Vērtības parādīšanās biežuma skaitīšana programmā Excel

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Pieņemsim, ka vēlaties noskaidrot, cik bieži šūnu diapazonā parādās konkrēts teksts vai skaitliska vērtība. Skatiet piemērus tālāk.

 • Ja diapazonā, piemēram, A2:D20, ietilpst skaitliskās vērtības 5, 6, 7 un 6, skaitlis 6 parādās divreiz.

 • Ja kolonna satur ierakstus "Bērziņš", "Ozoliņš", "Ozoliņš" un "Ozoliņš", tad ieraksts "Ozoliņš" parādās 3 reizes.

Pastāv vairāki veidi, kā saskaitīt vērtības parādīšanās biežumu.

Iespējamās darbības

Vienas vērtības parādīšanās biežuma skaitīšana, izmantojot funkciju

Skaitīšana, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem, izmantojot funkciju COUNTIFS

Skaitīšana, pamatojoties uz kritērijiem, vienlaikus izmantojot funkciju COUNT un IF

Vairāku teksta vai skaitlisko vērtību parādīšanās biežuma noteikšana, vienlaikus izmantojot funkciju SUM un IF

Vairāku vērtību parādīšanās biežuma skaitīšana, izmantojot rakurstabulas atskaiti

Vienas vērtības parādīšanās biežuma skaitīšana, izmantojot funkciju

Lai veiktu šo uzdevumu, izmantojiet funkciju COUNTIF.

Piemērs

Nokopējiet tālāk minētās tabulas parauga datus un ielīmējiet tos jaunas Excel darblapas šūnā A1. Lai formulas parādītu rezultātus, atlasiet tos, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam nospiediet Enter. Pēc nepieciešamības varat koriģēt kolonnas platumu, lai redzētu visus datus.

Pārdevējs

Rēķins

Ginters

15 000

Ginters

9 000

Smiltiņš

8 000

Smiltiņš

20 000

Ginters

5 000

Ozoliņš

22 500

Formula

Apraksts

Rezultāts

'=COUNTIF(A2:A7;"Ginters")

Gintera ierakstu skaits (3)

=COUNTIF(A2:A7;"Ginters")

'=COUNTIF(A2:A7;A4)

Smiltiņa ierakstu skaits (2)

=COUNTIF(A2:A7;A4)

'=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

To rēķinu vērtību skaits, kas mazākas par 20 000 (4)

=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

To rēķinu vērtību skaits, kas lielākas par vai vienādas ar 20 000 (2)

=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Lai uzzinātu vairāk par šīs funkcijas lietošanu, skatiet Funkcija COUNTIF.

Uz lapas sākumu

Skaitīšana, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem, izmantojot funkciju COUNTIFS

Funkcija COUNTIFS, kas tika ieviesta programmas Excel 2007. gada versijā, līdzinās funkcijai COUNTIF, tomēr ar vienu svarīgu atšķirību — funkcija COUNTIFS ļauj lietot šūnās kritērijus vairākos diapazonos un skaita, cik reižu ir nodrošināta atbilstība visiem kritērijiem. Funkcijas COUNTIFS vajadzībām var izmantot līdz pat 127 diapazoniem/kritēriju daļām. Funkcijas sintakse ir šāda:

COUNTIFS(kritēriju_diapazons1, kritērijs1, [kritēriju_diapazons2, kritērijs2],…)

Piemērs

Darbinieka ID

Reģiona nr.

Nodaļa

20552

2.

Pārdošana

21268

2.

Finanses

23949

1

Administrācija

24522

4

Administrācija

28010

3

IT

29546

4

Pārdošana

31634

3

IT

32131

1

IT

35106

4

Finanses

40499

1

Cilvēkresursi

42051

1

Pārdošana

43068

2.

Cilvēkresursi

45382

2.

Finanses

47971

1

IT

Cik darbinieku ir 2. reģionā un finanšu nodaļā?

'=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Finanses")

=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Finanses")

Pirmais kritēriju diapazons ir reģionu numuri, bet otrais — nodaļas nosaukums. Pirmajam kritēriju diapazonam lietotais kritērijs ir "2", bet otrajam — "Finanses". COUNTIFS pārbauda atbilstību abiem kritērijiem.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā izmantot šo funkciju, lai skaitīšanā izmantotu vairākus diapazonus un kritērijus, skatiet Funkcija COUNTIFS.

Uz lapas sākumu

Skaitīšana, pamatojoties uz kritērijiem, vienlaikus izmantojot funkciju COUNT un IF

Pieņemsim, ka vēlaties noteikt, cik pārdevēju ir pārdevuši konkrētu preci konkrētā reģionā vai kāds ir konkrēta pārdevēja pārdoto preču apjoms, kurš pārsniedz noteiktu vērtību. Varat vienlaikus izmantot funkciju IF un COUNT. Vispirms izmantojiet funkciju IF, lai pārbaudītu nosacījumu, un pēc tam, ja funkcijas IF rezultāts ir True, izmantojiet funkciju COUNT, lai skaitītu attiecīgās šūnas.

Piemēri

Reģions

Pārdevējs

Tips

Apgrozījums

Dienvidi

Ginters

Dzērieni

3571

Rietumi

Zviedre

Piena produkti

3338

Austrumi

Smiltiņš

Dzērieni

5122

Ziemeļi

Smiltiņš

Piena produkti

6239

Dienvidi

Ozoliņš

Produkti

8677

Dienvidi

Zviedre

Gaļa

450

Dienvidi

Zviedre

Gaļa

7673

Austrumi

Smiltiņš

Produkti

664

Ziemeļi

Zviedre

Produkti

1500

Dienvidi

Ozoliņš

Gaļa

6596

Formula

Apraksts

Rezultāts

=COUNT(IF((A2:A11="Dienvidi")*(C2:C11="Gaļa");D2:D11))

To pārdevēju skaits, kuri pārdeva gaļu dienvidu reģionā (3)

=COUNT(IF((A2:A11="Dienvidi")*(C2:C11="Gaļa");D2:D11))

=COUNT(IF((B2:B11="Smiltiņš")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Smiltiņa pārdošanas gadījumu skaits, kas lielāks par 1000 €. (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Smiltiņš")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Piezīme : 

 • Šajā piemērā norādītās formulas ir jāievada kā masīva formulas. Ja esat atvēris šo darbgrāmatu datorprogrammā Excel un vēlaties mainīt formulu vai izveidot līdzīgu formulu, nospiediet F2 un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+Enter, lai formula atgrieztu sagaidāmos rezultātus.

 • Lai šīs formulas darbotos, funkcijas IF otrajam argumentam ir jābūt skaitlim.

Funkcija COUNT saskaita šūnas, kurās ir skaitļi, un skaitļus tās argumentu sarakstā. Funkcija IF atgriež vienu vērtību, ja norādītais nosacījums tiek novērtēts kā True, un atgriež citu vērtību, ja šis nosacījums tiek novērtēts kā False.

Lai uzzinātu vairāk par šīm funkcijām, skatiet Funkcija COUNT un Funkcija IF.

Uz lapas sākumu

Vairāku teksta vai skaitlisko vērtību parādīšanās biežuma noteikšana, vienlaikus izmantojot funkciju SUM un IF

Tālāk norādītajos piemēros funkcija IF un SUM tiek izmantota vienlaikus. Vispirms funkcija IF pārbauda vērtības atsevišķās šūnās, un, ja pārbaudes rezultāts ir True, funkcija SUM summē vērtības, kas nokārtojušas pārbaudi.

Piemēri

Pārdevējs

Rēķins

Ginters

15000

Ginters

9000

Smiltiņš

8000

Smiltiņš

20000

Ginters

5000

Ozoliņš

22500

Formula

Apraksts

Rezultāts

=SUM(IF((A2:A7="Ginters")+(A2:A7="Ozoliņš");1;0))

Gintera un Ozoliņa pavadzīmju skaits.

=SUM(IF((A2:A7="Ginters")+(A2:A7="Ozoliņš");1;0))

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1;0))

To pavadzīmju skaits, kurās vērtības ir mazākas par 9000 € vai lielākas par 19 000 €.

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1;0))

=SUM(IF(A2:A7="Ginters";IF(B2:B7<9000;1;0)))

Gintera pavadzīmju skaits, kurās vērtība ir mazāka par 9000 €.

=SUM(IF(A2:A7="Ginters";IF(B2:B7<9000;1;0)))

Piezīme : Šajā piemērā norādītās formulas ir jāievada kā masīva formulas. Ja esat atvēris šo darbgrāmatu datorprogrammā Excel un vēlaties mainīt formulu vai izveidot līdzīgu formulu, nospiediet F2 un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+Enter, lai formula atgrieztu sagaidāmos rezultātus.

Uz lapas sākumu

Vairāku vērtību parādīšanās biežuma skaitīšana, izmantojot rakurstabulas atskaiti

Varat izmantot rakurstabulas atskaiti, lai parādītu kopsummas un skaitītu unikālo vērtību gadījumus. Rakurstabula piedāvā interaktīvas iespējas ātri apkopot lielus datu apjomus. Izmantojot rakurstabulu, var izvērst vai sakļaut datu līmeņus, lai koncentrētos uz rezultātiem, kā arī detalizēt jūs interesējošo apgabalu kopsavilkuma datus. Varat arī pārvietot rindas uz kolonnām un kolonnas uz rindām (“rakursēšana”), lai skatītu dažādus avota datu kopsavilkumus.

Avota datu un rezultātā iegūtās rakurstabulas atskaites paraugs

1.   Avota dati, šajā gadījumā no darblapas.

2.   Avota vērtības rakurstabulas atskaitei par golfa piederumu pārdošanas apjomu Cet3.

3.   Visa rakurstabulas atskaite.

4.   Avota datu avota vērtību kopsavilkums šūnā C2 un C8.

Rakurstabulas atskaites izveide

 1. Atlasiet kolonnu, kurā ir dati.
  Pārbaudiet, vai kolonnai ir kolonnas virsraksts.

 2. Cilnes Ievietošana grupā Tabulas noklikšķiniet uz Rakurstabula.
  Tiks parādīts rakurstabulas izveides dialoglodziņš.

 3. Noklikšķiniet uz Atlasīt tabulu vai diapazonu.

 4. Noklikšķinot uz Jauna darblapa, novietojiet rakurstabulas atskaiti jaunā darblapā, sākot ar šūnu A1.

 5. Noklikšķiniet uz Labi.
  Tukša rakurstabulas atskaite tiek pievienota vietā, ko norādījāt, kad tika rādīts rakurstabulas lauku saraksts.

 6. Lauku sadaļā, kas atrodas rakurstabulas lauku saraksta augšdaļā, noklikšķiniet uz lauka nosaukuma un, turot to nospiestu, velciet lauku uz izkārtojuma sadaļas lodziņu Rindu etiķetes, kas atrodas rakurstabulas lauku saraksta apakšā.

 7. Lauku sadaļā, kas atrodas rakurstabulas lauku saraksta augšdaļā, noklikšķiniet uz lauka nosaukuma un, turot nospiestu to pašu lauka nosaukumu, atkal velciet lauku uz izkārtojuma sadaļas lodziņu Vērtības, kas atrodas rakurstabulas lauku saraksta apakšā.

Piezīme : Ja datos ir skaitļi, rakurstabulas atskaitē ieraksti tiek nevis saskaitīti, bet gan tiek parādīta to kopsumma. Lai mainītu kopsavilkuma funkciju Sum pret kopsavilkuma funkciju Count, atlasiet kādu šīs kolonnas šūnu un cilnes Analīze grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz Lauka iestatījumi, uz cilnes Apkopot pēc, uz Skaits un pēc tam uz Labi.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×