Teksta un citu datu atrašana un aizstāšana Word dokumentā

Teksta un citu datu atrašana un aizstāšana Word dokumentā

Word piedāvā vairākas opcijas, kā atrast konkrētu saturu dokumentā. Varat meklēt un aizstāt vienumus, piemēram, tekstu, attēlus, parakstus, grāmatzīmes vai noteikta tipa formatējumu, piemēram, rindkopas vai lappušu pārtraukumus. Varat izmantot komandu Doties uz, lai atrastu konkrētu dokumenta saturu, un varat arī paplašināt meklēšanu, izmantojot aizstājējzīmes, kodus vai parastas izteiksmes, lai atrastu vārdus vai frāzes ar noteiktām rakstzīmēm vai rakstzīmju kombinācijām.

Piezīmes : 

 • Programmā Word Online pašlaik ir pieejami tikai pamata atrašanas un meklēšanas līdzekļi. Atveriet dokumentu datora programmā Word, lai izmantotu detalizētās atrašanas un aizstāšanas līdzekļus, piemēram, objektu meklēšanu, formatējuma meklēšanu, komandu Doties uz un aizstājējzīmes, kodus un parastas izteiksmes.

 • Daļa satura šajā tēmā var nebūt attiecināma uz atsevišķām valodām.

Atrašana un aizstāšana

Jūs varat ātri atrast katru konkrēta vārda vai frāzes gadījumu.

 1. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana izvēlieties Atrast. Varat arī nospiest tastatūras taustiņu kombināciju Ctrl+F.

  Opcija Atrast cilnē Sākums

  Tiek parādīta navigācijas rūts.

  Navigācijas rūts
 2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet tekstu, kuru vēlaties atrast. Visas atrastā teksta instances tiek iezīmētas dokumentā un uzskaitītas navigācijas rūtī.

  Dokumentā un navigācijas rūtī ir iezīmēti meklēšanas rezultāti
 3. Pārlūkojiet rezultātus, izmantojot augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu.

Piezīme : Ja, veicot izmaiņas dokumentā, pazūd meklēšanas rezultāti, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas zem meklēšanas lodziņa, lai no jauna skatītu rezultātu sarakstu.

 1. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana izvēlieties Aizstāt. Varat arī nospiest tastatūras taustiņu kombināciju Ctrl+H.

  Cilnē Sākums ir iezīmēta aizvietošanas opcija.

 2. Lodziņā Ko atrast ierakstiet tekstu, kas jāatrod un jāaizstāj.

 3. Lodziņā Aizstāt ar ierakstiet aizstāšanai paredzēto tekstu.

  Teksta atrašana un aizstāšana

 4. Izvēlieties Atrast nākamo un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai aizstātu iezīmēto tekstu, noklikšķiniet uz Aizstāt.

  • Lai aizstātu visas teksta instances dokumentā, noklikšķiniet uz Aizstāt visus.

  • Lai izlaistu šo teksta instanci un pārietu uz nākamo instanci, noklikšķiniet uz Atrast nākamo.

  Cilne Aizstāt dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana.

  Piezīme : Programmā Word Online nav pogas Atrast nākamo. Lai aizstātu iezīmētā teksta instances, pārlūkojiet rezultātus, izmantojot augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu.

Lai atrastu objektus, piemēram, tabulas, grafikas, komentārus, vēres, beigu vēres vai vienādojumus, rīkojieties šādi:

 1. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Atrast. Varat arī nospiest tastatūras taustiņu kombināciju Ctrl+F.

  Opcija Atrast cilnē Sākums

  Tiek parādīta navigācijas rūts.

  Navigācijas rūts
 2. Noklikšķiniet uz bultiņas pa labi no meklēšanas lodziņa un izvēlieties kādu no sarakstā piedāvātajām opcijām.

  Opciju saraksts objektu atrašanai

  Meklēšanas rezultāti tiek rādīti zemāk esošajā meklēšanas lodziņā.

 3. Atlasiet rezultātu, lai to skatītu savā dokumentā, vai pārlūkojiet visus rezultātus, izmantojot bultiņas.

Vai meklējat dialoglodziņu Atrašana un aizstāšana?

Lai veiktu detalizēto meklēšanu, izmantojot dialoglodziņu Atrašana un aizstāšana, veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz bultiņas pie Atrast un atlasiet Detalizētā atrašana.

  vai arī

 • Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz bultiņas pa labi no meklēšanas lodziņa un pēc tam izvēlieties Detalizētā atrašana.

Dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana noklikšķiniet uz Vairāk, lai izvēlētos vairāk detalizētas meklēšanas opcijas.

Piezīme :  Lai izmantotu mazāku detalizētās meklēšanas opciju kopu, piemēram, Saskaņot reģistru vai Meklēt tikai kā pilnu vārdu, navigācijas rūtī noklikšķiniet uz bultiņas pa labi no meklēšanas lodziņa un pēc tam izvēlieties Opcijas.

Varat meklēt, aizstāt vai noņemt dokumenta rakstzīmju formatējumu. Piemēram, varat meklēt noteiktu vārdu vai frāzi un mainīt fonta krāsu vai arī varat meklēt konkrētu formatējumu, piemēram, treknrakstu vai iezīmētu tekstu, un to mainīt.

 1. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana izvēlieties Aizstāt. Varat arī nospiest tastatūras taustiņu kombināciju Ctrl+H.

  Cilnē Sākums ir iezīmēta aizvietošanas opcija.

 2. Ja neredzat pogu Formatēt, noklikšķiniet uz Vairāk.

  Poga Vēl

 3. Lai meklētu tekstu ar īpašu formatējumu, ierakstiet tekstu lodziņā Ko atrast. Lai atrastu tikai formatējumu, atstājiet lodziņu tukšu.

 4. Noklikšķiniet uz Formatēt un atlasiet vajadzīgo formātu, ko vēlaties atrast un aizstāt. Piemēram, lai atrastu iezīmēto tekstu, noklikšķiniet uz Formatēt > Marķieris; lai atrastu tekstu treknrakstā, noklikšķiniet uz Formatēt > Fonts un pēc tam dialoglodziņaAtrast fontufontu stilu sarakstā atlasiet Treknraksts.

 5. Noklikšķiniet uz lodziņa Aizstāt ar, izvēlieties Formatēt un atlasiet aizstāšanai paredzētos formātus, kā aprakstīts 4. darbībā.

  Piezīme : Ja vēlaties aizstāt arī tekstu, ierakstiet aizstāšanai paredzēto tekstu lodziņā Aizstāt ar.

 6. Lai atrastu un aizstātu katru konkrēto formatējuma instanci, noklikšķiniet uz Atrast nākamo un pēc tam noklikšķiniet uz Aizstāt. Lai aizstātu visas konkrētās formatēšanas instances dokumentā, noklikšķiniet uz Aizstāt visus.

Varat meklēt un aizstāt īpašās rakstzīmes un dokumenta elementus, piemēram, cilnes, rindkopu atzīmes (rakstatgriezes rakstzīmes) un manuālos lappušu pārtraukumus. Piemēram, varat atrast visas dubultās rindstarpas (divas rindkopas atzīmes) un aizstāt tās ar vienu rindstarpu (viena rindkopas atzīme).

Padoms : Lai parādītu paslēptos formatējuma simbolus, piemēram, atstarpes, rindkopu atzīmes un lappušu pārtraukumus, cilnes Sākums grupā Rindkopas noklikšķiniet uz .

 1. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz bultiņas blakus Atrast un pēc tam noklikšķiniet uz Detalizētā atrašana.

  Opcija Detalizētā atrašana izvēlnē Atrast

 2. Ja neredzat pogu Īpašs, noklikšķiniet uz Vairāk.

  Poga Vēl

 3. Noklikšķiniet uz Īpašs un izvēlieties vajadzīgo elementu.

 4. Ja vēlaties aizstāt vienumu, noklikšķiniet uz Aizstāt un pēc tam lodziņā Aizstāt ar ierakstiet to, ko vēlaties izmantot kā aizstājēju.

 5. Lai atrastu un aizstātu katru konkrēto vienumu, noklikšķiniet uz Atrast nākamo un pēc tam noklikšķiniet uz Aizstāt. Lai aizstātu visus konkrētos vienumus dokumentā, noklikšķiniet uz Aizstāt visus.

Vienumu meklēšana, izmantojot opciju Doties uz

 1. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz bultiņas pie Atrast un atlasiet Doties uz.

  Opcija Doties uz izvēlnē Atrast

 2. Lodziņā Kurp doties izvēlieties vienuma tipu.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pārietu uz konkrētu vienumu, ierakstiet atbilstošo vienumu identificējošo informāciju lodziņā Ievadiet vienuma tipu un pēc tam noklikšķiniet uz Doties uz.

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo norādītā tipa vienumu, atstājiet lodziņu Enter tukšu un noklikšķiniet uz Tālāk vai Iepriekšējais.

Meklēšana ar aizstājējzīmēm

Izmantojiet aizstājējzīmes, lai atrastu tekstu. Piemēram, varat izmantot zvaigznītes (*) aizstājējzīmi, lai meklētu rakstzīmju virkni (piemēram, “s*e” atrod vārdus “sakne” un “sapulce”).

 1. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz bultiņas blakus Atrast un pēc tam noklikšķiniet uz Detalizētā atrašana.

  Opcija Detalizētā atrašana izvēlnē Atrast

 2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Izmantot aizstājējzīmes.

  Ja neredzat izvēles rūtiņu Izmantot aizstājējzīmes, noklikšķiniet uz Vairāk.

  Poga Vēl

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai izvēlētos aizstājējzīmi no saraksta, noklikšķiniet uz Īpašs, noklikšķiniet uz aizstājējzīmes un pēc tam ievadiet papildu tekstu lodziņā Ko atrast. Papildinformāciju skatiet tālāk norādītajā tabulā Aizstājējzīmes vienumu atrašanai un aizstāšanai.

  • Lodziņā Ko atrast ierakstiet aizstājējzīmi. Papildinformāciju skatiet tālāk norādītajā tabulā Aizstājējzīmes vienumu atrašanai un aizstāšanai.

 4. Ja vēlaties aizstāt vienumu, noklikšķiniet uz Aizstāt un pēc tam lodziņā Aizstāt ar ierakstiet to, ko vēlaties izmantot kā aizstājēju.

 5. Noklikšķiniet uz Atrast nākamo vai Atrast visus un pēc tam noklikšķiniet uz Aizstāt vai noklikšķiniet uz Aizstāt visus, lai aizstātu visas vienuma instances.

  Piezīme : Lai atceltu notiekošu meklēšanu, nospiediet taustiņu ESC.

Izmantojiet iekavas ( ), lai lodziņā Ko atrast izveidotu aizstājējzīmju un teksta grupu, un pēc tam lodziņā Aizstāt ar ierakstiet \n, lai izmantotu katras izteiksmes rezultātus.

Varat izmantot aizstājējzīmi \n, lai meklētu izteiksmi un pēc tam aizstātu to ar pārkārtotu izteiksmi. Piemēram, lodziņā Ko meklēt ierakstiet (Dzenis) (Niks) un lodziņā Aizstāt ar ierakstiet \2 \1. Tiks atrasta izteiksme Dzenis Niks un aizstāta ar Niks Dzenis.

 • Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Izmantot aizstājējzīmes, programma Word atrod tikai precīzu jūsu ievadītu tekstu. Ņemiet vērā, ka izvēles rūtiņas Saskaņot reģistru un Meklēt tikai kā pilnu vārdu nav pieejamas (ir pelēkotas), lai norādītu, ka šīs opcijas ir automātiski ieslēgtas. Šīs opcijas nevar izslēgt.

 • Lai meklētu rakstzīmi, kas ir definēta kā aizstājējzīme, pirms rakstzīmes ievadiet atpakaļvērsto slīpsvītru (\). Piemēram, ierakstiet \?, lai atrastu jautājuma zīmi, vai \\, lai atrastu atpakaļvērsto slīpsvītru (to bieži sauc par “atsoļa rakstzīmi”).

 • Lai grupētu aizstājējzīmes un tekstu un lai norādītu novērtēšanas secību, izmantojiet iekavas. Piemēram, rakstiet <iz)*(ts)>, lai atrastu “izmantots” un “izveidots”.

Lai atrastu

Ierakstiet

Piemērs

Jebkura viena rakstzīme, ieskaitot atstarpes un pieturzīmju rakstzīmes

?

s?t atrod sat, set un s t.

Viena no šīm rakstzīmēm

[ ]

w[io]n atrod win un won.

Jebkura viena rakstzīme šajā diapazonā

[-]

[r-t]ight atrod right, sight un tight. Diapazons jānorāda augošā secībā.

Vārda sākums

<

< (inter) atrod interesting un intercept, bet ne splintered.

Vārda beigas

>

(in)> atrod in un within, bet ne interesting.

Izteiksme

()

Programma Word atceras meklēšanas kombināciju rezultātus, lai aizstātu nepieciešamos vienumus

Jebkura viena rakstzīme, izņemot rakstzīmju diapazonu kvadrātiekavās

[!x-z]

t[!a-m]ck atrod tock un tuck, bet ne tack vai tick.

Tieši n iepriekšējās rakstzīmes vai izteiksmes gadījumi

{n}

fe{2}d atrod feed, bet ne fed.

Vismaz n iepriekšējās rakstzīmes vai izteiksmes gadījumi

{n,}

fe{1,}d atrod fed un feed.

No n līdz m iepriekšējās rakstzīmes vai izteiksmes gadījumi

{n,m}

10{1,3} atrod 10, 100 un 1000.

Viens vai vairāki iepriekšējās rakstzīmes vai izteiksmes gadījumi

@

lo@t atrod lot un loot.

Jebkura rakstzīmju virkne, ieskaitot atstarpes un pieturzīmju rakstzīmes

*

s*d atrod sad, started un significantly altered.

Kodu izmantošana, lai atrastu burtus, formatējumu, laukus vai īpašas rakstzīmes

Lai atrastu

Ierakstiet

Rindkopas atzīme ( rindkopas atzīme )

^p (nedarbojas meklēšanas lodziņā, ja opcija Izmantot aizstājējzīmes ir ieslēgta) vai ^13

Tabulēšanas rakstzīme ( Tabulēšanas rakstzīme )

^t vai ^9

ASCII rakstzīme

^ nnn, kur nnn ir rakstzīmes kods

ANSI rakstzīme

^0 nnn, kur 0 ir nulle un nnn ir rakstzīmes kods

Domuzīme ( — )

^+

Vienotājzīme ( – )

^=

Jumtiņa rakstzīme

^^

Manuāls rindiņas pārtraukums ( manuāls rindiņas pārtraukums )

^l vai ^11

Slejas pārtraukums

^n vai ^14

Lappuses vai sadaļas pārtraukums

^12 (aizstājot ievieto lappuses pārtraukumu)

Manuāls lappuses pārtraukums

^m (atrod vai aizstāj arī sadaļu pārtraukumus, ja ir ieslēgta opcija Izmantot aizstājējzīmes)

Nedalāmā atstarpe ( Dokumenta attēls (mazs) )

^s

Nedalāmā pārnesumzīme ( Nedalāmā pārnesumzīme )

^~

Neobligātā pārnesumzīme ( Neobligātā pārnesumzīme )

^-

Lai atrastu

Ierakstiet

Jebkura rakstzīme

^?

Jebkurš cipars

^#

Jebkurš burts

^$

Attēls vai grafika (tikai iekļautie)

^g

Vēres atzīme

^f vai ^2

Beigu vēres atzīme

^e

Lauks (kad lauku kodi ir redzami)

^d vai ^19, vai ^21

Komentāri (kad komentāri ir iekļauti)

^a vai ^5

Atzīmējiet tā sociālā tīkla rūtiņu, kurā vēlaties publicēt

^b

Baltstarpa

^w (jebkura atstarpe vai jebkuru parasto un nedalāmo atstarpju kombinācija un tabulēšanas rakstzīmes)

Lai atrastu

Ierakstiet

Microsoft Windows starpliktuves saturs

^c

Teksta atrašana un aizstāšana, izmantojot regulāras izteiksmes (detalizēta)

Daudzus atrašanas un aizstāšanas uzdevumus var automatizēt, veidojot regulāras izteiksmes, izmantojot aizstājējzīmes, kas ir burtisku tekstu un aizstājējzīmju kombinācijas. Burtisku tekstu rakstzīmes norāda tekstu, kam ir jābūt vienā mērķa teksta virknē. Aizstājējzīmes norāda tekstu, kas var atšķirties mērķa virknē. Piemēram, varat izmantot regulāras izteiksmes, lai lielās tabulās atrastu un noņemtu rindu dublikātus vai lai apmainītu vietām vārdus (mainīt no “Vārds uzvārds” uz “Uzvārds, vārds”).

Piedāvājam piemēru, kuru varat izmēģināt. Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā izmantot parastu izteiksmi, kas apmaina vietām nosaukumus. Ņemiet vērā, ka parastas izteiksmes var palaist tikai dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana. Turklāt ņemiet vērā — ja izteiksme nedarbojas pareizi, varat atsaukt izmaiņas, nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+Z, un pēc tam izmēģināt citas izteiksmes.

 1. Startējiet programmu Word un atveriet jaunu, tukšu dokumentu.

 2. Iekopējiet dokumentā tālāk norādītos vārdus.

  Bite, Maija

  Aisma Lapsa

  Everita Zirne

  Sarmis Celms

 3. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Aizstāt, lai atvērtu dialoglodziņu Atrašana un aizstāšana.

  Cilnē Sākums ir iezīmēta aizvietošanas opcija.

 4. Ja neredzat izvēles rūtiņu Izmantot aizstājējzīmes, noklikšķiniet uz Vairāk un atzīmējiet izvēles rūtiņu. Ja neatzīmēsit izvēles rūtiņu, aizstājējzīmes tiks uzskatītas par tekstu.

 5. Ierakstiet šādas rakstzīmes lodziņā Ko atrast . Pārliecinieties, vai starp divām iekavu kopām ir atstarpe un nav iekļauta atstarpe beigās.

  (<*>) (<*>)

 6. Lodziņā Aizstāt ar ierakstiet aizstāšanai paredzētās rakstzīmes. Pārliecinieties, vai starp komatu un otro slīpsvītru ir atstarpe.

  \2, \1

 7. Atlasiet vārdus un pēc tam noklikšķiniet uz Aizstāt visus. Vārdi tiek apmainīti vietām un atdalīti ar komatu, piemēram:

  Roze, Kazimirs

  Lapsa, Aisma

  Zirne, Everita

  Celms, Sarmis

Dokumenta saturs nosaka lielāko daļu (bet ne visu) parasto izteiksmju noformējumu. Iepriekš redzamajā piemērā katrs vienums (vārds) ietver divus vārdus. Ja vienumā starp vārdu un uzvārdu ir arī iniciālis, ir jāizmanto cita izteiksme.

Rūpīgi izpētīsim katru no izteiksmēm.

Pirmajā izteiksmē (<*>) (<*>):

 • Zvaigznīte (*) atgriež visu vārda tekstu.

 • Simboli mazāks par un lielāks par (< >) attiecīgi norāda katra vārda sākumu un beigas. Tie nodrošina, ka meklēšana atgriež vienu vārdu.

 • Iekavas un atstarpe starp tām sadala vārdus atsevišķās grupās: (pirmais vārds) (otrais vārds). Iekavas arī norāda secību, kādā meklēšanas funkcijai būtu jānovērtē katra izteiksme.

Citiem vārdiem sakot, izteiksme paziņo: “Atrodi abus vārdus.”

Otrajā izteiksmē \2, \1:

 • Slīpsvītra (\) darbojas ar skaitļiem un kalpo par vietturi. (Varat arī izmantot slīpsvītru, lai atrastu citas aizstājējzīmes. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nākamo sadaļu.)

 • Komats pēc pirmā viettura ievieto pareizu pieturzīmi starp vietām apmainītajiem vārdiem.

Citiem vārdiem sakot, izteiksme paziņo: “Uzraksti otro vārdu, pievieno komatu, uzraksti pirmo vārdu.”

Tālāk sniegtajos piemēros parādīti daži veidi, kā izmantot aizstājējzīmes un parastas izteiksmes programmā Word. Izmantojamo aizstājējzīmju sarakstu varat skatīt iepriekš norādītajā sadaļā Aizstājējzīmes vienumiem, kurus vēlaties atrast un aizstāt.

1. piemērs: Vārda, otrā vārda iniciāļa un uzvārda apmainīšana vietām

2. piemērs: Datumu apmainīšana vietām

3. piemērs: Punktu pievienošana vai noņemšana no uzrunām

4. piemērs: Rindkopu vai rindu dublikātu atrašana


1. piemērs: Vārda, otrā vārda iniciāļa un uzvārda apmainīšana vietām

Šajā piemērā tiek izmantoti aizstājējzīmju un rakstzīmju kodi, lai apmainītu vietām vārdus un uzvārdus, starp kuriem ir otrā vārda iniciālis. Ja nezināt rakstzīmju kodus, skatiet iepriekš minēto sadaļu Kodu izmantošana, lai atrastu burtus, formatējumu, laukus vai īpašas rakstzīmes.

Pirms darba turpināšanas ņemiet vērā tālāk norādīto informāciju:

 • Ikreiz, kad izmantojat šo izteiksmi ar tabulā ierakstītiem vārdiem, šī tabula ir vispirms jākonvertē par tekstu.

 • Ja tabulā ir vairāk nekā viena kolonna, iekopējiet kolonnu ar vārdiem tukšā dokumentā un tur konvertējiet to par tekstu.

 • Pēc personu vārdu apmainīšanas vietām konvertējiet tekstu atpakaļ par tabulu. Pēc tam varat izdzēst sākotnējo kolonnu un aizstāt to ar mainītajiem datiem.

Vispirms sagatavojiet datu paraugus:

 1. Ja neesat to vēl izdarījis, startējiet Word un izveidojiet jaunu, tukšu dokumentu.

 2. Ievietojiet dokumentā tukšu tabulu. Izveidojiet tabulu vienas kolonnas platumā un četru rindu augstumā.

 3. Nokopējiet katru no vārdiem atsevišķi un ielīmējiet tos tukšā tabulas šūnā:

  Kazimirs Kārlis Roze
  Aisma A. Lapsa
  Everita B. Zirne
  Sarmis Celms

  Jūsu tabulai vajadzētu izskatīties apmēram šādi:

  Kazimirs Kārlis Roze

  Aisma A. Lapsa

  Everita B. Zirne

  Sarmis Celms

 4. Atlasiet tabulu un cilnes Tabulas rīku izkārtojums grupā Dati noklikšķiniet uz Konvertēt par tekstu.

 5. Atlasiet Rindkopu atzīmes kā teksta atdalītāju un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Tagad apmainiet vietām vārdus:

 1. Cilnes Sākums grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Aizstāt, lai atvērtu dialoglodziņu Atrašana un aizstāšana.

 2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Izmantot aizstājējzīmes (lai to redzētu, iespējams, būs jānoklikšķina uz Vairāk) un pēc tam lodziņā Ko meklēt ierakstiet šādu izteiksmi:

  (*) ([! ]@)^13

  Starp divām iekavu kopām un aiz izsaukuma zīmes ir jābūt atstarpei. Ja nezināt, kas ir rakstzīme ^13, nākamajā sadaļā ir izskaidrots, kādas ir tās funkcijas.

 3. Lodziņā Aizstāt ar ierakstiet šādu izteiksmi:

  \2, \1^p

 4. Atlasiet vārdu sarakstu un pēc tam noklikšķiniet uz Aizstāt visus. Word apmaina vietām vārdus un vai nu otros vārdus, vai to iniciāļus, piemēram:

  Roze, Kazimirs Kārlis
  Lapsa, Aisma A.
  Zirne, Everita B.
  Celms, Sarmis

Pārvērtiet mainīto tekstu atpakaļ par tabulu:

 1. Atlasiet vietām apmainīto vārdu sarakstu.

 2. Cilnes Ievietošana grupā Tabulas noklikšķiniet uz Tabula un pēc tam atlasiet Pārvērst tekstu par tabulu.

 3. Dialoglodziņa Teksta pārvēršana par tabulu sadaļā Teksta atdalītājs noklikšķiniet uz Rindkopas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Starp vārdu un uzvārdu izmantoto iniciāļu pārvietošana pa daļām

Aplūkosim atsevišķas izteiksmes daļas, lai redzētu, kā tās darbojas, sākot ar izteiksmi lodziņā Ko atrast.

Visa izteiksme meklē divas modeļu grupas: pirmo vārdu ar otrā vārda iniciāli (vai pilnu otro vārdu) un uzvārdu. Zvaigznīte (*) atrod visus pirmos vārdus. Ievērojiet, ka aiz tās ir atstarpe.

Šīs izteiksmes daļai atbilst uzvārdi:

([! ]@)^13

Izsaukuma zīme izslēdz visas iekavās norādītās rakstzīmes. Šajā gadījumā [!] nozīmē “atrast visu, izņemot atstarpes.” Tās uzdevums ir apgriezt atstarpes pirms uzvārdiem.

Rakstzīme @ atrod vienu vai vairākus iepriekšējās rakstzīmes gadījumus, tādējādi tiek noņemtas visas atstarpes pirms uzvārda.

Mums ir jāzina, kur beidzas uzvārds, tāpēc mēs izmantojam rakstzīmi ^13, lai meklētu rindkopas atzīmi katras rindiņas beigās. Tomēr tā kā mēs neplānojam atkārtoti izmantot rindkopas atzīmi, viss pārējais tiek ielikts iekavās.

Jūs varat to izmēģināt, no jauna iekopējot vārdus savā testa dokumentā (vārdi jāatdala ar rindkopu atzīmēm) un pēc tam meklēšanas lodziņā ierakstot ([! ]@)^13. Meklēšana saskaņo katru uzvārdu.

Tā kā meklēšana sākas no jauna nākamās rindiņas sākumā, mēs izmantojam aizstājējzīmi (*), lai saskaņotu visus vārdus, sākot no nākamās rindas sākuma līdz nākamā uzvārda sākumam.

Tā kā mēs neplānojam atkārtoti izmantot atstarpi pirms uzvārda, mēs izmantojam iekavas, lai izslēgtu to no abām grupām:

(*) ([! ]@)^13

Svarīgi! : Esiet uzmanīgs, lietojot rakstzīmes kodu ^13. Parasti rindkopu atzīmju meklēšanai tiek izmantots rakstzīmes kods ^p. Tomēr šis kods neder aizstājējzīmju meklēšanai. Tā vietā ir jāizmanto aizstājējkods ^13. Lai gan rakstzīmes kods ^p neder aizstājējzīmju meklēšanai, to var lietot aizstājējzīmju aizstāšanas darbībās, jo tas ietver formatējuma informāciju, kuras nav rakstzīmei ^13. Turklāt rakstzīmei ^13 vispār nevar piešķirt stila informāciju. Nepareiza koda ^13 lietošana aizstāšanas darbībās var viegli pārvērst jūsu dokumentu failā, kuru nevar formatēt.

Faktisko vārdu apmainīšanu vietām veic “aizstāšanas” izteiksme (\2 \1). Lodziņā Aizstāt ar rakstzīmes\2, nosaka, ka meklēšanas funkcijai ir vispirms jāuzraksta otrais modelis un pēc tā jāieliek komats. Rakstzīmes \1^p pasaka meklēšanas funkcijai, kur jāieraksta pirmais modelis un ka pēc šīs modeļa jāieraksta rindkopas atzīme.


2. piemērs: Datumu apmainīšana vietām

Šajā piemērā tiek izmantotas parastas izteiksmes, lai datumus Eiropas formātā pārvērstu par datumiem ASV formātā.

 1. Kopējiet un ielīmējiet šādu datumu savā dokumentā: 28th May 2003

 2. Atveriet dialoglodziņu Atrašana un aizstāšana un lodziņā Ko atrast ierakstiet šādu izteiksmi:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Noteikti ielieciet atstarpi starp šīm iekavām: 2}) (<[ un *>) ([0.

 3. Lodziņā Aizstāt ar ierakstiet šādu izteiksmi:

  \3 \1, \4

  Starp visām rakstzīmju kopām ir jāievieto atstarpes.

 4. Noklikšķiniet uz Aizstāt visus.

  Meklēšana aizstāj 28th May 2003 ar May 28, 2003.

Datumu pārvietošana pa daļām

Sāksim ar izteiksmi lodziņā Ko atrast. Izteiksme darbojas, sadalot datumus četros modeļos, kurus apzīmē iekavu kopas. Katrā modelī ir iekļauti komponenti, kuri ir atrodami visos datumos un kuri rakstīti šajā piemērā izmantotajā stilā. Virzienā no kreisās puses uz labo:

 • Skaitļu diapazons [0-9] atbilst pirmā modeļa viencipara skaitļiem. Tā kā datumus var veidot divi skaitļi, meklēšanai tiek likts atgriezt vai nu viencipara, vai divciparu datumus: {1, 2}. Rezultāts ir pirmais modelis: ([0-9] {1,2}).

  Otrais modelis ietver kārtas skaitļus. Kārtas skaitļi ietver “th”, “nd”, “st,” un “rd,”, tāpēc mēs pievienojam šos burtus diapazonam [dhnrst]. Tā kā kārtas skaitļi vienmēr ietver divus burtus, burtu skaits jāierobežo līdz diviem: ([dhnrst] {2}).

 • Tālāk seko atstarpe, pēc kuras ir burtiskas rakstzīmes un aizstājējzīmes, kas atrod mēnešu nosaukumus. Visi mēnešu nosaukumi sākas ar šādiem lielajiem burtiem: ADFJMNOS. Nav zināms, cik rakstzīmju ir aiz katra burta, tāpēc aiz tiem jāieliek zvaigznīte (*). Mūs interesē tikai pats mēneša nosaukums, tāpēc izmantojam rakstzīmes lielāks par un mazāks par, lai ierobežotu meklēšanas rezultātus līdz atsevišķam vārdam. Rezultāts ir ceturtais modelis: (< [ADFJMNOS]*>).

 • Visbeidzot mēs meklējam gadu. Mēs izmantojam to pašu skaitļu diapazonu, taču ierobežojam burtu skaitu līdz četriem ([0-9]{4}).

Ņemiet vērā, ka lodziņā Aizstāt ar tika ierakstīti tikai trīs no četriem adrešu modeļiem. Mēs izlaidām no datuma kārtas skaitli, kurš beidzas ar burtiem “th”, jo ASV formāta datumos netiek lietoti kārtas skaitļi. Ja vēlaties saglabāt datuma kārtas skaitli, lodziņā Aizstāt ar ievadiet \3 \1\2, \4. Šajā gadījumā atstarpe jāievada gan pēc skaitļa 3, gan komata, taču nekur citur.

Šajā brīdī varētu rasties jautājums, ko darīt ar datumiem, kuri ir rakstīti ar cipariem, piemēram, 28/05/03. Meklēšanai izmantojiet šādu izteiksmi:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Aizstāšanai izmantojiet šādu izteiksmi:

\3/\1/\2

Ja datuma formāts kļūst par 28/05/2003, pēdējā modelī {2} vietā ierakstiet {4}.

Sarakstu atdalītāju lietošana parastās izteiksmēs

Iepriekšējā piemērā, lai atrastu viencipara vai divciparu datumus, tiek izmantots šāds arguments: {1,2}. Šādā gadījumā abas vērtības atdala komats. Taču jūsu reģionālos Windows iestatījumus kontrolē jūsu izmantotais sarakstu atdalītājs. Ja jūsu reģionālajos iestatījumos par saraksta atdalītājiem tiek izmantoti semikoli, to vietā jāizmanto komati.

Lai uzzinātu, kuru sarakstu atdalītāju izmanto jūsu operētājsistēma, rīkojieties šādi:

 1. Atveriet vadības paneli. (Operētājsistēmā Windows 8 vai jaunākā versijā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Windows sākuma pogas un pēc tam noklikšķiniet uz Vadības panelis. Operētājsistēmā Windows 7 noklikšķiniet uz sākuma pogas un pēc tam uz Vadības panelis.)

 2. Noklikšķiniet uz Pulkstenis, valoda un reģions.

 3. Noklikšķiniet uz Datuma, laika vai skaitļu formāta maiņa un pēc tam noklikšķiniet uz Papildiestatījumi.

 4. Noklikšķiniet uz cilnes Skaitļi un atrodiet sarakstu atdalītāja ierakstu.


3. piemērs: Punktu pievienošana vai noņemšana no uzrunām

Dažās valstīs aiz uzrunām (piemēram, angļu valodā Mr. vai Mrs.) netiek lietoti punkti. Šajā piemērā parādīts, kā pievienot vai noņemt punktus no uzrunām. No šī brīža mēs pieņemsim, ka jūs zināt, kā izmantot dialoglodziņu Atrašana un aizstāšana.

Šī izteiksme atrod uzrunas Mr, Ms, Mrs, un Dr bez punktiem:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Ņemiet vērā, ka šajā izteiksmē tiek izmantots otrais modelis, kurā ir redzama atstarpe. Šī atstarpe parasti sekotu uzrunai, ja aiz tās būtu ielikts punkts. Šī izteiksme uzrunai pievieno punktu:

\1.\2

Lai veiktu šīs darbības mainītā secībā, meklējiet, izmantojot šādu izteiksmi:

<([DM][ rs ]{1,2}).

Un aizstāšanai izmantojiet šādu izteiksmi:

\1


4. piemērs: Rindkopu vai rindu dublikātu atrašana

Ja izmantojat šo izteiksmi, iespējams, vispirms vēlēsities sakārtot sarakstu, lai novietotu rindu dublikātus citu citam blakus. Turklāt jums jānoņem visas tukšās rindkopu atzīmes. Citiem vārdiem sakot, ja teksta bloku atdalīšanai izmantojat tukšas rindkopas, piemēram:

Kazimirs Kārlis Roze¶

Kazimirs Kārlis Roze¶

Aisma A. Lapsa¶

šīs rindkopas ir jānoņem:

Kazimirs Kārlis Roze¶
Kazimirs Kārlis Roze¶
Aisma A. Lapsa¶

Varat noņemt tukšās rindkopas, kā vien vēlaties, taču tālāk norādīta metode, kas atrod divu secīgu rindkopu rakstzīmes. Veiciet meklēšanu, izmantojot šādu izteiksmi (rakstzīme @ atkārto atrašanas un aizstāšanas darbību un noņem visas tukšās rindas):

(^13)\1@

Aizstājiet rezultātus ar šādu izteiksmi:

^p

Tagad apskatīsim teksta aizstāšanas veidus. Šī izteiksme atrod jebkuras divas secīgas, identiskas rindkopas:

(*^13)\1

Šī izteiksme arī saskaņo garākus teksta atkārtojumus, kuri beidzas ar rindkopām. Piemēram, izmantojiet izteiksmi, lai meklētu šajā sarakstā:

Kazimirs Kārlis Roze¶
Aisma A. Lapsa¶
Kazimirs Kārlis Roze¶
Aisma A. Lapsa¶
Everita B. Zirne¶

Tiek atrastas pirmās četras rindiņas, un meklēšana tiek pārtraukta tikai tad, kad mainās vispārējais modelis. Salīdzinājumam izmantojiet meklēšanā šādu sarakstu:

Kazimirs Kārlis Roze¶
Kazimirs Kārlis Roze
Aisma A. Lapsa¶
Aisma A. Lapsa¶

Izteiksme atrod tikai pirmās divas rindkopas. 

Lai meklētu lielāku skaitu identisku vienumu, pievienojiet vairāk vietturu. Piemēram, šī izteiksme atrod trīs secīgas, identiskas rindkopas:

(*^13)\1\1

To pašu var darīt arī ar figūriekavām. Tālāk sniegtie piemēri atrod attiecīgi divas un trīs identiskas rindkopas:

(*^13){2} (*^13){3}

Vai arī varat atrast vai nu divas, vai trīs identiskas rindkopas:

(*^13){2,3}

Varat arī atrast divas vai vairāk identiskas rindkopas:

(*^13){2,}

Katru no šīm izteiksmēm var aizstāt ar šādu virkni:

\1

Turklāt varat atkārtot atrašanas un aizstāšanas darbību, pēc nepieciešamības aizstājot visus rindkopu dublikātus, vai arī pievienot izteiksmei aizstājējzīmi @ un vēlreiz palaist izteiksmi, lai tā atkārtotu šo darbību jūsu vietā:

(*^13)\1@

Šo metodi var arī izmantot, lai aizstātu rindu dublikātus tabulā. Lai to izdarītu, vispirms noņemiet visas sapludinātās šūnas un pēc tam sakārtojiet tabulu tā, lai dublētās šūnas būtu viena otrai blakus. Pēc tam pārvērtiet savu tabulu par tekstu. (Izvēlnē Tabula norādiet uz Pārvērst un pēc tam noklikšķiniet uz Tabulas pārvēršana par tekstu; pēc uzaicinājuma izmantojiet cilnes norobežotāju.) Kad esat veicis aizstāšanu, pārvērtiet tekstu atpakaļ par tabulu.

Citi piemēri

Citus piemērus par to, kā izmantot regulāras izteiksmes programmā Word, skatiet rakstu Rakstzīmju atrašana un aizstāšana, izmantojot aizstājējzīmes vietnē MVP bieži uzdotie jautājumi.

Skatiet arī

Automātiskās teksta formatēšanas (Automātiskā formatēšana) konfigurēšana vai izslēgšana

Lappušu numuru dzēšana

Lappuses dzēšana programmā Word

Simbolu ievietošana

Teksta vai formatējumu atrašana un aizstāšana programmā Word darbam ar Mac

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×