Viena vai vairāku ierakstu dzēšana no datu bāzes

Nepareizu vai novecojušu datu dzēšana var uzlabot jūsu Access datu bāzes darbības ātrumu un lietošanas ērtības. Piemēram, pārvietojot datus no iepriekšējā kalendāra vai finanšu ceturkšņa uz arhīva tabulu kopu citā datu bāzē, varat samazināt izmantojamās datu bāzes lielumu un tā var darboties ātrāk. Noņemot neprecīzus datus vai datu dublikātus, var samazināt biznesa izmaksas.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā dzēst datus no Access datu bāzes. Izskaidrots arī, kā dzēst datus no atsevišķiem laukiem (relatīvi vienkāršs process) un kā dzēst visus ierakstus (šis process var būt daudz sarežģītāks).

Piezīme.: Lai varētu izprast un izmantot šajā rakstā sniegto informāciju, jums vispirms ir jāizprot primārās un ārējās atslēgas jēdzieni. Ievada informāciju par primārajām un ārējām atslēgām skatiet rakstā Datu bāzu izveides pamati.

Tēmas šajā rakstā

Par datu dzēšanu

Datu dzēšana laukā

Datu dzēšana sarakstā

Nesaistītu ierakstu dzēšana no datu bāzes

Saistītu ierakstu dzēšana no datu bāzes, izmantojot dzēšanas vaicājumu

Par datu dzēšanu

Programma Access nodrošina vairākus datu dzēšanas tipus un līmeņus. Var dzēst datus no atsevišķiem datu punktiem ierakstā, var izdzēst veselus ierakstus no tabulas un var dzēst arī veselas tabulas.

Varat izdzēst atsevišķas vērtības, ja vēlaties dažus vai visus tabulas datu punktus ierakstā padarīt tukšus, bet pašu ierakstu (rindu) atstāt esošajā vietā tabulā. Datu vērtības dzēšana ir diezgan vienkārša — laukā atlasiet daļu vai visus datus un nospiediet taustiņu DELETE.

Ja izdzēšat visu ierakstu, visi dati tiek noņemti katra lauka, kā arī atslēgas vērtība, kas padara ierakstu unikālu. Šis process tabulā noņem visu rindu. Atsevišķus ierakstus varat izdzēst manuāli, vai arī varat izveidot dzēšanas vaicājumus, kas noņem daudzus ierakstus vienlaikus.

Ja vēlaties dzēst ierakstus, kas nav saistīti ar citiem datiem datu bāzē, dzēšanas process ir diezgan vienkāršs. Varat atlasīt visu rindu un nospiest taustiņu DELETE, vai arī varat izveidot un izpildīt dzēšanas vaicājumu. Tomēr, ja dzēšamie ieraksti ir saistīti ar citiem datiem, kā arī, ja tie atrodas relācijas viens pret daudziem pusē "viens", ir jāveic dažas papildu darbības, jo pēc noklusējuma programma Access neļauj dzēst saistītos datus. Turklāt atcerieties, ka, izdzēšot visu ierakstu, nevar atsaukt šādu dzēšanu. Šī iemesla dēļ pirms datu dzēšanas vienmēr vajadzētu dublēt datu bāzi.

Veselu tabulu dzēšana nav tik sarežģīts process kā datu dzēšana no laukiem vai veselu ierakstu dzēšana, bet atcerieties, ka izdzēšot visu tabulu, varat izraisīt visas datu bāzes vai tās daļu funkcionalitātes traucējumus, ja tabula tiek noņemta nepareizi. Turklāt neatgriezeniski tiek zaudēti visi izdzēstajā tabulā esošie dati. Šo iemeslu dēļ pirms tabulas izdzēšanas vienmēr vajadzētu dublēt datu bāzi.

Visbeidzot, varat izdzēst datus ātrāk un ar lielāku precizitāti, ja saprotat relācijas datu bāzes konstrukcijā. Ja esat nepieredzējis programmas Access lietotājs vai attiecībā uz relāciju datu bāzēm kopumā, skatiet sadaļu dDatu bāzu izveides pamati.

Nākamajās sadaļās ir aprakstīts, kā dzēst datus no atsevišķiem laukiem, kā dzēst veselus ierakstus un kā dzēst veselas tabulas. Katrā sadaļā ir sniegta pamatinformācija, kas nepieciešama konkrētā uzdevuma veikšanai.

Datu dzēšana laukā

Varat dzēst datus no atsevišķiem laukiem, ja jums ir tabulas vai vaicājumi, kas atvērti datu lapas skatā programmā Pogas attēls , un, ja jums ir datu ievades formas, kas atvērtas formas Pogas attēls un izkārtojuma Pogas attēls skatos.

Datu dzēšana datu lapā

 1. Navigācijas rūtī veiciet dubultklikšķi uz tabulas vai vaicājuma, kuru vēlaties izmantot. Tiek atvērta tabula vai vaicājums datu lapas skatā.

 2. Atlasiet datus, kurus vēlaties izdzēst.

  Var marķēt visus datus vai to daļu, vai arī vienkārši novietot kursoru laukā.

 3. Ja atlasāt visus datus laukā, nospiediet taustiņu DELETE.

  -vai-

  Cilnes Sākums grupā Ieraksti noklikšķiniet uz Dzēst.

  -vai-

  Ja laukā novietojat kursoru, nospiediet taustiņu DELETE vai BACKSPACE pēc nepieciešamības.

Datu dzēšanaformā

 1. Navigācijas rūtī veiciet dubultklikšķi uz formas, kuru vēlaties izmantot. Tādējādi forma tiek atvērta formas skatā.

  -vai-

  Navigācijas rūtī atlasiet formu, ko vēlaties izmantot, un cilnē Sākums, kas atrodas grupā Skati, noklikšķiniet uz Skats un pēc tam noklikšķiniet uz Izkārtojuma skats.

 2. Atlasiet datus, kurus vēlaties izdzēst.

  Var marķēt visus datus vai to daļu, vai arī vienkārši novietot kursoru laukā.

 3. Ja atlasāt visus datus laukā, nospiediet taustiņu DELETE.

  -vai-

  Cilnes Sākums grupā Ieraksti noklikšķiniet uz Dzēst.

  -vai-

  Ja laukā novietojat kursoru, nospiediet taustiņu DELETE vai BACKSPACE pēc nepieciešamības.

  Piezīmes.: Access var parādīt kļūdas ziņojumu un neļaut dzēst datus. Dzēšanu var pārtraukt vairāki faktori:

  • Nevar dzēst datus no noteikta veida vaicājumiem    Piemēram, jūs nevarat rediģēt datus, kurus atgriezis krustvaicājums, un nevarat rediģēt vai noņemt aprēķinātos laukus — vērtības, kuras formula aprēķina, kad izmantojat savu datu bāzi, bet kuras neatrodas tabulā. Ja jūsu formas pamatā ir vaicājums, kas nevar izdzēst datus, jūs nevarēsit dzēst datus no formas.

  • Jums nav nepieciešamo atļauju, lai izdzēstu datus    Sazinieties ar sistēmas administratoru vai datu bāzes noformētāju.

  • Lauks neakceptē tukšas vai nulles vērtības    Ja jums ir nepieciešamās atļaujas, atveriet tabulu noformējuma skatā, un pēc tam mainiet tabulas rekvizītu Nepieciešams no uz .

  • Jūs mēģināt dzēst informāciju no saraksta    Formas datu lapā vienmēr ir pamanāms saraksts, jo programma Access vienā galā novieto lejupvērsto bultiņu, līdzīgi šim piemēram: tukšs uzmeklēšanas saraksts . Informāciju par to, kā izdzēst vērtības sarakstā, skatiet nākamajā šī raksta sadaļā.

Uz lapas sākumu

Datu dzēšana sarakstā

Datus var izdzēst no divu veidu sarakstiem: vērtību saraksti un uzmeklēšanas saraksti. Vērtību sarakstā tiek parādīta sākotnēji definētu vērtību kopa — vērtības, kuras jūs vai datu bāzes noformētājs ievada manuāli. Turpretim uzmeklēšanas saraksti izmantot vaicājumu, lai izgūtu vērtības no citas tabulas vai cita vaicājuma un atgrieztās vērtības pēc tam tiek izmantotas saraksta aizpildīšanai.

Elementi vērtību sarakstā atrodas tajā pašā tabulā, kurā atrodas citas vērtības ierakstā. Turpretim uzmeklēšanas saraksta dati atrodas vienā vai vairākās citās tabulās. Lai noņemtu datus no vērtību saraksta, atveriet tabulu un rediģējiet vienumus.

Datu noņemšanai no uzmeklēšanas saraksta ir nepieciešamas papildu darbības, un šīs darbības atšķiras atkarībā no tā, vai vaicājums uzmeklēšanas sarakstiem ņem datus no tabulas vai cita vaicājuma. Ja uzmeklēšanas saraksta vaicājuma pamatā ir tabula, jūs identificējat šo tabulu un lauku, kurā ir dati, kas tiek rādīti sarakstā. Pēc tam atveriet avota tabulu un rediģējiet datus šajā laukā.

Ja uzmeklēšanas saraksta vaicājuma pamatā ir cits vaicājums, atveriet šo otru vaicājumu, atrodiet avota tabulu un lauku, no kura otrs vaicājums ņem datus, un mainiet vērtības šajā tabulā.

Turpmākajā tekstā izskaidrots, kā var dzēst datus no vērtību saraksta un uzmeklēšanas saraksta.

Datu noņemšana no vērtību saraksta

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, kurā vēlaties veikt izmaiņas, un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Noformējuma režģa augšējā sadaļā atlasiet tabulas lauku, kurā ir vērtību saraksts.

 3. Režģa apakšējā sadaļā noklikšķiniet uz uzmeklēšanas cilnes un pēc tam atrodiet rekvizītu Rindas avots.

  Pēc noklusējuma pēdiņās ir ietverti elementi vērtību sarakstā, un katrs elements ir atdalīts ar semikolu: "Excellent";"Fair";"Average";"Poor"

 4. Noņemiet vienumus sarakstā atbilstoši nepieciešamajam. Atcerieties, ka jāizdzēš pēdiņas, kas ietver katru izdzēsto vienumu. Kā arī neatstājiet semikolu sākumā, neatstājiet kopā semikolu pārus (;), un, ja noņemat pēdējo elementu sarakstā, izdzēsiet pēdējo semikolu.

  Piezīme.: Ja izdzēšat vienumu no vērtību saraksta un ieraksti tabulā jau izmanto šo izdzēsto vienumu, izdzēstais vienums joprojām ir daļa no ieraksta, līdz to mainīsit. Piemēram, pieņemsim, ka jūsu uzņēmumam ir noliktava pilsētā A, bet pēc tam šī ēka tiek pārdota. Ja noņemsit vienumu "Pilsēta A" noliktavu sarakstā, šis vienums tabulā būs redzams līdz brīdim, kad mainīsit šīs vērtības.

Datu noņemšana uzmeklēšanas sarakstā

 1. Navigācijas rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tabulas, kurā vēlaties veikt izmaiņas, un īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Noformējuma skats.

 2. Noformējuma režģa augšējā sadaļā atlasiet uzmeklēšanas lauku.

 3. Noformējuma režģa apakšējā sadaļā noklikšķiniet uz uzmeklēšanas cilnes un atrodiet rekvizītus Rindas avota tips un Rindas avots.

  Rekvizītam Rindas avota tips jābūt iestatītam kā Tabula/vaicājums un rekvizītam Rindas avots ir jāsatur vaicājums, kas atsaucas uz tabulu vai citu vaicājumu.

  Piezīme.: Vaicājumi uzmeklēšanas laukiem vienmēr sākas ar vārdu SELECT.

  Parasti (taču ne vienmēr) atlasīšanas vaicājumā tiek izmantota šāda vienkārša sintakse: SELECT [tabulas_vai_vaicājuma_nosaukums]. [lauka_nosaukums] FROM [tabulas_vai_vaicājuma_nosaukums].

  Šajā gadījumā vaicājumā ir divas klauzulas (SELECT un FROM). Pirmā klauzula attiecas uz tabulu un lauku šajā tabulā; savukārt otra klauzula attiecas tikai uz tabulu. Paturiet prātā! Klauzula FROM vienmēr norādīs avota tabulas vai vaicājuma nosaukumu. Klauzulās SELECT ne vienmēr ietilpst tabulas vai vaicājuma nosaukums, lai gan tajās vienmēr ietilpst vismaz viena lauka nosaukums. Tomēr visām klauzulām FROM jānorāda uz tabulu vai vaicājumu.

 4. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Ja vaicājums uzmeklēšanas laukā atsaucas uz citu vaicājumu, noklikšķiniet uz pogas Veidot (cilnē Dati rekvizītu lapā noklikšķiniet uz Poga Veidotājs tālāk), lai atvērtu vaicājumu noformējuma skatā. Atzīmējiet tabulas nosaukumu, kas tiek parādīts vaicājumu noformētāja augšējā sadaļā, un pēc tam pārejiet pie 5. darbības.

  • Ja vaicājums uzmeklēšanas laukā atsaucas uz tabulu, piefiksējiet tabulas nosaukumu un pēc tam pārejiet pie 5. darbības.

 5. Navigācijas rūtī veiciet dubultklikšķi uz avota tabulas, lai to atvērtu datu lapas skatā.

 6. Atrodiet lauku, kurā ir uzmeklēšanas sarakstā izmantotie dati, un pēc tam rediģējiet datus, kā nepieciešams.

Uz lapas sākumu

Nesaistītu ierakstu dzēšana no datu bāzes

Dzēstu veselus ierakstus no datu bāzes, tiek izdzēsti dati katrā laukā un tiek izdzēsta arī atslēgas vērtība, kas padara ierakstu unikālu. Ja ieraksts nav saistīts ar citiem ierakstiem (t.i., ja atslēgas vērtība neatrodas citos ierakstos vai datu bāzes tabulās), ierakstu varat izdzēst, to atlasot un nospiežot taustiņu DELETE. Ja vēlaties dzēst daudzus nesaistītus ierakstus (vairāk, nekā vēlaties izdzēst manuāli), to noņemšanai var izmantot dzēšanas vaicājumu. Nākamajās sadaļās ir aprakstīts, kā veikt šos abus uzdevumus.

Nesaistīta ieraksta dzēšana manuāli

 1. Datu lapas skatā , atveriet tabulu vai vaicājumu, kurā ietilpst dati, kurus vēlaties dzēst.

 2. Atrodiet ierakstu (rindu), kuru vēlaties izdzēst, un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Atlasīt visu — četrstūri, kas atrodas pa kreisi vai pa labi ieraksta beigās. Varat atlasīt atsevišķas rindas vai noklikšķināt un vilkt, lai atlasītu blakusesošu rindu kopu, vai nospiest taustiņu CTRL un noklikšķināt peles pogu, lai atlasītu vairākas blakus neesošas rindas.

  Programma Access novieto apmali ap visu ierakstu (visu rindu) vai bloku, kas sastāv no atlasītajiem ierakstiem.

 3. Nospiediet taustiņu DELETE.

  -vai-

  Cilnes Sākums grupā Ieraksti noklikšķiniet uz Dzēst.

  -vai-

  Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Atlasīt visu un pēc tam uz Dzēst ierakstu.

  Ja nevarat noklikšķināt uz pogas Atlasīt visu, novietojiet kursoru ieraksta laukā. Pēc tam cilnes Sākums grupā Ieraksti noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas blakus Dzēst un noklikšķiniet uz Dzēst ierakstu.

  Piezīme.: Šajā brīdī programma Access var parādīt kļūdas ziņojum ar informāciju, ka ierakstu nevar dzēst, jo tas ir saistīts ar citiem datiem. Ja tiek parādīts šāds ziņojums, noklikšķiniet uz Labi un dodieties uz sadaļu Saistītu ierakstu dzēšana no datu bāzes, izmantojot dzēšanas vaicājumu tālāk šajā rakstā.

 4. Kad Access parāda uzaicinājumu apstiprināt dzēšanu, noklikšķiniet uz .

Nesaistītu ierakstu dzēšana, izmantojot dzēšanas vaicājumu

Ja dzēšanas vaicājumu izmantojat, lai noņemtu datus, ir jāveic vienādas darbības gan nesaistītu, gan saistītu ierakstu gadījumā — vispirms jāizveido atlases vaicājums un pēc tam jānodrošina, lai tas atgrieztu tikai tos ierakstus, kurus vēlaties izdzēst, un noslēgumā atlases vaicājums jāpārvērš par dzēšanas vaicājumu. Pamatinformācijā un darbību izklāstā nākamajā sadaļā ir paskaidrots, kā izdzēst nesaistītus ierakstus.

Saistītu ierakstu dzēšana no datu bāzes, izmantojot dzēšanas vaicājumu

Saistītus ierakstu dzēšana notiek atbilstoši šīm vispārīgajām darbībām.

 • Dzēšanas plānošana. Pārliecinieties, vai jums ir datu izdzēšanai nepieciešamās atļaujas; nodrošiniet, lai citi lietotāji būtu aizvēruši visus objektus, kas lieto ietekmētās tabulas, un pēc tam izveidojiet datu bāzes dublējumu.

 • Relāciju maiņa starp tabulām, kas iesaistītas dzēšanā. Precīzāk sakot, ir jāiespējo opcijas Attiecinošā integritāte un Kaskadēt ar dzēšanu saistītus ierakstus. Tas ļauj dzēšanai kaskadēt visās attiecīgajās tabulās un noņemt visus saistītos datus.

 • Izveidojiet atlases vaicājumu un pēc tam pievienojiet kritērijus, līdz vaicājums atgriež pareizo ierakstu kopu.

 • Atlases vaicājuma konvertēšana uz dzēšanas vaicājumu un izmantošana datu izdzēšanai.

Pilnīgu skaidrojumu par šo procesu skatiet sadaļā Dzēšanas vaicājuma izveide un izpilde .

Uz lapas sākumu

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×