Web daļas savienošanas dati

Svarīgi!:  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Daudzos produktos un tehnoloģijās datu savienošana no dažādiem datu avotiem nav vienkārša un, lai to veiktu, var būt nepieciešamas programmēšanas prasmes. Taču, lai izveidotu datu savienojumus bez pielāgota koda rakstīšanas, var izmantot Tīmekļa daļa pogas un izvēlnes. Piemēram, savienojot Web daļas, datus var rādīt no divām Web daļām dažādos skatos, veikt saistītus aprēķinus starp abām Web daļām un filtrēt Web daļu, izmantojot citu Web daļu vērtības  — visas vienā Tīmekļa daļas lapa.

Tēmas šajā rakstā

Pārskats par tīmekļa daļu savienojumi

Izveidot tīmekļa daļu savienojumi

Izveidot vai mainīt savienojumu starp abām Web daļām

Tīmekļa daļas savienojums dialoglodziņa konfigurēt savienojumu Pabeigšana

Noņemt savienojumu starp abām Web daļām

Kopīgo tīmekļa daļas savienojumu tipi

Web daļu savienojumu pārskats

Izmantojot Web daļu savienojumus, var izveidot vai uzlabot Web daļu lapas. Web daļas tiek savienotas tā, ka, veicot darbību vienā Web daļā, tiek mainīts arī otras Web daļas saturs.

Piemēram, var savienot darbinieku saraksta skata Web daļu ar attēlu Web daļu, nododot datus abām Web daļām. Ikreiz, atlasot darbinieku saraksta skata Web daļas rindu, kurā iekļauta kolonna ar attiecīgā darbinieka attēlu, attēls tiek rādīts arī attēlu Web daļā.

Vienkāršs tīmekļa daļas savienojums

1. Web daļas savienojums ir veids, kā nodot datus no vienas Web daļas uz citu, kā arī sinhronizēt to darbību.

2.  Viena Web daļa nodrošina datus.

3. Dati var būt sarakstos, rindās, šūnās vai parametru vērtībās.

4. Otra Web daļa saņem datus.

Web daļas savienojumu var izveidot no abām Web daļām, izmantojot Web daļas izvēlnes savienojumu tipu apakšizvēlnes komandu Savienojumi. Piemēram, ja vienas Web daļas savienojumu tipu apakšizvēlnes komanda ir Kam nodrošināt rindu, otras Web daļas savienojumu tipu komanda ir Iegūt rindu no.

Web daļas savienojumus var izveidot ne tikai Web daļā, bet var arī starp divām dažādām Web daļām, kas atrodas vietnes augšējā līmenī, izmantojot Web izstrādes programmu, kas ir saderīga ar Microsoft Windows SharePoint pakalpojumiem, piemēram, Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Uz lapas sākumu

Web daļu savienojumu izveide

Web daļas lapas izveide, izmantojot Web daļu savienojumus, iekļauj trīs darbības.

1. darbība: to datu atlase, kurus vēlaties padarīt pieejamus Web daļas lapā

Bieži vajadzīgos datus nodrošina vairākas saraksta skata Web daļas. Sarakstā jūsu dati tiek rādīti tabulā, kas atvieglo datu modificēšanu un atsvaidzināšanu, secības mainīšanu, filtrēšanu sarakstā un datu apstrādi. Izmantojot skata atlasītāju rīku rūtī, var mainīt saraksta skata Web daļas skatu, lai strādātu tikai ar vajadzīgajām kolonnām.

2. darbība: Web daļu pievienošana Web daļas lapai

Lielākā daļa sarakstu ir pieejami kā saraksta skata Web daļas vietnes Web daļu galerijā. Pārējās Web daļas parasti ir pieejamas citās Web daļas galerijās, kurām jums ir piekļuve. Web daļas var importēt no citas vietnes, kurai ir interesanta vai noderīga Web daļa. Web daļas var arī meklēt ārējās vietnēs un pēc tam pieprasīt, lai jūsu vietnes administrators to instalētu jūsu vietnē. Piemēram, Web daļas var atrast programmas Microsoft Office SharePoint Server 2007 Web komponentu direktorijā vai citas programmatūras ražotāja vietnē. Ar laiku jūsu Web daļu galerijas kļūs lielākas un tiks pielāgotas jūsu un uzņēmuma vajadzībām.

3. darbība: Web daļu savienošana, lai iegūtu vēlamos rezultātus

Savienojumus var izveidot tikai starp Web daļām, kas atbalsta Web daļu savienojumus. Saraksta skata Web daļa, formas Web daļa un attēlu Web daļa atbalsta Web daļu savienojumus. Izvēlnes Web daļa apakšizvēlne Savienojumi rāda tikai to savienojuma tipu, kuru var izveidot, un pieejamo Web daļu apakšizvēlne rāda tikai saderīgās Web daļas. Kad esat izpildījis 1. un 2. darbību, tālākās darbības nav sarežģītas un, lai izveidotu Web daļas savienojumu, nav vajadzīgas zināšanas skriptu rakstīšanā un kodēšanā.

Piezīme.: Savienojumus var izveidot tikai starp tādām Web daļām, kas atrodas vienā Web daļas lapā. Lai izveidotu savienojumu ar citas vietnes vai datu avota Web daļu, pievienojiet datu skatu, izmantojot Web izstrādes programmu, kas ir saderīga ar Microsoft Windows SharePoint pakalpojumiem, piemēram, Office SharePoint Designer 2007.

Uz lapas sākumu

Divu Web daļu savienojuma izveide vai maiņa

Izmantojot izvēlnes un dialoglodziņus, Web daļas var savienot, nodot datus starp tām un sinhronizēt to darbību.

 1. Atveriet Web daļu lapu.

 2. Izvēlnē Vietnes darbības Pogas attēls noklikšķiniet uz Vietnes iestatījumi.

 3. Izvēlieties divas Web daļas, kuras savienot. Vienu un to pašu savienojumu var izveidot, sākot no jebkuras no abām Web daļām.

 4. No vienu tīmekļa daļu, noklikšķiniet uz tīmekļa daļas izvēlne Tīmekļa daļas izvēlne , norādiet uz savienojumi, norādiet uz savienojuma, kuru vēlaties izveidot vai mainīt, piemēram, nodrošināt rindu vai Iegūt kārtošanas/filtrēšanas parametrus no, tipu un noklikšķiniet uz nosaukuma, kuram vēlaties izveidot vai mainīt savienojuma tīmekļa daļas.

  Galvenās apakšizvēlnes savienojumi komandas

  Komanda savienojumu apakšizvēlnē

  Apraksts

  Kam nodrošināt rindu

  Saraksta skata tīmekļa daļai var izveidot savienojumu ar citu tīmekļa daļu, nododot citai tīmekļa daļai datu rindu. Atkarībā no tā, kā šī tīmekļa daļa tika izveidota un kā tā iegūst datus, tā, iespējams, parāda rindas datus vai izmanto rindas datus kā filtru vai parametra vērtību.

  Savienojot saraksta skata tīmekļa daļu, standarta skatam automātiski tiek pievienota kolonna Atlasīt vienumu, kurā ir opciju pogas, lai jūs varētu norādīt, kuru rindu nodot citai tīmekļa daļai. Standarta skatā vienlaikus var atlasīt tikai vienu rindu. Dažas kolonnas, piemēram, Rediģēt nav pieejamas izmantošanai tīmekļa daļas savienojumā.

  Datu lapas skatā var atlasīt vairākas rindas, bet tikai viena rinda tiek nodota citai tīmekļa daļai. Ja tiek atlasītas vairākas rindas, tīmekļa daļai tiek nodota rinda, kurā ir aktīvā šūna, bet pārējās rindas tiek ignorētas. Citai tīmekļa daļai nevar nodrošināt datus kopsummas rindai vai jaunajai rindai.

  Izmantojot šo savienojuma veidu, saraksta skata tīmekļa daļai var pievienot vairākas tīmekļa daļas.

  Kam nodrošināt datus

  Varat savienot saraksta skata tīmekļa daļu ar citu tīmekļa daļu, kas darbojas ar saraksta datiem. Šajā gadījumā saraksta skata tīmekļa daļa ir otras tīmekļa daļas datu avots.

  Standarta un datu lapas skatā otrai tīmekļa daļai tiek nodrošināti tikai skata dati.

  Izmantojot šo savienojuma veidu, saraksta skata tīmekļa daļai var pievienot vairākas tīmekļa daļas.

  Iegūt kārtošanas/filtrēšanas parametrus no

  Standarta un datu lapas skatā saraksta skata tīmekļa daļai var izveidot savienojumu ar citu tīmekļa daļu, kas tai var nodrošināt tālāk norādīto informāciju:

  1. viena vai vairāku kolonnu nosaukumu un datu vērtību pārus, kas filtrē datus saraksta skata tīmekļa daļā.

  2 kolonnu, lai datus kārtotu augošā vai dilstošā secībā saraksta skata tīmekļa daļā.

  Izmantojot šo savienojuma veidu, saraksta skata tīmekļa daļai var pievienot tikai vienu citu tīmekļa daļu.

  Izvēlne Web daļa var netikt rādīta Web daļas lapā dažādu iemeslu dēļ, piemēram, Web daļa vai zona neatbalsta savienojumus, tiek izmantota pārlūkprogramma, kas nav saderīga ar Windows SharePoint pakalpojumiem, vai savienojumi jūsu vietnē ir atspējoti.

 5. Atsevišķiem Web savienojumiem var atlasīt papildinformāciju dialoglodziņā Savienojuma konfigurēšana. Piemēram, var atlasīt vajadzīgo savienojuma tipu vai kolonnu, ko vēlaties filtrēt. Atkarībā no tā, kā abas Web daļas tika izveidotas, var tikt rādīti Web daļai unikāli papildu dialoglodziņi. Papildinformāciju skatiet pielāgotās Web daļas palīdzības informācijā, ja tāda ir.

  Padoms.: Tīmekļa daļu var paslēpt, ja to vēlaties izmantot datu nodrošināšanai citas tīmekļa daļas vajadzībām, izmantojot tīmekļa daļu savienojumu, bet pašu tīmekļa daļu nevēlaties parādīt.

  Piezīmes.: 

  • Savienojuma tipa apakšizvēlne katrai Web daļas lapai un katrai Web daļai var būt atšķirīga dažādu iemeslu dēļ, piemēram, atšķirīgi Web daļas lapu, Web daļu vai Web zonu rekvizītu iestatījumi, lapas Web daļu saderības tips, kā arī, vai Web daļām ir saderīgi savienojumu tipi.

  • Pieejamā Web daļu apakšizvēlnē tiek rādītas tikai tās Web daļas, kuras var savienot. Atsevišķas Web daļu lapas Web daļas var nebūt paredzētas savienojumu izveidei, citas Web daļas var neatbalstīt savienojumus ar pašreizējo Web daļu, vai arī ir pārsniegts savienojumu maksimālais skaits.

Uz lapas sākumu

Tīmekļa daļas savienojums dialoglodziņa konfigurēt savienojumu Pabeigšana

Dialoglodziņu Savienojumu konfigurēšana var izmantot, lai saskaņotu kolonnas starp Web daļu, kura saņem datus, un Web daļu, kura nodrošina datus.

Piezīme.: Var izveidot pareizu, bet nenozīmīgu savienojumu. Piemēram, Web daļai, kas nodrošina datus, var būt produkta ID kolonna, un Web daļai, kas saņem datus, var būt darbinieka ID kolonna. Kaut arī šīs kolonnas var saskaņot, rezultāti būs bezjēdzīgi.

Saraksta lodziņā Kolonna atlasiet kolonnu, no kuras Web daļa iegūst datus, Web daļu, kas nodrošina datus, vai abas.

Tālāk ir minēti biežāk lietotie piemēri:

 • Atbilstošu datu vienu tīmekļa daļu pievienošana šūnai vai lauku datu citā tīmekļa daļā rindu   

  Web daļa, no kuras veidojat savienojumu, ir kontaktu saraksta skata Web daļa. Vienā no saraksta kolonnām ir ietverta hipersaite ar nosaukumu Foto, kas satur URL uz kontaktpersonas attēlu. Veidojot savienojumu ar attēlu Web daļu, var tikt parādīts tikai URL, kas satur attēlu. Lai pareizi saskaņotu attēlu Web daļu, jāizvēlas kontaktu Web daļas kolonna Foto.

 • Atbilstošu vienu tīmekļa daļu ar citu tīmekļa daļu datu kolonnu rindas, lai jūs varētu filtrēt   

  Web daļa, no kuras veidojat savienojumu, ir saraksta skata Web daļa, kas satur secības datus. Viena no kolonnām saraksta skatā satur rindiņas vienumu ar nosaukumu Secību detaļu ID. Var veidot savienojumu ar citu saraksta skata Web daļu, kurā ietvertas vairākas kolonnas ar secības detaļām, no kurām viena ir Secību detaļu ID. Lai savienotu abas Web daļas tā, ka, atlasot secību vienā Web daļā, tā parāda katru rindiņas vienumu otrā Web daļā tādā pašā secībā, jāsaskaņo abu Web daļu kolonnas Secību detaļu ID.

  Piezīme.: Kolonnu nosaukumiem nav jābūt vienādiem, taču pamatdatiem jābūt saskaņotiem vai to vērtībām jābūt vienādām.

Uz lapas sākumu

Divu Web daļu savienojuma noņemšana

 1. Atveriet Web daļu lapu.

 2. Izvēlnē Vietnes darbības Pogas attēls noklikšķiniet uz Vietnes iestatījumi.

 3. No vienu tīmekļa daļu, no kuras vēlaties noņemt savienojumu, noklikšķiniet uz tīmekļa daļas izvēlne Tīmekļa daļas izvēlne , norādiet uz savienojumi, norādiet uz savienojuma, kuru vēlaties noņemt veidu, piemēram, nodrošināt rindu vai Iegūt kārtošanas/filtrēšanas parametrus no — un pēc tam noklikšķiniet uz nosaukuma tīmekļa daļas, no kuras vēlaties noņemt savienojumu.

  Piezīme.: Savienojumu apakšizvēlnē pie katras atlases, kurai ir iespējots savienojums, tiek parādīta atzīme. Ja atzīme netiek rādīta, savienojums nav iespējots.

 4. Dialoglodziņā Savienojuma konfigurēšana noklikšķiniet uz Noņemt savienojumu.

 5. Kad tiek rādīts aicinājums apstiprināt Web daļas savienojuma noņemšanu, noklikšķiniet uz Labi.

Uz lapas sākumu

Web daļu savienojumu vispārīgie tipi

Apvienot un savienot Web daļas Web daļas lapā var vairākos veidos. Web daļas lapā var izveidot vairākus Web daļu savienojumus. Tālāk ir aprakstīti vispārīgie Web daļu datu savienojumu tipi.

Pamatelementa un detaļas

Ja ir galvenais saraksts un jārāda detalizēta informācija saistībā ar šo sarakstu.

galvenā saraksta un detaļu piemērs

1.  Darbinieku pamata Web daļa satur visiem pieejamus pamatdatus, piemēram, ID, vārdu un amata nosaukumu.

2.  Lai skatītu darbinieka detaļas, atlasiet rindu.

3.  Rinda tiek nodota otrai Web daļai.

4.  Darbinieku detaļu Web daļā tiek rādītas visu darbinieku detaļas formas skatā.

Saraksta skata Web daļā lielus sarakstus var arī šķirot un filtrēt, lai palīdzētu atrast darbinieku pirms rindas atlasīšanas. Ja detaļu dati ir lieli, darbinieku detaļu Web daļu var rādīt citā Web daļas lapā.

Kopsavilkuma un detalizētās informācijas

Ja ir kopsavilkums un jārāda detalizēta informācija, kas veido kopsavilkuma datus.

kopsavilkuma un detalizētās informācijas piemērs

1.  Gada samaksas pasakņa Web daļa satur informāciju par jūsu atalgojumu.

2.  Atlasiet kopsavilkuma informāciju par akumulēto un slimības dienām.

3.  Kopsavilkuma informācija tiek nodota otrai Web daļai.

4.  Samaksas pasakņa Web daļā, kas rāda iknedēļas datus, pārbaudiet nedēļas, kad reģistrējāt šīs dienas, lai atsvaidzinātu atmiņu vai apstiprinātu to precizitāti.

Vecāku un bērnu

Tiek rādīts datu saraksts (vecāks), un katrai rindai ir viena vai vairākas saistītās rindas (bērni), kuras vēlaties rādīt citā sarakstā.

vecākobjekta un bērnobjekta piemērs

1.  Pasūtījumu Web daļa nodrošina nesen veikto klientu pasūtījumu sarakstu.

2.  Noklikšķiniet uz rindas, kurā ir pasūtījums, kuru vēlaties izskatīt.

3.  Rinda tiek nodota otrai Web daļai.

4.  Pasūtījuma detaļu Web daļā tiek rādīti visi šī pasūtījuma rindiņas vienumi.

Meklēšanas un filtrēšanas

Ja vēlaties ievadīt datus, piemēram, filtra vai meklēšanas kritērijus, vienā Web daļā, lai rezultātus rādītu otrā.

Meklēšanas un filtrēšanas piemērs

1.  Grāmatu meklēšanas Web daļā ievadiet informāciju par grāmatu, piemēram, nosaukumu, autoru un tēmu, lai mēģinātu atrast grāmatu vai vairākas grāmatas.

2.  Noklikšķiniet uz Iesniegt.

3.  Meklēšanas kritēriji tiek nodoti otrai Web daļai.

4.  Grāmatas saraksta Web daļa rāda vienu vai vairākas grāmatas, kas atbilst jūsu meklēšanas kritērijiem.

Aprēķini

Kaut arī datus bieži var aprēķināt Web daļā, reizēm var rasties vajadzība apvienot divas Web daļas, lai aprēķinus padarītu elastīgākus.

aprēķinu piemērs

1.  Ievadiet hipotēku numurus hipotēku skaitļu Web daļā.

2.  Noklikšķiniet uz Aiziet.

3.  Hipotēkas skaitļi tiek nodoti otrai Web daļai.

4.  Hipotēkas kalkulatora Web daļa apstrādā hipotēku un parāda ikmēneša maksājumu plānu.

Alternatīva datu skati

Datu skatīšana vairākos dažādos veidos var palīdzēt izprast saistības, tendences un attiecības. Sarakstus, rindas un šūnas (jeb laukus un parametrus) var nodot no vienas Web daļas, lai datus varētu skatīt citā skatā.

Alternatīvs saraksta skats

Ja vēlaties visus uzņēmuma darbiniekus rādīt hierarhijas sarakstā.

Datu saraksta alternatīvs skats

1.  Darbinieku Web daļa rāda darbinieka ID, vārdu, amata nosaukumu un ikviena uzņēmuma darbinieka vadītāja ID.

2.  Netiek pieprasīta atlase, jo izmantojat visus datus.

3.  Visi dati tiek nodoti otrai Web daļai.

4.  Uzņēmuma diagrammas Web daļa rāda darba attiecības starp darbiniekiem, kā arī var rādīt šīs hierarhijas alternatīvus skatus.

Alternatīvs rindas skats

Ja vēlaties skatīt demogrāfiskos datus diagrammā, piemēram, sektoru vai joslu diagrammā.

Datu rindas alternatīvs skats

1.  Iedzīvotāju skaita statistikas Web daļa rāda demogrāfiskos datus, piemēram, vecumu, ienākumus un mantojumus.

2.  Atlasiet demogrāfisko datu rindu.

3.  Nododiet datus otrai Web daļai.

4.  Diagrammas Web daļa datu rindu rāda sektoru diagrammā, kā arī alternatīvi joslu diagrammā.

Alternatīvs šūnas skats

Ja vēlaties izsekot kopējo līdzekļu vākšanas progresu.

datu šūnas alternatīvs skats

1.  Līdzekļu vākšanas Web daļā katrs grupas biedrs ievada naudas apjomu, ko ir savācis vai savākusi.

2.  Kopējā summa tiek rādītā kopējās vērtības laukā.

3.  Kopējās vērtības lauks tiek nodots otrai Web daļai.

4.  Pārbaudiet grupas kopējo progresu labdarības mērķa Web daļā.

Datu uzlabošanas

Ja vēlaties palielināt pamata datu apjomu par cilvēkiem un vietām, lai padarītu to interesantāku, saistošāku un noderīgāku.

datu uzlabošanas piemērs

1.  Kontaktpersonu Web daļa rāda informāciju, kas nepieciešama, lai izsekotu biznesa sabiedrotos, piemēram, vārdu, adresi un, iespējams, fotoattēlu.

2.  Atlasiet kontaktpersonu.

3.  Datu rinda tiek nodota otrai Web daļai.

4.  Attēlu Web daļā tiek rādīts kontaktpersonas fotoattēls, un pēc tam atlasiet kontaktpersonas biznesa adresi kartes Web daļā.

Uz lapas sākumu

Piezīme.: Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×