

Izveidotu atkāpi pirmai rindai.

Ctrl+T

Samazinātu pirmās rindas atkāpi pa kreisi.

Ctrl+Shift+T

Noņemtu paragrāfa formatējumu.

Ctrl+Q

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt nedrukājamās rakstzīmes

Ctrl + Shift + * (cipartastatūras zvaigznīte nedarbojas)

Pārskatīt teksta formatējumu

SHIFT + F1 (pēc tam noklikšķiniet uz teksta ar formatējumu, kuru vēlaties pārskatīt)

Formātu kopēšana.

Ctrl+Shift+C

Formātu ielīmēšana.

Ctrl+Shift+V

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienas rindiņas atstarpes

Ctrl+1

Divu rindiņu atstarpes

Ctrl+2

1,5 rindiņu atstarpju iestatīšana

Ctrl+5

Vienas rindiņas atstarpes pievienošana vai noņemšana pirms rindkopas

Ctrl + 0 (nulle)

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt uzdevumrūti Lietot stilus

Ctrl+Shift+S

Atvērt uzdevumrūti Stili

Alt + Ctrl + Shift + S

Startēt automātiskā formāta līdzekli

Alt + Ctrl + K

Lietot parasto stilu

Ctrl+Shift+N

Lietot stilu Virsraksts 1

Alt + Ctrl + 1

Lietot stilu Virsraksts 2

Alt + Ctrl + 2

Lietot stilu Virsraksts 3

Alt + Ctrl + 3

Lai aizvērtu uzdevumrūti Stili

 1. Ja uzdevumrūts Stili nav atlasīta, nospiediet F6, lai to atlasītu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + atstarpes taustiņš.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērtun pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Lai ievietotu šo

Īsinājumtaustiņi

Lauks

CTRL + F9

Rindiņas pārtraukums

Shift+Enter

Lappuses pārtraukums

Ctrl+Enter

Slejas pārtraukums

Ctrl+Shift+Enter

Domuzīme

Alt + Ctrl + mīnuszīme (cipartastatūrā)

Defise

CTRL + mīnuszīme (cipartastatūrā)

Neobligātā pārnesumzīme

CTRL + pārnesumzīme

Nedalāmā pārnesumzīme

Ctrl + Shift + pārnesumzīme

Nedalāmā atstarpe

Ctrl+Shift+atstarpes taustiņš

Autortiesību simbols

Alt + Ctrl + C

Reģistrētas preču zīmes simbols

Alt + Ctrl + R

Preču zīmes simbols

Alt + Ctrl + T

Daudzpunkte

Alt + Ctrl + punkts

Atverošā vienpēdiņa

CTRL +'(vienpēdiņa), '(single quotation mark)

Noslēdzošā vienpēdiņa

CTRL +' (vienpēdiņa), ' (vienpēdiņa)

Atverošās dubultpēdiņas

CTRL +' (vienpēdiņa), Shift +' (vienpēdiņa)

Noslēdzošās dubultpēdiņas

CTRL +' (vienpēdiņa), Shift +' (vienpēdiņa)

Automātiska teksta ievadne

Ievadiet (pēc tam, kad ievadāt pirmo dažas rakstzīmes automātiskā teksta ievadnes nosaukumu un, kad tiek parādīts ekrāna padomā)

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ievietot unikoda rakstzīmi norādīto Unikods (heksadecimāls) rakstzīmes kods. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu ( eiro valūtas simbols ), ierakstiet 20ACun pēc tam turiet nospiestu taustiņu Alt un nospiediet X.

Rakstzīmes kods, Alt + X

Atrast atlasītās rakstzīmes unikoda rakstzīmes kodu

ALT + X

Ievietot ANSI rakstzīmi noteiktam ANSI (decimal) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu, turiet nospiestu taustiņu Alt un nospiediet 0128 cipartastatūrā.

ALT + rakstzīmes kods (cipartastatūrā)

Objektu ievietošana un rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu Alt, N, J un pēc tam J, lai atvērtu dialoglodziņu objekts .

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu objekta tipu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai izveidotu objektu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Tab, lai pārslēgtos uz cilnes izveidot no faila , nospiediet taustiņu Tab un pēc tam ierakstiet faila nosaukumu uz objekta, kuru vēlaties ievietot vai atrodiet vajadzīgo failu.

 1. Ar kursoru, kas novietots pa kreisi no objekta dokumentā, atlasiet objektu, nospiežot Shift + labā bultiņa.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift + F10.

 3. Spiediet taustiņu Tab, līdz nonākat pie opcijas objekta nosaukums, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 1. Nospiediet un atlaidiet Alt, N un pēc tam M, lai atlasītu SmartArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo grafikas tipu.

 3. Nospiediet Tab un pēc tam spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu grafiku, kuru vēlaties ievietot.

 4. Nospiediet taustiņu Enter.

 1. Nospiediet un atlaidiet Alt, N un pēc tam W, lai atlasītu WordArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo WordArt stilu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

 4. Nospiediet taustiņu Esc, lai atlasītu WordArt objektu, un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotu objektu.

 5. Vēlreiz nospiediet taustiņu Esc, lai atgrieztos uz dokumentu.

Pasta sapludināšana un lauki

Piezīme : Ir jābūt nospiediet taustiņu kombināciju Alt + M vai noklikšķiniet uz pasta sūtījumi, izmantojiet šos īsinājumtaustiņus.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Priekšskatīt pasta sapludināšanu

Alt + Shift + K

Sapludināt dokumentu

Alt+Shift+N

Drukāt sapludinātu dokumentu

Alt + Shift + M

Rediģēt pasta sapludinātu datu dokumentu

Alt + Shift + E

Ievietot sapludinātu lauku

Alt + Shift + F

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot lauku DATE

Alt + Shift + D

Ievietot lauku LISTNUM

Alt + Ctrl + L

Ievietot lauku Page

Alt+Shift+P

Ievietot lauku TIME

Alt + Shift + T

Ievietot tukšu lauku

CTRL + F9

Atjaunināt saistītu informāciju Microsoft Word avota dokumentā

Ctrl + Shift + F7

Atjaunināt atlasītos laukus

F9

Noņemt lauka saiti

Ctrl + Shift + F9

Pārslēgties starp atlasītā lauka kodu un tā rezultātu

Shift+F9 

Pārslēgties starp visiem lauku kodiem un to rezultātiem

Alt+F9

Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti

Alt + Shift + F9

Doties uz nākamo lauku

F11

Doties uz iepriekšējo lauku

SHIFT + F11

Aizslēgt lauku

CTRL + F11

Atslēgt lauku

Ctrl + Shift + F11

Valodu josla

Katram dokumentam ir noklusējuma valoda, parasti tā pati noklusējuma valoda, kas ir jūsu datora operētājsistēmā. Taču, ja jūsu dokuments satur arī vārdus vai frāzes citā valodā, ieteicams iestatīt šiem vārdiem koriģēšanas valodu. Tādējādi varat šīm frāzēm pārbaudīt pareizrakstību un gramatiku, kā arī izmantot palīgtehnoloģijas, piemēram, ekrāna lasītājus.

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Atvērt dialoglodziņu Koriģēšanas valodas iestatīšana

ALT + R, U, L

Pārskatīt koriģēšanas valodu sarakstu

Lejupvērstā bultiņa

Iestatīt noklusējuma valodas

ALT + R, L

Veicamā darbība

Taustiņu kombinācija

Ieslēgt vai izslēgt japāņu valodas Ievades metodes redaktoru (IME) 101 tastatūrā

ALT + ~

Ieslēgt vai izslēgt korejiešu valodas Ievades metodes redaktoru (IME) 101 tastatūrā

Labais Alt

Ieslēgt vai izslēgt ķīniešu valodas Ievades metodes redaktoru (IME) 101 tastatūrā

Ctrl+atstarpes taustiņš

Funkciju taustiņu atsauce

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Saņemt palīdzību vai apmeklēt Office.com

F1

Pārvietot tekstu vai grafiku

F2

Atkārtot pēdējo darbību

šūnas stūrī parādīts indikators ar komentāru

Izvēlēties komandu Doties uz (cilne Sākums)

F5

Doties uz nākamo rūti vai rāmi

F6

Izvēlēties komandu Pareizrakstība (cilne Pārskatīšana)

F7

Izvērst atlasi

F8

Atjaunināt atlasītos laukus

F9

Rādīt taustiņu padomus

F10

Doties uz nākamo lauku

F11

Izvēlēties komandu Saglabāt kā

F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Sākt kontekstam atbilstošu palīdzību vai atklāt formatējumu

SHIFT + F1

Kopēt tekstu

SHIFT+F2

Mainīt burtu reģistru

Shift+F3

Atkārtot darbību Meklēt vai Doties uz

Shift+F4

Pāriet pie pēdējām izmaiņām

SHIFT + F5

Doties uz iepriekšējo rūti vai rāmi (pēc F6 nospiešanas)

Shift+F6

Izvēlēties komandu Tēzaurs (cilnes Pārskatīšana grupa Koriģēšana)

SHIFT + F7

Samazināt atlases lielumu

SHIFT + F8

Pārslēgties starp lauka kodu un tā rezultātu

Shift+F9 

Parādīt īsinājumizvēlni

Shift+F10

Doties uz iepriekšējo lauku

SHIFT + F11

Izvēlēties komandu Saglabāt

SHIFT + F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izvērst vai sakļaut lenti

CTRL + F1

Izvēlēties komandu Drukas priekšskatījums

CTRL + F2

Izgriezt un novietot savāktuvē

Ctrl+F3

Aizvērt logu

CTRL + F4

Doties uz nākamo logu

Ctrl+F6

Ievietot tukšu lauku

CTRL + F9

Maksimizēt dokumenta logu

Ctrl+F10

Aizslēgt lauku

CTRL + F11

Izvēlēties komandu Atvērt

Ctrl+F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot savāktuves saturu

Ctrl + Shift + F3

Rediģēt grāmatzīmi

Ctrl + Shift + F5

Doties uz iepriekšējo logu

Ctrl + Shift + F6

Atjaunināt saistītu informāciju Word avota dokumentā.

Ctrl + Shift + F7

Izvērst atlasi vai bloku

Ctrl + Shift + F8 un pēc tam nospiediet bulttaustiņu

Noņemt lauka saiti

Ctrl + Shift + F9

Atslēgt lauku

Ctrl + Shift + F11

Izvēlēties komandu Drukāt

Ctrl + Shift + F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz nākamo lauku

ALT+F1

Izveidot jaunu veidošanas bloku

ALT + F3

Izejiet no programmas Word.

Alt+F4

Atjaunot programmas loga izmērus

Alt+F5

Pārvietoties no atvērta dialoglodziņa atpakaļ dokumentā (dialoglodziņiem, kas atbalsta šo darbību)

ALT + F6

Atrast nākamo pareizrakstības vai gramatikas kļūdu

Alt+F7

Palaist makro

Alt+F8

Pārslēgties starp visiem lauku kodiem un to rezultātiem

Alt+F9

Parādīt uzdevumrūti atlasi .

Alt+F10

Parādīt Microsoft Visual Basic kodu

Alt+F11

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz iepriekšējo lauku

Alt + Shift + F1

Izvēlēties komandu Saglabāt

Alt + Shift + F2

Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti

Alt + Shift + F9

Parādīt pieejamās darbības izvēlni vai ziņojumu

Alt + Shift + F10

Satura rādītāja konteinerā izvēlēties pogu Satura rādītājs, ja konteiners ir aktīvs

Alt + Shift + F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt Microsoft System Information

Ctrl + Alt + F1

Izvēlēties komandu Atvērt

Ctrl + Alt + F2

Šajā rakstā nav izklāstīta ne īsinājumtaustiņu pielāgošana, ne īsinājumtaustiņu izveide makro vai automātiskā teksta vajadzībām.

Ja izmantojat Microsoft Word Starter, ņemiet vērā, ka ne visi uzskaitītie programmai Word līdzekļi tiek atbalstīti programmā Word Starter. Papildinformāciju par līdzekļiem, kas pieejami programmā Word Starter skatiet rakstā Word Starter līdzeklis atbalsts.

Šajā rakstā

Atrast un izmantot tastatūras īsinājumtaustiņus

Microsoft Office pamati

Naviģējiet uz lentes

Microsoft Word: ātrā Uzziņa

Funkciju taustiņu atsauce

Atrast un izmantot tastatūras īsinājumtaustiņus

Tastatūras īsinājumtaustiņi, kurā vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi vienlaikus, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+) programmā Microsoft Word 2010 palīdzības. Tastatūras īsinājumtaustiņiem, kad vienlaikus tiek nospiesti vienu taustiņu tūlīt pēc tam citu taustiņu, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

 • Lai izvērstu visas sadaļas rakstā, nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atlasīts Rādīt visu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Vēlreiz nospiediet taustiņu Enter, lai sakļautu visas sadaļas.

 • Lai izvērstu vienu sadaļu rakstā, nospiediet taustiņu Tab, līdz sadaļā virsraksta un plusa zīme ir atlasīti, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Vēlreiz nospiediet taustiņu Enter, lai sakļautu sadaļu.

Svarīgi! : Lai sāktu meklēšanu, nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atlasīts Rādīt visu , un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F.

  Tiek atvērts dialoglodziņš Meklēšana ar kursoru vietā, kur sākt rakstīt.

 2. Lodziņā ierakstiet meklējamo tekstu.

 3. Nospiediet taustiņu Enter.

Lai drukātu šo tēmu, nospiediet taustiņu Tab, līdz tiek atlasīts Rādīt visu , nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + P.

Microsoft Office pamati

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgties uz nākamo logu

Alt + Tab

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

Alt + Shift + tabulēšanas taustiņš

Aizvērt aktīvo logu

CTRL + W vai Ctrl + F4

Atjaunot aktīvā loga lielumu pēc tā maksimizēšanas

Alt+F5

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pulksteņrādītāja kustības virzienā). Iespējams, taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.

F6

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam)

Shift+F6

Ja atvērti vairāki logi, pārslēgties uz nākamo logu

Ctrl+F6

Pārslēgties uz iepriekšējo logu

Ctrl + Shift + F6

Maksimizēt vai atjaunot atlasīto logu

Ctrl+F10

Kopēt ekrāna attēlu starpliktuvē

Ekrāna satura drukāšana

Kopēt atlasītā loga attēlu starpliktuvē

Alt + Print Screen

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietoties uz nākamo opciju vai opciju grupu

Tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju vai opciju grupu

Shift+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz nākamo cilni dialoglodziņā

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Pārslēgties uz iepriekšējo cilni dialoglodziņā

Ctrl+Shift+tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties starp opcijām atvērtā nolaižamā sarakstā vai starp opcijām opciju grupā

Bulttaustiņi

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību; atzīmēt vai notīrīt atzīmēto izvēles rūtiņu

Atstarpes taustiņš

Atlasīt opciju; atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu

ALT + opcijā pasvītrotais burts

Atvērt atlasītu nolaižamo sarakstu

Alt+lejupvērstā bultiņa

Opcijas atlasīšana nolaižamajā sarakstā

Pirmais nolaižamā saraksta opcijas burts

Aizvērt atlasītu nolaižamu sarakstu; anulēt komandu un aizvērt dialoglodziņu

Esc

Izpildīt atlasīto komandu

Enter

Rediģēšanas lodziņš ir tukšs lodziņš, kurā var ierakstīt vai ielīmēt ievadni, piemēram, lietotājvārdu vai mapes ceļu.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pāriešana uz ieraksta sākumu

Home

Pāriet uz ieraksta beigām

End

Pārvietošanās vienu rakstzīmi pa kreisi vai pa labi

Kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Pārvietot par vienu vārdu pa kreisi.

Ctrl+kreisā bultiņa

Pārvietot par vienu vārdu pa labi.

Ctrl+labā bultiņa

Atlasīšana vai atlases noņemšana vienu rakstzīmi pa kreisi

Shift+kreisā bultiņa

Atlasīšana vai atlases noņemšana vienu rakstzīmi pa labi

Shift+labā bultiņa

Atlasīšana vai atlases noņemšana vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+Shift+kreisā bultiņa

Atlasīšana vai atlases noņemšana vienu vārdu pa labi

Ctrl+Shift+labā bultiņa

Atlasīšana no ievietošanas punkta līdz ieraksta sākumam

Shift+Home

Atlasīšana no ievietošanas punkta līdz ieraksta beigām

Shift+End

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Parādīt dialoglodziņu Atvēršana

CTRL + F12 vai Ctrl + O

Parādīt dialoglodziņu Saglabāšana kā

F12

Atvērt atlasīto mapi vai failu.

Enter

Atvērt mapi, kas atrodas vienu līmeni augstāk nekā atlasītā mape.

Atpakaļatkāpes taustiņš

Dzēst atlasīto mapi vai failu.

DELETE

Rādīt īsinājumizvēlni atlasītajam vienumam, piemēram, mapei vai failam.

Shift+F10

Pārvietoties uz nākamo opciju.

Tabulēšanas taustiņš

Pārvietoties uz iepriekšējo opciju.

Shift+tabulēšanas taustiņš

Atvērt sarakstu Skatīt

F4 vai Alt + I

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atcelt darbību

Esc

Atsaukt darbību

Ctrl+Z

Atcelt atsaukšanu vai atkārtot darbību

Ctrl+Y

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pāriet uz uzdevumrūti no citas rūts programmas logā. (Iespējams, ka taustiņš F6 būs jānospiež vairākas reizes.)

F6

Ja izvēlne ir aktīva, pārvietoties uz uzdevumrūti. (Iespējams, ka uz vairāk nekā vienu reizi nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Tab).

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Ja uzdevumrūts ir aktīva, atlasīt nākamo vai iepriekšējo opciju uzdevumrūtī

Tab vai Shift+Tab

Rādīt pilnu komandu kopu uzdevumrūts izvēlnē

Ctrl+atstarpes taustiņš

Veikt atlasītajai pogai piešķirto darbību

Atstarpe vai taustiņš Enter

Atvērt nolaižamo izvēlni atlasītajam galerijas vienumam

Shift+F10

Atlasīt pirmo vai pēdējo galerijas vienumu

Home vai End

Ritināt uz augšu un uz leju atlasītajā galerijas sarakstā.

Page Up vai Page Down

Uzdevumrūts aizvēršana

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + atstarpes taustiņš.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērtun pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Uzdevumrūts pārvietošana

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + atstarpes taustiņš.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Pārvietot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz uzdevumrūti, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Uzdevumrūts izmēru mainīšana

 1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotos uz uzdevumrūti.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + atstarpes taustiņš.

 3. Lietojiet bulttaustiņus, lai atlasītu lielums, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu uzdevumrūts izmērus, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rādīt atlasītā elementa īsinājumizvēlni

Shift+F10

Rādīt izvēlni vai ziņojumu pieejamajai darbībai vai pogai AutoCorrect opcijas Pogas attēls , vai pogai Ielīmēšanas opcijas Pogas attēls . Ja ir vairākas darbības, pārslēgties uz nākamo darbību un rādīt tās izvēlni vai ziņojumu.

Alt + Shift + F10

Pieejamo darbību izvēlnē pārvietoties starp opcijām

Bulttaustiņi

Veikt pieejamo darbību izvēlnē atlasītā elementa darbību

Enter

Aizvērt pieejamo darbību izvēlni vai ziņojumu

Esc

Padomi

 • Jūs varat uzdot jāpaziņo ar skaņu, kad darbības ir pieejams (nav pieejams programmā Word Starter). Lai dzirdētu audio norādījumus, jābūt skaņas kartei. Jūsu datorā ir jābūt instalētai Microsoft Office Sounds instalēta jūsu datorā.

 • Ja ir piekļuve internetam, Microsoft Office skaņas var lejupielādēt no Office.com. Pēc skaņas failu instalēšanas rīkojieties šādi:

  1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + F, T, lai atvērtu Word opcijas.

  2. Nospiediet A, lai atlasītu papildu, un pēc tam nospiediet taustiņu Tab, lai pārvietotos uz Papildu opcijas darbam ar programmu Word .

  3. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + S, divreiz, lai pārvietotos uz izvēles rūtiņu reaģēt ar skaņu, kas atrodas sadaļā Vispārīgi, un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

  4. Nospiediet taustiņu TAB, lai atlasītu Labi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Piezīme : Atzīmējot vai notīrot šo izvēles rūtiņu, iestatījums ietekmē visas Office programmas, kuras atbalsta skaņu.

Naviģējiet uz lentes

Piekļuves atslēgas ļauj ātri lietot komandu, nospiežot dažus taustiņus, neatkarīgi no tā, kur atrodaties programmā. Visas komandas Word 2010 var piekļūt, izmantojot piekļuves atslēgu. Lielākajai daļai komandu var piekļūt, izmantojot divus līdz piecus taustiņus. Lai izmantotu piekļuves taustiņu:

 1. Nospiediet taustiņu Alt.

  Taustiņu padomi tiek rādīti virs katra līdzekļa, kas pieejams pašreizējā skatā.

 2. Nospiediet burtu, kas parādīts taustiņa padomā virs līdzekļa, kuru vēlaties izmantot.

 3. Atkarībā no nospiestā taustiņa, iespējams, tiks parādīti papildu taustiņu padomi. Piemēram, ja cilne Sākums ir aktīva un tiek nospiests taustiņš N, tiek parādīta cilne Ievietošana kopā ar šīs cilnes grupu taustiņu padomiem.

 4. Spiediet attiecīgos burtus, līdz nospiedīsit izmantojamās komandas vai vadīklas burtu. Dažos gadījumos vispirms būs jānospiež tās grupas burts, kurā ietilpst vajadzīgā komanda.

  Piezīme : Lai atceltu uzsākto darbību un paslēptu taustiņu padomus, nospiediet taustiņu Alt.

Vēl viens veids, kā izmantot tastatūru, lai strādātu ar programmām, kurām ir šis līdzeklis Office lente, ir pārvietot fokusu starp cilnēm un komandām, līdz atrodat līdzekļa, kuru vēlaties izmantot. Šajā tabulā ir uzskaitīti daži veidi, lai pārvietotu tastatūras fokusu, nelietojot peli.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Aktīvās cilnes atlasīšana lentē un aktivizējiet piekļuves taustiņus.

ALT vai F10. Nospiediet vienu no šīm pogām atkārtoti, lai dotos atpakaļ uz dokumentu un atceltu piekļuves taustiņus.

Pārvietoties uz citu lentes cilni.

F10, lai atlasītu aktīvo cilni, un pēc tam kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Izvērst vai sakļaut lenti.

CTRL + F1

Rādīt atlasītā elementa īsinājumizvēlni

Shift+F10

Fokusa pārvietošana, lai logā atlasītu šādas daļas:

 • Lentes aktīvā cilne

 • Visas atvērtā uzdevuma rūtis

 • Statusa josla loga lejasdaļā

 • Jūsu dokuments

F6

Fokusa pārvietošana uz katru komandu lentes uz priekšu vai atpakaļ, pēc vajadzības.

Tab vai Shift+Tab

Pārvietoties uz leju, uz augšu, pa kreisi vai pa labi, pēc vajadzības, lentes vienumiem.

Lejupvērstā bultiņa, augšupvērstā bultiņa, kreisā bultiņa vai labā bultiņa

Lentē atlasītās komandas vai vadīklas aktivizēšana.

Atstarpe vai taustiņš Enter

Lentē atlasītās izvēlnes vai galerijas atvēršana.

Atstarpe vai taustiņš Enter

Aktivizēt lentē komandu vai vadīklu, lai var modificēt vērtību.

Enter

Lentes vadīklas vērtības maiņas Pabeigšana un pārvietot fokusu atpakaļ uz dokumentu.

Enter

Saņemt palīdzību par atlasīto komandu vai vadīklu lentē. (Ja neviena palīdzības tēma nav saistīta ar atlasīto komandu, tiek parādīta vispārējo palīdzības tēmas par programmu.)

F1

Microsoft Word: ātrā Uzziņa

Darbs ar dokumentiem un tīmekļa lapām

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Izveidot nedalāmo atstarpi

Ctrl+Shift+atstarpes taustiņš

Izveidot nedalāmo pārnesumzīmi

Ctrl + Shift + pārnesumzīme

Pārveidotu burtus treknrakstā.

Ctrl+B

Pārveidotu burtus slīprakstā.

Ctrl+I

Pasvītrot burtus

Ctrl+U

Samazināt fonta lielumu par vienu vērtību

Ctrl+Shift+<

Palielināt fonta lielumu par vienu vērtību

Ctrl+Shift+>

Samazināt fonta lielumu par vienu punktu

Ctrl+[

Palielināt fonta lielumu par vienu punktu

Ctrl+]

Noņemt rindkopas vai rakstzīmju formatējumu

Ctrl+atstarpes taustiņš

Kopēt atlasīto tekstu vai objektu

Ctrl+C

Izgriezt atlasīto tekstu vai objektu

Ctrl+X

Ielīmēt tekstu vai objektu

Ctrl+V

Īpašā ielīmēšana

Ctrl+Alt+V

Ielīmēt tikai formatējumu

Ctrl+Shift+V

Atsaukt pēdējo darbību

Ctrl+Z

Atkārtot pēdējo darbību

Ctrl+Y

Atvērt dialoglodziņu Vārdu skaits

Ctrl+Shift+G

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izveidot jaunu dokumentu

Ctrl+N

Atvērt dokumentu

Ctrl+O

Aizvērt dokumentu

Ctrl+W

Sadalīt dokumenta logu

Alt + Ctrl + S

Noņemt dokumenta loga sadalījumu

Alt + Shift + C vai Alt + Ctrl + S

Saglabāt dokumentu

Ctrl+S

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Atvērt uzdevumrūti Navigācija (lai meklētu dokumentā)

Ctrl+F

Atkārtoti meklēt (pēc loga Meklēt un aizstāt aizvēršanas)

Alt + Ctrl + Y

Aizstāt tekstu, specifisku formatējumu un īpašus vienumus

Ctrl+H

Doties uz lappusi, grāmatzīmi, vēri, tabulu, komentāru, grafiku vai citu vietu

Ctrl+G

Pārslēgties starp pēdējām četrām rediģētajām vietām

Alt + Ctrl + Z

Atvērt pārlūkošanas opciju sarakstu. Nospiediet bulttaustiņus, lai atlasītu opciju un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai pārlūkotu dokumentu, izmantojot atlasīto opciju.

Alt + Ctrl + Home

Pārvietoties uz iepriekšējo pārlūkošanas objektu (iestatīts pārlūkošanas opcijās)

Ctrl + Page Up

Pārvietoties uz nākamo pārlūkošanas objektu (iestatīts pārlūkošanas opcijās)

Ctrl+taustiņš Page Down

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārslēgties uz drukas izkārtojuma skatu

Alt + Ctrl + P

Pārslēgties uz struktūrskatu

Alt + Ctrl + O

Pārslēgties uz melnraksta skatu

Alt + Ctrl + N

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Rindkopas paaugstināšana.

Alt+Shift+kreisā bultiņa

Rindkopas pazemināšana.

Alt+Shift+labā bultiņa

Pamatteksta pazemināšana

Ctrl+Shift+N

Atlasīto rindkopu pārvietošana augšup.

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Atlasīto rindkopu pārvietošana lejup.

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērst tekstu zem virsraksta

Alt + Shift + pluszīme

Sakļaut tekstu zem virsraksta

Alt + Shift + mīnuszīme

Izvērst vai sakļaut visu tekstu vai virsrakstus

Alt + Shift + A

Paslēpt vai parādīt rakstzīmju formatējumu

Slīpsvītras (/) taustiņš cipartastatūrā

Rādīt pamatteksta pirmo rindu vai visu pamattekstu

Alt+Shift+L

Rādīt visus virsrakstus ar 1. virsraksta stilu

Alt+Shift+1

Rādīt visus virsrakstus līdz n virsrakstam.

Alt + Shift + n

Ievietot tabulācijas rakstzīmi

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Drukāt dokumentu

Ctrl+P

Pārslēgties uz drukas priekšskatījumu

Alt + Ctrl + I

Tuvinot lappusi, pārvietoties priekšskatījuma lappusē

Bulttaustiņi

Tālinot lappusi, pārvietoties par vienu priekšskatījuma lappusi

Page Up vai Page Down

Tālinot lappusi, pārvietoties uz pirmo priekšskatījuma lappusi

Ctrl+taustiņš Home

Tālinot lappusi, pārvietoties uz pēdējo priekšskatījuma lappusi

Ctrl+End

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Komentāra ievietošana

Alt + Ctrl + M

Izmaiņu reģistrēšanas ieslēgšana vai izslēgšana

Ctrl+Shift+E

Pārskatīšanas rūts aizvēršana, ja tā ir atvērta

Alt+Shift+C

Piezīme : Daži ekrāna lasītāji, iespējams, nav saderīgi ar pilnekrāna lasīšanas skatu.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz dokumenta sākumu

Home

Doties uz dokumenta beigām

End

Doties uz n. lappusi

n, Enter

Iziet no lasīšanas izkārtojuma skats.

Esc

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Satura rādītāja ievadnes iezīmēšana

Alt + Shift + O

Izmantotās literatūras saraksta ievadnes (atsauces) iezīmēšana

Alt+Shift+I

Alfabētiskā rādītāja ievadnes iezīmēšana

Alt + Shift + X

Vēru ievietošana

Alt + Ctrl + F

Beigu vēru ievietošana

Alt + Ctrl + D

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot hipersaiti

Ctrl+K

Atgriezties iepriekšējā lapā

Alt+kreisā bultiņa

Dodieties uz nākamo lapu.

Alt+labā bultiņa

Atsvaidzināt

F9

Teksta un grafiku rediģēšana un pārvietošana

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Vienas rakstzīmes pa kreisi dzēšana.

BACKSPACE

Viena vārda pa kreisi dzēšana.

CTRL + atpakaļatkāpes taustiņš

Vienas rakstzīmes pa labi dzēšana.

DELETE

Viena vārda pa labi dzēšana.

CTRL + DELETE

Izgriezt atlasīto tekstu un novietot to Office starpliktuvē

Ctrl+X

Atsaukt pēdējo darbību

Ctrl+Z

Izgriezt un novietot savāktuvē

Ctrl+F3

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt Office starpliktuvi

Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + H, lai pārvietotos uz cilni Sākums un pēc tam nospiediet taustiņu F, O.

Kopēt atlasīto tekstu vai grafikas, ievietojot Office starpliktuvē

Ctrl+C

Izgriezt atlasīto tekstu vai grafikas, ievietojot Office starpliktuvē

Ctrl+X

Ielīmēt jaunāko papildinājumu vai pēdējo ielīmēto vienumu no Office starpliktuves

Ctrl+V

Vienreiz pārvietot tekstu vai grafiku

F2 (pēc tam pārvietojiet kursoru un nospiediet taustiņu Enter)

Vienreiz kopēt tekstu vai grafiku

SHIFT + F2 (pēc tam pārvietojiet kursoru un nospiediet taustiņu Enter)

Ja atlasīts teksts vai objekts, atvērt dialoglodziņu Jauna veidošanas bloka izveide

ALT + F3

Ja atlasīts veidošanas bloks, piemēram, SmartArt grafika, rādīt ar to saistīto īsinājumizvēlni

Shift+F10

Izgriezt un novietot savāktuvē

Ctrl+F3

Ielīmēt savāktuves saturu

Ctrl + Shift + F3

Kopēt dokumenta iepriekšējā sadaļā izmantoto galveni vai kājeni

Alt + Shift + R

Lai ievietotu šo

Īsinājumtaustiņi

Lauks

CTRL + F9

Rindiņas pārtraukums

Shift+Enter

Lappuses pārtraukums

Ctrl+Enter

Slejas pārtraukums

Ctrl+Shift+Enter

Domuzīme

Alt + Ctrl + mīnuszīme

Defise

CTRL + mīnuszīme

Neobligātā pārnesumzīme

CTRL + pārnesumzīme

Nedalāmā pārnesumzīme

Ctrl + Shift + pārnesumzīme

Nedalāmā atstarpe

Ctrl+Shift+atstarpes taustiņš

Autortiesību simbols

Alt + Ctrl + C

Reģistrētas preču zīmes simbols

Alt + Ctrl + R

Preču zīmes simbols

Alt + Ctrl + T

Daudzpunkte

Alt + Ctrl + punkts

Atverošā vienpēdiņa

CTRL +'(vienpēdiņa), '(single quotation mark)

Noslēdzošā vienpēdiņa

CTRL +' (vienpēdiņa), ' (vienpēdiņa)

Atverošās dubultpēdiņas

CTRL +' (vienpēdiņa), Shift +' (vienpēdiņa)

Noslēdzošās dubultpēdiņas

CTRL +' (vienpēdiņa), Shift +' (vienpēdiņa)

Automātiska teksta ievadne

Ievadiet (pēc tam, kad ievadāt pirmo dažas rakstzīmes automātiskā teksta ievadnes nosaukumu un, kad tiek parādīts ekrāna padomā)

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ievietot unikoda rakstzīmi norādīto Unikods (heksadecimāls) rakstzīmes kods. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu ( eiro valūtas simbols ), ierakstiet 20ACun pēc tam turiet nospiestu taustiņu Alt un nospiediet X.

Rakstzīmes kods, Alt + X

Atrast atlasītās rakstzīmes unikoda rakstzīmes kodu

ALT + X

Ievietot ANSI rakstzīmi noteiktam ANSI (decimal) rakstzīmes kodam. Piemēram, lai ievietotu eiro valūtas simbolu, turiet nospiestu taustiņu Alt un nospiediet 0128 cipartastatūrā.

ALT + rakstzīmes kods (cipartastatūrā)

Atlasiet tekstu, turot nospiestu taustiņu Shift un izmantojot bulttaustiņus, lai pārvietotu kursoru.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ieslēgt izvēršanas režīmu

F8

Atlasīt tuvāko rakstzīmi

F8 un pēc tam nospiediet kreiso bultiņu vai labo bultiņu

Palielināt atlases lielumu

F8 (nospiediet vienreiz, lai atlasītu vārdu, divreiz, lai atlasītu teikumu, utt.)

Samazināt atlases lielumu

SHIFT + F8

Izslēgt izvēršanas režīmu

Esc

Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa labi

Shift+labā bultiņa

Izvērst vienas rakstzīmes atlasi pa kreisi

Shift+kreisā bultiņa

Izvērst atlasi līdz vārda beigām

Ctrl+Shift+labā bultiņa

Izvērst atlasi līdz vārda sākumam

Ctrl+Shift+kreisā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindiņas beigām

Shift+End

Izvērst atlasi līdz rindiņas sākumam

Shift+Home

Izvērst atlasi vienu rindiņu uz leju

Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi vienu rindiņu uz augšu

Shift+augšupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindkopas beigām

Ctrl+Shift+lejupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi līdz rindkopas sākumam

Ctrl+Shift+augšupvērstā bultiņa

Izvērst atlasi vienu ekrānu uz leju

Shift+Page Down

Izvērst atlasi vienu ekrānu uz augšu

Shift+Page Up

Izvērst atlasi līdz dokumenta sākumam

Ctrl + Shift + Home

Izvērst atlasi līdz dokumenta beigām

Ctrl+Shift+End

Izvērst atlasi līdz loga beigām

Alt + Ctrl + Shift + Page Down

Izvērst atlasi, lai iekļautu visu dokumentu

Ctrl+A

Atlasīt vertikālu teksta bloku

Ctrl + Shift + F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu Esc, lai atceltu atlases režīmu

Izvērst atlasi līdz noteiktai vietai dokumentā

F8 + bulttaustiņi; nospiediet taustiņu Esc, lai atceltu atlases režīmu

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atlasīt nākamās šūnas saturu

Tabulēšanas taustiņš

Atlasīt iepriekšējās šūnas saturu

Shift+tabulēšanas taustiņš

Izvērst atlasi līdz blakus esošajām šūnām

Turiet nospiestu taustiņu Shift un atkārtoti spiediet bulttaustiņu

Atlasīt kolonnu

Lietojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos uz kolonnas augšējo vai apakšējo šūnu, un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Nospiediet Shift + Alt + Page Down, lai atlasītu kolonnu no augšas līdz lejai.

 • Nospiediet Shift + Alt + Page Up, lai atlasītu kolonnu no apakšas līdz augšai.

Izvērst atlasi (vai bloku)

Ctrl + Shift + F8 un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus; nospiediet taustiņu Esc, lai atceltu atlases režīmu

Atlasīt visu tabulu

ALT + 5 cipartastatūrā (ar izslēgtu taustiņu NUM LOCK)

Lai pārvietotos

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

Ctrl+kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

Ctrl+labā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

Ctrl+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

Ctrl+lejupvērstā bultiņa

Vienu šūnu pa kreisi (tabulā)

Shift+tabulēšanas taustiņš

Vienu šūnu pa labi (tabulā)

Tabulēšanas taustiņš

Vienu rindu augstāk

Augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Uz rindiņas beigām

End

Uz rindiņas sākumu

Home

Uz loga sākumu

Alt + Ctrl + Page Up

Uz loga beigām

Alt + Ctrl + Page Down

Vienu ekrānu augstāk (ritināt)

Vienu lappusi uz augšu

Vienu ekrānu zemāk (ritināt)

Vienu lappusi uz leju

Uz nākamās lappuses sākumu

Ctrl+taustiņš Page Down

Uz iepriekšējās lappuses sākumu

Ctrl + Page Up

Uz dokumenta beigām

Ctrl+End

Uz dokumenta sākumu

Ctrl+taustiņš Home

Uz iepriekšējo pārskatījumu

SHIFT + F5

Pēc dokumenta atvēršanas uz atrašanās vietu, kur strādājāt, kad dokuments pēdējo reizi tika aizvērts

SHIFT + F5

Lai pārvietotos

Īsinājumtaustiņi

Uz nākamo rindas šūnu

Tabulēšanas taustiņš

Uz iepriekšējo rindas šūnu

Shift+tabulēšanas taustiņš

Uz pirmo rindas šūnu

Alt+Home

Uz pēdējo rindas šūnu

Alt+End

Uz pirmo šūnu kolonnā

Alt+Page Up

Uz pēdējo šūnu kolonnā

Alt+Page Down

Uz iepriekšējo rindu

Augšupvērstā bultiņa

Uz nākamo rindu

Lejupvērstā bultiņa

Vienu rindu uz augšu

Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindu uz leju

Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Lai ievietotu

Īsinājumtaustiņi

Jaunas rindkopas šūnā

Enter

Tabulēt starp rakstzīmēm šūnā

Ctrl+tabulēšanas taustiņš

Lai mainītu pārrakstīšanas iestatījumus tā, lai pārrakstīšanas režīmam varētu piekļūt, nospiežot taustiņu INSERT, rīkojieties šādi:

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + F, T, lai atvērtu Word opcijas.

 2. Nospiediet A, lai atlasītu papildu, un pēc tam nospiediet taustiņu Tab.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + O, lai pārvietotos uz izvēles rūtiņu izmantot taustiņu Insert vadības pārrakstīšanas režīmu .

 4. Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atzīmētu izvēles rūtiņu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu pārrakstīšanas režīmu, nospiediet taustiņu INSERT.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Formatējuma kopēšana no teksta

Ctrl+Shift+C

Lietot tekstam kopēto formatējumu

Ctrl+Shift+V

Piezīme : Šie īsinājumtaustiņi pilnekrāna lasīšanas režīmā nedarbojas.

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu fontu.

Ctrl+Shift+F

Fonta lieluma palielināšana.

Ctrl+Shift+>

Fonta lieluma samazināšana.

Ctrl+Shift+<

Palielināt fonta lielumu par 1 punktu

Ctrl+]

Samazināt fonta lielumu par 1 punktu

Ctrl+[

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Dialoglodziņa Fonti atvēršana, lai mainītu rakstzīmju formatējumu.

Ctrl+D

Mainīt burtu reģistru

Shift+F3

Visu burtu formatēšana par lielajiem burtiem

Ctrl+Shift+A

Treknraksta lietošana.

Ctrl+B

Pasvītrojuma lietošana.

Ctrl+U

Vārdu, nevis atstarpju pasvītrošana

Ctrl+Shift+W

Teksts ar dubulto pasvītrojumu

Ctrl+Shift+D

Paslēpta teksta formatējuma lietošana

Ctrl+Shift+H

Slīpraksta lietošana.

Ctrl+I

Formatētu burtus kā mazos burtus.

Ctrl+Shift+K

Apakšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

Ctrl+vienādības zīme

Augšraksta (automātiskās atstarpes) lietošana.

Ctrl + Shift + pluszīme

Noņemt manuālu rakstzīmju formatējumu

Ctrl+atstarpes taustiņš

Mainīt atlasi uz simbolu fontu

Ctrl+Shift+Q

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Rādīt nedrukājamās rakstzīmes

Ctrl + Shift + * (cipartastatūras zvaigznīte nedarbojas)

Pārskatīt teksta formatējumu

SHIFT + F1 (pēc tam noklikšķiniet uz teksta ar formatējumu, kuru vēlaties pārskatīt)

Formātu kopēšana.

Ctrl+Shift+C

Formātu ielīmēšana.

Ctrl+Shift+V

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienas rindiņas atstarpes

Ctrl+1

Divu rindiņu atstarpes

Ctrl+2

1,5 rindiņu atstarpju iestatīšana

Ctrl+5

Vienas rindiņas atstarpes pievienošana vai noņemšana pirms rindkopas

Ctrl + 0 (nulle)

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārslēgt rindkopu no centrētas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

Ctrl+E

Pārslēgt rindkopu no taisnotas uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

Ctrl+J

Pārslēgt rindkopu no līdzinātas pa labi uz līdzinātu pa kreisi un atpakaļ

Ctrl+R

Līdzinātu paragrāfu pa kreisi.

Ctrl+L

Izveidot rindkopai atkāpi no kreisās puses

Ctrl+M

Noņemt kreisās puses rindkopas atkāpi

Ctrl+Shift+M

Izveidotu atkāpi pirmai rindai.

Ctrl+T

Samazinātu pirmās rindas atkāpi pa kreisi.

Ctrl+Shift+T

Noņemtu paragrāfa formatējumu.

Ctrl+Q

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Atvērt uzdevumrūti Lietot stilus

Ctrl+Shift+S

Atvērt uzdevumrūti Stili

Alt + Ctrl + Shift + S

Startēt automātiskā formāta līdzekli

Alt + Ctrl + K

Lietot parasto stilu

Ctrl+Shift+N

Lietot stilu Virsraksts 1

Alt + Ctrl + 1

Lietot stilu Virsraksts 2

Alt + Ctrl + 2

Lietot stilu Virsraksts 3

Alt + Ctrl + 3

Uzdevumrūts Stili aizvēršana

 1. Ja uzdevumrūts Stili nav atlasīta, nospiediet F6, lai to atlasītu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + atstarpes taustiņš.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu Aizvērtun pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Objektu ievietošana un rediģēšana

 1. Nospiediet taustiņu Alt, N, J un pēc tam J, lai atvērtu dialoglodziņu objekts .

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu objekta tipu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai izveidotu objektu.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Tab, lai pārslēgtos uz cilnes izveidot no faila , nospiediet taustiņu Tab un pēc tam ierakstiet faila nosaukumu uz objekta, kuru vēlaties ievietot vai atrodiet vajadzīgo failu.

 1. Ar kursoru, kas novietots pa kreisi no objekta dokumentā, atlasiet objektu, nospiežot Shift + labā bultiņa.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Shift + F10.

 3. Spiediet taustiņu Tab, līdz nonākat pie opcijas objekta nosaukums, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 1. Nospiediet un atlaidiet Alt, N un pēc tam M, lai atlasītu SmartArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo grafikas tipu.

 3. Nospiediet Tab un pēc tam spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu grafiku, kuru vēlaties ievietot.

 4. Nospiediet taustiņu Enter.

 1. Nospiediet un atlaidiet Alt, N un pēc tam W, lai atlasītu WordArt.

 2. Spiediet bulttaustiņus, lai atlasītu vajadzīgo WordArt stilu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Ierakstiet vajadzīgo tekstu.

 4. Nospiediet taustiņu Esc, lai atlasītu WordArt objektu, un pēc tam izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotu objektu.

 5. Vēlreiz nospiediet taustiņu Esc, lai atgrieztos uz dokumentu.

Pasta sapludināšana un lauki

Piezīme : Jums ir jābūt cilnes pasta sūtījumi , lai izmantotu šos īsinājumtaustiņus.

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Priekšskatīt pasta sapludināšanu

Alt + Shift + K

Sapludināt dokumentu

Alt+Shift+N

Drukāt sapludinātu dokumentu

Alt + Shift + M

Rediģēt pasta sapludinātu datu dokumentu

Alt + Shift + E

Ievietot sapludinātu lauku

Alt + Shift + F

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot lauku DATE

Alt + Shift + D

Ievietot lauku LISTNUM

Alt + Ctrl + L

Ievietot lauku PAGE

Alt+Shift+P

Ievietot lauku TIME

Alt + Shift + T

Ievietot tukšu lauku

CTRL + F9

Atjaunināt saistītu informāciju programmas Microsoft Word avota dokumentā.

Ctrl + Shift + F7

Atjaunināt atlasītos laukus

F9

Noņemt lauka saiti

Ctrl + Shift + F9

Pārslēgties starp atlasītā lauka kodu un tā rezultātu

Shift+F9 

Pārslēgties starp visiem lauku kodiem un to rezultātiem

Alt+F9

Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti

Alt + Shift + F9

Doties uz nākamo lauku

F11

Doties uz iepriekšējo lauku

SHIFT + F11

Aizslēgt lauku

CTRL + F11

Atslēgt lauku

Ctrl + Shift + F11

Valodu josla

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Pārslēgties starp valodām vai tastatūras izkārtojumiem

Kreisais Alt + Shift

Parādīt korekciju alternatīvu sarakstu

Pasvītrojuma stila izvēlēšanās, izmantojot tiešo priekšskatījumu +C

Ieslēgt vai izslēgt rokrakstu

Pasvītrojuma stila izvēlēšanās, izmantojot tiešo priekšskatījumu +H

Ieslēgt vai izslēgt japāņu valodas Ievades metodes redaktoru (IME) 101 tastatūrā

ALT + ~

Ieslēgt vai izslēgt korejiešu valodas IME 101 tastatūrā

Labais Alt

Ieslēgt vai izslēgt ķīniešu valodas IME 101 tastatūrā

Ctrl+atstarpes taustiņš

Padomi

 • Dialoglodziņā Papildu taustiņu iestatījumi var izvēlēties taustiņu kombināciju, kuru izmantot, lai pārslēgtos starp valodām vai tastatūras izkārtojumiem. Lai atvērtu dialoglodziņu Papildu taustiņu iestatījumi, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz valodu joslas un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi. Sadaļā Preferences noklikšķiniet uz Taustiņu iestatījumi.

 • Windows logotipa taustiņš Pasvītrojuma stila izvēlēšanās, izmantojot tiešo priekšskatījumu vairākumā tastatūru atrodas apakšējā taustiņu rindā.

Funkciju taustiņu atsauce

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Saņemt palīdzību vai apmeklēt Microsoft Office.com.

F1

Pārvietot tekstu vai grafiku

F2

Atkārtot pēdējo darbību

šūnas stūrī parādīts indikators ar komentāru

Izvēlēties komandu Doties uz (cilne Sākums)

F5

Doties uz nākamo rūti vai rāmi

F6

Izvēlēties komandu Pareizrakstība (cilne Pārskatīšana)

F7

Izvērst atlasi

F8

Atjaunināt atlasītos laukus

F9

Rādīt taustiņu padomus

F10

Doties uz nākamo lauku

F11

Izvēlēties komandu Saglabāt kā

F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Sākt kontekstam atbilstošu palīdzību vai atklāt formatējumu

SHIFT + F1

Kopēt tekstu

SHIFT+F2

Mainīt burtu reģistru

Shift+F3

Atkārtot darbību Meklēt vai Doties uz

Shift+F4

Pāriet pie pēdējām izmaiņām

SHIFT + F5

Doties uz iepriekšējo rūti vai rāmi (pēc F6 nospiešanas)

Shift+F6

Izvēlēties komandu Tēzaurs (cilnes Pārskatīšana grupa Koriģēšana)

SHIFT + F7

Samazināt atlases lielumu

SHIFT + F8

Pārslēgties starp lauka kodu un tā rezultātu

Shift+F9 

Parādīt īsinājumizvēlni

Shift+F10

Doties uz iepriekšējo lauku

SHIFT + F11

Izvēlēties komandu Saglabāt

SHIFT + F12

Veicamā darbība

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Izvērst vai sakļaut lenti.

CTRL + F1

Izvēlēties komandu Drukas priekšskatījums

CTRL + F2

Izgriezt un novietot savāktuvē

Ctrl+F3

Aizvērt logu

CTRL + F4

Doties uz nākamo logu

Ctrl+F6

Ievietot tukšu lauku

CTRL + F9

Maksimizēt dokumenta logu

Ctrl+F10

Aizslēgt lauku

CTRL + F11

Izvēlēties komandu Atvērt

Ctrl+F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Ievietot savāktuves saturu

Ctrl + Shift + F3

Rediģēt grāmatzīmi

Ctrl + Shift + F5

Doties uz iepriekšējo logu

Ctrl + Shift + F6

Atjaunināt saistītu informāciju Word 2010 avota dokumentā.

Ctrl + Shift + F7

Izvērst atlasi vai bloku

Ctrl + Shift + F8 un pēc tam nospiediet bulttaustiņu

Noņemt lauka saiti

Ctrl + Shift + F9

Atslēgt lauku

Ctrl + Shift + F11

Izvēlēties komandu Drukāt

Ctrl + Shift + F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz nākamo lauku

ALT+F1

Izveidot jaunu veidošanas bloku

ALT + F3

Izejiet no programmas Word 2010.

Alt+F4

Atjaunot programmas loga izmērus

Alt+F5

Pārvietoties no atvērta dialoglodziņa atpakaļ dokumentā (dialoglodziņiem, kas atbalsta šo darbību)

ALT + F6

Atrast nākamo pareizrakstības vai gramatikas kļūdu

Alt+F7

Palaist makro

Alt+F8

Pārslēgties starp visiem lauku kodiem un to rezultātiem

Alt+F9

Parādīt uzdevumrūti Atlasīšana un redzamība

Alt+F10

Parādīt Microsoft Visual Basic kodu

Alt+F11

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz iepriekšējo lauku

Alt + Shift + F1

Izvēlēties komandu Saglabāt

Alt + Shift + F2

Parādīt uzdevumrūti Izpēte

Alt + Shift + F7

Palaist GOTOBUTTON vai MACROBUTTON no lauka, kurā parādīti lauka rezultāti

Alt + Shift + F9

Parādīt pieejamās darbības izvēlni vai ziņojumu

Alt + Shift + F10

Satura rādītāja konteinerā izvēlēties pogu Satura rādītājs, ja konteiners ir aktīvs

Alt + Shift + F12

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Parādīt Microsoft System Information

Ctrl + Alt + F1

Izvēlēties komandu Atvērt

Ctrl + Alt + F2

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Kopīgot Facebook Facebook Twitter Twitter E-pasts E-pasts

Vai šī informācija bija noderīga?

Lieliski! Vai ir vēl kādas atsauksmes?

Kā mēs varam to uzlabot?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×