Veidlapas veidnes galvenajā datu savienojumā izmantotā Web pakalpojuma maiņa

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Šajā rakstā

Pārskats

Pirms darba sākšanas

Vaicājuma datu savienojuma maiņa

Iesniegto datu savienojuma maiņa

Pārskats

Kad pirmo reizi noformējat veidlapas veidni, izmantojot galveno datu savienojumu ar Web pakalpojumu, iespējams, ka lietojat testa vidi, kur Web pakalpojums tiek izstrādāts. Kad Web pakalpojumu var izvietot, veidlapas veidnē ir jāmaina galvenais datu savienojums no testa vides uz izvietotā Web pakalpojuma atrašanās vietu.

Mainoties Web pakalpojuma galveno datu savienojumu, Microsoft Office InfoPath izveido galveno datu avotu ar laukiem un grupām, kas atbilst XML shēma jaunu tīmekļa pakalpojuma. Ja shēmas vecais, gan jaunais tīmekļa pakalpojumiem ir tāda pati, InfoPath automātiski piesaista esošo vadīklu veidlapas veidnes laukiem jaunajā datu avotā. Ja laukus un grupas jauns datu avots neatbilst laukiem un grupām vecajā datu avotā, InfoPath no vadīklām noņem datu avota saistījumu. Ja InfoPath no vadīklām noņem saistījumu, jums būs jānoņem vadīklas no veidlapas veidnes vai saistīt ar citiem laukiem jaunajā datu avotā.

Atkarībā no veidlapas veidnes noformējuma, galvenajam datu savienojumam var būt vaicājumu datu savienojums, iesniegto datu savienojums vai abi. Ja galvenajam datu savienojumam ir gan vaicājuma, gan iesniegto datu savienojums un Web pakalpojumam ir mainīta atrašanās vieta, ir jāmaina abi savienojumi.

Piezīme : Saites uz papildinformāciju par sekundāro datu savienojumu maiņu uz citiem ārējiem datu avotiem skatiet sadaļā Sk. arī.

Kad galvenais datu savienojums ir nomainīts, ir jāpublicē un jāpārbauda veidlapas veidne, lai pārliecinātos, ka, lietotājiem aizpildot uz veidlapas veidnes balstītas veidlapas, datu savienojums ar Web pakalpojumu darbojas kā nepieciešams. Kad pārbaudes ir pabeigtas, lietotājiem var ļaut aizpildīt uz veidlapas veidnes balstītās veidlapas. Saites uz papildinformāciju par veidlapas veidnes publicēšanu meklējiet sadaļā Sk. arī.

Uz lapas sākumu

Pirms izveides sākšanas

Pirms maināt galveno datu savienojumu, no Web pakalpojuma administratora ir jāiegūst šāda informācija:

 • Jaunā Web pakalpojuma atrašanās vieta;

 • Apstiprinājums tam, ka jaunajā Web pakalpojumā tiek izmantota dokumentu/literārā stila šifrēšana. Programma InfoPath var izmantot tikai dokumentu/literārā stila Web pakalpojumus;

 • Darbību nosaukumi Web pakalpojumā, ko lietosit.

 • Apstiprinājums, ka shēmas vecajos un jaunajos Web pakalpojumos ir vienādas.

Uz lapas sākumu

Vaicājuma datu savienojuma maiņa

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Konvertēt galveno datu avotu.

 2. Datu savienojuma vednī noklikšķiniet uz Izveidot jaunu savienojumu ar, pēc tam noklikšķiniet uz Saņemt datus un tad uz Tālāk.

 3. Sadaļā Atlasiet veidlapas veidnei izmantojamā datu savienojuma tipu, noklikšķiniet uz Web pakalpojums un pēc tam uz Tālāk.

 4. Nākamajā vedņa lapā ierakstiet Web pakalpojuma atrašanās vietu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  Piezīme : Ja vēlaties meklēt tīmekļa pakalpojuma, izmantojot universālā apraksts noteikšana un integrācija (UDDI) serveri, noklikšķiniet uz Meklēt UDDI, ievadiet URL UDDI serverim, kuru vēlaties meklēt, norādiet, vai vēlaties meklēt pēc pakalpojumu sniedzēju vai pakalpojumu, kas tiek sniegts, ievadiet meklēšanas atslēgvārdu un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt. Tīmekļa pakalpojumiem, kas atbilst meklēšanas atslēgvārdu tiek parādīti meklēšanas rezultātu sarakstā. Atlasiet tīmekļa pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 5. Sarakstā Atlasiet operāciju noklikšķiniet uz Web pakalpojuma operācijas, kas atgriež datus veidlapā, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 6. Ja Datu savienojuma vednis Web pakalpojuma shēmā konstatē nezināmu elementu, vedņa nākamajā lapā var tikt vaicāts norādīt katra parametra parauga vērtības, lai noteiktu, kurus laukus vai grupas pievienot galvenajam datu avotam.

  Kā to izdarīt

  1. Izvēlieties parametrus tabulā Parametri un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatīt parauga vērtību.

  2. Lodziņā parauga vērtība ierakstiet vērtību jūsu lietotājs varētu izmantot šim laukam un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  3. Atkārtojiet šīs darbības katram parametram tabulā Parametri , un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  Tehniskas detaļas

  Konfigurējot datu savienojumu ar tīmekļa pakalpojuma datu savienojuma vednī, Microsoft Office InfoPath izveido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumu un pieprasa Web Service Description Language (WSDL) failu. WSDL fails satur shēmu, kuru izmanto tīmekļa pakalpojums. Tīmekļa pakalpojums atbild uz pieprasījumu nosūtot šo failu InfoPath. InfoPath šo informāciju izmanto šo failu, lai atbilstošos laukus un grupas pievienot sekundārais datu avots veidlapas veidnē. Ja InfoPath atrod nezināmu elementa tipu WSDL faila, InfoPath izmanto parauga datus, lai noteiktu nezināmu elementa tipu definīcijas un pēc tam pievieno atbilstošos laukus un grupas sekundārajā datu avotā.

 7. Ja Web pakalpojums akceptē apmaiņas informāciju, vedņa nākamajā lapā tiek prasīts, vai vēlaties iekļaut apmaiņas informāciju vaicājuma datos. Atstājiet izvēles rūtiņu Iekļaut informāciju par izmaiņām, iesniedzot datus atzīmētu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk. Ja nevēlaties iekļaut apmaiņas informāciju, notīriet izvēles rūtiņu Iekļaut informāciju par izmaiņām, iesniedzot datus un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  Tehniskas detaļas

  Šī vedņa lapa tiek parādīta, ja Web pakalpojuma Web pakalpojumu apraksta valodas (Web Services Description Language — WSDL) fails norāda, ka Web pakalpojums atgriež ADO.NET datu kopu.

 8. Vedņa nākamajā lapā ievadiet datu savienojuma nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 9. Lai pārbaudītu izmaiņas, standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz Priekšskatīt vai nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+B.

 10. Lai veidlapas veidni publicētu, izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Publicēt.

 11. Kārtīgi pārbaudiet veidlapas veidni, atverot uz šīs veidlapas veidnes balstītu veidlapu un aizpildot to. Pārliecinieties, vai veidlapa darbojas kā nepieciešams.

Uz lapas sākumu

Iesniegto datu savienojuma maiņa

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Datu savienojumi.

 2. Sarakstā Veidlapas veidnes datu savienojumi galvenajā datu savienojumā noklikšķiniet uz iesniegto datu savienojuma un pēc tam uz Modificēt.

 3. Datu savienojumu vednī ierakstiet jaunā Web pakalpojuma atrašanās vietu, kur lietotāji iesniegs aizpildītās veidlapas, un noklikšķiniet uz Tālāk.

  Piezīme : Ja vēlaties meklēt tīmekļa pakalpojuma, izmantojot universālā apraksts noteikšana un integrācija (UDDI) serveri, noklikšķiniet uz Meklēt UDDI, ievadiet URL UDDI serverim, kuru vēlaties meklēt, norādiet, vai vēlaties meklēt pēc pakalpojumu sniedzēju vai pakalpojumu, kas tiek sniegts, ievadiet meklēšanas atslēgvārdu un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt. Tīmekļa pakalpojumiem, kas atbilst meklēšanas atslēgvārdu tiek parādīti meklēšanas rezultātu sarakstā. Atlasiet tīmekļa pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

 4. Nākamās vedņa lapas sarakstā Atlasīt darbību noklikšķiniet uz Web pakalpojuma darbības, kas saņem iesniegtos datus, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 5. Nākamajā vedņa lapā, lai atlasītu tos veidlapas datus, kurus iesniegt katram parametram Web pakalpojumā, veiciet kādu no šīm darbībām:

  Lauka vai grupas datu iesniegšana

  1. Sarakstā Parametri noklikšķiniet uz Web pakalpojuma parametra, uz kuru tiks nosūtīti veidlapas dati.

  2. Sadaļā Parametru opcijas noklikšķiniet uz Field or group.

  3. Noklikšķiniet uz modificēt Pogas attēls .

  4. Dialoglodziņā Lauka vai grupas atlasīšana noklikšķiniet uz lauka vai grupas, kuras datus vēlaties iesniegt, un pēc tam uz Labi.

  5. Lodziņā Iekļaut noklikšķiniet uz Tikai teksts un bērnelementi, lai datus iesniegtu tikai šajā laukā un lauka vai grupas bērnelementos, vai noklikšķiniet uz XML apakškoks, iekļaujot atlasīto elementu, lai iesniegtu lauka nosaukumu, lauka datus un atlasītās grupas vai lauka bērnelementus.

  Iesniegt visus veidlapas datus

  1. Sarakstā Parametri noklikšķiniet uz Web pakalpojuma parametra, uz kuru tiks nosūtīti veidlapas dati.

  2. Zem parametru opcijasnoklikšķiniet uz visa forma (XML dokuments, ieskaitot apstrādes instrukcijas).

  Iesniegt datus kā virkni

  1. Sarakstā Parametri noklikšķiniet uz Web pakalpojuma parametra, uz kuru tiks nosūtīti veidlapas dati.

  2. Zem parametru opcijasnoklikšķiniet uz visa forma (XML dokuments, ieskaitot apstrādes instrukcijas).

  3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Iesniegt datus kā virkni.

   Piezīme : Parasti šī izvēles rūtiņa tiek atzīmēta, lai iesniegtu datus, kas parakstīti ar ciparparakstu. Vairākumā gadījumu šī izvēles rūtiņa ir notīrīta.

  Tehniskas detaļas par ADO.NET DataSet objektiem

  Ja Web pakalpojums pieprasa ADO.NET datu kopas objektu, atlasiet datu kopas zaru, konfigurējot šo datu savienojumu. Ja izmantojat citu datu savienojuma zara tipu Web pakalpojumam, kas pieprasa ADO.NE datu kopu, iesniegšanas darbība neizdosies.

 6. Noklikšķiniet uz Tālāk.

 7. Vedņa nākamajā lapā ievadiet vaicājuma datu savienojuma nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×