Veidlapas noformēšana sapludināšanai

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Sapludinot veidlapas, jūsu lietotāji var apvienot datus no daudzām dažādām veidlapām vienā. Tas ir noderīgi, kad jūsu lietotāji vēlas salīdzināt vai summēt dažādu saistītu veidlapu datus. Piemēram, nodaļas vadītājam, kura komanda aizpilda iknedēļas stāvokļa veidlapas, var būt noderīgi sapludināt datus no šīm veidlapām vienā summārā atskaitē savam direktoram.

Šajā rakstā

Veidi, kā lietotāji var sapludināt veidlapas

Dizaina apsvērumi

Lauku un grupu sapludināšanas darbības

Definējot kontroles pielāgotus iestatījumus

Veidi, kā lietotāji var sapludināt veidlapas

Veidlapas atrašanās vieta nosaka, kā lietotājs var sapludināt to ar citām veidlapām. Tālāk minētajā sarakstā uzskaitītas dažādas atrašanās vietas, kurās Microsoft Office InfoPath veidlapas var tikt uzglabātas, un izskaidrots, kā lietotāji var sapludināt veidlapas, kas tajās glabājas:

 • Lokālajā cietajā diskā vai tīkla vietu    Lietotāja vispirms atveriet veidlapu programmā InfoPath. Šī veidlapa tiek saukta par mērķa veidlapu, jo tā ir veidlapa, kurā tiks sapludinātas arī citas veidlapas. Lietotājs pēc tam noklikšķina uz Sapludināt veidlapas izvēlnē Fails un atlasa papildu formas — sauc par avota formām — lai sapludinātu ar mērķa veidlapā.

  Piezīme : Varat arī atvērt jaunu, tukšu formu un izmantot to pašu procedūru, lai sapludinātu tukša forma ar papildu veidlapām, kuru pamatā ir tā pati veidlapas veidne.

 • Dokumentu bibliotēka SharePoint vietnē    Veidlapas var tikt uzglabātas dokumentu bibliotēkā Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 vai Microsoft Office Forms Server 2007 vietnēs. Izvēlnē Skatīt dokumentu bibliotēkā, kur tiek uzglabātas veidlapas, lietotājs var atlasīt skatu Sapludināt veidlapas un tad atlasīt veidlapas, kuras vēlas sapludināt. Ja jūs sapludināt veidlapas šādā veidā, tad lietotājam nav nepieciešams no sākuma atvērt mērķa veidlapu, kā aprakstīts iepriekšējā piemērā.

  Piezīme : Kad noformējat ar pārlūkprogrammu saderīgu veidlapu veidne, lietotājs var aizpildīt veidlapas, kas bāzētas uz šo veidlapu veidni, izmantojot Web pārlūkprogrammu. Veidlapu sapludināšanas procedūra SharePoint bibliotēkā, kas ir bāzēta uz veidlapu veidni, kura ir saderīga ar pārlūkprogrammu, ir tāda pati kā veidlapu sapludināšana, kad lietotāji atver un aizpilda tās.

 • InfoPath e-pasta veidlapas programmā Microsoft Office Outlook 2007    Programmā Office Outlook 2007 lietotājs var sapludināt vairākas veidlapas, atlasot tās mapes skatā, kurā tās glabājas, un tad noklikšķinot uz Sapludināt veidlapas izvēlnē Darbības.

Piezīme : Kad lietotāji sapludina veidlapas, sākotnējās veidlapas netiek dzēstas. Dati no sapludinātajām veidlapām tiek pievienoti mērķa veidlapai. Ieteicams, ka lietotāji saglabā mērķa veidlapu ar sapludinātiem datiem kā jaunu veidlapu, lai nebūtu jāpārraksta dati sākotnējā veidlapā.

Uz lapas sākumu

Dizaina apsvērumi

Tagad, kad pārzināt veidi, kā lietotāji var sapludināt veidlapas, kuru pamatā ir veidlapas atrašanās vieta, ir svarīgi, lai saprastu, kā varat iespējot īpašo kontroli, kas atbalsta sapludināšanu un kā datus no atsevišķu lauku kombinēt Sapludinot veidlapas. Šī informācija — kopā ar izpratni par to, kā lietotāji plānojat izmantot sapludināto datu — ir galvenā daļa izveidi veidlapu veidnes, kas lietotājiem ļauj viegli sapludināt veidlapas.

Pievienojot vadīklu pievienošana veidlapas veidnei, tas ir saistīts ar lauku vai grupu veidlapas veidnes datu avots. Ja veidojat jaunu, tukšu veidlapas veidni, datu avots tiek izveidota, kad pievienojiet vadīklas. Ja veidojat veidlapas veidni, kas balstīts uz ārēju datu avotu, piemēram, XML shēmas vai tīmekļa pakalpojums, vadīklām, kuras jūs pievienojiet veidlapas veidnes jāsaista ar laukiem vai grupām šajā datu avotā.

Iespējojot vadīklai sapludināšanas iestatījumus, faktiski tiek iespējoti sapludināšanas iestatījumi laukam vai grupai, kam vadīkla ir piesaistīta. Sapludināšanas iestatījumi atšķiras atkarībā no lauka vai grupas un tā datu tipu. Noteikta veida laukus vai grupas neatbalsta sapludināšanu.

Lai labāk saprastu, kā strādā veidlapu sapludināšana, iedomājieties, ka jūs esat noformējis atskaites veidlapas veidni, kas satur tekstlodziņa vadīklu, kas ir saistīta ar neatkārtotu lauku datu avotā, kurš savukārt lieto teksta datu tipu. Šis lauks tiek izmantots, lai uzglabātu katra lietotāja biznesa attaisnojumu ierakstītajiem izdevumiem. Šajā piemērā mēs lauku nosauksim par mērķis un saistīsim teksta lodziņu ar etiķeti Darījuma mērķis.

Iedomājaties, ka trīs lietotāji  — Bobs Kellijs, Nata Sana un Džūlija Leja — aizpilda veidlapas, kas bāzētas uz jūsu veidlapu veidni. Laukā Darījuma mērķisBob ievada Konference, Nate ievada Klienta vizīte un Judy ievada Komandējums. Tā kā teksta lodziņa vadīklas, kas izmato teksta datu tipu, neatbalsta datu sapludināšanu pēc noklusējuma, vadītājs, kurš sapludina šīs izdevumu atskaites, redzēs tikai vienu vērtību laukā Darījuma mērķis — vērtību, kas jau atradās mērķa veidlapā. Tā, piemēram, ja Judy veidlapa ir mērķa veidlapa, šajā laukā tikai Judy ievadītā vērtība parādīsies sapludinātajā veidlapā.

Pielāgojot sapludināšanas iestatījumi laukam vai grupai, kam vadīkla ir piesaistīta, lietotāji var sapludināt šī lauka vai grupas datus no vairākām veidlapām. Šajā piemērā jūs varat pielāgot Business noteiktue tekstlodziņa vadīklu sapludināšanas iestatījumus tā, lai lietotāji var sapludināt datus no formas, kas satur arī šis lauks. Varat pielāgot sapludināšanas iestatījumus, sniedzot atdalītājs jāparāda starp katru sapludināto vērtību. Atdalītājs var būt atstarpe, komatu, semikolu, vertikālu līniju, rindiņas pārtraukumu, rindkopas pārtraukums vai pasvītrojumu. Piemēram, ja vērtību Filips ievada konferencesBiznesa mērķi lauku, Klientu apmeklējietNate tipi un Džūdija tipi Komandējumāun iespējotu sapludināšanu šim laukam un norādiet komatu atdalītāju, iegūtie sapludinātie dati tiks rādīta kā komandējuma, apmeklējiet vietni klientu, konferences (ja Džūdija _ veidlapa ir mērķa veidlapa).

Piezīme : Pēc komatu un semikolu atdalītajiem automātiski tiek pievienota atstarpe.

Kamēr atdalītāja pievienošana var palīdzēt atšķirt noteiktas vērtības, jūs varat turpināt tālāk pielāgot datu sapludināšanas veidu, pievienojot unikālu prefiksu katrai vērtībai, kura atrodas laukā vai grupā. Pievienojot prefiksu, varat atlasīt vērtību no cita lauka vai ievadīt funkcija, kuru vēlaties izmantot kā prefiksu. Prefiksa pievienošana var palīdzēt lietotājiem identificēt sākotnējos datus. Piemēram, jūs varat likt personas, kas aizpildīja veidlapu, vārdam — vērtība, kas tiek ievadīta citā laukā,  — parādīties kā citā laukā esošas vērtības prefiksam. Tad, ja tiek sapludinātas vairākas veidlapas, avota veidlapas vērtības rādīs sapludinātās vērtības, un tām būs identifikatori.

Piemēram, ja noteiktu lauku, kas saglabā lietotāja vārdu kā prefiksu un izveidot pogas funkciju, kas pievieno kolu pēc katra instance šo vērtību, lietotāji var viegli redzēt kurš ievadījis vērtību, pat tad, kad tiek sapludinātas vairākas veidlapas. Šajā piemērā, ja attēls ir veidlapa ir mērķa veidlapa, iegūtās iepriekš noteiktajiem dati tiek parādīti kā Komandējumā, Nate svētdiena: klientu apmeklējiet Bob Kelly: konferences.

Piezīmes : 

 • Šajā gadījumā prefikss nav pievienots mērķa veidlapai  — Judy Lew veidlapai —, lai izvairītos no lieku prefiksu pievienošanas, ja sapludinātie dati tiek saglabāti veidlapā un veidlapa tiek sapludināta atkal.

 • Kad lietotājs sapludina InfoPath veidlapas, kas atrodas cietajā diskā vai tīklā, SharePoint vietnē vai InfoPath e-pasta veidlapās programmā Office Outlook 2007, iegūtie sapludinātie dati tiek rādīti pretēji tai secībai, kurā veidlapas tika atlasītas. Piemēram, ja lietotājs atlasa trīs veidlapas, sākot ar Bob, tad atlasa Judy un pēc tam Nate, galarezultāta veidlapa saturēs sapludinātos datus, kur Nate dati parādīsies kā pirmie, tad tiem sekos Judy dati un tad Bob.

 • Papildus sapludināšanas iestatījumu pielāgošanai atsevišķām vadīklām, jūs varat arī atspējot veidlapu sapludināšanu veselai veidlapu veidnei, lai neļautu lietotājiem sapludināt veidlapas, kas ir bāzētas uz to. Kad jūs atspējojat veidlapu sapludināšanu, lietotājiem, kuri aizpilda veidlapas, nav pieejama komanda Sapludināt veidlapas izvēlnē Fails.

 • Lai nodrošinātu, ka jūsu veidlapas veidne ir konfigurēta droši uz citu veidlapu sapludināšana, izmēģiniet to ar veidlapas veidnes publicēšana un pēc tam izveidi un saglabāšanu vismaz pieci formas, kuru pamatā ir veidlapas veidne ar parauga datiem. Pēc saglabāšanas formas, atveriet veidlapas veidnes noformēšanas režīmā, un pēc tam standarta rīkjoslā noklikšķiniet uz Priekšskatījums ... Priekšskatījuma režīmā parauga veidlapu sapludināšana. Ja veidlapu sapludināšana pareizi, varat publicēt veidlapu veidni un atļautu lietotājiem izveidot veidlapas, kuru pamatā ir veidlapas veidne.

 • Lietotājiem nodrošināt procedūru, kā sapludināt veidlapas. Šo procedūru var izveidot, kad jūs pārbaudīt veidlapas veidnes noformēšana sapludināšanai.

Uz lapas sākumu

Lauku un grupu sapludināšanas darbības

Šīs sapludināšanas darbības atšķiras atkarībā no lauka vai grupas datu tipa.

Konfigurējot sapludināšanas iestatījumi jebkāda veida lauka vai grupas, varat izvēlēties ignorēt avota formu vērtības un saglabāt mērķa formu vērtības, vai izvēlēties pielāgotu sapludināšanas iestatījumu. Šajā tabulā ir aprakstīti pielāgoti sapludināšanas iestatījumi katram lauka vai grupas tipam.

Lauka vai grupas tips

Pieejams sapludināšanas iestatījumi

Vadīklas, kuras var būt saistītas ar šī lauka tipu piemēri

Lietotāji, kuriem nav atkārtotu lauku

 • Mērķa formas vērtības ar vērtībām no avota formām kombinēšana

  • Ignorēt tukšus laukus

  • Atdalītāja ievietošana starp vienumiem

  • Prefiksu pievienošana katram vienumam

 • Tekstlodziņš

 • Nolaižamais sarakstlodziņš

 • Kombinētais lodziņš

Atkārtotu lauku

 • Ievietot vērtību no avota formām pirms vai pēc mērķa formas vērtības

  • Tukšu lauku noņemšana

 • Sarakstam ar aizzīmēm

 • Numurētam sarakstam

 • Vienkāršam sarakstam

 • Vairākatlases sarakstlodziņš.

Lietotāji, kuriem nav atkārtotu XHTML lauks

 • Mērķa formas vērtības ar vērtībām no avota formām kombinēšana

  • Ignorēt tukšus laukus

  • Atdalītāja ievietošana starp vienumiem

  • Prefiksu pievienošana katram vienumam un prefiksu teksta formatēšana

Bagātinātā teksta lodziņam

Atkārtotu XHTML lauku

 • Ievietot vērtību no avota formām pirms vai pēc mērķa formas vērtības

  • Tukšu lauku noņemšana

 • Sarakstam ar aizzīmēm

 • Numurētam sarakstam

 • Vienkāršam sarakstam

 • Atkārtota tabula

Atribūta lauks

 • Aizstājiet vērtību mērķa formā ar vērtību no avota veidā

  Ja lietotājs izvēlas vairākas formas, vērtību no pēdējā formu, kurā lietotājs izvēlas būs vērtība, kas tiek paturēts mērķa formā. Piemēram, ja lietotājs atlasa trīs formas, sākot ar Roberta, pēc tam atlasa Džūdija _ un pēc tam Neita, datus no lauka atribūts Neita veidlapā ir aizstās sākotnējo vērtību mērķa formā.

  Piezīme : Atkarībā no operētājsistēmas personas, kas sapludina veidlapas, saglabātā vērtība var atšķirties.

 • Mērķa formas vērtības ar vērtībām no avota formām kombinēšana

  • Ignorēt tukšus laukus

  • Atdalītāja ievietošana starp vienumiem

  • Prefiksu pievienošana katram vienumam

Jebkurai vadīklai var būt atribūtu lauks.

Lietotāji, kuriem nav atkārtotu grupu

 • Mērķa formas vērtības ar vērtībām no avota formām kombinēšana

 • Sadaļa

 • Neobligāta sadaļa

Atkārtotu grupu

 • Ievietot vērtību no avota formām pirms vai pēc mērķa formas vērtības

  • Tukšu lauku noņemšana

 • Sarakstam ar aizzīmēm

 • Numurētam sarakstam

 • Vienkāršam sarakstam

 • Vairākatlases sarakstlodziņš.

 • Atkārtota tabula

Uz lapas sākumu

Pielāgotu vadīklu sapludināšanas iestatījumu noteikšana

Lietojiet šajā sadaļā minētās procedūras, lai noteiktu pielāgotus iestatījumus standarta un atkārtotām vadīklām.

Piezīme : Iespējojot vadīklai sapludināšanas iestatījumus, faktiski tiek iespējoti sapludināšanas iestatījumi laukam vai grupai, kam vadīkla ir piesaistīta. Sapludināšanas iestatījumi atšķiras atkarībā no lauka vai grupas un tā datu tipu. Noteikta veida laukus vai grupas neatbalsta sapludināšanu. Varat arī mainīt sapludināšanas iestatījumus, rediģējot rekvizītu datu avota lauku vai grupu. Lai to izdarītu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lauka vai grupas uzdevumrūtī Datu avots , īsinājumizvēlnē noklikšķiniet uz Rekvizīti un pēc tam cilnē kārtulas un sapludināšana noklikšķiniet uz Sapludināšanas iestatījumi.

Standarta vadīklas satur vadīklas, kuras jūs parasti saistāt ar informācijas vākšanu un rādīšanu. Šīs vadīklas ietver teksta lodziņus, sarakstlodziņi, izvēles rūtiņas un pogas. Atkārtotas un neobligātas vadīklas satur saraksta vadīklas, atkārtotas tabulas, atkārtotas sadaļas un neobligātas sadaļas. Šīs vadīklas ļauj lietotājiem, aizpildot veidlapu, ievietot saraksta elementus, rindas, ierakstu kopas un neobligātu informāciju. Piemēram, izdevumu atskaites veidlapas veidnē jūs varat lietot atkārtotu tabulu, lai ļautu lietotājiem pievienot tik daudz rindu, cik tiem vajadzīgs, lai ievadītu noteiktu izdevumu vienumu skaitu.

Piezīmes : 

 • Dažas vadīklas ir saistītas ar laukiem, kurus nevar sapludināt. Piemēram, vērtības datu datuma atlasītāja vadīklās vai izvēles rūtiņas vadīklās nevar sapludināt, jo nevar sapludināto datu tipu, ko tās satur. Vadīklas, kas satur ciparparakstus var nekad sapludināt, jo tā dara varētu anulēt elektroniskais paraksts.

 • Dažas vadīklas satur papildu opcijas. Piemēram, pielāgojot bagātināta teksta vadīklu, jūs varat atlasīt arī fonta formatēšanas opcijas.

Pielāgotu sapludināšanas iestatījumu noteikšana standarta vadīklām

Standarta vadīklas ietver teksta lodziņus, bagātināta teksta lodziņus un kombinētajiem lodziņiem. Lauku un grupu sapludināšanas darbības skatiet šī raksta sadaļu Papildinformācija.

Piezīme : Vadīklas, kas ir pievienotas sadaļās — citiem vārdiem sakot, bērnu vadīklas vecāku vadīklas — tikai atbalsta sapludināšanu, ja tā ir iespējota pamata vadīklai.

 1. Veiciet dubultklikšķi uz vadīklas, kuru vēlaties modificēt.

 2. Dialoglodziņā Vadīklas rekvizīti noklikšķiniet uz cilnes papildu .

 3. Sadaļā Merging formas, noklikšķiniet uz Sapludināt iestatījumus.

 4. Zem Darbība šim laukam noklikšķiniet uz Apvienot mērķa veidlapas vērtību ar avota veidlapu vērtībām..

 5. Lai izslēgtu laukus, kuri nesatur datus, zem Apvienošanas opcijas atzīmējiet izvēles rūtiņu Ignorēt tukšus laukus (ieteicams).

 6. Sarakstā Atdalīt katru vienumu ar izvēlieties atdalītāju, kas parādīsies starp vērtībām vadīklā, kura būs redzama mērķa veidlapā.

  Tehniskas detaļas

  Atdalītāja pievienošana var palīdzēt jūsu lietotājiem, kuri ievadīja datus, noteikt, ka daudzo veidlapu dati ir sapludināti. Piemēram, izvēloties Komatu (",") noteiktai vadīklai, novedīs pie tā, ka dati no šīs vadīklas tiks atdalīti ar komatiem, kad vairākas veidlapas, kas bāzētas uz veidlapas veidni, tiks sapludinātas.

 7. Lai pirms katras vērtības, kas parādās vadīklā, kad lietotāji sapludina veidlapas, kas bāzētas uz šīs veidlapas veidni, pievienotu prefiksu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Katru vienumu sākt ar un tad izvēlieties vienumu, kuru vēlaties, lai tas būtu prefikss.

  Kā to izdarīt

  1. Noklikšķiniet uz Ievietot formulu pogas attēls .

  2. Dialoglodziņā Formulas ievietošana veiciet kādu no tālākminētajām darbībām.

   • Lai formulā lietotu lauku, noklikšķiniet uz Ievietot lauku vai grupu, dialoglodziņā Atlasīt lauku vai grupu noklikšķiniet uz lauka, kuru vēlaties izmantot, un tad noklikšķiniet uz Labi.

   • Lai formulā lietotu funkciju, noklikšķiniet uz Ievietot funkciju, dialoglodziņā Ievietot funkciju atlasiet funkciju, kuru vēlaties izmantot, un tad noklikšķiniet uz labi.

    Padoms : Ja funkcijai nepieciešami parametri, atlasiet funkciju dialoglodziņā Ievietot funkciju, noklikšķiniet uz Labi un tad lodziņā Formula dialoglodziņā Ievietot formulu veiciet dubultklikšķi uz pievienotās funkcijas un noklikšķiniet uz lauka vai grupas. Lai atrastu saites uz papildu informāciju par funkcijām, skatiet sadaļu Skatiet arī.

   • Lai formulā ievietotu vērtību vai matemātisku operatoru, lodziņā Formula ievadiet matemātiskā operatora vērtību vai simbolu.

  Darbība

  Simbols

  Saskaitīšana

  +

  Atņemšana

  -

  Reizināšana

  *

  Dalīšana

  /

  • Piezīme : Ja formulā ir izmantots dalīšanas operators (/), pārliecinieties, vai pirms dalīšanas operatora un aiz tā ir atstarpe. Ja atstarpe nav atstāta, programma InfoPath zīmi “/” var saprast kā XPath atrašanās vietas atdalītāju, nevis dalīšanas operatoru.

  • Lai formulā pārbaudītu, vai sintakses ir pareizas, dialoglodziņā Formulas ievietošana noklikšķiniet uz Verificēt formulu.

Pielāgotu sapludināšanas iestatījumu noteikšana standarta sadaļai

Citu vadīklu konteiners ir standarta sadaļas. Sadaļas varat iekļaut kādā no vadīklām uzskaitīti uzdevumrūtī vadīklas , ieskaitot citām sadaļām. Lauku un grupu sapludināšanas darbības skatiet šī raksta sadaļu Papildinformācija.

Piezīme : Vadīklas, kas ir pievienotas sadaļās — citiem vārdiem sakot, bērnu vadīklas vecāku vadīklas — tikai atbalsta sapludināšanu, ja tā ir iespējota pamata vadīklai.

 1. Veiciet dubultklikšķi uz sadaļas, kuru vēlaties modificēt.

 2. Dialoglodziņā Sadaļas rekvizīti nospiediet uz cilni Papildu.

 3. Sadaļā Merging formas, noklikšķiniet uz Sapludināt iestatījumus.

 4. Zem Darbība šai grupai noklikšķiniet uz Apvienot grupu saturu avota un mērķa veidlapās (noklusējuma).

  Piezīme : Sapludināšanas iestatījumi katram laukam un grupai šajā grupā noteiks, kā tiks sapludināti dati.

Pielāgotu sapludināšanas iestatījumu noteikšana atkārtotām vadīklām un sadaļām

Atkārtotu vadīklu iekļaut atkārtotas sadaļas, atkārtotas tabulas un saraksti ar aizzīmēm. Lauku un grupu sapludināšanas darbības skatiet šī raksta sadaļu Papildinformācija.

Piezīme : Vadīklas, kas ir pievienotas sadaļās — citiem vārdiem sakot, bērnu vadīklas vecāku vadīklas — tikai atbalsta sapludināšanu, ja tā ir iespējota pamata vadīklai.

 1. Veiciet dubultklikšķi uz vadīklas, kuru vēlaties modificēt.

 2. Dialoglodziņā Vadīklas rekvizīti noklikšķiniet uz cilnes papildu .

 3. Sadaļā Merging formas, noklikšķiniet uz Sapludināt iestatījumus.

 4. Zem Darbība šai atkārtotai grupai noklikšķiniet uz Ievietot avota veidlapu grupas mērķa veidlapā (noklusējuma).

 5. Lai noteiktu, kur mērķa veidlapā parādīsies avota veidlapas grupas, zem Ievietošanas opcijas noklikšķiniet uz Pēc grupām mērķa veidlapā vai Pirms grupām mērķa veidlapā.

 6. Lai likvidētu tukšas vērtības no sapludinātajam veidlapām, atzīmējiet izvēles rūtiņu Noņemt tukšas grupas (ieteicams).

 7. Lai apvienotu grupas, kuru vadīklas satur vienādas vērtības, tādā veidā samazinot redundanci, atzīmējiet izvēles rūtiņu Apvienot grupas ar vienādām lauku vērtībām un noklikšķiniet uz pogas blakus Salīdzināmie lauki, lai atlasītu laukus apvienošanai.

Pielāgotu sapludināšanas iestatījumu noteikšana neobligātām sadaļām

Neobligātas sadaļas satur citas vadīklas. Lietotāji var ievietot vai izņemt neobligātās sadaļas, aizpildot veidlapu. Lauku un grupu sapludināšanas darbības skatiet šī raksta sadaļu Papildinformācija.

Piezīme : Vadīklas, kas ir pievienotas sadaļās — citiem vārdiem sakot, bērnu vadīklas vecāku vadīklas — tikai atbalsta sapludināšanu, ja tā ir iespējota pamata vadīklai.

 1. Veiciet dubultklikšķi uz vadīklas, kuru vēlaties modificēt.

 2. Dialoglodziņā Vadīklas rekvizīti noklikšķiniet uz cilnes papildu .

 3. Sadaļā Merging formas, noklikšķiniet uz Sapludināt iestatījumus.

 4. Zem Darbība šai grupai noklikšķiniet uz Apvienot grupu saturu avota un mērķa veidlapās (noklusējuma).

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×