Vietņu kolekciju krātuves ierobežojumu pārvaldība

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

SharePoint Online pakalpojumā Office 365 ir piešķirts daudzums krātuvi, kuras pamatā ir jūsu lietotāju skaits, (skatiet SharePoint Online ierobežojumi). Krātuve ir pieejama visās vietņu kolekcijās nomnieka un kalpo kā centrālā pūla, no kuras ikviens var izdarīt. Globālais administrators nav nepieciešams sadalītu krātuves vietas vai neizmantotas vietas, ņemot vērā lietošana. Kas visi automātiski apstrādātas: vietņu kolekcijas izmantošana, kas nepieciešams, ja tām ir nepieciešama līdz 25 terabaitu (TB) uz vietņu kolekciju. Ja konstatējat, ka krātuves pūlam atlicis maz, jūs vienmēr varat iegādāties papildu krātuves vietu , izmantojot SharePoint Online administrēšanas centru paredzēta gigabaiti (GB) paredzēta mēneša maksa.

Pūla krātuves modelis ir jaunievedums pakalpojumā SharePoint Online. Varat izmantot tā priekšrocības, iestatot automātisko krātuves pārvaldības opciju. Pēc tam SharePoint Online ignorē visus iepriekš iestatītos ierobežojumus jūsu vietņu kolekcijās un atiestata tās visas uz 1 TB. Jaunajiem Office 365 klientiem pūla krātuve būs iespējota pēc noklusējuma.

Automātiska krātuves ierobežojumu pārvaldība

 1. Pierakstieties pakalpojumā Office 365 kā globālais vai SharePoint administrators.

 2. Augšējā kreisajā stūrī atlasiet ikonu Vafeles raksta ikona attēlo pogas klikšķi, ar kuru atklājas vairāki lietojumprogrammu elementi, kurus var atlasīt. un, lai atvērtu Office 365 administrēšanas centru, izvēlieties Administrēšana. (Ja neredzat administrēšanas elementu, jums nav Office 365 administratora atļauju jūsu organizācijā.)

 3. Kreisajā rūtī izvēlieties Administrēšanas centri > SharePoint.

 4. Atlasiet Iestatījumi.

 5. Sadaļā Vietņu kolekcijas krātuves pārvaldībaatlasiet automātiski.

  Office 365 SharePoint Online iestatījumu ekrānu ar iezīmētu vietņu kolekcijas Management
 6. Noklikšķiniet uz Labi.

Ja vēlaties precizēt katrai vietņu kolekcijai piešķirto krātuves apjomu, varat iestatīt manuālu krātuves pārvaldības opciju un norādīt atsevišķo vietņu kolekciju krātuves ierobežojumus. Šādā gadījumā ieteicams iestatīt arī e-pasta brīdinājumu, lai informētu jūs un citus vietņu kolekciju administratorus, kad vietņu kolekcijas apjoms tuvojas krātuves ierobežojumam.

Svarīgi! : SharePoint Online tagad aprēķina krātuves apjomu gigabaitos (GB), nevis megabaitos (MB), un tiek izmantoti tikai veseli skaitļi. Tas neietekmē kopējo krātuves vietu pakalpojumā SharePoint Online.

Manuāla krātuves ierobežojumu pārvaldība

 1. Pierakstieties pakalpojumā Office 365 kā globālais vai SharePoint administrators.

 2. Augšējā kreisajā stūrī atlasiet ikonu Vafeles raksta ikona attēlo pogas klikšķi, ar kuru atklājas vairāki lietojumprogrammu elementi, kurus var atlasīt. un, lai atvērtu Office 365 administrēšanas centru, izvēlieties Administrēšana. (Ja neredzat administrēšanas elementu, jums nav Office 365 administratora atļauju jūsu organizācijā.)

 3. Kreisajā rūtī izvēlieties Administrēšanas centri > SharePoint.

 4. Atlasiet Iestatījumi.

 5. Sadaļā Vietņu kolekcijas krātuves pārvaldība atlasiet Manuāli.

 6. Noklikšķiniet uz Labi.

Krātuves ierobežojuma iestatīšana

 1. Pierakstieties pakalpojumā Office 365 kā globālais vai SharePoint administrators.

 2. Augšējā kreisajā stūrī atlasiet ikonu Vafeles raksta ikona attēlo pogas klikšķi, ar kuru atklājas vairāki lietojumprogrammu elementi, kurus var atlasīt. un, lai atvērtu Office 365 administrēšanas centru, izvēlieties Administrēšana. (Ja neredzat administrēšanas elementu, jums nav Office 365 administratora atļauju jūsu organizācijā.)

 3. Kreisajā rūtī izvēlieties Administrēšanas centri > SharePoint.

 4. Cilnē Vietņu kolekcijas sarakstā izvēlieties vienu vai vairākas vietņu kolekcijas.

 5. Atlasiet krātuves kvota. Ja krātuves kvotas poga nav aktivizēta, atlasiet vietņu kolekcijā, kurā vēlaties iestatīt kvotas tālāk redzamajā sarakstā.

  Vietņu kolekcijas cilnes ar iezīmētu pogu krātuves kvota
 6. Sadaļā Katras vietņu kolekcijas krātuves kvotas ierobežojums ievadiet maksimālo gigabaitu (GB) skaitu, kas jāpiešķir vietņu kolekcijai.

 7. Atzīmējiet rūtiņu, lai nosūtītu e-pasta ziņojumu vietņu kolekciju administratoriem, kad vietņu kolekciju apjomi tuvojas krātuves ierobežojumam. Ievadiet skaitli no 1 līdz 100 ierobežojuma procentuālajai vērtībai, kas jāsasniedz, pirms tiek nosūtīts e-pasta brīdinājums.

  Dialoglodziņš Krātuves kvotas iestatīšana

  Padoms : Iespējams, būs jāatjaunina e-pasta brīdinājuma procentuālā vērtība, pamatojoties uz jauno konvertēto krātuves metriku.

 8. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Vietņu kolekcijas administratori, iestatot krātuves ierobežojumu "lietotāja rokasgrāmatā", tie ir regulāri kontrolēt to, lai pārliecinātos, vai veiktspēju un darba netiek ietekmēti. Pēc manuāla iestatīšana vietņu kolekciju krātuves ierobežojums ieteicams administratoriem iestatīt arī brīdinājuma e-pastu, lai informētu tos pirms vietņu kolekcijas sasniedz ierobežojumu. Krātuves kvotas brīdinājuma e-pasta parasti tiek nosūtīts reizi nedēļā, bet tiek nosūtīts tikai pēc vietņu kolekcijas sasniedz norādīto brīdinājuma līmenis. Lai vietņu administratori bieži saņemat e-pasta krātuves kvotas brīdinājuma vēlāk, nekā ir nepieciešams, piemēram, ja diska kvotas brīdinājuma taimera darbu —, kas izraisa brīdinājuma e-pasta — plānotās nedēļas un nosūta e-pasta brīdinājumu katru svētdienu, bet vietņu kolekcijas sasniedz brīdinājuma kvotas ierobežojums pirmdien, administrators nesaņem e-pasta brīdinājuma ziņojumu 6 dienas. Pastāv iespēja, ka šai vietņu kolekcijai var sasniegt maksimālais krātuves ierobežojums pirms administrēšanas saņem brīdinājumu e-pasta ziņojumu. Tas var izraisīt jābūt iestatītai tikai lasāmi un apturiet ražošanas vietņu kolekcijā.

Pēc vietņu kolekciju krātuves ierobežojumu ir iestatīti kā rokasgrāmatu, administratori ir nepieciešams, lai uzraudzītu šādi:

 • regulāras krātuves lietojumu vietņu kolekciju

 • analizēt lietošana tendences un veidus

 • neizmantotas pieejamās krātuves vietas vietņu kolekcijām, kas ir nepieciešams vairāk vietas

 • konfigurējiet brīdinājuma līmeņi

Mēs esam sniedzaPowerShell skriptu, kas administratori var izmantot, lai pārraudzītu savas vietņu kolekcijas. Šo Windows PowerShell skriptu pārnes datus, sastāda un pēc tam administrators nosūta krātuves brīdinājuma brīdinājumus.

 1. Instalējiet SharePoint Online pārvaldības čaulu.

  Lai iegūtu atļaujas un jaunāko informāciju par Windows PowerShell for SharePoint Products, skatiet tiešsaistes dokumentāciju Windows PowerShell for SharePoint Server 2016 uzziņās.

 2. Šādu tekstu ar mainīgo deklarāciju nokopējiet un ielīmējiet to teksta redaktoru, piemēram, programmu Notepad. Jums ir jāiestata visas ievades vērtības būt specifiski uzņēmumam. Saglabājiet failu un piešķiriet tai nosaukumu "GetEmailWarning.ps1".

  Piezīme : Varat izmantot citu faila nosaukumu, bet fails ir jāsaglabā kā ANSI kodētu teksta failu ar paplašinājumu .ps1.

  #Connect to tenant admin center using GA credentials 
  $username = "<GA Account or Tenanat Admin>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint Admin Center Url> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<Tenant admin account>"
  $to = "<Tenant admin account or whom the email to be sent>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Kur:

  • <GA Account or Tenanat Admin> ir globālā administratora vai nomnieka administratora kontu vietņu kolekcijai.

  • <Password> ir globālo paroli vai nomnieka administratora kontu, ko izmantojat savā vietņu kolekcijā.

  • <SharePoint Admin Center Url> ir URL SharePoint administrēšanas centrā.

  • <Local folder path> ir vietējo ceļu uz mapi, kur saglabātos datus.

  • <smtpserver> ir jūsu SMTP pasta servera nosaukumu.

  • <Tenant admin account> ir konts, kas tiek parādīts brīdinājuma e-pasta ziņojumu rindiņā no.

  • <Tenant admin account or whom the email to be sent> ir konts, kas saņems e-pasta brīdinājuma.

 4. SharePoint Online pārvaldības čaula, mainiet lokālajā direktorijā, kur saglabājāt skripta fails.

  ./GetEmailWarning.ps1

  Kad skripts ir veiksmīgi pabeigta, teksta fails tiek izveidota <Local folder path> mainīgais skripta norādītajā atrašanās vietā.

SharePoint Online krātuves kvota nav mainīts, bet izmanto dažādu metriku. Iepriekš tika aprēķināta SharePoint krātuve megabaitos (MB), un tagad tā tiek aprēķināta gigabaiti (GB), izmantojot tikai pilnu veseliem skaitļiem. Ja MB iepriekš iestatot krātuves kvotu, tas tiks konvertētas GB (1024 MB = 1 GB) un noapaļots uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim. Lai vērtību 5000 MB kļūtu 4 GB. Vismaz 1 GB var iestatīt uz vietņu kolekciju. Ja iestatāt savu SharePoint Online krātuves kvota, izmantojot PowerShell, šī vērtība tiek noapaļota uz augšu līdz tuvākajam skaitlim GB novērst vērtība ir mazāka par vienu GB pārvēršas 0 GB.

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Skatiet arī

SharePoint Online ierobežojumi

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×